BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen

2 INNHOLD Generelle retningslinjer for bestilling av varer og tjenester ved UiT... 2 LAGE REKVISISJON... 3 Rekvisisjonsskjermbildet... 4 Registrering rekvisisjon... 5 Rekvisisjonsdetaljer... 6 Kontering... 7 Splitting av kostnad... 7 Artikkel tekst... 8 Arbeidsflytlogg... 8 Lagre rekvisisjon... 9 Parkere rekvisisjon Kopiere rekvisisjon ARBEIDSFLYTKART FOR GODKJENNING AV REKVISISJON SØKE FRAM REKVISISJON Søke fram rekvisisjon ved hjelp av status Søke fram alle rekvisisjoner du har laget Hvordan finne ut hvor rekvisisjonen er i flyten Hvordan finne generell informasjon om rekvisisjoner/innkjøpsordre AVVISTE REKVISISJONER VAREMOTTAK OPPGAVE Varemottak på oppgave (systemgenerert) ATTESTERE INNKJØPSFAKTURA (AVVIKSBEHANDLING) Innkjøpsfaktura informasjon Arbeidsflytlogg Ordrelinjer og konteringslinje (avviksbehandling) Kontering av avvikslinje (Avansert) Godkjenne/Attestere/Avviksbehandle bilaget Feil avviksbehandling NYTTIGE SPØRRINGER Agresso Self Service Agresso Smart Client

3 GENERELLE RETNINGSLINJER FOR BESTILLING AV VARER OG TJENESTER VED UIT Hovedregel for bestilling av varer og tjenester er bruk av rekvisisjon. Når du registrerer en rekvisisjon går den på arbeidsflyt i Agresso for attestasjon hos innkjøpsattestant (IA) og sluttgodkjenning hos budsjettdisponent (BDM). Den blir da til en innkjøpsordre, som er et gyldig dokument for bestilling av varer og tjenester. Alle som har tilgang til Agresso Self Service (web-basert) kan gjøre en kjøpsanmodning ved å lage en rekvisisjon. Har du ikke tilgang selv må du henvende deg til en innkjøpsattestant. 2

4 LAGE REKVISISJON Merk at en rekvisisjon kun er et internt dokument for arbeidsflyt ved UiT. Når rekvisisjonen er godkjent av de som er bemyndiget, genereres en innkjøpsordre som kan benyttes til bestilling av vare/tjeneste. For å lage en rekvisisjon man må bruke Agresso Self Service som du finner på følgende lenken: Etter påloggingen til Agresso, velger du knappen Innkjøp, menyen Rekvirering og menypunktet Rekvisisjoner standard: 3

5 Rekvisisjonsskjermbildet 4

6 Registrering rekvisisjon Her registreres generell informasjon knyttet til rekvisisjonen: 1. Rekvisisjonsnummer: blir utfylt når du lagrer. 2. Rekvirent: er ferdig utfylt med pålogget brukers navn. 3. Periode: Regnskapsperioden systemet er i. 4. Ekstern ref: Kortfattet henvisning til for eksempel en person, en rammeavtale eller lignende, dette skrives ut på innkjøpsordren. 5. Leveringsadresse: Kommer ferdig utfylt med verdi som hentes fra registrerte opplysninger på rekvirenten. Innholdet i feltet kan overskrives dersom man har behov for å få noe levert på et annet sted enn normalt. Merk at leveringsadresse, ekstern referanse og leveransebeskrivelse vil gjelde for alle varelinjene. Leveringsadresse skrives ut på rekvisisjonen. 6. Leveransebeskrivelse: Vises i hovedbok når fakturaen er bokført. Skal være supplerende informasjon til konto og avdeling. For eksempel skal det ikke stå kontorrekvisita regnskapsseksjon når man benytter kontorrekvisita konto og avdelingskoden til regnskapsseksjonen. Dette blir samme informasjon i to felter. 7. Status: Rekvisisjonen kan lagres som: Aktiv: Når rekvisisjonen lagres å sendes på flyt for å få godkjenning Mal: Når rekvisisjonen lagres som et utkast. Blir ikke sendt på flyt før å endre status til aktiv. Parkert: Når rekvisisjonen lagres blir den liggende hos rekvirenten fram til status endres. Sperret: For å avvise og slette rekvisisjonen. 5

7 En rekvisisjon kan registreres med varelinjer til forskjellige leverandører. Når rekvisisjonen er godkjent produseres det én innkjøpsordre til hver leverandør med de varelinjene som hører til den enkelte leverandøren. Rekvisisjonsdetaljer For å få bestilt noe må rekvisisjonen fylles med verdier på en eller flere varelinjer. 1. Artikkel: Tast ANSKAFF dersom dette ikke er ferdigutfylt. 2. Beskrivelse: Skriv en kort tekst som beskriver anskaffelsen. 3. Enhet: Forhåndsutfyllt med STK 4. Leverandørnummer: Tast inn leverandørnummer, eller søker det opp ved å trykke på. 5. Att.ansvarlig: Her legger man inn hvem som skal få tilsendt innkjøpsordre via e-post som en PDF-fil. Standard er navn på den som registrerer rekvisisjon. 6. Leveringsdato: Fylles ut med ønsket leveringsdato. Standard er dagens dato. 7. Antall: Ønsket antall. Kan ikke endres etter lagring. Skrives ut på rekvisisjonen. 8. Pris: Et anslag for stykkprisen. Viktig for å gi et fornuftig grunnlag for beslutning, for å automatisere fakturahåndtering og for økonomistyringen. Prisen trenger ikke å være eksakt, men kan ikke endres etter lagring. Verktøymeny: For å bruke denne menyen må du krysse av den varelinjen som du skal bruke. : For å lage en ny varelinje med utgangspunkt i den linjen du er inne i. : For å slette den varelinjen du har merket. : Gir deg mulighet for å kopiere en varelinje. 6

8 Kontering Konteringsraden vil se slik ut: Klikk på linjen dersom konteringsfeltene ikke er åpne. 1. Konto: Her er feltet for å angi kostnadskonto (endres fra DUMMY til korrekt konto). Kostnadskonto kan søkes opp ved å trykke på 2. Avd: På hvilken stedkode skal hver varelinje belastes. Stedkode kan søkes opp ved å trykke på 3. Pro: På hvilket prosjekt skal hver varelinje belastes. Prosjektet kan søkes ved å trykke på Feltene for avgiftssystem (AV) og avgiftskode (BS) er kun relevant for dem som driver omsetning og skal ha fradrag for inngående mva. For alle andre skal ikke disse feltene benyttes (la standardverdier stå). Dersom du velger en konto som krever anleggsnummer vil et nytt felt åpnes, og du kan registrere anleggsnummeret. På konti som starter med 47* er det obligatorisk. Se egen veileder for når det er krav om registrering av anleggsmiddel. Splitting av kostnad Ønsker du å dele kostnaden ved en anskaffelse på flere konti/avdelinger/tiltak/prosjekter, trykker du på knappen under konteringslinjen. Husk å legge til riktig prosentvekt til hver delt rad. Det vil da dukke opp en ny linje: Ved å klikke på den enkelte linjen i dette bildet, får du tilgang til konteringen for å endre den slik at beløpet blir fordelt slik det skal. Merk at kostnaden blir da fordelt forholdsmessig pr linje, dvs. 7

9 at dersom man har to konteringslinjer blir kostnaden fordelt 50/50 pr linje. Skal kostnaden fordeles pr produkt må du benytte funksjonen Artikkel tekst For å kunne gi leverandøren tilstrekkelig informasjon til å vite hvilken vare den skal levere. Tekst som skrives inn her kommer fram på innkjøpsordren. Arbeidsflytlogg Feltet Arbeidsflytlogg kan brukes til å gi informasjon til beslutningstaker om bakgrunn for innkjøpet. Ved muntlig prisforespørsler skal dette dokumenteres med å opplyse om navn og tilbudspris på de øvrige leverandørene som er forespurte om pris. Kommentarer som legges inn her vises i arbeidsflyten, men kommer ikke med på innkjøpsordren. Verktøymeny: For å bruke denne menyen må du krysse av den varelinjen som du skal bruke. : For å kopiere kommentaren til en ny varelinje. 8

10 Lagre rekvisisjon Når du er ferdig med å fylle ut rekvisisjonen, trykker du på knappen Lagre til venstre. Da får rekvisisjonen tildelt et nummer og går videre til Innkjøpsattestant (AI) for behandling, og så til Budsjettdisponenten (BDM). Når den er godkjent hos Budsjettdisponent får bestillingen et ordrenummer som er et gyldig dokument for bestilling hos leverandør. Innkjøpsordren sendes via e-post som en PDF-fil til den som var registrert i feltet Att.ansvarlig. 9

11 Parkere rekvisisjon Dersom du av en eller annen grunn ikke kan gjøre deg ferdig med utfyllingen, kan du ta vare på det du har gjort ved å endre status på rekvisisjonen til parkert og velge lagre. Da parkerer du rekvisisjonen uten at den går videre, samtidig som rekvisisjonen får tildelt et nummer. For å hente den frem senere klikk på knappen og skriv inn riktig rekvisisjonsnummer. For å søke fram rekvisisjonsnummer se eget punkt Søke fram rekvisisjonsnummer under. NB! Husk å endre status til Aktiv før du lagrer. Kopiere rekvisisjon Ønsker du å lage en ny rekvisisjon som skal være omtrent som en rekvisisjon som du har laget tidligere, er det mulig å hente fram og kopiere den. Dersom du vet hvilket rekvisisjonsnummer denne har kan du hente denne fram ved å klikke på og legge inn nummeret i ruten rekvisisjonsnummer. Alle data fra den eksisterende rekvisisjonen hentes da frem, og rekvisisjonen kopieres ved å klikke på. Alle felter, også leverandør, antall og pris, kan endres inntil du lagrer denne nye rekvisisjonen. Dersom du må søke fram rekvisisjonsnummeret se neste avsnitt med egen beskrivelse for å Søke fram rekvisisjon. 10

12 ARBEIDSFLYTKART FOR GODKJENNING AV REKVISISJON 11

13 SØKE FRAM REKVISISJON Søke fram rekvisisjon ved hjelp av status Hvis du ønsker å søke fram en rekvisisjon ved hjelp av et rekvisisjonsnummer må du gjøre dette fra rekvisisjonsbildet, som vises nedenfor. Klikk på knappen og så på knappen til høyre for ruten rekvisisjonsnummer. Spørrevinduet Felthjelp åpnes og du kan legge inn søkekriterier. Dersom du ønsker flere valg klikker du på Avansert. Skal du søke etter rekvisisjoner som er parkert må du endre status til P. Velg den rekvisisjonen du ønsker ved å dobbeltklikke på den. Ønsker du å få en liste med de rekvisisjonene du har laget må du ta bort verdien på feltet Status. 12

14 Søke fram alle rekvisisjoner du har laget Fra startsiden, velg Innkjøp Rekvirering og Egne rekvisisjoner: Søket startes automatisk: 13

15 Hvordan finne ut hvor rekvisisjonen er i flyten For denne funksjon kreves det å installere en Plug-in som finnes i Desktop Manager applikasjonssenteret. Funksjonen forutsetter at du vet hvilket rekvisisjonsnummer du vil søke etter. Dersom du ikke vet dette, må du søke fram først rekvisisjonsnummeret. Velg: Rapporter Globale rapporter 02.- Spørring Arbeidsflyt og Fakturahåndtering 3.- Spørring Rekvisisjon arbeidsflyt pågår 14

16 Du får da opp et nytt søkevindu. Legg inn rekvisisjonsnummer i utvalgskriterier menyen. Klikk på søk. Hvem som har rekvisisjonen til godkjenning vises under eier av oppgave. Du kan også søke per rekvirent, eier av oppgave, avdeling, osv... Dersom du trenger hjelp med spørringen, du kan se på brukerveiledningen som finnes inne i samme mappen 02.- Spørring Arbeidsflyt og Fakturahåndtering. Hvis du klikker på Arbeidsflyt pågår vil du få fram et flytkart. 15

17 Hvordan finne generell informasjon om rekvisisjoner/innkjøpsordre Klikk på rapporter på menyen nede til venstre og velg spørringen: 6.- Spørring Innkjøpsordredetaljer Du får da opp et nytt spørrevindu. Du kan da søke ved å legge inn verdier i utvalgskriterier menyen. Trykk søk for å søke. 16

18 AVVISTE REKVISISJONER Dersom du fikk tilbake rekvisisjonen på grunn av at denne ble avvist, har du 3 ting du kan gjøre: 1. Godkjenne rekvisisjonen med endringer (endringer i prisforhold eller konteringen) 2. Parkere rekvisisjonen 3. Avvise rekvisisjonen Oppgaven får du under trinnet Rekvirent og dette ser slik ut: Verktøymeny: Bruk denne for å godkjenne rekvisisjonen med endringer, og sende den videre i arbeidsflyten. Brukes til å parkere rekvisisjonen. Denne blir liggende hos deg til den blir godkjent eller avvist. Brukes for å avvise rekvisisjonen. Rekvisisjonen er avbrutt og finnes ikke lengre på flyt. 17

19 VAREMOTTAK OPPGAVE Et varemottak kan gjøres når faktura er kommet og man mottar en systemgenerert varsling og oppgave på denne. Er ikke varemottaket utført når faktura skannes, blir den liggende på vent inntil rekvirenten har utført dette. Varemottak på oppgave (systemgenerert) Hvis du har fått en oppgave for å ta varemottak ser det slik ut: Ved å klikke på oppgaven får du opp ordreopplysninger og fakturabildet. 18

20 Systemet foreslår automatisk at hele ordren er mottatt, dersom dette ikke er tilfelle må du endre verdien under Ant.mottatt. Det er viktig å angi hvor stor andel av en varelinje man har mottatt. Eksempel 1: Antall bestilte er 100. Dersom man har mottatt 30 av 100 taster man inn 30. Eksempel 2: Antall bestilte er 100, men man har brukt antall 1 på rekvisisjon/innkjøpsordre. Dersom man har mottatt 30 av 100 taster man inn 0,3. I kolonnen Tidligere mottatt kan du se dersom det har vært registrert varemottak tidligere. Avslutt varemottaket ved å klikke oppe til venstre. 19

21 ATTESTERE INNKJØPSFAKTURA (AVVIKSBEHANDLING) I de tilfeller der det ikke er match mellom beløp på innkjøpsordren og faktura vil fakturaen komme på flyt for avviksbehandling. UiT har 3 fakturakontroller som kjører ved skanning av fakturaer. Dersom du vil vite mer om dette, ta kontakt med Agresso Brukerstøtte via e- posten: Faktura sendes først til den som har hatt ansvaret for å utføre bestillingen - rekvirenten. Det er din oppgave og avviksbehandle, kommentere og godkjenne fakturaen slik at den kan gå videre til attestasjon hos Innkjøpsattestant ( IA) og til sluttgodkjenning hos Budsjettdisponent (BDM). Det er kun IA og BDM som kan gjøre en formell attestasjon i henhold til økonomiregelverket. Dersom du har en eller flere innkjøpsfaktura til godkjenning, vil dette komme fram i Mine oppgaver når du logger inn i Agresso Self Service. Oppgaven indikerer i hvilken rolle/trinn du har mottatt oppgaven: Når du klikker på linjen, får du opp følgende bilde: 20

22 Innkjøpsfaktura informasjon Dette bildet inneholder informasjon om fakturaen. Viktig å kontrollere: Leverandør navn Forfallsdato Valuta Fakturabeløp Ønsker du å studere fakturaen nærmere kan du klikke på den for å åpne den i nytt vindu. Alternativt kan du klikke på. For å lagre en kopi av fakturaen lokalt på din pc klikker du. Klikk for å skrive ut. 21

23 Arbeidsflytlogg Felt for å legge inn kommentarer til personer som kommer etter deg i flyten. Det er viktig å legge inn kommentar som forklarer avviket på innkjøpsfakturaen. For eksempel, pris oppgitt uten mva. eller endringer i bestillingen. Ordrelinjer og konteringslinje (avviksbehandling) Når du er rekvirent og det ikke er match mellom beløp på innkjøpsordren og tilhørende faktura, vil du motta fakturaen til avviksbehandling. Hele fakturabeløpet vil være ført opp på en avvikslinje. Viktig å kontrollere: Fakt. mengde: Antall på faktura Fakt. pris: Beløp på faktura Best. Ant: Antall fra innkjøpsordre Ordre pris: Enhetspris fra innkjøpsordren Ordrebeløp: Totalpris fra innkjøpsordre 22

24 Når man avviksbehandler fakturaen som rekvirent skal man overføre fakturabeløpet fra avvikslinjen til kostnadslinjen (linjen med kostnadskonto). Legg merke til beløpet som finnes under Beløp som må fordeles. Klikk på knappen for å oppdatere kostnadsraden med detaljer fra ordren. Avviksbeløpet vil da stå igjen under Beløp som må fordeles Kontroller antall som finnes i ruten Fakt. mengde. Er hele ordren levert setter du inn hele antallet som var bestilt, men er dette en del leveranse er det viktig at du kun setter inn det antall som er levert. OBS! Hvis du setter inn 1, mens det egentlig skulle vært bare 0,5 så vil ordren bli fullfakturert, og neste faktura må skannes uten ordrenummer på grunn av at ordren er blitt stengt. Det blir feil, være derfor obs på antallet hvis du vet det kommer flere leveranser på samme ordre. 23

25 Bruk TAB for å gå videre. I ruten Fakt. beløp legges inn riktig fakturabeløp. Bruk TAB for å gå videre. 24

26 Kontering av avvikslinje (Avansert) Noen ganger skal deler av avviket konteres særskilt, når du har oppdatert beløp og antall slik at du har fått rett beløp på anskaffelsen kan det stå igjen et beløp som for eksempel er en annen leveranse, et gebyr, et frakttillegg eller noe annet du ønsker å bokføre på en annen konto, et annet prosjekt eller et annet kostnadssted. På innkjøpsfaktura kan du ikke splitte kostnaden på annen måte enn ved å kontere et avviksbeløp annerledes enn hovedutgiftslinjen. Gjør avviksbehandling som beskrevet over. Klikk på knappen for å oppdatere kostnadsraden med detaljer fra ordren. Avviksbeløpet vil da stå igjen under Beløp som må fordeles Klikk på Avvikslinjen og legg inn riktig kontering. Beløpet som kommer på denne linjen hentes fra Beløp som må fordeles. Når du godkjenner denne fakturaen vil den nye avvikslinjen måtte godkjennes på vanlig måte. OBS! Konto 9998 står som standard på avvikslinjen, denne må man aldri la stå, bilaget vil da sende til Poster til oppfølging for å få manuelt behandling. Konto 9998 er en DUMMY konto og skal ikke benyttes til føring. 25

27 Godkjenne/Attestere/Avviksbehandle bilaget Trykk når du er ferdig. Etter at du har attestert/godkjent/avviskbehandlet bilaget riktig, blir dette sendt til Innkjøpsattestant og så til Budsjettdisponent for å få sluttgodkjenning. Arbeidsflytkartet vises, i dette tilfelles, slik: (rekvisisjonen er parkert) 26

28 Feil avviksbehandling Dersom du, som rekvirent, godkjenner en innkjøpsfaktura uten å flytte fakturabeløpet fra avvikskonto til konteringskonto, bilaget sendes rett til Poster til oppfølging som en feil. Grunnen til dette er at avvikskontoen har ingen kobling mot kontoplanen og til og med ingen kobling mot en gyldig arbeidsflytstruktur. Hvis du trykker bilaget uten avviksbehandling, produseres det da to feil: 1: Du konterer selve fakturabeløpet på avvikskontoen FEIL 2: Du sender videre en oppgave kontert på konto 6590 (dette tilfelle) med beløp 0 FEIL 27

29 Arbeidsflytkart vises da slik ut: Oppgave kontert på konto 6590 med beløp 0 Oppgave kontert på avvikskonto 9998 Dersom det produseres en slik feil, må du eller Innkjøpsattestanten informere om dette til Agresso Brukerstøtte via e-post til Feilen må korrigeres manuelt. 28

30 NYTTIGE SPØRRINGER For å hjelpe deg med fakturahåndtering, brukerrettigheter og ting som foregår på arbeidsflyten i Agresso, har du tilgjengelig flere nyttige spørringer via Agresso Self Service eller Agresso Smart Client. Du får også hjelp via brukerveiledningen som finnes i hver mappe. Agresso Self Service Spørringene finnes det under: Rapporter Globale Rapporter Agresso Smart Client Spørringene finnes det under: Rapporter Globale Rapporter 29

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen

Detaljer

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: 25.07.2014 Andrés

Detaljer

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet Brukerveiledning for Agresso Self Service Parkere, dele rad, videresende og fordele UiT Norges Arktiske Universitet Version 1.0 Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen 18.07.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent

Detaljer

Bilagsflyt i Agresso

Bilagsflyt i Agresso To typer inngående faktura: Innkjøpsfaktura Bestilling med forhåndsgodkjent rekvisisjon/innkjøpsordre Leverandørfaktura Bestilling på eget ansattnummer Viktig ved bestilling å gi beskjed om at det skal

Detaljer

Agresso Brukerstøtte

Agresso Brukerstøtte Agresso Brukerstøtte Spørring via Agresso Self Service (web) & Spørring via Agresso Smart Client Versjon 08.04.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent Regnskapsseksjonen Agresso Brukerstøtte Spørring Agresso

Detaljer

Spørringer i Agresso Desktop og Agresso Web

Spørringer i Agresso Desktop og Agresso Web Spørringer i Agresso Desktop og Agresso Web Arbeidsflyt og Fakturahåndtering Spørring Leverandørfaktura arbeidsflyt pågår Spørring Innkjøpsfaktura arbeidsflyt pågår Spørring Rekvisisjon arbeidsflyt pågår

Detaljer

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Registrere rekvisisjon

Registrere rekvisisjon Registrere rekvisisjon Markedsplass Logg på Agresso Self Service Velg Innkjøp i menyen til venstre Klikk på Rekvisisjoner - standard Tast inn eget Ansvar og Teneste Klikk på knappen Gjør innkjøp Og du

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre SSØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ 6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER Hensikten med denne veiledningen Denne veiledningen har til hensikt å gjøre rede for bestillingsrutinen for registrering av ordre for faste kostnader via Agresso e-handel,

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Attestasjon/anvisning av elektroniske leverandørfakturaer Økonomisenteret september 2012 ----------------------------------------------------------------- Økonomisenteret: budsjett

Detaljer

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON Opprette rekvisisjoner Klikk på menyvalget INNKJØP - mappen «Rekvisisjoner» og velg «Rekvisisjoner standard». Start med å taste inn verdien «Kostnadssted». Dette

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

Spørringer i Agresso Desktop og Agresso Web

Spørringer i Agresso Desktop og Agresso Web Spørringer i Agresso Desktop og Agresso Web Brukerrolle tilgang og Leverandør Spørring Brukerrolle tilgang Spørring Fakturamottaker per avd. Spørring Innkjøpsattestant per avd. Spørring Budsjettdisponent

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Agresso innkjøp/ehandel: Rekvisisjoner/innkjøpsordre i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2013 Innholdsfortegnelse: Rekvisisjonsbildet i Agresso innkjøp 3 Rekvisisjon for

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av oppdrag fra selvstendig næringsdrivende. 2. Målgruppe: Eksamenskonsulenter, forskningskonsulenter, nter, rekvirenter, innkjøpere og

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen

Detaljer

BESTILLING AV MATERIELL PÅ WEB

BESTILLING AV MATERIELL PÅ WEB AGRESSO BESTILLING AV MATERIELL PÅ WEB Agresso-versjon 5.5 Gå inn via Fyret, Klikk på symbolet for Agresso web: Du kommer inn i Agresso-påloggingsbilde: Logg deg inn på AGRESSO Business World ved å Angi

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING. Anlegg og Utstyr i Agresso

BRUKER- VEILEDNING. Anlegg og Utstyr i Agresso BRUKER- VEILEDNING Anlegg og Utstyr i Agresso Pr 16.12.2013 1 Anlegg og utstyr i Agresso I Agresso bruker vi ulike begrep ved anskaffelse av driftsmiddel Anlegg skal registreres i anleggsregisteret Utstyr

Detaljer

Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering

Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering Veiledning til anleggs- og utstyrsregistrering 4. november 2009 Innkjøp og registrering av anlegg/utstyr med verdi over kr 30.000,- Departementet har bestemt at fra 1. januar 2007 skal nytt anlegg/utstyr

Detaljer

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Attestantens kontrollpunkter og konsekvenser ved dårlig fakturamerking Øyvind Lunde, Helene Lockertsen, Elin Nystuen Ulike typer anskaffelser som krever

Detaljer

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON Opprette rekvisisjoner Klikk på menyvalget INNKJØP - mappen Rekvisisjoner og velg «Rekvisisjoner standard» Start med å taste inn kostnadsstedet. Dette kan du gjøre

Detaljer

E- handel Elektronisk handel

E- handel Elektronisk handel T h e i m a E- handel Elektronisk handel November 2014 En profesjonalisering av innkjøpsområdet i ØRU kommunene Vedtaket i kommunestyrene: E- handelsprogrammet ble vedta9 i alle kommunestyrene i løpet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN BRUKERVEILEDNING e-handel webmodul FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Opprette handlevogn 4 Endre navn på handlevognen 5 Slette handlevogn 5 Søke etter artikler 6 Vis artikkeldetaljer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av transporttjeneste fra DHL 2. Målgruppe: Ansatte, rekvirenter, innkjøpere og BDM-er på alle enheter. 3. Hyppighet: Etter behov. 4. Rutineansvarlig:

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom)

Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Brukerveidledning for fakturaportalerna ICA butikker (ICA Detalj og franchise-butikker) og ICA Konsern (ICA Norge, ICA Eiendom) Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2012 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Rutine for inngående fakturaer.

Rutine for inngående fakturaer. Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter 1 Versjon: 3.8.4 Brukere og fullmakter B01) Vedlikeholde/opprette fullmakter og brukere i regneark 12.06.08 Innhold Utfylling av regneark for brukere og fullmakter Formål: Veiledning for utfylling av bruker

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2011. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2011. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2011 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e: 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.1 Attestering av faktura 07.06.13 Innhold 1 Attestere og kontrollere faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel)

Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel) Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel) Rutine navn Bestilling i Basware PM Formål Bestiller en vare/tjeneste fra leverandør Finner

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG

DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG Sist oppdatert 03.06.2003 ncm K:\ok\regnskap\Regnskap ny\rutiner\rutiner11i Kontrollert\Leverandør\Desentral_fakturabehandling.doc Endret av: ncm Dato

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service AGRESSO BUSINESS WORLD Rapportering i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2014 Innholdsfortegnelse: Pålogging til Agresso Web Portal 3 Menyruten 4 Mine oppgaver... 4 Rapporter... 4 Tid og utlegg...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB

TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB AGRESSO WEB - BRUKERMANUAL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP TIMEREGISTRERING OG ØKONOMISK OPPFØLGING AV PROSJEKTER I AGRESSO WEB 1. Timeregistrering... 2 1.1 Hvordan komme inn på timeregistreringen...

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 2.0 1.4.1 Opprette kontraktinnkjøp CM 06.06.14 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til annen rutine: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Agresso Planlegger. Brukerveiledning

Agresso Planlegger. Brukerveiledning Agresso Planlegger Brukerveiledning 1 Innledning UiT tok i bruk Agresso Planlegger som budsjetteringsverktøy fra 1.1.212. Verktøyet er en integrert del av Agresso og finnes som et eget punkt i menyen.

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service AGRESSO BUSINESS WORLD Rapportering i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2013 Innholdsfortegnelse: Pålogging til Agresso Web Portal 3 Menyruten 4 Mine oppgaver... 4 Rapporter... 4 Tid og utlegg...

Detaljer

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.3 1.3 Opprette planbaserte innkjøp 04.04.13 Innhold 0 Innledning 1 - Opprette ny plan i PM Klient 2 - Godkjenne ny plan i PM Klient Formål: Merknad: Alternativ

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrollen og behandling av faktura DFØ Versjon: 1.3 8.1 Forkontroll 23.08.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 1 Behandling av faktura i forkontroll 2

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Økonomiavdelingen E-ompostering Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL Fung Yee

Detaljer

Oppgradering til Agresso Business World: Route 66

Oppgradering til Agresso Business World: Route 66 Kundenotat 14/2012 Dato: 12.11.2012 Referanse:12/1385 Oppgradering til Agresso Business World: Route 66 Innhold 1 Formål... 2 2 Hensikt... 2 3 Målgruppe... 2 4 Fremdriftsplan... 2 5 Nedetid... 2 6 Pålogging

Detaljer

IP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter -

IP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter - IP Monitor - Ferdigdefinerte rapporter - BasWare IP Monitor er en egen rapporteringsmodul, hvor det blant annet er laget en del ferdigdefinerte rapporter. Tilgang til IP Monitor gis i fullmaktsarket (kolonnen

Detaljer

Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem

Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem Rollen Rekvirent Opplæring nytt innkjøpssystem Agenda Om rekvirentrollen Demo og oppgaver Om kontering og mva Om produktgruppe Brukerstøtte Ansattweb Ny leverandør Ny bruker Avtaleoversikt Ofte stilte

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2014 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Anbud/Tilbud OF30 En enkel rutinebeskrivelse i forbindelse med bruk av Anbud/tilbud/bedriftssalg (OF30). (Dette må ikke sammenblandes med tilbudsmodulen BD03) Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval - Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Innhold Visma.net Approval 1.40.1... 2 Brukergrensesnitt... 2 Prosessoversikt Informasjon

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune Visma.net Expense Brukerdokumentasjon 12.11.2015 Notodden kommune Rutine Reiser, kjøring og utlegg i forbindelse med arbeidsreiser skal registreres av de ansatte i Visma Enterprise web. Reiseregningsmodulen

Detaljer

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33 Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varemottak 28/4/2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning

IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning Manuell Revisjon: 12.2 Date: 29. MARS 2012 Language: Norwegian Dokumentkontroll Endre logg Kapittel Dato Beskrivelse 1.1 18.01.2011 Oppdatering av mal 2.2 18.04.2011

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE www.skien.kommune.no/expense INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE

Detaljer

Hvordan øke andel av automatisk match?

Hvordan øke andel av automatisk match? Hvordan øke andel av automatisk match? Olav Sørbu. Rådgiver e-handel 02.09.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda Hva er automatisk matching i Basware? Andel faktura som matcher hittil i 2013

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening

http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening http://portal.exxonmobil.com eom brukertrening Sikker tilgang til ExxonMobil portalen Tast inn brukernavn: eu... Tast inn passord ************ Klikk på login Klikk på Buy Lubricants - knappen (oljedråpen)

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. REGISTRERE TIMER (Gjelder for alle medarbeidere, fritids-/støttekontakter mm.) S. ATTESTASJON

Detaljer

Kurs i bestillingssystemet Basware PM

Kurs i bestillingssystemet Basware PM U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kurs i bestillingssystemet Basware PM Basware PM? Basware PM (Purchase Management) er UiB og Uni Researchs verktøy for å registrere og forhåndsgodkjenne alle bestillinger

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Hva er nytt i Compello 6?

Hva er nytt i Compello 6? Hva er nytt i Compello 6? Table of Contents Hva er annerledes i Compello 6SL?... 3 Pålogging... 3 Oversiktsliste... 3 Dynamiske oversiktslisten... 4 Funksjonsknapper... 4 Hurtigtaster... 4 Se posteringslinjer

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

BtB nettverksmøte. 20. oktober 2009

BtB nettverksmøte. 20. oktober 2009 1 BtB nettverksmøte 20. oktober 2009 2 Agenda 20.10.2009 DEL 1: Utvidet mva-registrering DEL 2: Systemer Forpliktelsesrapport Statistikk Kjøp > 100.000 Leverandøraktivering Kontrollrutiner, status SIT

Detaljer

Miniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015

Miniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015 Miniguide Inngående fakturaer 15. okt. 2015 1. Sjekk om fakturaen er en e-faktura: a. Dersom det ikke er en e-faktura, må det sjekkes når fakturaen har kommet inn i fakturasystemet i forhold til fakturadatoen

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

SUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM. Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder

SUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM. Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder SUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder Basware Invoice Flytting av fakturaer til annet selskap 2 Basware

Detaljer

IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning

IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning Manuell Revisjon: 11.1.1 Date: 12-FEB-2011 Language: Norwegian Dokumentkontroll Revisjonshistorie Versjon Dato Konsulent Beskrivelse 1,0 20.09.2010 Merja Karjalainen

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

NATRE Ekspress BRUKERMANUAL

NATRE Ekspress BRUKERMANUAL NATRE Ekspress BRUKERMANUAL Versjon 15.08.2014 INNHOLD Brukermanual... 1 Innhold... 2 Innledning... 3 Logge på EKSPRESS... 4 Hovedbildet i NATRE EKSPRESS... 5 Lag nytt tilbud... 6 Legg til produkt... 7

Detaljer