Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gull inn gull ut. Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet"

Transkript

1 Gull inn gull ut Datakvalitet og styringsinformasjon innen lønnsområdet

2 Alkymistens laboratorium

3 Dette handler om Kvalitet i datagrunnlag Tilstrekkelig kompetanse Felles rutiner horisontalt og vertikalt Helhetlig forståelse av sammenhenger Tydelighet i behov for styringsdata Arbeidsgiveransvar Lojalitet til rutiner, forståelser og fortolkninger Tid og fokus for ledere og lønnsmedarbeidere

4 Konsekvenser Feil i lønn Feil rapportering Feil beslutningsgrunnlag Feil i elektronisk arbeidsflyt Svekket tillit til lønnssystemet Svekket tillit til arbeidsgiver

5 Vi ser på dette ut fra to perspektiver Ansattes rettigheter Styringsinformasjon

6 Gull inn ansattes rettigheter Riktig lønn Riktig innberetning Riktig rapportering til SPK Riktige fraværskvoter

7 Vanlige feilkilder Lønn Permisjoner som ikke blir forlenget eller avgrenset Feil i ansiennitetsdato Manglende melding om fratredelse Innberetning Manglende utfylte reiser Feil lønnart brukt ved utbetalinger

8 Vanlige feilkilder forts. Rapportering til SPK Feil permisjonskode Reduksjon i stilling i stedet for permisjon Fraværskvoter Eksterne tidsystem Manglende fraværssøknad fra ansatt

9 Reiseregninger Vanlige feil på manuelle reiseregninger Manglende utfylling i forhold til legitimasjonskrav Antall timer på reise stemmer ikke med kostgodtgjørelsen Samme bilag blir sendt inn flere ganger Konsekvenser av mangelfull kontroll på reiseregning Utbetaling ikke i henhold til statens regelverk. Utbetaling av kostnader som ansatt ikke har krav på. Innrapportering på feil kode til lønn og trekkoppgaven

10 Riktig bruk av saksgang Bruk av riktig saksgang er avgjørende for korrekt resultat både på lønn og SPK. Eksempel Kjør saksgang for fungeringer. Opplysninger om fungering skal ikke legges rett inn i IT0008 eller IT0014 Skille mellom saksgang permisjon og saksgang for reduksjon i stillingsprosent

11 Riktig bruk av lønnart Hvilken lønnart som blir brukt har betydning for blant annet beregning av feriepenger og pensjon. Eksempel 1210 Etterreg. bruttolønn Går inn i grunnlaget for pensjon og feriepenger 1206 Godtgj.ferieberettiget Går inn i grunnlaget for feriepenger men ikke pensjonsgrunnlag 1218 Honorar Går ikke inn i feriepenge eller pensjonsgrunnlag

12 Hvem har ansvar for datakvaliteten? DFØ Automatiske kontroller i SAP Data via portalen gir automatisk bedre kvalitet Tilfeldig om vi oppdager feil ved registrering av manuelle bilag Kunden Alle registreringer i SAP skal dokumenteres Bilag skal være korrekt og fullstendig utfylt Mangelfulle bilag må kompletteres Dokumentasjon på endringer i bilag

13 Gull inn kompetanse Arbeidstid Permisjoner Reise SPK AAP

14 Gull inn rutiner Kommunikasjon mellom ledere og lønnsmedarbeider Felles fortolkning og praksis på regelverk Felles bruk av konteringselementer

15 Gull ut - Ansattes rettigheter Rett lønn og innberetning Rett SPK Rett ferie

16 Gull ut Refusjoner fra NAV Generere og bokføre refusjonskrav Lese inn mottatte refusjoner Kontrollere og avstemme genererte krav mot mottatte refusjonsinntekter Overføring til regnskap Rutine for avstemming for regnskapskunder Rapport for utestående krav!

17 Gull ut Automatiske varsler Opphør midlertidig ansettelse Retur fra permisjon uten lønn Stopp faste tillegg og trekk Utløp av prøvetid Adresseendring endre NAV kontor Utløp fritak for arbeidsgiverperiode Max dato fra NAV Feiring - Ikke glem blomsterbuketten

18 Gull ut - Kontrollere arbeidsflyt Reiser Tid S_AHR_ Viser status på reiser ( utbetalt/ikke utbetalt) YWF_VIS_REISER - Vis reiser i arbeidsflyt YWF_VIS_OVERTID - Vis overtid i arbeidsflyt YWF_VIS_FRAVAER - Fraværsmeldinger: Kontroller E-skjema YWF_VIS_SKJEMA Viser e-skjema i arbeidsflyt

19 Gull ut - styringsinformasjon Styringsinformasjon skal være: Nyttig ha betydning Korrekt - kvalitet Rettidig - oppdatert

20 Ulike typer rapporter Rapporter på faste persondata som ligger i SAP, personalrapporter med navn, stilling, lønnstrinn mm. Rapporter som fortløpende beregner et resultat ut fra registrerte data, som f.eks. fleksitidsaldo og sykefraværsrapport. Rapporter med lønnsavregningsresultater som genereres i lønnskjøringene, og som er grunnlag for overføring til regnskapet.

21 Struktur og prinsipper for rapporter 1. Standardrapporter SAP har et bredt spekter av ferdige rapporter Et utvalg av disse finnes i portalen for ledere 2. Ad-hoc rapporter (ikke fullservicekunder) Kunden bygger selv rapportene og velger hvilke datafelt som skal være med i rapporten 3. Rapporter fra lønn/reise/honorar kjøringer Beregnede resultater som ligger i såkalte cluster. Dette er et regnskapsbilag, og kan derfor ikke velges sammen med rapporter for faste persondata som fremkommer i punkt 1 og 2

22 Hvorfor rapporter fra SAP? Til en hver tid oppdaterte personaldata Rapporter fra SAP gir mulighet for oversikt og styring før kostnaden påløper Forutsetningen er at virksomheten legger inn data og benytter systemet på samme måte Det er muligheter i systemet som i dag ikke benyttes Rapporter fra regnskap over forbruk pr. enhet er for kontroll og etterpåklokskap - da pengene allerede disponert

23 Hvem tar ut rapporter? Er det lønnsmedarbeiderne som gir denne servicen til lederne? Tar ledere selv ut rapporter for å følge opp sine ansatte?

24 Samme rapporter i portal og SAP

25 Gull ut eksempler på rapporter YHR_JUBILEER - Jubileumsrapport Viser blant annet startdato i staten og ansiennitet

26 Gull ut eksempler på rapporter YHR_LONNSOVERSIKT - Lønnsoversikt med faktisk avlønningsprosent Kan redigere rapporten direkte i resultatbildet eller overføres til Excel Eksempel på redigert rapport som viser lønnstrinn og stillingskode

27 Gull ut eksempler på rapporter YHR_FRAV Fraværsliste Kan redigeres i resultatbildet eller overføres til Excel F.eks. sykemeldinger og egenmeldinger sortert på organisasjonsenhet

28 Status: Prosjekt styringsinformasjon Eksisterende rapporter YHR_OPPRYKK YHR_PA_ANS_LONN YHR_BONUSKONTROLL YHR_PENSJ_VAR_TILL Ad Hoc Z_OPAL_REISE YHR_LOKALE_FORHANDL Nye rapporter Lønnsglidning Årsverk Turnover Kostnader v/lønnsoppgjør Utdanning Historikk på kostnadssted

29 Endringsønsker fra kunder - rapporter Prosjektet starter i 2012 Forbedring av YHR_LOENNSENDR_UTVID YHR_SJEKK_FERIE tilgjengelig for fullservicekunder Ny rapport pr. stillingskategori i PPOME Ny rapport for kontering på reise Ny rapport som viser alle typer tidsaldi

30 Oppsummering Gull inn, gir gull ut, under forutsetning av: Datakvalitet Gode rutiner Konsistent bruk av systemet God kompetanse Systemforståelse og kunnskap om rapporter

31 Fra bly til gull på 1-2-3

32 Spørsmål eller kommentarer?

33 Takk for oppmerksomheten!

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Hvordan ha oversikt og kontroll uten papir?

Hvordan ha oversikt og kontroll uten papir? Hvordan ha oversikt og kontroll uten papir? Elektronisk oppbevaring av bilag for e-skjema, reiser og utgiftsrefusjoner Tove Tung Kundeforum 2014 Elektroniske løsninger i selvbetjeningsportalen Mangler

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Elverumskolen samler inn personopplysninger:

Elverumskolen samler inn personopplysninger: Innhold Elverumskolen samler inn personopplysninger:... 1 1.1 Registrering av personopplysninger... 1 1.2 Endring av personopplysninger... 4 1.3 Sletting av personopplysninger... 5 Elverumskolen samler

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ----------------------------------------

Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Sammenstilling av Riksrevisjonens uttalelser i Dokument 1 (2010 2011) ---------------------------------------- Innhold Revisjonsomfang 1 Generelle merknader og gjennomgående funn 1 Informasjonsflyt og

Detaljer

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr.

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr. NOBB prisindeks er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal beregnes. Rabattering skal skje med utgangspunkt i den enhetsprisen som ligger i NOBB. Oppdatering av priser

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer