Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer"

Transkript

1 Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer

2 Innhold Innledning 2 Nyheter 3 Skattetrekktabeller for Lønns og trekkoppgave og årsoppgave for Fraværsmal 3 Obligatiorisk tjenestepensjon Gjensidige 3 Visma Ansatt Portal 3 Elektronisk lønns- og trekkoppgave 4 Lønnsslipp/lønns- og trekkoppgave som e-post 4 Beregne flere timesatser ut fra årslønn 4 Drillthrough på Lønns- og trekkoppgave RF-1015B/1025B 4 SMS-varsling ved innsending av lønns- og trekkoppgave til Altinn 4 AA-register timer pr. uke 4 Forbedringer 5 Registreringsjournal 5 Godkjenningsjournal 5 Kontaktperson ved innrapportering av opplysninger ved obligatorisk tjenestepensjon til Storebrand 5 Organisasjonsnummer Selvstendig næringsdrivende 5 Informasjonsmelding skattekort for selvstendige næringsdrivende 5 Lønns-ticker 5 Årsoppgave avstemming 5 Stopp i arbeidssted ved lønnsregistrering 6 Neste ledige bilagsnummer, nytt år 6 Korrigering av feriepengegrunnlag i fjor 6 Ansatte 6 Endring i rapporter 6 Sletting av rapportparametre 6 Vital elektronisk og Vital Innbetalingsopplysninger 7 Innbetalingsopplysninger Vital 7 Grunndata og satser 8 Fagforeningsfradrag 8 Innberetningsplikt ideell organisasjon 8 Fraværsmaler og fraværskalender 8 Normrentesatser 8 Listepris bil 8 Lønns- og trekkoder 8 Visma Travel Expense / Visma Ansatt Portal 8

3 Innledning Dette dokumentet beskriver endringene som er implementert i Visma Avendo Lønn versjon Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese igjennom alle punktene før du starter å bruke Visma Avendo Lønn versjon Da er du sikker på at du ikke går glipp av rutiner/nyheter som er nyttige for deg og din bedrift. De største endringene er: Tilpasset lønns- og trekkoppgaver / årsoppgave for 2007 Skattetrekktabeller for 2008 Fraværsmal for 2009 Visma Ansatt Portal Merk: Nyheter og Forbedringer inneholder korte og enkle beskrivelser av endringene som er gjort til versjon Les mer om hvert enkelt punkt i Brukerdokumentasjon (F1). Merk: Du må lese installasjonsveiledningen nøye før du oppgraderer til versjon Du finner denne på siden som åpnes når du setter inn CD-platen. Det finnes både en instruksjonsfilm og et mer utfyllende PDF-dokument. På Infoline i programmet kan du lese om lønnsfaglige og programrelaterte emner. 2

4 Nyheter De største endringene til denne versjonen er: Skattetrekktabeller for 2008 Denne versjonen er tilrettelagt for nye skattetrekktabeller for Lønns og trekkoppgave og årsoppgave for 2007 Denne versjonen er tilrettelagt for lønns- og trekkoppgave og årsoppgave for Fraværsmal I standard fraværsmal 1 og 99 er det nå satt inn fridager for Alle ansatte som benytter fraværsmalene 1 og 99 får oppdatert kalender-dager for Merk: Dersom du benytter andre fraværsmaler må du selv legge inn fraværsdager og oppdatere på riktig utvalg av ansatte via rutinen «Mal til ansattkalender». Obligatiorisk tjenestepensjon Gjensidige Visma Avendo Lønn er nå tilrettelagt for innsending av pensjonsopplysninger til Gjensidige. Du finner rapportene «Gjensidige elektronisk» og «Innbetalingsopplysninger Gjensidige» i mappen «Pensjonsrapporter» i skjermbildet «Utskrifter». Visma Ansatt Portal Utvikling av Visma Ansatt Portal pågår for fullt! Det er et meget spennende prosjekt vi tror mange av dere vil få svært stor glede av. I Ansatt Portalen vil dine ansatte blant annet kunne registrere ferieønsker og fravær. Når dette er behandlet og godkjent av avdelingsleder (attestant) og sentralt (lønningskontoret) vil transaksjonene vises i fraværsmodulen i Visma Avendo Lønn akkurat som om du har registrert det manuelt. I dag benytter vel de fleste av oss papirskjema for å håndtere dette, og det kan være mye manuell jobb i å forsikre seg om at alt fravær blir fanget opp og registrert. I Visma Ansatt Portal skjer alt elektronisk, den ansatte trenger kun tilgang til Internett. Dette vil bli en tjeneste tilgjengelig i juni 2008, samtidig med lansering av versjon Men allerede med versjon 7.25, kan du ta i bruk (kjøpe) Visma Ansatt Portal tjenesten hvor du blant annet kan publisere dine ansattes lønnsslipper på WEB. Den enkleste og beste måten å distribuere lønnsslipper på. Den ansatte mottar ikke lenger en e-post hvor lønnsslippen ligger med som et vedlegg. Den ansatte har alltid historiske lønnsslipper tilgjengelig, uansett hvor han/hun er, og uansett hvor lurt og strukturert sted e-postene er lagret. I tjenesten vil det også være mulig å registrere lønnstransaksjoner, variable lønnsdata som etter at de er behandlet av lønningskontoret ligger ferdig registrert i ønsket lønnskjøring, for eksempel timelister, bonusutbetalinger osv. Glem manuelle prosesser, glem skjema og papir registrer data en gang ett sted man trenger kun tilgang til Internett. Løsningen er en (teknisk) videreutvidelse av Visma Travel Expense, som noen av dere har tatt i bruk den senere tid med stor suksess. Du vil høre mye om Visma Ansatt Portal i tiden fremover. 3

5 Elektronisk lønns- og trekkoppgave Du kan nå sende lønns- og trekkoppgaver på e-post. Løsningen er helt lik det å sende lønnsslipper på e-post. Angi e-postadresse (og gjerne et passord) på dem du ønsker å sende til, så angir du i utskriftsdialogen at rapporten skal sendes på e-post. Hvis du angir et passord, sendes rapporten kryptert og den ansatte må oppgi det samme passordet for å få åpnet vedlegget. Vedlegget er en pdf-fil, man må ha Adobe Reader versjon 7.0 eller høyere for å få åpnet den (gratis programvare de aller fleste har fra før). Les mer om Elektronisk lønns- og trekkoppgave i brukerdokumentasjonen. Lønnsslipp/lønns- og trekkoppgave som e-post Det er lagt inn et nytt felt, «Lønnsslipp/LT-oppgave som e-post», i fanen «Personalopplysninger» i skjermbildet «Ansatte». Du krysser i dette feltet hvis du ønsker å sende lønnsslipp og/eller lønns- og trekkoppgave på e-post til den ansatte. Dette krysset betyr ikke at rapportene automatisk sendes på e-post. Dette må du aktivt angi hver gang du skriver ut/sender rapportene Feltet blir automatisk krysset når du registrerer den ansattes e-postadresse i feltet «E-postadresse». Beregne flere timesatser ut fra årslønn Du kan beregne flere (time)satser ut fra årslønn. F.eks at normal timelønn beregnes ut fra 1950 timer i året, mens grunnlag overtid beregnes ut fra 1850 timer. I så fall angir du 1850 på lønnsartene for overtid i nytt felt i fane 5 som heter «Timelønnsfaktor». Aktuelle lønnsarter må selvfølgelig ha behandlingsregel timelønn. Nyheten berører ikke deg som fortsatt bare beregner ordinær timelønn. Du trenger ikke angi antall timer på den lønnsarten (1950 jfr ovennevnte eksempel), dette hentes på samme måte som før. Drillthrough på Lønns- og trekkoppgave RF-1015B/1025B Med funksjonen Drillthrough kan du dybdenavigere på tallmaterialet på lønns- og trekkoppgaven. Ved å føre musepekeren over ett tall, vil du få fram et forstørrelsesglass. Når du dobbeltklikker på tallet, får du fram en ny rapport som viser grunnlaget for tallet. SMS-varsling ved innsending av lønns- og trekkoppgave til Altinn I skjermbildet «Grunndata/Firmaopplysninger» er det et nytt felt, «Mobilnummer». Du registrerer mobilnummer i dette feltet hvis du ønsker SMS-varsling når deres årsoppgaven er ferdig behandlet av Skattedirektoratet, og tilgjengelig i Altinn. AA-register timer pr. uke I mappen «Periodiske rapporter» i skjermbildet «Utskrifter» er det en ny rapport, «AA-register timer pr. uke». Du kan kjøre denne rapporten for å få oppdatert feltet Timer pr. uke (gj.snitt) før du sender inn rapportene AA-register/AA-register elektronisk. Rapporten oppdaterer felt kun for ansatte som ikke har noen registrert årslønn og har fått utbetalt timelønn. 4

6 Forbedringer Registreringsjournal Kolonnen «Faktor» er nå tilgjengelig på rapporten. Rapporten er endret fra stående til liggende, rapportfilen har byttet navn (crvlregistrationjournal_a4l.rpt). Du får nå ut arbeidssted på registreringsjournalen. Godkjenningsjournal Arbeidssted Du får nå ut arbeidssted på godkjenningsjournalen. Kontaktperson ved innrapportering av opplysninger ved obligatorisk tjenestepensjon til Storebrand Du kan nå registrere opplysninger om bedriftens kontaktperson (lønningsansvarlig). I skjermbildet «Firmaopplysninger» finner du følgende nye felter: Kontaktperson E-postadresse kontaktperson Telefon kontaktperson Personnummer kontaktperson Disse opplysningene blir registrert i XML-filen som blir generert ved innsending til Storebrand. Hvorfor det evt er nødvendig å angi fødselsnummer, må du helt og holdent spørre Storebrand om. Organisasjonsnummer Selvstendig næringsdrivende Du får nå melding om at organisasjonsnummeret er ugyldig hvis du prøver å legge inn et organisasjonsnummer som allerede er registrert på en annen ansatt i feltet «Org.nr.» i skjembildet «Ansatte». Informasjonsmelding - skattekort for selvstendige næringsdrivende Hvis du har ansatte som er registrert som selvstendige næringsdrivende og ikke krysset for levert skattekort i feltet «Sk.kort lev», får du nå ikke melding om manglende innlevert skattekort ved lønnsberegning. Lønns-ticker Det er nå lagt inn en søke-knapper for utvalgskriterer i Lønns-tickeren Årsoppgave avstemming Rapporten «Årsoppgave avstemming» har endret sorteringsrekkefølge, med henhold til endring av arbeidsgiveravgiftssoner. Sorteringsrekkefølgen er: Arbeidssted Lønns- og trekkode Ansattnummer For å få fram refusjonsbeløp på avstemmingsoppgaven må det være registrert konto på lønnsart for refusjon. Hvis dette ikke er registrert kan du avstemme refusjonsbeløpet i Lønnsticker. Se forøvrig «Tips til avstemming av lønns- og trekkoppgaver/årsoppgave» på Infoline. 5

7 Stopp i arbeidssted ved lønnsregistrering Det er lagt inn et nytt avkrysningsfelt, «Arbeidssted» under «Stopp i felt» i skjermbildet for lønnsarter. Hvis du ønsker at markøren skal stoppe i feltet «Arbeidssted» ved lønnsregistrering, krysser du i dette feltet Neste ledige bilagsnummer, nytt år Når du oppretter nytt år, blir sist brukte bilagsnummer fra forrige år kopiert. Dersom du ønsker en ny nummerserie for det nye året, må du endre dette før du overfører bunter til ditt økonomisystem. Korrigering av feriepengegrunnlag i fjor Aktuelt for nye kunder (i praksis): Når du har lønnskjøring «med hittilverdier ved oppstart klient» så vil ikke bruk av lønnsart for registrering av fjorårets feriepengegrunnlag (lønnsart 294), medføre at det avsattes arbeidsgiveravgift. Dette medførte at avstemmingsrapportene ikke ble korrekte. Det blir nå ikke laget regnskapstransaksjoner hvis du benytter lønnsart «Korrigering av feriepengegrunnlag i fjor» (lønnsart 294). Ansatte Det er to nye felt i skjermbildet Ansatte: Lønnsslipp/LT-oppgave som E-post i fanen «Personalopplysninger» Timer pr. uke (gj.snitt) i fanen «SSB/AA-opplysninger» Feltet «Lønnsslipp/LT-oppgave som E-post» blir krysset dersom du har registrert e-postadresse på den ansatte. Feltet «Timer pr. uke (gj.snitt)» blir satt lik verdi du har registrert i feltet «Arb.timer pr. uke». Se beskrivelse av rapporten «AA-register timer pr. uke» tidligere i dokumentet. Endring i rapporter Ved oppgradering til versjon 7.25 er det lagt inn følgende nye rapporter: AA-register timer pr. uke (crvlworkhoursaa.rpt) i mappen Periodiske rapporter Status på publiserte lønnsslipper (crvlportalpayslipstatus_a4p.rpt) i mappen «Andre rapporter». Denne legges også i skjult mappe for å bli startet direkte (med eventuelle andre rapportparametre). Årsoppgave RF-1025B (crvlyearstatement2007_rf1025b.rpt) i mappen «Årsrapporter» Gjensidige elektronisk (crvlexportpensionstorebrand2.rpt) i mappen Pensjonsopplysninger Innbetalingsopplysninger Gjensidige (crvlpensiongjensidigelist.rpt) i mappen Pensjonsopplysninger Ved oppgradering til versjon 7.25 er følgende rapporter flyttet: Årsoppgave 2006 er flyttet til mappen «Andre rapporter» («Årsoppgave RF-1025B t.o.m. 2006», crvlyearstatement_rf1025b.rpt). AA-register elektronisk (crvlexportaa.rpt) er kopiert til mappen Altinn. Ved oppgradering til versjon 7.25 har følgende rapporter endret beskrivelse: SSB egenmeldt fravær (RA ) (crvlexportabsencestatisticsssbaltinn_ra0182_1.rpt) Terminoppgave (RF-1037) (crvlexporttermstatementaltinn_rf1037.rpt) SSB lønnsstatistikk (RA-0500) (crvlexportssbstatisticsaltinn_ra0500.rpt) Lønns- og trekkoppgaver (RF-1015/RF-1015-U (crvlexportltoaltinn.rpt) Sletting av rapportparametre Ved oppgradering blir rapportparametre for rapporten «Årsoppgave avstemming» slettet, slik at dialogen er blank første gang du kjører rapporten etter oppgradering til versjon

8 Vital elektronisk og Vital Innbetalingsopplysninger Du kan nå ha flere faste transaksjoner med fast lønn. Innbetalingsopplysninger Vital Ansatte under 20 % stilling Hvis du har ansatte som har jobbet mindre enn 20 % stilling siste 12 måneder, blir det markert på den ansatte i rapporten «Innbetalingsopplysninger Vital». Stillingsbrøk På ansatte med timelønn beregner Visma Avendo Lønn stillingsbrøk ut ifra utlønnede timer for perioden som er valgt. Visma Avendo Lønn summerer antall timer på lønnsarten som du har valgt i utskriftsdialogen i feltet «Timelønn» og beregner stillingsbrøk for valgt periode. På ansatte med fastlønn blir stillingsbrøk beregnet ut ifra stillingsbrøken som er registrert på de ansatte. Stillingsbrøk siste 12 mnd På ansatte med timelønn beregner Visma Avendo Lønn stillingsbrøk ut ifra utlønnede timer siste 12 mnd. Visma Avendo Lønn summerer antall timer for siste 12 mnd på den lønnsarten som du har valgt i utskriftsdialogen i feltet «Timelønn» og beregner gjennomsnittlig stillingsbrøk. På ansatte med fastlønn blir stillingsbrøk beregnet ut ifra stillingsbrøken som er registrert på de ansatte. 7

9 Grunndata og satser Fagforeningsfradrag Dersom du har opprettet lønnsår 2008, blir fagforeningsfradrag satt til kr Innberetningsplikt ideell organisasjon Innberetningsplikt ideell organisasjon blir satt til kr Fraværsmaler og fraværskalender Ved oppgradering blir fraværsmal for 2009, mal 1 og 99 lagt inn. Fraværsdager for 2009 blir kopiert ut på alle ansatte som har benyttet disse malene tidligere. Normrentesatser Satsen for 6. termin 2007 er satt til 5.00 %. Dersom du har opprettet lønnsår 2008, blir alle satsene for 2008 satt til 5.25 %. Listepris bil Dersom du har opprettet lønnsår 2008, og har en transaksjon med listepris på kr og 30 i påslagsprosent, blir ny listepris oppdatert til kr ,-. Lønns- og trekkoder Følgende koder settes inn / oppdateres for 2007 og 2008 dersom lønnsårene er opprettet. Kode 110A «Fri kost og losji», kryss for Antall T1 og Diverse T1. Tekst antall T1 = «Ant.døgn kost», tekst Diverse T1 = «Ant.døgn losji». Kode 236 «Behovsprøvd barnetill. mott. tidsbegr.uførestønad», ingen tilleggsopplysninger. Kode 117 «Trekkpliktig hyretillegg», ingen tilleggsopplysninger. Kode 117A lik 117. Kode 119, «Trekkpliktig fri kost for sokkelarbeider», kryss for Antall T1. Tekst Antall T1 = «Antall dager». Kode 119A lik 119. Kode 126A «Utenl.sjøfolk trygdet i Norge u/skattepl.», kryss for Land. Tekst i Land = «Land». Kode 225, «Etterbetaling av pensjons- og trygdeytelser», kryss for Beløp T1, Diverse T3, Dato fra, Dato til, År. Tekst i Beløp T1 «Etterbetaling», tekst i Diverse T3 = «Type etterbet.», Tekst i Dato fra = «Dato fra», tekst i Dato til = «Dato til», tekst i År = «År». Kode 446 «Lott eller part (herunder minstelott) til fisker», kryss for Antall T1. Tekst i Antall T1 = «Antall dager». Kode 527 «Trekkfri fri kost for sokkelarbeider», kryss for Antall T1. Tekst i Antall T1 = «Antall dager». Kode 971 «Lønn mv. for arb.ans.på nettolønn. arb utf i Utl.», kryss for Beløp T1, Beløp T2, Beløp T3, Beløp T4 og Land. Tekst i Beløp T1 = «Oppgr.gr.lag», tekst i Beløp T2 = «Kont.lønn», tekst i Beløp T3 = «Skpl.ford», tekst i Beløp T4 = «Utenl.skatt», tekst i Land = «Land». Kode 971A lik kode 971. Visma Travel Expense / Visma Ansatt Portal Ved oppgradering blir innholdet i tabellen oppgradert med URL-adresser til følgende: GlobeExpense Visa Corporate Travel Visma Travel Expense Visma Ansatt Portal 8

Nyheter og forbedringer Visma Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Visma Lønn Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn INNHOLD Innledning... 1 Nyheter... 2 Import av fraværstransaksjoner (CSV-fil)...2 Reise- og utgiftsgodtgjørelse fra Visma Travel på lønnslipp...2 Historikk...2

Detaljer

Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer versjon 7.75 Visma Avendo Lønn Desember 2012 INNHOLD Innledning... 3 Nyheter... 4 Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for 2012...4 Skattetrekktabeller for 2013...4 Skattekort

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, August 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2012...

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, juni 2012 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Easy-Regn versjon 17.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2013/2014

Easy-Regn versjon 17.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2013/2014 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4

Lønn 5.0. Nyheter og endringer fra System 4 Lønn 5.0 Nyheter og endringer fra System 4 Innholdsfortegnelse Innhold Huldt & Lillevik Lønn endringer fra System 4... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Finn oppgave... 3 Verktøylinjen...

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Agro Økonomi. Lønn. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Lønn. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Lønn - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Informasjon om installasjon av Agro Økonomi finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering.

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80.5

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80.5 Desember 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80.5 Oslo, Desember 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Elektronisk Dialog. Innhold

Elektronisk Dialog. Innhold Innhold Innhold... 1 Elektronisk Dialog... 2 Forberedelser... 3 Virksomhetsnummer... 3 Yrkeskoder... 3 Arbeidstidsgruppe... 4 Permisjonskoder... 5 Fødselsnummer... 5 Skattekortinformasjon... 6 Sending...

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2015 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer