rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider."

Transkript

1 Personalhåndbok forfor ABC Personell Vikarog og Personalhåndbok ABC Personell Vikarrekrutteringsbyrå ASAS rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Detvil er du viktig at du arbeidssøker, og vår og representant til Her få en delsom praktiske opplysninger en god delkjenner informasjon de ABC lover,personell regler og og forventinger som knyttes mot knyttet arbeidsforhold om forventninger, lover ogopp regler opp mot et hos oss. Vi vilhos heross. gi en oppsummering av de viktigste punktene, arbeidsforhold men vi vil allikevel forsikre oss om at du ikke nøler med å kontakte Vioss gir dersom her en oppsummering av de det er ting du lurer på.viktigste punktene, men vi vil allikevel forsikre oss om at du ikke nøler med å kontakte oss, dersom det er ting du lurer på. ABC Personell følger de norske lover og regler som omhandler vår drift; Rekruttering og utleie av arbeidskraft. Se for øvrig : Lover og regler evt. følg link tilvennlig Lovdata Med hilsen ABC Personell AS Vikar- og rekrutteringsbyrå ABC Personell AS Storgaten Oslo Telefon: Telefaks: E-post: 1

2 Under søkeprosessen Det er viktig å å vite vite at at de de fleste fleste ledige ledige stillinger stillinger i dag i dag blir besatt blir besatt før de kommer før de kommer ut i det ut åpne i det markedet. åpne markedet. Dette fordi Dette veldig fordi mange veldig bedrifter mange velger bedrifter profesjonelle velger profesjonelle aktører til aktører å foreta til hele å foreta eller deler hele eller av ansettelsesprosessen og vi har våre egne nettverk og kanaler som effek- effektivt dekker en stilling. Dette gjør det enkelt og kostnadseffektivt tivt dekker en stilling. Dette gjør det enkelt og kostnadseffektivt for for bedriften å benytte oss. deler av ansettelsesprosessen og vi har våre egne nettverk og kanaler som bedriften å benytte oss. Vi anbefaler derfor alle jobbsøkere innenfor kontor Vi anbefaler og administrasjon deg som jobbsøker til å ta kontakt å kontakt med oss! med Vi oss! vil være Vi vil en være god støttespiller en god støttespiller gjennom gjennom hele jobbprosessen hele jobbprosessen og en unik og en partner unik partner i et ar- i et arbeidsforhold. Søknad Vi ønsker å motta din CV og en kortfattet redegjørelse for hva du søker, når du er tilgjenglig og for hvor lenge du ønsker å jobbe. Intervju Vi kaller inn til intervju fortløpende. Du vil da komme inn på våre kontorer og foreta en samtale med en av våre konsulenter. Det er viktig at du tar med deg attester og vitnemål til denne samtale og mulige referansepersoner fra tidligere arbeidsforhold, som vi kan kontakte etter endt intervju. Personvern, sensitive opplysninger og datasikring ABC personell AS mål med å samle inn dine personlige opplysninger er å gi deg mest mulig personlig tilpassede tjenester som det er mulig. Generelt sett ber vi om personlige opplysninger når du tar kontakt med oss i forbindelse med at du søker arbeid eller søker etter en kandidat for å oppta en stilling. Vi ber søkere om navn, adresse og annen personlig informasjon, slik som jobberfaring, utdannelse og egenskaper. Når vi ansetter personale, kan vi dessuten be om personlige opplysninger som betraktes som sensitive. Mengden personlig informasjon du bes om å oppgi vil normal være begrenset til kun det som er nødvendig for å tilby våre tjenester til deg. ABC Personell tar alle rimelige sikkerhetstiltak for å beskytte konfidensialiteten og integriteten til sensitiv data som samles, oppbevares og brukes. Dokumenter som cv, referanser, vitnemål og attester makuleres etter 3 år fra registreringsdato. ABC Personell AS Storgaten Oslo Telefon: Telefaks: E-post: 2

3 Forespeiling av oppdrag Vi mottar oppdrag fra våre oppdragsgivere pr. telefon og e-post. Vi Vi tar tar da en gjennomgang blant våre registrerte søkere og og kontakter først og fremst disse for for oppdraget. Videre Videre annonserer annonserer vi vi stillingen stillingen ut ut i i våre våre kanaler. Vi ber om at du som registrert kandidat også holder deg oppdatert om våre ledige stillinger via våre nettsider. Mulige kandidater stillinger via våre nettsider. Mulige kandidater blir forespeilet stillingen blir forespeilet stillingen pr. telefon og e-post, og det blir utarbeidet en presentasjon kanaler. Vi ber om at du også holder deg oppdatert om våre ledige pr. telefon og e-post av de mest og det aktuelle blir utarbeidet søkerne. presentasjon Denne blir oversendt av de mest til aktuelle søkerne som som tar blir en oversendt vurdering oppdragsgiver. av kandidatene. oppdragsgiver I kontakt med oppdragsgiver ABC Personell presenterer mulige kandidater til oppdragsgiver og avtaler deretter ett intervju med de mest aktuelle søkerne til stillingen. Vår kontaktperson hos kunde vil da inneha nødvendige opplysninger om deg, dersom du blir innkalt til samtale. Taushetsplikt Medarbeidere i ABC Personell AS plikter å bevare taushet om enhver forretnings- eller driftshemmelighet. For å være på den sikre siden er det lurt om du ikke snakker om noen forhold du har blitt kjent med via oppdrag eller gjennom ABC Personell. Dette punktet gjelder for alle ansatte også etter at arbeidsforholdet er avsluttet. ABC Personell AS Storgaten Oslo Telefon: Telefaks: E-post: 3

4 Avslag Det er viktig å vite at at et et avslag ikke ikke er er et avslag et avslag på på deg deg som som person person men snarere men snarere en bekreftelse en bekreftelse på at på det at det er ulike kvalifikasjoner og ferdigheter, samt samt personkjemi, som avgjørende som er avgjørende for at det for blir at en det ansettelse. blir en ansettelse. Det er også Det er også et konkurranseaspekt i enhver stilling, da vi bestreber oss på å et konkurranseaspekt i enhver stilling, da vi bestreber oss på å sende sende 3-5 presentasjoner av mulige kandidater over til oppdragsgiver. 3-5 presentasjoner av mulige kandidater over til oppdragsgiver. Du vil Du vil alltid få en konstruktiv tilbakemelding etter endt intervju. alltid få en konstruktiv tilbakemelding etter endt intervju. Tilbud I de fleste oppdrag vil kunden foreta et intervju med en eller flere aktu- aktuelle kandidater. Dersom og dersom du etter du etter endt endt intervju intervju den er den kandidaten kandidatene som er som best er egnet best egnet, til stillingen, vil du innen vil du kort innen tid kort få et tid tilbud få et av tilbud oss eller av oss. direkte Ved rekrutteringsoppdrag får du tilbudet direkte fra oppdragsgiver. fra oppdragsgiver ved rekruttering. Ansettelse Det står deg fritt å akseptere et oppdrag du blir tilbudt. Takker du ja, forplikter du deg til å arbeide i den tiden som er avtalt. Er du forhindret fra å møte på jobb til rett tid, uansett årsak, er det viktig at du gir beskjed til din konsulent så snart du har mulighet. Arbeidsavtale I det første oppdraget ditt gjennom oss, inngår vi en avtale med deg som vi sender pr e-post eller post. Denne avtalen inneholder generelle bestemmelser om arbeidsforhold som lønn, skattetrekk, feriepenger, taushetsplikt, m.m. Avtalen fyller vilkårene for arbeidsavtaler etter Arbeidstilsynets retningslinjer og inneholder ingen opplysninger om de enkelte oppdrag. Arbeidsavtalen skal signeres og det din plikt å returnere denne. Oppdragsbekreftelse Så snart et oppdrag er avtalt, mottar du en oppdragsbekreftelse. Denne inneholder; når oppdraget starter, varighet, arbeidstid, arbeidsoppgaver, adresse og timelønn. I oppdrag Din væremåte og arbeidsinnsats er avgjørende for det inntrykket kunden får av ABC Personell. Som vår ambassadør og ansikt utad ber vi vi deg deg vise vise arbeidsvilje, arbeidsvilje, fleksibilitet fleksibilitet og og god god innstilling. innstilling. Du Du bør bør overholde overholde ar- arbeidstid og tilpasse deg miljø når det gjelder bekledning og fremtreden. beidstid og tilpasse deg miljø når det gjelder bekledning og fremtreden. Videre er du underlagt vår arbeidsavtale og de retningslinjer som er Videre er du underlagt vår arbeidsavtale og de retningslinjer som er gjeldende på den enkelte arbeidsplass. Gjør du en god jobb, påvirker du gjeldende muligheten på den for forlengelse enkelte arbeidsplass. av oppdraget Gjør og du eventuelt en god fast jobb, ansettelse, påvirker eller du muligheten at oppdragsgiver for at det anbefaler blir forlengelse deg videre og/eventuelt at de ber fast om ansettelse, at du kommer eller tilbake at oppdragsgiver neste gang anbefaler de trenger deg en videre medarbeider. og at de ber På om denne du kommer måten er tilbake du en neste god gang ambassadør de trenger for ABC en medarbeider. Personell, samtidig På denne som måten du oppar- er du beider med på deg å skaffe selv verdifull deg selv kompetanse og ABC Personell og gode flere referanser. oppdrag og verdifull kompetanse, samt gode referanser. ABC Personell AS Storgaten Oslo Telefon: Telefaks: E-post: 4

5 Oppdragforlengelse Dersom oppdraget ønskes forlenget, vil vi etter avtale med deg og kun den utarbeider en avtale om forlengelse. Dersom oppdragsgiver tar - dette direkte opp med deg, er det viktig at du bringer beskjed videre til din konsulent i ABC. Informasjonsplikt Et godt samarbeid forutsetter en god kommunikasjon mellom deg og din konsulent, samt oppdragsgiver. Ikke nøl med å ringe eller sende e-post dersom det er informasjon om endringer ved din tilgjengelighet eller personlige data, oppdragets innhold og varighet, endringer hos oppdragsgiver eller annen informasjon som du tror kan være nyttig for vårt samarbeid. Prøvetid De første 6 månedene av ansettelsesforholdet regnes som prøvetid med gjensidig oppsigelsesfrist 14 dager. Oppsigelse Det er 14 dagers gjensidig oppsigelse i prøvetiden. Etter prøvetiden er det gjensidig oppsigelse på 1 måned. Du vil kun motta lønn for de timene du arbeider i oppsigelsestid, dersom annet ikke er avtalt. Dersom du ikke møter som avtalt, eller forlater arbeidsplassen i oppsigelsestid uten at det er gjort avtale om dette, kan ABC Personell gjøre trekk i lønn og feriepenger for å kompensere for de tap dette påfører oppdragsgiver og ABC Personell som arbeidsgiver. Konsulenter Som søker og medarbeider hos ABC Personell har du ved hvert oppdrag en konsulent som er din støttespiller. Konsulenten vil formelt sett være din nærmeste overordnede, og det er han/hun du skal snakke med hvis det er noe du ønsker å ta opp. Du vil i tilknytning til hvert nytt oppdrag blir informert om hvem som vil være din konsulent i oppdraget. Oppfølging ABC Personell følger opp oppdrag med ukentlige telefoner, e-post og besøk hos oppdragsgiver. Dette betyr at du vil få anledning til å bli godt kjent med flere av våre konsulenter gjennom de ulike oppdragene. Lønn Lønn avtales for hvert enkelt oppdrag. Vi utbetaler lønn innen fredag annenhver uke basert på innleverte timelister. Forskudd utbetales ikke. Månedslønn kan forekomme dersom det det er er et et ønske ønske fra fra deg deg eller eller op oppdragsgiver, vi må da ha beskjed på forhånd slik at vi får trukket skatt pdragsgiver, vi må da ha beskjed på forhånd slik at vi får trukket skatt for månedslønn. Husk å returnere arbeidsavtalen med kontonummer for månedslønn. Husk returnere arbeidsavtalen med kontonummer og vedlagt skattekort til ABC Personell. Det er viktig at du er nøye med og disse vedlagt opplysningene skattekort til slik ABC at du Personell. får utbetalt Det er rett viktig lønn at til du riktig er nøye tid og med på disse riktig konto. opplysningene slik at du får utbetalt rett lønn til riktig tid og på - riktig konto. ABC Personell AS Storgaten Oslo Telefon: Telefaks: E-post: 5

6 Timeliste/fakturagrunnlag Som ansatt i ABC Personell blir du lønnet av oss. Det er viktig at du er meget nøye med utfyllingen av timelisten. Timelisten danner grunnlaget for riktig fakturering til kunden og riktig lønnsutbetaling til deg. Timelisten må godkjennes av den ansvarlige hos oppdragsgiver og sendes oss innen de ulike fristene. Frist for innlevering av lister Innleveringsfristen av timelister er normalt annenhver mandag innen kl Se forøvrig vår lønnskalender. Du kan motta timeliste fra oss på e-post, post eller ved å laste ned fra våre hjemmesider: Du kan fylle ut og levere timeliste på følgende måter: Pr. e-post til din konsulent Pr. faks (Original sykemelding ettersendes pr. post) Lønnsutbetaling I oppdrag er ABC Personell din arbeidsgiver og lønnen utbetales av oss. Lønn utbetales etterskuddsvis hver 14. dag på grunnlag av utfylt timeliste med signatur fra oppdragsgiver. Dersom skattekort mangler eller listen ikke er korrekt utfylt kan det medføre forsinkelser i utbetalingen av din lønn. Skattekort Husk å levere skattekort snarest og senest 1. arbeidsdag. Er Er ikke skattekortekort levert,må levert, vi trekke 50 prosent skatt av bruttolønn. må vi trekke 50 prosent skatt av bruttolønn. Feriepenger Feriepenger utgjør 10,2 prosent av all lønn. Du kan be om å få feriepengene utbetalt fra fra årsskiftet og etter frem opptjeningsåret til midten av juni og uten frem skatt, til midten året etter av opptjeningsåret. juni uten skatt, året Slutter etter du opptjeningsåret. i ABC Personell, Slutter kan du du be i ABC om sluttoppgjør Personell, og feriepenger for innværende år, som utbetales med skatt sammen kan du be om sluttoppgjør og feriepengen for innværende år, som utbetale med skatt sammen med siste ordinære lønnsutbetaling i henhold med siste ordinære lønnsutbetaling i henhold til ferielovens 11 tredje ledd. Dersom du ikke har gitt annen beskjed vil feriepengene automatisk til ferielovens bli sendt i midten 11 tredje av ledd. juni etter Dersom opptjeningsåret. du ikke har gitt Dersom annen du beskjed bytter kontonummer vil Feriepengene eller automatisk bosted er bli det sendt viktig i midten at du gir av beskjed juni etter så opptjening- snart som mulig såret. Dersom dette du til ABC bytter Personell. kontonummer eller bosted er det viktig at du gir beskjed så snart som mulig til ABC Personell. Arbeidstid Arbeidstiden er normalt inklusiv inkludert lunsj. lunsj. Dette Dette gir gir en en effektiv effektiv arbeidsuke arbeidsuke på på 37,5 37,5 t. normaltid. t. normaltid. Annen Annen arbeidstid arbeidstid skal skal avklares avklares før arbeidsforholdet trer trer før arbeidsforholdet i kraft i kraft og og fremkomme fremkommer av arbeidsbekreftelsen/forlen- av arbeidsbekreftelsen/forlengelsen for aktuelt oppdrag. gelsen for aktuelt oppdrag. ABC Personell AS Storgaten Oslo Telefon: Telefaks: E-post: 6

7 Overtid Overtid skal alltid avtales og godkjennes av oppdragsgiver. Timesansatte må jobbe full arbeidsdag 7,5 t. eks lunsj og full arbeidsuke 37,5 t. eks. lunsj for å få overtidsgodtgjørelse. Arbeid ut over avtalt arbeidstid, men innenfor normal arbeidstid er mertid og godtgjøres med vanlig timebetaling. Du får overtidsbetalt i henhold til bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. 50 % tillegg Arbeider du mer enn ordinær arbeidstid (37,5 timer pr. uke eller 9 timers dag) etter avtale med oppdragsgiver, har du krav på overtidstillegg. Følgende satser gjelder hvis ikke annet følger av spesielle avtaler og tariffer: 50 % - etter 9 timers dag, samt lørdager frem til kl.13.00, dersom lørdagsarbeid ikke er normalt hos oppdragsgiver. Det er svært viktig at overtidsarbeid avklares på forhånd med oppdragsgiver og ABC, samt at timene kommer synlig frem på timelisten og blir attestert av kunden. 100 % tillegg Dersom du arbeider lenger enn enn kl. kl på på hverdager, på lørdager på lørdager hele hele dagen dagen eller eller etter etter kl.13.00, kl.13.00, samt samt søndag søndag og helligdager, og helligdager, får du dersom 100% dette overtidstillegg ikke er normal såfremt arbeidstid dette ikke hos er oppdragsgiver. normal arbeidstid Det er hos svært oppdragsgiver. Det er svært viktig at overtidsarbeid avklares på forhånd med op- viktig at overtidsarbeid avklares på forhånd med oppdragsgiver og ABC, samt pdragsgiver og ABC, samt at timene kommer synlig frem på timelisten at timene kommer synlig frem på timelisten og blir attestert av kunden. og blir attestert av kunden. Sykdom Syk i arbeidstiden Arbeidsgiverperioden starter første hele fraværsdag som skyldes arbeidsuførhet, jfr Folketrygdloven 8-19 andre ledd. Dette gjelder uavhengig av om sykefraværet er dokumentert med egenmelding eller legeerklæring. I praksis betyr dette at dersom du blir syk på jobb, og går hjem, vil du i henhold til folketrygdlovens bestemmelser ikke har rett til sykepenger for resten av dagen. Dersom du forlater arbeidsplassen, må du gi beskjed til oppdragsgiver og din konsulent i ABC Personell. Sykefravær Hvis du er syk og må være borte fra arbeid, plikter du å gi beskjed til ABC Personell så tidlig som mulig første fraværsdag. Hvis ikke bortfaller retten til sykelønn. For at kunden ikke skal bli skadelidende, er det viktig at du så snart som mulig gir oss beskjed om at du er syk og hvor lenge du antar fraværet vil vare. Vi vil da kunne presentere en mulig løsning for kunden med en erstatter for deg. Dette vil også kunne lette din arbeidssituasjon når du er tilbake i jobb. ABC Personell AS Storgaten Oslo Telefon: Telefaks: E-post: 7

8 Egenmelding Du har rett til å benytte egenmelding ved sykdom dersom du har vært i oppdrag for ABC Personell i 2 to sammenhengende måneder før fraværet første fraværsdag. Egenmeldingen skal fylles ut og returneres ABC Personell sammen med første timeliste etter sykefraværet. Hvis egenmelding ikke leveres, har du ikke krav på lønn i forbindelse med sykefraværet. Du kan benytte egenmelding for sykefravær på inntil tre kalenderdager i løpet av en 16-dagers periode, regnet fra og med første fraværsdag. Fravær utover dette må dokumenteres med sykemelding fra lege. Egenmelding kan ikke benyttes mer enn inntil 4 fire ganger i løpet av en 12 måneders periode totalt, uansett antall arbeidsgivere/oppdragsgivere. Du vil få særskilt beskjed etter 4. egenmelding, da det må gå 12 måneder før du kan benytte deg av ny egenmelding. Mangler du egenmeldingsskjema ber du om å få det tilsendt når du varsler om sykefraværet. Dersom fraværet skyldes kronisk eller svangerskapsrelatert sykdom er det spesielle regler for innsending. Kontakt din konsulent i ABC for mer informasjon om dette. Sykepenger Egenmelding - krav på sykepenger Hvis Krav du på er sykepenger syk og må være ved borte Egenmeldt fra arbeid, fravær plikter du å gi beskjed til ABC Ved bruk Personell av egenmelding så tidlig som er mulig berettiget første til fraværsdag. sykepenger når Hvis du ikke har bort- arfallebeidet retten 2 måneder til sykelønn. - ca. 8 Du uker kan sammenhengende bruke egenmelding hos og ABC er Personell. berettiget til sykepenger når du har arbeidet 2 måneder - ca. 8 uker sammenhengende ABC Personell hos ABC betaler Personell kun før sykepenger første fraværsdag. for de første 16 kalenderdagene. Ved opphold i mer enn 2 uker mellom oppdrag (inntil 3 uker ved avtalt Opptjeningsperiode ferie) må du opparbeide for 1 sykepenger måned (ca 4 uker) (ved sykmelding fra lege) Du må opparbeide 1 måned (ca 4 uker) før en sykmelding fra lege og og 2 måneder (ved 2 måneder (ca. 8 uker) før bruk av egenmelding, for å ha opparbeidet egenmelding) for å opparbeide rett til lønn under sykdom. rett til lønn under sykdom. Ved bruk av flere egenmeldinger, skal det gå mer enn 16 kalenderdager mellom hver egenmelding. Ved opphold i Krav mer enn på 2 sykepenger uker mellom oppdrag ved Sykemelding og inntil 3 uker fra ved lege. avtalt ferie må ny Blir opptjeningsperiode du syk etter dine gjennomføres første 4 uker, med men hhv. før 4 du og har 8 uker. arbeidet hos ABC Personell i to måneder, eller hvis du har sykefravær utover 3 ager innenfor kalenderdager Sykemelding innenfor de de - krav siste siste på sykepenger dagene dagene og/eller og/eller du du totalt totalt har har brukt brukt mer mer enn enn 4 egenmeldinger Hvis egenmeldinger du er syk og i løpet løpet må av av være de siste de siste borte fra månedene månedene arbeid, plikter må du må du du levere levere å gi beskjed sykmelding ABC fra ing fra Personell lege for å sykmeld- til lege for så være å være tidlig berettiget berettiget som mulig til til første lønn under lønn under fraværsdag. sykefraværet. sykefraværet. Hvis ikke Sykmeldiner retten må du til sende sykelønn. ABC Blir Personell du syk etter umiddelbart. dine første 4 uker, men før du har Sykmeld- bortfalling må du sende ABC Personell umiddelbart. arbeidet hos ABC Personell i to måneder, eller hvis du har sykefravær Hvis utover kravene 3 kalenderdager er oppfylt innenfor og ABC de Personell siste 16 skal dagene utbetale og/eller sykepenger: du totalt Husk har Hvis brukt kravene at sykmeldingens mer er enn oppfylt 4 egenmeldinger del og 1D ABC (grønn Personell i løpet kopi) skal av må de fylles utbetale siste ut, 12 underskrives sykepenger. månedene og må Husk sendes du at levere sykmeldingens til oss, sykmelding eller til del ditt fra 1D lokale lege (grønn for trygdekontor å kopi) være må berettiget fylles dersom ut, til underskrives du lønn ikke oppfyller sykefraværet. og sendes kravene til for oss Sykemelding utbetaling eller ditt lokale av må lønn. du trygdekontor, sende Utover ABC 16 dager dersom Personell sykefravær du umiddelbart. ikke oppfyller sendes kun kravene. del 1C Ut (gul over kopi) 16 dager til ABC sykefravær Personell, sendes og del kun 1D (grønn del 1C kopi) (gul kopi) sendes til direkte Dersom til ABC Personell, fraværet det trygdekontoret og skyldes del 1D (grønn kronisk du tilhører. kopi) eller Rød sendes svangerskapsrelatert kopi beholder du selv. direkte til det Trygdekontoret du vi tilhører. særskilt Rød beskjed kopi beholder om dette. du Hvis selv. kravene er oppfylt og sykdom ønsker ABC ABC Personell AS Storgaten Oslo Telefon: Telefaks: E-post: 8

9 Beregning Personell skal av utbetale sykepenger: Husk at sykemeldingens del 1D Ved (grønn beregning kopi) må av fylles sykepenger, ut, underskrives det og din sendes gjennomsnittlige til oss, eller inntekt ditt lokale trygdekontor dersom du ikke oppfyller kravene for utbetaling av (grunnlønn) i ABC Personell de fire siste ukene før du ble syk som leg- sykepenger. Utover 16 dagers sykefravær sendes kun del 1C (gul kopi) ges til grunn. Ved stort avvik, kan lengre periode benyttes. til ABC Personell, og del 1D (grønn kopi) sendes direkte til det trygdekontoret du tilhører. Rød kopi beholder du selv. Du får kun betalt for ordinær arbeidstid og den tiden du etter arbeidsavtalen Beregning skulle av sykepenger være på jobb. Ved beregning av sykepenger, er det din gjennomsnittlige inntekt (grunnlønn) i ABC eller Personell barnepassers de fire siste sykdom ukene før du ble syk som legges til Barns For grunn. å få Ved lønn store fra avvik ABC kan Personell lengre under periode barns benyttes. eller barnepassers sykdom, Du får må kun du betalt ha vært for ordinær i oppdrag arbeidstid i minst og 4 uker. den tiden Meldeplikten du etter arbeidsavtalen skulle vært på jobb. til ABC Personell er den samme som ved egen sykdom. Egenmelding/sykmelding gjelder til og med det året barnet fyller 12 år. Aldersgrensen høynes Barn eller barnepassers sykdom til 18 år for barn som lider av en kronisk sykdom eller funksjonshem- For å få lønn fra ABC Personell under barns eller barnepassers sykdom, ming. må du ha vært i oppdrag i minst 4 uker. Meldeplikten til ABC Personell er den samme som ved egen sykdom. Egenmelding/sykmelding gjelder Arbeidstaker til og med det med året barnet omsorg fyller for ett 12 eller år. Aldersgrensen to barn har rett høynes til sykelønn til 18 år for for inntil barn 10 som dager lider hvert av en kalenderår, kronisk sykdom 20 dager eller for funksjonshemming. enslige forsørgere. Har du ansvar Arbeidstaker for tre med eller omsorg flere barn for økes ett eller retten to til barn fravær har med rett til sykelønn til 15 for dager, inntil dager dager hvert for enslige kalenderår, forsørgere. 20 dager for enslige forsørgere. Har du ansvar for tre eller flere barn økes retten til fravær med sykelønn til 15 dager, 30 dager for enslige forsørgere. Dersom du må gå hjem fra arbeidet på grunn av barns eller barnepassers sykdom likestilles deler av dag med en hel stønadsdag, og du vil Dersom du må gå hjem fra arbeidet på grunn av barns eller barnepassers henhold sykdom til likestilles folketrygdlovens deler av bestemmelser dag med en ha hel rett stønadsdag, til sykepenger og du for vil resten i henhold av dagen. til folketrygdlovens bestemmelser ha rett til sykepenger for resten av i dagen. En arbeidstaker som er borte fra arbeidet pga. nødvendig tilsyn med sykt En arbeidstaker barn, kan være som borte er borte inntil fra 3 fraværsdager arbeidet pga. uten nødvendig erklæring tilsyn fra med lege. Fra og med 4. fraværsdag må du fremlegge erklæring fra lege som dokumenterer barnets sykdom. sykt barn, kan være borte inntil 3 fraværsdager uten erklæring fra lege. Fra og med 4. fraværsdag må du fremlegge erklæring fra lege som do- Antall kumenterer dager barnets pr. år gjelder sykdom. sammenlagt, uansett antall oppdragsgivere du måtte ha i perioden. Antall dager pr. år gjelder sammenlagt, uansett antall oppdragsgivere du måtte hai perioden. Fødselspermisjon Lov om Folketrygd bestemmer at kvinner som er i arbeid minst seks av de siste 10 måneder før en fødsel, har krav på fødselspenger. Fødselspenger betales fra Trygdekontoret som kan gi deg flere opplysninger om dette. Dersom du har fravær som skyldes svangerskapet, ber vi deg om at du gjør oss oppmerksom på dette, da det er spesielle krav til dokumentasjon. ABC Personell AS Storgaten Oslo Telefon: Telefaks: E-post: 9

10 Velferdspermisjon Etter avtale med din konsulent og innenfor rimelighetens grenser vil du få fri ved: Flytting Flytting Dødsfall/begravelse i nærmeste familie Dødsfall/begravelse i nærmeste familie Inngåelse av ekteskap/partnerskap Inngåelse av ekteskap/partnerskap Fødsel Fødsel i nærmeste i nærmeste familie familie I forbindelse Ulike behandlinger med turer, reiser med mer I forbindelse med turer, reiser med mer Hvis du før oppdraget starter vet at du trenger fri i forbindelse med Hvis private du gjøremål før oppdraget ønsker starter, vi informasjon vet at du om trenger dette, fri slik i forbindelse at vi kan bringe med private dette videre gjøremål. til oppdragsgiver Ønsker vi i og den på grad den du måten kan; ivareta informasjon, alles interesser. slik at vi kan bringe dette videre til oppdragsgiver og på den måten ivareta alles interesser. Lege/tannlege Har du arbeidet for ABC Personell 600 timer de siste 12 måneder, kan du etter avtale avtale og og mot mot dokumentasjon dokumentasjon fra få lege/tannlege fri uten trekk i få lønn fri uten inntil trekk 7,5 i lønn inntil 7,5 timer pr. kalenderår. Dette gjelder når slike besøk ikke timer pr. kalenderår. Dette gjelder når slike besøk ikke med rimelighet med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden. kan finne sted utenfor arbeidstiden. Svangerskapskontroll En gravid arbeidstaker har rett til fri med lønn ved svangerskapskontroll, når slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden. Kontrollene må dokumenteres med kopi av helsekort og/eller bekreftelse fra helsestasjonen, og sendes sammen med timelisten. Offentlige høytidsdager Du kan få lønn for for offentlige høytidsdager og som bevegelige faller på helligdager en du som normalt faller på skulle en dag vært du i normalt arbeid etter skulle følgende vært i arbeid regler: etter følgende regler: Offentlig Offentlig høytidsdager: høytidsdager: og og mai. mai. Du Du mottar mottar lønn lønn for for disse disse dagene dagene hvis du er i et oppdrag som varer i minst 30 dager. I tillegg må du være hvis du er et oppdrag som varer i minst 30 dager. I tillegg må du være i oppdrag siste arbeidsdag før og første arbeidsdag etter høytidsdagen. i oppdrag siste arbeidsdag før og første arbeidsdag etter høytidsdagen. Det utbetales lønn for den tid du normalt skulle vært i arbeid. Det utbetales lønn for den tid du normalt skulle vært i arbeid. Etter avtale med din konsulent og innenfor rimelighetens grenser vil du Ferie Bevegelige helligdager få fri ved: Som 1. Nyttårsdag, medarbeider Skjærtorsdag, i ABC Personell Langfredag, står det 2. deg påskedag, fritt å ta ferie Kristi så himmelfartsdag, ofte som 2. pinsedag, du selv ønsker 1. og mellom 2. juledag. oppdrag. For å Planlagt motta lønn ferie disse når dagene du er lenge og Flytting i må oppdrag du ha må arbeidet du derimot for ABC avtale Personell med din i konsulent. minst 750 Dersom timer de du siste har et Dødsfall/begravelse i nærmeste familie 12 ønske om fri eller har planlagt ferie eller fri før ett oppdrag starter, er måneder. Inngåelse Videre av ekteskap/partnerskap må du være i oppdrag dagen før og dagen etter hel- det svært viktig at du informerer din konsulent i ABC om dette. ligdagen. Fødsel i Det nærmeste utbetales familie lønn for den tid du normalt skulle vært i arbeid. Holder I forbindelse kunden med stengt turer, hele reiser eller deler med mer av helligdagen får du lønn for den tiden du er på jobb. Eks.Juaften, Påskeaften og Nyttårsaften. Hvis du før oppdraget starter vet at du trenger fri i forbindelse med private gjøremål ønsker vi informasjon om dette, slik at vi kan bringe Fravær på grunn av sykdom eller forhåndsavtalt ferie når du er i oppdrag fratar deg ikke retten til betaling for høytids- og helligdager. dette videre til oppdragsgiver og på den måten ivareta alles interesser. Ferie Som medarbeider i ABC Personell står det deg fritt å ta ferie så lenge og ofte som du selv ønsker mellom oppdrag. Planlagt ferie når du er i oppdrag må du derimot avtale med din konsulent. Dersom du har et ønske om fri eller har planlagt ferie eller fri før ett oppdrag starter, er det svært viktig at du informerer din konsulent i ABC om dette ABC Personell AS Storgaten Oslo Telefon: Telefaks: E-post: 10

11 Verneombud Offentlige høytidsdager Verneombudets hovedoppgave er å følge opp dersom det blir gitt beskjed Du kan få lønn for offentlige høytidsdager og bevegelige som om at arbeidsgiver ikke følger opp sitt avsvar for å sikrehelligdager et fullt forsvarlig faller på en dag normalt skulle vært i arbeid etter følgende regler: arbeidsmiljø somdu arbeidsmiljøloven krever. IOffentlig ABC Personell AS er hovedverneombudet: høytidsdager: 1. og 17. mai. Du mottar lønn for disse dagene hvis du er i et oppdrag som varer i minst 30 dager. I tillegg må du være Christian Stensrud Emma Lindahl itelefon: oppdrag siste arbeidsdag før og første arbeidsdag etter høytidsdagen Det utbetales lønn for den tid du normalt skulle vært i arbeid. Dersom du er ihelligdager oppdrag for ABC Personell og opplever problemer på Bevegelige arbeidsplassen, anbefaler vi at du tar dette opp med din konsulent eller 1. Nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, påskedag, Kristi himmelkontaktpersonen i bedriften. Hvis dette ikke2.fører frem, kontakter du fartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag. For å motta lønn disse dagene hovedverneombudet som raskt vil utarbeide forslag til løsning. må du ha arbeidet for ABC Personell i minst 750 timer de siste 12 Forsikring måneder. Videre må du være i oppdrag dagen før og dagen etter helalle medarbeidere i ABC Personell er forsikret etter gjeldende regler om ligdagen. Det utbetales lønn for den tid du normalt skulle vært i arbeid. yrkesskade. Holder kunden stengt hele eller deler av helligdagen får du lønn for den tiden -duobligatorisk er på jobb. Eks.Juaften, Påskeaften og Nyttårsaften. OTP tjenestepensjon ABC Personell har inngått avtale med Storebrand Livsforsikring om OTP. Dette gir deg som vikar en opptjening på 2 % tjenestepensjon i henhold til Fravær på grunn av sykdom eller forhåndsavtalt ferie når du er i oppgjeldende regler. drag fratar deg ikke retten til betaling for høytids- og helligdager. Generelt Vi håper du som medarbeider har fått tilstrekkelig informasjon om oss og Ferie våre Dersom detpersonell er noe du føler informasjon eller Som tjenester. medarbeider i ABC står detmangler deg frittav å ta ferie så lenge andre innspill som du tror kan være til hjelp vil vi svært gjerne høre fraog ofte som du selv ønsker mellom oppdrag. Planlagt ferie når du er i deg! oppdrag må du derimot avtale med din konsulent. Dersom du har et ønske om fri eller har planlagt ferie eller fri før ett oppdrag starter, er det svært viktig at du informerer din konsulent i ABC om dette ABC Personell AS Storgaten Oslo Telefon: Telefaks: E-post: 11

Personalhåndbok. for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS. Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider.

Personalhåndbok. for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS. Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Personalhåndbok for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Her vil du få en del praktiske opplysninger og en god del informasjon

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå!

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! MEDARBEIDERHÅNDBOK MEDARBEIDERHÅNDBOK Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! I denne medarbeiderhåndboken finner du informasjon om Bjørg Fjell AS og din rolle hos oss, samt praktiske

Detaljer

HMS / 4 / / OTP

HMS / 4 / / OTP Innholdsfortegnelse 1 Velkommen til Bergen Bemanning AS 1 Hvem er Bergen Bemanning AS 1 Kvalitetssikring 2 HMS 2 Ansettelse 3 Lønn 3 Arbeidstid / Overtid 4 Sykelønn / Fravær 5 Ferie og Feriepenger 5 Helligdager/

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. For ansatte i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK. For ansatte i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For ansatte i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Pilestredet 17, 2. etasje 0164 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Fredensborgveien 4 N-0177 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Oslo, juni 2011 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen»

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok Rekrutteringshuset Mork 2014 1 Velkommen som medarbeider hos Rekrutteringshuset Mork AS Takk for at du valgte Rekrutteringshuset Mork som din

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Velkommen til Adecco. Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap.

Velkommen til Adecco. Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider mange tusen medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. modis.no FLINKE FOLK KOMPETANSE TEST OG LEDELSE FREMTIDENS TEKNOLOGI 1. + 2. LINJE MICROSOFT DYNAMICS UTVIKLING SUPPORT BRUKERSTØTTE

PERSONALHÅNDBOK. modis.no FLINKE FOLK KOMPETANSE TEST OG LEDELSE FREMTIDENS TEKNOLOGI 1. + 2. LINJE MICROSOFT DYNAMICS UTVIKLING SUPPORT BRUKERSTØTTE PERSONALHÅNDBOK FLINKE FOLK KOMPETANSE TEST OG LEDELSE REKRUTTERING I EN KOMPLEKS VERDEN MICROSOFT DYNAMICS YE 1. + 2. LINJE FREMTIDENS TEKNOLOGI UTVIKLING SUPPORT modis.no SAMARBEIDS- PARTNER NETTVERK

Detaljer

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Leveringsbetingelser ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS ABC Personell AS Storgaten 39 0182 Oslo Telefon: 22 98 93 90 Telefaks: 22 98 93 91 E-post: adm@abcpersonell.no LEVERINGSBETINGELSER Dette

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen»

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok Rekrutteringshuset Mork 2016 1 Velkommen som medarbeider hos Rekrutteringshuset Mork AS Takk for at du valgte Rekrutteringshuset Mork som din

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å beskrive saksgangen ved nyansettelser og definisjon av de tjenesteforhold den enkelte ansettes under. Målgruppe Ledergruppen

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Mai 2015 Velkommen til Manpower Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Fri ved religiøse høytider Våre verdier Våre

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

Personalhåndbok for Utleiepersonell

Personalhåndbok for Utleiepersonell Personalhåndbok for Utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Som medarbeider i Personalhuset Staffing Group kan du få muligheten til å prøve flere forskjellige bransjer og yrker for

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. JUNI 2013 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no Velkommen til ISS Personalhuset 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (ISS Code of Conduct)

Detaljer

Personalhåndbok for Utleiepersonell

Personalhåndbok for Utleiepersonell Personalhåndbok for Utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Som medarbeider i Personalhuset Staffing Group kan du få muligheten til å prøve flere forskjellige bransjer og yrker for

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM Publisert juli 2015 (ver-1.4) De viktigste tingene du som arbeidsgiver trenger å vite om: EGENMELDING VED EGEN SYKDOM INNHOLD Om denne e-boken Hva er egenmelding? Når må egenmeldingen gis? Hva er egenerklæring?

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i 100 Syk med egenmelding Skal benyttes når ansatt er syk med egenmelding. Må ha vært ansatt i minst 2 måneder(

Detaljer

VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE

VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE Hva er avlastning Avlastning er en ordning som skal gi familier med særlig tyngende omsorgsarbeid regelmessig fritid og ferie, mens barnet får tilfredsstillende

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN SYKELØNN Arbeidsgiver utbetaler sykelønn, fødselspenger og adopsjonspenger til arbeidstakere som omfattes av HTA 1 hele den tid arbeidstakeren har rett til slik stønad

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Velkommen til ManpowerGroup Solutions. ManpowerGroup Solutions. Personalhåndbok

Velkommen til ManpowerGroup Solutions. ManpowerGroup Solutions. Personalhåndbok Velkommen til ManpowerGroup Solutions ManpowerGroup Solutions Personalhåndbok Februar 2016 Velkommen til ManpowerGroup Solutions 2 Innholdsfortegnelse: MGS som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MARS 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF Bring/YTF Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF 2012 Overenskomst av 2012 mellom Spekter/ Bring Warehousing AS på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / Yrkestrafikkforbundet

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Innhold Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Kapittel II Arbeidsavtalen... 14 1 Den individuelle arbeidsavtalen... 14 1.1 Stiftelse... 14 1.2 Annonsering...

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem FOLKETRYGDEN 1 Om personen og arbeidsforholdet 0.1 Første 1.1 Etternavn, fornavn 1.3 Telefonnummer A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende 1.6 Arbeidsgivers navn i det arbeidsforholdet

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren og. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren og. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE mellom Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Dato: 12.08.2011 Korrigert versjon 12.08.2011 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids-

Detaljer

Veiledning om plikter og rettigheter. for leverandører og underleverandører

Veiledning om plikter og rettigheter. for leverandører og underleverandører Veiledning om plikter og rettigheter for leverandører og underleverandører 101101110100011010100000111000011010010101010000011100 Innholdsfortegnelse Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt

Detaljer

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 1. VIRKEOMRÅDE Overenskomsten er inngått mellom Ventelo Networks AS og Norsk Jernbaneforbund og

Detaljer

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør

VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør VIKGTIG INFORMASJON Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør *Det er lærlingens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er

Detaljer

Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger

Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger Sist oppdatert: 01.07.2009 1 FOR MYE UTBETALT LØNN Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak nr. 74/80: 1 Mindre

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 25.06.2015 2015/1017-7814/2015 Arkivkode: 412 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Silje

Detaljer

Opplevelse og mestring, - for alle! Håndbok. for musikkorganisasjoner i Bodø 2014. Dirigentavtale Salg av instruksjon og assistansespill

Opplevelse og mestring, - for alle! Håndbok. for musikkorganisasjoner i Bodø 2014. Dirigentavtale Salg av instruksjon og assistansespill Opplevelse og mestring, - for alle! Håndbok for musikkorganisasjoner i Bodø 2014 Dirigentavtale Salg av instruksjon og assistansespill Hensikt og mål for Håndboken Gi informasjon om ny dirigentavtale og

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

Generelle forretningsvilkår

Generelle forretningsvilkår Generelle forretningsvilkår Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår for arbeidsleie og rekrutteringsoppdrag som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE

PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE VÅR VISJON Vi vil være den beste barnehagen for våre barn! LØNN, FERIE, OVERTID OG AVSPASERING LØNN Lønn justeres hvert år etter tariff-forhandlinger i PBL. Lønn beregnes

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER TARIFFnytt Nr: 43/2014 Dato: 23.06.2014 Sendt til: Virke-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for høyskoler TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER Virke og arbeidstakerorganisasjonene

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ALTA KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Mellom arbeidsleder. (navn) (fødselsdato) og Alta kommune ved virksomhet for bistand 1. FORMÅL Brukerstyrt personlig assistanse er

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren og. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren og. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE mellom Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015)

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjemaet består av to deler. En del for arbeidsplanlegging og beregning av tilleggslønn, jf. punkt A nedenfor, og en

Detaljer

Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver

Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver Hvordan skal arbeidsgiver forholde seg når ansatte mottar arbeidsavklaringspenger? Kundeforum SSØ Side 2 Året med sykmelding

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 19.02.2015 2015/438-1847/2015 Arkivkode: Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Charlotte

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 2 19. april kl. 15:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer