VIKARHÅNDBOK FOR VACANT HELSE AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIKARHÅNDBOK FOR VACANT HELSE AS"

Transkript

1 FOR VACANT HELSE AS

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Vacant Helse AS Om Vacant Helse AS Ansatt- og arbeidsgiverforhold Forventninger Kommunikasjon MRSA, TBC, BCG-vaksine og politiattest Arbeidsavtale oppdragsbekreftelse Taushetsplikt Lønn, økonomi og arbeidstid Skattekort Tillegg og generelle betingelser Ferie / feriepenger Refusjon av utlegg og kilometergodtgjørelse Arbeidstid, overtid og gjennomsnittsberegning Normal arbeidstid Overtid Gjennomsnittsberegning Prosenttillegg for arbeidstakere ved overtid Timeregistrering Utbetaling av lønn Lønnsslipp Bankkonto (inn/utland) Pensjon og forsikringer OTP Obligatorisk tjenestepensjon Andre forsikringer Side 2 av 16

3 4.0 Sykdom og fravær Rutiner ved sykdom Sykemelding Egenmelding Sykdom hos barn Velferdspermisjon Reiser Lokal reise Endring av reise Ved forsinkelser Ved avbrutt oppdrag Refusjon, kjøregodtgjørelse og utlegg Bolig Regler Utgifter og erstatning TV og internett TV Internett Tjenestebiler Kontaktopplysninger Telefon og e-post Adresse Vakttelefon/ Jour Webside og Facebook Sjekkliste Side 3 av 16

4 1.0 Vacant Helse AS Velkommen til Vacant Helse AS! I denne vikarhåndboken finner du viktig informasjon vedrørende dine rettigheter og plikter som ansatt i Vacant Helse AS. Det er din plikt å lese gjennom dette heftet og sette deg inn i gjeldende regler og rutiner. Du vil til enhver tid finne et oppdatert eksemplar av vikarhåndboken ved å klikke deg inn på vår hjemmeside Vi ser frem til et godt samarbeid! 1.1 Om Vacant Helse AS Vacant Helse AS er et vikarbyrå spesialisert på utleie av helsepersonell til norske kommuner, sykehus og private institusjoner. Bedriften ble etablert i Per i dag er vi 19 ansatte i administrasjonen og de fleste har både utdanning og arbeidserfaring fra helsevesenet. Vacant Helse AS holder til i hyggelige lokaler i Nydalen i Oslo. 1.2 Ansatt- og arbeidsgiverforhold Det er Vacant Helse AS som er din formelle arbeidsgiver, heretter omtalt som Vacant, og som har arbeidsgiveransvar for deg så lenge du er i oppdrag for oss. Du er arbeidstaker/ansatt, heretter omtalt som vikar. Vacant er ansvarlig for utbetaling av lønn til fastsatt tid, feriepenger i henhold til Ferieloven, sykelønn etter gjeldene regler, innbetaling av arbeidsgiveravgift, samt innbetaling av ansvar- og yrkesskadeforsikring. Timelønnen fastsettes ved å beregne lønnsansiennitet. Vacant plikter, som vikarbyrå, å lønne etter oppdragsstedets gjeldende tariff. Du som vikar er ansvarlig for å levere inn tilstrekkelig dokumentasjon av din arbeidserfaring med tjenestebevis og CV. Feil utregning av ansiennitet, som følge av manglende dokumentasjon, fører ikke til etterbetaling av lønn. Opplæring og dine daglige arbeidsoppgaver får du av nærmeste leder på ditt oppdragssted. Som vikar har du allikevel et medansvar for å sette deg inn i oppdragsstedets instrukser, prosedyrer og rutiner. Side 4 av 16

5 1.2.1 Forventninger Vacant Helse AS har som din arbeidsgiver endel forventninger til deg som ansatt og vikar. Vacant forventer at du: møter presis og overholder arbeidstiden avtalt med din oppdragsgiver gjennomfører arbeidsoppgavene som er avtalt for hvert enkelt oppdrag følger oppdragsgivers arbeidsinstruks og reglement er positiv og serviceinnstilt overfor kolleger, pasienter og pårørende viser initiativ og er fleksibel i forhold til oppdragsgivers behov viser lojalitet og pålitelighet ovenfor oppdragsgiver og Vacant ikke tar del i interne konflikter på arbeidsplassen tar først kontakt med din arbeidsgiver Vacant dersom det oppstår problemer vedrørende din arbeidsplass - ikke personer ute hos oppdragsgiver eller andre vikarer Vacant praktiserer nulltoleranse for bruk av rusmidler. Misbruk av rusmidler er grunnlag for øyeblikkelig avskjedigelse. Husk at du representerer Vacant når du er på arbeid ute hos oppdragsgiver! Kommunikasjon Vacant ønsker å ha en tett og personlig kommunikasjon med deg som vikar. Har du spørsmål ber vi deg ta kontakt med din kontaktperson i Vacant, eller den fagpersonen ditt spørsmål gjelder. Du plikter først å ta kontakt med Vacant - ikke personer ute hos oppdragsgiver eller andre vikarer - dersom: du opplever kritikkverdige forhold eller konflikter ute hos oppdragsgiver du opplever kritikkverdige forhold eller konflikter vedrørende ansatte i Vacant (både andre vikarer eller ansatte på kontoret) Vacant tar kontakt med deg umiddelbart dersom: det oppstår endringer i avtalt oppdragsbekreftelse vi får tilbakemeldinger på ditt arbeid som vikar det kommer endringer i regler og rutiner som vil påvirke deg som ansatt Internett og telefon skal ikke benyttes på måter som er til skade for Vacant, oppdragsgiver eller enkeltpersoner. Side 5 av 16

6 1.2.3 MRSA, TBC, BCG-vaksine og politiattest MRSA-undersøkelse Helsepersonell som skal arbeide ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie, plikter å gjennomgå undersøkelse for meticillinresistente gule stafylokokker, MRSA. En MRSA-test med negativt prøvesvar skal være utført og fremvises innen ditt oppdrag starter. Kravet gjelder dersom du i løpet av de siste 12 månedene har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden. Kravet til undersøkelse gjelder også dersom du i løpet av de siste 6 månedene på andre måter kan ha vært utsatt for smitte i Norge eller i utlandet. Tuberkuloseundersøkelse Hvis du, i løpet av de siste tre årene, har oppholdt deg mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og du skal arbeide med barn, syke eller pleietrengende, plikter du å møte til tuberkuloseundersøkelse. Dette gjelder også dersom du er under opplæring eller hospitering i slikt arbeid. En slik undersøkelse skal ikke være eldre enn 3 måneder. Vaksinasjon mot tuberkulose (BCG-vaksine) Vikarer med risiko for tuberkulosesmitte i yrkessammenheng og som skal ha direkte pasientkontakt, anbefales å ta BCG-vaksine. Vaksinen er ikke obligatorisk, men det oppfordres til å ta den dersom du ikke er vaksinert tidligere. Hvis du ikke har fått BCG-vaksine tidligere, kan du kontakte kommunehelsetjenesten eller et legekontor på ditt hjemsted og be om BCG-vaksine. Etter vaksinasjon vil du få en vaksinasjonsattest som du kan ta med ved arbeidstart. Politiattest En politiattest må være anskaffet om du skal jobbe med barn eller utviklingshemmede. Den skal ikke være eldre enn 3 måneder. 1.3 Arbeidsavtale oppdragsbekreftelse Som vikar vil du motta en arbeidsavtale og en oppdragsbekreftelse. Arbeidsavtalen skal være signert og returnert Vacant Helse AS, for å anses som gyldig. Hver avtale om oppdrag mellom Vacant og deg som vikar, blir bekreftet med en oppdragsbekreftelse. Slike oppdragsbekreftelser er å anse som en del av arbeidsavtalen. Arbeidsforholdet starter i henhold til oppdragsbekreftelse. Side 6 av 16

7 1.4 Taushetsplikt Som vikar i Vacant har du taushetsplikt i henhold til kapittel 5 i Helsepersonell-loven. Denne taushetsplikten skal overholdes både mens arbeidsforholdet består, og etter at arbeidsforholdet hos oppdragsgiver og Vacant er avsluttet. Du aksepterer taushetsplikten ved å signere din arbeidsavtale. Du kan oppleve at noen av våre oppdragsgivere ønsker at du signerer en taushetserklæring. Dette skal du da gjøre. 2.0 Lønn, økonomi og arbeidstid Du som vikar plikter å følge bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Hovedregelen er at du skal jobbe forsvarlig. Du finner den konkrete loven på ved å søke på: Lov om arbeidsmiljø. 2.1 Skattekort Når du kommer til Norge må du snarest oppsøke nærmeste skattekontor og søke om skattekort. Med et norsk skattekort får du et norsk personnummer (D-nummer). Reglene fra Skatteetaten sier at alle skattekort skal hentes ut elektronisk av oss som arbeidsgiver. For å kunne hente ut ditt skattekort, må vi ha ditt norske personnummer (D-nummer). For at du skal få lønn, må ditt skattekort være klart til å hentes ut før lønnskjøring den 1. i måneden. Lønn utbetales ikke uten norsk skattekort. 2.2 Tillegg og generelle betingelser Du har en fast timelønn. Du får kvelds-/nattillegg alle dager for arbeid mellom kl og kl Du får helgetillegg for arbeid fra fredag kl til søndag til kl Du får helligdagstillegg på Julaften fra kl. 12, 1. og 2. juledag, nyttårsaften (fra kl. 12), 1. nyttårsdag, påsken fra skjærtorsdag t.o.m. 2. påskedag, 1. Mai, 17.mai, Kristi himmelfartsdag, pinsen fra pinseaften kl. 12 t.o.m. 2. pinsedag. Alle andre tillegg bortfaller. 2.3 Ferie / feriepenger Som vikar har du rett til ferie og feriepenger ifølge Ferielovens bestemmelser. Feriepengegrunnlaget er 12 % av bruttolønnen og kommer i tillegg til avtalt grunnlønn. Feriepenger utbetales i juni påfølgende år. Side 7 av 16

8 2.4 Refusjon av utlegg og kilometergodtgjørelse Godkjente refusjoner og kilometergodtgjørelse utbetales kun ved ordinær lønnskjøring. Ved utlegg skal man alltid innhente godkjenning fra Vacant først. Fristen for å levere inn refusjoner og kilometergodtgjørelse er den 1. hver måned. Alle refusjoner skal føres opp i skjema «Refusjon av utgift», som du finner på For at skjema «Refusjon av utgift» skal være godkjent, må det være ferdig utfylt med alle originalkvitteringer vedlagt og nummerert. Din kjørelengde skal føres opp i skjema «Kilometergodtgjørelse», som du finner på For at skjema «Kilometergodtgjørelse» skal være godkjent, må det være ferdig utfylt med datoer og start/stop sted for reisen, samt lengden i kilometer (ikke i mil). Videre må alle reisene være summert nederst på siden (antall kilometer totalt). Godtgjørelsen er på NOK 1,50 per kilometer. Alle refusjoner som ikke er levert inn til den 1. i måneden, blir behandlet ved neste lønnskjøring, altså neste måned. Refusjoner eldre enn 2 måneder vil ikke bli refundert! 2.5 Arbeidstid, overtid og gjennomsnittsberegning Normal arbeidstid Normal arbeidstid forstås som de vakter som ikke overstiger 10 timer per døgn og/eller vakter inntil totalt 54 timer per uke Overtid Hovedregelen er at overtid beregnes på de timene som overstiger normal arbeidstid, jf. punkt Gjennomsnittsberegning Alle våre kunder har avtale om gjennomsnittsberegning som vi må forholde oss til. Avhengig av hvilken avtale kunden har så beregnes det et gjennomsnitt på 35,5 timer per uke over 6, 8, eller 12 uker Prosenttillegg for arbeidstakere ved overtid Tillegg beregnes prosentvis etter gjeldende tariff, eller etter KS-hoved tariff, punkt 6.6 «Prosenttillegg for arbeidstakere med skift/turnusarbeid». Side 8 av 16

9 2.6 Timeregistrering Alle skal levere elektroniske timelister. Dersom det oppstår et problem, må du si ifra til din bookingkonsulent slik at han/hun kan hjelpe deg med å godkjenne dine timer. Fristen for å godkjenne timer er den 1. i måneden. Er timer ikke godkjent innen fristen, vil din lønn først bli behandlet ved neste lønnskjøring. 2.7 Utbetaling av lønn Utbetaling av lønn skjer den 20. hver måned. Vi betaler ut lønn etterskuddsvis. Faller den 20. på en dag det ikke er mulig å kjøre lønn, eksempelvis en søndag, blir lønnen kjørt på siste mulige dag før den opprinnelige lønnsdagen Elektronisk lønnsslipp For å åpne din lønnsslipp må du bruke de fem siste sifrene i ditt bankkontonummer. Dersom du ikke husker dette, kan du ta kontakt per mail, så vil du få passordet tilsendt. Lønnsslippen for de med ikke-norsk bankkonto kan være vanskelig å forstå. Står det «0» på netto utbetalt, se forklaring her: Bankkonto (inn/utland) Har du en norsk bankkonto, vil du få lønn samme dag som den blir utbetalt. Har du en utenlandsk bankkonto, kan det hende at du må vente opptil 3 virkedager før du får din lønn. Side 9 av 16

10 3.0 Pensjon og forsikringer Når du ansettes i Vacant blir du automatisk inkludert i våre gjeldende forsikringsordninger. 3.1 OTP Obligatorisk tjenestepensjon Vi tilbyr våre vikarer en obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i Nordea Liv. For å bli med på denne ordningen må du jobbe minimum 20 % av en full stilling i løpet av et år. Denne har minimum opptjeningstid på 1 år og maksimum 30 år. Vacant innbetaler 2 % av all brutto lønn, og det kommer i tillegg til lønnen din. Kort fortalt så er dette en pensjon som du får i tillegg til alderspensjonen du får fra folketrygden. Pensjonspoeng i folketrygden opptjenes med bakgrunn i hvor høy inntekt du har og hvor lenge du arbeider. Se linken under om du ønsker mer informasjon Andre forsikringer Alle som er ansatt i Vacant er forsikret i henhold til lov om yrkesskade. I tillegg har Vacant en ansvarsforsikring for alle sine vikarer. Du er selv ansvarlig for en eventuell reiseforsikring, da yrkesskadeforsikringen ikke gjelder skader i forbindelse med reise til og fra jobb. Dersom du blir utsatt for skade/yrkesskade i forbindelse oppdrag for Vacant, ta snarlig kontakt med din kontaktperson som er behjelpelig med informasjon og nødvendige søknadspapirer. Ved eventuell skade er det viktig at dette blir meldt til forsikringsselskapet så snart som mulig, også dersom det er tvil i saken. 4.0 Sykdom og fravær 4.1 Rutiner ved sykdom Du skal ALLTID ringe ditt oppdragssted om du blir syk, deretter Vacant så snart som mulig. 4.2 Sykemelding For å få rett til sykepenger fra Vacant basert på sykemelding, må du ha vært i oppdrag for Vacant sammenhengende i minst fire uker (opptjeningstid). Ved avbrudd i arbeidsforholdet, men med gjenansettelse innen to uker (maks 13 dager), regnes tidligere arbeidsforhold med som opptjeningstid. Er du uten oppdrag i mer enn to uker, starter ny Side 10 av 16

11 opptjeningstid, bortsett fra ved avtalt ferie. Fravær uten gyldig grunn regnes ikke med i opptjeningstiden. Sykdom må kunne dokumenteres av lege og sykemeldingen skal sendes til Vacant første dag i sykemeldingsperioden. Sykepenger fra Vacant ytes tidligst fra og med den dagen du har gitt beskjed om arbeidsuførheten til Vacant. Plikten til å gi beskjed gjelder også når det foreligger legeerklæring. Sykepenger fra Vacant ytes bare for dager som det skulle ha vært utbetalt lønn for. Din rett til sykepenger fra Vacant faller bort når arbeidsforholdet opphører, dersom tidspunktet for opphøret var fastsatt før arbeidsuførheten oppstod. Vacant utbetaler sykepenger i henhold til «Lov om folketrygd 8». 4.3 Egenmelding For å få rett til å benytte egenmelding må du ha vært i oppdrag for Vacant, sammenhengende, i minst 8 uker (opptjeningstid). Ved avbrudd i arbeidsforholdet, men med gjenansettelse innen to uker (maks 13 dager), regnes tidligere arbeidsforhold med som opptjeningstid. Er du uten oppdrag i mer enn to uker starter ny opptjeningstid, bortsett fra ved avtalt ferie. Fravær uten gyldig grunn regnes ikke med i opptjeningstiden. Med egenmelding menes det at du melder fra til Vacant om arbeidsuførhet på grunn av sykdom, eller skade, uten å legge fram legeerklæring. Egenmeldingen skal sendes til Vacant første arbeidsdag etter sykdom. Dersom vi ikke har mottatt egenmelding, bortfaller lønn for fraværsdagene. Skjema for egenmelding finner du på -> Skjemaer. Du kan benytte egenmelding inntil 4 ganger per rullerende 12 måneder og gjelder for inntil 3 dager per gang, regnet fra første fraværsdag. Blir du syk fredag regnes lørdag og søndag med. Vacant utbetaler sykepenger i henhold til «Lov om folketrygd 8». 4.4 Sykdom hos barn Vacant følger Arbeidsmiljøloven 12-9 når det gjelder rett til permisjon ved barn og barnepassers sykdom. Du må ha vært i oppdrag i minst 4 uker for å ha rett til permisjon med lønn. Hovedregelen er at barnet må være under 12 år. Permisjonsretten er begrenset til 10 dager per år, per arbeidstaker. For eneforsørgere har man rett på inntil 20 dager permisjon. Egenmelding skal sendes til Vacant, første arbeidsdag etter sykdom. Dersom vi ikke har mottatt egenmelding/sykemelding bortfaller lønn for fraværsdagene. Side 11 av 16

12 4.5 Velferdspermisjon Du kan søke om velferdspermisjon for deltagelse i begravelse o.s.v. Retten til velferdspermisjon gjelder kun nærmeste familie. Med nærmeste familie menes personer som står i nært slektskap, så som ektefelle, barn, søsken, foreldre/svigerforeldre. I slike tilfeller kontakter du Vacant umiddelbart. Det er Vacant sentralt som godkjenner søknaden om velferdspermisjon. Hovedregel er at du må ha vært ansatt i minst ett år før man får dekket dette. 5.0 Reiser Vacant dekker det rimeligste reisealternativet fra hjemby til oppdragssted ved oppdrags start og slutt. Hjemreiser under oppdrag må den ansatte i hovedsak dekke selv. Ved flyreise blir det konsekvent bestilt lavprisbillett fra nærmeste storbyflyplass, både tur- og returbillett. Mindre, lokale flyplasser blir i hovedsak ikke benyttet. Om du selv velger å kjøre egen bil, får du kjøregodtgjørelse på NOK 1,50 per kilometer, dersom det er mer enn 50 kilometer én vei, opp til det beløpet alternativ reise ville ha kostet. Vacant velger alltid den rimeligste reisen, selv om det kan medføre lengre reisetid. Den ansatte skal kunne reise innen 36 timer før og etter oppdrag. Ønskes en annen reise enn den som blir tilbudt, kan dette fikses gjennom at den ansatte selv dekker mellomlegget. 5.1 Lokal reise Reiser til og fra flyplass, tog eller busstasjon, samt reiser som er mellom Vacant sine boliger og oppdragsstedene, altså til og fra jobb. Utgifter til lokale reiser som; buss, tog, båt, bensin, bompenger, parkering og lignende, må den ansatte dekke selv. 5.2 Endring av reise Ved forsinkelser Vacant dekker ikke ekstra utgifter ved ombooking /ny billett om man skulle bli forsinket til fly, buss, tog eller lignende. Vikaren er selv ansvarlig for å booke om/kjøpe ny billett. Eventuelle spørsmål om refusjon av ekstrautgifter, relatert til forsinkelser, må den ansatte selv rette krav om til aktuelt reiseselskap, eventuelt sitt reiseforsikringsselskap. Side 12 av 16

13 5.2.2 Ved avbrutt oppdrag Om den ansatte av eget ønske uten gyldig grunn avbryter et oppdrag, er den ansatte selv ansvarlig for å bestille og dekke hjemreisen. Den ansatte må i tillegg dekke utgifter til den opprinnelige reisen og eventuelle andre dokumenterbare merutgifter selskapet påføres ved et slikt avtalebrudd. 5.3 Refusjon, kjøregodtgjørelse og utlegg Alle refusjoner og kjøregodtgjørelser sendes til Vacant, per e-post eller post, senest 2 måneder etter reisen, med utfylt korrekt skjema, som man finner på Vacant sine nettsider. Kun originale kvitteringer, evt. bankutskrift om kvittering ikke finnes, blir godkjent. Alle utlegg gjort av vikaren skal godkjennes av Vacant i forkant, for å få refusjon. Har Vacant lagt ut for reiser som vikaren selv skal dekke, blir dette trukket fra på neste lønn. 6.0 Bolig Boligene til Vacant har ett eller flere soverom, med stue, kjøkken og bad som felles areal. Alle boligene ligger i nærheten av de respektive arbeidsplasser, noen i gangavstand andre i slik avstand at det er behov kollektivtransport. 6.1 Regler Vacant ønsker at alle vikarer skal trives i boligene, uavhengig av hvem man bor sammen med, så følgende regler gjelder i alle Vacant sine boliger. 1. Rommet skal forlates nyvasket og tømt for søppel og skittentøy. Ved forglemmelse av vask og rydding vil den ansvarlige vikaren bli trukket NOK 1500,- av sin neste lønn. Vikarene er selv ansvarlige for å gi beskjed til Vacant, umiddelbart etter ankomst, om rommet ikke er tilfredsstillende rent og ryddig slik at kompensasjon kan kreves fra rett vikar. 2. Ved lån av sengetøy i det aktuelle huset må man sørge for at det er vasket når man drar. Er sengetøyet lånt fra for eksempel et sykehus er vikaren ansvarlig for å levere det tilbake. 3. Ta alltid hensyn til andre vikarer i boligen. Man jobber og sover til forskjellige tider så: Behandle de andre vikarene som du vil at de skal behandle deg. 4. Overnattingsgjester og husdyr er ikke tillatt. Skulle det allikevel være ønskelig av spesielle årsaker, må dette avklares med din bookingkonsulent og de du deler bolig med. Besøk / husdyr skal ikke være til sjenanse for andre vikarer i boligen. Side 13 av 16

14 5. Alle vikarer har gjensidig ansvar for trivsel i fellesarealene, altså må alle ta sin del av vask og rydding på stue, kjøkken, bad/toalett, vaskerom, gang/entré og lignende. Ved forglemmelse blir den aktuelle vikaren trukket NOK 1500,- av sin neste lønn 6. Ved mangler, feil, skader og lignende vedrørende boligen skal dette tas direkte med Vacant. De som leverer ut nøkler har ikke ansvar for boligene. 7. Tap/ikke tilbakelevert nøkkel medfører erstatningsansvar på NOK 1500,-. Dette blir trukket fra på neste lønn. 6.2 Utgifter og erstatning Alt av husholdningsartikler og forbruksvarer som; toalettpapir, kjøkkenruller, vaskekluter, oppvaskmiddel/vaskemiddel/rengjøringsmidler, sikringer, lyspærer og lignende dekkes av vikarene. Skader på inventar erstattes av den ansatte. 6.3 TV og internett Alle boligene til Vacant har både TV og internett som kan benyttes av de som bor der TV TV har standard kanalpakke. Ønskes det spesifikke kanaler, må dette bestilles og dekkes av de ansatte selv Internett Internettet i alle Vacant sine boliger er for at vikarene skal kunne sjekke mail og registrere arbeidstimer/godkjenne timelister. Skal man bruke Skype, eller lignende streamingverktøy, for eksempel til film og/eller musikk, må man tegne eget mobilt internettabonnement. TA HENSYN TIL DETTE DA TREGT INTERNETT KAN FØRE TIL AT MAN IKKE FÅR REGISTRERT SINE ARBEIDSTIMER. 7.0 Tjenestebiler Ved bruk av tjenestebil/vacant sin bil, er det hver enkelt vikar som har ansvar for vedlikehold av bilen, herunder ryddig og vask av bilen, samt å ta kontakt med Vacant om det skulle oppstå skader, eller være behov for reparasjoner eller teknisk vedlikehold. Bensin/diesel, olje, spylervæske, kjølevæske og vindusviskere skal vikarene selv dekke. Også eventuelle bøter/kontrollavgifter og bompasseringer skal dekkes av hver enkelt vikar. Side 14 av 16

15 8.0 Kontaktopplysninger 8.1 Telefon og e-post Telefon Faks E-post Oppdrag / Økonomi (lønn) Reiser Bolig Rekrutteringsavdelingen (CV og papirer, referanser og arbeidsavtaler) 8.2 Adresse Vacant Helse AS Gjerdrums vei 12 NO-0484 Oslo 8.3 Vakttelefon/ Jour Vacant Helse AS har en døgnbemannet vakt/jour telefon; Vi understreker at denne bare skal benyttes ved akutte henvendelser utenom kontortid, f.eks. ved akutt sykdom, innstilte reiser som gjør at du kommer for sent til arbeid etc. Alle andre henvendelser må tas innenfor kontorets åpningstid: Mandag - Fredag: kl kl Webside og Facebook Webside Facebook - Side 15 av 16

16 9.0 Sjekkliste Sjekkliste Når du som vikar kommer til et nytt oppdragssted er det viktig at du så raskt som mulig får oversikt over avdelingen og dens rutiner. Følger du denne oversikten vil du forhåpentligvis være forberedt dersom noe uforutsett skjer. Nøkler/nøkkelkort. Rapporter: skriftlig/muntlig. Når og hvor? Rutiner på avdelingen: døgnrytmeskjema. Journalsystem/datasystem. Viktige telefonnummer: stansteam, vakthavende lege. Akuttralle / defibrillator/ akuttskrin. Generelle ordinasjoner og delegeringer. Rømningsplan/rømningsveier. Branninstruks. Brannslokkere. Lykke til med ditt oppdrag, vi håper det blir en ny, spennende og lærerik opplevelse. Side 16 av 16

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Mai 2015 Velkommen til Manpower Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Fri ved religiøse høytider Våre verdier Våre

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MARS 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. JUNI 2013 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no Velkommen til ISS Personalhuset 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (ISS Code of Conduct)

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå!

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! MEDARBEIDERHÅNDBOK MEDARBEIDERHÅNDBOK Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! I denne medarbeiderhåndboken finner du informasjon om Bjørg Fjell AS og din rolle hos oss, samt praktiske

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge

PERSONALHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge PERSONALHÅNDBOK Revidert november 2012 Jan A. Bøge 2012 Innholdsfortegnelse 1 Arbeidsvilkår for ansatte... 5 1.1 Ansvar... 5 1.2 Ansettelse... 5 1.3 Opplæring / Utdannelse... 5 1.4 Overtid og mertid...

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS

PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS PERSONALHÅNDBOK NO FIRST HOTELS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VERDIGRUNNLAG I FIRST HOTELS... 4 1.1 Etiske retningslinjer... 5 2 PERSONALPOLITIKK... 6 2.1 Mangfold... 7 2.2 Mobbing og seksuell trakassering...

Detaljer

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS Velkommen som medarbeider i Max Marketing Gruppen AS. Vi er stolte over at du har valgt MMG som din arbeidsplass. Om det er den første arbeidsplassen

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge!

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Innledning Velkommen som arbeidstaker i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Du er kanskje allerede i ferd med å gjøre deg

Detaljer