Manpower Personalhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manpower Personalhåndbok"

Transkript

1 Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Mai 2015

2 Velkommen til Manpower Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Fri ved religiøse høytider Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid Første skoledag, planleggingsdager og barnehagetilvenning Flyttedag Vårt personvern En inkluderende arbeidsgiver Fravær og/eller sykdom side 10 Gi beskjed Din ansettelse i Manpower side 5 Egenmelding Taushetsplikt Arbeidsavtale Oppdragsbekreftelse Oppfølging Sykmelding Sykepenger og sykepengegrunnlag Egenmelding/sykmelding ved små barns eller barnepassers sykdom Forlengelse av oppdrag og nye oppdrag Avslutning av oppdrag før avtalt tid Oppsigelse og oppsigelsesfrist Medarbeidersamtale Oppfølging av sykefravær Lege/tannlege Svangerskapskontroll Pleie av pårørende Sluttattest Lønns- og arbeidsvilkår side 7 Foreldrepermisjon og foreldrepenger side 12 Arbeidstid Overtid Merarbeid Skift Foreldrepermisjon Foreldrepenger Omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel Timeregistrering Uoverensstemmelser Reise og kostgodtgjørelse Forskuddstrekk Helse, miljø og sikkerhet (HMS) side 13 HMS -rutiner Rusmiddelpolicy Utbetaling av lønn Redusert skattetrekk den 9.desember Forsikringer side 14 Lønnsslipp Fødselsnummer/D-nummer Kontonummer Ferie Feriepenger Yrkesskade og yrkessykdom Offshoreforsikring Tjenestereiseforsikring Pensjon side 15 Lønn for offentlige høytidsdager Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) Lønn for bevegelige helligdager Andre dager i forbindelse med høytider Viktig for oss at du vet... side Velkommen til Manpower Velkommen til Manpower Manpower AS er et selskap i ManpowerGroup. Som utleid medarbeider i Manpower er du vår ambassadør ute hos våre oppdragsgivere. Hos oss får du frihet til å jobbe som det passer deg og din livssituasjon best. Du velger selv hvor mye og hvem du vil jobbe for. Denne arbeidsformen gir mange muligheter for læring og kompetanseheving. I denne personalhåndboken finner du informasjon om ditt ansettelsesforhold, hva du kan forvente av oss og hva vi forventer av deg. Vi er glad for å ha deg med på laget og ønsker deg lykke til i oppdrag! Sølvi Spilde Monsen Konserndirektør Manpower Manpower som arbeidsgiver Du er fast ansatt i Manpower for å utføre arbeid hos våre oppdragsgivere fra du har et aktivt oppdrag. I oppdraget skal du følge de retningslinjene som gjelder for oppdraget, på den enkelte arbeidsplass og de retningslinjene som gjelder for alle ansatte i Manpower. Din konsulent vil informere deg om hvilke retningslinjer som gjelder for hvert enkelt oppdrag. Våre verdier Manpower er en verdibasert organisasjon, og våre kjerneverdier Personlig, Kompetent og Innovativ er retningsgivende for alt vi gjør. Det forventes at du identifiserer deg med disse verdiene og etterlever dem. Les mer om våre verdier på vår hjemmeside. Våre etiske retningslinjer Alle som arbeider i Manpower har ansvar for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt. Vår virksomhet skal drives i samsvar med gjeldende lover og regler og våre etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte, uavhengig av tittel eller stilling. Les mer om våre etiske retningslinjer på vår hjemmeside.

3 Velkommen til Manpower Vårt miljøarbeid Manpower tar miljøarbeid på alvor og har igangsatt flere tiltak som skal bidra til et bedre miljø og økt bevissthet hos våre medarbeidere. Vi er medlem av Grønt Punkt og er foreløpig Miljøtårnsertifisert i Oslo og Trondheim. Vårt personvern Som din arbeidsgiver har Manpower behov for en del opplysninger om deg. Sensitive personopplysninger registreres kun for å tilfredsstille lovmessige krav, ellers kun etter samtykke fra deg. Opplysningene kan bli formidlet til alle enheter i ManpowerGroup i Norge og globalt, samt til oppdragsgivere i Norge og utlandet. Alle ansatte i administrasjonen i ManpowerGroup har underskrevet en taushetserklæring. Brudd på taushetsplikten er straffbart. I følge personopplysningsloven har du rett til innsyn i de personopplysningene som er registrert på deg i våre systemer. Ta kontakt med din konsulent i Manpower dersom du ønsker innsyn eller har spørsmål rundt hvordan dine personopplysninger er behandlet. Du kan også sende en e-post til Les mer om vårt personvern og våre personvernombud på vår hjemmeside. En inkluderende arbeidsgiver (IA) Manpower har undertegnet avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA). Vår handlingsplan for IA sier at din konsulent i Manpower skal ha ekstra fokus på IA-arbeidet i oppfølgingen av sine medarbeidere. Ved utvelgelse og ansettelse fokuserer vi på kvalifikasjoner og egnethet - ikke på alder, kjønn, tro eller funksjonsevne. Vi jobber også kontinuerlig for lavere sykefravær og tilrettelegging av arbeidet for den enkelte medarbeider så langt det er mulig. Din ansettelse i Manpower Din ansettelse i Manpower Du er fast ansatt i Manpower for å utføre oppdragsbasert arbeid hos våre oppdragsgivere. Manpower er din arbeidsgiver; vi utbetaler lønn og feriepenger, innbetaler skattetrekk, arbeidsgiveravgift og til pensjonsordning. Taushetsplikt Som ansatt i Manpower kan du komme til å arbeide for flere oppdragsgivere og ha kontakt med mange personer. Du må derfor betrakte alt du får vite som konfidensielt. Diskuter aldri fortrolige opplysninger med andre enn oppdragsgiveren og din konsulent. Taushetsplikten gjelder også etter at oppdraget er avsluttet. Arbeidsavtale Før ditt første oppdrag skal både du og Manpower signere en arbeidsavtale. Arbeidsavtalen omtaler generelle bestemmelser om din ansettelse. Vi har oversatt vår arbeidsavtale til flere språk gi beskjed hvis du ønsker avtalen på et annet språk. Oppdragsbekreftelse Når vi har avtalt et oppdrag, mottar du en oppdragsbekreftelse på epost. Her står oppdragets varighet, arbeidstid, arbeidsoppgaver, arbeidssted, timelønn, overtidsbetingelser og feriepengesats. Oppfølging Vi følger deg jevnlig opp og gir tilbakemeldinger på utført arbeid. Det er også viktig at du gir oss tilbakemelding på om du er fornøyd med arbeidsoppgavene, om de er i samsvar med avtalen og om du ønsker nye utfordringer. Husk å oppdatere din CV på manpower.no når du har tilegnet deg nye kvalifikasjoner. Forlengelse av oppdrag og nye oppdrag Hvis oppdragsgiver ønsker å beholde deg utover den avtalte tiden, må oppdragsgiver kontakte oss. Vi snakker deretter med deg om eventuell forlengelse av oppdraget. Dersom oppdragsgiver ikke har behov for forlengelse, vil vi jobbe for å finne nye oppdrag til deg. Du står fritt til å akseptere eller takke nei til nye oppdrag eller forlengelser av oppdrag som tilbys. Avslutning av oppdrag før avtalt tid I enkelte tilfeller ønsker oppdragsgiver å avslutte oppdraget før den avtalte tiden. Dersom du får en slik beskjed av oppdragsgiver, må du snarest mulig gi beskjed til din konsulent i Manpower. For å kunne motta lønn for hele den avtalte oppdragsperioden, plikter du å godta passende arbeid hos annen oppdragsgiver i resten av oppdragsperioden. 4 5

4 Din ansettelse i Manpower Oppsigelse og oppsigelsesfrist Når du har akseptert et oppdrag, må du jobbe ut den tiden oppdraget varer. Ønsker du å avslutte arbeidsforholdet før oppdragets utløp, gjelder én måneds oppsigelsesfrist, regnet fra første dag i måneden etter at oppsigelsen finner sted. Manpower kan avslutte arbeidsforholdet hvis det er saklig grunn for oppsigelse eller avskjed. Ved oppsigelse gjelder en måneds oppsigelse regnet fra første dag i måneden etter oppsigelsen fant sted. Arbeidsforholdet avsluttes umiddelbart ved avskjed. Se for øvrig arbeidsmiljølovens regler for oppsigelse. Medarbeidersamtale Når du har jobbet 750 timer de siste 12 månedene vil du få tilbud om en medarbeidersamtale i januar. Både du og din konsulent i Manpower kan ta initiativ til en samtale, men det er vårt ansvar at samtalen gjennomføres. I medarbeidersamtalen kan vi avstemme forventninger og krav fra begge sider. Sluttattest Dersom du slutter i Manpower har du krav på en sluttattest. Attesten skal inneholde ditt navn, fødselsdato samt opplysninger om hva slags arbeid du har utført og arbeidsforholdets varighet. Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår Dine lønns- og arbeidsvilkår skal følge likebehandlingsreglene i Arbeidsmiljøloven/ Tjenestemannsloven. Likebehandlingsreglene innebærer at du som utleid medarbeider har rett på de samme lønns- og arbeidsvilkår som du hadde hatt som direkte ansatt (oftest midlertidig) i sammenlignbar stilling hos oppdragsgiver. Det betyr at dine lønnsvilkår kan variere i ulike oppdrag og de bekreftes i dine oppdragsbekreftelser. Arbeidstid Din avtalte arbeidstid står i oppdragsbekreftelsen. Overtid Dersom du blir pålagt overtid får du som hovedregel en overtidsgodtgjørelse i tillegg til vanlig timelønn. Denne godtgjørelsen kommer frem av din oppdragsbekreftelse. Plikten til å utføre overtidsarbeid følger av reglene i arbeidsmiljøloven. Lengden på overtidsarbeid skal i henhold til arbeidsmiljøloven ikke overstige: 10 timer i løpet av 7 dager 25 timer i løpet av 4 uker 200 timer i løpet av 52 uker Total arbeidstid inkludert overtid kan ikke overstige 13 timer pr. 24 timer. Dersom oppdragsgiver er bundet av tariffavtale kan det avtales andre arbeidstids og overtidsordninger med oppdragsgivers tillitsvalgte. Du vil da være omfattet av disse reglene. Merarbeid Arbeider du deltid må du jobbe full arbeidsdag og full arbeidsuke (tilsvarende 100 % stilling) for å få overtidsgodtgjørelse. Arbeid utover avtalt arbeidstid, men innenfor rammene av 100 % stilling, kalles merarbeid. Merarbeid betales med vanlig timelønn. Plikten til å utføre merarbeid følger av reglene i arbeidsmiljøloven. Skift Hvis du skal jobbe døgnkontinuerlig skift, helkontinuerlig skift eller turnusarbeid, vil arbeidstid og eventuell overtid bli avtalt for hvert enkelt oppdrag. Timeregistrering Timeregistrering gjøres via vår hjemmeside Hvis du har spørsmål om timeregistrering eller andre lønnsrelaterte spørsmål, kan du kontakte oss på telefon eller på e-post: 6 7 Uoverensstemmelser Hvis det er uoverensstemmelser med oppdragsgiver vedrørende timeregistreringen skal du ta dette opp med din konsulent i Manpower. Bevisst forfalskning av timelister blir anmeldt og vil få konsekvenser for ansettelsesforholdet.

5 Lønns- og arbeidsvilkår Reise- og kostgodtgjørelse Kontakt din konsulent med en gang du får vite at du skal på tjenestereise, slik at vi får sjekket at du har nødvendige forsikringer til reisen. Hvis du skal på tjenestereise, kan du få kostgodtgjørelse dekket etter nærmere avtale. Du finner reiseregningsskjema på Skjemaet må signeres av oppdragsgiver før det sendes til lønningskontoret. Forskuddstrekk Arbeidsgiver vil innhente dine skattedata elektronisk direkte fra skatteetaten (dette forutsetter at vi har mottatt og registrert ditt 11-sifrede fødselsnummer). Hvis du har tabelltrekk og Manpower er din biarbeidsgiver (hvor du forventer lavest utbetaling), så send oss beskjed om dette til eller Vi vil da benytte prosentsatsen på ditt skattekort. Benytter du frikort og har flere arbeidsgivere, må du selv bestemme hvor mye hver arbeidsgiver skal bruke av frikortet og dele opp frikortbeløpet etter det. Utbetaling av lønn Vi må ha timelisten din innen innleveringsfristen for at vi skal kunne utbetale lønn til avtalt tid. Hvis vi mottar timelisten etter fristen må du vente til neste lønningsdag før lønn utbetales. Normalt utbetaler vi lønn to ganger pr måned, men i enkelte oppdrag kan det avtales utbetaling av lønn én gang pr. måned. Du finner informasjon om lønningsdatoer med mer på Redusert skattetrekk 9. desember På lønnsutbetalingen den 9. desember vil du få redusert skattetrekket ditt slik: Timelisten for perioden (halv måned) utbetales uten skattetrekk. Timelisten for perioden (hel måned) utbetales med 1/2 skattetrekk. Redusert skattetrekk foretas kun på lønnsutbetalingen den 9. desember. Lønnsslipp Lønnsslippen finner du på Fødselsnummer/D-nummer Manpower har ikke anledning til å utbetale lønn uten ditt fødselsnummer eller D-nummer. Kontonummer Første gang du leverer timeliste skal du registrere ditt kontonummer i eget felt på timelisten. Dersom du ønsker å endre kontonummeret, skriver du det inn på neste timeliste. 8 Ferie Din rett til ferie og fastsettelse av ferie følger av ferielovens bestemmelser. I en avtalt oppdragsperiode er du omfattet av de samme regler om feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager som oppdragsgiver ville ha anvendt hvis du hadde vært (oftest midlertidig) ansatt hos oppdragsgiver. Du har rett til minimum 3 uker sammenhengende ferie i tidsrommet 1. juni til 30. september. Husk å avtale ferie i god tid, både med din konsulent i Manpower og oppdragsgiver. 9 Lønns- og arbeidsvilkår Feriepenger Feriepenger utbetales etter reglene i ferieloven. Ferielovens bestemmelser sier at man har krav på 21 feriedager pr. kalenderår og du har rett til feriepenger fra Manpower med 10,2 % av ditt feriepengegrunnlag. Er du i et oppdrag hvor oppdragsgiver har en høyere feriepengesats - på for eksempel 12 % (som tilsvarer 5 uker ferie) - er det denne feriepengesatsen som benyttes i akkurat dette oppdraget. Feriepengesatsen kan variere fra oppdrag til oppdrag og vil komme frem av din oppdragsbekreftelse. Feriepengene utbetales 9. juni. Du kan ta kontakt med Firstline på telefon eller på e-post: og be om å få utbetalt feriepenger tidligere, dersom du skal avvikle ferie før den 9. juni. Beløpets størrelse vil avhenge av feriens lengde. Resterende opptjente feriepenger blir utbetalt den 9. juni. Hvis du er over 60 år har du en forhøyet feriepengesats på 2,3 %. Vi er pålagt å foreta forskuddstrekk i de ekstra feriepengene som utbetales til arbeidstakere over 60 år. Den forhøyede feriepengesatsen utbetales 9. september. Dersom du slutter får du sluttoppgjør med opptjente feriepenger når du ber om det, og senest 9. juni året etter at du sluttet hos oss. Lønn for offentlige høytidsdager (1. og 17. mai) Du får lønn hvis du er i oppdrag i minst 30 dager rundt høytidsdagen. Du må også jobbe hos oppdragsgiveren siste ordinære arbeidsdag før og første ordinære arbeidsdag etter høytidsdagen. Dette gjelder ikke hvis disse dagene faller på en søndag eller annen helgedag (med helgedag menes røde dager på kalenderen). I tillegg kreves det at du skulle ha jobbet den ukedagen som høytidsdagen faller på. Lønn for bevegelige helligdager (1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag) Det skal stå på din oppdragsbekreftelse om du får lønn for bevegelige helligdager. Andre dager i forbindelse med høytider (eks. onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften) Du får vanlig timelønn for den tiden du er på jobb, med mindre annet er avtalt. Fri ved andre religiøse høytider Dersom du tilhører et annet trossamfunn enn Den norske kirke har du rett til fri uten lønn to dager pr kalenderår i forbindelse med religiøse høytider i din religion. Du skal varsle din konsulent i Manpower senest 14 dager før fridagen(e). Første skoledag, planleggingsdager og barnehagetilvenning Du kan benytte feriedag eller permisjon uten lønn hvis dette er avklart med oppdragsgiver og Manpower. Flyttedag Du kan benytte feriedag eller permisjon uten lønn hvis dette er avklart med oppdragsgiver og Manpower.

6 Fravær og/eller sykdom Fravær og/eller sykdom Gi beskjed Dersom du blir syk eller av andre grunner ikke kan møte til avtalt tid på jobb, må du ringe din konsulent i Manpower på morgenen første fraværsdag. SMS og e-post godtas ikke, unntatt hvis du jobber kveld/natt. Hvis du ikke får tak i din konsulent, må du ringe til vårt sentralbord på , som setter deg over til riktig avdeling. Ved sykefravær utover en dag må du ringe til oss daglig. Gjør du ikke dette kan retten til sykepenger falle bort. Eventuell sykmelding skal snarest leveres/sendes din konsulent, og senest innen 14 dager. Ved forlengelse av sykmeldingen må du gi din konsulent beskjed samme dag. Egenmelding Du må ha vært ansatt i to måneder før du kan benytte egenmelding. Disse to månedene kalles opptjeningstid. Du er ansatt hos oss i det øyeblikket du starter ditt første oppdrag. Hvis du har hatt et opphold mellom oppdragene på mer enn 14 dager, må du opparbeide ny opptjeningstid før du kan bruke egenmelding. Dersom du fortsatt er syk utover egenmeldingsperioden, må vi ha sykmelding som gjelder senest fra og med første arbeidsdag etter egenmeldingsperiodens utløp, hvis ikke tapes retten til sykepenger - også for egenmeldingsdagene. Dersom det foreligger begrunnet mistanke om at egenmelding benyttes uten at du er syk, har Manpower anledning til å frata deg retten til å benytte egenmelding i seks måneder. Sykmelding Du må ha vært ansatt i fire uker før sykmelding fra lege gir rett til sykepenger. Disse fire ukene kalles opptjeningstid. Hvis du har et opphold mellom oppdragene på mer enn 14 dager, som ikke er avtalt lovfestet ferie, må du opparbeide ny opptjeningstid før du kan bruke sykmelding. Manpower betaler sykepenger til deg for det tidsrom du har krav på sykepenger, men kun i arbeidsgiverperioden som er 16 kalenderdager. Etter utløpet av denne perioden betaler NAV sykepenger til deg så fremt du har krav på sykepenger. Sykmelding i forbindelse med yrkesskade dekkes fra første dag, uavhengig av hvor lenge du har jobbet i Manpower. Fravær og/eller sykdom Egenmelding/sykmelding ved små barns eller barnepassers sykdom For at du skal ha rett til egenmelding/sykmelding ved barns sykdom, må du også ha rett til sykepenger ved egen sykdom og ha vært ansatt i fire uker. Retten gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Det er også viktig at du kontakter lege første fraværsdag som ikke kan dokumenteres med egenmelding. Egenmelding for barn og barnepassers sykdom kan benyttes for inntil 3 sammenhengende kalenderdager. Oppfølging ved sykefravær Som medarbeider har du plikt til å samarbeide om å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Hvis du blir syk skal vi i fellesskap iverksette passende tilretteleggingstiltak. Ved sykefravær som antas å vare over en lengre periode, vil vi kalle deg inn til oppfølgingsmøter og vi skal sammen utarbeide oppfølgingsplaner. Du har et medvirkningsansvar til å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplanene. Du plikter bare å gi opplysninger om din arbeidsfunksjon. Dersom ditt fravær skyldes forhold på arbeidsplassen ønsker vi beskjed om dette. Din rolle i Manpowers IA- arbeid er at du tar ansvar og sier fra til oss dersom forhold i oppdraget eller ved din helse tilsier at vi bør gjøre noe for å forhindre fremtidig sykefravær. Oppfølgingsaktiviteter: Innen 4 uker: I møtet skal vi sammen vurdere dagens arbeidssituasjon, muligheten for andre arbeidsoppgaver, tilrettelegging og hjelpemidler. Innen 7 uker: Her vil vi ta utgangspunkt i forrige oppfølgingsplan og se på tiltak som ble gjort eller avtalt tidligere, se på hvilke tiltak som har fungert og vurdere nye tiltak. Innen 6 måneder: NAV skal innkalle deg og din konsulent i Manpower til et dialogmøte. I forkant av dette møtet skal vi sammen oppdatere oppfølgingsplanen. Lege og tannlege Når du har jobbet 750 timer har du rett på lønn ved besøk hos lege/tannlege med inntil 7,5 timer pr. kalenderår. Reise til/fra lege/tannlege kan inkluderes i disse timene. Husk å gi beskjed om fraværet til din konsulent i Manpower i forkant. Svangerskapskontroll Er du gravid, har du rett på fri med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll når slike undersøkelser ikke kan gjennomføres utenfor arbeidstiden. 10 Sykepenger og sykepengegrunnlag Sykepenger utbetales fra første hele fraværsdag. Det er en forutsetning at melding om sykefravær er gitt til din konsulent i Manpower første fraværsdag, og at lege er kontaktet samme dag. Sykepenger blir utbetalt med 100 % av gjennomsnittlig inntekt (uten overtid) de siste 4 ukene før sykefraværet, med en grense oppad som tilsvarer 6 x G (G= grunnbeløpet i folketrygden). Jobber du ujevnt blir ofte en lengre periode lagt til grunn for gjennomsnittsberegninger. 11 Pleie av pårørende Pleier du nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase har du rett til permisjon i 60 dager. Pleiepenger innvilges og utbetales av NAV. Du har rett til ulønnet permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Det samme gjelder hvis du har omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn. Det gjelder fra og med kalenderåret etter at barnet fylte 18 år.

7 Foreldrepermisjon og Foreldrepenger. Foreldrepermisjon og Foreldrepenger Foreldrepermisjon I forbindelse med fødsel og omsorg for barn har foreldrene rett på til sammen 49/59 uker * permisjon**, avhengig av om man velger 100 % eller 80 % dekningsgrad. De siste tre ukene før termin og de seks første ukene etter fødselen er som hovedregel forbeholdt mor. 14 uker** av stønadsperioden er forbeholdt far. Øvrige uker kan deles mellom mor og far etter gjeldende regler i folketrygdloven. (*Ved adopsjon gjelder 46/56 uker) (** Gjelder fødsler fra 1. juli 2013 eller senere) Foreldrepenger Kvinner som har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før permisjonsstart kan ha rett til foreldrepenger. Pengene utbetales av NAV. Det utbetales foreldrepenger inntil 6G (G = grunnbeløpet i folketrygden). Omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel I forbindelse med fødsel har far rett til to uker ulønnet omsorgspermisjon for å bistå moren. Permisjonen skal tas i tilknytning til fødselen og permisjonen kan ikke deles opp. Det er ingen lovregler som gir far rett på lønn eller trygdeytelser under denne permisjonen Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Våre HMS -rutiner skal sikre gode arbeidsforhold for deg. Med gode arbeidsforhold menes både de fysiske sidene ved arbeidsmiljøet og en arbeidsplass som gir mulighet for trivsel og vekst. Les mer om våre HMS-rutiner på Rusmiddelpolicy Manpower har nulltoleranse for bruk av rusmidler. Du må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i arbeidstiden, eller ha fravær på grunn av rusmiddelbruk. Brudd på denne bestemmelsen vil få konsekvenser for ansettelsesforholdet. Manpower har avtale med AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk). Hensikten med vårt AKAN-arbeid er å forebygge rusmiddelproblemer blant ansatte, forhindre ulykker, sikre kvalitet og et godt arbeidsmiljø, samt hjelpe ansatte med rusmiddelproblemer på et tidligst mulig tidspunkt. I noen oppdrag krever oppdragsgiver samtykke til rusmiddeltesting når det følger av lov eller forskrift, gjelder en stilling som innebærer særlig risiko eller når oppdragsgiver finner det nødvendig for å verne om liv eller helse. Behovet for å kreve rusmiddeltesting kartlegges normalt før det inngås oppdragsavtaler, men det kan også bli krevd underveis i allerede avtalte oppdrag. Spørsmål om oppdragsgivers adgang til dette kan du i så fall ta opp med din konsulent i Manpower. Hvis du har behov for råd og veiledning, kan du henvende deg til din konsulent, som igjen kontakter vår AKAN-ansvarlig. Slike saker er underlagt taushetsplikt, og henvendelser medfører ingen registrering

8 Forsikringer Forsikringer Yrkesskade og yrkessykdom Som ansatt i Manpower er du yrkesskadeforsikret. Yrkesskadeforsikringen gjelder når du er i oppdrag for oss. Forsikringen skal dekke skader og/eller sykdommer som du påføres: I arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Dersom du får en skade på vei til eller fra jobb, eller i fritiden, er du ikke dekket av Manpowers forsikring. Erstatningsbeløpene følger av yrkesskadeforsikringsloven. Dersom du er uheldig og får en yrkesskade eller yrkessykdom, er det viktig at din konsulent i Manpower får beskjed snarest. Du skal sammen med din konsulent fylle ut yrkesskadeskjema, som sendes til ditt lokale NAV-kontor. NAV vurderer om skaden godkjennes som en yrkesskade/sykdom eller ikke. Etter at du har mottatt et brev fra NAV som bekrefter slik godkjenning, kan du søke refusjon av utgifter du har hatt til offentlig medisinsk behandling hos HELFO. Skader på klær, gjenstander o.l. refunderes ikke. Sykmelding i forbindelse med yrkesskade dekkes fra første dag, uavhengig hvor lenge du har jobbet i Manpower. Pensjon Pensjon Alle ansatte som har fylt 20 år, som jobber mer enn 20 % stilling og som er medlem av norsk folketrygd, blir meldt inn i Manpowers pensjonsordning i Storebrand. Det betyr at Manpower betaler inn et beløp til pensjonsordningen som tilsvarer 2 % av inntekten din mellom 1 G og 12 G (G = Grunnbeløpet i Folketrygden). Beløpet trekkes ikke fra lønnen din, men betales inn som et tillegg til lønn. Du blir meldt inn fra den første måneden du har levert inn timelister som viser at du har jobbet minst 20 % av en full måned. Du må ha vært innmeldt i ordningen i 12 måneder for å ha krav på å få fripolise. Du finner en oversikt over din pensjonskonto på Her kan du også velge å endre ønsket risikoprofil. Husk å gi beskjed til Storebrand dersom du flytter til en adresse i utlandet. Offshoreforsikring For deg som jobber offshore har vi tegnet en egen offshoreforsikring. Forsikringen dekker skader på kroppen eller død som følge av et ulykkestilfelle som inntreffer i offshore-sammenheng. Erstatningen gis ved død eller varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen er inntil 40 G (G = grunnbeløpet i folketrygden). Dekningen er samordnet med yrkesskadeutbetalinger, slik at 40 G er den maksimale samlede utbetaling som kan finne sted ved ulykker. Tjenestereiseforsikring Du er omfattet av vår tjenestereiseforsikring såfremt du er medlem av norsk folketrygd og reisen ikke varer mer enn 45 dager. Forsikringen dekker reiser som utføres for oppdragsgiver i forbindelse med oppdrag. Belønningsreiser, kickoff, konkurranser og lignende er også dekket av forsikringen, forutsatt at dette ikke tas ut som ferie. I tillegg er naturlig fritid som følge av tjenestereise omfattet av forsikringen, men ferie som tas ut i løpet av en tjenestereise er ikke omfattet

9 Viktig for oss at du vet Viktig for oss at du vet Manpower er din arbeidsgiver. Ta opp dine spørsmål med oss og ikke med oppdragsgiver. Hvis du er forhindret fra å møte på jobb må du ringe din konsulent. SMS og e-post godtas ikke. Vi har inngått en arbeidsavtale som forplikter både deg og oss. Du har selv ansvar for å kjenne til innholdet i denne. Oppdragsgivers retningslinjer gjelder også for deg. Ved oppstart er det svært viktig at du sjekker oppdragsgivers retningslinjer for bruk av telefon, internett, e-post og sosiale medier. Timelister registreres og sendes til riktig tid for at du skal få lønn. Meld fra hvis du opplever kritikkverdige forhold. Vårt mål er at du skal lykkes i jobben! 16

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

Velkommen til ManpowerGroup Solutions. ManpowerGroup Solutions. Personalhåndbok

Velkommen til ManpowerGroup Solutions. ManpowerGroup Solutions. Personalhåndbok Velkommen til ManpowerGroup Solutions ManpowerGroup Solutions Personalhåndbok Februar 2016 Velkommen til ManpowerGroup Solutions 2 Innholdsfortegnelse: MGS som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

HMS / 4 / / OTP

HMS / 4 / / OTP Innholdsfortegnelse 1 Velkommen til Bergen Bemanning AS 1 Hvem er Bergen Bemanning AS 1 Kvalitetssikring 2 HMS 2 Ansettelse 3 Lønn 3 Arbeidstid / Overtid 4 Sykelønn / Fravær 5 Ferie og Feriepenger 5 Helligdager/

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen»

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok Rekrutteringshuset Mork 2014 1 Velkommen som medarbeider hos Rekrutteringshuset Mork AS Takk for at du valgte Rekrutteringshuset Mork som din

Detaljer

Personalhåndbok for Utleiepersonell

Personalhåndbok for Utleiepersonell Personalhåndbok for Utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Som medarbeider i Personalhuset Staffing Group kan du få muligheten til å prøve flere forskjellige bransjer og yrker for

Detaljer

Velkommen til Adecco. Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap.

Velkommen til Adecco. Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider mange tusen medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Personalhåndbok for Utleiepersonell

Personalhåndbok for Utleiepersonell Personalhåndbok for Utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Som medarbeider i Personalhuset Staffing Group kan du få muligheten til å prøve flere forskjellige bransjer og yrker for

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. For ansatte i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK. For ansatte i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For ansatte i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Pilestredet 17, 2. etasje 0164 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Fredensborgveien 4 N-0177 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Oslo, juni 2011 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. modis.no FLINKE FOLK KOMPETANSE TEST OG LEDELSE FREMTIDENS TEKNOLOGI 1. + 2. LINJE MICROSOFT DYNAMICS UTVIKLING SUPPORT BRUKERSTØTTE

PERSONALHÅNDBOK. modis.no FLINKE FOLK KOMPETANSE TEST OG LEDELSE FREMTIDENS TEKNOLOGI 1. + 2. LINJE MICROSOFT DYNAMICS UTVIKLING SUPPORT BRUKERSTØTTE PERSONALHÅNDBOK FLINKE FOLK KOMPETANSE TEST OG LEDELSE REKRUTTERING I EN KOMPLEKS VERDEN MICROSOFT DYNAMICS YE 1. + 2. LINJE FREMTIDENS TEKNOLOGI UTVIKLING SUPPORT modis.no SAMARBEIDS- PARTNER NETTVERK

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen»

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok Rekrutteringshuset Mork 2016 1 Velkommen som medarbeider hos Rekrutteringshuset Mork AS Takk for at du valgte Rekrutteringshuset Mork som din

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. JUNI 2013 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no Velkommen til ISS Personalhuset 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (ISS Code of Conduct)

Detaljer

Personalhåndbok. for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS. Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider.

Personalhåndbok. for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS. Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Personalhåndbok for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Her vil du få en del praktiske opplysninger og en god del informasjon

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå!

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! MEDARBEIDERHÅNDBOK MEDARBEIDERHÅNDBOK Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! I denne medarbeiderhåndboken finner du informasjon om Bjørg Fjell AS og din rolle hos oss, samt praktiske

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MARS 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider.

rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Personalhåndbok forfor ABC Personell Vikarog og Personalhåndbok ABC Personell Vikarrekrutteringsbyrå ASAS rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Dette

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM Publisert juli 2015 (ver-1.4) De viktigste tingene du som arbeidsgiver trenger å vite om: EGENMELDING VED EGEN SYKDOM INNHOLD Om denne e-boken Hva er egenmelding? Når må egenmeldingen gis? Hva er egenerklæring?

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å beskrive saksgangen ved nyansettelser og definisjon av de tjenesteforhold den enkelte ansettes under. Målgruppe Ledergruppen

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Innhold Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Kapittel II Arbeidsavtalen... 14 1 Den individuelle arbeidsavtalen... 14 1.1 Stiftelse... 14 1.2 Annonsering...

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN SYKELØNN Arbeidsgiver utbetaler sykelønn, fødselspenger og adopsjonspenger til arbeidstakere som omfattes av HTA 1 hele den tid arbeidstakeren har rett til slik stønad

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 1. VIRKEOMRÅDE Overenskomsten er inngått mellom Ventelo Networks AS og Norsk Jernbaneforbund og

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE

VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE Hva er avlastning Avlastning er en ordning som skal gi familier med særlig tyngende omsorgsarbeid regelmessig fritid og ferie, mens barnet får tilfredsstillende

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven].

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1497-7 IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01, 1989-01-01, 1988-05-01. SIST-ENDRET:

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Lov om ferie [ferieloven]

Lov om ferie [ferieloven] Lov om ferie [ferieloven] Kap I Alminnelige bestemmelser. 1. Lovens formål Denne lov skal sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. 2. Hvem loven omfatter (1) (Arbeidstaker) Enhver som

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i 100 Syk med egenmelding Skal benyttes når ansatt er syk med egenmelding. Må ha vært ansatt i minst 2 måneder(

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 2 19. april kl. 15:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

Rettigheter ved svangerskap og fødsel

Rettigheter ved svangerskap og fødsel Rettigheter ved svangerskap og fødsel Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. - 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver Avdeling

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. Skriv ut DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Orientering. Pleiepenger 9-12

Orientering. Pleiepenger 9-12 Orientering Pleiepenger 912 Pleiepenger for pleie av nær pårørende Dersom du pleier en nær pårørende i livets sluttfase i hjemmet, kan du få pleiepenger. Du kan få pleiepenger både når du gir pleie i hjemmet

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem FOLKETRYGDEN 1 Om personen og arbeidsforholdet 0.1 Første 1.1 Etternavn, fornavn 1.3 Telefonnummer A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende 1.6 Arbeidsgivers navn i det arbeidsforholdet

Detaljer