Maritech Lønn versjon (Endringer etter versjon )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Maritech Lønn versjon 10.00.23 (Endringer etter versjon 10.00.22)"

Transkript

1 Maritech Lønn versjon (Endringer etter versjon ) Innholdsfortegnelse Endringslogg... 2 Ny funksjonalitet... 2 Lønns- og Trekkoppgaver RF-1015 på e-post... 2 Avstemming før godkjenning... 2 Utbedringer Fri endring av innberetningskoder... 3 Følgeskriv utskrift - årstall... 3 Feriepengeliste beregnet - sats... 3 Logging av hendelser - systemlogg... 3 OTP - Husk innstillinger for arter lokalt... 3 OTP Ikke legg til antall fra tilleggs timer... 4 OTP Hurtiginnstillinger... 4 Elektronisk Skattekort... 4 Ny lønnsklient Bilagsnummer og organisasjonsnummer... 5 Com Wrapper Installasjonsdetaljer... 6 Forutsetninger... 6 Tilleggspakker... 6 Installasjon... 6

2 Endringslogg Releaseskrivet finner du på siden under menyen support - support maritech -maritech lønn - versjon Ny funksjonalitet Utsending av LTO på e-post. Lønns- og Trekkoppgaver RF-1015 på e-post Funksjonalitet: Ved utskrift av LTO kan en lagre oppgavene som PDF, og disse vil automatisk legge seg inn i utsendelsesbildet for lønnslipper på e-post. Årsoppgavene vil befinne seg som siste valgbare periode i listen over perioder, med årstallet som periodenummer. Dersom det finnes lønnslipper med dette reserverte periodenummeret (årstallet), vil disse bli overskrevet. Oppgavene krypteres med passord hvis mulig, eller legges i kryptert konteiner ved utskrift hvis ikke mulig. Dette er nødvendig siden det i utgangspunktet ikke er lov å sende LTO på e-post, men skatteetaten åpner for muligheten hvis oppgavene er kryptert. Maritech reserverer seg for ansvar for bruk av denne funksjonaliteten på samme måte som ved bruk av elektronisk utsendte lønnslipper (se punkt ang dette i brukerhåndboken). Opprettelse av LTO tar en del tid (3-6 sekunder pr oppgave, avhengig av miljø), anslått tidsbruk blir oppgitt i skjermbildet. Avbrudd av prosedyren fører til at ingenting lagres eller oppdateres. Beskrankning i funksjonaliteten: Du kan bare ha en LTO pr ansatt pr år. Om noen har ikke-pliktige oppgaver i tillegg til pliktig oppgave, er foreslått bruk å opprette ikke pliktige oppgavene først, og så de pliktige. Ansatte med ikke pliktige oppgaver kan så få disse tilsendt manuelt. Avstemming før godkjenning Ny rutine og rapport som kan benyttes til å avstemme før godkjenning Funksjonalitet: Knapp for avstemming lagt til skjermbildet for godkjenning av lønn. Dersom det finnes en aktiv periode klar for godkjenning, vil det ved oppstart av rutinen konteres på nytt, og det summeres og beregnes verdier på bakgrunn av oppsett på klienten mtp balanse og resultat konti, arter for feriepenger og grunnlag terminoppgave.

3 Utbedringer Videreutvikling. Fri endring av innberetningskoder Funksjonalitet: Sjekk mot ugyldige koder får ikke endret til ikke eksisterende eller inaktive koder. Følgeskriv utskrift - årstall Endret årstallet til oppgavens årstall, ikke aktivt årstall fra klienten. Funksjonalitet: Benytter årstallet oppgaven er fra, ikke det aktive året som er satt på klienten. Feriepengeliste beregnet - sats Sats fra klient/systemdata synliggjort i rapportoverskriften Funksjonalitet: Som før, henter sats som ligger på klient. Husk at satsen på klienten benyttes uansett årstall, så om du forventet en annen sats bør du fjerne denne og bruke systemdata i stedet. Dette gjelder også ved overføring av feriepenger til nytt år. Utvidet logging av hendelser Logging av hendelser - systemlogg Funksjonalitet: Generering av lønn, opprettelse av konteringsbilag og godkjenning av lønnsperiode logges med nøkkeltall, og legges på systemlogg. OTP - Husk innstillinger for arter lokalt Arter valgt for periode og tilleggslønn blir skrevet til lokalt registry. Funksjonalitet: Når en genererer OTP grunnlag, lagres artene en har benyttet hhv for periode og tilleggslønn. Disse hentes opp igjen til neste gang om en sitter på samme

4 PC. Verdiene lagres til maskinens registry, en registry clean vil følgelig slette innstillingene. OTP Ikke legg til antall fra tilleggs timer Regner ikke lengre ut antall timer totalt, men kun for artene som angir periodelønn. Funksjonalitet: Endret oppførsel for utregning av antall timer. Telling av antall timer baserer seg nå på å summere antall der lønnarten er av timetype Tidlønn og inkludert i listen av periodelønnsarter. Antall fra Tilleggslønn ekskluderes fra tellingen. OTP Hurtiginnstillinger Rutiner for å masseoppdatere statuser for OTP. NB Fungerer kun om din databaseversjon er Sybase 11 eller nyere. Funksjonalitet: Endre alle ansatte til å være inkludert eller ekskludert fra ordningen basert på aktiv status i lønnsprogrammet. OBS! oppdaterer ikke endret dato. Menypunkt Annet Hurtigoppsett OTP Ekskluder eller inkluder alle Funksjonalitet: Sette opp alle ansatte som ikke har fått satt arbeidsform fra før til timelønnet. Menypunkt Annet Hurtigoppsett OTP Hurtigoppsett for Timelønnede Elektronisk Skattekort Endret/utvidet skjermbildet til å la det være mulig å ikke legge ved fil ved Ja til tidligere hentet skattekort i år. Funksjonalitet: Ved å sjekke av for Kun for de av mine ansatte som har endringer siden sist trenger du ikke legge ved fil, men vil motta skattekort for endrede kort du tidligere har bestilt for. Dersom en velger Jeg legger ved fil og får tilbake nye og endrede skattekort legges alle aktive ansatte til filen om en ikke oppgir ett utvalg.

5 Ny lønnsklient Bilagsnummer og organisasjonsnummer Ved opprettelse av ny klient, settes flere verdier. Funksjonalitet: Ved opprettelse av ny lønnsklient settes organisasjonsnummer for lønnsklienten til samme som hovedklienten dersom det lar seg oversette som hele tall. Sist brukte bilagsnummer settes til 0 slik at seriene starter på 1 om ikke annet settes.

6 Com Wrapper Fungerer bakoverkompatibelt, men er tilpasset ny funksjonalitet beskrevet i dette dokumentet. Wrapper må installeres på nytt for at du skal få nytte av de nye mulighetene. Sjekk versjonsnummeret under Hjelp Om menyen for oversikt over hvilke moduler og versjoner som benyttes i ditt miljø. Installasjonsdetaljer Forutsetninger Microsoft Dot Net Framework, versjon.net 2 og.net 3.5 er en forutsetning for å kunne benytte wrapperet og AltInn modulen. Versjon eller senere må være installert, tidligere versjoner må manuelt scriptes opp til 9.81 før installasjon. Tilleggspakker ComWrapper bør helst ha samme versjonsnummer som programversjon for å fungere optimalt. AltInn modul er samme som før og har ikke versjonsnummer. Denne kreves for å lage xmlfilene som sendes via ComWrapper til AltInn2. Installasjon Installer maritech Lønn på serveren for å unngå konflikt med evt. annen programvare eller problemstillinger som følge av reduserte skriverettigheter med mer via arbeidsstasjonene. Installer tileggspakken ComWrapper samtidig på hver enkelt arbeidsstasjon/ts klient som du installerer maritech Lønn, så er du sikret optimal tiltenkt funksjonalitet. Dersom modulene AltInn og/eller FTP mangler, installer disse også. FTP er lisensbelagt og funger kun ved betalt lisens.