Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss."

Transkript

1 PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger om våre rutiner, dine rettigheter og plikter som arbeidstaker i Bemanningshuset. SOM ANSATT I BEMANNINGSHUSET Vi vil inngå en arbeidsavtale med deg når du får ditt første oppdrag. Arbeidsmiljøloven gjelder for begge parter. Ved alle oppdrag er Bemanningshuset din arbeidsgiver med ansvar for lønn og feriepenger etter gjeldende regler. Du kan selv bestemme om du ønsker å akseptere et oppdrag. Om du sier ja forplikter du deg til å arbeide hos kunden etter det som blir avtalt. Når du er på jobb hos oppdragsgiver skal spørsmål om betingelser, lønn, personalmessige spørsmål etc. rettes til Bemanningshuset, og ikke til oppdragsgiver. VÅRT ANSIKT UTAD Det er viktig å overholde avtalt arbeidstid. Velg klær som passer i miljøet, samt forholde deg til alt annet som blir avtalt. Pass på å følge de retningslinjer som finnes på de ulike arbeidsplassene. Alle ønsker et godt arbeidsmiljø, og som medarbeider stiller dette høye krav til dine personlige egenskaper. Som person bør du være positiv, fleksibel og vennlig på arbeidsplassen. Taushetsplikten må overholdes. Det kan, dersom denne brytes, få alvorlige følger for både deg og Bemanningshuset. I henhold til arbeidsavtalen har du taushetsplikt om både Bemanningshusets og oppdragsgivernes forretnings- og driftsforhold. LØNN Som ansatt i Bemanningshuset lønnes du av oss. Timelønn blir avtalt i forkant av hvert oppdrag. Det samme gjelder tilleggsytelser. Lønnen kan variere avhengig av type oppdrag og kvalifikasjonskrav. Lønn utbetales kun for den tid du er ut i oppdrag for Bemanningshuset. Et oppdrag kan bortfalle eller bli forkortet av oppdragsgiver. Bemanningshuset har lønnsutbetaling hver 14.dag hvis annet ikke er avtalt. Lønn beregnes på grunnlag av dine timelister.

2 UTFYLLING AV TIMELISTER Bemanningshuset benytter elektroniske timelister. Når du får ditt første oppdrag og første lønnsperiode er over, vil du motta en e-post med en link til innloggingsbildet, ditt brukernavn og passord. Senere kan du også gå inn på våre hjemmesider, klikk på for medarbeidere, skriv inn innloggingsid: Medarbeider, passord: BH2008 og velg timeregistrering. Ditt brukernavn og passord vil være det samme uansett om du er i ulike oppdrag. Er du ute i flere oppdrag i en lønnsperiode må du huske å godkjenne en liste for hvert oppdrag. NB! Er det forlengelse av et oppdrag midt i en periode vil det ligge to timelister på samme oppdrag. En måned deles inn i to perioder, første periode gjelder fra den med utlønningsdag den 25. Og andre perioden gjelder fra 16. og ut måneden med utlønningsdag den 10. påfølgende måned. Timelister må være registrert samme dag som perioden er slutt, altså den 15 og den siste i måneden. Har du ikke tilgang til internett, fyller du ut timeliste manuelt og leverer denne til oss etter samme regler som for elektroniske timelister. Manuelle lister får du ved å kontakte Bemanningshuset. Faller lønningsdag på helg eller helligdag vil lønn utbetales siste virkedag før helg/helligdag. Dine timelister er grunnlag for fakturering, så vær nøye når du fyller ut listene dine. SKATTEKORT Det er ditt ansvar å levere skattekort og kontoopplysninger i god til før utlønningsdag. Uten skattekort er vi pålagt å trekke 50% skatt. Dersom du har frikort må vi har originalen før vi kan utbetale lønn. FERIE/FERIEPENGER All ferie skal avtales med Bemanningshuset i god til før avvikling, og må godkjennes av oppdragsgiver. Du vil som hovedregel få utbetalt feriepenger første lønnskjøring i juni (10,2%). Avslutter du ditt ansettelsesforhold hos oss har du krav på å få utbetalt dine feriepenger hvis du ønsker det. Det er ingen automatikk i denne utbetalingen, så husk å gi oss beskjed om du ønsker utbetaling av opptjente feriepenger. Har du avsluttet ditt ansettelsesforhold, og ønsker sluttoppgjør av opptjente feriepenger før den ordinære utbetaling, må du gi oss beskjed om dette. LØNN FOR OFFENTLIGE HØYTIDSDAGER Gjelder 1. og 17. mai Du vil få lønn for den aktuelle dagen dersom du har vært i oppdrag i minst 30 dager, og du er i arbeid siste arbeidsdag før og første arbeidsdag etter høytidsdagen. Gjelder ikke hvis høytidsdagen faller på lørdag eller søndag. LØNN FOR BEVEGELIGE HELLIGDAGER Gjelder 1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag.

3 Disse dagene får du lønn for hvis betingelsene som gjelder 1. og 17. mai er oppfylt, og i tillegg har arbeidet minst 750 timer de siste 12 månedene. OVERTID Normal arbeidstid er 8 timer pr. dag eller 40 timers uke (inklusive lunsj). Ved pålegg fra oppdragsgiver om overtidsarbeid eller merarbeid betales overtidsgodtgjørelse dersom annet ikke er avtalt for ditt oppdrag. Overtidsarbeid skal ikke overstige mer enn 10 timer en enkelt uke, og ikke mer enn 25 timer i en sammenhengende 4 ukers periode. Loven setter også en grense på 14 timer pr. dag. Overtiden må ikke overstige 200 timer innenfor en periode på et år. Følgende satser gjelder for overtidsbetaling, hvis ikke spesielle avtaler eller tariffer gjelder. 50% tillegg for overtidstimer fram til kl. 21:00 på hverdager 100% tillegg for overtid utover kl. 21:00 på hverdager og for arbeid på lørdager (ikke varehandel), samt søn- og helligdager. REISEGODTGJØRELSE Skjema for reisegodtgjørelse brukes ved utlegg til reiser, hotell, mat osv. i forbindelse med tjenestereise. Skjema må fylles ut nøyaktig med dato og beløp. Skjema skal underskrives av deg og oppdragsgiver, og sendes inn etter samme frister som for innsending av timelister. Ved slike reiser forholder Bemanningshuset seg til oppdragsgivers retningslinjer. Det er ditt ansvar å kartlegge dette i forkant av tjenestereisen. Hvis oppdragsgiver ikke har egne skjema kan du kontakte Bemanningshuset. KILOMETERGODTGJØRELSE Skjema for kilometergodtgjørelse fylles ut på samme måte som reisegodtgjørelse. Skjema gjelder for bruk av privat bil i jobbsammenheng. For øvrig forholder Bemanningshuset seg til oppdragsgivers retningslinjer. Det er ditt ansvar å kartlegge dette. Skjema finner du på våre hjemmesider. LØNN UNDER SYKDOM Hvis du blir syk, er det viktig at du melder fra til Bemanningshuset så snart som mulig. Region Midt-Norge: / Region Sør: / Eller du kan kontakte din personalkonsulent direkte. Det er viktig at du informerer oss så tidlig som mulig, slik at vi kan finne en stedfortreder. NB! Din rett til lønn under sykdom oppstår først den dagen du melder fra om at du er syk.

4 FRAVÆR MED SYKEMELDING Du må ha vært i oppdrag for Bemanningshuset i 4 uker sammenhengende før du har krav på lønn under sykdom. Sykemelding fra lege skal leveres Bemanningshuset innen samme frister som godkjenning av timelister. Hvis du ikke leverer sykemelding til rett tid vil du ikke få utbetalt sykepenger. FRAVÆR MED EGENMELDING For å kunne benytte egenmelding må du ha jobbet i 8 uker sammenhengende for Bemanningshuset. Egenmelding kan benyttes for sykefravær inntil tre kalenderdager av gangen, i løpet av en 16 dagers periode. Fra og med fjerde dag må du ha sykemelding for å få sykelønn. Du kan benytte 4 egenmeldinger i løpet av 12 kalendermåneder (ikke kalenderår) OMSORGSPENGER VED BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM Må du være hjemme fra arbeidet for å ha nødvendig tilsyn med et sykt barn du har omsorg for, har du rett til sykelønn under fraværet etter følgende regler: Til og med det året barnet fyller 12 år kan du få lønn under barnets sykdom inntil 10 dager pr. kalenderår. 20 dager hvis du er alene med omsorgen for barnet. Har du tre eller flere barn har du rett til sykelønn i henholdsvis 15 og 30 dager. Du må ha vært i oppdrag i minimum 4 uker sammenhengende for å få lønn under barns sykdom. Du må fremlegge sykemelding/egenmelding etter samme regler som for egen sykdom. Du må gi beskjed til Bemanningshuset første fraværsdag. NB! Retten til omsorgspenger tapes inntil melding er gitt til arbeidsgiver. OPPTJENINGSTID Hvis du har et opphold mellom oppdragene på 14 dager eller mer, starter ny opptjeningstid. Dette gjelder både ved egen sykdom og barns sykdom. VELFERDSPERMISJON Har du arbeidet i Bemanningshuset i minst to måneder, dvs. 300 timer kan du, etter avtale, få fri fra arbeidet uten trekk i lønn ved nødvendig besøk hos tannlege, lege og ved dødsfall i nærmeste familie. Denne ordningen gjelder for inntil fire besøk pr. 12 kalendermåneder, og for opp til tre timer pr. besøk. YRKESSKADEFORSIKRING Som ansatt i Bemanningshuset og ut i oppdrag er du automatisk dekket av ulykkesforsikring.

5 OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON (OTP) Lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar Bemanningshuset plikter å melde inn sine ansatte i denne pensjonsordningen fra første dag. Årlig innskudd for ansatte er 2% av lønn. Du må være 100% arbeidsdyktig, være fylt 20 år og arbeide minst 20% av full tid. Dersom du slutter før det er gått 12 måneder vil du ikke ha krav på opptjent pensjonskapital. TAUSHETSPLIKT Du er til enhver tid pålagt taushetsplikt om alle forretningsforhold hos Bemanningshuset og hos våre oppdragsgivere. Dette undertegner du på i arbeidsavtalen den dagen du ble ansatt. Har du noen form for problemer på arbeidsplassen eller har spørsmål, kontakt oss. Lykke til med jobben, vi håper du vil trives hos oss!

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. JUNI 2013 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no Velkommen til ISS Personalhuset 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (ISS Code of Conduct)

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MARS 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

DNS Gran Canaria Lønns- og arbeidsavtale

DNS Gran Canaria Lønns- og arbeidsavtale DNS Gran Canaria Lønns- og arbeidsavtale Privatskole Vår skole er en privat bedrift i Spania. Det er en spansk stiftelse, La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria, som er arbeidsgiver til alle

Detaljer

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS 01.04.2012 31.03.2014-1 - INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 ANSETTELSER OG OPPSIGELSER... 3 3 ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER... 4 4 LØNN... 5 5 DIETT/REISEUTGIFTER...

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 1. VIRKEOMRÅDE Overenskomsten er inngått mellom Ventelo Networks AS og Norsk Jernbaneforbund og

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon OVERENSKOMST DEL B Mellom Stiftelsen Music Norway og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden 1. april 2014

Detaljer

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS Velkommen som medarbeider i Max Marketing Gruppen AS. Vi er stolte over at du har valgt MMG som din arbeidsplass. Om det er den første arbeidsplassen

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer