Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen som medarbeider i. Tromsø kommune"

Transkript

1 Velkommen som medarbeider i Tromsø kommune

2 Kjære medarbeider ved (enhet/avdeling) Som medarbeider i Tromsø kommune har du både rettigheter og plikter i tilsettingsforholdet. Dette vil vi - blant annet gjennom vårt introduksjonsdokument - gjøre deg kjent med. I tillegg arrangerer Tromsø kommune introduksjonsdag for nye medarbeidere to ganger i året. Din leder vil melde deg på. Målet med vår introduksjon er blant annet at du skal få en innføring i - og informasjon om: Tromsø kommune som arbeidsgiver Lover og regler som gjelder i ditt tilsettingsforhold Organisering/oppbygging av tjenestestedet Organisering og kort beskrivelse av arbeidsoppgaver Praktiske forhold som dreier seg om ditt arbeidsforhold I dette dokumentet finner du følgende sjekklister og skjemaer: Sjekkliste for introduksjon av nye medarbeidere Skjema for samtale/vurdering etter 2 måneders tilsetting Skjema for ny medarbeiders vurdering etter 3 måneders tilsetting Skjema for samtale/vurdering etter 4-5 måneders tilsetting På kommunens intranettsider og i Kvalitetslosen finnes all informasjon vedrørende personalmessige forhold. Dersom det på ditt tjenestested er vanskelig å få benyttet pc, er de viktigste dokumentene samlet i en introduksjonsmappe som alle har tilgang til. Fadder: Din fadder på tjenestestedet (for nye enhetsledere kontaktperson i byrådsavdelingen) vil være:. Din fadder vil være den nærmeste til å orientere deg om de forhold som er relevante, eller eventuelt gjennom avtaler med andre sørge for at du får den informasjonen du trenger/etterspør. Hver og en av oss har et selvstendig ansvar for å innhente informasjon, og du kan også selv ta kontakt med din overordnede på tjenestestedet. Prøvetid: Du har 6 måneders prøvetid fra du starter i stillingen. I prøvetidsperioden vil det bli gitt oppfølging og en løpende vurdering av din jobbutførelse. I prøvetida gjelder en oppsigelsesfrist på 14 dager.

3 Sjekkliste for introduksjon av nye medarbeidere Tjenestested: Om Tromsø kommune visjon, verdier, hovedmål jf arbeidsgiverstrategien Om tjenestested Om rutiner. Lokaler/presentasjoner /praktiske forhold Presentasjon av kolleger Omvisning lokaler Utlevering av nøkler/id-kort Telefoni og IT hvilke tilganger og innmeldinger må ordnes av leder, eksempelvis TROMKOM, Visma Enterprise HRM, Agresso, NOTUS, Kvalitetslosen, KF infoserie osv Branninstruks/brannvernleder mm Møtevirksomhet Arbeidet Arbeidsreglement Hovedtariffavtale/Hovedavtale Etiske retningslinjer/varsling/konflikthåndtering Stillingsbeskrivelse Arbeidstid/vaktplaner/fleksitid/overtid Spisetid/Pauser Prøvetid Oppsigelsesfrister Taushetsplikt Forhold til media sosiale medier Publikumsbehandling/forhold til brukere HMS arbeid /verneombud Informasjon om organisasjoner/tillitsvalgte Opplæringsbehov Opplæringsmuligheter kursportalen Samarbeid/ lojalitet på arbeidsplassen Personalmøter Innføring i Kvalitetslosen og avviksregistrering

4 Sosiale forhold Arbeidsmiljøtjenesten AKAN Permisjonsreglement/permisjoner Forsikringsordninger Pensjonsordninger Bedriftsidrettslag/velferdsordninger Ferie/avspasering Ferieavvikling Ferieplan Dersom syk i oppsatt ferie Avspasering når Rutiner ved avspasering Annet Lønn/godtgjøring Lønnsinnmeldingsskjema m.v. Skattekort Lønningsdag Lønn-/ikke lønn under ferie Lønn- /ikke lønn div permisjoner Godtgjøringer/reise og lignende Sykefravær m.v Meldingsrutiner Egenerklæring, antall dager Legeerklæring Barn/barnepassers sykdom Registrering av skade Lengre sykefravær Arbeidsavklaringspenger/ev omplassering Spesielle forhold

5 Samtale/vurdering etter ca. 2 måneders tilsetting Følgende skjema danner grunnlag for samtale/vurdering etter ca 2 måneders tilsetting. I en slik samtale møter ny medarbeider, nærmeste leder og eventuelt fadder. I samtalen tar en utgangspunkt i introduksjonsprogrammet. Ny medarbeider gis tilbakemelding og får samtidig mulighet til selv å komme med merknader. Det foreslås at vurderingsskjemaet underskrives av begge parter. 1 Er introduksjonsopplegget gjennomført som forutsatt? Hvis nei, hva gjenstår: 2 Har ny medarbeider vist god tilpasning til arbeidet? (er arbeidsinnsatsen tilfredsstillende?) 3 Har ny medarbeider nødvendige kunnskaper/ferdigheter for å utføre arbeidet? (faglig dyktighet) Hvis nei, hva mangler? 4 Vurderes ny medarbeider som pålitelig? 5 Er det andre forhold som bør ha oppmerksomhet? 6 Medarbeiderens merknader (skrives på eget ark som vedlegges skjemaet) 7 Arbeidsgivers merknader (skrives på eget ark som vedlegges skjemaet) Samtale avholdt den. Ny medarbeider Enhetsleder/arbeidsleder Etter utfylling og underskrift får ny medarbeider kopi av skjemaet. Originalen legges i personalmappen til medarbeideren.

6 Ny medarbeiders vurdering etter 3 måneders tilsetting Etter 3 måneders tilsetting bør ny medarbeider få anledning til å vurdere introduksjonen, opplæringen, kontakten med kollegaene, arbeidsmiljøet og arbeidsoppgavene. Dette er med og danner grunnlaget for vurderingssamtalen som skjer etter ca. 5 måneders tilsetting. 1 Har introduksjonen/opplæringen vært tilfredsstillende? Hvis nei, skriv hvorfor. 2 Er kontakten og samarbeidet med kollegaene tilfredsstillende? Hvis nei, hva bør bli bedre? 3 Er arbeidsmiljøet tilfredsstillende? Hvis nei, hva bør endres? 4 Savner du spesielt utstyr eller hjelpemidler? Hvis ja, hvilke hjelpemidler savner du? 5 Har du funnet deg til rette i forhold til arbeidsoppgavene? Hvis nei, har du forslag til andre måter å utføre oppgavene på? 6 Er det noen spesiell opplæring du ikke har fått som du har behov for i arbeidet? Hvis ja, hvilken? 7 Mener du at du har fått tilstrekkelig tilbakemelding på utført arbeid? Hvis nei, hva savner du? 8 Andre merknader (skrives på eget ark som vedlegges skjemaet) Dato: Ny medarbeider Skjemaet leveres enhetsleder/arbeidsleder. Ny medarbeider beholder en kopi. Originalen legges i personalmappen til medarbeideren.

7 Samtale/vurdering etter 4-5 måneders tilsetting Følgende skjema benyttes i forbindelse med samtale/vurdering etter 4-5 måneders tilsetting. Denne vurderingssamtalen og det som partene skriver under på i dette møtet skal gi et signal om hvorvidt arbeidsforholdet skal forlenges ut over prøvetiden. 1 Er arbeidsinnsats og arbeidsutførelse tilfredsstillende? Stikkord: Tilpasning Faglig dyktighet Pålitelighet Hvis nei, hva bør gjøres bedre? 2 Er det behov eller ønske om videre oppfølging/opplæring og eller veiledning på spesielle områder? I tilfelle ja, hvilke? Forslag til praktisk gjennomføring 3 Er arbeidstaker innforstått med de lover, regler, retningslinjer og arbeidsbeskrivelser som gjelder for arbeidet? 4 Andre forhold som bør ha spesiell oppmerksomhet? Hvis ja, hvilke? 5 Arbeidstakerens merknader 6 Arbeidsgivers merknader Vurderingssamtale avholdt den: Ny medarbeider Enhetsleder Etter utfylling og underskrift av skjemaet får ny medarbeider en kopi. Originalen legges i medarbeiderens personalmappe.

RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INTRODUKSJON AV NYANSATTE I GRAN KOMMUNE 1. Målsetting Målet for introduksjonen er at alle nyansatte hurtigst mulig skal bli dyktige medarbeidere med en positiv innstilling til kommunen

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. JUNI 2013 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no Velkommen til ISS Personalhuset 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (ISS Code of Conduct)

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtalen (jf Statens Personalhåndbok 1 ) Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom daglig utøvelse av lederfunksjonen. Systematiske, fortrolige medarbeidersamtaler

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune

VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune VEILEDER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Grimstad kommune Forord Veilederen er ment å gi svar på spørsmål som vil dukke opp underveis. Mange kommuner har hatt ordningen i flere år, mens noen er helt nye.

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT INFORMASJONSHEFTE TIL LÆREBEDRIFT NettOppFisk et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi en beskrivelse av

Detaljer

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA

HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA HÅNDBOK for arbeidstakere på VTA Viktige adresser og telefoner Brenselsutsalget AS Fyllingsvn 11, 9900 Kirkenes Postboks 370 Tel. 78 99 25 09 Fax 78 99 37 57 E-mail: bjorn@brenselsutsalget.no Pasvik-gruppa

Detaljer

Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv.

Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv. Navn Adresse Postnummer poststed Vår saksbehandler (entes fra saksbehandler) Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Hentes fra sak. TILBUD OM TILSETTING I TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune

[17.04.12] RUTINER FOR VARSLING PERSONAL. Storfjord kommune [17.04.12] PERSONAL RUTINER FOR VARSLING Retningslinjer og rutiner for varsling ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 17.09.08 ny 1. Lovbestemmelsen De nye bestemmelsene i

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

Arbeidsgiver vil ta en runde på innspill som kom og det kan være aktuelt med et separat møte på saken.

Arbeidsgiver vil ta en runde på innspill som kom og det kan være aktuelt med et separat møte på saken. Møtereferat PIO Til stede: Per-Steinar Aasebø, Harald Nævdal, Kjell Hugo Jenssen og Knut Kvamsdahl fra Oslo kommune, Anne Green Nilsen og Mari Sanden fra KAH, Eli Gunhild By og Terje Vilno fra Unio, Svein

Detaljer

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS.

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Generelt Det er nærmeste leder som er ansvarlig for å håndtere klager og konflikter blant sine medarbeidere og evt. overordnede leder dersom disse

Detaljer

Retningslinjer. hms. for oppfølging av sykemeldte. Storfjord kommune

Retningslinjer. hms. for oppfølging av sykemeldte. Storfjord kommune hms Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Storfjord kommune Rutiner for oppfølging av sykemeldte Side: 2 Innholdsfortegnelse 1 Kortversjon av oppfølgingsrutinene...4 2 Innledning...6 2.1 Hovedprinsippene

Detaljer

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå!

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! MEDARBEIDERHÅNDBOK MEDARBEIDERHÅNDBOK Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! I denne medarbeiderhåndboken finner du informasjon om Bjørg Fjell AS og din rolle hos oss, samt praktiske

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MARS 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer