Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret"

Transkript

1 Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks- og Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Løsningen kan også brukes for melding av opplysninger til Merverdiavgiftsregisteret, Statistisk Sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister, Stiftelsesregisteret og NAV Aaregisteret. Elektronisk Samordnet registermelding er basert på elektronisk signering og innsending gjennom Altinn Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret gjøres i tjenesten Samordnet registermelding som du finner i Altinn Alle næringsdrivende som har omsetning som omfattes av merverdiavgiftsloven, har plikt til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. I praksis vil det si at enheter og foretak skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når det drives næring, og avgiftspliktig omsetning og uttak av varer og tjenester til privat bruk har oversteget kroner i løpet av en 12 måneders periode. For veldedige og allmennyttige institusjoner er beløpsgrensen kroner. Salg av varer og tjenester er avgiftspliktig hvis det ikke foreligger særskilte unntak. Viktige unntak er tjenester innen helse- og sosialsektoren, undervisning og kultur. Salg og utleie av fast eiendom er også unntatt avgiftsplikten. Har du spørsmål om merverdiavgift eller registrering i Merverdiavgiftsregisteret, tar du kontakt med Skattekontoret på Denne veiledningen er et tillegg til «Veiledning for elektronisk registrering en ABC for elektronisk Samordnet registermelding» som du kan laste ned her: Side 1 av 16

2 Innholdsfortegnelse Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Registrering i Merverdiavgiftsregisteret for ny enhet eller foretak... 3 Beløpsgrensen er passert... 4 Registrering i Merverdiavgiftsregisteret... 4 Omsetning... 5 Anskaffelser... 6 Når forventer du at virksomheten din skal gå med overskudd?... 7 Type merverdiavgiftsregistrering... 8 Ordinær registrering... 8 Særskilt registrering... 8 Frivillig registrering Beløpsgrensen er ikke passert / enheten har ikke omsetning som kommer inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser...11 Merverdiavgiftspliktig omsetning Forhåndsregistrering Opplysninger om omsetningsoppgaven...13 Søknad om årsterminoppgave Post eller Internett Vedlegg ved registrering i Merverdiavgiftsregisteret...15 Legg til vedlegg Melde endringer på en registrering i Merverdiavgiftsregisteret...16 Opphør av avgiftspliktig virksomhet / sletting i Merverdiavgiftsregisteret Side 2 av 16

3 Registrering i Merverdiavgiftsregisteret for ny enhet eller foretak Når du skal registrere en ny enhet eller et nytt foretak, vil du først få noen spørsmål som avgjør hvilke opplysninger du må registrere. Etter å ha valgt hvilken organisasjonsform du skal registrere, må du ta stilling til om du samtidig skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Det avgjørende her vil være om beløpsgrensen er passert eller ikke. Om du skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret avhenger av om beløpsgrensen for omsetning er passert. Det valget du gjør her avgjør om du senere vil bli bedt om å fylle ut opplysninger for registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Trenger du hjelp underveis i utfyllingen, les hjelpetekstene knyttet til de enkelte feltene. Du aktiverer hjelpeteksten ved å trykke på?. Side 3 av 16

4 Beløpsgrensen er passert Hvis beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret allerede er passert, skal enheten registreres. Dette forutsetter at næringsvirksomheten allerede har startet og den avgiftspliktige omsetningen og uttak av varer og tjenester til privat bruk, har oversteget kroner i løpet av en 12 måneders periode. Veldedige og allmennyttige institusjoner skal først registreres når omsetningen har oversteget kroner i løpet av 12 måneder. Du kan lese mer om merverdiavgift under «Starte og drive bedrift» i Altinn Starte-og-drive-bedrift/ Hvis du er i tvil om virksomheten din er avgiftspliktig, bør du ta kontakt med Skattekontoret Velger du «Beløpsgrensen er passert» og trykker «Neste», vil skjemaet tilpasses slik at du kan fylle ut de nødvendige opplysningene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret. I denne veiledningen vil vi bare gå i detalj på de feltene som har med registrering i Merverdiavgiftsregisteret å gjøre. Vil du vite mer om de andre delene av skjemaet finner du det her: Registrering i Merverdiavgiftsregisteret På skjemasiden for registrering i Merverdiavgiftsregisteret vil du først bli spurt om når beløpsgrensen ble passert. Ved registrering i Merverdiavgiftsregisteret må du oppgi når omsetningen passerte beløpsgrensen. Registrering i Merverdiavgiftsregisteret forutsetter at beløpsgrensen allerede er passert. Denne datoen kan derfor ikke være fram i tid. Side 4 av 16

5 Omsetning De neste feltene skal bare fylles ut hvis du har budsjettert med fritatt omsetning og uttak først år. Svarer du «Ja», åpner feltene seg, og du må legge inne beløp i feltene. Svarer du «Nei» er feltene inaktive (grå), og det er ikke mulig å legge inn opplysninger. Hvis du har budsjettert med fritatt omsetning, åpner du de aktuelle feltene ved å velge «Ja». Svarer du «Nei» er feltene inaktive (grå.) Fritatt omsetning er også avgiftspliktig, og enheten har registreringsplikt når beløpsgrensen er nådd. Oppgi hvor stor del av din budsjetterte omsetning og uttak som er fritatt for utgående merverdiavgift, fordelt på utførsel og omsetning med tilknytning utenfor det geografiske merverdiavgiftsområdet, publikasjoner og andre fritak. Les hjelpetekstene knyttet til feltene og bruk lenkene til regelverket for mer hjelp og informasjon. Side 5 av 16

6 Også de neste feltene på siden er inaktive (grå) til du har sagt at de skal fylles ut ved å velge «Ja». Beløp kan oppgis med to desimaler. Har du budsjettert med omsetning som er unntatt fra merverdiavgiftsloven, oppgir du hvor mye av omsetningen som er unntatt. Dette er omsetning som ikke er avgiftspliktig, og som ikke gir grunnlag for registrering i Merverdiavgiftsregisteret. En oversikt over hvilke tjenester som er unntatt finner du i merverdiavgiftsloven kapittel 3. I det andre feltet oppgir du hvor mye av den budsjetterte omsetningen første år som du forventer vil være avgiftspliktig. Dette er omsetning som i sin helhet er avgiftspliktig. Det vil si all omsetning av varer og tjenester som ikke er fritatt fra utgående merverdiavgift eller unntatt fra merverdiavgiftsloven. Det er viktig at du legger ved dokumentasjon på eventuelle anskaffelser. Anskaffelser De neste tre feltene på siden er knyttet til gjennomførte og planlagte anskaffelser i forbindelse med oppstarten av den nye virksomheten se illustrasjon på neste side. I det første feltet skal du oppgi samlet beløp for anskaffelser som er gjort, det vil si avgiftspliktige varer og tjenester som ble kjøpt før beløpsgrensen ble passert og som er berettiget til fradrag for inngående merverdiavgift. Side 6 av 16

7 Det er viktig at du legger ved fakturakopier som viser hva som er anskaffet. Disse skal sendes inn sammen med skjemaet (velg vedleggstype «dokumentasjon MVA»). Her kan du oppgi både planlagte og gjennomførte anskaffelser i forbindelse med oppstart av virksomheten. Hvis du har planlagt å foreta større anskaffelser av avgiftspliktige varer og tjenester i løpet av det første året, skal du oppgi forventet beløp for anskaffelsene i neste felt. Når forventer du at virksomheten din skal gå med overskudd? I dette feltet spør vi om når virksomheten din forventes å gå med overskudd. Dette kan være vanskelig å gi et korrekt svar på, men må baseres på det forarbeidet du har gjort i forkant av at virksomheten ble startet. Datoen du legger inn her, må selvfølgelig være fram i tid. Side 7 av 16

8 Type merverdiavgiftsregistrering Du har tre valg for hvilken type registrering du ønsker basert på forskjellige forutsetninger og regelverk. Ordinær registrering er det vanligste valget. Det gjelder spesielle vilkår for særskilt og frivillig registrering. Særskilt registrering lar deg rapportere separat for deler av virksomheten eller sammen for flere enheter. Ordinær registrering Ordinær registrering er det vanligste valget for næringsdrivende som har omsetning i et visst omfang av varer og tjenester som omfattes av merverdiavgiftsloven. Du har allerede fylt ut alle opplysninger som skal fylles ut i forbindelse med ordinær registrering for merverdiavgift. Særskilt registrering Ved registrering i Merverdiavgiftsregisteret er utgangspunktet at hver enhet er én avgiftspliktig virksomhet. Du kan velge særskilt registrering hvis du ønsker å rapportere separat for deler av virksomheten, eller at to eller flere selvstendige enheter skal anses som én avgiftspliktig virksomhet. Velger du særskilt registrering, vil feltene for å legge inn opplysninger åpne seg se illustrasjoner og beskrivelse under og på neste side. En enhet/foretak kan søke om å rapportere separat for deler av virksomheten, så sant det føres separate regnskaper for hver av disse. Side 8 av 16

9 Samarbeidende selskaper kan søke om å rapportere samlet (fellesregistreres) når minst 85 prosent av kapitalen i hvert selskap eies av de andre. Alle selskapene som omfattes av registreringen er solidarisk ansvarlig for betaling av avgiften. Når du skriver inn et organisasjonsnummer og velger «Legg til», vises enheten eller foretaket i tabellen under. Skal du rapportere samlet for flere selskaper (fellesregistrering), legger du inn organisasjonsnummer for enheten/foretaket du ønsker fellesregistrering med, og velger «Legg til». Gjenta for hvert organisasjonsnummer du ønsker å legge inn. Enheten/foretakene vil vises i tabellen etter hvert som du legger dem til. Side 9 av 16

10 Frivillig registrering For noen spesielle virksomheter er det mulig å velge frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret, selv om virksomheten faller utenfor det avgiftspliktige område. Frivillig registrering er bare mulig for noen spesielle virksomheter. Frivillig registrering for merverdiavgift er mulig hvis virksomheten hører inn under en av følgende kategorier: skogsveiforeninger, bortforpaktere, utbyggere av vann- og avløpsanlegg og utleier av bygg og anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter lov om merverdiavgift. Hvis du har spørsmål om frivillig registrering, ta kontakt med skattekontoret. Side 10 av 16

11 Beløpsgrensen er ikke passert / enheten har ikke omsetning som kommer inn under merverdiavgiftslovens bestemmelser Enheten skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret først når beløpsgrensen er passert. Du velger også dette alternativet hvis du ikke driver med avgiftspliktig omsetning eller hvis du driver med omsetning som ikke kommer inn under, eller er fritatt fra merverdiavgiftslovens bestemmelser. Gjør du dette valget vil du senere få mulighet til å forhåndsregistrere deg for merverdiavgift. Kravet for å bli forhåndsregistrert er at du har foretatt anskaffelser for minimum kroner. Det forutsettes at beløpsgrensen vil bli passert på et senere tidspunkt. En nærmere beskrivelse av forhåndsregistrering ser du på side 12. Du kan lese mer om merverdiavgift under «Starte og drive bedrift» i Altinn Hvis du driver virksomhet som kan registrere seg frivillig for merverdiavgift, får du mulighet til å velge det senere. Se sidene 10 og 12 for mer om frivillig registrering. Hvis du er i tvil om virksomheten din er avgiftspliktig, bør du ta kontakt med Skattekontoret Merverdiavgiftspliktig omsetning Hva du skal fylle ut på sidene om merverdiavgiftsregistrering avhenger av om du driver avgiftspliktig omsetning. Svarer du «Nei» på det, skal du ikke fylle ut mer på denne siden, og kan gå videre i skjemaet ved å trykke på «Neste» nederst til høyre på siden. Side 11 av 16

12 Forhåndsregistrering Hvis enheten driver avgiftspliktig virksomhet, vil du få spørsmål om du vil søke forhåndsregistrering for merverdiavgift. Du kan søke om forhåndsregistrering når det er gjort anskaffelser for minst NOK inklusive merverdiavgift og omsetningen ikke har nådd beløpsgrensen ennå, men du venter at den vil gjøre det på et senere tidspunkt. Du kan også søke forhåndsregistrering hvis merverdiavgiftspliktig omsetning vil overstige beløpsgrensen senest innen tre uker fra omsetningen starter. Du kan lese mer om merverdiavgift under «Starte og drive bedrift» i Altinn Merverdiavgift/ Ønsker du forhåndsregistrering, må du svare på spørsmål for registrering i Merverdiavgiftsregisteret lenger ned på siden. Du må også fylle ut opplysninger om omsetningsoppgaven. Ved forhåndsregistrering må du oppgi når du venter at omsetningen passerer beløpsgrensen. Feltene på denne siden er identiske med de som er beskrevet på sidene 3 8, med unntak av feltet for «Når forventes beløpsgrensen å bli nådd?» se illustrasjonen under. Du må også svare på spørsmål om særskilt og frivillig registrering. Disse er beskrevet på sidene 8 og 9. Svarer du at du ikke ønsker forhåndsregistrering, vil alle spørsmål om registrering i Merverdiavgiftsregisteret lenger ned på siden være utilgjengelige, med unntak av feltet «Frivillig registrering». Side 12 av 16

13 Opplysninger om omsetningsoppgaven Merverdiavgiftsåret er delt inn i seks terminer. Det skal leveres oppgave over omsetning etter hvert termin. Oppgaven skal du sende til skattekontoret. Feltet for kontonummer skal fylles ut. Kontonummeret brukes av skattekontoret for tilbakebetaling av avgiftsbeløp du har til gode. Feltet for telefonnummer fyller du ut hvis det ikke allerede er oppgitt telefonnummer tidligere i skjemaet. Hvis du vil at skattekontoret skal bruke et annet telefonnummer, kan du legge inn dette her. Søknad om årsterminoppgave Hvis omsetningen er under 1 million kroner uten merverdiavgift, kan du søke om å få levere omsetningsoppgave én gang per år. Dette gjelder ikke næringsdrivende i primærnæringene. Husk å oppgi budsjettert avgiftspliktig omsetning. Post eller Internett Omsetningsoppgaven kan leveres pr post eller på Internett gjennom Altinn. Informasjon om hvordan du tar i bruk Altinn for innlevering av omsetningsoppgaven og andre offentlige skjemaer på Internett, finner du på Side 13 av 16

14 Velger du å sende inn på papirblankett, kan du velge hvem som skal ha blanketten tilsendt. Blir omsetningsoppgaven sendt i posten, må brevet være poststemplet innen fristen for innlevering. Side 14 av 16

15 Vedlegg ved registrering i Merverdiavgiftsregisteret Etter de nye reglene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, skal det alltid legges ved dokumentasjon som bekrefter at kriteriene for registrering er oppfylt. Vedleggstypen du skal bruke når du legger ved dokumentasjon for registrering i Merverdiavgiftsregisteret er «Dokumentasjon MVA». Det kan for eksempel være: Kopi av tillatelse/løyve Fakturaer/dokumentasjon for merverdiavgiftspliktig omsetning. Kopi av fakturaer/dokumentasjon som viser merverdiavgiftspliktige investeringer i forbindelse med oppstart av virksomheten. Kopi av fakturaer/kontrakter. Legg til vedlegg På siden for opplasting av vedlegg velger du først vedleggstype, trykker på «Bla gjennom» for å velge den filen du vil laste opp, og velger «Legg til». For nærmere beskrivelse av hvordan du laster opp vedlegg, se «Veiledning for elektronisk registrering en ABC for elektronisk Samordnet registermelding» som du kan laste ned her: Side 15 av 16

16 Melde endringer på en registrering i Merverdiavgiftsregisteret Foreløpig er det ikke mulig å endre på selve registreringen i Merverdiavgiftsregisteret. Det vil bli mulig i løpet av våren De få endringene du kan gjøre i dag, er knyttet til omsetningsoppgaven. Når du har sagt at du vil melde endring/nye opplysninger, kommer du til siden «Hva skal endres?». Her har du valg for å endre kontonummer og for å gjøre begrensede endringer i opplysninger om omsetningsoppgaven. Det er foreløpig begrensede muligheter for endring av registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Velg endringene du ønsker for å åpne sidene i skjemaet der du kan gjøre endringene. Opphør av avgiftspliktig virksomhet / sletting i Merverdiavgiftsregisteret Hvis du vil slette en registrering i Merverdiavgiftsregisteret uten at enheten eller foretaket også skal slettes andre steder, er det også en endring. På siden «Hva skal endres?» har du valg for å melde opphør av avgiftspliktig virksomhet. Trenger du hjelp underveis i utfyllingen, les hjelpetekstene knyttet til de enkelte feltene. Du aktiverer hjelpeteksten ved å trykke på?. Side 16 av 16

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer. 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet. 2.4 Sletting av enhet

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer. 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet. 2.4 Sletting av enhet SignForm 2014 Elektronisk utgave 1. Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Statistisk sentralbyrås

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje 1 Grundige forklaringer og flere eksempler I dette dokumentet har vi samlet mer informasjon om de 13 retningslinjene i Skatteetatens språkprofil.

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

1.3 Eget navn på virksomheten (oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet navn enn enhetens fullstendige navn)

1.3 Eget navn på virksomheten (oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet navn enn enhetens fullstendige navn) Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret SSBs bedrifts- og

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen 1 Innledning 2 Skatt 2.1 Det skatterettslige virksomhetsbegrep 2.1.1 Generelt om begrepet og de mest sentrale vilkår 2.1.2 Nærmere om de mest sentrale

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer