A-meldingen - slik skal det gjøres!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A-meldingen - slik skal det gjøres!"

Transkript

1 Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene på de mest aktuelle. Finn og forstå tilbakemeldingen Innsending og betalingsfrister Må jeg levere a-melding hver måned? Melding om lønnet arbeid i hjemmet/ Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon Vanlige feilmeldinger - MAGNET-EDAG-108, -252 og -200 Slik korrigerer du a-meldinger Korreksjoner i a-ordningen (figur) Husk avstemmingsrapporten! Se også: Veiledning til a-meldingen og Spørsmål og svar på våre nettsider www. Disse informasjonskildene holdes oppdatert, og viktige saker legges ut som nyheter.

2 A-meldingen - slik skal det gjøres! Finn tilbakemeldingen Kvitteringen du får fra Altinn, er bare en bekreftelse på at du har sendt inn a-meldingen. Meldingen kan likevel være avvist av a-ordningen. Rapporteringsjobben er ikke ferdig før du har kontrollert tilbakemeldingen og rettet eventuelle feil! A03 tilbakemelding kommer til Min meldingsboks i Altinn. Leverer du fra lønnssystem, vil tilbakemeldingen som regel komme i lønnssystemet ditt. Da trenger du ikke hente den opp i Altinn. Enkelte lønnssystemleverandører har ikke lagt til rette for at tilbakemeldningen leses inn. Da må du gå inn i Min meldingsboks i Altinn og hente tilbakemeldingen i xml-format. Dette formatet er laget for å leses og tilpasses av et system. Har du levert med direkte registrering i Altinn, får du tilbakemeldingen som en PDF-fil i Min meldingsboks. Forstå tilbakemeldingen Har du feil i a-meldingen, blir de listet opp i tilbakemeldingen med tilhørende feilkoder. Feilkodene har navn som MAGNET_EDAG_108 eller MAGNET_EDAG_179. Får du tilbakemeldingen i lønnssystemet eller i PDF-fil (for de som leverer direkte i Altinn), vil det også følge med en tekst som forklarer feilen. Se også - her ligger et dokument med utfyllende forklaring til feilkodene. Må du lese tilbakemeldingen som xml-fil, finner du feilkode og tekst i filen. Om du trenger hjelp til å forstå tilbakemeldingen, ta kontakt med din systemleverandør. Om a-meldingen er avvist, betyr det at du ikke har fått levert a-meldingen. Du må rette feilene som gjør at meldingen er avvist og sende inn på nytt. Noen feil må rettes øyeblikkelig - det vil si innen fristen for innsending. Om meldingen inneholder opplysninger som kan se ut som avvik, vil du få beskjed om å kontrollere saken. Er det riktig rapportert, trenger du ikke å gjøre noe, men du må rette dersom det viser seg å være feil. Send a-melding - Kontroller tilbakemelding - Korriger feil - Sjekk den nye tilbakemeldingen

3 Innsending og betalingsfrister Sent ute? Du må levere a-meldingen så snart du kan. Det er ikke anledning til å be om utsatt frist. Hvordan betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk? Finn siste tilbakemelding for januar Finn siste tilbakemelding for februar Summer beløpene til betaling på de to tilbakemeldingene KID og kontonummer finner du også i tilbakemeldingene Har du lønnssystem, kan det være at systemet summerer beløpene. Betalingsfristen for januar og februar er 15. mars. Må jeg levere a-melding hver måned? Har ansatte, men ingen lønnsutbetaling akkurat nå? - Da må du levere a-melding hver måned inntil arbeidsforholdet opphører, selv om du ikke betaler ut lønn. Sesongarbeidere eller arbeidstakere bare i perioder? - Da kan du melde arbeidsforholdet opphørt ved sesongens eller periodens slutt. Ved neste sesongstart/arbeidsperiode melder du inn arbeidstakeren med nytt arbeidsforhold. Melder du ikke inn sluttdato på dine arbeidstakere, må du månedlig levere a-melding hvor du gir opplysninger om arbeidsforholdet, også for måneder det ikke har vært utbetalt noen ytelser/lønn. Frilanser, styremedlemmer, oppdragstakere? - Disse meldes inn med arbeidsforholdstype Frilanser, oppdragstaker, honorar personer m.m. Slike arbeidsforhold skal ikke inn i Aa-registeret, og du trenger derfor ikke melde status hver måned. Du rapporterer når det er utbetalinger/ytelser. Fordel av fri bil, EKOM og lignende? - Slike ytelser som mottas gjennom hele året skal rapporteres hver måned. Du må betale arbeidsgiveravgift ved hver termin, det er ikke lenger utsatt oppgjør. Melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du skal levere inn melding når du utbetaler lønn eller annen ytelse. Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk er dagen etter utbetalingen. Ordningen med utsatt oppgjør gjelder ikke lenger. Leverer du på nett, får du en kvittering med KID og kontonummer for innbetaling. Leverer du på papir? Kontonummer til skatteoppkrever finner du på Der kan du også generere KID-nummer (søk på lage kid ). Skatteetaten NAV Statistisk sentralbyrå

4 Vanlige feilmeldinger Vanskelig å skjønne hva feilen egentlig er? Her er noen av de vanligste. Se også Rapportering mangler. Inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold. Alle arbeidsforhold må rapporteres hver måned til og med kalendermåneden inntektsmottaker slutter. (MAGNET-EDAG-108) I a-meldingen melder du status på alle inntektsmottakere med et arbeidsforhold hver måned. Denne avviksmeldingen får du om en inntektsmottaker er rapportert inn en måned, men mangler neste måned. A-ordningen etterlyser inntektsmottakere i arbeidsforhold som ikke er avsluttet, og som var med i a-meldingen foregående måned. Ordinære arbeidsforhold må meldes inn hver måned. Det gjelder også maritime arbeidsforhold. Arbeidsforhold som går under Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm krever ikke statusrapportering hver måned, og utløser derfor ikke denne feilmeldingen. Eksempel: Du rapporterer inn et arbeidsforhold på inntektsmottaker Kari Hansen i februar I mars 2015 har du ikke tatt med Kari Hansen i a-meldingen. A-ordningen etterlyser da Kari Hansen siden hun ikke er med i a-meldingen for mars, og arbeidsforholdet hennes ikke er avsluttet. Gjelder kun for innsending fra lønnssystem: Den samme feilmeldingen kommer om du bytter arbeidsforholdsid, uten å sluttmelde den forrige arbeidsforholdsiden. Har inntektsmottakeren byttet arbeidsforhold må den tidligere arbeidsforholdiden avsluttes, og et nytt arbeidsforhold/arbeidsforholdsid opprettes. Du avslutter et arbeidsforhold ved å rapportere inn sluttdato på arbeidsforholdet. Inntektsmottakere med ordinært eller maritimt arbeidsforhold må knyttes til en virksomhet. (MAGNET-EDAG-252) Inntektsmottakere som har et ordinært eller maritimt arbeidsforhold må være knyttet til et virksomhetsnummer. A-meldingen sendes inn for en opplysningspliktig, som har et organisasjonsnummer. I tillegg må du oppgi ett eller flere virksomhetsnumre, og så knytte de ansatte til virksomhetsnumrene ut fra hvilken virksomhet/underenhet de er ansatt i. Har du bare én virksomhet, kan du bruke opplysningspliktigs organisasjonsnummer på begge nivå (også virksomhetsnivå). Men vær oppmerksom på at dette ikke går an dersom du tidligere har hatt flere virksomheter under samme organisasjonsnummer. Historikken ligger i Enhetsregisteret, og da krever a-meldingen at du spesifiserer virksomhetsnummeret. Vi anbefaler derfor at du alltid legger inn virksomhetsnummer, da vil du unngå å få slike avviksmeldinger. Inntekt inneholder en ugyldig kombinasjon av opplysninger. (MAGNET-EDAG-200) Feilmeldingen viser at du har rapportert et ugyldig sett med opplysninger til et beløp. Her kan ikke a-ordningen peke nøyaktig på hva som er feil, da vi ikke vet hva du prøver å innrapportere. Eksempler på feil: Tilleggsopplysninger eller spesifikasjon mangler: Fordel av fri bil må for eksempel ha med tilleggsinformasjon om listepris, registreringsnummer og evt bilpool. Antall timer mangler på timelønn. For lønnssystemer kan det være satt false på forskuddstrekk når det skulle vært true. I veiledningen til a-meldingen finner du informasjon om hvilke opplysninger som kreves.

5 Slik korrigerer du a-meldinger Vi kan verken rette eller slette a-meldinger sentralt, men det er mulig å korrigere selv. Sender du a-meldingen fra lønnssystem, er det flere måter å korrigere på. Det er ulike løsninger i ulike lønnssystem, så sett deg inn i informasjon fra din systemleverandør. Rette enkelte opplysninger ny a-melding med kun rettingen ny meldingsid, sendes for samme periode som den tidligere a-meldingen den nye meldingen legges til den tidligere, og summen av de to gjelder for måneden Erstatte en a-melding erstatningsmelding med opplysning om hvilken meldingsid den skal erstatte ny meldingsid, sendes for samme periode som den tidligere a-meldingen den nye a-meldingen erstatter den tidligere fullt ut, og bare den nye gjelder for måneden Slette meldinger det er ikke mulig å slette meldinger i a-ordningen, men du kan nulle ut send en erstatningsmelding som nevnt over innholdet skal være opplysninger om opplysningspliktig (organisasjonsnummer), periode og opplysning om hvilken meldingsid den skal erstatte den tomme erstatningsmeldingen overskriver alle andre opplysninger som lå i tidligere melding NB: ikke alle lønnssystemer tillater denne løsningen! alternativt: nulle ut alle beløpene med motsatt fortegn - krever stor nøyaktighet med tilleggsopplysninger mv nøyaktig likt som opprinnelig melding Registrerer du a-meldingen direkte i Altinn, er det alltid kun siste a-melding som gjelder. Erstatte en a-melding send inn en ny, fullstendig a-melding for samme måned som den opprinnelige bare den nye a-meldingen gjelder Korrigere tidligere sendt melding hent opp opprinnelig a-melding og korriger send inn på nytt Slette meldinger det er ikke mulig å slette meldinger i a-ordningen, men du kan nulle ut send en a-melding med virksomhetsnummer og måned du må fjerne inntektsmottakere og beregningsmåte/sone for arbeidsgiveravgift, se veiledningen for direkte registrering Vi anbefaler alle sterkt å holde seg til én rapporteringskanal. Sender du a-meldingen fra lønnssystemet, må du også korrigere fra lønnssystemet. Rapportering i flere kanaler skaper problemer med rapportering, tolking av tilbakemelding og senere korrigering. Du finner nå mer informasjon og flere eksempler på våre sider under Spørsmål og svar > Hvordan korrigerer jeg en a-melding.

6 Korreksjoner i a-meldingen Ved innsending fra lønnssystem Enten: A-mld 1 > Feil oppdages > Ny a-melding sendes i tillegg A-mld 2 A-melding 1 + a-melding 2 gjelder for perioden. Eller: A-mld 1 > Feil oppdages > Erstatningsmelding sendes A-mld 1 A-mld 2 erstatter a-mld 1 A-melding 2 gjelder for perioden. Hvis a-melding 2 er en tom melding som nuller ut a-melding 1, kan du sende en ny a-melding med de opplysninger som skal gjelde for perioden. Ved direkte registrering i Altinn A-mld > Feil oppdages > Erstatningsmelding sendes A-mld 1 A-mld 2 erstatter a-mld 1 A-melding 2 gjelder for perioden. Hvis a-melding 2 er en tom melding som nuller ut a-melding 1, kan du sende en ny a-melding med de opplysninger som skal gjelde for perioden. Husk avstemmingsrapporten! I Altinn kan du bestille en avstemmingsrapport som oppsummerer opplysningene du har sendt i a-meldinger for et valgt tidsrom. Under Skjema og tjenester finner du A06 A-melding bestill avstemmingsinformasjon. Først må du oppgi hvilket år du ønsker, deretter velger du om du skal ha rapporten for én eller flere måneder. Rapporten inneholder oppsummering av arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og inntektsopplysninger per virksomhet. Når du bestiller rapporten for kun én måned, kan du i tillegg velge å få oversikt over innsendte arbeidsforholdopplysninger. Du vil motta rapporten A07 A-melding avstemming i "Min meldingsboks Til min behandling". Formatet på rapporten er regneark (odf) og xml.

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS?

1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? 1 Hvordan logger jeg inn i FIKS? Gå inn på http://fiks.fotball.no. Logg inn med ditt tilsendte brukernavn/passord. Har du glemt disse, klikk på «Glemt passord eller brukernavn?»-lenken. Når du er logget

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Bygge på, eller bare pusse opp litt?

Bygge på, eller bare pusse opp litt? Oslo kommune Kemnerkontoret Bygge på, eller bare pusse opp litt? Informasjon til privatpersoner Tips, gode råd, lover og regler for deg som skal benytte håndverkere til å bygge bygge på endre eller pusse

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no er en webportal for påmelding og administrering av svømmekurs. Før du kan melde på deg eller noen av dine unger på

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje

Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje Skatteetatens språkprofil mer om hver enkelt retningslinje 1 Grundige forklaringer og flere eksempler I dette dokumentet har vi samlet mer informasjon om de 13 retningslinjene i Skatteetatens språkprofil.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE

INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE INNLOGGING OG BRUK AV FIKS FOR DOMMERE Innlogging FIKS: Brukernavn : fornavn.etternavn (for noen også mellomnavn) Passord: Tildeles ved første gangs bruk. Endres av bruker. Hvis man glemmer brukernavn/passord

Detaljer