Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønn. Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner. In business for people. Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4"

Transkript

1 Lønn Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner Silje Andersen seniorkonsulent UNIT4

2 Agenda Spørringer Hvordan du setter opp en spørring Hvordan du lagrer en spørring Spørringer på ressurser og lønnstransaksjoner Hvilke spørringer du kan benytte i en lønnskjøring Side 2

3 Spørringer UBW har mange spørrings- og rapporteringsmuligheter, slik at du kan hente ut de opplysningene du trenger. Hver modul i UBW har sine varianter av spørrebildene, men prinsippene og funksjonaliteten er den samme. Du har enkle spørringer hvor du benytter et enkelt søkemodus. Eller du kan gjøre om søkemoduset ved å klikke på Verktøy-menyen og velge Oppsett, slik at du får et mer avansert søkemodus med flere søkealternativer. I UBW har du i tillegg browserspørringer, som gir mange muligheter slik at du kan bygge opp dine egne spørringer slik du ønsker dem. Du kan lagre spørringen som en mal slik at du bruker den som utgangspunkt, og dermed slipper å definere søket på nytt, hver gang du trenger samme informasjon. Side 3

4 Spørringer Enkle spørringer, Oppsett spørringer og Browser spørringer Data i UBW Opplysninger om ressurser og lønnstransaksjoner Side 4

5 Hvordan du setter opp en spørring I UBW finnes flere vinduer med oppsett spørring: Spørring Bilag, Spørring Ressurser, Lønnstransaksjoner og Kontoplan er noen av dem. Det som skiller disse vinduene fra hverandre er verdiene som det er mulig å spørre på. I Spørring bilag er det bilag som er i fokus, i Spørring Ressurser er det ressurser, i Lønnstransaksjoner er det lønnstransaksjoner og i Kontoplan så er det kontoer. Bortsett fra ulike verdier, så er funksjonaliteten den samme. Nå skal vi se på hvordan du setter opp en spørring, eksemplet tar utgangspunkt i Spørring bilag under Agresso Økonomi, Spørring bilag. Side 5

6 Hvordan du setter opp en spørring Når du åpner en Oppsett spørring, som Spørring bilag, får du opp to vinduer. Det aktive vinduet heter Oppsett spørring, og det er i dette vinduet du skal definere søket ditt. Resultatet av søket vises i tabellvinduet Spørring bilag. Så lenge Oppsett spørring er åpent, er det ikke mulig å aktivere andre vinduer. Side 6

7 Hvordan du setter opp en spørring I Oppsett spørring har du følgende felter tilgjengelig: A - Ikke bokførte poster - Mottaksregistrerte bilag. Mottaksregistrerte poster kan slettes. For lønn er A Åpne variable poster. B Hovedbok, bokførte bilag. For lønn er B Lønnsforslagsposter. C Historisk hovedbok. For lønn er C Historiske lønnsposter. Økonomi spørring bilag Lønn Lønnstransaksjoner Side 7

8 Hvordan du setter opp en spørring Aggregert - Dette feltet angir hvorvidt verdier skal aggregeres eller ikke. Skrivebeskyttet - Hvis dette feltet er valgt, er det ikke mulig å registrere opplysninger i vinduet med søkeresultater. Funksjonaliteten er bare tilgjengelig så lenge det er mulig å registrere opplysninger i vinduet med søkeresultater. Antall rader - Maksimalt antall rader som kan vises i søkeresultatet. Kolonnenavn - Navn på kolonnene det er mulig å søke på. Valgte verdier blir kolonner i resultatet i samme rekkefølgen som i Oppsett spørring. Side 8

9 Hvordan du setter opp en spørring Vis - Du må krysse av for Vis for de kolonnene du vil ha med i søkeresultatet. Sort (sortering) - I denne kolonnen legger du inn sorteringsprioritet for valgte kolonner. Primær sortering angis ved å legge inn 1, sekundær sortering angis ved å legge inn 2 og så videre. Ved å legge inn et minustegn før prioritetsnummeret vises søkeresultatet i synkende rekkefølge. Brudd - Ved å velge Brudd får du summen av alle transaksjonene for kolonnen du har valgt på én egen rad i søkeresultatet. Side 9

10 Hvordan du setter opp en spørring Tekst - Velg Tekst for å få med navnet på kolonneverdiene i søkeresultatet. For eksempel kontonavn. Navnet kommer i egen kolonne. Fra - Søket er fra og med verdien du taster inn. Hvis du ikke legger inn verdi i Til vil søket være begrenset til verdien i Fra. Til - Søket er til og med verdien i dette feltet. Side 10

11 Hvordan du setter opp en spørring Du definerer altså spørringen din i Oppsett spørring på følgende måte: Side 11

12 Hvordan du setter opp en spørring Eksemplet viser en spørring på inntekter for Inntektene skal vises per koststed og navn på koststed skal være med i resultatet. Spørringen skal inneholde beløp og i tillegg skal det være bruddsum per koststed. Spørringen skal kun omfatte kontoer som begynner på 3-serien.? Side 12 Spørringer på ressurser, bilag og lønnstransaksjoner

13 Hvordan du setter opp en spørring Resultatet vises i tabellvinduet, som i dette tilfellet er Spørring bilag. Side 13

14 Hvordan du setter opp en spørring Når du benytter bruddsum i søket, får du tilgang til Første, Forrige, Neste og Siste under Data. Første viser det høyeste bruddsumnivået og Siste viser alle detaljer. Dersom du ønsker å gjøre flere endringer i søket kan du velge Oppsett og Finn (F7) for å åpne spørringen på nytt. Side 14

15 Hvordan du lagrer en spørring Når du er fornøyd med spørringen din, så kan du velge Lagre slik at du får lagret spørringen din som en mal. Side 15

16 Hvordan du lagrer en spørring Du gir spørringen din en beskrivelse. Du velger om spørringen skal være en enkel spørring, hvor du kommer rett inn i spørrebildet eller en spørring hvor du kan bruke Oppsett. Side 16

17 Hvordan du lagrer en spørring Du velger om malen skal være global, altså tilgjengelig for alle brukere eller om den skal være privat, kun tilgjengelig for deg. Hvis du ønsker at søket skal starte hver gang du åpner malen, slik at du kommer direkte til Resultat, så huker du av Automatisk finn. Velger du Bruk som forslag betyr det at malen vil ligge som en forslagsmal for alle brukere når de går inn i spørringen Spørring bilag. Side 17

18 Hvordan du lagrer en spørring Etter at du har lagret spørringen høyreklikker du i menyen og velger Oppdater meny, for å oppdatere menyen med den nye spørringen din. Nå har du laget en mal som du kan bruke når du skal ha en tilsvarende spørring. Hvis du ønsker å gjøre endringer på malen, velger du igjen Oppsett og Finn (F7). Side 18

19 Ressurser Spørringer Lønnstransaksjoner Side 19

20 Spørringer på ressurser Side 20

21 Hvis du skal spørre på ressurser eller lønnstransaksjoner, så kan du bruke enkle spørringer, oppsett spørringer eller browserspørringer. Enkle spørringer er ferdig definert og du kan velge dem direkte fra menyen. Et eksempel på en enkel spørring er Spørring ressurser. Side 21

22 Når du åpner Spørring ressurser kommer du inn i tabellvinduet. Vinduet har en søkerad hvor du kan legge inn søkekriterier og gjøre enkle søk. Dersom du ikke begrenser søket og velger Finn (F7) så får du opp alt som ligger i UBW. Det er derfor alltid lurt å definere søke ditt. Side 22

23 Dersom du for eksempel vil ha frem en oversikt over alle faste ansatte og de faste ansatte har F for Fast i feltet Ressurstype, så legger du inn verdien F i feltet Ressurstype og velger Finn (F7) for å få opp et resultat. Side 23

24 Dersom du ønsker å endre spørringen din etter at du har fått frem resultatet eller du trenger mer informasjon enn det som kommer frem i den enkle spørringen, så velger du Oppsett og Finn (F7) for å hente opp igjen vinduet Oppsett spørring. Her velger du de opplysningene du ønsker å ha med ved å krysse av i aktuelle felter. Velg eventuelle søkekriteriene, sortering, rekkefølge og tekst. Side 24

25 Når du har åpnet Oppsett én gang og oppsett er markert, kan du deretter direkte velge Finn (F7) uten å velge Oppsett på nytt for å åpne vinduet og legge til eller endrer opplysningene dine. Når du bruker Oppsett i Spørring ressurser, så kan du få frem alle person- og lønnsopplysninger for ressursen. Side 25

26 Dersom du høyreklikker på menyvalget og velger Åpne i Browser får du langt flere valgmuligheter Du kan for eksempel bygge opp spørringen din slik at du kan hente inn opplysninger om ressursens ansettelse. Fane Oppsett Side 26

27 Fane søkebet Fane resultat Side 27

28 Spørringer på lønnstransaksjoner Side 28

29 Det er ofte et behov for å spørre på lønnstransaksjoner både før, i og etter en lønnskjøring. Ved å velge menypunktet Lønnstransaksjoner kan du spørre på åpne variable transaksjoner, lønnsforslagstransaksjoner eller på historiske transaksjoner. Side 29

30 Du velger status for hvilke transaksjoner du vil spørre på ved å skrive A Åpne variable poster, B Lønnsforslagsposter eller C historiske poster, direkte i den grå søkelinjen i feltet T. Eller du velger Oppsett og Finn (F7) og krysser av for hvilke transaksjoner du ønsker å ha med i søket ditt. Side 30

31 Transaksjoner med status A er åpne variable transaksjoner som normalt skal være med på lønnsforslaget ditt. Det kan likevel være tilfeller hvor du har åpne transaksjoner fra tidligere perioder, som ikke skal utbetales. Dersom du har det, så bør disse transaksjonene slettes, slik at du vet at alle de åpne variable transaksjonene er transaksjoner som skal være med på lønnsforslaget og gå til utbetaling. Lønnstransasksjoner Lønnsforslag Side 31

32 For å få tak i åpne variable lønnstransaksjoner, kan du spørre på tidligere år og perioder eller spørre med periode blank. Spørr du med blank periode, så får du opp alle åpne transaksjoner. Side 32

33 Dersom du har gamle åpne variable transaksjoner du skal slette, så henter du opp transaksjonene i Variable lønnstansaksjoner via Endre post. Side 33

34 Du merker transaksjonene du skal slette ved å sette et kryss i boksen foran transaksjonen, deretter velger du Behold (F11), slik at du henter med deg transaksjonene over i skjermbildet Variable lønnstransaksjoner, og kan endre eller slette transaksjonene her. Side 34

35 Du markerer radene du vil slette, velger Rediger og Slett rad. Side 35

36 Hvilke spørringer kan du benytte i en lønnskjøring Du bør bygge opp gode spørringer, slik at du kan bruke disse både før og etter du har kjørt et lønnsforslag. Da vil du oppdage feil før du kjører lønnsbekreftelsen og unngår å korrigere eller reversere lønn i ettertid. Lønnsbekreftelse Lønnstransaksjoner Spørringer Spørringer Lønnsforlag Side 36

37 Hvilke spørringer kan du benytte i en lønnskjøring Når du har kjørt et lønnsforslag kan du spørre på alle lønnstransaksjonene på lønnsforslaget ved å gå inn på Lønns forslagstransaksjoner i menyen. Side 37

38 Hvilke spørringer kan du benytte i en lønnskjøring Hvilke kontroller bør du gjøre i en lønnskjøring? Når lønnsforslaget er kjørt anbefales det som et minstekrav at du kontrollerer følgende: Netto utbetalt lønn Negativ lønn Avsetning arbeidsgiveravgift Trukket skatt Bedriftsnummer/virksomhetsnummer på alle transaksjoner som krever dette i a-melding Variable transaksjoner som ikke er med på lønnsforslaget Ressurser som ikke er med på lønnsforslaget Side 38

39 Hvilke spørringer kan du benytte i en lønnskjøring Netto utbetalt lønn Sjekk at du har B - Lønnsforslagsposter Angi 9999 i feltet Lønnart og aktuell lønnsperiode i feltet Periode Side 39

40 Hvilke spørringer kan du benytte i en lønnskjøring Når du får opp et resultat, marker kolonnen Beløp og sorter etter beløpsstørrelse ved å holde inne høyre museknapp. Kontroller at beløpene og totalbeløpet ligger innenfor det som er vanlig i en lønnskjøring. Side 40

41 Hvilke spørringer kan du benytte i en lønnskjøring Negativ lønn Gjenta samme spørringen, men denne gang med lønnart 9998 Negativ lønn. På dette lønnsforslaget er det ingen ressurser med negative lønn. Side 41

42 Hvilke spørringer kan du benytte i en lønnskjøring Avsetning arbeidsgiveravgift - Når du skal spørre på avsetning arbeidsgiveravgift, så ønsker du som regel å gjøre dette totalt og ikke på ressursnivå. Du må derfor gjøre endringer i oppsettet for spørringen din: Kryss av for B Lønnsforslag poster. Klikk Ø for å nullstille oppsettet. Kryss av i boksen Aggregert. Kryss av i Vis på følgende Kolonnenavn: Lønnart, Periode, Ant/grl og Beløp. Legg inn sortering 1 i Sort og Kryss av i Brudd på kolonnen Lønnart. Legg inn 98* i feltet Fra på kolonne Lønnart, aktuell lønnsperiode i kolonne Periode og A i feltet T. Klikk OK for å utføre spørringen. Side 42

43 Hvilke spørringer kan du benytte i en lønnskjøring Du får nå fram en spørring som viser deg hvilke beløp som har blitt beregnet på avsetningsartene for arbeidsgiveravgift. Du må nå kontrollere at både grunnlag og beløp er på det nivået som er vanlig for en lønnskjøring i din virksomhet. Du bør alltid kontrollere avsatt arbeidsgiveravgift før du bekrefter et lønnsforslag. Det er derfor lurt å lagre spørringen din, slik at du kan benytte den i senere lønnskjøringer. Side 43

44 Hvilke spørringer kan du benytte i en lønnskjøring Trukket skatt - Du kontrollerer trukket skatt på tilsvarende måte og får fram grunnlag og beløp. Side 44

45 Hvilke spørringer kan du benytte i en lønnskjøring Bedriftsnummer/virksomhetsnummer - Kontrollere at alle transaksjoner som krever bedriftsnummer i a-melding, har dette på seg i lønnskjøring. Dette gjør du ved å spørre på den relasjonen som utleder bedriftsnummer eller direkte på konteringsdimensjonen, hvis dere har bedriftsnummeret som en dimensjon i konteringsstrengen. Under menypunktet A-meldingen, Oppsett finner du det oppsettet som er gjort for rapporteringsstrukturen i din virksomhet. Side 45

46 Hvilke spørringer kan du benytte i en lønnskjøring Dette ser du under fanen Rapporteringsstruktur. I dette tilfellet er det koststed, slik at du kontrollerer på lønnsforslaget at alle transaksjoner som krever det, har koststed. Side 46

47 Hvilke spørringer kan du benytte i en lønnskjøring Variable transaksjoner som ikke er med på lønnsforslaget - For å kontrollere at alle variable transaksjoner i perioden har kommet med på lønnsforslaget, kan du gjøre et søk på de som eventuelt ikke har blitt med. Gå inn i skjermbildet Variable lønnstransaksjoner, angi Periode og velg deretter Verktøy og Endre post. Alle variable transaksjoner som har R i feltet F er transaksjoner som er med på lønnsforslaget. Transaksjoner som har N i feltet F er transaksjoner som ikke er med på lønnsforslaget. Du bør derfor sjekke årsaken til dette og korrigere feilen, hvis transaksjonene skal være med. Side 47

48 Hvilke spørringer kan du benytte i en lønnskjøring Ressurser som ikke er med på lønnsforslaget - Etter at du har kjørt lønnsforslag bør du sjekke at alle ressurser som skal være med på lønnsforslaget er kommet med. Velg skjermbildet Spørring ressurser og velg deretter Verktøy og Oppsett og velg Finn (F7). Velg feltene Lønnsperiode, Lønnsstatus og Buntnummer. Velg -1 i sortering på Lønnstatus. Side 48

49 Hvilke spørringer kan du benytte i en lønnskjøring Du får nå en liste over alle ressurser sortert etter lønnsstatus. Alle som er med på lønnsforslaget vil ha lønnsstatus R og komme først i spørringen din. De som ikke er blitt med vil ligge nederst i spørringen. Ved å endre sortering til 1 får du endret spørringen slik at de som ikke er med blir listet ut først. Ressurser som er med på lønnsforslaget Ressurser som ikke er med på lønnsforslaget Side 49

50 Hvilke spørringer kan du benytte i en lønnskjøring Etter at du har kontrollert lønnsforslaget ditt, kjørt lønnsbekreftelsen, bokført lønn og utbetalt lønn, så er det tid for å kjøre a-melding. Det er i a-melding laget flere spørringer for inntektsdetaljer, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Disse spørringene ligger under menypunktet A-meldingen, Spørringer a-meldingen. Spørringer kan benyttes både på forslaget til a-melding (HN6004) og på bekreftelse (HN6006). Side 50

51 Hvilke spørringer kan du benytte i en lønnskjøring Spørring bekreftede inntektsdetaljer Spørring bekreftede avgiftstotaler Side 51

52 Hvilke spørringer kan du benytte i en lønnskjøring Ressurser og lønnstransaksjoner Spørringer på historiske transaksjoner og spørringer i a- melding Spørringer på Ressurser og lønnsaksjoner Lønnsbekreftelse Lønnsforslag Spørringer på lønnsforslag Side 52

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World

Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Etterbetalingsrutinen i Unit4 Business World Foredragsholderen Joar Hove Leder for Agresso

Detaljer

3 MAY, 2016 KONTROLLPANEL LØNN LINDA SANDE

3 MAY, 2016 KONTROLLPANEL LØNN LINDA SANDE 3 MAY, 2016 KONTROLLPANEL LØNN LINDA SANDE 3 MAY, 2016 Kontrollpanel lønn EFFEKTIV LØNNSPROSESS #EVRYFØRST Kontrollpanel lønn AGENDA Kort om meg Hva er kontrollpanel lønn Hvilke opplysninger vises? Stor

Detaljer

HURTIGTASTER, INNSTILLINGER OG SØKEMULIGHETER. Lasse Røssing-Enger 24. oktober 2016

HURTIGTASTER, INNSTILLINGER OG SØKEMULIGHETER. Lasse Røssing-Enger 24. oktober 2016 HURTIGTASTER, INNSTILLINGER OG SØKEMULIGHETER Lasse Røssing-Enger 24. oktober 2016 Hurtigtaster Funksjonstaster, kombinasjoner og verktøylinjen Hurtigtaster funksjonstastene F1 Hjelp F7 Finn/søk F2 Merk

Detaljer

Tips og triks i browser HR & Lønn

Tips og triks i browser HR & Lønn Tips og triks i browser HR & Lønn Trude Jensen, Unit4 AS Hva er Browser? Browser er et kraftig og fleksibelt spørreverktøy i UBW, hvor du kan lage egendefinerte og effektive spørringer. Browser er et spørreverktøy

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige

Agresso for budsjettansvarlige 2017 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 08.08.2017. Seksjon for økonomi og infrastruktur

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

Janne Nås 01.04.2014. Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret

Janne Nås 01.04.2014. Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret Janne Nås 01.04.2014 Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret Har du noen gang følt deg slik når valgmulighetene blir for mange Status på ressurs Lønnsstatus Dato til på ansettelsen Dato

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Tips og triks Browser - for regnskapsbrukeren. Trude Jensen, Unit4 AS

Tips og triks Browser - for regnskapsbrukeren. Trude Jensen, Unit4 AS Tips og triks Browser - for regnskapsbrukeren Trude Jensen, Unit4 AS Hva er Browser? Browser er et kraftig og fleksibelt spørreverktøy i UBW, hvor du kan lage egendefinerte og effektive spørringer. Browser

Detaljer

DIGITALISERING AV BILAG. Desktop

DIGITALISERING AV BILAG. Desktop DIGITALISERING AV BILAG Desktop Mottaksregistrering Desktop Mottaksregistrering av hovedbokbilag Bilag mottaksregistreres under menypunktet «Mottaksregistrering av hovedbokstransaksjoner». Bilagsart AH

Detaljer

DIGITALISERING AV BILAG. Agresso web

DIGITALISERING AV BILAG. Agresso web DIGITALISERING AV BILAG Agresso web Mottaksregistrering Agresso web Mottaksregistrering av hovedbokbilag Bilag mottaksregistreres under menypunktet «Mottaksregistrering av hovedboktransaksjoner» Bilagsart

Detaljer

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Finne reisenummer Se på reiseregning Status for reiseregning Utestående reiseregning Endre reiseregning Kopiere reiseregning Slette reiseregning Finne reisenummer

Detaljer

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

Nye lønnarter for korreksjon av arbeidsgivers andel pensjon og AGA Løsning for 2015

Nye lønnarter for korreksjon av arbeidsgivers andel pensjon og AGA Løsning for 2015 Nye lønnarter for korreksjon av arbeidsgivers andel pensjon og AGA Løsning for 2015 Innledning Løsningen for rapportering av arbeidsgiveravgift av pensjonsinnskudd (arbeidsgivers andel) i A- meldingen

Detaljer

Browser for lønnsmedarbeidere MARIANNE HESTETUN

Browser for lønnsmedarbeidere MARIANNE HESTETUN Browser for lønnsmedarbeidere MARIANNE HESTETUN Kort om meg Marianne Hestetun Ansatt i EVRY siden 2009 Jobbet med Agresso siden 1999 Seniorkonsulent / Fagansvarlig lønn / HR Løsningsansvarlig for oppgraderinger

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Hvordan bruke funksjonaliteten på web i UBW On! Lønn/HR

Hvordan bruke funksjonaliteten på web i UBW On! Lønn/HR Hvordan bruke funksjonaliteten på web i UBW On! Lønn/HR Jostein Rekkavik og Linda Sande WWW.EVRY.NO/FORST Hvem er vi? 3 Hvem er jeg? Erfaring 20 års erfaring som prosjektøkonom og lønnsansvarlig 8 års

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

Oppgradering til Agresso Business World: Route 66

Oppgradering til Agresso Business World: Route 66 Kundenotat 14/2012 Dato: 12.11.2012 Referanse:12/1385 Oppgradering til Agresso Business World: Route 66 Innhold 1 Formål... 2 2 Hensikt... 2 3 Målgruppe... 2 4 Fremdriftsplan... 2 5 Nedetid... 2 6 Pålogging

Detaljer

Supportavdelingen forteller hvor skoen trykker

Supportavdelingen forteller hvor skoen trykker Supportavdelingen forteller hvor skoen trykker KJENTE UTFORDRINGER OG HVORDAN VÆRE PROAKTIV? Inger Johanne Røyseland / Ingvild Skurtveit WWW.EVRY.NO/FORST Hvem er vi? Inger Johanne Røyseland Seniorkonsulent

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Informasjon

Informasjon Informasjon 28.01.2016 Nytt regelverk for km-godtgjøring pr. 01.01.2016 Saken gjelder (ny/ubrukt nummerserie) Det er gjort vedtak etter første gangs behandling av Statsbudsjettet i Stortinget, og følgende

Detaljer

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY

Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons. Ansettelser Fokus på A-melding Marianne Hestetun Fagansvarlig lønn/hr, EVRY Agenda Ansettelser

Detaljer

Ny SPKrapportering. Morten Erlandsen Unit4. In business for people.

Ny SPKrapportering. Morten Erlandsen Unit4. In business for people. Ny SPKrapportering Morten Erlandsen Unit4 Agenda Bakgrunnsinformasjon Praktisk om ny SPK-løsning Gjennomgang av løsningen Oppsett Oppstart av ny løsning Bestilling og oppfølging av SPK-rapport Bestilling

Detaljer

Tips og Triks Lønn og HR

Tips og Triks Lønn og HR Tips og Triks Lønn og HR June Catrine H. Torp Agenda Ressurs- og grupperelasjoner Oversikt over hvilke ressurser som har en type relasjon. Kan hente frem alle relasjoner på en ressurs. Masseoppdatering

Detaljer

DIGITALISERING AV BILAG. Desktop

DIGITALISERING AV BILAG. Desktop DIGITALISERING AV BILAG Desktop Administrere Desktop En oppgaves vei gjennom systemet Mottaksregistrerte bilag med bilagsart AH sendes på arbeidsflyt ved lagring. Oppgavene går først til «Attestering HB».

Detaljer

Informasjon

Informasjon Informasjon 25.01.2016 Nytt regelverk for km-godtgjøring pr. 01.01.2016 Saken gjelder: Det er gjort vedtak etter første gangs behandling av Statsbudsjettet i Stortinget, og følgende er vedtatt vedr. skattefrie

Detaljer

DIGITALISERING AV BILAG. Agresso web

DIGITALISERING AV BILAG. Agresso web DIGITALISERING AV BILAG Agresso web Administrere Agresso web En oppgaves vei gjennom systemet Mottaksregistrerte bilag med bilagsart AH sendes på arbeidsflyt ved lagring. Oppgavene går først til «Attestering

Detaljer

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger Avdeling for økonomi Brukerveiledning UBW on! Planlegger Innhold 1. Innledning... 3 2. Planlegger... 3 2.0 Menyen... 3 2.1 Registrering av budsjett i planlegger... 4 2.1.1 Utvalgskriterier... 5 2.1.2 Transaksjoner...

Detaljer

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12

Utskrifter. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 12 Innhold Utskrifter... 2 Lønnsrapporter... 2 Generelt om Lønnsrapporter... 2 Perioder... 2 Danning av rapporter i lønnsberegning... 2 Lønnsrapporter i konsern... 2 Lønnsrapporter ved forskuddskjøring...

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Lønn og forskudd. Innhold

Lønn og forskudd. Innhold Innhold Lønn og forskudd... 2 Lønnsperiode... 2 Aktiv lønnsperiode... 2 Lønnsadministrasjon... 3 Lønnsberegning... 4 Lukking lønnsperiode... 5 Lønnsforskudd... 5 Lønnsrapporter... 7 Lønnsslipp på skjerm...

Detaljer

Tips & triks for regnskapsmedarbeider, superbruker og sluttbruker

Tips & triks for regnskapsmedarbeider, superbruker og sluttbruker Tips & triks for regnskapsmedarbeider, superbruker og sluttbruker LETTERE OG MER EFFEKTIV HVERDAG Jorunn Møller, Unit4 WWW.EVRY.NO/FORST Spørringer / koblinger og datavarehus Søk og Finn VP10 funksjoner

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Tips & triks for regnskapsbrukeren. Gry Barø - EVRY

Tips & triks for regnskapsbrukeren. Gry Barø - EVRY Tips & triks for regnskapsbrukeren Gry Barø - EVRY Agenda Avansert bruk av formler Søk og finn Krysstabulering Datavarehus Muligheter i bilagsregistrering Browserspørringer på web Effektivisering ved hjelp

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing KOM I GANG SuperOffice Sales & Marketing Innhold Navigatoren... 1 Søkemuligheter i SuperOffice Sales & Marketing... 2 Generelle knapper... 6 Konfigurere kolonner... 6 Preferanser... 8 Navigatoren Du flytter

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Workshop: Agresso Excelerator

Workshop: Agresso Excelerator Excelerator-malene legges i Excelerator-gruppa på Agora etter hvert. Noen av malene må tilpasses litt før de legges ut, og for noen må det følge med oppsett for Browserspørringer. Dette må utvikles før

Detaljer

Økonomi i et lønnsperspektiv SOHAIB ALI

Økonomi i et lønnsperspektiv SOHAIB ALI Økonomi i et lønnsperspektiv SOHAIB ALI Sohaib Ali Tittel: Konsulent Erfaring: over 3 år i EVRY + 2 år i Oslo kommune Arbeidet med HR/Lønnsmoduler Leveranseprosjekter: Porsgrunn, Horten, DIKT, GLØ, Nordland,

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: 25.07.2014 Andrés

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 3.1 Oppdatering av fraværstabeller... 5 3.2 PSN12S Statistisk sentralbyrå... 7 3.3 PSN12T Statistisk sentralbyrå for IA-bedrifter

Detaljer

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn

Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn Ferie og feriepenger I Visma Lønn / Visma Avendo Lønn INNHOLD Side FERIE OG FERIEPENGER... 1 INNHOLD... 2 HVORDAN BEHANDLES FERIEPENGER I VISMA LØNN?... 1 Ansatt... 1 Lønnskontosett... 2 Satser og grenser...

Detaljer

1 INNLEDNING... 3. 1.1 Hva er IntellAgent?... 3 2 HENDELSESOPPSETT... 4

1 INNLEDNING... 3. 1.1 Hva er IntellAgent?... 3 2 HENDELSESOPPSETT... 4 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er IntellAgent?... 3 2 HENDELSESOPPSETT... 4 2.1 Spørring på Browser-mal... 5 2.1.1 Hendelse... 6 2.1.2 Inndata... 6 2.1.3 Utdata... 8 2.1.4 Tidsplan... 10

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Veiledning feriepenger

Veiledning feriepenger Harmoni Lønn Veiledning feriepenger 31.05.2017 Innhold Veiledning feriepenger... 2 Generelt... 2 Satser feriepenger... 2 Aktuelle lønnsarter... 3 5. ferieuke... 4 Feriepengeliste... 6 Utbetaling av feriepenger

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Harmoni lønn versjon

Harmoni lønn versjon Harmoni Lønn Harmoni lønn versjon 2017-1 21.12.2016 Harmoni Lønn versjon 2017-1 I årets versjon av Harmoni Lønn er det flere endringer: Skattetabeller for 2017 Mulighet til å gå flere år tilbake Klargjort

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

2016 Visma Software AS 1 (21)

2016 Visma Software AS 1 (21) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

3 MAY, A-melding INGVILD SKURTVEIT OG LINDA SANDE

3 MAY, A-melding INGVILD SKURTVEIT OG LINDA SANDE 3 MAY, 2016 A-melding INGVILD SKURTVEIT OG LINDA SANDE 3 MAY, 2016 A-melding HVORDAN FÅ EN SMIDIG INNRAPPORTERING AV A-MELDINGEN #EVRYFØRST A-MELDING AGENDA Kort om oss Mål for foredraget A-ordning og

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 13.07.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING. Anlegg og Utstyr i Agresso

BRUKER- VEILEDNING. Anlegg og Utstyr i Agresso BRUKER- VEILEDNING Anlegg og Utstyr i Agresso Pr 16.12.2013 1 Anlegg og utstyr i Agresso I Agresso bruker vi ulike begrep ved anskaffelse av driftsmiddel Anlegg skal registreres i anleggsregisteret Utstyr

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Kom godt i gang med norlønn

Kom godt i gang med norlønn Kom godt i gang med norlønn norlønn er et nettbasert lønnsprogram som er utviklet av norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

Hjelp til Godtgjørelser

Hjelp til Godtgjørelser Hjelp til Godtgjørelser Sist oppdatert 18.12.17 Skjema for godtgjørelser Registreringsbildet Utfylling Formål Beskrivelse Dato Lønnart Beløp/Antall Legg til linje Kvittering Endre en linje Slette en linje

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Innholdsfortegnelse Aktiver tjenesten... 2 Innstillinger... 3 Generelle innstillinger... 3 Legg til ansatte... 5 Ny ansatt... 5 Kjøre lønn... 7 Beskrivelse av

Detaljer

Automatisk utligning av refusjon

Automatisk utligning av refusjon Automatisk utligning av refusjon Sohaib Ali WWW.EVRY.NO/FORST Hvem er jeg? Sohaib Ali Seniorkonsulent E-post: sohaib.ali@evry.com Mobil: 458 66 948 Erfaring 4 års erfaring som UBW-konsulent Fagansvarlig

Detaljer

Mailorganisering. Sist oppdatert:

Mailorganisering. Sist oppdatert: Mailorganisering Mål Hensikten med denne guiden er å sette opp et system for organisering av mail som er oversiktlig og skalerbart. Systemet består av to deler; tradisjonell organisering med mapper, og

Detaljer

Excel Dan S. Lagergren

Excel Dan S. Lagergren Excel 2007 Dan S. Lagergren 1 Temaer for dagen Automatiske lister Formatering av regneark Sortering og filtrering Formelbruk Grafer Utskrift 2 Har du hentet eksempelfila? Gå til: http://www.ntnu.no/lynkurs/09/excel

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

TIPS OG TRIKS AMESTO ANALYZE. Øystein Gjertsen

TIPS OG TRIKS AMESTO ANALYZE. Øystein Gjertsen TIPS OG TRIKS AMESTO ANALYZE Øystein Gjertsen Innhold Tips og triks - Amesto Analyze Amestodagen 2015... 1 Hva er forskjellen på Oppdater prosedyrer/oppdater spørringer og Oppdater linker... 1 Oppdater

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Hjelp til Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner

Hjelp til Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner Hjelp til Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner Sist oppdatert: 02.07.15 Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner Hva kan man gjøre under Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner? Arkfanen

Detaljer

Firmakort i Business Online

Firmakort i Business Online Generelt Kortmodulen i Business Online gir en oversikt over de kortavtaler og firmakort som er utstedt til ansatte i din bedrift. Oversikten inneholder blant annet opplysninger som kortnummer, kortholders

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Minikurs. Visma Business Regnskap. Spar tid jobb smart. Skjermbilderapporter

Minikurs. Visma Business Regnskap. Spar tid jobb smart. Skjermbilderapporter Minikurs Visma Business Regnskap Spar tid jobb smart Eva Lindgaard Brukerforum 11.11.13 Side 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE: Spare tid med å lage enkle rapporter Side 3 Generelt Side 4 Periodisering av bilag

Detaljer

PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB

PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORTER I AGRESSO WEB... 1 Pålogging Agresso web... 2 1. Økonomioppfølging i Agresso web... 3 2. Prosjektrapportenes plassering i Agresso web...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.4/5.17.1 Desember 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1.

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Overfør utbetalingslisten direkte til nettbanken

Overfør utbetalingslisten direkte til nettbanken Overfør utbetalingslisten direkte til nettbanken 01.07.2014 Spar tid, slipp kontroller og feilrettinger. Ta deg en kopp kaffe isteden, og nyt en rask og korrekt overføring av lønningene. Fordelene ved

Detaljer

Selskapet kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året.

Selskapet kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. 16.06.2016 Skattefrie selskaper Arbeidsgiveravgiftspliktig når grense oppnås for selskapet Selskapet kommer til å nå grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt for dette året. Denne veiviser forteller hvordan

Detaljer