MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå!"

Transkript

1 MEDARBEIDERHÅNDBOK

2 MEDARBEIDERHÅNDBOK Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! I denne medarbeiderhåndboken finner du informasjon om Bjørg Fjell AS og din rolle hos oss, samt praktiske opplysninger om arbeidsforhold og arbeidsrutiner. Her kan du også bli kjent med våre mål, vår kultur og hva vi tror på. Alt som gjør Bjørg Fjell AS til et annerledes og spennende vikarbyrå. Vi ser frem til å ha deg som medarbeider, og håper at vårt samarbeid vil bli til gjensidig nytte og glede - ikke minst overfor de kunder og oppdragsgivere som du skal jobbe med. Hvis det er noe du lurer på, eller om du trenger gode råd og veiledning om ditt arbeidsforhold, står din kontaktperson hos oss alltid klar til å snakke med deg. Lykke til med nye og utfordrende arbeidsoppgaver. Med vennlig hilsen Bjørg I. Fjell Daglig leder VISJON & KULTUR Bjørg Fjell AS er et spesialbyrå - og det ønsker vi å fortsette med! I vikarbyråbransjen har vi funnet vår utfordrende og spennende nisje som et spesialbyrå innen kontor og regnskap. Utover dette dekker vi også oppdrag innen andre områder som for eksempel kundesenter/callsenter, logistikk, lager osv. Selskapet ble etablert i 1985 og har i dag kontorer i Oslo, Drammen og Trondheim. Vårt virksomhetsområde omfatter også konsulenttjenester innen regnskap og økonomi. Bjørg Fjell AS kan ikke eksistere og slett ikke fortsette sin positive utvikling uten lojale, dyktige og engasjerte medarbeidere. Vår utvikling er direkte avhengig av at du som er vår medarbeider bruker din kreativitet og dine evner på en best mulig måte. I dette ligger også at alle medarbeidere bruker sin personlighet til å tilpasse seg nye arbeidsmiljøer og forskjellige mennesketyper. Vår kompetanse og erfaring betyr trygghet for deg!

3 DIN ARBEIDSGIVER Bjørg Fjell AS er din arbeidsgiver ARBEIDSAVTALE Når du får ditt første oppdrag hos oss, inngår vi en arbeidsavtale med deg. Avtalen slår fast at det er Bjørg Fjell AS som er din arbeidsgiver. Det innebærer at Bjørg Fjell AS er ansvarlig for at du får lønn og feriepenger, og for at skattetrekk blir foretatt etter gjeldende regler. For hvert nytt oppdrag vil du motta arbeidsbekreftelse i to eksemplarer. Les den nøye igjennom. Det ene eksemplaret beholder du selv, det andre undertegnes og returneres til Bjørg Fjell AS. DU VELGER SELV -om du vil akseptere et oppdrag eller ikke. Sier du ja, forplikter du deg til å arbeide hos oppdragsgiveren i den avtalte tidsperiode, såfremt du ikke blir syk eller må være borte fra jobben av andre legitime grunner. GI RASKT BESKJED -hvis du blir syk eller forhindret fra å møte på jobb, både til Bjørg Fjell AS og oppdragsgiver. Om det skulle oppstå problemer for deg på arbeidsplassen, er det din kontaktperson hos oss du skal snakke med. Vi hjelper deg med å finne en løsning. Ta ikke opp spørsmål om arbeidsbetingelser, oppgaver eller andre forhold direkte med oppdragsgiver! Husk også at lønnen din er en sak mellom deg og Bjørg Fjell AS. VÅR AMBASSADØR DU ER VÅRT ANSIKT UTAD Når du er ute på oppdrag er du samtidig Bjørg Fjell AS ambassadør og ansikt utad. Det betyr at det er din arbeidsinnsats og væremåte som avgjør hvilket inntrykk oppdragsgiveren får av Bjørg Fjell AS som profesjonell samarbeidspartner. Derfor er det viktig at du, både med hensyn til det sosiale og profesjonelle aspektet, gjør ditt beste for å tilpasse deg det arbeidsmiljøet du til enhver tid jobber i. Overhold arbeidstiden og rutinene, velg klær som passer til miljøet, og husk at du alltid er underlagt de regler og retningslinjer som gjelder på den enkelte arbeidsplass. TAUSHETSPLIKTEN -gjelder for oppdragsgivers forretnings- og driftsforhold. Konsekvensene dersom denne taushetsplikten ikke overholdes, kan bli alvorlige for Bjørg Fjell AS. For å være sikker på ikke å røpe konfidensielle opplysninger, bør du behandle all informasjon du får gjennom jobben som konfidensiell. Dette innebærer at du heller ikke skal snakke med utenforstående om forhold på arbeidsplassen.

4 DINE FORDELER FRIHET TIL Å VELGE Å jobbe som vikar gir deg større frihet, og gjør at du til en viss grad kan bestemme den arbeidstiden og de arbeidsoppgavene som passer best for din livssituasjon. Hos Bjørg Fjell AS blir du en del av en organisasjon og et arbeidsmiljø som legger vekt på å ta godt vare på deg, dine behov og dine ressurser. For oss er det viktig at hver enkelt av våre medarbeidere får muligheter til å utvikle seg og vokse med sine oppgaver. Din innsats er vårt kvalitetsstempel, som i sin tur genererer flere nye oppdrag og kunder til oss. Det gir oss muligheter til å tilby deg stadig flere meningsfylte oppgaver og variert arbeidserfaring, samt bidra til å videreutvikle din kompetanse gjennom kurs og seminar. UTVIKLINGSMULIGHETER Hos oss får du utviklingsmuligheter VARIERT ARBEIDSERFARING -får du best ved å jobbe som vikar. Gjennom dine oppdrag i forskjellige bedrifter og miljøer, får du hele tiden nye oppgaver og nye utfordringer som gir deg bedre kompetanse. Dermed styrker du også dine fremtidige muligheter på arbeidsmarkedet. KURS OG OPPLÆRING -er et viktig virkemiddel for din egen kompetanseutvikling. Hos Bjørg Fjell AS kan vi tilby jobbrelaterte kurs hvis du skulle ha behov for det i en oppdragsperiode. Kursavgiften dekkes da i sin helhet av Bjørg Fjell AS, forutsatt at du fortsetter hos oss i min. 3 måneder etter kursets avslutning.

5 TIMELISTE Bruk av elektroniske timelister: Du vil få tilsendt en mail fra din konsulent med link og passord. Logg deg inn og velg Timelister på venstre side. DAGLIG: Registrer inn start- og avslutningstidspunkt og avslutt dagens registrering med Foreløpig kladd. Lunsjpause, 30 min., beregnes automatisk, registrer evt. avvik. Når du er ferdig med registreringen for perioden ( se lønningskalender), godkjenner du med Innlever timelisten for endelig behandling. Det vil deretter gå en mail til kundekontakten som godkjenner og vårt system oppdateres. Dersom du er syk, bruker du Ikke på jobb og skriver syk i kommentarfeltet til høyre. NB! Første fraværsdag skal du alltid gi beskjed til både kunden og konsulenten din! Når det gjelder pålagt overtid, vil dette lønnes automatisk etter gjeldende regler. (Se registreringsbildet for utfylling av timelister). Hvis du jobber lenger en dag for å avspasere, skriv ingen overtid i kommentarfeltet. Du finner historikk til venstre for navnet ditt. Her kan du bl.a. se om timelisten er godkjent av kunden. Fint om du selv følger med på status. Vi ønsker at så mange som mulig bruker e-timelister, men kan du av en eller annen grunn ikke bruke disse, må du bruke våre manuelle timelister. Se nedenfor vedr. utfylling av disse. BRUK AV MANUELL TIMELISTE er et viktig dokument som du skal levere inn den 15. og den siste i hver måned, når du er i oppdrag for Bjørg Fjell AS. Timelisten er grunnlaget både for utregningen av din lønn og for fakturaen som vi skal sende kunden. Derfor er det meget viktig at du fyller den ut nøyaktig og at du leverer den i rett tid. Den skal ikke sendes på fax. Vi må ha orginal timeliste hvit og gul del. NB! Timelisten må være hos oss senest tre virkedager etter lønningsperiodens slut. Se vår oversiktskalender. Overholder du denne fristen, får du lønnen inn på din konto den 15. og den siste i måneden. Kommer timelisten etter fristen, blir den liggende i 14 dager til neste lønnsavregning. Du får ikke din lønn i tide, samtidig som vi ikke får fakturert kunden. SKATTEKORTET Dette blir elektronisk innlest av oss via Altinn. Husk å oppgi hvilket bankkontonummer du ønsker din lønn inn på. Har du flere oppdragsgivere i samme periode, bruker du én timeliste for hvert oppdrag. Mangler du timelister, gi oss beskjed. På de to neste sidene viser vi deg hvordan du fyller ut timelisten riktig.

6 UTFYLLING AV TIMELISTEN Følg anvisningene nedenfor for korrekt utfylling av timelisten 1-3 OVERSKRIFT Her skriver du inn både kunden, ditt navn og ditt ansattnr. (står på lønnskonvolutten). Her skriver du også navnet på din konsulent hos Bjørg Fjell AS. 4 TOTALTID Her noteres totaltiden som inkluderer lunsj og ordinære timer, samt overtid. 5 LUNSJ Lunsjen skal trekkes fra, såfremt ikke annet er avtalt. 6 ORDINÆRE Her skrives timer/minutter som skal lønnes med vanlig timelønn. Antall minutter avrundes (+-) til nærmeste kvarter. 7 OVERTID Hvis du er blitt pålagt overtid, skal denne føres opp etter avtale med oppdragsgiver. Generelt gjelder følgende regler: 50% tillegg frem til kl , deretter gjelder 100%. Overtidsgodtgjørelse betales etter 9 timers arbeidsdag eller 37,5 timers arbeidsuke. NB! I punktene 5, 6 og 7 gjøres timene om til følgende verdi: 1 time og 30 minutter = 1,5 timer 8 SUM Her summerer du timene. 9 UNDERSKRIFT Alle timelister må være datert og underskrevet av oppdragsgiver før de sendes/leveres til oss. Oppdragsgiver beholder den blå kopien, den rosa beholder du selv. 10 AVSLUTTET Her setter du kryss for om oppdraget ditt hos kunden er avsluttet eller ikke.

7 LØNN & HELLIGDAGER Lønn for bevegelige helligdager og offentlige høytidsdager Du vil få lønn for offentlige høytidsdager og bevegelige helligdager etter samme praksis som gjelder for innleiebedriften. FERIEPENGER NB! Du vil ha krav på samme feriepengeavsetning som gjelder i innleiebedriften. HVIS DU BLIR SYK SYKEFRAVÆR Hvis du må være hjemme fra arbeidet på grunn av sykdom, må du så tidlig som mulig samme dag gi beskjed både til oppdragsgiver og din kontaktperson hos oss! EGENMELDING Egenmelding kan benyttes ved kortvarig sykdom/fravær (1-3 dager). For å benytte egenmelding ved sykdom må du ha vært i kontinuerlige oppdrag i minimum 2 måneder hos oss. Den generelle regel sier: Blir du ansatt på nytt hos samme arbeidsgiver innen det er gått to uker, regnes tidligere arbeidsforhold med. Hos oss sier vi: Du kan ta tre ukers sommerferie uten å miste retten til bruk av egenmelding. Ved sykdom kan det benyttes inntil 4 egenmeldinger i løpet av de siste 12 måneder. Etter 4. egenmelding må sykefravær dokumenteres ved sykemelding. Ved bruk av egenmelding i forbindelse med påfølgende fridager/helligdager, regnes disse med i antall dager i egenmeldingen. Er du syk fredag og mandag, må du ha sykemelding for mandagen (fredag, lørdag og søndag = 3 dager). SYKEMELDING/SYKELØNN Blir du syk over lengre tid enn 3 dager, må du ha sykemelding fra lege. Sykmeldinger kan ikke tilbakedateres og du må ha vært i arbeid i 4 uker for å ha krav på sykepenger.

8 HVIS BARN BLIR SYKE Hvis barnet ditt blir sykt eller i forbindelse med graviditet BARNS SYKDOM Hvis du må være hjemme for å ha nødvendig tilsyn med et sykt barn du har omsorg for, har du rett til sykelønn under fraværet etter samme regler som for egen sykdom. Til og med det året barnet fyller 12 år, kan du få lønn under barns sykdom i inntil 10 dager pr. kalenderår. Er du alene om omsorgen, gjelder sykelønnsordningen for inntil 20 dager pr. kalenderår. For å få lønn fra Bjørg Fjell AS under barns sykdom, må du ha vært i oppdrag i 4 uker. FØDSELSPENGER Lov om Folketrygd bestemmer at kvinner som har arbeidet i minst seks av de ti siste månedene før en fødsel, har krav på fødselspenger fra trygdekontoret i en bestemt periode. Trygdekontoret kan gi deg flere opplysninger om dette. GRAVID ARBEIDSTAKER Gravid arbeidstaker har rett til fri fra arbeid med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll (1 time hos lege + 1 time reise) når slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstid. OTP OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON Bjørg Fjell AS har avtale med Storebrand på pensjonssiden. Alle ansatte over 20 år som oppfyller kravet om 20% stilling i løpet av 12 måneder meldes inn i pensjonsordningen. Pensjonsordningen kalles i Storebrand Folkepensjonen og er innskuddsbasert. Ordningen omfatter både sparing og innskuddsfritak. Bjørg Fjell AS innbetaler 2% av den ansattes lønn mellom 1G og 12G til sparing i fond hos Storebrand. Innskuddsfritaket sikrer at ansatte som blir uføre får innbetalt premie fra opphør av sykelønnsordningen frem til arbeidsevnen er gjenopptatt, eller frem til pensjonsalderen. Alt dette i henhold til lovens krav. For ytterligere informasjon gå inn på OSLO - DRAMMEN - TRONDEHEIM

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. JUNI 2013 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no Velkommen til ISS Personalhuset 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (ISS Code of Conduct)

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MARS 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

Veiledning om plikter og rettigheter. for leverandører og underleverandører

Veiledning om plikter og rettigheter. for leverandører og underleverandører Veiledning om plikter og rettigheter for leverandører og underleverandører 101101110100011010100000111000011010010101010000011100 Innholdsfortegnelse Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS - Det handler om mennesker! Personalhåndbok Songvaar Vekst AS Utgitt: August 2011 1 Songvaar Vekst AS Visjon Det handler om mennesker! Verdier Verdier skal gi oss et felles utgangspunkt og være rettesnor

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer