Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss."

Transkript

1 PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger om våre rutiner, dine rettigheter og plikter som arbeidstaker i Avantas. SOM ANSATT I AVANTAS Vi vil inngå en arbeidsavtale med deg når du får ditt første oppdrag. Arbeidsmiljøloven gjelder for begge parter. Ved alle oppdrag er Avantas din arbeidsgiver med ansvar for lønn og feriepenger etter gjeldende regler. Du kan selv bestemme om du ønsker å akseptere et oppdrag. Om du sier ja forplikter du deg til å arbeide hos kunden etter det som blir avtalt. Når du er på jobb hos oppdragsgiver skal spørsmål om betingelser, lønn, personalmessige spørsmål etc. rettes til Avantas, og ikke til oppdragsgiver. VÅRT ANSIKT UTAD Det er viktig å overholde avtalt arbeidstid. Velg klær som passer i miljøet, samt forholde deg til alt annet som blir avtalt. Pass på å følge de retningslinjer som finnes på de ulike arbeidsplassene. Alle ønsker et godt arbeidsmiljø, og som medarbeider stiller dette høye krav til dine personlige egenskaper. Som person bør du være positiv, fleksibel og vennlig på arbeidsplassen. Taushetsplikten må overholdes. Det kan, dersom denne brytes, få alvorlige følger for både deg og Avantas. I henhold til arbeidsavtalen har du taushetsplikt om både Avantas og oppdragsgivernes forretnings- og driftsforhold. LØNN Som ansatt i Avantas lønnes du av oss. Timelønn blir avtalt i forkant av hvert oppdrag. Det samme gjelder tilleggsytelser. Lønnen kan variere avhengig av type oppdrag og kvalifikasjonskrav. Lønn utbetales kun for den tid du er ut i oppdrag for Avantas. Et oppdrag kan bortfalle eller bli forkortet av oppdragsgiver. Avantas har lønnsutbetaling hver 14.dag hvis annet ikke er avtalt. Lønn beregnes på grunnlag av dine timelister. UTFYLLING AV TIMELISTER Avantas benytter elektroniske timelister. Når du får ditt første oppdrag og første lønnsperiode er over, vil du motta en e-post med en link til innloggingsbildet, ditt brukernavn og passord. Du må logge deg

2 inn via link og endre passord til ditt eget. Det første passordet du få varer i en uke. Senere kan du også gå inn på våre hjemmesider, avantas.no, velg fane «stillinger» og logg deg inn med mobilnummer og passord. Ditt brukernavn og passord vil være det samme uansett om du er i ulike oppdrag. Er du ute i flere oppdrag i en lønnsperiode må du huske å godkjenne en liste for hvert oppdrag. NB! Er det forlengelse av et oppdrag midt i en periode vil det ligge to timelister på samme oppdrag. En måned deles inn i to perioder, første periode gjelder fra den med utlønningsdag den 25. Og andre perioden gjelder fra 16. og ut måneden med utlønningsdag den 10. påfølgende måned. Timelister må være registrert samme dag som perioden er slutt, altså den 15 og den siste i måneden. Har du ikke tilgang til internett, sender du mail med arbeidstid, dato og pauser og leverer denne til oss etter samme regler som for elektroniske timelister. Faller lønningsdag på helg eller helligdag vil lønn utbetales siste virkedag før helg/helligdag. Dine timelister er grunnlag for fakturering, så vær nøye når du fyller ut listene dine. SKATTEKORT Avantas henter ut skatteinfo elektronisk fra Altinn. Det er viktig at du logger deg inn og sjekker om det ligger skatteinfo på deg eller om du må bestille deg nytt. Ligger ikke skatteinfo inn på Altinn vil du blir trukket 50% skatt inntil Avantas får beskjed fra Altinn om at du har vært inne og endret skatteinfo. FERIE/FERIEPENGER All ferie skal avtales med Avantas i god tid før avvikling, og må godkjennes av oppdragsgiver. Du vil som hovedregel få utbetalt feriepenger første lønnskjøring i juni. Avslutter du ditt ansettelsesforhold hos oss har du krav på å få utbetalt dine feriepenger hvis du ønsker det. Det er ingen automatikk i denne utbetalingen, så husk å gi oss beskjed om du ønsker utbetaling av opptjente feriepenger. Har du avsluttet ditt ansettelsesforhold, og ønsker sluttoppgjør av opptjente feriepenger før den ordinære utbetaling, må du gi oss beskjed om dette. LØNN FOR OFFENTLIGE HØYTIDSDAGER Gjelder 1. og 17. mai Du vil få lønn for den aktuelle dagen dersom du har vært i oppdrag i minst 30 dager, og du er i arbeid siste arbeidsdag før og første arbeidsdag etter høytidsdagen. Gjelder ikke hvis høytidsdagen faller på lørdag eller søndag. LØNN FOR BEVEGELIGE HELLIGDAGER Gjelder 1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag.

3 Disse dagene får du lønn for hvis betingelsene som gjelder 1. og 17. mai er oppfylt, og i tillegg har arbeidet minst 750 timer de siste 12 månedene. OVERTID Normal arbeidstid er 8 timer pr. dag eller 40 timers uke (inklusive lunsj). Ved pålegg fra oppdragsgiver om overtidsarbeid eller merarbeid betales overtidsgodtgjørelse dersom annet ikke er avtalt for ditt oppdrag. Overtidsarbeid skal ikke overstige mer enn 10 timer en enkelt uke, og ikke mer enn 25 timer i en sammenhengende 4 ukers periode. Loven setter også en grense på 14 timer pr. dag. Overtiden må ikke overstige 200 timer innenfor en periode på et år. Følgende satser gjelder for overtidsbetaling, hvis ikke spesielle avtaler eller tariffer gjelder. 50% tillegg for overtidstimer fram til kl. 21:00 på hverdager 100% tillegg for overtid utover kl. 21:00 på hverdager og for arbeid på lørdager (ikke varehandel), samt søn- og helligdager. REISEGODTGJØRELSE Skjema for reisegodtgjørelse brukes ved utlegg til reiser, hotell, mat osv. i forbindelse med tjenestereise. Skjema må fylles ut nøyaktig med dato og beløp. Skjema skal underskrives av deg og oppdragsgiver, og sendes inn etter samme frister som for innsending av timelister. Ved slike reiser forholder Avantas seg til oppdragsgivers retningslinjer. Det er ditt ansvar å kartlegge dette i forkant av tjenestereisen. Hvis oppdragsgiver ikke har egne skjema kan du kontakte Avantas. KILOMETERGODTGJØRELSE Skjema for kilometergodtgjørelse fylles ut på samme måte som reisegodtgjørelse. Skjema gjelder for bruk av privat bil i jobbsammenheng. For øvrig forholder Avantas seg til oppdragsgivers retningslinjer. Det er ditt ansvar å kartlegge dette. Skjema finner du på våre hjemmesider. LØNN UNDER SYKDOM Hvis du blir syk, er det viktig at du melder fra til Avantas så snart som mulig. på tlf: / Eller du kan kontakte din personalkonsulent direkte. Det er viktig at du informerer oss så tidlig som mulig, slik at vi kan finne en stedfortreder. NB! Din rett til lønn under sykdom oppstår først den dagen du melder fra om at du er syk.

4 FRAVÆR MED SYKEMELDING Du må ha vært i oppdrag for Avantas i 4 uker sammenhengende før du har krav på lønn under sykdom. Sykemelding fra lege skal leveres Avantas innen samme frister som godkjenning av timelister. Hvis du ikke leverer sykemelding til rett tid vil du ikke få utbetalt sykepenger. FRAVÆR MED EGENMELDING For å kunne benytte egenmelding må du ha jobbet i 8 uker sammenhengende for Avantas. Egenmelding kan benyttes for sykefravær inntil tre kalenderdager av gangen, i løpet av en 16 dagers periode. Fra og med fjerde dag må du ha sykemelding for å få sykelønn. Du kan benytte 4 egenmeldinger i løpet av 12 kalendermåneder (ikke kalenderår) OMSORGSPENGER VED BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM Må du være hjemme fra arbeidet for å ha nødvendig tilsyn med et sykt barn du har omsorg for, har du rett til sykelønn under fraværet etter følgende regler: Til og med det året barnet fyller 12 år kan du få lønn under barnets sykdom inntil 10 dager pr. kalenderår. 20 dager hvis du er alene med omsorgen for barnet. Har du tre eller flere barn har du rett til sykelønn i henholdsvis 15 og 30 dager. Du må ha vært i oppdrag i minimum 4 uker sammenhengende for å få lønn under barns sykdom. Du må fremlegge sykemelding/egenmelding etter samme regler som for egen sykdom. Du må gi beskjed til Avantas første fraværsdag. NB! Retten til omsorgspenger tapes inntil melding er gitt til arbeidsgiver. OPPTJENINGSTID Hvis du har et opphold mellom oppdragene på 14 dager eller mer, starter ny opptjeningstid. Dette gjelder både ved egen sykdom og barns sykdom. VELFERDSPERMISJON Har du arbeidet i Avantas i minst to måneder, dvs. 300 timer kan du, etter avtale, få fri fra arbeidet uten trekk i lønn ved nødvendig besøk hos tannlege, lege og ved dødsfall i nærmeste familie. Denne ordningen gjelder for inntil fire besøk pr. 12 kalendermåneder, og for opp til tre timer pr. besøk. YRKESSKADEFORSIKRING Som ansatt i Avantas og ut i oppdrag er du automatisk dekket av ulykkesforsikring.

5 OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON (OTP) Lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar Avantas plikter å melde inn sine ansatte i denne pensjonsordningen fra første dag. Årlig innskudd for ansatte er 2% av lønn. Du må være 100% arbeidsdyktig, være fylt 20 år og arbeide minst 20% av full tid. Dersom du slutter før det er gått 12 måneder vil du ikke ha krav på opptjent pensjonskapital. TAUSHETSPLIKT Du er til enhver tid pålagt taushetsplikt om alle forretningsforhold hos Avantas og hos våre oppdragsgivere. Dette undertegner du på i arbeidsavtalen den dagen du ble ansatt. Har du noen form for problemer på arbeidsplassen eller har spørsmål, kontakt oss. Lykke til med jobben, vi håper du vil trives hos oss!

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge!

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Innledning Velkommen som arbeidstaker i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Du er kanskje allerede i ferd med å gjøre deg

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten

Hovedtariffavtalen i staten Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2006 30. april 2008 Med lønnsplanhefte nr. 44 FORORD Stortinget samtykket den 14. juni

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN?

HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? 17.01.2012 HOVEDTARIFFAVTALEN HVOR FINS HVA AV NYTTIGE TING TIL BRUK I HVERDAGEN? Utvalg av viktige punkter i KS-avtalen og hvordan denne kan brukes som oppslagsverk. Her tar vi ikke for oss særavtaler

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014 1 Håndbok Oslo kommune tariffområde Utdanningsforbundet Mars 2014 2 Del 1 - Forord Utdanningsforbundet har som mål å utarbeide en håndbok for avtaleverket i Oslo som skal være førstevalget for enhver bruker.

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 FORORD Stortinget samtykket den 20. juni

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Bergen Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Innledning Vi håper dette heftet kan være til hjelp for våre tillitsvalgte og styrere i de kommunale barnehagene i Bergen, når de skal prøve

Detaljer

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012 LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON Gyldighet: Fra 1.5.2012 1 FORORD Dokumentet Lønnsavtale for ansatte i Normisjon presenterer de ansattes lønns- og arbeidsvilkår slik de enkelte forhold knyttet til lønn,

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Forord Stortinget

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer