MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDARBEIDERUNDERSØKELSE"

Transkript

1 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål med»/ikke «, men din mening har stor betydning og det er derfor viktig at du forsøker å ta stilling til alle spørsmål. Til sist i spørreskjemaet har du mulighet til å gi dine egne kommentarer. Du flytter deg frem og tilbake i spørreskjemaet ved å klikke på pilene nederst på siden. Du kan til enhver tid avbryte din besvarelse, for senere å gå inn i spørreskjemaet og fullføre besvarelsen. ANONYMITET For å sikre at dine svar ikke kan gjenkjennes, vil det bare bli utarbeidet rapporter når det er 5 flere besvarelser i enheten. Dersom du til sist i spørreskjemaet får mulighet til å gi dine egne kommentarer (forutsatt at din virksomhet har valgt å ha med dette spørsmålet), vær oppmerksom på at de kommentarer du gir blir direkte gjengitt i rapporten for din enhet. Du må derfor ikke oppgi personlige opplysninger som navn lønnsnummer, etc.

2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid. Disse dataene kan senere bli brukt i anonymisert form i analyser på et overordnet nivå. 1. Kjønn Mann Kvinne 2. Alder Under 29 år år år år år 65 år mer 3. Hva slags arbeidstidsordning har du? Samme arbeidstid hver dag Skift turnusarbeid Annen arbeidstidsordning Fleksibel arbeidstid med fast kjernetid hver dag 4. I hvor mange år har du vært ansatt på din nåværende arbeidsplass? Under 1 år 1-3 år 4-9 år år 20 år mer 5. Hva er din høyeste fullførte utdannelse? Grunnskole, inkl. folkeskole og ungdomsskole Videregående skole Fagutdanning, etatsutdanning Universitet og høyskole: 0-4 år Universitet og høyskole: mer enn 4 år 6. Er du leder med personalansvar? Ja Nei

3 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 3 DIN ARBEIDSSITUASJON OG UTVIKLING De neste spørsmålene handler om din trivsel, daglige arbeidssituasjon og utviklingsmuligheter. Hvor u er du i følgende utsagn: u 7. Jeg har spennende arbeidsoppgaver 8. Jeg har varierte arbeidsoppgaver 9. Mine kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet mitt 10. Jeg har passe innflytelse på min egen arbeidssituasjon 11. Jeg vet hva min arbeidsplass forventer av meg 12. Jeg har fått tilstrekkelig opplæring og utdannelse til å utføre mine oppgaver 13. Jeg kan se hvordan arbeidet mitt bidrar til min arbeidsplass overordnede mål og suksess 14. Jeg har et godt fysisk arbeidsmiljø 15. Jeg har vanligvis en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv 16. Arbeidet mitt belaster meg sjelden så mye at det påvirker helsen min negativt Hvor u er du i følgende utsagn: u 17. [VALGFRI] Jeg er alt i alt tilfreds med mine lønnsog ansettelsesvilkår 18. Jeg er villig til å gjøre en innsats utover det man normalt kan forvente for å hjelpe arbeidsplassen min til å oppnå suksess 19. På arbeidsplassen min settes det pris på at man gjør en ekstraordinær arbeidsinnsats 20. Jeg har mulighet til å utvikle meg (via nye arbeidsoppgaver, utdannelse, prosjektledelse, økt ansvar osv.) 21. Jeg tar selv et ansvar for egen utvikling 22. Jeg er alt i alt tilfreds med jobben min

4 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 4 Nei Ja 23. Har du i løpet av de siste 12 månedene hatt en medarbeidersamtale med din leder? Spørsmålet besvares ved bruk av svaralternativene 1 og 5, for henholdsvis Nei og Ja Hvis Ja Besvar spørsmål 24, 25 og 26 Hvor u er du i følgende utsagn: u 24. [VALGFRI] Jeg opplever medarbeidersamtalen som nyttig 25. [VALGFRI] Tilbakemeldingene jeg får i medarbeidersamtalen er stort sett i samsvar med mine oppfatninger 26. Jeg opplever at avtalene som ble gjort i medarbeidersamtalen, er realisert 27. [VALGFRI] Jeg har gode jobb- og karrieremuligheter i min virksomhet 28. [VALGFRI] Min arbeidserfaring gir meg gode jobbog karrieremuligheter på det øvrige arbeidsmarkedet DIN NÆRMESTE LEDER De neste spørsmålene handler om ditt syn på din nærmeste leder. Det spørres her om din opplevelse, så det finnes ingen riktige gale svar. Besvar alle spørsmål etter beste evne, og bruk bare svarmuligheten " " hvis du absolutt ikke kan vurdere et utsagn. Hvor u er du i følgende utsagn: u 29. Min leder er alt i alt en god leder 30. Min leder gir meg tilstrekkelige tilbakemeldinger om arbeidet mitt (både positive og negative) 31. Min leder motiverer meg til å yte mitt beste

5 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 5 u 32. Min leder støtter aktivt min faglige og personlige utvikling 33. Min leder er en god rollemodell som går først og er et godt eksempel for medarbeiderne 34. Min leder er god til å fordele arbeidet mellom medarbeiderne 35. Min leder setter klare mål for enheten 36. Min leder følger opp at vi når målene våre 37. [VALGFRI] Min leder er opptatt av å skape resultater 38. [VALGFRI] Min leder er dyktig til å gjennomføre beslutninger 39. [VALGFRI] Min leder er god til å gjennomføre vanskelige samtaler 40. [VALGFRI] Min leder legger godt til rette for samarbeid 41. [VALGFRI] Min leder legger til rette for reell medbestemmelse DIN ENHET De neste spørsmålene handler om ditt syn på hverdagen i din enhet. Med din enhet menes her nærmeste organisatoriske enhet, for eksempel avdeling, seksjon, stab etc. Det spørres her om din opplevelse, så det finnes ingen riktige gale svar. Besvar alle spørsmål etter beste evne, og bruk bare svarmuligheten " " hvis du absolutt ikke kan vurdere et utsagn. VIKTIG! Hvis du er leder, skal du vurdere hverdagen for den gruppe av ansatte som din sjef er nærmeste leder for. Du skal ikke vurdere hverdagen i den enheten du selv er leder og har ansvar for. Hvor u er du i følgende utsagn: u 42. I min enhet er det arbeidsglede 43. I min enhet hjelper og støtter vi hverandre 44. I min enhet har vi et godt samarbeid med andre enheter/funksjoner 45. I min enhet arbeider vi med å utvikle og forbedre aktivitetene våre 46. I min enhet har vi den nødvendige kompetansen for å løse oppgavene våre 47. Jeg kan se hvordan min enhet bidrar til hele virksomhetens suksess

6 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 6 VÅR VIRKSOMHET Her følger noen spørsmål om din opplevelse av virksomheten og dens ledelse. Hvor u er du i følgende utsagn: u 48. Jeg har tillit til den øverste ledelsens måte å lede virksomheten på 49. Jeg er stolt over å være ansatt i vår virksomhet 50. Jeg opplever at virksomheten har et godt omdømme i offentligheten 51. Jeg forventer å være ansatt i samme virksomhet om 2 år 52. Jeg kan anbefale andre å søke jobb i vår virksomhet 53. Jeg kjenner organisasjonens overordnede mål/visjon/strategi MANGFOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN De følgende spørsmål handler om mangfold på arbeidsplassen din. Med mangfold menes plass til ulikheter, f.eks. i forhold til etnisk opprinnelse, alder, kjønn, funksjonshemming og seksuell orientering. Hvor u er du i følgende utsagn: u 54. [VALGFRI] Min arbeidsplass ivaretar behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige livsfaser (ny på arbeidsmarkedet, familieetablering, seniorer mv.) 55. [VALGFRI] Min arbeidsplass tar sosiale og personlige hensyn, f. eks ved sykdom, kriser og behov for å yte omsorg 56. [VALGFRI] Jeg ser mangfold på arbeidsplassen som en styrke 57. [VALGFRI] Jeg opplever i stor grad min arbeidsplass som åpen og inkluderende når det gjelder mangfold

7 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 7 TOPPLEDER De neste spørsmålene handler om topplederen i din organisasjon. Hvor u er du i følgende utsagn: u 58. [VALGFRI] Min toppleder profilerer virksomheten på en god måte 59. [VALGFRI] Min toppleder er en dyktig strateg 60. [VALGFRI] Min toppleder tar beslutninger som imøtekommer brukerne 61. [VALGFRI] Min toppleder fungerer godt som leder internt ETIKK De neste spørsmålene handler om etikk og varsling i din organisasjon. Hvor u er du i følgende utsagn: u 62. [VALGFRI] På min arbeidsplass arbeides det aktivt med å skape høyere etisk bevissthet, f. eks etiske retningslinjer og dilemmarefleksjon 63. [VALGFRI] I min virksomhet kan vi trygt varsle om eventuelle kritikkverdige forhold 64. [VALGFRI] I min virksomhet har vi rutiner for anonym varsling om eventuelle kritikkverdige forhold 65. [VALGFRI] Jeg opplever sjelden at jeg står overfor krevende etiske dilemmaer i jobben

8 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 8 OMSTILLING OG ENDRINGSPROSESSER De neste spørsmålene handler om omstilling og endringer som din organisasjon har gjennomgått den siste tiden. Hvor u er du i følgende utsagn: u 66. [VALGFRI] Jeg opplever at endringsprosessene har gitt bedre resultater for brukerne 67. [VALGFRI] Jeg opplever at endringsprosessene har ført til større arbeidsglede 68. [VALGFRI] Jeg opplever at endringsprosessene har gitt meg nye utviklingsmuligheter 69. [VALGFRI] Endringsprosessene har ikke ført til økt arbeidspress for meg 70. [VALGFRI] Jeg har hatt tilstrekkelig med tid til å gjennomføre endringsprosessene 71. [VALGFRI] Jeg har hatt tilgang til nødvendige verktøy for å gjennomføre endringsprosessene 72. [VALGFRI] Jeg opplever at vi har hatt nok personell til å gjennomføre endringsprosessene 73. [VALGFRI] Jeg forstår stort sett behovet for at endringene gjennomføres i egen organisasjon 74. [VALGFRI] Jeg opplever at formålet og innholdet i endringsprosessene jeg deltar i blir godt kommunisert med meg [VALGFRI] SPØRSMÅL FRA DIN VIRKSOMHET Hvor u er du i følgende utsagn: u 75. [LOKAL] Lokal [LOKAL] Lokal [LOKAL] Lokal [LOKAL] Lokal [LOKAL] Lokal [LOKAL] Lokal [LOKAL] Lokal 7

9 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 9 u 82. [LOKAL] Lokal [LOKAL] Lokal [LOKAL] Lokal 10 AVSLUTNING [VALGFRI] Hvis du har kommentarer innspill til undersøkelsen, er du velkommen til å skrive dem her! NB. Merk at din tekst gjengis uredigert i rapporten til din enhet. 85. [VALGFRI] Ordet er ditt: Takk for at du deltok i undersøkelsen. Din mening t!

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet

Bedrearbeidsplass.no. Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Bedrearbeidsplass.no Faglig veileder for måling av medarbeidertilfredshet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Formålet med medarbeiderkartlegging... 4 2.2 Innholdet i kartleggingsverktøyet...

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Forord I denne rapporten presenterer vi resultatet av medarbeiderundersøkelsen i staten som ble gjennomført høsten 2012.

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen 2011. Rapport for OUS FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2011 1 Rapport for OUS INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2011 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2011 s 3 Hvordan lese og

Detaljer

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning

SD2 3 2 0 1 1. Ikke skriv i felt merket: 7 X KODE. Utdanning etter avsluttet vernepleierutdanning SD2 3 2 0 1 1 ID-NUMMER Dette skjemaet skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå / svart penn. Tallene skal se slik ut: 6 7 8 9 0 Sett kryss slik: Ikke slik: Eliminere feil avkryssing

Detaljer

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår

ID-nummer. Tilbakeblikk på sykepleierutdanningen (grunnutdanningen i sykepleie) Høst Vår Sykepleier ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Tallene skal se slik ut:

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det!

TRE S S. på arbeidsplassen. Gjør noe med det! TRE S S på arbeidsplassen Gjør noe med det! Har du det bra på jobben? De aller fleste arbeidstakere i Norge opplever arbeidsmiljøet som noe positivt. Godt samarbeid og trivsel gir effektivt arbeid som

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012

Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 Rapport medarbeiderundersøkelse Nedre Eiker kommune Gjennomført november 2012 L.nr. 2021/2013 - Arkiv: 2012/5669-0 Forord For fjerde gang har Nedre Eiker kommune gjennomført medarbeiderundersøkelse for

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Forsvarssjefens tale under Forsvarets Kvinnekonferanse 11.mai 2012 på Norges idrettshøgskole

Forsvarssjefens tale under Forsvarets Kvinnekonferanse 11.mai 2012 på Norges idrettshøgskole Tale på kvinnekonferansen 11 mai 2012 Først av alt, takk for invitasjonen til å komme hit og tale til Kvinnekonferansen. Temaet Kvinner i Forsvaret er høyaktuelt i disse tider, og ikke bare fordi vi har

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal

Detaljer

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju:

Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: Vanlige spørsmål som blir stilt i et jobbintervju: 1. Hva er grunnen til at du søker denne stillingen? Jobben virker spennende for meg og jeg tror jeg har den riktige kompetansen og erfaringen som trengs

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

MANGFOLDSSPEILET. Et måle- og prosessverktøy for å fremme likeverdige offentlige tjenester

MANGFOLDSSPEILET. Et måle- og prosessverktøy for å fremme likeverdige offentlige tjenester MANGFOLDSSPEILET Et måle- og prosessverktøy for å fremme likeverdige offentlige tjenester Prosessverktøyet i den nåværende form er utarbeidet for Integreringsog mangfoldsdirektoratet (IMDi) og forfattet

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer