Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon"

Transkript

1 Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007

2 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan du lese mer om hvordan du kan få mest mulig ut av pensjonspengene din arbeidsgiver sparer for deg. Fra 1. juli 2007 har du anledning til å velge mellom tre spareprofiler for pensjonssparingen. Du kan endre spareprofil på Ansatteportalen kostnadsfritt, og så ofte du vil. Ansatteportalen er viktig for å bidra til å øke din kunnskap om sparing og plassering av pensjonspengene. Her får du tilgang til all informasjon som er viktig i forhold til tjenestepensjonsordningen. Vi ønsker deg lykke til med pensjonssparingen, og vil selvfølgelig hjelpe deg hvis du skulle ha spørsmål eller behov for veiledning og råd. Din pensjonskonto finner du ved å gå inn på og klikke på Ansatteportalen. Her kan du også bestille passord om du ennå ikke har tatt nettløsningen i bruk. Innhold 1. Sparing på din pensjonskonto hver måned Du velger spareprofil Hvilken spareprofil bør du velge? 3. Hva får du utbetalt som pensjonist? Nyttig å vite om din tjenestepensjonsavtale Hva skjer hvis du slutter i bedriften Hva skjer hvis du blir syk og ikke kan jobbe? Hva skjer med pensjonskontoen ved dødsfall? Hva skjer om du har permisjon eller skal ut i permisjon? 5. Hvordan finner du mer informasjon om tjenestepensjonsordningen? Flere fordeler til deg

3 1. Sparing på din pensjonskonto hver måned Din arbeidsgiver har valgt å tilknytte seg NHO Tjenestepensjon levert av Storebrand. Dette er en innskuddsbasert tjenestepensjon som betyr at din bedrift hver måned setter inn et avtalt beløp på en pensjonskonto som Storebrand har opprettet for deg. Du kan sammenligne pensjonskontoen med en vanlig sparekonto, med den forskjellen at din pensjonskonto er bundet fram til pensjonsalder. Årlig sparing på din pensjonskonto utgjør minimum: 2 prosent av lønn (pensjonsgrunnlaget) mellom 1 G og 12 G (dvs. lønn mellom kr og kr pr. 1. mai 2007). Ordliste NHO Tjenestepensjon: er navnet på tjenestepensjonsordningen din bedrift har etablert i Storebrand. Ordningen oppfyller krav til obligatorisk tjenestepensjon. OTP: Obligatorisk tjenestepensjon er minstekravet til hvor mye bedriftene må spare i pensjon til sine ansatte. Pensjonskonto: Din personlige konto som bedriften hver måned setter inn et avtalt sparebeløp på. Sparingen er bundet fram til du blir 67 år. Spareprofil: Pensjonssparingen plasseres i fond med ulik spareprofil. Du starter med balansert profil (50 prosent aksjer). Fra 1. juli 2007 kan du endre plassering av sparingen til forsiktig profil (20 prosent aksjer) eller offensiv profil (80 prosent aksjer). Andre navn på spareprofil kan være spareportefølje, investeringsportefølje eller lignende. På Ansatteportalen kalles spareprofilene f.eks. Storebrand NHO Balansert profil. G: Folketrygdens grunnbeløp (G) fastsettes av Stortinget med virkning fra 1. mai hvert år og brukes som beregningsgrunnlag for pensjoner og andre trygdeytelser. Stortinget har vedtatt at G skal reguleres i takt med den alminnelige lønnsveksten i samfunnet. Innskuddsfritak: En forsikring som sikrer fortsatt pensjonssparing om du skulle bli arbeidsufør. 3

4 2. Du velger spareprofil Den månedlige sparingen settes på din pensjonskonto med en spareprofil som NHO har valgt. Denne profilen heter Storebrand NHO Balansert pensjon, og er en spareprofil som passer de fleste. Fra 1. juli kan du velge mellom ytterligere to profiler, forsiktig eller offensiv profil. Hvis du ønsker det kan du altså selv være med å bestemme hvordan pengene skal investeres. De tre alternativene er satt sammen av ulike fond som Storebrand har vurdert med tanke på å gi deg høyest mulig avkastning på tjenestepensjonen din. All avkastning tilfaller din pensjonskonto. Når mer av pensjonssparingen er plassert i aksjefond gir det en høyere forventet avkastning, men også høyere risiko. Høyere risiko betyr at verdien på pensjonssparingen kan svinge mer. Det er viktig å være klar over at avkastingen i perioder kan bli negativ. Eksempler på sparing Siri 57 år, hudpleier Siri arbeider i 50 prosent stilling med en årlig lønn på kroner. Ved beregning av sparebeløpet blir lønnen i 100 prosent stilling brukt som beregningsgrunnlag og sparingen blir forholdsmessig beregnet ut fra stillingsprosenten. Hver måned setter bedriften inn 244 kroner på Siris konto, noe som tilsvarer en årlig sparing på kroner. Jens 47 år, elektriker Jens arbeider 70 prosent stilling og har en årlig lønn på kroner. Hver måned setter bedriften inn 405 kroner på Jens konto, noe som tilsvarer en årlig sparing på 4865 kroner. Anne 37 år, kontormedarbeider Anne arbeider i 100 prosent stilling med en årlig lønn på kroner. Hver måned setter bedriften inn 447 kroner på Annes konto, noe som tilsvarer en årlig sparing på 5364 kroner. 4

5 Husk at pensjonssparing er langsiktig sparing, og selv om verdien kan svinge underveis viser all erfaring at sparing i aksjefond gir høyere avkastning enn tradisjonell banksparing. Ti år før du når pensjonsalder vil pengene på kontoen gradvis flyttes over til forsiktig profil for å unngå store svingninger i pensjonspengene i denne perioden. Hvilken spareprofil du bør velge avhenger av hvor mange år du har igjen til pensjonsalder og hvilken risiko du er villig til å ta. Eksempel på verdiutvikling Gjennomsnittlig forventet utvikling Forsiktig profil - noe for Siri? Denne spareprofilen passer for en som ønsker å plassere sparingen trygt med begrenset risiko for tap. Alternativet er godt egnet for en som har kort tid igjen til pensjonsalder, og som ikke ønsker store verdisvingninger på sparepengene underveis. Velger Siri denne profilen, plasseres 20 prosent av pengene hennes i aksjefond, mens mesteparten plasseres i obligasjons- og pengemarkedsfond (rentefond). Aksjer 20% Verdi Små verdisvingninger på spareprofilen underveis. Rentefond 80% Illustrasjon Pensjonsalder Balansert profil - noe for Jens? Denne profilen passer for de aller fleste, eller en som har lang sparehorisont, men som kun ønsker moderate svingninger i verdien underveis. Profilen har 50 prosent aksjefond og 50 prosent obligasjons- og pengemarkedsfond. Verdi Aksjer 50% Lang sparehorisont med moderate kurssvingninger. Rentefond 50% IlIlustrasjon Pensjonsalder Offensiv profil - noe for Anne? Denne profilen passer for en som har lang sparehorisont og derfor tåler de kurssvingningene underveis som 80 prosent plassering i aksjefond gir. Gevinsten er en antatt høyere pensjon. Plasseringene er spredt i ulike markeder for å sikre god risikospredning. Verdi Aksjer 80% Rentefond 20% Lang sparehorisont med større kurssvingninger undeveis. IlIlustrasjon Pensjonsalder 5

6 3. Hva får du utbetalt som pensjonist? Fra du blir 67 år vil du få utbetalt månedlige pensjoner fra pensjonskontoen din. Hvor mye som står på din pensjonskonto når du fyller 67 år, avhenger av hvor lenge du har vært med i tjenestepensjonsordningen, hvor mye du har hatt i lønn hvert år, og avkastingen på pensjonskontoen. Har du vært med i andre pensjonsordninger tidligere kan du ha opparbeidet deg pensjonsrettigheter (fripolise). Vær oppmerksom på at du kan spare kostnader ved å slå sammen disse. Dette gir mulighet for høyere pensjon. Kontakt Storebrand hvis du har spørsmål om dette. I god tid før du blir alderspensjonist får du et brev fra Storebrand med spørsmål om hvor mange år du ønsker å få pensjonen utbetalt over. Som standard blir pensjonen utbetalt over 10 år, men du kan selv velge en lengre utbetalingsperiode. Pengene fra din tjenestepensjonsordning utbetales i tillegg til pensjon fra folketrygden, og fra eventuelle andre pensjonsordninger. Du betaler vanlig pensjonsskatt av utbetalingene. Du kan få mer informasjon om hva du får utbetalt fra Folketrygden på internett-sidene til Arbeids- og velferdsforvaltningen NAV: eller på Ansatteportalen. Hva du får utbetalt som pensjonist avhenger av hvor lenge du har vært med i pensjonsordningen hvilken spareprosent bedriften har valgt lønn avkastning (valg av spareprofil) eventuelt fripoliser fra tidligere arbeidsforhold 4. Nyttig å vite om din pensjon Hva skjer hvis du blir syk eller ufør? Hvis du blir syk eller ufør slik at du ikke lenger kan jobbe, vil likevel sparingen til din pensjon fortsette. Som en del av pensjonsavtalen med Storebrand har din arbeidsgiver en forsikring som gjør at Storebrand etter 12 måneders sykdom overtar sparingen for bedriften, noe som gjør at det blir satt inn månedlig sparing på pensjonskontoen så lenge du er syk. Dette kalles innskuddsfritak. Var du sykmeldt når bedriften etablerte pensjonsordningen, vil bedriften likevel sette inn penger på pensjonskontoen din, men du blir først dekket av forsikringen innskuddsfritak når du er 100 prosent friskmeldt. Så snart du er friskmeldt vil Storebrand få beskjed om dette, slik at du blir meldt inn også i forsikringsdekningen. Hva skjer hvis du slutter i din nåværende jobb? Hvis du slutter får du med deg pensjonskontoen din forutsatt at du har vært med i bedriftens pensjonsordning i minst ett år. Storebrand sender deg et pensjonskapitalbevis som viser hvor mye som ble spart opp i pensjonsordningen mens du var ansatt. Pengene på pensjonskontoen blir stående, og Storebrand vil fortsette å investere dem selv om arbeidsgiver ikke lenger innbetaler et beløp på kontoen hver måned. Det beløpet som står på kontoen når du fyller 67 år, danner grunnlaget for pensjonsutbetalingene. Hva skjer med pensjonskontoen ved dødsfall? Ved dødsfall vil det beløpet som står på din pensjonskonto gå til dine etterlatte. Pensjonen er først og fremst øremerket barn under 21 år. Har du ikke barn, blir pensjonskontoen utbetalt som pensjon til ektefelle, samboer eller partner, eventuelt som et engangsbeløp til dødsboet. Utbetalinger til etterlatte er skattepliktige. Hva skjer om du har permisjon eller skal ut i permisjon? Ansatte som er eller skal ut i lovbestemt permisjon for et fastsatt tidsrom, og som forutsettes å gjenoppta arbeid i foretaket etter endt permisjon, skal være medlem av pensjonsordningen i permisjonstiden. For medlemmer som er eller skal ut i frivillig permisjon etter avtale, er hovedregelen at disse ikke skal være medlem i pensjonsordningen. 6

7 5. Hvordan får du mer informasjon Når du blir medlem av pensjonsordningen vil du få tilsendt et spare- og forsikringsbevis fra Storebrand som viser hvor mye penger som blir satt inn på din pensjonskonto, hvordan disse pengene spares, og hvor mye du kan få i pensjon ved fylte 67 år. Du vil også få full oversikt over din pensjonskonto på Ansatteportalen på Internett. Her får du oversikt over sparingen og verdiutviklingen, og i Ansatteportalen kan du endre spareprofil fra 1. juli Spare- og forsikringsbeviset får du normalt tilsendt ved oppstart. I tillegg får du to ganger i året tilsendt en beholdningsoversikt for pensjonskontoen din. Denne oversikten viser saldoen på pensjonskontoen, og hvilke innbetalinger som er foretatt på pensjonskontoen siste halvår. Nettjenesten finner du ved å gå inn på og velge Ansatteportalen. Passord bestiller du på påloggingssiden til Ansatteportalen. Kontaktinformasjon For spørsmål om pensjonsordningen, kontakt: Storebrands kundesenter: Tlf , valg 3 eller e-post: 6. Flere fordeler til deg Du er allerede medlem i en god tjenestepensjonsordning. Hvis du har anledning til å spare litt i tillegg, blir samlet pensjon enda bedre. Storebrand har en rekke sparealternativer for deg som vil legge til side litt ekstra for fremtiden. Avtalen din arbeidsgiver har med Storebrand gjør at du i tillegg får en rekke gode tilbud på sparing, lån og forsikring. Informasjon om Storebrands fordelsprogram for ansatte kan du få i en egen brosjyre og i Ansatteportalen. Husk å henvise til din arbeidsgivers avtale ved alle henvendelser. Dette er for at vi skal kunne gi deg de gunstige betingelsene du har krav på. 7

8 Bl.nr _2007 Storebrand Filipstad Brygge 1, Postboks 1380 Vika, 0114 Oslo, Telefon 08880, Telefaks ,

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Bank-forsikring-pensjon

Bank-forsikring-pensjon YS Medlemstilbud 2011 Bank-forsikring-pensjon KJÆRE YS medlem Mer enn halvparten av YS sine medlemmer har en eller flere forsikringer hos Gjensidige. Det tar vi som et tegn på at det er stor tilfredshet

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Våre beste pensjonstips

Våre beste pensjonstips 4 Dette får du som medlem i KLP 20 Jobbe som pensjonist? Slik er reglene 24 Mer fleksibilitet for uføre Magasinet MEDLEMSUTGAVE MAI 2015 Våre beste pensjonstips Er du i 30-årene eller nærmere pensjonsalder?

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Skolenes Landsforbund Skolenes Landsforbund (SL) er LO-forbundet som organiserer arbeidstakere og studenter

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Enkle tips til bedre økonomi

Enkle tips til bedre økonomi Sykmeldt? Ta grep om økonomien når inntekten blir redusert Enkle tips til bedre økonomi Redusert inntekt hva nå? Overgangen fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon vil gi en betydelig

Detaljer

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner på jakt etter gode produkt til våre kunder Lån med Terra Boligkreditt SIDE 2 Obligatorisk tjenestepensjon SIDE 3 Tønsbergturen en suksess SIDE 4 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder.

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder. Magasinet Medlemsutgave September 2013 Pensjonist- GOD PENSJON: Les dette før du skifter jobb. Side 20 TIDLIGPENSJON OG ARBEID: Slik er reglene. Side 18 Paus Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli

Detaljer

Lokalbanken 02-2014. På plass i Storgata 35 side 6. Sikteskive på Spåtind side 4. En alliansebank i

Lokalbanken 02-2014. På plass i Storgata 35 side 6. Sikteskive på Spåtind side 4. En alliansebank i 02-2014 Lokalbanken På plass i Storgata 35 side 6 Hilsen fra banksjefen.. side 2 Besøk av konsernsjef... side 3 Til topps.. side 5 Forsikring gir trygghet. side 8 Verdens beste idé.. side 10 Gave til Etnedal

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer

Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer Forsikringer og banktjenester 2013 Økonomisk trygghet for NITO-medlemmer 2 NITO et trygt og godt valg Gjennom ditt medlemskap i NITO har du mulighet til å få dekket de fleste av dine behov for forsikring-

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer