Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering"

Transkript

1 Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

2 Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i

3 MAMUT ENTERPRISE ABONNEMENTSFAKTURERING Innhold MAMUT ENTERPRISE ABONNEMENTSFAKTURERING...3 Kom i gang med Avtale-/Abonnementsfakturering... 4 AVTALEREGISTERET... 5 Produktlinjer... 6 Frakt... 6 Tekst... 6 Diverse... 7 Avtaleinnstillinger... 7 Hvordan opprette en ny avtale?... 7 KUNDEAVTALER... 9 Hvordan opprette en ny kundeavtale? AVTALEFAKTURERINGEN Veiviser for opprettelse av salgsordre på grunnlag av kundeavtaler 1: Veiviser for opprettelse av salgsordre på grunnlag av kundeavtaler 2: Hvordan fakturere ordrer generert på grunnlag av avtaler? Hvordan kan jeg håndtere avtalefaktura med årlig fakturering? TILGANG TIL TILLEGGSPRODUKTER...15 ii

4 Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et verktøy for å fakturere kunder som har faste avtaler eller abonnement. Løsningen er inkludert i Mamut Enterprise E5. Nå har du mulighet for å fakturere kunder som har faste avtaler eller abonnement. Dersom du regelmessig fakturerer de samme kundene for de samme produktene og/eller tjenestene kan du enkelt fakturere i en og samme operasjon, også for kommende perioder. Inntektene blir automatisk bokført med riktige datoer og i riktige perioder. I et eget avtaleregister oppretter du avtaler som kunder deretter kan knyttes mot. Avtalen kan settes opp med produkter og tjenester med definerte priser og rabatter, og det kan settes innstillinger for hvordan avtalen skal behandles i systemet; frekvens for når og hvor ofte det skal opprettes salgsordre. I modulen har du full oversikt over hvilke avtaler/abonnement som skal faktureres hvilke kunder og hvor ofte faktureringen skal finne sted. VIKTIG: Funksjonen må aktiveres. Velg Vis Innstillinger Firma Innstillinger per modul - Ordre/Faktura. Aktiver fanekortet Generelt, og merk av for at Bedriften benytter avtalefaktura. Start deretter programmet på nytt. Merk! Funksjonaliteten er tilgjengelig kun som tilleggsprodukt i enkelte av programversjonene. Ta kontakt med din programvareleverandør for å undersøke om funksjonen er tilgjengelig for din programversjon. Modulen består av et Avtaleregister der det opprettes avtaler som kunder deretter kan knyttes mot. Avtalen kan settes opp med produkter og tjenester med definerte priser og rabatter, og det kan settes innstillinger for hvordan avtalen skal behandles i systemet. Avtalen settes opp med en frekvens som styrer når/hvor ofte det kan opprettes salgsordre på grunnlag av kundeavtaler som er knyttet til denne avtalen. Det er også mulig å redigere eksisterende avtaler i registeret og sette avtaler inaktive dersom det skulle bli aktuelt etter hvert. Når en avtale settes inaktiv vil de tilhørende/respektive kundeavtalene ikke lenger vises i kundeavtaleregisteret, og det vil ikke lenger opprettes ordre på grunnlag av disse kundeavtalene. Kundeavtaleregisteret viser hvilke avtaler kunder er knyttet mot. I dette vinduet kan kunder knyttes til avtaler og du kan gjøre endringer i eksisterende kundeavtaler. Du kan sette/endre stoppdato for avtaler, sette kundeavtaler på pause eller du kan avslutte kundeavtaler. Du kan sette en startdato og evt. en sluttdato for hver enkelt kundeavtale, og frekvensen som gjelder for avtalen styrer hvor ofte/når kundeavtalen kan "kjøres" og dermed opprettes salgsordre for. Det er mulig å avslutte en kundeavtale ved å endre status til "Avsluttet", eller sette denne på pause dersom f.eks. kunden ønsker et opphold i leveranse/fakturering. Kundeavtaler som er satt på hold/pause eller avsluttet, kan igjen settes aktive dersom ønskelig. Gjennom en egen veiviser for å opprette salgsordre for aktive kundeavtaler har du mulighet for å velge hvilke avtaler og kunder det skal opprettes salgsordre på grunnlag av, og hvor langt frem i tid utvalget skal settes. Du vil få opp en liste over alle kundeavtaler som det blir opprettet salgsordre for, med mulighet for å fjerne kundeavtaler fra listen dersom disse ikke skal være med i den 3

5 MAMUT ENTERPRISE ABONNEMENTSFAKTURERING aktuelle kjøringen. Avtalene vil da bli foreslått i neste kjøring. Det er også mulighet for å sette utvalgsdato tilbake i tid dersom man først ønsker å opprette salgsordrer for kundeavtaler som skulle være effektuert tidligere, og deretter kundeavtaler som er klare til å kjøres ut fra ny dato. Hver avtale kan knyttes opp mot en frekvens som styrer når/hvor ofte avtalen kan "kjøres", det vil si hvor ofte hver kundeavtale kan danne grunnlag for opprettelse av salgsordre. Frekvensene håndteres i Standardregisteret som kan åpnes ved å klikke på knappen Frekvensregister i verktøylinjen øverst i vinduet Avtaleregister eller ved å velge Vis Innstillinger Firma Standardregister. Du kan opprette nye frekvenser for hhv. en fast dato i hver x. måned, eller med x-antall dager mellom når avtalen skal kunne kjøres. Du kan skrive ut rapporten Fremtidige avtalefakturaer som viser hvilke ordrer du vil kunne generere og fakturere frem i tid på bakgrunn av kundeavtaler. Kom i gang med Avtale-/Abonnementsfakturering Funksjonaliteten er tilgjengelig kun som tilleggsprodukt i enkelte av programversjonene. Ta kontakt med din programvareleverandør for å undersøke om funksjonen er tilgjengelig for din programversjon. Slik kommer du i gang 1. Aktiver funksjonen. Velg Vis Innstillinger Firma Innstillinger per modul - Ordre/Faktura. Aktiver fanekortet Generelt, og merk av for at Bedriften benytter avtalefaktura. Start deretter programmet på nytt. 2. Definer frekvenser i Standardregisteret. Frekvenser styrer når/hvor ofte det kan opprettes salgsordre på grunnlag av kundeavtaler som er knyttet til en avtale. Velg Vis - Innstillinger - Firma - Firmainnstillinger - Standardregister, og bla deg frem til Frekvens. 3. Opprett avtaler. 4. Opprett kundeavtaler. Du er nå klar til å opprette salgsordre på grunnlag av kundeavtaler. 4

6 AVTALEREGISTERET Avtaleregisteret er et register over alle avtaler som er opprettet. I registeret kan du øverst til høyre i vinduet velge om du vil vise kun aktive avtaler i registeret, kun inaktive avtaler eller om du vil se alle avtaler uavhengig av avtalenes status. I oversikten kan du se navnet på avtalen, avtalens status, frekvens, frekvenstype og når avtalen kan "kjøres" neste gang. Kjøring vil si at man genererer salgsordre på grunnlag av kundeavtaler som er knyttet til avtalen. I Avtaleregisteret kan du opprette nye avtaler, redigere eksisterende og sette avtaler inaktive ved å klikke på knappen Slett. Vær oppmerksom på at alle kundeavtaler som er knyttet til en avtale ikke lenger vil vises i kundeavtaleoversikten, og ikke lenger danne grunnlag for opprettelse av salgsordre. En avtale er en mal som er felles for alle kunder som skal faktureres for den samme avtalen eller abonnementet. Det vil si at det knyttes flere kundeavtaler til hver avtale. En avtale kan være et abonnement på et magasin, avis, alarm, eller f.eks. en leieavtale, husleieavtale eller serviceavtale. Du bør opprette en avtale per abonnement eller avtale du skal fakturere på bakgrunn av. I avtalen legger du til de produktene og/eller tjenestene som skal inngå i avtale-/abonnementsfakturaen og setter innstillinger som skal gjelde for ordrer som genereres basert på avtalen. Ved hjelp av en veiviser kan du enkelt opprette salgsordre på bakgrunn av avtaler. Veiviseren startes ved å klikke på knappen Ordre/faktura i verktøylinjen i avtaleregisteret. I veiviseren kan du bestemme hvilke avtaler du vil generere ordrer for og også om det skal være for en bestemt kunde eller alle kunder. 5

7 MAMUT ENTERPRISE ABONNEMENTSFAKTURERING Ved å klikke på knappen Vis avtale vil du kunne se detaljer om avtalen men ikke kunne redigere informasjon i avtalen. Knappen vil kunne gi informasjon til brukere som ønsker mer informasjon om avtalens innhold, men som ikke har tilgang til å redigere avtaler. Ved å klikke på Skriv ut vil du kunne skrive ut en rapport som viser Fremtidige avtalefakturaer. Frekvens Knappen Frekvensregister tar deg direkte til Standardregisteret hvor du kan opprette og vedlikeholde frekvenser. Frekvenser styrer når/hvor ofte det kan opprettes salgsordre på grunnlag av kundeavtaler som er knyttet til en avtale. Det finnes to typer frekvenser: "Antall dager" og "Fast dato i måneden". Hvis du velger "Antall dager", vil det gå X antall dager fra du sist genererte salgsordrer til du kan generere på nytt. Ved bruk av "Fast dato i måneden" vil du kunne sette eks. dager = 1 og måneder = 3, du vil da kunne opprette salgsordrer den 1. hver 3. måned. Produktlinjer I fanekortet Produktlinjer i avtalen legger du til de produktene som skal kunne faktureres på bakgrunn av avtalen. Produktene må være opprettet i Produktregisteret og kan legges til i avtalen ved å klikke på Ny eller Vis produktliste. Frakt I fanekortet Frakt kan du bl.a. angi hvilke leveringsbetingelser som skal gjelde for avtalen. Informasjonen du registrerer i fanekortet vil bli overført til ordrer som opprettes på bakgrunn av avtalen, dersom det er "Avtaleinnstillinger" som er valgt for feltene i fanekortet Avtaleinnstillinger. Tekst I fanekortet Tekst kan du skrive inn en tekst som vil vises på ordre- og fakturautskriftene. Du kan enten skrive inn teksten direkte i tekstfeltet eller du kan velge blant ulike teksttyper i nedtrekkslisten. Det er mulig å ha flere ulike tekster som vises på ulike rapporter. Velger du Fast tekst kan du klikke på søkeknappen til høyre og velge blant forhåndsdefinerte tekster fra Standardregisteret. Fasttekst vil vises på ordre- og fakturarapporter. Tekst på plukkliste skrives inn dersom du har en egen tekst som skal vises på plukklisteutskrifter. Tekst på pakkseddel vil vises på pakkseddelutskrifter. Velger du Tekst servicefaktura kan du i feltet til venstre skrive inn tekst som skal vises ved utskrift av arbeidsordrer. Tekst i feltet til høyre vil vises ved utskrift av servicefaktura. Det er mulig å flytte tekst fra venstre felt til høyre ved hjelp av piltasten. 6

8 Diverse I fanekortet Diverse i avtalen kan du sette innstillinger for bl.a. responstype, avrunding, formular, avdeling, prosjekt, mva og factoring. Innstillingene du setter i fanekortet vil bli overført til ordrer som opprettes på bakgrunn av avtalen, dersom det er "Avtaleinnstillinger" som er valgt for feltene i fanekortet Avtaleinnstillinger. Avtaleinnstillinger Innstillingene i fanekortet Avtaleinnstillinger styrer hvorvidt der er informasjon i feltene på avtalen som skal overføres til salgsordre, eller om det er innstillinger slik disse er satt opp andre steder i systemet som skal gjelde. Som standard vil innstillingene være satt til Avtaleinnstillinger, men dette kan overstyres dersom ønskelig. Hvordan opprette en ny avtale? Slik går du frem for å opprette en ny avtale 1. Velg Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Avtalefakturering. 2. Klikk Ny. 7

9 MAMUT ENTERPRISE ABONNEMENTSFAKTURERING 3. Skriv inn et navn for avtalen og gjerne en intern beskrivelse av hva avtalen gjelder. 4. Sett innstillinger for Frekvens, Betalingsbetingelser, Vår ref. og Referanse. 5. Registrer aktuell informasjon i fanekortene 6. Klikk Lagre når du er ferdig med å registrere informasjon om avtalen. 7. Klikk Avslutt for å lukke avtalevinduet. Du har nå opprettet en ny avtale, og kan benytte denne til dine kundeavtaler. 8

10 KUNDEAVTALER I vinduet Kundeavtaler har du full oversikt over alle kundeavtalene som er opprettet, dvs. alle avtaler mellom kunder i ditt kunderegister og avtaler i ditt Avtaleregister. I kundeavtaleregisteret kan du søke etter en bestemt avtale ved å søke på kundenummer eller du kan klikke på søkeknappen og søke etter en kunde i kundelisten som åpnes. Ved hjelp av nedtrekkslistene for Avtale og Status er det mulig å sette utvalg og kun vise en bestemt avtale eller avtaler i en bestemt status. Ønsker du å endre sortering på visningen av kundeavtalene kan du klikke på kolonneoverskriften til kolonnen du ønsker å sortere etter. I Kundeavtaler kan du opprette nye avtaler mellom kunder og avtaler og du kan gjøre endringer i eksisterende kundeavtaler. Du kan sette/endre stoppdato for avtaler, sette kundeavtaler på pause eller du kan avslutte kundeavtaler. For hver enkelt kundeavtale kan du sette en startdato og evt. en sluttdato dersom det er fastsatt. Det er mulig å avslutte en kundeavtale "manuelt", og sette denne på pause dersom f.eks. kunden ønsker et opphold i leveranse/fakturering. Kundeavtaler som er satt på hold/pause eller avsluttet, kan igjen settes aktive dersom ønskelig. Har du kunder som skal kunne faktureres for flere avtaler/abonnement må det opprettes en kundeavtale per avtale/abonnement. Ved hjelp av en veiviser kan du enkelt opprette salgsordrer på bakgrunn av avtaler. Veiviseren startes ved å klikke på knappen Ordre/faktura i verktøylinjen i avtaleregisteret. I veiviseren kan du bestemme hvilke avtaler du vil generere ordrer for og også om det skal være for en bestemt kunde eller alle kunder. 9

11 MAMUT ENTERPRISE ABONNEMENTSFAKTURERING Ved å klikke på knappen Vis avtale vil du kunne se detaljer om avtalen men ikke kunne redigere informasjon i avtalen. Knappen vil kunne gi informasjon til brukere som ønsker mer informasjon om avtalens innhold, men som ikke har tilgang til å redigere avtaler. Ved å klikke på Skriv ut vil du kunne skrive ut en rapport som viser Fremtidige avtalefakturaer. Hvordan opprette en ny kundeavtale? En Kundeavtale er en avtale som knyttes mellom kunde og avtale. Alle kunder som skal kunne faktureres på bakgrunn av en avtale må knyttes til avtalen. Slik går du frem for å opprette en ny kundeavtale 1. Velg Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Avtalefakturering. 2. Klikk knappen Kundeavtaler. 3. Klikk Ny. 4. Marker aktuell kunde i kundelisten og klikk OK. 5. Velg hvilken avtale som skal benyttes i nedtrekkslisten Avtale. 6. Sett også aktuell Status dersom ikke denne skal være Aktiv fra opprettelse. 7. Sett ønsket Startdato dersom denne avviker fra dagens dato og evt. en Sluttdato dersom dette er avklart ved opprettelse. 8. Klikk OK. Kundeavtalen er opprettet. 10

12 AVTALEFAKTURERINGEN Veiviser for opprettelse av salgsordre på grunnlag av kundeavtaler 1:2 Veiviseren for opprettelse av salgsordre på grunnlag av kundeavtaler kan startes både fra Avtaleregisteret og Kundeavtaler. I første steg i veiviseren setter du utvalg på hvilke avtaler og kunder som det skal genereres ordrer for. Slik går du frem 1. Klikk på knappen Ordre/Faktura i verktøylinjen for å starte veiviseren. 2. Velg om Alle avtaler skal inkluderes i utvalget eller om du ønsker å sette utvalg på En avtale. Ved valg av En avtale kan du klikke på søkeknappen og velge aktuell avtale i listen. 3. Velg om Alle kunder skal inkluderes i utvalget eller merk av for En kunde og klikk på søkeknappen for å velge aktuell kunde. 4. Angi datoen for hvor langt frem i tid avtalegrunnlaget skal settes. 5. Merk av dersom du ønsker å vise statusrapport over ordrer som opprettes via veiviseren. 6. Klikk OK. I steg 2 i veiviseren velger du hvilke kundeavtaler det skal opprettes ordrer for. 11

13 MAMUT ENTERPRISE ABONNEMENTSFAKTURERING Veiviser for opprettelse av salgsordre på grunnlag av kundeavtaler 2:2 I steg 2 i veiviseren får du en oversikt over kundeavtaler det kan opprettes ordrer for basert på utvalget du har satt. Kundeavtaler det kan opprettes ordrer for vil som standard være merket av, men det er mulig å fjerne markeringen dersom det skulle være kundeavtaler du ikke ønsker å generere ordrer for i denne omgang. Når du gjort eventuelle tilpasninger i utvalget klikker du Fullfør for å opprette ordrene. Har du valgt å vise en statusrapport over ordrer opprettet via veiviseren vil denne vises. Ordrene som opprettes finner du igjen i den vanlige modulen for Ordre/Faktura som du finner ved å velge Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistrering. Hvordan fakturere ordrer generert på grunnlag av avtaler? Ordrer som blir generert via veiviseren for opprettelse av salgsordre på grunnlag av avtaler blir overført til ordremodulen hvorfra de må faktureres på vanlig måte. Slik går du frem for å fakturere overførte avtaleordrer 1. Klikk knappen Fakturere i Ordre/Faktura-modulen for å starte faktureringsprosessen. 2. Merk av for Utvalg til venstre i bildet. 3. Velg ønsket type utskrift og sett innstillinger for utskrift. 4. Klikk OK. 12

14 5. Sett utvalg på avtalen du vil fakturere ved å velge aktuell avtale i nedtrekkslisten for dette. 6. Klikk OK. 7. Tilpass utvalget ved hjelp av piltastene dersom det er ordrer du ikke ønsker å fakturere. 8. Klikk OK. Ordren er fakturert. Rapporten Fremtidige avtalefakturaer viser hvilke ordrer du vil kunne generere og fakturere frem i tid på bakgrunn av kundeavtaler. I utvalgsvinduet kan du selv bestemme tidsperioden du vil se fremtidige fakturaer for, om det skal være for en utvalgt kunde eller alle, eller om det skal være for en bestemt avtale eller alle avtaler. Rapporten kan skrives ut ved å klikke på Skriv ut i verktøylinjen øverst i vinduet Kundeavtaler eller Avtaleregister, men rapporten kan også skrives ut fra Rapportmodulen. 13

15 MAMUT ENTERPRISE ABONNEMENTSFAKTURERING Hvordan kan jeg håndtere avtalefaktura med årlig fakturering? For at en avtale skal kunne faktureres årlig, må den være knyttet til en frekvens med årlig fakturering. Når du fakturerer årlig, vil registreringsdatoen på den avtalen kundeavtalen er knyttet mot styre når på året avtalen kjøres/faktureres. Slik lager du en frekvens med årlig fakturering 1. Åpne Frekvens i standardregisteret via Vis Innstillinger Firma Standardregister. 2. Klikk Ny. 3. Skriv inn et navn på frekvensen øverst, for eksempel "Årlig fakturering". 4. Velg Type: "Antall dager" 5. Skriv inn Gjenta hver 365 dag. 6. Klikk OK. Frekvensen kan nå velges i avtaleregisteret. Dette betyr at dersom du lager en avtale med årlig fakturering, vil alle kundeavtalene som knyttes til denne bli med i faktureringsgrunnlaget på samme dato/mnd hvert år. Frem til første forfall må du imidlertid fakturere manuelt, i ordre/faktura. Ønsker du at avtalen i stedet skal faktureres fra for eksempel måneden etter at den ble opprettet, og ett år frem i tid, og deretter til samme tid hvert år, kan du gjøre dette ved å opprette 12 avtaler, en for hver måned i året. Ettersom det er registreringsdatoen for avtalen som styrer når avtalen første gang blir med i faktureringsgrunnlaget, må du manipulere denne ved å endre systemdato først, før du oppretter avtalen. Du endrer systemdatoen via menyen Fil - Systemdato. Se mer om hvordan du gjør dette i introduksjonsboken "Installasjon, innstillinger, rapporter og utvalg". Du kan nå opprette en avtale som får registreringsdato lik systemdatoen. Gjentar du prosedyren, og legger inn en avtale for den 1. hver måned, kan du dermed senere, når du oppretter kundeavtaler, knytte kundeavtalene til avtalen for den aktuelle måneden. Dermed kan kundeavtalen faktureres til samme måned hvert år, og du kan også unngå å måtte fakturere for de resterende månedene frem til en eventuell fast faktureringsmåned. 14

16 Tilgang til tilleggsprodukter For at du skal kunne bruke tilleggsprodukter, må du registrere lisensnummeret du har mottatt etter å ha bestilt produktet, i tillegg til å definere hvilken bruker eller hvilken firmadatabase som skal ha tilgang. Deretter er tilleggsproduktet klart til bruk. Når du har kjøpt tilleggsprodukter vil du få tilsendt et lisensnummer for hvert tilleggsprodukt du har kjøpt. Dersom du har mottatt flere lisensnumre må du først registrere lisensnummeret som gjelder for selve programmet. Deretter kan du registrere lisensnummeret som gjelder for serviceavtalen, eller andre tilleggsprodukter. Merk! Når du registrerer lisensnummeret er det viktig å skrive inn lisensnummeret nøyaktig slik det fremkommer i brev/e-post du har mottatt. Merk forskjellen på bokstaven O og tallet 0. Lisensnummeret inneholder ikke bokstaven O, kun tallet 0. Slik registrerer du en tilleggslisens 1. Velg Hjelp - Om og klikk Registrer lisensnummer. 2. Skriv inn lisensnummeret og klikk OK. Tilleggslisensen er nå registrert. Etter at du har registrert lisens på ditt tilleggsprodukt og restartet ditt Mamut Enterprise-system får du tilgang til å administrere lisensen. Dette gjøres under menyen Hjelp Om Administrer lisensinformasjon. 15

17 MAMUT ENTERPRISE ABONNEMENTSFAKTURERING Noen av Mamut Enterprise tilleggsprodukter må registreres på din firmadatabase eller på brukere for å få tilgang til ny funksjonalitet. Undersøk om tilleggsproduktet gjelder for antall Brukere, antall Firmadatabaser eller Alle brukere og firmadatabaser. Slik administrerer du tilganger til tilleggsproduktet 1. Klikk på Hjelp Om. 2. Velg Administrere lisensinformasjon. 3. Du får nå en liste over de tilleggsproduktene du har tilgang til. Marker tilleggsproduktet, og klikk på Legg til. 4. Velg firmadatabase eller bruker og klikk OK. 5. Avslutt programmet og start på nytt. Nå er all funksjonalitet tilgjengelig. Merk: Nederst på siden står det hvor mange lisenser du har av tilleggsproduktet. Du kan legge til like mange brukere/firmadatabaser som du har lisens for. 16

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Variant Web Mamut Enterprise Variant Web Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Variant Web gir deg muligheten til å ytterligere detaljprofilere dine produkter

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Netaxept

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Netaxept Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Netaxept Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Netaxept Versjon: 12 Innhold BETALINGSTJENESTER FOR BETALING I NETTBUTIKK...

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Versjon: 11.1 i Innhold MAMUT

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Bedrift

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Bedrift 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Telefonkatalogen Bedrift Versjon 14.5 MBS.EXT.TKB.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret?

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Regnskap, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? INNHOLD

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Kom i gang med Mamut! Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med programmet

Kom i gang med Mamut! Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med programmet Kom i gang med Mamut! Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med programmet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med -0 ansatte SIDE INNHOLD TIPS FØR START 0 BEGREPER I MAMUT

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 2 Om programmet 2 Om installasjon 2 Om flerbrukerinstallasjon 3 Under installasjon 6 Betingelser for installasjon 6 Slik installerer

Detaljer

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon Mamut Eiendelsregister Introduksjon MAMUT EIENDELSREGISTER INNHOLD 1 OM MAMUT EIENDELSREGISTER... 1 2 INSTALLASJON... 2 Installasjon av programmet... 2 3 REGISTRERING... 5 Veiviser for registrering av

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Introduksjon til datax

Introduksjon til datax Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Installasjon og oppstart Dette heftet er laget for å veilede deg gjennom installasjon og førstegangs oppstart av datax,

Detaljer

Enkel installasjonsveiledning

Enkel installasjonsveiledning // Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning 1 Introduksjon Dette heftet er laget for å veilede deg gjennom installasjon og førstegangs oppstart av Mamut Business Software, slik at denne blir

Detaljer

DENTAL2000 - Endringsdokumentasjon 2001-2002 SPINE AS. Trondheim, 9. september 2002 Rev. 2.9.3A

DENTAL2000 - Endringsdokumentasjon 2001-2002 SPINE AS. Trondheim, 9. september 2002 Rev. 2.9.3A DENTAL2000 - Endringsdokumentasjon Trondheim, 9. september 2002 Rev. 2.9.3A I DENTAL2000 - Endringsdokumentasjon Innholdsfortegnelse Forord 1 Kap. I Endringer 2002 2 1 v2002.09a... - OCR Giro 2 2 v2002.09

Detaljer

Mamut Enterprise efaktura

Mamut Enterprise efaktura 0BTilgang til Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise efaktura Versjon 14.5 MBS.EXT.EFA.NO.2011.1 I Innhold Tilleggsprodukter

Detaljer

// Mamut Business Software Installasjonsveiledning

// Mamut Business Software Installasjonsveiledning // Mamut Business Software Installasjonsveiledning Innhold Før installasjon 2 Om programmet 2 Om installasjon 3 Om flerbrukerinstallasjon 3 Under installasjon 7 Betingelser for installasjon 7 Slik installerer

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Medlem. Innhold. Registeret er også integrert med regnskapet ditt, noe som betyr at økonomisk informasjon kan overføres direkte dit.

Medlem. Innhold. Registeret er også integrert med regnskapet ditt, noe som betyr at økonomisk informasjon kan overføres direkte dit. I medlemsmodulen holder du oversikt over både praktisk og økonomisk informasjon knyttet til hvert enkelt medlem. Du kan dele medlemmene inn i ulike grupper, noe som øker oversikten ytterligere, og ut fra

Detaljer

ABC FAKTURERING 2004/08

ABC FAKTURERING 2004/08 ABC FAKTURERING 2004/08 Sjekk ordre Gjør om nødvendig en sjekk av ordrene før du starter fakturautskrift. Gå til Annonsemodulen og søk frem aktuelle ordre fra Finn-menyen. Mest aktuelle søk vil være søk

Detaljer

Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Desktop

Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Desktop Mamut Business Software Introduksjon Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Desktop Versjon 14 MBS.BKL.EB.NO.140.2 1 Introduksjon INTRODUKSJON Mamut arbeider alltid med å forbedre standarden

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Mamut Business Software Introduksjon Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Introduksjon til Mamut Business Software Kunde,- salgsoppfølging og netthandel Versjon: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.NO 002 I FORORD

Detaljer

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsoppfølging og netthandel I Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks:

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Guide til mobile tjenester

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Guide til mobile tjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Guide til mobile tjenester Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Guide til mobile tjenester V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Travel CRM Versjon 14.5 MBS.EXT.TRA.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

SERVICEAVTALER Innholdsfortegnelse

SERVICEAVTALER Innholdsfortegnelse SERVICEAVTALER Innholdsfortegnelse SERVICEAVTALER... 2 Hensikten med funksjonen... 2 Opprette fast serviceavtale... 2 Generell info... 2 Serviceintervaller... 4 Logg... 4 Notat... 4 Dokument... 4 Sjekklister...

Detaljer

Mamut Academy. //Viderekommende Innkjøp/Lager/Logistikk

Mamut Academy. //Viderekommende Innkjøp/Lager/Logistikk Mamut Academy //Viderekommende Innkjøp/Lager/Logistikk Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Mamut Business Software Introduksjon Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Introduksjon til Mamut Business Software Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Versjon: 11.2. Partnr.: MBS.MAN.CRM.112.NO I KUNDE-,

Detaljer

Mamut Nets Netaxept. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1

Mamut Nets Netaxept. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Nets Netaxept Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

// Mamut Business Software. Innstillinger, rapporter og utvalg

// Mamut Business Software. Innstillinger, rapporter og utvalg // Mamut Business Software Innstillinger, rapporter og utvalg Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks:

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Mamut Enterprise Telemarketing Call Center

Mamut Enterprise Telemarketing Call Center Mamut Enterprise Telemarketing Call Center Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggs-produktet Mamut Enterprise Call Center. Det vil bli illustrert hvordan du bruker systemet med et fiktivt eksempel

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Introduksjon til Mamut Butikkdata

Introduksjon til Mamut Butikkdata // Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Innhold Nyheter i Mamut Butikkdata versjon 3.5... 3 Om Mamut Butikkdata... 4 Definisjoner

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Introduksjon til datax

Introduksjon til datax Mamut datax Software Introduksjon Introduksjon til datax Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Installasjon, innstillinger, rapporter og utvalg

Mamut Business Software. Introduksjon. Installasjon, innstillinger, rapporter og utvalg Mamut Business Software Introduksjon Installasjon, innstillinger, rapporter og utvalg Introduksjon til Mamut Business Software Installasjon, innstillinger, rapporter og utvalg Versjon: 12. Partnr.: MBS.MAN.INT.NO

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Kom i gang med Mamut Online Desktop

Kom i gang med Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Kom i gang med Mamut Online Desktop Kom i gang med Mamut Online Desktop Innhold Velkommen til Mamut Online Desktop... 3 Kom i gang... 6 Status... 20 Kontakt... 21 Timeregistrering...

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Enbruker

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Enbruker Mamut Business Software Installasjonsveiledning Enbruker Installasjonsveiledning: Enbruker Innhold Om installasjon av programmet... 3 Enbrukerinstallasjon... 5 Slik installerer du: Enbruker... 5 Pålogging...

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Status/Analyse Versjon 14.5 MBS.EXT.BIT.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Mamut Enterprise

Detaljer

Mamut Business Software. Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata

Mamut Business Software. Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Mamut Business Software Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata 1 Introduksjon til Mamut Butikkdata Innhold Om Mamut Butikkdata... 3 Definisjoner av ord og uttrykk i programmet... 6 Kom i gang...

Detaljer

FREMGANGSMÅTER FOR 9 ULIKE BRUKSOMRÅDER. Microsoft Outlook

FREMGANGSMÅTER FOR 9 ULIKE BRUKSOMRÅDER. Microsoft Outlook FREMGANGSMÅTER FOR 9 ULIKE BRUKSOMRÅDER Microsoft Outlook INNHOLDSFORTEGNELSE: Oppgaver: Legge inn oppgaver man må huske på. Oppgaveforespørsler: Gi oppgaver til kollegaer / elever. Oppgaver: Omgjøre e-poster

Detaljer

Introduksjon til Mamut Butikkdata. Innhold OM MAMUT BUTIKKDATA... 1 KOM I GANG... 5. Hva bør du tenke på før du setter i gang?...

Introduksjon til Mamut Butikkdata. Innhold OM MAMUT BUTIKKDATA... 1 KOM I GANG... 5. Hva bør du tenke på før du setter i gang?... Introduksjon til Mamut Butikkdata Innhold OM MAMUT BUTIKKDATA... 1 KOM I GANG... 5 Hva bør du tenke på før du setter i gang?... 5 KASSEOPPTELLING OG DAGSOPPGJØR... 8 Veiviser for kasseopptelling... 9 Veiviser

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Introduksjon 3 Ny versjon 3 Om oppdatering til ny versjon 3 Nyheter i Mamut Business Software versjon 17.0 og 17.1 6

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2015. Brukerveiledning Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2015 Brukerveiledning Tilgang til ebudsjett Visma Enterprise ebudsjett ligger på oppstartssiden. For å åpne ebudsjett, velg fana «Økonomi» og trykk deretter på valget

Detaljer

Mamut Business Software. Mamut Butikkdata, forhandler Introduksjon til Mamut Butikkdata

Mamut Business Software. Mamut Butikkdata, forhandler Introduksjon til Mamut Butikkdata Mamut Business Software Mamut Butikkdata, forhandler Introduksjon til Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Innhold Om Mamut Butikkdata... 3 Definisjoner av ord og uttrykk i programmet...

Detaljer

// Mamut Business Software. // Mamut Business Software. Installasjonsveiledning

// Mamut Business Software. // Mamut Business Software. Installasjonsveiledning 1 // Mamut Business Software // Mamut Business Software Installasjonsveiledning Introduksjon Innhold Før installasjon... 2 Dette heftet er laget for å veilede deg gjennom installasjonen og førstegangs

Detaljer

FORHANDLERPORTAL. Velkommen som bruker av Validus` forhandlerportal

FORHANDLERPORTAL. Velkommen som bruker av Validus` forhandlerportal Velkommen som bruker av Validus` forhandlerportal På de neste sidene gir vi en enkel innføring i ordreregistrering og andre nyttige verktøy Brukermanual forhandlerportal Validus Engros FORHANDLERPORTAL

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

// Mamut Business Software Oppdateringsveiledning

// Mamut Business Software Oppdateringsveiledning // Mamut Business Software Oppdateringsveiledning Innhold Om oppdatering til ny versjon 3 Utføre sikkerhetskopiering 5 Oppdatering til nyeste versjon 7 Flytte programmet til en annen datamaskin/server

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst.

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst. Nyheter og forbedringer for Visma CRM 7.55 Forbedringer Supportsak Koblet til sak feil når du klikket på knappen Når du tidligere klikket på knappen Koblet til sak, fikk du en feilmelding og du kunne ikke

Detaljer

Mamut Academy. //Grunnkurs Innkjøp og Produkthåndtering

Mamut Academy. //Grunnkurs Innkjøp og Produkthåndtering Mamut Academy //Grunnkurs Innkjøp og Produkthåndtering Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer

Introduksjon til Mamut Installasjon, innstillinger, rapporter og utvalg

Introduksjon til Mamut Installasjon, innstillinger, rapporter og utvalg Introduksjon til Mamut Installasjon, innstillinger, rapporter og utvalg Versjon: 10.3 Partnr.: MBS.MAN.INT.103.NO I INSTALLASJON, INNSTILLINGER, RAPPORTER OG UTVALG Produsent og distributør: Mamut ASA

Detaljer

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Anbud/Tilbud OF30 En enkel rutinebeskrivelse i forbindelse med bruk av Anbud/tilbud/bedriftssalg (OF30). (Dette må ikke sammenblandes med tilbudsmodulen BD03) Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Nyheter i Mamut Business Software 14.5 og Mamut Online Desktop 3.5

Nyheter i Mamut Business Software 14.5 og Mamut Online Desktop 3.5 Mamut Business Software Introduksjon Nyheter i Mamut Business Software 14.5 og Mamut Online Desktop 3.5 Versjon 14.5 MBS.MAN.NEWS.14.NO.145.2 I Innhold Innhold... 1 Ny versjon... 3 Om oppdatering til ny

Detaljer

Fra datax til Visma eaccounting

Fra datax til Visma eaccounting Fra datax til Visma eaccounting Steg 1 Eksport av data Dersom du har registre på kunder, leverandører og/eller artikler i datax, kan du enkelt få med deg alt dette over til Visma eaccounting. Hvordan eksportere

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny Dette er et dokument som flere av de øvrige dokumentene refererer til. Ved referansen beskrives eksakt hvordan du kommer til navneinnleggingen. Mange regnskapsprogrammer fokuserer på parnummer når navnene

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte EVALUERING PRODUKTOVERSIKT INSTALLASJONSVEILEDNING PROGRAMVINDUET

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor

Mamut Home Mamut Home Innhold Programvinduet... 2 Start... 4 Mamut Home Mamut Home Free Familie Bolig og eiendom Bil, båt og motor Mamut Home Med Mamut Home kan hele familien holde oversikt over kontakter, aktiviteter, dokumenter, lån, sparing, bolig, eiendom, bil, motorsykkel, båt og motor, samt reise, trening, fritid og middagsselskaper.

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Introduksjon til Mamut Kunde-, salgsoppfølging og netthandel

Introduksjon til Mamut Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Introduksjon til Mamut Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Versjon: 10.3 Partnr MBS.MAN.CRM.103.NO I KUNDE-, SALGSOPPFØLGING OG NETTHANDEL Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302

Detaljer