BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG"

Transkript

1 BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

2 KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte i Bergene Holm AS mer enn 50 % av arbeidstiden i sittende stilling. De tunge løft er i all hovedsak borte, og mer tid går til kjøring av biler og arbeidsmaskiner, produksjonsovervåking og bruk av data. I en moderne virksomhet blir fravær en utfordring fordi ditt nærvær er nødvendig. Du kan noe som ikke alle andre kan, du er m.a.o en viktig brikke hos oss! Samtidig dukker det i arbeidslivet opp nye fraværsårsaker som tidligere ikke var så synlige eller forekom i samme grad. Som arbeidsgiver ser vi noen av årsakene. Noen aner vi, de fleste kjenner vi ikke til. Men mye kunne vi bidratt til å lette hvis vi bare visste mer. Bergene Holm AS vil gjerne bistå i å gjøre hverdagen lettere for den som sliter, det være seg med helse eller annet. NAV kan bidra med penger, legen med en halvtime, vi er der hele tiden. En samtale med din overordnet og tilrettelegging for deg i din virkelighet før eller under sykdom, kan bidra til at du raskere føler deg fin igjen. Ta kontakt for en fortrolig samtale! Vær åpen!

3 Ikke tap kontakten med ditt arbeidsmiljø! Det er bedre å lese en fagbok eller bruke et databasert undervisningsprogram på jobben under sykefraværet, enn å miste kontakten med kolleger og fag under et langt fravær. Nærvær under sykdom åpner for muligheter, fravær for farer. Lange fravær blir gjerne lengre. Rundt 80 % av våre sosiale kontakter er knyttet til arbeidsforholdet, viser undersøkelser. Det er derfor verdifullt å ha en jobb å gå til, kamerater å møte, rytmer å leve etter. Det gjelder også når du har passert 62 år. Vi ønsker å ha deg med på laget til du når pensjonsalderen på 67 år og gjerne til du er 70 år om vi i fellesskap finner det hensiktsmessig. Vi kan hjelpe hverandre med å lage et bedre liv gjennom et godt og langt arbeidsliv i Bergene Holm AS. Du er viktig for at vi skal lykkes og sammen skal vi jobbe for å bli bedre hver dag! Med vennlig hilsen Erland Løkken Adm.dir. Telefon

4 Fravær er et komplekst og vanskelig tema. Det finnes ingen enkle løsninger som ivaretar den ansattes, arbeidsgivers eller fellesskapets interesser. Gjennom åpenhet, dialog og tilrettelegging, skal vi sammen skape en arbeidsplass hvor både den friske og den syke kan lykkes. Vår visjon er at Bergene Holm AS skal være beste valg for kunde, leverandør og ansatte. For den ansatte betyr det bl.a. at Bergene Holm AS skal være en trygg og god plass å jobbe. Et trygt arbeidsmiljø oppnår vi gjennom å systematisk forebygge ulykker, skader og sykdom på arbeidsplassen. Å lære av nesten ulykker er et viktig ledd i dette arbeidet. Du kan bidra! Vi ønsker å tilrettelegge for at du skal ha det godt på jobb. Men kanskje har du individuelle behov som vi ikke kjenner til? Det kan være private eller jobbrelaterte bekymringer som gjør arbeidsdagen eller livssituasjonen din vanskelig. Åpenhet og dialog Det er vanskelig å hjelpe når vi ikke vet hva du trenger, eller hva som plager deg. Derfor er det viktig med en åpen dialog mellom deg og din overordnede. Det er mulig å være helt eller delvis i arbeid, dersom det er tilrettelagt for deg. Ikke alle må vite Noen synes det er lettere når alle vet hvordan man har det. Andre ønsker ikke at andre på jobben skal vite mer enn nødvendig. Du bestemmer selv hva som skal bli sagt etter samtale med din overordnede.

5 DU ER VIKTIG! Som ansatt i Bergene Holm AS er du med på et lag. Du har kompetanse og egenskaper som er viktige for at laget skal bli bedre hver dag. Laget fungerer best når du er til stede. Når du er borte blir det vanskeligere å oppnå gode resultater. Derfor er jobbe sammen et av våre verdiord.

6 VED MÅ VI... TIDSFRISTER, ROLLER OG OPPGAVER FØR EGENMELDT DAG 1-3 RING JOBBEN LEGEMELDT DAG 4-16 DIALOGMØTE 0 ANSATT Er du i ferd med å bli syk eller sliten? Ta kontakt med din leder og forklar situasjonen. Kan det legges bedre til rette for deg på jobben? Må du holde deg borte fra jobb? Ring overordnet før arbeidsdagens begynnelse. SMS og e-post gjelder ikke. Kan avventende sykmelding benyttes? Hvis ikke kan gradert sykmelding prøves. ARBEIDSGIVER Forsøk å legge tilrette for at den ansatte kan være på jobb. Avklar forventet fraværslengde Har forhold i arb.miljøet skapt fraværet? Kan arbeidstaker komme raskt tilbake i jobb? Hold kontakt med den syke. Ved mottak av sykemelding, avtal tidspunkt for møte med arbeidstaker. Diskuter hvilken aktivitet den ansatte kan delta i på fabrikken. KOLLEGER Behold kontakten med den som er syk; ring, send en sms eller reis på besøk. De aller fleste setter pris på at noen bryr seg. DOKUMENTASJON Egenmelding leveres nærmeste overordnet personlig den dagen du er tilbake etter et sykefravær som ikke er lengre enn tre kalenderdager. Sykmelding leveres fabrikksjef personlig første sykmeldingsdag. IOP avtales, fylles ut og signeres i møtet. IOP = Individuell oppfølgingsplan (IOP) mellom ansatt og arbeidsgiver. IOP sendes til arbeidstakerns sykemelder.

7 LEGEMELDT UKE >4 DIALOGMØTE 1 LEGEMELDT UKE 6 DIALOGMØTE 2 LEGEMELDT UKE 8 DIALOGMØTE 3 LEGEMELDT UKE 10 > DIALOGMØTE 4 Oppfølgingssamtale hver 14. dag. Oppfølgingssamtale hver 14. dag. Oppfølgingssamtale hver 14. dag. Oppfølgingssamtale hver 14. dag. Orienter om sykdomsutvikling og forventet fraværslengde. Orienter om sykdomsutvikling og forventet fraværslengde. Orienter om sykdomsutvikling og forventet fraværslengde. Orienter om sykdomsutvikling og forventet fraværslengde. Ansatt har plikt til å stille i alle dialogmøter, hvis mulig. Hold kontakt med den syke. Bedriftshelsetjenesten og / eller NAV involveres ved behov f.eks. for å undersøke muligheter i Raskere tilbake. Etter 7 uker innkalle til dialogmøte hvor også sykmelder og BHT deltar. Hold kontakt med den syke. Avklar om det kan tilrettelegges for at den sykmeldte kan være på jobb. Hold kontakt med den syke. Avklar om det kan tilrettelegges for at den sykmeldte kan være på jobb. Hold kontakt med den syke. Nav kaller inn til dialogmøte innen 6 mnd. Bedriftshelsetjenesten deltar ved behov. Loggfør utvikling. Loggfør utvikling. Loggfør utvikling. Loggfør utvikling. IOP oppdateres av arbeidstaker og arbeidsgiver. IOP oppdateres av arbeidstaker og arbeidsgiver. IOP oppdateres av arbeidstaker og arbeidsgiver. IOP oppdateres av arbeidstaker og arbeidsgiver. IOP sendes BH Personal.

8 Alle kan bli syke. Men kanskje trenger du ikke holde sengen? Du er velkommen på jobben selv om du ikke kan bidra i den vanlige virksomheten. Det viktigste er at du er til stede! Kanskje blir du raskere frisk sammen med gode kolleger i et aktivt miljø? VELKOMMEN - SELV OM DU ER SYK Dialog - med en gang Når du føler deg syk eller sliten, eller må være hjemme av andre årsaker ta kontakt med din leder og forklar situasjonen. Vi vil gjerne bidra med nødvendige tiltak slik at du kan være til stede fullt eller redusert. Hjemme ikke alltid best. Alt fravær begynner med den første fraværsdagen og langt fravær blir gjerne lengre. Følelsen av å miste tilhørighet, overblikk og kunnskap kommer raskere enn du tror. Derfor ønsker vi å legge til rette for at du kan være på jobb, eller komme tilbake så tidlig som mulig. Nærvær er alltid bedre enn fravær. Velg riktig sykmelding Må du være borte mer enn tre dager trenger du sykmelding fra lege. Kanskje kan avventende sykmelding benyttes? Hvis ikke kan gradert sykemelding prøves. Pass på at lege fyller ut pkt. 5. Veiledning til arbeidsgiver og arbeidstaker om tilrettelegging på arbeidsplassen. Du bestemmer Husk at det er du som bestemmer hvor du skal være når du er syk - ikke legen! Vi som er friske vil gjerne sørge for at du som er syk har det bedre på jobben enn hjemme.

9 KOMPETANSE - VOKSER IKKE PÅ TRÆR Du har kompetanse og erfaring som er viktig for laget og bedriften. Når du er borte, må din kunnskap erstattes. Det tar tid og krefter å lære opp nye medarbeidere. En nærværende, men sykemeldt spesialist, kan mer enn en frisk fersking.

10 HVEM DU KAN KONTAKTE Avd. Skarnes Fabrikksjef: Simen Fjeld Mob: Epost: Avd. Kirkenær Fabrikksjef: Espen Torgersrud Mob: Epost: Avd. Brandval Fabrikksjef: Atle Vestlund Mob: Epost: Avd. Haslestad Avd. dir. Knut Ringvold Mob: Epost:

11 Avd. Larvik Fabrikksjef: Kjetil Brødsjø Mob: Epost: Avd. Treinteriør Fabrikksjef: Frode Carm Mob: Epost: Avd. Nidarå Avd. dir.: Johan Mørland Mob: Epost: Avd. Seljord Fabrikksjef: Jan Egil Manheim Mob: Epost: Denne hefte er utarbeidet i samarbeid med BedriftsHelsen AS. Den omdeles til alle våre ansatte og sendes også ansattes fastlege og NAV-kontor.

12 DU ER VIKTIG! Fravær er et komplekst og vanskelig tema. I Bergene Holm AS ønsker vi å finne løsninger som ivaretar den ansattes, arbeidsgivers eller fellesskapets interesser. Gjennom åpenhet, dialog og tilrettelegging, skal vi sammen skape en arbeidsplass hvor både den friske og den sykmeldte kan lykkes. Ver. 2.0// BERGENE HOLM AS HOVEDKONTOR Postboks 2060 Stubberød, NO-3255 larvik Ettertrykk / kopiering er bare tillatt etter tillatelse fra Bergene Holm AS. Bergene Holm AS

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet Livsfasepolitikk Muligheter der du er i livet 1 2 Vi legger til rette Som arbeidsgiver ønsker vi å legge til rette for at du skal trives og yte ditt beste. Alle beveger vi oss gjennom ulike faser i livet,

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS

SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS SPØRSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED EN ANSETTELSESPROSESS En ansettelsesprosess starter gjerne med et behov; virksomheten trenger ny kompetanse, oppdragsmengden øker, man må erstatte en som skal slutte/går

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer