Veiledning om plikter og rettigheter. for leverandører og underleverandører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning om plikter og rettigheter. for leverandører og underleverandører"

Transkript

1 Veiledning om plikter og rettigheter for leverandører og underleverandører

2 Innholdsfortegnelse Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Innleid konsulent i IC... 4 Verdier... 5 Lagånd... 5 Entreprenørskap... 5 Kundefokus... 5 Ansvarlighet... 5 Arbeidsrelasjon... 7 Fakturaer... 7 Tjenestereiser og reiseregninger... 7 Ferie... 8 Taushetsplikt... 8 Oppdragsinformasjon... 8 Gi beskjed... 8 Arbeidstid... 9 Elektronisk timelister (webtimelister)... 9 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) HMS-rutiner Verneutstyr Verneombud Rusmiddelpolicy HMS-test og PSI Ditt ansvar som konsulent i IC Dersom du slutter... 11

3 Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC) Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap, da IC er et datterselskap av Adecco Norge AS.IC er en av Norges største leverandører av tekniske konsulenttjenester og totalleverandør av ingeniør- og prosjektadministrative tjenester på alle nivåer. Våre kunder er operatørselskap, leverandørindustrien innen olje og gass, industri og rådgivende virksomheter. Vi tilbyr spennende jobbmuligheter i Norge og i utlandet, konkurransedyktige betingelser og et profesjonelt markedsapparat med god oppfølging. Selskapet ble etablert i 1988, er nå en del av Adecco Gruppen og har kontorer i Oslo, Drammen/Kongsberg, Stavanger, Bergen og Trondheim. Vi legger vekt på at våre kunder skal oppleve IC som en profesjonell samarbeidspartner, som skaffer dem den kompetansen de trenger når de trenger den. Derfor er det en viktig oppgave for oss å knytte til oss konsulenter som kan utføre de oppgaver kundene våre har behov for å dekke. IC garanterer at de konsulenter som velges til oppdrag hos våre kunder er faglig kvalifisert til å utføre de oppgaver som er avtalt, og at de har de personlige egenskaper som passer i oppdragsgivers arbeidsmiljø. Dersom en kunde ikke er fornøyd med ICs utvelgelse av konsulent til et oppdrag, skal kvalifisert erstatning stilles til rådighet snarest mulig. Skulle en slik situasjon oppstå, er det viktig å huske at det er utvelgelsen kunden er misfornøyd med. Som regel betyr det ikke at den aktuelle konsulenten har gjort en dårlig jobb. Vi ser fram til et godt samarbeid! 3

4 Innleid konsulent i IC Når du er i oppdrag hos våre kunder, er du vår ambassadør og vårt ansikt utad. Din arbeidsinnsats og væremåte er avgjørende for det inntrykket kunden får av IC. Gjør du en god jobb, påvirker du mulighetene for at oppdrag forlenges, eller at kunden spør etter deg neste gang de har behov for en konsulent. På den måten er du med på å skaffe både deg selv og IC flere oppdrag. Det er viktig at du opptrer høflig og korrekt, viser arbeidsvilje, fleksibilitet, serviceinnstilling og at du overholder avtalt arbeidstid. Når det gjelder arbeidsmiljøet du skal forholde deg til, ber vi deg være bevisst på både kleskode og fremtreden. Husk at du alltid er underlagt de retningslinjer som gjelder på den enkelte arbeidsplass. Ikke minst gjelder dette etiske retningslinjer og regelverk innen HMS. Forhold deg til kundens regler for bruk av internett, e-post, mobil og telefon. Unngå private samtaler samt bruk av kamera (mobilt, digitalt) o.l. med mindre dette har relevans til arbeidsoppgaver. Vi ønsker naturligvis å tiltrekke oss de beste kandidatene, og skape gode relasjoner for å beholde dem. Du skal vite at vi vil strekke oss langt for at du skal bli fornøyd! 4

5 Verdier IC skal være et av de mest attraktive og profesjonelle rekrutteringsselskapene for spesialistbemanning innen ingeniørfag i Norge. Vår forretningsidé er å være totalleverandør av ingeniørtjenester, DAK-tjenester og prosjektadministrative tjenester for bedrifter med høyt kvalifisert personell, som kan gå inn i posisjoner der hvor bedriftene har behov for midlertidig hjelp. Vi skal være et naturlig førstevalg for både kunder og kandidater. Verdiene våre er et ledd i å nå denne målsettingen: Lagånd Sammen oppnår vi bedre resultater, trivsel og motivasjon. Entreprenørskap Vi tar eierskap og ser nye muligheter. Kundefokus Vi yter en service som oppfyller kundens forventninger. Ansvarlighet Vi kommuniserer tydelig og opptrer med ærlighet og respekt. 5

6

7 Arbeidsrelasjon Du skal forholde deg til din arbeidsgiver i alle arbeidsrelaterte situasjoner. Økonomiske betingelser skal diskuteres med din arbeidsgiver, ikke med kunde. Dersom du blir syk eller forhindret fra å møte på arbeid av andre årsaker, må du gi beskjed til din overordnede hos kunden og til din arbeidsgiver så raskt som overhodet mulig. Det samme gjelder om det oppstår problemer av noen art på arbeidsplassen. Fakturaer Faktura, evt. vedlagte reiseregninger, skal sendes senest to dager etter Cut-off (siste søndag i måneden), enten via post til Ingeniør Compagniet AS c/o Fakturamottak, postboks 4457, 8608 Mo i Rana eller via e-post til for å sikre korrekt utbetaling. Alt som økonomiavdelingen må ha originalt, skal sendes pr. post. Fakturaen skal merkes med riktig koststed og inneholde kopi av kunde- og konsulentsignerte timelister fra kundens system. Timer skal evt. også føres i vårt timeregistreringssystem. Antall timer registrert der skal stemme med fakturaunderlag. Faktura utbetales ikke uten mottatt korrekt fakturaunderlag. Tjenestereiser og reiseregninger Ved tjenestereiser forholder IC seg til oppdragsgivers retningslinjer. Det er konsulentens ansvar å kartlegge og følge disse i forkant av tjenestereiser. Oppdragsgivers reiserekvisisjon og skjema for reisegodtgjørelse skal benyttes. Reiseregning skal påføres kundens PO-nr eller WBS-nr. Datoer og klokkeslett må fylles ut. Alle reiseregninger skal være signert både av oppdragsgiver og konsulent Løse bilag skal limes opp på A4 ark. Reiseregningene faktureres umiddelbart etter avsluttet reise og sendes via post til Ingeniør Compagniet AS c/o Fakturamottak, postboks 4457, 8608 Mo i Rana eller via e-post til Alt som økonomi trenger originalt må sendes pr. post. 7

8 Ferie Planlagt ferie når du er i oppdrag må du avtale med kunde og din kontaktperson hos arbeidsgiver. For øvrig viser vi til betingelsene i den enkelte oppdragsavtale/avtale om innleie av medarbeider. Taushetsplikt Som innleid konsulent i IC har du taushetsplikt om så vel IC, som våre kunders forretningsog driftsforhold. Brudd på taushetsplikten kan få alvorlige konsekvenser både for deg og IC. For å være på den sikre siden bør du oppfatte alle opplysninger du får i forbindelse med oppdrag som konfidensielle, og ikke snakke med utenforstående om forhold hos kunden eller i IC. Vi ber deg derfor om å signere på taushetserklæring fra IC og eventuelt fra kunde. Oppdragsinformasjon Vi gir deg all den informasjon du trenger om oppdraget; arbeidstid, adresse og veibeskrivelse, hvem du skal rapportere til og en beskrivelse av arbeidet du skal utføre. Alt du trenger å tenke på er å gjøre en god jobb! Vi gjør oppmerksom på at du vil være underlagt den enkelte oppdragsgivers styring og kontroll, herunder gjeldende retningslinjer hos oppdragsgiver. Gi beskjed Er du forhindret fra å møte på jobb uansett årsak, er det viktig at du gir beskjed på telefon ikke sms) til din overordnede hos kunden og til din kontaktperson hos arbeidsgiver så raskt som overhodet mulig og før arbeidsdagens start. Det samme gjelder om det oppstår problemer av noe slag på arbeidsplassen. Ikke ta opp spørsmål om arbeidsbetingelser, oppgaver eller andre forhold direkte med kunde. For at vi skal kunne holde kontakt med deg er det viktig at du gir oss beskjed om endring av adresse, telefonnummer og evt. e-post. 8

9 Arbeidstid Arbeidstiden følger av oppdragsbekreftelse/vedlegg 1 til avtale om innleie av medarbeider. Du må alltid følge den arbeidstid som er avtalt og følger av denne. Arbeidstiden følger for øvrig av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Elektroniske timelister (webtimelister) Se eget dokument: Mal for timeregistrering som bl.a. ligger under Våre konsulenter registrer timeliste på Det kan være en god idé å gjøre det til en rutine å godkjenne timelisten ukentlig. Husk også alltid å ha oppdatert e-post og gateadresse. Dersom du trenger hjelp, ta kontakt med din kontaktperson i IC.

10 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) HMS-rutiner Gode HMS-rutiner skal sikre et godt og sikkert arbeidsmiljø for deg som konsulent i IC. Dette gjelder både de fysiske sidene ved arbeidsmiljøet samt en arbeidsplass som gir mulighet for trivsel og utvikling. Verneutstyr Er du i oppdrag som krever verneutstyr vil du få utlevert slikt utstyr ved oppdragets start. Du må signere en egen avtale som omhandler hva slags type verneutstyr du har fått utlevert og hvilke betingelser som gjelder for utlånet. Verneombud Som ICs konsulent arbeider du under kundens verneorganisasjon, og omfattes av kundens verneombud. Verneombudets roller er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Opplever du forhold på arbeidsplassen som du anser som kritikkverdige, ta kontakt med verneombudet eller din konsulent i IC. Rusmiddelpolicy Ved å signere arbeidsavtalen har du bekreftet at du ikke er bruker av narkotiske stoffer eller andre ulovlige rusmidler. Overtredelse av dette kan medføre tillitsbrudd og derfor være grunnlag for å heve arbeidsavtalen. Det samme gjelder bruk av rusmidler og beruselse i tjenesten. HMS-test og prosedyre for personlig sikkerhetsinstruks Du vil motta et grunnkurs i HMS og HMS-informasjon. Du skal gjennomføre HMS-test, signere prosedyre for personlig sikkerhetsinstruks (PSI) og returnere dette til din kontaktperson i IC. 10

11 Ditt ansvar som konsulent i IC Som konsulent plikter du å delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet på arbeidsplassen, og aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Vi ønsker at du Rapporterer alle uønskede hendelser og farlige forhold du observerer eller er involvert i til din arbeidsgiver umiddelbart. Selv vurderer egen sikkerhet og om nødvendig avbryter arbeidet inntil forholdene er rettet opp. Selv er aktiv i å tenke sikkerhet og helse, og melder fra om noe virker/kan bli farlig. Til enhver tid bruker riktig og påbudt verneutstyr. Tenker på arbeidskollegaers sikkerhet. Dersom du blir skadet i arbeidet eller pådrar deg sykdom som du mener er forårsaket av forhold i arbeidet, må du snarest varsle din arbeidsgiver om dette. Dersom du skulle oppleve uhell, ulykke eller nestenulykke på arbeidsplassen, skal du fylle ut et avviksskjema. Ta kontakt med din arbeidsgiver for å få tilsendt skjemaet. Skjemaet sendes til oss for videre behandling. Dersom du slutter En oppsigelse av et oppdrag må alltid skje skriftlig og i henhold til avtale som er gjort med din arbeidsgiver. Flytter du ut av området, ikke glem at Ingeniør Compagniet AS er lokalisert flere steder i landet. Vi setter deg gjerne i kontakt med det kontoret som er nærmest ditt nye bosted. Husk du er alltid velkommen tilbake! Ingeniør Compagniet AS 11

12 Ingeniør Compagniet AS ingcomp.no Hovedkontor Rosenkrantzgate Pb 2013 Vika NO-0125 OSLO Telefon design: Adecco foto: Adecco Brand/Stock Xchng trykk: Wittusen & Jensen utgave: juli 2012

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. JUNI 2013 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no Velkommen til ISS Personalhuset 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (ISS Code of Conduct)

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MARS 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Deltakerhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015

Deltakerhåndbok Revidert: 04.11.2010 2015 Revidert: 04.11.2010 2015 Innholdsfortegnelse 1 Formålet med din deltakelse hos oss... 3 2 Visjon og formål... 4 2.1 Visjon... 4 2.2 Empowerment... 4 2.3 Formål... 4 3 Kvalitetspolitikk... 4 3.1 Bedriften...

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold 1 0. BAKGRUNN Arcus-Gruppen arbeider kontinuerlig med å utvikle holdninger og oppfølgingssystemer i konsernet

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte

Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Tittel Innledning MAKS AS Ordinært ansatte Avdeling Ingen avdeling valgt Opprettet Type instruks Dokumentnummer Sist revidert Revisjonsnummer Sist revidert av Godkjent

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS Velkommen som medarbeider i Max Marketing Gruppen AS. Vi er stolte over at du har valgt MMG som din arbeidsplass. Om det er den første arbeidsplassen

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1

Kvalitetshåndbok. Utgave nr. 1 Vår intensjon med en er å beskrive overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere hvordan vi tenker og arbeider med kvalitetsstyring, HMS og internkontroll i. Utgave nr. 1 Revidert: 29.mai 2015 Innhold

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I MANDAL KOMMUNE

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I MANDAL KOMMUNE VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I MANDAL KOMMUNE Hva er en støttekontakt Støttekontakt er en person som over tid, gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskets

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer