Komme i gang med Visma AutoCollect

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komme i gang med Visma AutoCollect"

Transkript

1 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så brukermal oppfordres til å leses. Komme i gang med Visma AutoCollect Trinn for trinn 1.1 Visma Collectors AS 0

2 Følgende må være på plåss før mån stårter med oversendelse åv såker: Saksbehandler hos kreditor må ha lest brukerdokumentasjonen og forstått løsningen. Vedkommende må også være i stand til å gjøre sin del av jobben i Visma Business. 1)Korrekt antall løpedager må legges inn på landkode 47 Norge og eventuelt andre aktuelle landkoder. Avtålebildet i Vismå AutoCollect må være registrert i henhold til brukermål Auto overføring av nye saker til purring eller inkasso skal kun slås på etter at man har gjort de vurderinger som er beskrevet under kapittelet Innfordringsavtale i brukermal. 2) Bilagsnummerserie 198 Oppgjør inkasso Visma AutoCollect må være lagt opp med eget bilagsnummerintervall. 3) Bilagsart 198 og 199 skal være opprettet i Visma Business og registrert i innfordringsavtalebildet. 4) Kundereskontro skal være ryddet før man starter slik at man unngår overføring av uønskede poster til purring eller inkasso. 5) Poster som ikke skål til purring eller inkåsso må merkes for dette i feltet Purrefritak. Fakturaer til behandling hos annet Inkassobyrå må merkes med purrefritak. Du må være løpende à jour med alle innbetalinger. 6) Sette opp de ulike konto som skal benyttes i AutoCollect avtalen. Obs: - Mellomværende Visma Colletors - Konto renter - Konto Moms Beskrivelse følger på side 3-4 i denne malen. 1

3 Klientnavn: Fylles ut automatisk fra Visma Business. Organisasjonsnummer: Fylles ut automatisk fra Visma Business. Klientnummer: Fylles ut automatisk fra Visma Business. Dataavsender: Fylles ut automatisk fra Visma Business. Ansvarlig byrå/bedrift: Her registrerer du inn hvem som er ansvarlig operatør for aktuell klient. Det betyr i praksis at det enten er kreditor selv eller hans regnskapsbyrå som skal angis her. Klient E-post: Her angis klientens E-postadresse for oversendelse av informasjon fra systemet. 2

4 Konsulent E-post: Her oppgir du konsulentens E-postadresse. Denne kan godt være identisk med klient E-post dersom det ikke er et regnskapsbyrå inne i bildet. Inkassoselskap: Her blir Vismå Collectors åutomåtisk fylt inn. Kundenummer inkassoselskap: Her fyller du inn kundens organisasjonsnummer. Avtålen kån ikke settes som åktiv før dette kundenummeret er fylt ut. Ansvarlig bruker: Her skriver du navnet på den bruker som er ansvarlig for avtalen (regnskapskonsulenten). Opprettet av: Navnet på den som har opprettet avtalen. Avdeling: Dersom klienten har avdelingsregnskap og inntektene og kostnadene med innfordring skal avdelingshenføres, angir du avdelingsnummeret i dette feltet. Feltet skal kun fylles ut dersom klienten har avdelingsregnskap! Ansvarsenhetsnummer: I dette feltet ångir du hvilken ånsvårsenhet som er Avdeling hos åktuell klient. Se Visma Business Bedriftsparametre og forklaring på avdelingsbegrepet. Feltet skal kun fylles ut dersom klienten har avdelingsregnskap! Avtale ID: Dette feltet trenger du ikke å fylle ut, da det ikke lenger er i aktiv bruk. Denne rubrikken vil fjernes ved senere versjon. Diverse hovedbokskontonummer: I disse feltene angir du kontonummer for de ulike bokføringstilfeller som kan oppstå ved purring og/eller inkasso. Det er selvsagt veldig viktig at riktige kontonummer legges inn her. 1. Kontonummer mellomværende (kun ved inkassooppgjør) Legg opp en hovedbokskonto for Mellomværende Visma Collectors i klassen 15xx. Denne kontoen benyttes kun i forbindelse med oppgjør inkasso. Når inkassooppgjør utbetales fra Visma Collectors til kreditor (klient i Visma Business), vil utbetalt beløp bli bokført mot den konto som oppgis i dette feltet. Dagen etter vil dette beløpet komme som innbetaling i bank, og skal da bokføres debet bankkonto og kredit mellomværendekonto. 2. Konto renter Her skal konto for renteinntekter legges inn. Dersom det er avtalt deling av renteinntekter mellom kreditor og Visma Collectors i forbindelse med inkasso, så vil uansett bare kreditors andel av renteinntektene rapporteres tilbake og bokføres. 3. Konto omkostninger (kun ved inkassooppgjør) Her skal kostnaden ved avtalt provisjon av hovedstol ved inkasso posteres. Summen av totalt innbetalt på hovedstol bokføres mot tilhørende fakturaer, mens kreditor kun mottar den delen som er avtalt av denne hovedstolen. Den delen som tilfaller Visma Collectors blir derfor automatisk kostnadsført på denne kontoen. 3

5 4. Konto MVA (kun ved inkassooppgjør) Her skal inngående MVA høy sats alltid legges inn. Dersom kreditor (klient) ikke har fradragsrett for inngående MVA, skal det i stedet legges inn en kostnadskonto i dette feltet. Det er altså momsbeløpet på MVA pliktige inkassotjenester som kommer fra Visma Collectors per inkassooppgjør. Merk! Før du legger inn verdier her skal nødvendige grunndata være registrert i Visma Business. Se spesielt på beskrivelsen åv Bilågsnummerserie og Bilågsårt under overskriften Opplegg av grunndata i Visma Business i brukermal. Bilagsnummerserie: Legg inn bilagsserie 198 med for eksempel bilagsnummer fra til her. Vi anbefaler at du har en egen bilagsnummerserie for inkassooppgjør slik at du får en løpende og ubrutt bilagsserie på inkassooppgjør. Bilagsart renter: Dette er en viktig kode som må legges inn. Åpne poster med denne bilagsart vil ikke bli overført til inkasso. Dette på grunn av at rentekrav beregnes på nytt ved inkasso og skal derfor ikke overføres til inkasso. 4

6 Bilagsart manuell korrigering: Legg inn bilagsart Korrigering Visma AutoCollect her. Denne er arten som benyttes ved bokføring av innbetalinger som ikke skal rapporteres til Visma Collectors. Bilagsart inkassooppgjør: Bilagsart for inkassooppgjør skal være Inkassooppgjør. Også denne koden er meget viktig og skal kun benyttes av Visma AutoCollect ved bokføring av inkassooppgjør. Auto overføring: Her bestemmer du hvorvidt overføringen av saker til purring eller inkasso for aktuell klient skal skje helt automatisk eller via manuelle purre- eller inkassoforslag. Dersom du ikke klarer å være løpende oppdatert på kundereskontroen anbefaler vi IKKE å benytte Auto overføring. Utsendelse av purring eller inkassokrav på faktura som viser seg å være betalt er dårlig reklame både for kreditor (klient) og andre berørte parter. Ingen er tjent med en slik situasjon. 5

7 Har du imidlertid god kontroll på din kundereskontro og innbetalingene løpende blir oppdatert mot riktige faktura, så anbefaler vi at du benytter automatikken for å overføre faktura til purring eller inkasso. Merk: Vi anbefaler dog at alle bedrifter i oppstarten ikke benytter Auto overføring. Når du så har kommet godt i gang og ser at ting går som det skal, kan automatikken eventuelt slås på. Oppdatere bilag automatisk: Merker du av her, så vil de automatiske buntene som genereres i Visma Business bli oppdatert åutomåtisk uten åt du må trykke på kåffekoppen månuelt i bilågsregistreringen. Vi anbefaler at automatisk oppdatering benyttes. Purreservice: Her angir du om klienten skal benytte purreservice via Visma Collectors. Hvis ikke, så betyr det at kreditor (klient) skal purre selv og kun skal benytte Visma Collectors som inkassoselskap. Vi anbefaler å sette bort hele prosessen til Visma Collectors. Det gir størst effekt og vil være mest lønnsomt for kreditor (klient). Aktiv: Når en ny avtale registreres og det ennå ikke er påført Kundenummer inkåssoselskåp, så vil verdien i dette feltet være blånk. Når kundenummer inkåssoselskåp fylles ut, vil åvtålen åutomåtisk settes til åktiv. Du kån også sette en åvtåle månuelt til ikke åktiv. Merk! Vær oppmerksom på at lisensinnehaver for Visma Business månedlig vil motta en faktura fra Visma Software for bruken av Visma AutoCollect. Dette skjer i henhold til antall aktive innfordringsavtaler. Dette under forutsetning av at minimumsprisen for bruk av Visma AutoCollect er overskredet (på samme måte som AutoPay). Det er lisensinnehaveren av Visma Business som selv har ansvaret for å passe på dette for sine bedrifter (klienter). En faktura pr sak: Dersom klienten velger purreservice, settes det ålltid inn verdi i dette feltet. Det betyr at en purring aldri vil inneholde mer enn en faktura. Dersom klienten velger inkassoservice, skål dette feltet være blånk. Systemet vil då slå sammen flere faktura til en sak ved overføring til inkasso. Minstebeløp inkasso: Her setter du inn hvor stort et krav minimum må være for at det skal overføres til inkasso. (Minimumsbeløp på purring se beskrivelse av dette under overskriften Opplegg av grunndata i Visma Business Landkoder) Antall purringer før inkasso: Dette feltet benyttes kun dersom du skal purre selv via Visma Business og ikke benytte purreservice i Visma AutoCollect. Du forteller da i dette feltet hvor mange purringer som skal være gjort på en faktura før den er moden for inkasso. Visma Collectors anbefaler en purring som derved også skal være inkassovarselet. Løpedager før inkasso: Her legger du inn det antall dager som lovmessig er krevet fra siste purring (inkassovarselet) er sendt ut og til en faktura kan sendes til inkasso pluss løpedager. I eksempelet ovenfor har vi valgt 17 dager, som er de lovpålagte 14 dagene pluss 3 løpedager. 17 dager er minimum av tid som bør gå mellom inkassovarsel og inkasso. 6

8 Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Utgående faktura må løpende oppdateres i Visma Business. Visma AutoCollect tar kun utgangspunk i åpne poster. Alltid kun en faktura per purring. KID på faktura generert i kreditor (klient) sitt fakturasystem må spille på lag med innbetalingssystemet (AutoPay) og Visma AutoCollect. Inkassokrav kan inneholde mange faktura. Visma Collectors purrer alltid med kreditor (klient) som betalingsmottaker Purre- og renteinntekter tilfaller kreditor (klient) Kreditor betaler Visma Collectors per utsendte purring. Inkassokrav utstedes alltid med Visma Collectors som betalingsmottaker Inkassosalær og gebyr belastes debitor (kunde) med regress mot kreditor (klient). Inkassostopp medfører at kreditor belastes saksomkostninger som salær og gebyr. Åpning av stoppet inkasso sak medfører nye gebyr mot debitor (kunde). 7

Visma AutoCollect. Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business. AutoPay for purring og inkasso. Versjon 2.2. Sist revidert 10.04.

Visma AutoCollect. Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business. AutoPay for purring og inkasso. Versjon 2.2. Sist revidert 10.04. Visma AutoCollect Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business AutoPay for purring og inkasso Versjon 2.2 Sist revidert 10.04.2012 Et samarbeid mellom Visma Software og Visma Collectors Innholdsfortegnelse

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoCollect. Versjon 3.03

Releasenotes. Visma AutoCollect. Versjon 3.03 Releasenotes Visma AutoCollect Versjon 3.03 Sist revidert: 09.05.2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOCOLLECT 3.03... 1 INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING

Detaljer

Last ned Abonnentavtale AutoPay og AutoCollect Visma Software AS.doc

Last ned Abonnentavtale AutoPay og AutoCollect Visma Software AS.doc Generelt AutoPay er både et program og en skytjeneste. Det er ikke vanskelig å starte opp med AutoPay, men det er allikevel flere parter som blir involvert når en slik tjeneste skal settes i gang. Nedenfor

Detaljer

Visma AutoPay. Helautomatisk betalingsformidling. Versjon 3.1

Visma AutoPay. Helautomatisk betalingsformidling. Versjon 3.1 Visma AutoPay Helautomatisk betalingsformidling Versjon 3.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 Om denne brukerdokumentasjonen... 1 Nødvendige forkunnskaper... 1 Hvordan komme i gang med Visma AutoPay?...

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap Mamut Academy //Grunnkurs Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10 Releasenotes Visma AutoPay Versjon 3.2.10 Sist revidert: 11.11.2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY 3.2.10... 1 INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Behov for egen reskontro i... 3 Definisjoner... 3 Journaltyper... 4 Datoer på regnskapstransaksjoner... 4 Hovedbok... 5 Funksjonalitet... 5 Eksport av regnskapsinformasjon

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.0 2010 Steget Web Faktura 2001-2010 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

Brukerveiledning til korpsdrift

Brukerveiledning til korpsdrift Brukerveiledning til korpsdrift Innledning Etter en lang utviklingsperiode har NMF nå lansert nye tjenester for korpsdrift på nett. Dette dokumentet vil utvikles etter hvert som mer funksjonalitet legges

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Hvordan komme i gang med Xakt Medlem

Hvordan komme i gang med Xakt Medlem Hvordan komme i gang med Xakt Medlem Innhold Å komme i gang... 4 Første gangs oppstart... 4 Innlogging... 4 Menysystemet... 4 Verktøylinjer, legge til/fjerne... 4 Bankkontoer i hovedboken... 5 Endre kontonavn

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 12.03.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer 8.0 brukerdokumentasjon > Rapportmanual PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6

IS Documentation Site > IS Customer 8.0 brukerdokumentasjon > Rapportmanual PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6 R106 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Beskrivelse sist revidert: År: 2008. Måned: 07. Dag: 02. PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Hensikt Forhåndsbetingelser

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer