3.7 Organisasjon og selskapsformer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3.7 Organisasjon og selskapsformer"

Transkript

1 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og din økonomi? Hvor store investeringer ser du for deg? Økonomisk omfang > 5mill. per år (fordrer styre) Skal du ansette noen? 2 1

2 1. Selskap med begrenset ansvar: Aksjeselskap (AS/ASA) Samvirkeforetak (SA her inngår også BA) 2. Selskap med ubegrenset ansvar: Enkeltpersonsforetak Ansvarlige selskap ANS (solidarisk ansvar) DA (delt ansvar) Annet: Norskregistrert utenlandsk selskap NUF Kommandittselskap Indre selskap 3 Selskapet er en selvstendig juridisk enhet, med en eller flere deltagere Eierskapet til aksjene bestemmer hvem som er deltager. Aksjonærene må skyte inn en aksjekapital (arbeidskapital) på min kroner til sammen på selskapets bankkonto når selskapet stiftes. Det er mulig å dekke opp deler av aksjekapitalen med gjenstander i stedet for penger (tinginnskudd). Da skal revisor attestere for innskuddet etter taksering for å verdifastsette gjenstandene. Du som eier (aksjonær) har normalt ikke noe personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Eierne i selskapet har et begrenset og din risiko som aksjonær er den aksjekapital du setter inn i selskapet. Kreditorer kan søke dekning hos aksjonærer, hvis det er stilt personlige garantier eller at daglig leder eller styremedlem har opptrådt uaktsomt eller ulovlig. Lov om aksjeselskap (aksjeloven) regulerer virksomheten. Denne organisasjonsformen passer der en eller flere vil etablere et foretak med begrenset personlig ansvar og risiko og/eller det forventes større investeringer. 4 2

3 Minst to personer (fysiske og juridiske) starter sammen med hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser ved at disse deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere, leverandører eller på annen lignende måte. Ingen krav til minstekapital, men stifterne kan bestemme at det skal betales innskuddskapital. Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) regulerer virksomheten. Tidligere Andelslag (AL) og (BA) begrenset ansvar vil inngå i SA. Denne organisasjonsformen passer når flere (gjerne mange) vil etablere et foretak med begrenset personlig ansvar og risiko for å ivareta sine økonomiske, forbruksmessige eller yrkesmessige interesser. 5 Ett menneske står ansvarlig for virksomheten, med stor økonomisk frihet og ditto fullt økonomisk ansvar for virksomhetens gjeld og forpliktelser, også med privat formue. Ingen krav til kapital. Denne organisasjonsformen passer der det er ingen eller små investeringer og risikoen er liten. 6 3

4 To eller flere eiere (deltakere) med et personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede gjeld. Det er to hovedformer av ansvarlige selskap: ANS: alle deltakerne har et personlig ansvar for hele gjelden (solidaransvar). Det én deltaker ikke kan betale, kan kreves helt og fullt fra hvem som helst av de andre. DA: deltakerne samlet har et personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men der hver deltaker bare kan belastes opptil sin eierandel. Ingen krav til innskudd (startkapital), men eierne kan enes om selskapsinnskudd i form av penger eller gjenstander som skal brukes i virksomheten. Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven) regulerer virksomheten. 7 Denne organisasjonsformen passer for etablerere som sammen etablerer bedrift med små investeringer og liten risiko. Du bør kjenne dine kompanjonger og virkelig stole på dem. I tillegg bør dere opprette rettferdige avtaler som optimalt sikrer alle deltakerne, ikke bare i gode, men også i mindre gode dager. 8 4

5 NUF - er et selskap som er stiftet i et annet land, med filial i Norge. Viktig å skille mellom utenlands selskap selskapsrettslig og skattemessig. Den norske avdelingen (NUF-et) er ikke et eget rettssubjekt, det er det utenlandske selskapet i juridisk forstand, som nå opererer i Norge under et eget organisasjonsnummer. Denne har samme fordeler som AS har internasjonalt, men uten i egenkapital (men en årlig avgift), og uten revisorplikt i mindre foretak (påkommende krav om regnskapsplikt). NUF-selskapsformen vanskeliggjør tilgangen til informasjon om eierforhold, økonomi osv, noe som avskrekker seriøse investorer (banker inklusive) og tiltrekker en del konkursryttere og andre med mindre aktverdige motiver. Vi anbefaler ikke dette! 9 Aksjeloven: Når ingen av deltagerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser Selskapsloven: Når to eller flere deltagere driver økonomisk virksomhet, og minst 1 har ubegrenset personlig ansvar Samvirkeloven: Når to eller flere deltagere etablerer et selskap som har til hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom å delta i virksomheten som kjøpere eller tilbydere av varer/tjenester. Ingen av deltagerne bærer personlig ansvar for selskapets forpliktelser Sameieloven: Når to eller flere eier noe i lag, og retten regnes i parter eller delingstall Andre lover; Regnskapslov, Skattelov, Merverdiavgiftsloven, med mange mer 12 5

6 Vilkår: Økonomisk virksomhet, som er egnet til å gå med overskudd (sannsynliggjøres) Drives for egen regning og risiko Virksomhetens art Type aktivitet Virksomhetens omfang Varighet 13 Interesseorganisasjon Sameie Stiftelse Dette er selveiende organisasjoner, hvor de enkelte deltagerne ikke kan råde over formuen. 14 6

7 Ansvar og risiko Formål: samarbeidsgevinst eller kapitalavkastning? Kapitalbehov, finansieringsmåte Forholdet til oppbygging av formue Omkostninger (registrering, regnskap, revisjon) i forhold til størrelsen på foretaket Skatte/avgiftsmessige hensyn Foretaket eller deltageren som skatteobjekt ANS, DA deltageren skattes. AS, SA foretaket er skatteobjekt Underskudd i selskapet ANS, DA føres mot delt øvrige inntekt. AS, SA framføres mot neste år Offentlighet Mulighet for å endre selskapsform, muligheter for å tre ut 16 Ta deg tid til å vurdere organisering og selskapsform søk hjelp hos fagfolk Jus, økonomi, skatt, risiko, ansvar Det er viktig å sikre: Oversiktlig, tydelig og ryddig organisasjon Klare risiko- og ansvarslinjer Formål og økonomi 17 7

8 for faktisk registrering + informasjon 18 Du må være fylt 18 år. Næringsvirksomhet eller hobby? må være egnet til å gi overskudd, det må ha en viss varighet og et visst omfang (skattekontor) Arbeidstaker, næringsdrivende eller begge deler? må eie egne driftsmidler, bestemme arbeidstiden selv, ha flere kunder over lengre tid, ta en økonomisk risiko Valg av selskapsform? Vanligst er Enkeltpersonforetak (ENK), Ansvarlig selskap (ANS) eller (DA) og Aksjeselskap (AS) Valg av foretaksnavn: minst tre bokstaver fra det norske alfabetet i tillegg til organisasjonsbetegnelsen (eks. PRO AS) kan ikke alene bestå av navnet på et land, et fylke eller en kommune (eks. Ost Levanger DA) må ikke være identisk med foretaksnavn som allerede er registrert i Foretaksregisteret må ikke være villedende, stride mot lov eller vekke forargelse 19 8

9 Samordnet registermelding: Når du har stiftet et selskap, når du ansetter arbeidstakere og når du starter omsetning av avgiftspliktige varer eller tjenester. Fellesblankett for registrering av foretak i Brønnøysundregistrene: Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Statistisk sentralbyrås bedrifts og foretaksregister, Stiftelsesregisteret og Skattemanntallet for etterskuddspliktige. Alle næringsdrivende foretak plikter å registrere seg i Foretaksregisteret. Det samme gjelder ENK som driver handel med innkjøpte varer (> i omsetning tilsier mvaplikt) eller med >5 ansatte. Unntak: Andre ENK kan registrere seg på frivillig basis. Ved senere meldinger om endringer og sletting. https://www.altinn.no/no/hjelp-til-regelverk/ 21 9

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent.

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe Agenda Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold SKATTE-ABC FOR EGET FIRMA R!SANGERS E-BOK 001 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Økonomikurs for VISP. Hotel Neptun 19. november 2014

Økonomikurs for VISP. Hotel Neptun 19. november 2014 Økonomikurs for VISP Hotel Neptun 19. november 2014 Tema på kurset Regnskap/lover og regler Selskapsformer Kort om skatt Kort om merverdiavgift Kontoplan og regnskap 2 Hvorfor regnskap: Plikt etter lov

Detaljer

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN!

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! Det heter som kjent kjøp "trygt, kjapt og billig" når Kiwi markedsfører sitt konsept. Undertegnede vil hevder at kriteriene "trygt, kjapt og billig"

Detaljer

Bufetat. Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner

Bufetat. Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner Bufetat Retningslinjer for vurdering av økonomisk forsvarlig drift av godkjente private og kommunale barneverninstitusjoner 1 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 RETTSLIG GRUNNLAG... 3 3 PROSESSER OMFATTET AV RETNINGSLINJENE...

Detaljer

Vi starter samvirkeforetak. Håndbok i etablering av samvirkeforetak

Vi starter samvirkeforetak. Håndbok i etablering av samvirkeforetak Vi starter samvirkeforetak Håndbok i etablering av samvirkeforetak Vi starter samvirkeforetak Håndbok i etablering av samvirkeforetak 1 Forord Velkommen som bruker av håndboka Vi starter samvirkeforetak!

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Ulike selskapsformer - ansvar. Losby gods 18.9.2013 - Advokat Pål Espås

Ulike selskapsformer - ansvar. Losby gods 18.9.2013 - Advokat Pål Espås Ulike selskapsformer - ansvar Losby gods 18.9.2013 - Advokat Pål Espås Oversikt over tema Innledningsvis en kort oversikt over grunnregler eller kjennetegn ved de ulike selskapsformer som er mest anvendt.

Detaljer

ØKONOMI- FALL- GRUBER

ØKONOMI- FALL- GRUBER E-bok 007 ØKONOMI- FALL- GRUBER I EGEN NÆRING 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold ØKONOMI- FALLGRUBER i egen næring R!SANGERS E-BOK 007 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt

Detaljer

ABC ENTREPRENØRSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENØRSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENØRSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og gjøre noe med den. Det skjer i mange sammenhenger, men oftest snakker man om entreprenørskap

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011

Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011 Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011 Agenda Kort om Servicekontoret Valg av selskapsform Forretningsplan planlegg for suksess! Hva gjør Servicekontoret Gir gratis informasjon

Detaljer