Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker"

Transkript

1 Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker

2 Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4 Bevegelige helligdager... 4 Sykdom... 4 Egen sykdom... 4 Barn eller barnepassers sykdom... 5 Fødselspenger... 5 Velferdspermisjon... 5 Forsikringer... 5 Permittering... 5 Attest... 5

3 Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under, gjelder for alle oppdrag du får gjennom oss. Oppdragsbekreftelse utstedes til hvert enkelt oppdrag. Ansett AS er din arbeidsgiver når du er ute i oppdrag for oss. Det betyr at Ansett betaler lønn og feriepenger samt øvrige sosiale kostnader. Taushetsplikt Som vikar i Ansett har du taushetsplikt om såvel Ansett s som våre oppdragsgivers forretnings- eller driftsforhold. Oppdrag Når du er i oppdrag hos våre kunder, er du representant for Ansett. For alle parter er det viktig at du opptrer høflig og korrekt, viser arbeidsvilje, fleksibilitet og serviceinnstilling. Tilpass deg miljøet både hva klær og fremtreden angår. Ansett er din arbeidsgiver, men du er alltid underlagt de retningslinjer som gjelder på den enkelte arbeidsplass. Timelister og lønn Timelisten må sendes Ansett hver uke. Vi bruker E-timelister du får din egen kode og passord og går inn på vår hjemmeside ansett.no Timelisten må være mottatt av Ansett senest kl hver mandag. Det er lønnsutbetaling henholdsvis den. og den. i hver måned. Faller dagene på lørdag eller søndag, vil lønnsutbetaling skje siste arbeidsdag før. Ønsker du lønnsutbetaling kun en gang i måneden, utbetales dette i slutten av måneden. NB! Første lønnsutbetaling blir etter i måneds arbeid for Ansett AS Overtid Overtid godgjøres i henhold til Arbeidsmiljøloven. Overtid skal alltid avtales med oppdragsgiver på forhånd. Arbeider du mer enn ordinær arbeidstid (dvs. mer enn 37,5 timer pr. uke) har du krav på overtidstillegg. Følgende satser gjelder hvis ikke annet følger av spesielle avtaler og tariffer: 50% tillegg for overtidstimer frem til kl på hverdager og frem til kl på lørdager. Det er en forutsetning å ha jobbet full arbeidsdag. 100% tillegg for arbeid utover kl (evnt. etter 12 timers arbeidsdag) hverdager og for arbeid etter kl på lørdager (hvis lørdagsarbeid ikke er normalt hos oppdragsgiver), samt søndager og helligdager. Skattekort Skattekort må leveres oss ved inngåelse av arbeidsavtale, eller snarest før første lønnsutbetaling. Manglende skattekort resulterer i 50% skattetrekk.

4 fraværsdag Feriepenger Av all skattbar inntekt beregnes 10,2% feriepenger. Feriepenger utbetales 10. juni året etter opptjeningsåret. Slutter du i Ansett, vennligst gi oss beskjed om du ønsker å motta feriepenger for inneværende år sammen med siste ordinære lønnsutbetaling. Vær da oppmerksom på at feriepengeutbetalingen er skattepliktig. Høytidsdager 1. og 17. mai Du mottar full lønn for disse dagene dersom de faller på en virkedag. Det forutsettes imidlertid at du har vært i oppdrag for oss sammenhengende de siste 30 dagene før, og at du må jobbe siste arbeidsdag før og arbeidsdagen etter høytidsdagene. Bevegelige helligdager 1. og 2. juledag, 1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag. Lønn for disse dagene utbetales dersom du har arbeidet hos Ansett, minst 750 timer, de siste 12 måneder. Dersom du er uten oppdrag i mer enn 14 dager, bortsett fra eventuelt avtalt ferie 4 uker en gang i året, starter ny opptjeningstid. Også her gjelder det at du må jobbe siste arbeidsdag før og første arbeidsdag etter bevegelig helligdag. Holder oppdragsgiver stengt en av disse dagene, vil du ikke motta lønn for dette, dersom ikke annet er avtalt. Du må følge den arbeidstid som gjelder hos oppdragsgiver. Har bedriften forkortet arbeidstid i forbindelse med høytider, betales det lønn kun for det antall timer du er på jobb. Ved bevegelige helligdager utbetales lønn for de timer og dager du ellers normalt skulle vært i arbeid. Timelønnen for disse dagene beregnes av gjennomsnittslønnen de fire siste ukene. Sykdom Ifølge Lov om Sykepenger er du som arbeidstaker pliktig til å varsle Ansett umiddelbart dersom du skulle bli syk. Slik får vi også raskt satt inne en annen vikar i ditt sted. Hvis du ikke gir beskjed første tapes retten til sykepenger. Ved beregning av sykepenger, er det alltid og uten unntak din gjennomsnittlige inntekt i Ansett de fire siste ukene som legges til grunn. Egen sykdom Du har rett til å benytte egenmelding ved sykdom dersom du har vært i oppdrag for Ansett i to måneder før fraværet. Egenmelding blir sendt deg når du gir beskjed til Ansett s personalkonsulent om sykefravær, og skal signeres og returneres Ansett umiddelbart. Du kan benytte egenmelding for sykefravær på inntil tre kalenderdager om gangen, regnet fra og med første fraværsdag. Egenmelding kan ikke benyttes mer enn fire ganger til sammen i løpet av en 12 måneders periode, totalt hos alle arbeidsgivere. Sykefravær utover tre dager må dokumenteres med sykemelding fra lege, og kan benyttes når du har vært i oppdrag for Ansett minst fire uker før du blir arbeidsufør. Sykemelding, del C og D må også sendes Ansett umiddelbart. Husk at pkt. 8 på sykemeldingens del D skal fylles ut og underskrives. Ut over 16 dager sendes kun del C til Ansett. Del D sendes ditt lokale NAV kontor.

5 Barn eller barnepassers sykdom Egenmelding kan benyttes når du har vært i oppdrag for Ansett minst fire uker før barnet blir sykt. Dette gjelder kun for barn som ikke er fylt 12 år. Aldersgrensen høynes til 16 år for barn som lider av kronisk sykdom eller funksjonshemming. Arbeidstaker med omsorg for ett eller to barn har rett til sykelønn for inntil 10 dager hvert kalenderår. De som har ansvar for tre eller flere barn, får øket retten til fravær med sykelønn, til 15 dager for hver av foreldrene. Du kan få sykelønn for inntil 10 dager pr. kalenderår totalt hos alle arbeidsgivere. Er du enslig forsørger, har du rett til sykelønn for inntil 20 dager pr. kalenderår. Fødselspenger Lov om folketrygd bestemmer at kvinner som har arbeidet i minst seks av de siste ti måneder før en fødsel, har krav på fødselspenger fra NAV i en bestemt periode. NAV kan gi deg flere opplysninger om dette. Velferdspermisjon Fravær pga lege/tannlegebesøk dekkes ikke. Unntak gjøres for undersøkelse, behandling eller kontroll hos spesialist etter henvisning fra lege, dersom du har arbeidet minst 750 timer for Ansett de siste 12 måneder. Ordningen begrenses til 3 timer pr. gang, inntil maks 8 timer i løpet av 12 måneder. Det dreier seg her om tilfeller hvor det ikke er mulig å få timeavtale utenfor arbeidstiden. Det gis fri med lønn ved svangerskapskontroll, når slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden. Ved dødsfall/begravelse i nærmeste familie kan det gis permisjon med lønn for inntil en dag. Som nær familie regnes ektefelle, barn barnebarn, foreldre, besteforeldre, søsken, svigerinne, svoger, svigerforeldre og svigerbarn. Samboer og samboers slekt likestilles med ektefelle og ektefelles slekt. Permisjon med lønn kan også gis for inntil en dag ved inngåelse av ekteskap eller ved hustrus fødsel. Her er det også en forutsetning at du har arbeidet minst 750 timer de siste 12 måneder. Forsikringer Gjennom Ansett s forsikringsselskap er alle vikarer forsikret i henhold til lov om yrkesskadeforsikring og obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Permittering I tilfelle oppdragsgiverens virksomhet rammes av driftshindringer, herunder også streik eller lock-out eller andre hendelser som medfører at arbeidet må innstilles helt eller delvis, har Ansett samme permitteringsadgang som oppdragsgiveren overfor sine ansatte. I permitteringstiden har arbeidstakeren ikke krav på lønn m.m. fra vikarbyrået. Attest Arbeidstaker som fratrer fullført oppdrag, har etter anmodning krav på skriftlig attest fra arbeidsgiveren. Attesten skal inneholde opplysning om arbeidstakerens navn, fødselsdag og år, hva slags arbeid som er utført og tidsrommet for ansettelsesforholdet.

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. JUNI 2013 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no Velkommen til ISS Personalhuset 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (ISS Code of Conduct)

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MARS 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå!

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! MEDARBEIDERHÅNDBOK MEDARBEIDERHÅNDBOK Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! I denne medarbeiderhåndboken finner du informasjon om Bjørg Fjell AS og din rolle hos oss, samt praktiske

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Mai 2015 Velkommen til Manpower Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Fri ved religiøse høytider Våre verdier Våre

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

DNS Gran Canaria Lønns- og arbeidsavtale

DNS Gran Canaria Lønns- og arbeidsavtale DNS Gran Canaria Lønns- og arbeidsavtale Privatskole Vår skole er en privat bedrift i Spania. Det er en spansk stiftelse, La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria, som er arbeidsgiver til alle

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlemsbedrifter

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS 01.04.2012 31.03.2014-1 - INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 ANSETTELSER OG OPPSIGELSER... 3 3 ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER... 4 4 LØNN... 5 5 DIETT/REISEUTGIFTER...

Detaljer

LOKAL OVERENSKOMST MELLOM OSLO-FILHARMONIEN NORSK LEKTORLAG V/ORKESTERKOMITEEN OSLO FILHARMONISKE ORKESTER

LOKAL OVERENSKOMST MELLOM OSLO-FILHARMONIEN NORSK LEKTORLAG V/ORKESTERKOMITEEN OSLO FILHARMONISKE ORKESTER LOKAL OVERENSKOMST MELLOM OSLO-FILHARMONIEN OG NORSK LEKTORLAG V/ORKESTERKOMITEEN OSLO FILHARMONISKE ORKESTER VARIGHET: 1. APRIL 2014 31. MARS 2016 Oslo, 1. april 2014 side 1 av 20 Overenskomst 1. april

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon. på den ene siden og

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon. på den ene siden og OVERENSKOMST DEL B mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene siden og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk teater- og orkesterforening på den andre siden om lønns

Detaljer