VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIKGTIG INFORMASJON. Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør"

Transkript

1 VIKGTIG INFORMASJON Husk å levere skattekort hvis ikke trekkes 50%. Husk å gi tilbakemelding om endring på tlf. og adresse til Opplæringsring-Sør *Det er lærlingens ansvar å ta opp igjen fag som ikke er bestått, og levere dokumentasjon til Opplæringsring-Sør.

2 Lønn og arbeidsvilkår Hovedtariffavtalen LÆRETIDEN 2 ÅR: 50% opplæring 50% verdiskapning lønn utbetales for verdiskapningsdelen kr ,- og fordeles over 2 år. Det vil ikke være noe skarp skille mellom opplæringsdel og verdiskapningsdel.

3 Lønn og arbeidsvilkår LØNNSUTBETALINGEN ER FØLGENDE: Brutto pr. mnd: 1. halvår: 30% kr ,- pr. mnd 2. halvår: 40% kr ,- pr.mnd 3. halvår: 50% kr ,-pr. mnd 4. halvår: 80% kr ,-pr. mnd Enkelte kommuner har valgt 50% lønn gjennom hele læretiden. (Sjekk lønnslippen).

4 Lønn og arbeidsvilkår - Lærlinger som får dekket lønn via NAV får utbetalt ubekvemstillegg (turnusarbeid). Med unntak av de tilfellene hvor NAV trekker dette beløpet fra stønaden.

5 Lønn og arbeidsvilkår jf. HTA kap. 6 ANDRE BESTEMMELSER: Det utbetales ubekvemstillegg for turnusarbeid. Overtidsarbeid kan ikke pålegges for lærlinger under 18 år Rett til sykelønn og foreldrepenger, med beregningsgrunnlag i aktuell lønnsprosent når tilfellet oppstår. Lærlingen omfattes av gruppelivsforsikring Omfattes ikke av arbeidsgivers tjenestepensjonsordning Overtidsgodtgjøring og ubekvemstillegg skal utbetales uten omregning av lønnsprosenten.

6 Lønn og arbeidsvilkår Ferie og sykefravær Ferie og feriepenger (jfr. Ferieloven). - Krav på 5-ukers ferie - Feriepengegrunnlaget utgjør 12 % av opptjent lønn fra forutgående kalenderår. Første feriepengeutbetaling i juni mnd. vil være mindre enn ordinær månedslønn pga. opptjeningen året før (aug. til des.) Rett på full ferie selv om du ikke har full opptjening Denne må i så fall avvikles uten lønn.

7 Lønn og arbeidsvilkår Ferie og sykefravær Sykefravær. Som lærling plikter du å gi melding om sykefraværet så snart som mulig første fraværsdag. Denne meldeplikt gjelder selv om det foreligger sykemelding fra lege fra første dag. Retten til sykepenger inntrer først fra den dag melding blir gitt. Fravær som ikke er dokumentert med egenmelding eller sykemelding, gir ikke rett til lønn under sykdom.

8 Lønn og arbeidsvilkår Ferie og sykefravær Egenmelding: Du må ha vært ansatt 2 måneder før du kan benytte egenmelding. Bruken av egenmelding er ulik i kommunene. Du må selv sørge for å skaffe deg et skjema for egenmelding, og gjøre deg kjent med reglene for hvordan dette skal brukes i den kommunen hvor du har læreplass. De fleste kommuner har 24 dager sykemelding fra dag 9. Mandal kommune har egne regler. Egenmelding v/barns sykdom: 10 dager og 20 dager (aleneforsørger) NB! Udokumentert fravær og komme for seint på jobb kan være grunnlag for heving av lærekontrakt. Muntlig og skriftlig advarsel.

9 Lønn og arbeidsvilkår Opplæring/verdiskapning går hånd i hånd - 50/50-fordeling. Lønna er beregnet ut i fra en verdiskapningsdel på 50% i snitt over disse 2 årene. Du vil oppleve at du blir satt til selvstendig arbeid når du har vært gjennom en opplæring og er trygg på de arbeidsoppgavene du skal gjøre. Det er ikke utnytting når du utfører selvstendig arbeid, tvert i mot så lærer du mye av å jobbe selvstendig. Men det er utnytting dersom du blir satt til ensidig arbeid. Arbeidet må kunne relateres til faget.

10 Lønn og arbeidsvilkår Ikke vær redd for å ta noen nye utfordringer. Da lærer du kanskje mest. Som fagarbeider er det viktig å kunne ta nye utfordringer, samt å takle uforutsette hendelser. Si fra til din instruktør/faglige leder/ledelsen evt. Opplæringsring-Sør om følgende forhold: - dersom du blir satt til arbeidsoppgaver som du føler at du ikke mestrer - dersom du blir satt til ensidige arbeidsoppgaver som ikke kan relateres til faget - dersom du ikke får opplæring og veiledning i forhold til målene i læreplanen. NB! Bruk veiledningstimen til å ta opp de behov som du har.

11 Lønn og arbeidsvilkår KS HAR ANBEFALT AT LÆRLINGER KAN GÅ INN I 50% AV BEMANNINGSPLANENE. I DE ALLER FLESTE KOMMUNER GÅR LÆRLINGENE PÅ TOPPEN, OG DA KAN DE SETTES INN I KORTERE SYKEVIKARIATER OG I FERIEAVVIKLINGEN. DETTE UTGJØR EN DEL AV VERDISKAPNINGSDELEN SOM DET IKKE SKAL UTBETALES EKSTRA LØNN FOR.

12 Faglig leders rolle FAGLIG LEDER: Det overordnede faglige ansvaret. - veilede instruktørene - følge lærlingen gjennom hele læretiden og trekke i trådene. Ansvarlig for organisering, planlegging og tilrettelegging. Observatørrolle: - delta i lærlingsamtalen om arbeids- og opplæringssituasjonen - delta på halvårsvurderingen om i hvilken grad lærlingen har nådd de mål som det er arbeidet med i det aktuelle halvåret. - Tilbakemeldinger på uregelmessigheter (eks. fravær) og rapporteringer (oppl.plan og skriflig vurdering) til Opplæringsring-Sør.

13 Instruktørens rolle INSTRUKTØR: Den daglige faglige oppfølgingen av lærlingen: veiledning, observasjon og gi løpende tilbakemelding 1 time veiledning pr. uke i forhold til kompetansemål/opplæringsbok Gjennomføre lærlingesamtale og gi en skriftlig tilbakemelding/vurdering hvert halvår.

14 Instruktør/leder på avd. skal gi tilbakemelding til faglig leder dersom lærlingen ikke møter presis på jobb, ikke dokumenterer sykefravær, fravær utover 2 mnd. og evt. andre problemstillinger. DOKUMENTERE ALLE HENVENDELSER TIL/FRA LÆRLING i forbindelse med fravær + eget fraværsskjema (gjøres normalt av leder på arbeidsplassen).

15 Opplæringsring-Sør har det administrative arbeidet med lærlingene: Lærekontrakter, oppmelding til fagprøve, rapporteringer med mer Koordinerende ledd mellom kommune og utd.avd. Lærebedriften (instruktør og faglig leder) har det faglige ansvaret. Vi representerer bedriften/kommunen i fellesskap.

16 Utdrag av retningslinjer for opplæring i bedrift VEILEDNING I HHT. LÆREPLANENS MÅL - Lærlingen jobber normalt i 100% stilling - jfr. lærkontrakten, og bør følge samme turnus som sin instruktør. Ca. 50% av lærlingens arbeidstid bør være sammen med instruktøren. - For at veiledning i praktiske arbeidsoppgaver skal fungere må lærling og instruktør jobbe sammen. Det betyr ikke at lærling og instruktør jobber sammen om alle arbeidsoppgavene. Viktig med et samarbeid mellom alle ansatte og instruktøren, om lærlingen. Andre ansatte kan gi tilbakemelding til instruktøren dette gir et bedre grunnlag for vurdering. Viktig at alle ansatte er ansvarlige for at lærlingen får opplæring.

17 Utdrag av retningslinjer for opplæring i bedrift Veiledning i kompetansemål/opplæringsbok mm - ca. 1 time pr. uke Det skal settes av tid til å føre opplæringsbok i den ordinære arbeidstiden jfr. HTA. Kap. 6. Ikke gi lærlingen fri til å gjøre jobben hjemme, uten spesielle grunner. (Eks. 2 timer fri lærlingen bruker 1 time på dokumentasjon kommunen betaler lønn for 2 timer). Bedriften skal ha kontrollen.

18 Utdrag av retningslinjer for opplæring i bedrift FAGPRØVE for lærling (alle komp.mål er gjenstand for vurdering). KOMPETANSEPRØVE for lærekandidat (noen komp.målene) ikke et krav. Fagprøven/kompetanseprøven avvikles på slutten av læretiden (normalt i mai/juni). Skal være avviklet innen 2 mnd. etter læretidens slutt. Prøvenemda består av 2 eksterne representanter som er oppnevnt av Yrkesopplæringsnemnda.

19 Stryk i fag En lærling kan ikke gå opp til fagprøve med stryk i programfag. En lærling kan gå opp til fagprøve med stryk i 2 av fellesfagene - dvs. karakteren 1. Disse fagene må være bestått innen 2 år etter læretidens slutt, for å få fagbrevet. Dersom fag står til Ikke vurdert IV, så kan ikke fagprøven avvikles. Det kan søkes om fritak i fag. Kreves uttalelse fra PPT.

20 VEILEDNINGSTIMEN Veiledningstimen

21 Hvordan komme i gang Ta imot lærlingen følge rutiner for nyansatte? Lærlingen bruker litt tid på å gjøre seg kjent. Starte med veiledning: - bli kjent med hverandre - finne arbeidsoppgaver og velge kompetansemål - fortløpende vurdering av kompetansemål Halvårsoppgave og vurdering av denne Halvårig helhetsvurdering

22 Elektronisk opplæringsbok Det planlegges overgang til elektronisk opplæringsbok i Pilotere et lærefag evt. bare i en kommune Hva dette innebærer: Lærling dokumenterer kompetansemålene i OLK-WEB Instruktør vurderer kompetansemål i OLK-WEB Faglig leder og Opplæringsring-Sør ser alt som blir gjort underveis, og kan dokumentere nødvendig informasjon om den enkelte lærling, og gi tilbakemelding. Ingen innsendinger pr. post til Opplæringsring-Sør.

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6

1. Innledning... 3. 2. Definisjoner... 5. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 5 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 6 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 7 4.2 Hvordan søke?... 8 4.3 Krav...

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Fagopplæring i bedrift

Fagopplæring i bedrift Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Fagopplæring i bedrift Håndbok om rettigheter og plikter, arbeidsmåter og vurdering i læreforhold Byggfag

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune

Holtålen Kommune. Holtålen. Lærlingplan. Side 1 av 10. - mulighetenes kommune Holtålen Kommune Side 1 av 10 Holtålen - mulighetenes kommune Lærlingplan 1 Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL... 3 2. HISTORIKK... 3 3. GENERELT... 3 4. ANDRE LÆRELØP:... 4 5. OPPLÆRING

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer