Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS"

Transkript

1 Leveringsbetingelser ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS ABC Personell AS Storgaten Oslo Telefon: Telefaks: E-post:

2 LEVERINGSBETINGELSER Dette er våre leveringsbetingelser slik de er presentert på våre nettsider. Det er viktig for oss at du som oppdragsgiver vet at vi er en seriøs bedrift som følger de lover, regler og forventninger som er knyttet opp mot vår bransje. Vi gir her noen generelle retnings linjer for våre betingelser, men vil allikevel forsikre oss om at dere ikke nøler med kontakte oss for eventuelle spørsmål. ABC Personell består av et meget sterkt faglig konsulentteam som er i stand til å hjelpe deres bedrift innen de fleste områder knyttet til rekruttering og midlertidige ansettelser. Vi er stadig på jakt i arbeidsmarkedet for å tiltrekke oss gode medarbeidere for presentasjon til våre oppdragsgivere. VIKARBYRÅDIREKTIVET Etter arbeidsmiljølovens gjelder et likebehandlings prinsipp som skal sikre at innleide arbeidstakere behandles likt som egne direkte ansatte i innleievirksomheten. Oppdragsgiver plikter av den grunn å gi ABC Personell nødvendige opplysninger slik at kravet om likebehandling ovenfor innleide medarbeidere oppfylles. Etter arbeidsmiljøloven c hefter Oppdragsgiver på samme måte som en selvskyldnerkausjonist overfor innleid personell for ut betaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring. Dersom slikt solidaransvar gjøres gjeldende ovenfor Oppdragsgiver skal ABC Personell holde Oppdragsgiver skadesløs for eventuelle krav som måtte fremmes, og Oppdragsgiver skal kunne motregne eventuelle krav etter denne bestemmelsen, mot beløp fakturert av ABC Personell, dersom ABC ikke har etterfulgt riktig likebehandling etter opplysninger gitt av Oppdragsgiver. VIKARASSISTANSE ABC Personell har en stor kontaktflate i stillingsmarkedet og har hele tiden en operativ base med gode kandidater til korte/lange vikariater, og til vikariater med mulighet for fast ansettelse. Ved forespørsel utarbeider vi en stillingsprofil og ved valg av profiler legger vi til grunn opplysninger gitt av kandidaten, samt vitnemål, attester og referanser. Medarbeidere levert av ABC Personell bekrefter med oppmøte og sin underskrift at opplysningene er korrekte. ABC Personell foretar så en helhetsvurdering av kandidatene og ser dette i sammenheng med stilling og ønsket profil. Deres bedrift mottar en kort presentasjon og CV på aktuelle kandidater i løpet av kort tid. Dersom det byr på vanskeligheter å dekke et oppdrag innen ønsket oppstart, eller om beslutningsgrunnlaget blir tynt, vil vi snarest gi beskjed om dette, slik at vi kan utarbeide en annonsepakke og/eller benytte kanaler som gir oss et bedre utvalg av kandidater. ABC Personell AS Storgaten Oslo Telefon: Telefaks: E-post: 2

3 Oppdragsgiver forplikter seg til å ikke kunne tilby kandidat levert av ABC Personell fast ansettelse eller direkte engasjement før utløp av avtalt oppdragslengde, spesifisert i oppdragsbekreftelsen for hver enkelt kandidat. PRISBEREGNING Timepris blir fastsatt ved bekreftelse av valgt kandidat basert på stillingsbeskrivelse, stillingsmatch, lønnskrav hos aktuell kandidat og lønnsnivå i bedriften. Timeprisen er eks. mva. og dekker lønn, sosiale utgifter og et prosentvis påslag til ABC Personell. Oppdrags giver blir kun fakturert for effektiv arbeidstid basert på attesterte timelister. ARBEIDSGIVERANSVAR ABC Personell har arbeidsgiveransvar for kandidaten i oppdraget og sørger for medarbeiderens rettigheter mht. lønn, sosiale utgifter, ordinær forsikring, pensjonsforsikring, rettigheter ved sykdom, ferieavvikling, skatter og evt. påleggstrekk mm. Videre har ABC Personell internt høye krav til service og oppfølging. REKRUTTERING ABC Personell jobber i utgangspunktet på samme måte i en rekrutterings prosess som ved utvelgelse av kandidater til et vikariat. Forskjellen ligger i at ved valg av kandidat er det oppdragsgiver som skriver kontrakt med kandidaten, og som sitter med arbeidsgiver ansvaret fra første arbeidsdag. PRISBEREGNING REKRUTTERING ABC Personell kan bistå med hele eller deler av rekrutteringsprosessen. Ved direkte rekruttering beregner vi et honorar basert på forventet brutto årsinntekt beregnet ut ifra 100 % stilling. Beløpet vil bli fakturert ved kontraktsinngåelse med valgt kandidat. BESTILLING / FORESPØRSEL Enhver henvendelse til oss vil bli behandlet så raskt som mulig, med søk i databasen og utarbeidelse av presentasjoner for oversendelse av mulige kandidater uten kostnad for oppdragsgiver. Det vil kun påløpe kostnader ved kontraktinngåelse av oversendte kandidater eller ved avtale om utvidet annonsering. OPPSIGELSE Det er 14 dagers gjensidig oppsigelse fra den dag oppsigelsen finner sted innenfor oppdragets varighet. ABC Personell AS Storgaten Oslo Telefon: Telefaks: E-post: 3

4 STILLINGSBESKRIVELSE Ved både vikaroppdrag og rekrutteringsoppdrag ønsker vi tidlig så mye informasjon som mulig av oppdragsgiver om firma, stilling som skal besettes, arbeidsoppgaver, varighet av oppdrag, krav og ønsker om kandidatprofil, nødvendige kvalifikasjoner, lønnsnivå og øvrige opplysninger som kan bidra til en fullstendig beskrivelse av stillingen som skal besettes. RESPONSTID Alle oppdrag vil bli fulgt opp systematisk. Når ABC Personell får inn en forespørsel om oppdrag vil vi der det er mulig gi tilbakemelding samme dag. ABC Personell vil fortløpende holde oppdragsgiver informert om status og muligheter for å kunne dekke oppdraget innenfor avtalt oppstartsdato. ANNONSERING ABC Personell annonserer de fleste stillinger i flere kanaler i tillegg til søk i internt nettverk og persondatabase. Annonseringen foregår uten oppdragsgivers navn og på et generelt grunnlag for stillingsbeskrivelsen. OPPSTARTKOSTNAD Oppstartskostnad påløper kun dersom det blir vurdert som optimalt å annonsere en stilling spesifikt for oppdragsgiver. ABC har til en hver tid meget gunstige avtaler med de tyngste aktørene i stillingsmarkedet. Vi beregner en oppstartskostnad pr. oppdrag. Oppdragsgiver står fritt til å benytte egen logo eller forbli anonym i annonseringen, samt komme med input og foreta korrektur. Oppstartkostnad refunderes ikke. FORMIDLING AV AKTUELLE KANDIDATER I en søkeprosess hender det i enkelte tilfeller at en mulig kandidat tar kontakt med oppdragsgiver direkte. Det er da svært viktig at kandidaten blir henvist tilbake til oss. Dette er for å oppnå en åpen dialog og sikre at alle søkere blir behandlet likt. Vi foretar søknadsbehandling og siling av kandidater pr. e-post og telefon, ved intervjuer, registrering, og ved innhenting av opplysninger fra referanser etc. ABC Personell oversender kun de mest aktuelle kandidatene til oppdragsgiver. Videre avtaler vi intervjuer mellom oppdragsgiver og kandidat, og vi kan være delaktige i forhandlinger og utforming av avtaler mellom oppdrags giver og kandidat. Ved innleie av personell sender vi alle nødvendige bekreftelser og arbeidsavtaler til begge parter. ABC Personell AS Storgaten Oslo Telefon: Telefaks: E-post: 4

5 TAUSHETSPLIKT Samtlige arbeidstakere i ABC Personell bevitner med sin underskrift at de er underlagt full taushet om enhver forretnings- eller drifthemmelighet de måtte få kjennskap til hos arbeidsgiver og oppdragsgiver. Dette punkt gjelder også etter at arbeidsforholdet har opphørt. ANSVAR ABC Personell sine medarbeidere følger oppdragsgivers reglement og arbeider under oppdragsgivers instruks og kontroll. Alle våre vikarer er yrkesskadeforsikret gjennom vår bedrifts forsikrings selskap. BETALINGSBETINGELSER Fakturering vil skje pr. 14. dag. Betaling vil være netto pr. 10 dager, utover dette blir det regnet 2 % morarenter etter lov om betaling. ØVRIG Alle henvendelser til oss vil bli behandlet konfidensielt etter oppdragsgivers ønske. Vi behandler ett hvert oppdrag med den største profesjonalitet og har et godt rykte som en seriøs og leveringsdyktig partner. SOLIDARANSVAR Våre oppdragsgivere fritas fra solidaransvar for skattetrekk og arbeidsgiver avgift i henhold til skattebetalingslovens 3 (2). Dette innebærer at våre oppdragsgivere ikke kan stilles til ansvar for eventuelt manglende innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiver avgift. ABC Personell AS Storgaten Oslo Telefon: Telefaks: E-post: 5

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Veileder til de nye reglene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i 2013 www.bemanningsbransjen.no Nye regler i arbeidsmiljøloven om innleie Den 19. november

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. JUNI 2013 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no Velkommen til ISS Personalhuset 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (ISS Code of Conduct)

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MARS 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk Etisk Regelverk Forord Regnskapsførere er underlagt krav om autorisasjon dersom regnskapsføring skal drives i næring for andre. Regler om autorisasjonsplikt, regnskapsføring og hvilke lover og regler som

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer