Årsskiftet 2012/2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsskiftet 2012/2013."

Transkript

1 Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning lønn Det er ingen rutine for årsavslutning lønn. Du må opprette lønnskjøringer for Dette gjøres fra Lønn - Vedlikehold Lønnskjøringer. Årstallet bestemmes øverst i bildet. Kontroller nøye at årstall og datoer blir riktig for Feriepenger Feriepengelisten kjøres med dato Dersom du velger Med oppdatering oppdateres lønnstakere med feriepenger til gode. Nærmere beskrivelse finner du i i hjelpfunksjonen (dokumentasjonen) i Visma Contracting (Lønn Periodiske lister). Rutinen kan kjøres flere ganger siste gang gjelder. Det er datoen som er viktig her. 3 Lønns- og trekkoppgaver. Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver 2012 finnes på hjemmesidene til skatteetaten. Den kan leses fra: og-arbeidsgiveravgift/lonns--og-trekkoppgaver/kodeoversikten/kodeoversikt-for-lonns-- og-trekkoppgaver/ Her finnes også Lønnsinnberetning på maskinlesbart medium. Versjonen inneholder nytt koderegister. Det er i år ingen endringer på års oppgave. Imidlertid er to L&T-koder borte fra Lønns- og trekkoppgavene, og nye blanketter for Lønns- og Trekk-oppgaver er laget. Følgende lønns og trekkkode er lagt til: 927 grensegjengere Både Årsoppgave og Lønns- og trekkoppgave har automatisk import. Vi varslet i for to år siden fjor at man kom til å fase ut L&T-oppgaver for pressefals / matrise (RF- 1026). Dette ble gjennomført i fjor, og alternativet finnes ikke lenger. Blankettendefinisjonen for Årsoppgaven og Lønns- og Trekkoppgaven er en del av programversjonen og importeres nå automatisk. Pass på at du har rikelig med blanketter, og ta kopi av Årsoppgaven. Noen tips; Kjøring av lønns- og trekkoppgaver, til skjerm eller skriver: Det er viktig at du første gangen markerer for Dann nye tall. Du kan senere gå ut og inn av oppgaven uten at det er nødvendig å danne tallene på nytt. Dette er kun nødvendig dersom du har endret verdiene på en lønnstaker. Det kan være lurt først å se igjennom oppgavene på skjermen. Tilleggsoppslysninger kan legges inn på en linje. Dette styres av den offentlige koden. Du gjør dette ved å bla deg ned til linja med koden og deretter trykke på knappen Endre linje. Linjene med hengelås viser hva som kan endres på koden. Lønns- og trekkoppgaven kan kjøres flere ganger! - 1 -

2 4 Endringer fra forrige år: Noen koder er endret og disse er de viktigste: 210 Uførepensjon til personer over 67 år Under denne kode innberettes uførepensjon som er utbetalt fra og med måneden etter at mottakeren fyller 67 år. Uførepensjon fra andre enn Folketrygden som utbetales til og med måneden mottakeren fyller 67 år skal innberettes i kode 247. Varig uføregrad: 219 Skattepliktig ektefelletillegg Under denne kode innberettes ektefelletillegg etter folketrygdloven 3-24 første ledd som utbetales til mottaker av uførepensjon. Under denne koden innberettes også ektefelletillegg etter folketrygdloven 3-24 annet ledd som utbetales til mottaker av alderspensjon, og tilsvarende ektefelletillegg som utbetales til mottaker av avtalefestet pensjon i offentlig sektor, dersom ektefelletillegget begynte å løpe 1. januar 2011 eller senere. Koden skal likevel ikke benyttes i de tilfeller skattyter er innvilget AFP med ektefelletillegg med virkningstidspunkt før 1. januar 2011 og går over på alderspensjon med ektefelletillegg etter 1. januar I slike tilfeller benyttes kode 242. Kode 219 benyttes sammen med andre aktuelle koder. Skattefritt ektefelletillegg innberettes i kode Nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) og livrenter tegnet som fortsettelsesforsikringer Under denne kode innberettes utbetalinger fra kollektive livrenter i arbeidsforhold tegnet fra 1. januar Under denne kode innberettes også utbetalinger fra livrenter som er tegnet som fortsettelsesforsikringer hvor det ikke har blitt gitt inntektsfradrag ved ligningen. Under beløp innberettes skattepliktig utbetaling fra livrenten. Hvis livrenten ikke er skattepliktig innberettes 0 under beløp. Under totalt utbetalt beløp innberettes samlet utbetaling før fradrag for tilbakebetaling av premie, forsikringens avbruddsverdi mv. Arbeidsgivers dekning av premie til livrenter i arbeidsforhold innberettes i kode 116-A. Utbetaling fra kollektive livrenter i arbeidsforhold tegnet før og utbetaling fra fortsettelsesforsikringer hvor det har blitt gitt fradrag for innbetalinger til ordningen innberettes i kode 211 eller 212-A. Totalt utbetalt beløp: Kode 239 til og med kode 241 gjelder kun utbetalinger fra spesielle oppgavegivere, og er tatt inn bak i kodeoversikten - 2 -

3 242 Skattefritt ektefelletillegg Under denne kode innberettes ektefelletillegg etter folketrygdloven 3-24 som utbetales til mottaker av alderspensjon, og tilsvarende ektefelletillegg som utbetales til mottaker av avtalefestet pensjon. Koden skal bare benyttes for de som allerede var mottakere av 32 ektefelletillegget 31. desember Koden skal også benyttes i de tilfeller skattyter er innvilget AFP med ektefelletillegg med virkningstidspunkt før 1. januar 2011 og går over til å motta ektefelletillegg i tilknytning til alderspensjon etter 1. januar Kode 242 benyttes sammen med andre aktuelle koder. Skattepliktig ektefelletillegg innberettes i kode Ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor Under denne kode innberettes utbetaling av avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor, dersom denne begynte å løpe 1. januar 2011 eller senere. Når koden omfatter avtalefestet pensjon som er arbeidsgiveravgiftspliktig, skal koden brukes med angivelse av "-A". Avtalefestet pensjon i privat sektor som begynte å løpe før 1. januar 2011 skal innberettes i kode 227. Kode 244 og 245 gjelder kun utbetalinger fra spesielle oppgavegivere, og er tatt inn bak i kodeoversikten. Spesielle koder 138 Foreldrepenger fra folketrygden Under denne kode innberettes foreldrepenger utbetalt fra Arbeids- og velferdsetaten. Svangerskapspenger fra Arbeids- og velferdsetaten skal innberettes under kode 244. Se ellers hjemmesiden for kodeoversikten 2012: og-arbeidsgiveravgift/lonns--og-trekkoppgaver/kodeoversikten/kodeoversikt-for-lonns-- og-trekkoppgaver/ - 3 -

4 5 Klargjøring for nytt regnskapsår Det er tre ulike måter å klargjøre på, avhengig av om bedriften bruker a) Visma Contracting med Regnskap b) Visma Contracting med Kundereskontro (registrerer innbetalinger) c) KUN Visma Contracting med fakturering uten registrering av innbetalingene. Du skal bare bruke EN av metodene nedenfor. (Den som skal utføre det må være logget inn som bruker SYSTEM ) a) Regnskap Det krysses av for kjøring på 2 år og nye bilagsnummerserier må legges inn. Menyvalg: System - Firmaopplysninger - Årsavslutning - Klargjøring for to år b) Kundereskontro Det krysses av for kjøring på 2 år og nye bilagsnummerserier må legges inn. Menyvalg: System Firmaopplysninger - Årsavslutning - Klargjøring for to år c) KUN Fakturering (uten registrering av innbetalinger) Regnskapsår endres til nytt år Menyvalg: System - Vedlikehold - Systemkoder - Regnskap - 4 -

5 6 Varetelling Se også beskrivelse Hjelp (F1). 1. Oversikt Varene må finnes med kostpris i vareregisteret fra grossist. Diversevarer kan IKKE brukes i rutinen for varetelling, fordi det ikke finnes individlager i Contracting. Man trenger ikke ha rutiner for lagerstyring for å bruke rutine for varetelling, men det er noen fordeler man går glipp av. Uten lagerstyring har man ikke: a) Beregning av gjennomsnittlig kostpris, fordi man ikke fanger opp all lagertilgang. b) Opptellingsliste lager(varer), fordi den ikke blir vedlikeholdt gjennom året. Man kan skrive ut en telleliste for solgte varer. Dersom det ikke brukes lagerstyring, kan man også få lagerverdien ved å sette opp en intern-ordre som anbudsordre med kostpris, og registrere beholdningen som en pakkseddel. Det er nødvendig å merke ordren med Anbud i ordretype, slik at ikke verdien kommer med på ordrereserven. Rutinene for billager på PDA vil være avhengig av leverandøren, men det er fra Visma Contracting at klargjøring og oppdatering utføres. Det kan også brukes håndterminal med skanner for å utføre tellingen. 2. Beskrivelse 1. Rutinen starter med å Klargjøre lageret for telling. Da flyttes Lagerbeholdning til Gammel beholdning samtidig som opptalt beholdning settes til null. Lageret får status Telling pågår. Det kan fortsatt registreres materiell på ordrer, da det ikke påvirker tellingen. 2. Som grunnlag for tellingen kan man bruke Opptellingsliste lager, Telleliste solgte varer, eller for de som kjører lagerstyring: Telleliste fra skjermen, sortert på varenr. eller lokasjon og overført til Excel. 3. Tellingen kan registreres på PDA, håndterminal elle direkte på skjerm. Ved telling på skjerm kan man bruke Hent lagervarer til telleliste, for å få en enkel registrering på skjermen. Tellelister kan registreres på flere arbeidsplasser ved å velge forskjellig vareintervall til tellelister. Det er mulig å registrere samme vare på flere arbeidsplasser. 4. Dersom det er innkjøpsavtale for et prosjektlager, kan Grossist og Innkjøpsavtale angis for beregning av kostpris. 5. Det kan ryddes opp i gamle snittpriser ved å bruke Kostpris til snittpris. 6. Snittpris og kostpris kan registreres ved å merke feltet for Registrer snittpris/kostpris. 7. Ved valget Slett registrert, slettes tellelisten uten at kolonnen Opptalt hittil blir berørt. 8. Aktive tellelister viser lister som ikke er oppdatert fra andre brukere. En annens liste kan hentes til skjermen. 9. Overfør telling avslutter tellelisten og summerer antallet til Opptalt hittil 10. Tellelisten kan sorteres på varenummer eller lokasjon. 11. Varer som ikke lenger skal være lagervare kan merkes for Slett fra lager. 12. Dersom du har en telleliste på skjermen, vil markøren gå til Antall på neste linje når du har startet registreringen. For å avslutte brukes Avbryt [F3] eller Esc. 13. Etter at alle tellelister er overført telling, kan man før Oppdater lagertelling kjøre ut Beholdningsverdier med fra/til lagernr. 14. Under Oppdater lagertelling blir tellingen slått sammen med bevegelsene som har skjedd på varene i telleperioden og kostprisverdier blir oppdatert. 15. Etter at Oppdater lagertelling er foretatt, kan man kjøre en liste med Beholdningsverdi med valg av hvilken varetelling/lager man ønsker og kjøre ut. 16. Stikkprøve telling kan man kjøre istedenfor Oppdater lagertelling for at alle lagervarer som det ikke er foretatt telling på skal oppdateres med det antall som ligger på lageret

6 7 Nullstilling av omsetningstall på varer Uavhengig av lagerstyringen blir det summert et tall for forbruk og innkjøp av den enkelte vare. Dette vises i menyvalget: Varelager - Spørring - Lagerverdier Dersom alt forbruk av materiell føres ut på pakkseddel eller direkte på faktura, vil dette være forbruket. Tallene for Kjøp, forutsetter bruk av bestillingssystemet og/eller autofakt/inngående faktura til lager. Nullstilling ved årsskiftet (før registrering av varer på nytt år) gjøres med menyvalget: System Firmaopplysninger - Årsavslutning Overfør kjøps/salgs-tall varer. Denne rutinen overfører årets data til fjoråret og nullstiller årets tall. Den må kun kjøres en gang hvert år, eller nullstilles også fjoråret. Rutinen gjennomgår nå alle varer for alle grossister. 8 Årsavslutning regnskap Det er alltid lurt å ta backup evt. en kopi av data før programmet for årsavslutning kjøres. Du må være logget inn som systembruker. Revisorposteringer må være ført, og mva-oppgave for termin 6 må være oppdatert. Mva-oppgaven salderer grunnlagskontiene mot Speilkonto, slik et denne blir null. Årsavslutning bør ikke kjøres dersom Speilkonto har utgående saldo. Dersom årsresultat ikke er overført til Balansen, eller ikke går i null, får du et varsel, men kan likevel avslutte. Differansen blir da ført på Interimskonto (2999). Sjekkes ved å skrive ut Saldoliste hovedbok periode 12 på konti (kun resultat). Denne skal ha sum 0,00. Systemdato kan stå til dagens dato. Menyvalg: System - Firmaopplysninger Årsavslutning Årsavslutning regnskap. Sjekk hvilke år som blir slettet mht. antall år systemet tar vare på. og velg Start

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 4.11 Oslo, desember 2009. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder ny funksjonalitet som i hovedsak har kommet som

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2010 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Årsoppgjøret i praksis

Årsoppgjøret i praksis Årsoppgjøret i praksis Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2011 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2012...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2015 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2014 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Varetelling i QuickNG

Varetelling i QuickNG Varetelling i QuickNG Dette skrivet tar for seg rutinen for varetelling og beskriver de forskjellige forhold man må ta hensyn til for at lager oppdateringer skal bli korrekt. NB: Dato for varetellingen

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Januar 2013 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Visma Contracting versjon 4.21 Fix 3 7. april 2011 (Versjonsnummer 4.21.03)

Visma Contracting versjon 4.21 Fix 3 7. april 2011 (Versjonsnummer 4.21.03) Visma Contracting versjon 4.21 Fix 3 7. april 2011 (Versjonsnummer 4.21.03) Generelt Får ikke startet Contracting etter oppdatering Gå til katalog P:\Contracting\Etc\ (Disken kan være noe annet enn P:\

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

Agro Økonomi. Lønn. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Lønn. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Lønn - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang - Lønn Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Informasjon om installasjon av Agro Økonomi finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering.

Detaljer

Easy-Regn versjon 17.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2013/2014

Easy-Regn versjon 17.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2013/2014 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Årsavslutning Maritech Lønn

Årsavslutning Maritech Lønn Innholdsfortegnelse Årsavslutning Maritech Lønn 1. Lønns- og trekkoppgaver... 1 2. Årsoppgave (følgeskriv RF 1025)... 3 3. Innberetning... 4 4. Kjøring av lønn på nytt år.... 6 1. Lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer