Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no"

Transkript

1 SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET

2 AGENDA Om Servicekontoret Etablering generelt Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ans/Da AS Registrering i Brønnøysundreg Hvor kan jeg få hjelp?

3 Hva gjør Servicekontoret? Gir gratis informasjon om start av egen virksomhet Gir bransjerettet informasjon Arrangerer kurs og temaseminarer Diskusjonspartner på forretningsidé

4 Hvem er vi? Marianne Stavrum Silje Jansen Alise Davidsen Arne G Sveen Mats Olsen

5 Type og antall etableringer I Oslo registreres det ca. 700 nye bedrifter hver måned. Det vil si ca bedrifter hvert år. I Oslo og Akershus registreres det ca nye bedrifter hvert år, og nesten like mange forsvinner. Typiske bransjer er serveringssteder, import, konsulenttjenester, personlig tjenesteyting, bygg og anlegg.

6 Hva kreves for å starte firma? Du må være myndig Du må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge eller ha en som driver firmaet deg Stifterne må ikke være under konkurskarantene (Gjelder for AS)

7 Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap/delt Ansvar (ANS/DA) Aksjeselskap (AS)

8 Enkeltpersonforetak

9 Enkeltpersonforetak Næringsvirksomhet drevet under fullt personlig ansvar av en enkeltperson (innehaveren) Innehaveren har all myndighet Regnes som selvstendig næringsdrivende Ingen lov om Enkeltpersonforetak

10 Regnskapsplikt Begrenset regnskapsplikt, men det skal føres regnskap. Full regnskapsplikt dersom: Eiendeler er over 20 millioner Flere enn 20 ansatte Regnskapet skal oppbevares i 10 år Revisor når omsetning er over 5 mill.

11 Ansvarlig selskap/delt ansvar

12 Ansvarlig selskap (ANS/DA) Selskapsform hvor deltakerne har et ubegrenset personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser Regnes som selvstendig næringsdrivende Selskapsloven av 21. Juni 1985 nr 83

13 Ansvarsformer Ubegrenset ansvar (ANS) Hver enkelt deltaker har ubegrenset personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser Delt ansvar (DA) Hver enkelt deltaker har ubegrenset ansvar fo deler av selskapets forpliktelser. Til sammen svarer de for selskapets samlede forpliktelser

14 Ansvarsformens betydning ANS Kreditorene kan rette hele kravet mot samtlige deltakere. DA Kreditorene må rette kravet mot hver enkelt deltaker i forhold til dennes ansvarsdel

15 Selskapsavtale Det skal opprettes en skriftlig selskapsavtale som skal dateres og underskrives av samtlige deltakere

16 Selskapsavtale-minimumskrav Selskapets firma/navn Navn og adresse for samtlige deltakere Formål Forretningskommune Hvorvidt deltakerne skal gjøre innskudd og i tilfelle den verdi innskutte eiendeler har Deltakernes ansvarsandel i DA må angis

17 Kompanjongavtale Ikke pålagt å ha kompanjongavtale, men det kan være lurt å ha det. Kompanjongavtalen regulerer forhold som; Inntektsfordeling Arbeidsfordeling Daglig leder/styre Nye deltakere/uttreden av selskapet Med mer

18 Regnskapsplikt Begrenset regnskapsplikt, men det skal føres regnskap. Full regnskapsplikt dersom: Omsetning større enn 5 mill Flere enn 5 ansatte Flere enn 5 deltakere Regnskapet skal oppbevares i 10 år Revisor når omsetning er over 5 mill eller flere enn 5 deltakere

19 Skatt selvstendig næringsdrivende Det beregnes forskuddsskatt som betales inn fire ganger i året (15/3,15/5,15/9 og 15/11) Lurt å ta kontakt med likningskontoret med en gang du starter opp. Må levere næringsoppgave i tillegg til selvangivelsen (31.mars / 31.mai)

20 Beregning av skatt De aller fleste faller inn under delingsmodellen. Det vil si at overskuddet ditt deles i to. Hvor stor del av overskuddet skyldes kapitalinntekter? Hvor stor del av overskuddet skyldes arbeidsinnsats (personinntekt)? Den delen som kommer fra kapitalinntekter beskattes 28% Den delen som kommer fra arbeidsinnsats beskattes med 28% kapitalskatt, i tillegg beregnes trygdeavgift 10,7% og evt. toppskatt (13,5% over , klasse 1)

21 Personlige rettigheter selvstendig næringsdrivende Har andre rettigheter enn ansatte Viktigste forskjell er i forhold til sykepenger og dagpenger fra Aetat

22 Sykepenger selvstendig næringsdrivende Ingen dekning første 16 dager. Fra 17. dag - 65% dekning (Dekker ikke lørdag og søndag) Tilleggsforsikring: - 65% fra og med første sykedag (2%) - 100% fra og med 17. sykedag (3,5%) - 100% fra og med første sykedag (9,7%) Premien for tilleggstrygd er fradragsberettiget i selvangivelsen Beregnes ut fra gjennomsnittet av pensjonspoengtallene for siste tre år Sykepengene er begrenset oppad til 6G (grunnbeløpet i folketrygden) 1G = ,-

23 Dagpenger selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende har ikke krav på dagpenger Dagpenger fastsettes på grunnlag av arbeidsinntekt. Næringsdrivende har næringsinntekt Personer over 64 år kan få dagpenger på visse vilkå

24 Aksjeselskap

25 Aksjeselskap (AS) Eierne (aksjonærene) har begrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Ansvaret er begrenset til innskuddet (aksjekapitalen, ) En eller flere eiere (aksjonærer) Aksjeloven av 13. Juni 1997 nr 44

26 Stiftelsesdokument Navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer på alle aksjonærene Antall aksjer som skal tegnes av hver aksjonær Det beløp som skal betales for hver aksje Hvem som skal være medlemmer av styret Hvem som skal være selskapets revisor Evt bestemmelse om aksjeinnskudd i annet enn penger

27 Stiftelsesdokument forts. Dersom aksjeinnskudd skal gjøres med andre eiendeler enn penger, noen skal gis særskilte rettigheter i forbindelse med stiftelsen eller selskapet skal dekke utgifter ved stiftelsen, må også dette være bestemt i stiftelsesdokumentet Vedtekter Åpningsbalanse

28 Vedtekter-minimumskrav Selskapets offisielle navn I hvilken kommune selskapet skal ha sitt hovedkontor Selskapets formål Aksjekapitalens størrelse Aksjenes pålydende Antall styremedlemmer Hvilke saker som skal behandles i ordinær generalforsamling Daglig leder

29 Åpningsbalanse Skal vedlegges stiftelsesdokumentet En registrert eller statsautorisert revisor skal avgi erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens regler. Åpningsbalansen med revisors erklæring skal tidligst være datert fire uker før stiftelsen

30 Organer Generalforsamling Styre Daglig leder

31 Generalforsamling Selskapets øverste organ Alle aksjonærene har møterett Hovedregel; 1 aksje = 1 stemme Godkjenner årsregnskap, årsberetning med mer. Skal holdes før 1. Juli Kan også ha ekstraordinær generalforsamling dersom det er spesielle saker

32 Styre

33 Styre Alle aksjeselskaper skal ha et styre Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet. Krav om møte 4 ganger i året Fastsetter planer (strategi) og budsjetter Skal holde seg orientert om den økonomiske situasjonen i selskapet

34 Daglig leder Daglig leder gjennomfører styrets vedtatte strategi gjennom daglig ledelse av bedriften Dersom aksjekapital under 3 millioner er det valgfritt å ha daglig leder Daglig leder velges av styret

35 Regnskapsplikt Har full regnskapsplikt Krav til revisor

36 Skatt Eiernes/aksjonærenes lønn trekkes skatt på grunnlag av vanlig skattekort (som ansatte i bedriften) Selskapet må betale arbeidsgiveravgift (14,1%) av utbetalt lønn Hovedregelen er 28% selskapsskatt av overskuddet Utbytte er skattefritt for aksjonærene (2004) Selskapet skatter etterskuddsvis, året etter inntektsåret

37 Personlige rettigheter Du regnes som ansatt i ditt eget selskap og har av den grunn personlige rettigheter som vanlig ansatt 100% sykepenger fra første dag (Selskapet betaler sykepengene de første 16 dagene) Krav på dagpenger fra Aetat

38 Registrering av foretaket gjelder alle selskapsformer Gjøres i Brønnøysundregistrene, på fastsatt blankett eller elektronisk på Saksbehandlingstid ca 1 uke, men dette varierer Når firmaet er registrert vil du få organisasjonsnummer og firmaattest

39 Registreringsskjema

40 Hva koster det å registrere firmaet? Enkeltpersonforetak 2 500,-* Ansvarlig selskap 2 500,- Aksjeselskap 6 000,- *Enhetsregisteret er gratis

41 Krav til firmanavn Det skal ikke være villedende Må inneholde minst tre bokstaver fra det norske alfabetet Kan ikke alene bestå av navn på et land, fylke eller en kommune Enkeltpersonforetak må ha med etternavnet til innehaver i firmanavnet

42 Godt navnevalg Per Bjørkum AS Trevarefabrikk

43

44 Kundens vurdering av bedriften Bygger på alt hva kunden hører, ser, opplever og erfarer i all kontakt med bedriften og ved en hver anledning

45 Hvor kan du få hjelp? Etablerersentrene i Akershus Innovasjon Norge Bedin (Narviktelefonen) Kompetansesenteret for ide og forretningsutvikling Patentstyret Norsk Designråd Andre

46 Linker Brønnøysund: Innovasjon Norge: Patentstyret: Lovdata: Servicekontoret Andre:

47 Gjør det riktige, riktig til riktig tid

Praktiske og formelle forhold rundt bedriftsoppstart 2009

Praktiske og formelle forhold rundt bedriftsoppstart 2009 Praktiske og formelle forhold rundt bedriftsoppstart Tor Borgar Hansen (med betydelig gjeld til Servicekontoret for næringslivet i Oslo kommune) Dagen i dag Organisering og ledelse Praktiske aspekter ved

Detaljer

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent.

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe Agenda Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap

Detaljer

Hvordan etablere firma? - Et mini-etablererkurs. Ergoterapeutforbundet, 21.september 2012

Hvordan etablere firma? - Et mini-etablererkurs. Ergoterapeutforbundet, 21.september 2012 Hvordan etablere firma? - Et mini-etablererkurs Ergoterapeutforbundet, 21.september 2012 DAGENS HEADING: Greit å vite Kort om Servicekontoret Valg av selskapsform Litt om skatt, regnskap, mva Forretningsplanlegging,

Detaljer

Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011

Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011 Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011 Agenda Kort om Servicekontoret Valg av selskapsform Forretningsplan planlegg for suksess! Hva gjør Servicekontoret Gir gratis informasjon

Detaljer

ansvarlig selskap (ANS/DA) Tips og råd for deg som skal starte TEMAER I DETTE HEFTET:

ansvarlig selskap (ANS/DA) Tips og råd for deg som skal starte TEMAER I DETTE HEFTET: Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Tips og råd for deg som skal starte ansvarlig selskap (ANS/DA) TEMAER I DETTE HEFTET: Krav til eiere Valg av ansvarsform Stiftelsesprosessen

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

3.7 Organisasjon og selskapsformer

3.7 Organisasjon og selskapsformer 3.7 Organisasjon og selskapsformer Målsetting med temaet: de mest vanlige organisasjons- og selskapsformer Hva er ditt behov? Er du alene eller flere? Hva slags risiko medfører etableringen for deg og

Detaljer

Kurs i selskapsformer. Advokat Marius Øvrebø-Engemoen Adv.flm. Christian Wadahl Uhlen

Kurs i selskapsformer. Advokat Marius Øvrebø-Engemoen Adv.flm. Christian Wadahl Uhlen Kurs i selskapsformer Advokat Marius Øvrebø-Engemoen Adv.flm. Christian Wadahl Uhlen 1 1. Innledning / utfordringer 2 Hvorfor er selskapsformer viktig? 3 Den videre fremstilling Valg av selskapsform Konsekvenser

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

ENKELT- PERSON- FORETAK

ENKELT- PERSON- FORETAK E-bok 038 ENKELT- PERSON- FORETAK OG SKATT 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold ENKELT- PERSON- FORETAK og skatt R!SANGERS EBOK 038 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22,

Detaljer

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold SKATTE-ABC FOR EGET FIRMA R!SANGERS E-BOK 001 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Veiledning til fellesblankett for registrering i Veiledning Samordnet registermelding Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet NAV Aa-registeret Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Veiledning til blankett for registrering av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) Veiledning Innhold Del 1: Samordnet registermelding side 3 Hva er Enhetsregisteret? side 3

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer