Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn"

Transkript

1 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn

2 INNHOLD Innledning... 1 Nyheter... 2 Import av fraværstransaksjoner (CSV-fil)...2 Reise- og utgiftsgodtgjørelse fra Visma Travel på lønnslipp...2 Historikk...2 Oversikt over fraværsmal pr. ansatt...2 Distribuering av rapporter til ansvarlig på ansvarsenhet...3 Sikkerhetskopiering...3 Nytt felt, Ansattopplysninger - "Ansatt til Visma Travel"...3 E-post tjener...3 Låse lønnskjøringer...3 Normrentesats...3 Årsavslutning / Oppretting av nytt år...4 Sum i grid...4 Vise alle fraværstransaksjoner...4 Forbedringer... 5 NAV/Trygdekontor...5 Ansattopplysninger...5 Endring i feltnavn...5 Pensjonsrapporter...5 Hotbar...6 Fordringshavere trekkliste...6 Fagforeningsliste...6 Lønns- og trekkoppgave...6 Feriepengeliste...6 SSB/AA-opplysninger...6 Lønnsslipp...7 Tekst i e-post...7 Masseoppdatering...8 Måltidsfradrag...8 XML-filer til Vital og Storebrand...8 Vital endringer...8 Overføring av "antall" til regnskap...9 Avstemming regnskap/årsoppgave avstemming...9 Terminoppgave...9 Tvunget utfyllelse av ansvarsenhet, resultatkonto...10

3 INNLEDNING Dette dokumentet beskriver endringene som er implementert i Visma Avendo Lønn versjon Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese igjennom alle punktene før du starter å bruke Visma Avendo Lønn versjon Da er du sikker på at du ikke går glipp av rutiner/nyheter som er nyttige for deg og din bedrift. De største endringene er: Klargjort for drift under Windows Vista Lønnsslipp e-post forbedret Import av fraværstransaksjoner (CSV-fil) Synliggjøre oppgjorte reiseregninger på lønnslipp Utvidet ansatthistorikk vitale endringer Ferdigstillelse av AA-registeret Terminoppgave, nå igjen med drilldown Grunnbeløp for 2007 er oppdatert. Merk: Nyheter og Forbedringer inneholder korte og enkle beskrivelser av endringene som er gjort til versjon Les mer om hvert enkelt punkt i Brukerdokumentasjon (F1). Merk: Du må lese installasjonsveiledningen nøye før du oppgraderer til versjon Du finner også en instruksjonsfilm på CD platen som du kan se igjennom før oppgradering. På vår lønnsportal (visma.no/lonnsportal) kan du lese om lønnsfaglige og programrelaterte emner. Visma Avendo Lønn - Nyheter og forbedringer 1

4 NYHETER Import av fraværstransaksjoner (CSV-fil) Du kan nå importere fraværstransaksjoner til Visma Avendo Lønn. Dette gjør du i skjermbildet "Import av CSV-fil" ved å velge menyvalget "Verktøy/Importer data/csv-fil" eller "Verktøy/Administratorfunksjoner/Import/eksport/Import av CSV-fil. I feltet "Ferdige importmuligheter" velger du "FerdigStandard". I feltet "Import modus" velger du enten "Overskriv oppgitte felter" eller "Legg bare til nye rader" avhengig av hva du skal importere. Importformatet kan se slik ut: Ansattnummer 2 har fraværskode 10 (Barn syk) i perioden og fraværskode 1 (egenmelding) den Ansatt;Frav.kode;Beskrivelse;Grad;Fradato;Tildato 2;10;Barnsyk; ; ; ;1;Egenmelding; ; ; Reise- og utgiftsgodtgjørelse fra Visma Travel på lønnslipp Hvis den ansatte har overført reise- og /eller utgiftsgodtgjørelse fra Visma Travel, vil Visma Avendo Lønn skrive en oversikt på lønnsslippen som viser: reisenummer beskrivelse av reiseregning/utleggsrefusjon (reisens navn) sum pr. reisenummer (blir hentet fra bilag den ansatte har registrert i Visma Travel) Historikk Du får nå historikk på følgende opplysninger: Stilling Årslønn Arbeidsstatus Hovedarbeidssted Kategori Rapporterer til Du finner fanen "Historikk" ved å velge menyvalget "Grunndata/Ansatte/Ansatte". Merk: Det er kun endringer du gjør på disse opplysningene etter at du har installert versjon 7.20 som fremkommer på historikkfanene. Oversikt over fraværsmal pr. ansatt Rapporten "Oversikt over fraværsmal gir deg en oversikt over hvilken fraværsmal som ligger registrert på hver enkelt ansatt. Rapporten er et godt hjelpemiddel når du skal kopiere fraværsmal til ansattkalender. 2 Visma Avendo Lønn - Nyheter og forbedringer

5 Distribuering av rapporter til ansvarlig på ansvarsenhet På en enkel måte kan du sende de mest aktuelle rapportene direkte til for eksempel avdelingsleder pr. e-post. Det betyr at hver avdelingsleder mottar rapport over de ansatte i sin avdeling. Eksempel på dette er fraværsoversikt og ansattoversikt. Dette kan du nå også gjøre på følgende rapporter: Ansatt begynt/sluttet Ansattoversikt Permisjon/permittert Prøvetid utløper Rapportene blir sendt som kryptert pdf-fil. For å kunne lese filen må de ansatte ha Adobe Reader versjon 7.0 eller høyere. Sikkerhetskopiering Du kan nå få fram en knapp i skjermbildet Lønnsregistrering" som starter rutinen for sikkerhetskopiering. Dette gjør det ved å krysse i feltet "Vise knapp for sikkerhetskopiering" i skjermbildet "Lønnsopplysninger" som du finner ved å velge menyvalget "Grunndata/Firmaopplysninger/Lønnsopplysninger". Nytt felt, Ansattopplysninger - "Ansatt til Visma Travel" Det er lagt inn et nytt felt i fanen "Ansattopplysninger", "Ansatt til Visma Travel" Det er lagt inn nytt felt, "Ansatt til Visma Travel", i skjermbildet "Ansatte". Skal du overføre ansatte til Visma Travel, må dette feltet på aktuelle ansatte være krysset. I tillegg må du angi den ansattes e-postadresse i feltet "E-postadresse" i fanen "Personalopplysninger" E-post tjener Visma Avendo Lønn har nå lagt inn støtte for å benytte SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Protokoll for utsendelse av elektronisk post ( ). For å ta i bruk dette må navnet på din utgående mailserver (SMTP-server) angis i feltet "E-Post tjener" i skjembildet for "Firmaopplysninger". Dette blir blant annet benyttet ved utsendelse av lønnsslipper elektronisk. Låse lønnskjøringer Du har nå mulighet til å låse en lønnskjøring for endringer. Dette er spesielt aktuelt der det er flere som registrerer lønn i firmaet eller et regnskapsbyrå som ønsker kjøringen godkjent av kunden før de setter status godkjent på en lønnskjøring i Visma Avendo Lønn. Du låser en lønnskjøring ved å sette kryss i feltet "Låst" i skjermbildet "Status lønnskjøringer". Du må hente feltet via tabelloppsett. Du får melding hvis du prøver å gå inn på en lønnskjøring som er låst. Normrentesats Normrentesatsene for rimelige lån i arbeidsforhold er nå samlet i en egen tabell i skjermbildet "Normrente". Tabellen viser rentesats pr. termin. Du finner skjermbildet ved å velge menyvalget "Grunndata/Firmaopplysninger/Lønnsår". Ved oppgradering blir normrenteverdiene lagt inn tilbake til Ved oppretting av nye firmaer er det satsene for fjoråret og inneværende år som blir lagt inn. På denne måten får du historikk over normrentesatsene. Visma Avendo Lønn - Nyheter og forbedringer 3

6 Årsavslutning / Oppretting av nytt år Rutinen årsavslutning og oppretting av nytt lønnsår er nå forenklet. Ved å kjøre rutinen "Opprett nytt år" fra menyen "Rutiner/Registrering/Opprett nytt år", får du opp en dialog hvor både kan: opprette et nytt lønnsår avslutte et lønnsår overføre feriedager Du kan ha to lønnsår samtidig i Visma Avendo Lønn. Hvis du ønsker å opprette lønnsår 2008, vil Visma Avendo Lønn automatisk avslutte lønnsår Hvis du ønsker å kjøre de forskjellige rutinene separat, er rapportene "Årsavslutning" og "Opprett nytt år" er flyttet til mappen "Andre rapporter" i skjermbildet "Utskrifter". Sum i grid I skjermbildene "Lønnsregistrering", Lønnsregistrering pr. ansatt", "Faste transaksjoner" og "Godkjent lønn", får du nå en summeringslinje som viser sum av antall og beløp på transaksjonene i skjermbildet. Vise alle fraværstransaksjoner I skjermbildet "Fraværsregistrering, alle", er det nå lagt inn en ny fane, "NAV". I den fanen får du en oversikt over blant annet type fravær, antall dager, fraværskode, refusjonsoversikt etc. på alle ansatte. Merk: Du kan ikke gjøre endringer i denne fanen, den viser kun en oversikt over fravær på alle ansatte. 4 Visma Avendo Lønn - Nyheter og forbedringer

7 FORBEDRINGER NAV/Trygdekontor Registret trygdekontor har endret navn til "NAV (trygdekontorer)". Fanen "Trygdekontor" har endret navn til "NAV". Feltet "Trygdekontornr" har endret navn til "Nummer" i tabellen. Feltet "Trygdekontor" har endret navn til "NAV (trygdek)". Ansattopplysninger Du får melding hvis du registrerer samme bankkontonummer på flere ansatte i feltet "Bankkonto". Endring i feltnavn Følgende felter har endret navn: Feltet "Trygdekontor" har endret navn til "NAV (trygdek)". Feltet "Løpetid" har endret navn til "Ant.år" og feltet "Renteterminer" har endret navn til "Avdr.term.pr.år". Feltet "Trygdekontornr" har endret navn til "Nummer" i tabellen. Lønnsregistrering pr. ansatt Du får melding hvis du registrerer lønnsart på en ansatt med status "Sluttet". Godkjente lønnskjøringer Binderskolonnen er nå tilgjengelig i drilldown bilde på godkjente lønnskjøringer. Fanen "Trygdekontor" har endret navn til "NAV" Grafisk fraværsstatistikk I utskriftsdialogen for "Grafisk fraværsstatistikk", er det et nytt felt, "Ikke skriv blanke sider".hvis du setter kryss i dette feltet, blir kun fraværskoder som det er registrert fravær på skrevet ut på rapporten. Pensjonsrapporter Det er lagt inn et nytt felt, "Sortering", i utskriftsdialogen på følgende rapporter: Innbetalingsopplysninger Storebrand Innbetalingsopplysninger Vital Innbetalingsopplysninger VPS Personalopplysninger I feltet "Sortering" kan du sortere rapportene på følgende: Ansattnummer Ansattnavn Avdeling Visma Avendo Lønn - Nyheter og forbedringer 5

8 Hotbar Rutinen "Visma Travel integrasjon" er nå tilgjengelig fra hotbaren (hurtigmenyen). Fordringshavere trekkliste Hvis du krysser i feltet "Sideskift pr. fordr.haver" i utskriftsdialogen, blir rapporten skrevet ut med sideskift pr. fordringshaver. Fagforeningsliste Det er nytt avkrysningsfelt i utskriftsdialogen for rapporten "Fagforeningsliste". Hvis du vil utelate ansatte som ikke har har betalt fagforeningskontigent i den perioden du angir, krysser du i feltet "Ikke skriv ans. uten trekk" i utskriftsdialogen. Du finner rapporten i mappen "Periodiske rapporter i skjermbildet "Utskrifter". Lønns- og trekkoppgave Hvis du ønsker å utelate ansatte som ikke er oppgavepliktige på lønns- og trekkoppgaven, fjerner du krysset "Skriv ut under oppg.plikt" i utskriftsdialogen. Feriepengeliste Det er lagt til et nytt felt i utskriftsdialogen, "Vis FP til gode fra tidl.år". Hvis du ønsker å se kolonnen "Tidligere opptjent, ikke utbetalt" på rapporten, krysser du I feltet "Vis FP tilgode tidligere år". Beregne arbeidsgiveravgift av feriepenger Avgiftssone blir hentet fra hvilket arbeidssted du har registrert på den ansatte. SSB/AA-opplysninger Følgende felter har endret ledetekst: Inntak dato (tidligere "Ansatt dato") Opphør dato (tidligere "Sluttet dato") 6 Visma Avendo Lønn - Nyheter og forbedringer

9 Lønnsslipp Det er gjort endringer på standard oppsett på hvilke akkumulatorer som blir skrevet ut på lønsslippen for nyinstallasjoner. Du kan endre hvilke akkumulatorer du ønsker å skrive ut på lønnsslippen. Ved oppgradering, må du manuelt endre disse akkumulatorene. Følgende akkumulatorer blir skrevet ut på standard lønnsslipp: Akk.nr Akkumulatornavn Akkumulatornavn på lønnslipp (her kan du angi ønsket navn selv) 901 Brutto lønn Lønn 903 Ordinære timer Ord.timer 905 Overtids timer Overt.timer 912 Trekkpliktige naturalytelser Tr.pl naturalyt 916 Skattepliktige forsikringer Sk.p.forsikring 939 Fagforeningstrekk Fagforening 943 Påleggstrekk Påleggstrekk 944 Bidragstrekk Bidragstrekk 980 Antall kilometer Ant.km 981 Kilometergodtgjørelse Km-godtgj. 947 Andre pålagte trekk Pålagte trekk 935 eller 937 Forskuddstrekk tabell Forskuddstrekk prosent Forsk.tr 950 Grunnlag feriepenger F.p.grlag 951 eller Feriepenger opptjent, ordinære Feriepenger opptjent, 5. uke Feriepenger, opptjent, ordinære Feriepenger opptjent, 5. uke" for fjoråret Feriepenger opptjent, 5. uke" for fjoråret Opptj.f.p. F.p.tilgode 960 Rest frikort Rest frik. Utsendelsesmetode Du kan nå velge å bare skrive ut lønnsslippen på papir til de ansatte som ikke har registrert e- postadresse. Dette gjør du ved å velge "Skriv ut til papir alle uten e-post" i feltet "Utsendelsesmetode" i utskriftsdialogen. Hvis du ønsker å sende lønnsslippen som kryptert e-post, må den ansatte ha Adobe Reader versjon 7.0 eller høyere. Filnavnet på lønnsslippen er: VLPaySlip_år+kjørenr.pdf. Tekst i e-post Når du skal sende for eksempel lønnsslipp, melding om overskredet fravær eller rapporter til ansvarlig på ansvarsenhet, kan du nå legge inn en beskrivelse av e-posten, for eksempel "Vedlagt følger din lønnslipp for april". Dette gjør du ved å legge inn beskrivelse av e-posten i feltet "Tekst på e-post" i utskriftsdialogen. Visma Avendo Lønn - Nyheter og forbedringer 7

10 Du kan legge inn beskrivelse av e-post på følgende rapporter: Lønnslipp Overskredet fravær Ansatt begynt/sluttet Ansattoversikt Fødselsdagsliste Jubileumsliste Permisjon/permittert Prøvetid utløper Registreringsjournal Lønnsslipp 3 rapporter Forskudd 2 rapporter Regnskapsbilag 2 rapporter Feriedager til gode/brukt Ferieplan Fraværsoversikt Grafisk fraværsoversikt Kostnadsoversikt RTV fraværsstatistikk Fravær ansatt pr dato Fravær ansatt pr kode Masseoppdatering Det er nå åpnet for massoppdatering i flere felt i godkjent lønn, blant annet feltet "Lønn og trekk kode". Måltidsfradrag Hvis du benytter egen lønnsart for måltidsfradrag, har du nå mulighet til å sette "antall T1 til 0". Det betyr at antall diettdøgn på lønns- og trekkoppgaven ikke blir påvirket (redusert) av denne lønnsarten. Dette gjør du ved å sette kryss i feltet "Sett verdi i antall T1 til 0" i fanen "Ansvarsenheter/Stopp i felt" i skjermbildet "Lønnsarter". XML-filer til Vital og Storebrand Vital og Storebrand godtar nå tegnet "&" i firmanavn i xml-filen. Vital endringer Utmelding av ansatte med status "Sluttet" Ansatte som har sluttet, blir rapportert som utmeldt til Vital i måneden etter at de har sluttet. En person som slutter i mars, blir følgelig rapportert som utmeldt når det rapporteres for april. Merk: Det er viktig at du rapporterer inn hver måned for at det skal bli riktig. 8 Visma Avendo Lønn - Nyheter og forbedringer

11 Stillingsprosent (PartTime Percent) Ved innrapportering av pensjon til Vital, beregner Visma Avendo Lønn Stillingsprosenten til hver enkelt timelønnet ut i fra antall timer de har jobbet i perioden det rapporteres for. Dette ut i fra antall timer i 100% stilling (finnes pr ansatt, normalt 162,5 timer). En timelønnet som har jobbet 130 timer i april, blir følgelig innrapportert med en stillingsprosent på 80%. Hvis antall timer utgjør mer enn 100% stilling, blir det allikevel kun innrapportert som 100% stilling. Overføring av "antall" til regnskap Dersom du ønsker å overføre "Antall" til regnskap, har du nå mulighet til å gjøre det. Dette gjør du ved å sette kryss i feltet "Overfør antall til økonomisystem" i fanen "Ansvarsenheter/Stopp i felt" i skjermbildet "Lønnsarter". Avstemming regnskap/årsoppgave avstemming Rapportene "Avstemming regnskap" og "Årsoppgave avstemming" tar nå hensyn til hvilket arbeidssted som er registrert på lønnstransaksjonene. Regnskapstransaksjoner som som ikke kan knyttes direkte til en enkelt lønnsregistrering, får tildelt arbeidssted ut fra hovedarbeidssted på den ansatte. Eksempel på dette er transaksjoner til konto for bankinnskudd, bankinnskudd forskuddstrekk, konto for forskuddstrekk Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenger blir beregnet etter hovedarbeidssted, og regnskaptransaksjonene som gjelder dette får også tildelt hovedarbeidssted. Merk: Ved oppgradering til versjon 7.20 blir hovedarbeidssted satt på alle regnskapstransaksjoner i Hvis du har overstyrt arbeidssted under registrering, må du kjøre regenerering av regnskapslisten. Terminoppgave Du får nå melding hvis det foreligger negative verdier på terminoppgave elektronisk eller ved innsending til Altinn. På terminoppgaven kan du benytte funksjonen "Drilldown" på forhåndsvisning av rapporten. Funksjonen viser detaljinformasjon i beløpsfeltene på flere nivåer. Visma Avendo Lønn - Nyheter og forbedringer 9

12 Tvunget utfyllelse av ansvarsenhet, resultatkonto Det er lagt inn mulighet for tvungen utfylling av ansvarsenheter på hovedbokskontoer i Visma Avendo Lønn. I tabellen Hovedbokskontoer finner du nå 6 nye felter for behandlingsregel for ansvarsenheter. Hvert enkelt felt inneholder valgene "Valgfritt" og "Må fylles ut". Har hovedbokskontoen verdien 1, "Må fylles ut" får du melding ved overføring av faste transaksjoner og lønnsregistrering hvis transaksjonen ikke har utfylt ansvarsenhet. Du kan lese mer om dette i hjelpen til Visma Avendo Lønn. 10 Visma Avendo Lønn - Nyheter og forbedringer

13 Visma Avendo AS Postboks 1078 Sentrum 0106 Oslo Norge Tel:

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi V3. Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi V3. Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi V3 Lønn Januar 2011 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger...

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1)

Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1) Innstillinger Innstillinger består av 16 undermenyer som vises i venstre marg. (fig 1) Systemkontoer Systemkonoer består av alle de kontoene, satser,beløp og lønnsarter som skal til for at programmet skal

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Hjelp til tjenesten Øvrige reiser Generelt om reise- og utgiftsrefusjon Regelverk Skatt Innsending av bilag Starte registrering av reise- eller utgiftsrefusjon Steg 1 - Generelle data Registrere Innenlandsreise

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Visma Scenario. Installasjon

Visma Scenario. Installasjon Visma Scenario Installasjon Oslo, september 2009 5. Opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i

Detaljer