Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny kontoplan 2013 Lønn og Reise"

Transkript

1 Lønn og Reise Britt Elin Kjørholt 1

2 Viktige endringer ny kontoplan 2013 Skille mellom kontering for faste og midlertidige ansatte Feriepengekontering fordelt på faste og midlertidige Egne periodiseringskonti pr kontogruppe Kompensasjonstillegg føres på gr. 53 Bevertning skilt for møter mellom interne og eksterne deltakere, jfr. foiler fra NHH Overføring av feriepenger mellom statsenheter har endret kontering, se egen foil. Rydding foretatt i mellom kontogruppene 2

3 Kontoklasse 5: Lønn og Godtgjørelser Gruppe 50: Lønn fast tilsatte (SAP) 5001 Lønn fast tilsatte inkl. renholdere (SAP) 5009 Tillegg - fast tilsatte (SAP) 5051 Overtid - fast tilsatte (SAP) 5052 Mertid - fast tilsatte (SAP) 5081 Feriepenger - fast tilsatte 5099 Periodiseringskonto for fast tilsatte (Motkonto 2911) 3

4 Kontoklasse 5: Lønn og Godtgjørelser Gruppe 51: Lønn midlertidige ansatte (SAP) fra Bistillinger til Bedømmelse, se neste foil (SAP) 5119 Tillegg - midlertidige stillinger (SAP) 5151 Overtid - midlertidige stillinger (SAP) 5152 Mertid - midlertidige stillinger (SAP) 5181 Feriepenger - midlertidige stillinger 5199 Periodiseringskonto for midlertidige stillinger (Motkonto 2911) 4

5 Kontoklasse 5: Lønn og Godtgjørelser Kontoer gr. 51 og eksempler på definisjoner fra SAP: SAP SAP MG Mug Lønnart MG Mug Lønnart 5101 Bistillinger M Gjesteforelesere Stipendiater Øvingsundervisning/praksisveiledere / Postdoktor Sensorer Åremålstilsatte Eksamensvakter Vikarer Eksamensvakter Engasjert 5115 Bedømmelse personale/ekstrahjelp Vakthold * * Lærlinger Arbeidsmarkedstiltak Timelærere

6 Kontoklasse 5: Lønn og Godtgjørelser Gruppe 52: Fordel i arbeidsforhold SAP kontoer hovedsaklig Gruppe 53: Annen oppgavepliktig godtgjørelse SAP kontoer hovedsakelig (SAP) 5301 Honorar styrer, råd og utvalg (SAP) Konsulenthonorar - Stipend Husk å vurder om lønn/næring. (SAP) 5390 Andre oppg.pl. Trekkfrie ytelser (SAP) 5391 Kompensasjontillegg utenlandsreiser, trekkpliktig, flyttet fra Periodiseringskonto gr. 52 og 53 6

7 Kontoklasse 5: Lønn og Godtgjørelser Gruppe 54: Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie (SAP) 5401 Arb..g.avgift av lønn, honorar og gr.liv 5402 Arb.g. avgift utland 5403 Arb.g.avgift annen bet. pensj.premie (SAP) 5411 Arb.g.avgift av påløpte feriepenger (SAP) 5412 Arb.g.avgift av påløpt pensj.innskudd ikke splittet fast/midlertidige (SAP) 5421 Arb.givers pensjonsinnskudd SPK 5422 Arb.givers pensjonsinnskudd andre ordn Periodiseringskonto gr. 54 (Motkonto 2911) 7

8 Kontoklasse 5: Lønn og Godtgjørelser Gruppe 55: Annen godtgjørelse 5500 Refusjon stipender internasjonalisering (Motkonto 2993) Gruppe 57: Offentlige tilskudd vedr. arbeidskraft Gruppe 58: Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft og Nye kontoer for Nav refusjonsordningen i SAP 5899 Periodiseringskonto for gr. 57 og 58 (Motkonto 1570) 8

9 Kontoklasse 5: Lønn og Godtgjørelser Gruppe 59: Annen godtgjørelse 5901 Gaver til ansatte, ikke skatteplikt (SAP) 5902 Gaver til ansatte, skatteplikt (SAP) 5921 Gruppelivsforsikring (Kostnad) Fordel 5251/2641 periodisering (SAP) 5992 Refusjon arbeidsbriller 5994 Bevertning interne møter (kun ansatte) 5999 Periodiseringskonto for gr. 59 (Motkonto 2960) 9

10 Ny Kontobehov ifm. sykepengerefusjon fra NAV Medtas i ny kontoplan 2013 (innføring av Nav refusjonsløsning gjennom SAP under utrulling.) 5416 Arb.g.avgift av påløpt refusjon 5417 Arb.g. avgift av påløpt refusjon feriepenger Motkontoer 2786 Arb.g.avgift av påløpt refusjon 2787 Arb.g. avgift av påløpt refusjon feriepenger Disse er kun for manuelle føringer pr periode i Agresso ivaretas ikke SAP 10

11 Kontoklasse 7: Annen driftskostnad, forts. Gruppe 71: Kostnad/godtgjørelse for reise, diett, bil o.l (SAP) 7101 Bilgodtgjørelse (SAP) 7131 Tjenestereiser oppgavepliktig (SAP) 7132 Tjenestereiser ikke oppgavepliktig (SAP) 7133 Tilskuddsreiser, studiereiser, kongresser (SAP og Agresso) (SAP) 7135 Flyttegodtgjørelse (SAP og Agresso) 11

12 Kontoklasse 7: Annen driftskostnad, forts. (SAP) 7151 Diettkostnad, oppgavepliktig (SAP) 7152 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig (SAP) 7191 Reisekostnad studenter 7192 Studentstipend innreisende studenter, ikke oppgavepliktig (obs! tidl. kurs/konferanser ansatte) (SAP) 7193 Husleie tilskudd studenter i praksis 7194 Reisekostnad fakturert uni./høg. 12

13 Kontoklasse 7: Annen driftskostnad, forts Refusjon av reisekostnader (Refusjon for forskutterte reisekostnader, fakturert mot annen uni./høg.) 7198 Refusjon av reisestipender internasj. (Brukes ved avregning internasj.prosjekter. Motkonto 2993) 7199 Periodiseringskonto for gr. 71 (Motkonto 2912) 13

14 Overføring av feriepenger mellom statlige enheter fra ! Ny rutine fra KD/DFØ. For avgivende enhet: «Mindrekostnad feriepenger» føres D 294* og K 2168 Påløpte feriepenger. «Mindrekostnad arb.g. avgift av feriepenger» føres D 278* og K 2169 Arbeidsgiveravgift på påløpte feriepenger For mottakende enhet: «Merkostnad feriepenger» føres D 2168 og K 294* «Merkostnad arb.g. avgift av feriepenger» føres D 2169 og K 278* Denne føringsmetoden vil føre til kongruensfeil i Note 15, som det må korrigeres for med en egen linje i Note 15. Tilsvarende som Tilført fra annen opptjent virksomhetskapital (Note 8.) 14

15 Opprettelse av egne konti i kontoplan 2013 Statusdefinisjoner: Status O tilsier obligatorisk konto Status A tilsier anbefalt konto, her kan det opprettes lokale konti innen gruppen Status R tilsier ikke bruk, her må KD godkjenne hver enkelt tilfelle Status SAP tilsier en konto som hovedsakelig inneholder føringer fra Lønnssystemet. Viktig å rendyrke mest mulig. 15

16 Spørsmål? 16

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

BALANSE Konto Navn Sum

BALANSE Konto Navn Sum OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

STATU S. Konto. A 1102 Påkostning egne bygg

STATU S. Konto. A 1102 Påkostning egne bygg STATU S Konto Kontonavn Kommentarer 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SRS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler A 1298 Løpende investeringer Ny konto for alle aktiveringer, som har tilhørende anleggsmiddel i dimensjonen. 13.5.13 2 Virksomhetskapital og gjeld 29 Annen kortsiktig gjeld A 2967 A konto utbetaling

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende 1040 Lisenser/programvare Gjelder lisenser og programvare som vi har kjøpt, ikke årlige avgifter 12 Transportmidler, inventar og maskiner mv. 1200 Maskiner

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014 Dato Referanse 5. desember 2014 Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014 Innhold Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Endringslogg til standard

Detaljer

Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008

Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008 1 Regnskapskurs for attestanter i lønnsprosessen 17. april 2008 - Variabel lønn og reiseregninger - Fastlønn (personalkonsulenter) Inger Helene Talberg, Lønnstjenesten 2 Agenda Tidspunkt Tema 08.30 09.00

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2012 Dato Referanse 13.12.2012 Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard for statlige virksomheter per desember 2012 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Oppbygging av notatet... 2 1.2 Oppsummering av endringer...

Detaljer

-Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011

-Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011 Instituttstyret Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTSTYRET IGIS Onsdag 25. januar 2012, KL. 13:00 15:00 i møterom K-166 i Hagbard Line-huset,

Detaljer

Det er budsjettert med et budsjett i balanse, og med realistisk vurdering av både inntekter og kostnader.

Det er budsjettert med et budsjett i balanse, og med realistisk vurdering av både inntekter og kostnader. NORGES IDRETTSHØGSKOLE Administrerende direktør 9. desember 2010 STY-SAK 65/10: BUDSJETT 2011 1. Innledning I Statsbudsjettet for 2011 er det foreslått en tildeling til Norges idrettshøgskole på 152 660

Detaljer

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter Standard kontoplan for statlige virksomheter Fastsatt 25. november 2010 med virkning fra 1. januar

Detaljer

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Grunnkontoramme for statlige virksomheter Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1 Periodiseringsprosjektet Grunnkontoramme for Periodiseringsprosjektet i Finansdepartementet v.1.1 Versjon 1.1 Side 1 August 2008 1 Innledning... 3 1.1 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

R-102 10/2740 PAB 22.11.2013. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3.

R-102 10/2740 PAB 22.11.2013. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 10/2740 PAB 22.11.2013 Standard kontoplan for statlige virksomheter Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012

NY STANDARD KONTOPLAN. Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 NY STANDARD KONTOPLAN Kontoplanseminar Gardermoen 17. oktober 2012 Bakgrunn Ny felles standard kontoplan (grunnkontoramme) for hele staten (Findep) Ikke så veldig annerledes enn det som allerede er i bruk

Detaljer

Regnskapsprogrammet i praksis

Regnskapsprogrammet i praksis Regnskapsprogrammet i praksis Hva betyr regnskapsprogrammet for dere i det daglige arbeidet? 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Gjennomgang Ny kontoplan Ny økonomimodell Oppsett kontantregnskap

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Oppdatert i henhold til standard kontoplan som gjelder fra 1.1.2014. Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører virksomhetsregnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning...2 Formål...2 Målgruppe...2 Oppbygging av notatet...2 Overordnet om

Detaljer

Gruppeinndeling. Rød gruppe. Blå gruppe. Hans Inge Eva Trond Bente. Lill Anita Anette Pavel

Gruppeinndeling. Rød gruppe. Blå gruppe. Hans Inge Eva Trond Bente. Lill Anita Anette Pavel Gruppeinndeling Rød gruppe Lill Anita Anette Pavel Blå gruppe Hans Inge Eva Trond Bente Finn forbedringspotensialer her! Diskuter i gruppen: -Hvordan skal dette regnskapet forstås? -Hvordan kunne dette

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Rapportering av regnskapsdata for lønn og varer og tjenester

Rapportering av regnskapsdata for lønn og varer og tjenester Rapporteringsinstruks for administrative data for analyseformål I. Rapport over utførte årsverk I denne rapporten skal det angis det antall årsverk ulike grupper av tilsatte har utført vedkommende år.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/15 Møtested: Det grønne møterommet, Universitetet i Nordland Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Innkalling går til: Navn

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009. 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009. 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Under forskning og utvikling inngår både kjøpt og egenutviklet forskning og utvikling. Forskning

Detaljer