Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering"

Transkript

1 Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering 4. november 2009 Innkjøp og registrering av anlegg/utstyr med verdi over kr ,- Departementet har bestemt at fra 1. januar 2007 skal nytt anlegg/utstyr med verdi over kr ,- aktiveres i anleggsregisteret i Agresso. Formålet med dette er at anlegget/utstyret skal avskrives etter nærmere regler oppgitt i Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering. Avskrivningsreglene gjelder også for IT utstyr selv om verdien er under kr ,-. Agresso håndterer avskrivingen automatisk under forutsetning av at anskaffelsen blir belastet riktig konto- prosjekt- VO/arbordre-sted. Verdimerkingen fortsetter som tidligere. For identifisering av tapt utstyr er det unødvendig med instituttnavn på merkene, så når restlager av merker er tatt ut, vil nye merker være preget med riktig logo, UMB og et løpenr. Størrelsen vil være 11 * 50mm. Slik at merkene lettere kan benyttes på mindre utstyrsenheter. Bestilles hos IBS security tlf Forslag til rutine: 1. Anbefaler at den elektroniske flyten av fakturaen går innom en regnskapsmedarbeider for kontering og anleggsregistrering, før anvisning av fakturaen. 2. Mottar en godkjenner en faktura som skal aktiveres/utstyrsregistreres må fakturaen avvises med kommentar om hvordan konteringen skal være. Veiledningens oppbygning Registrering av utstyr som skal aktiveres/avskrives... 1 Registrering av anlegg som skal utstyrsregistreres men ikke aktiveres... 5 Salg av brukt anleggsmiddel/utstyr... 7 Avhending/kassasjon av anleggsmiddel/utstyr... 7 Intern rutine... 7 Prosjektavslutning... 8 Registrering av utstyr som skal aktiveres/avskrives NB! Ved registrering av anlegg som skal aktiveres/avskrives SKAL det være samsvar mellom bilag og anleggsregisteret (konto-prosjekt-vo/arbordre-sted). Side 1 av 9

2 Mottaksregistrering i Agresso: Ved kontering i hovedbok er det VIKTIG å benytte korrekt konto. Anleggsnummer skal her registreres, men det må da først registreres i Anleggsmodulen. Velg Anleggsverdiregnskap - Anlegg - Anleggsmiddel Registrering av anleggsmiddel. Hver enhet benytter her sin egen nummerserie, viktig at den begynner med egen stedskode. Eks nummer fra utstyrsregistreringslappen. Side 2 av 9

3 Anleggsgruppe: Benytt kombiboksen for å velge riktig gruppe (denne konto/teksten svarer til teksten i kontoplanen, SKAL være lik) Dato fra: sett inn leveringsdato/fakturadato Dato til: skal IKKE fylles ut Avskrivningsmetode: Lineær (ALLTID) Frekvens: Periodisk (ALLTID) Levetid: her skal antall avskrivningsperioder ihht Veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring benyttes. Finnes som vedlegg til UMBs kontoplan. Antall avskrivningsår ganges med antall perioder pr år. (12 mnd) Ved kjøp av brukte anlegg/utstyr må antall avskrivnings år reduseres etter skjønn. I det viste eksempelet ble det kjøpt en to år gammel bil. Normal avskrivningstid for bil er 7 år, den ble her redusert til 5 år. 5 år ganget med 12 perioder gir en levetid på 60. Avsk.sats vil da automatisk komme frem. Tab videre til kontering. Kontering: MÅ fylles ut, skal være likt med hovedboksbilaget Kun de feltene som er nevnt her skal fylles ut. Informasjon: Tilleggsopplysninger som er kjekt å ha legges her. Lagre: F12 Sett inn anleggsnummeret igjen, tab så anlegget kommer frem igjen. Side 3 av 9

4 Gå på verktøylinjen og velg relasjoner. Trykk F9 for å finne NORUF-nummer. Felthjelp kommer da frem. Ved å trykke F7 får du frem hele katalogen. Her er det en fordel å definere søket. Gå til feltet beskrivelse og skriv for eksempel *bil* og trykk F7. Du vil få frem dette søket: Sett markøren i raden du vil ha og dobbelklikk. Du har da hentet med deg NORUF-nummeret over i registreringsbildet. Bygning: Her skal du taste inn områdenummer og bygningsnummer for eksempel 3301 (område 33, bygning 01 som er verkstedbygningen) Eller du kan benytte F9 og F7. Rom: fylles ut på det anlegget hvor dette er aktuelt. Eller benytt F9 og F7. Nummer: Tast F12 for å lagre Gå tilbake til hovedboksbilde og sett inn anleggsnummeret. Gjør ferdig konteringen og trykk F12. Unntak: Ved anskaffelse av anlegg hvor det forekommer delbetalinger må fakturaene belastes konto Når anlegget er klart til å tas i bruk, registreres anlegget og det lages omposteringer av bilagene ført på NB. Husk anleggsnummeret på omposteringsbilaget! Eksempel: Konto Prosjekt Vo Sted Anlegg K ,- D ,- Tilleggsutstyr: Dersom maskinen/verktøyet utgjør en integrert del av et annet anlegg/utstyr, og disse til sammen utgjør en helhet, skal anlegget/utstyret registreres på samme anleggsnummer som det første. Side 4 av 9

5 Registrering av anlegg som skal utstyrsregistreres men ikke aktiveres Lett omsettelig utstyr under ,- skal utstyrsregistreres, men ikke aktiveres, benytt korrekt konto! Gå til anleggsverdiregnskapet som vist under Avskrivning/aktivering, det er litt andre krav til registreringen: Fyll inn eget registreringsnummer, total 8 siffer. Tab til neste felt, legg inn type anlegg med beskrivelse. Anleggsgruppe: Velg konto 65* avhengig av anskaffelsen. Dato fra: sett inn leveringsdato/fakturadato Informasjon: Tilleggsopplysninger som er kjekt å ha legges her. Side 5 av 9

6 Lagre: F12 Sett inn anleggsnummeret igjen, tab så anlegget kommer frem igjen. Gå på verktøylinjen og velg relasjoner. Trykk F9 for å finne NORUF-nummer. Felthjelp kommer da frem. Ved å trykke F7 får du frem hele katalogen. Her er det en fordel å definere søket. Gå til feltet beskrivelse og skriv for eksempel *bil* og trykk F7. Du vil få frem dette søket: Sett markøren i raden du vil ha og dobbelklikk. Du har da hentet med deg NORUF-nummeret over i registreringsbildet. Bygning: Her skal du taste inn områdenummer og bygningsnummer for eksempel 3301 (område 33, bygning 01 som er verkstedbygningen) Eller du kan benytte F9 og F7. Rom: fylles ut på det anlegget hvor dette er aktuelt. Eller benytt F9 og F7. Nummer: Tast F12 for å lagre Gå tilbake til hovedboksbilde og sett inn anleggsnummeret. Gjør ferdig konteringen og trykk F12. Side 6 av 9

7 Salg av brukt anleggsmiddel/utstyr Når salg av utstyr/anlegg skjer skal det lages faktura. Konto 3801 Salg av materiell og utstyr SKAL benyttes. Konteringen på fakturaen skal inneholde anleggsnummeret. Økonomiavdelingen foretar videre behandling og sperring av anleggsmiddel/utstyr. Avhending/kassasjon av anleggsmiddel/utstyr Når anleggsmiddelet er ødelagt eller tapt må det sendes en e-post til Denne e-posten merkes med anleggets/utstyrets registreringsnummer og det må være en forklaring /begrunnelse på avhendingen/kassasjonen. Økonomiavdelingen foretar videre behandling og sperring av anleggsmiddel/utstyr. Intern rutine Enhetene bør lage seg egne rutiner for å holde oversikt over hva de disponerer av anlegg/utstyr. Alt utstyr ført i anleggsmodulen frem til vil bli sperret. Eksempel: 1 Benytt spørring under anleggsverdiregnskap, anleggssaldo Side 7 av 9

8 Eksempel: 2 Benytt spørring bilag og spør på stedskode, periode og utstyrsnummerserie. Vis konto m/tekst, utstyr m/tekst og evnt. Tekstfeltet. Prosjektavslutning Er det aktivert utstyr/anlegg på prosjektet? Prosjektet kan IKKE avsluttes hvis det er saldo på konto 2151 Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Da må evt. restverdi kjøpes av instituttets driftsmidler, og her er det ingen enkel snarvei. Eks: Det er kjøpt en PC til prosjektet på kr ,- og følgende skjer: Ved kjøp: Konto Tekst Prosjekt vo Sted Anlegg Beløp D 1282 Datautstyr, 350xxx xxxx maskinvare m. K 2401 Leverandørgjeld K 2151 D 3911 Forpliktelser knyttet til anlegg Debet når investering dekkes 350xxx xxxx NB! Automatpostering 350xxx xxxx NB! Automatpostering Side 8 av 9

9 Ved avskriving månedlig: Konto Tekst Prosjekt Vo Sted Anlegg Beløp K12821 Akk avskriv. 350xxx xxxx 3000 NB! D 2151 Forpliktelser knyttet til anlegg Automatpostering 350xxx xxxx 3000 NB! Automatpostering I vårt tenkte tilfelle står det nå igjen en saldo/restverdi på konto 2151 kr 6.000,- Følgende må konteres ved internt kjøp før prosjektavslutning hvor det er restverdi: Konto Tekst Prosjekt Vo Sted Anlegg Beløp K1282 Datautstyr. 350xxx xxxx 6000 D1282 Datautstyr. 150xxxx xxxx 6000 Konto Tekst Prosjekt Vo Sted Anlegg Beløp D 9290 Kjøp av utstyr.. 350xxx K 9190 Salg av utstyr 150xxxx Merk anvisningen restverdi anlegg og legg ved saldoutskrift av prosjektet!! NB! NB! I tillegg må dere inn på anleggsmodulen og ENDRE anlegget med Prosjekt, VO og sted i anleggsregistreringsbildet slik at den er i samsvar med kontering for internt kjøp Side 9 av 9

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen

Detaljer

VEILEDNING FOR KONTERING AV UTSTYR

VEILEDNING FOR KONTERING AV UTSTYR UNIVERSITETET I BERGEN Økonomiavdelingen VEILEDNING FOR KONTERING AV UTSTYR Innholdsfortegnelse Kontering i bestillingssystemet BasWare Purchase Management (PM)... 2 Kontering av faktura i BasWare IP...

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE www.skien.kommune.no/expense INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE AD-TRAVEL Elektronisk reise HORDALAND FYLKESKOMMUNE Brukerveiledning Elektronisk reise 1 Pålogging... 3 Brukerveiledning/brukerstøtte... 3 Hjelp-funksjonen i AD Travel... 3 E-læring... 4 Aktuelle dokumenter...

Detaljer

Grunndata og innkjøpsparametere

Grunndata og innkjøpsparametere Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Grunndata og innkjøpsparametere Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

BRUKERMANUAL. November 2009

BRUKERMANUAL. November 2009 BRUKERMANUAL November 2009 Innhold TERMINALUTSTYR...4 HVORDAN BRUKE TERMINALEN...5 - Åpne...6 - kommisjonærkort...6 KUPONGBEHANDLING...7 - Salg av kuponger...7 - Salg av Lyntoto...9 - Lynsystem... 10 -

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN VEILEDNING FOR VURDERING AV AKTIVERING/UTGIFTSFØRING

UNIVERSITETET I BERGEN VEILEDNING FOR VURDERING AV AKTIVERING/UTGIFTSFØRING UNIVERSITETET I BERGEN Økonomiavdelingen VEILEDNING FOR VURDERING AV AKTIVERING/UTGIFTSFØRING Innhold Definisjoner... 2 Maskiner og verktøy... 3 Skip... 4 Biler og andre transportmidler... 5 Inventar...

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72 Ajour Office er et komplett administrativt system tilrettelagt for enkel og effektiv gjennomføring og registrering av den daglige forretningsførsel i en virksomhet. Du registrerer forretningstilfellene

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart SJEKKLISTE VED OPPSTART OPPDATERT EGEN PROFIL (kap 2) OPPDATERT INFORMASJON OM LAGET (kap 3) TILDELT RETTIGHETER TIL STYRET (kap

Detaljer

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart

Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 4 4:

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 1 Sist oppdatert 11.12.09, Agneta Davidsson Innhold 1 Hensikt med økonomihåndboken... 4 1.1 Håndbokens målgruppe...

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Contempus.Invoice Versjon 2007

Contempus.Invoice Versjon 2007 Kursdokumentasjon for godkjennere Contempus.Invoice Versjon 2007 Contempus AS Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse Generell informasjon 3 Pålogging... 3 E-læringspakke og brukerdokumentasjon... 3 Velkommen

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer