Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015"

Transkript

1 jhjhjhhjhjhjhjh Oversikt over aktuelle er i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 HR-enheten Sist oppdatert: Fast lønn, faste tillegg, tilleggspensjon mv F Månedslønn Øvrige ansatte Månedslønn Renhold F Månedslønn Lærlinger Regulativlønn Regulativlønn i vikariat for lærer med permisjon uten lønn F Regulativlønn Regulativlønn lærer. Gjelder også ved midlertidig tilsetting pga manglende/ikke godkjent faglig utdanning Regulativlønn Regulativlønn i vikariat for lærer med permisjon med lønn F Lørdag-/søndagstillegg u/pensjon Tilfeldige vakter F Kvelds-/nattillegg u/pensjon Tilfeldige vakter F Helge- og høytidstillegg 133 % F Politisk godtgjøring Politikere F Gruppeledergodtgjøring Politikere F Godtgjøring kontrollutvalg Kontrollutvalget KSI F Kveldstillegg - ikke turnus Lagt inn fast på en på tannhelse pr november F Kveldstillegg Pt.kr 21, F Barnepass F Fengselstillegg F 212A Gavepensjon Betalt av arbeidsgiver F Kontaktlærer Pedagogisk personale F Rådgiver/sosial Pedagogisk personale F Samlingsstyrer Pedagogisk personale F Fagkoordinator Pedagogisk personale F Ledertillegg renholder/vaktmester Ledende vaktmestere/renholdere F Særskilt arbeidstid Pedagogisk personale folkehøgskolene F Klinikkansvarlig Klinikkansvarlig tannhelse, distriktstannleger? F Vakttillegg m/pensjon Fast beløp vaktmestere F Kveld/natt tillegg Fast turnus F Lørd./sønd. tillegg Fast turnus F Lørd./sønd.till fast beløp Kun Randsfjordferja F Kveld/natt till fast beløp Kun Randsfjordferja 1

2 Overtid, vikartimer, godtgjøringer mv Timelønn Timelønn i vikariat for ansatt med permisjon uten lønn Timelønn Timelønn i vikariat for ansatt med permisjon med lønn Timelønn Timelønn til ekstrahjelp (ikke vikarer) F Overtid 50 % Overtid 50 % renholder F Overtid 100 % Overtid 100 % renholder F Fast overtid Kun Randsfjordferga F Diff overtid 50 % F Diff overtid 100 % F Pensjonistlønn ikke lærer Pensjonistavlønning. Ansatt med alderspensjon (ikke AFP). Kr 186,- pr time fra F Overtid 133 % F Diff overtid 133 % F Møtegodtgjøring Folkevalgte utenom prøvenemnder Møtegodtgjøring Andre F Tapt arbeidsfortjeneste Folkevalgte utenom prøvenemnder Tapt arbeidsfortjeneste Andre F Møtegodtgjøring prøvenemnd F Tapt arbeidsfortj. prøvenemnd F Godtgjørelse prøvenemnd F Diverse lønn-feriepenger Uten pensjon (beløp) F Bonus Feriepenger beregnes F Eksamensvakt Kr 186,- fra F 111 A Diverse lønn-feriepenger Uten pensjon (antall/sats) F Honorar Feriepenger beregnes ikke F Sensorhonorar F Minstehonorar eksamensvakt Kr 465,- fra F Uavviklet seniorpermisjon 500 kr pr dag - maks 500 kr x 20 ved 64 år F 112A Skattbar klesgodtgjøring Innberetning av trekkpliktig klesgodtgjøring - annet tøy som ikke er verne- og beskyttelsesklær - betalt av arbeidsgiver F 112A Skattbar klesgodtgjøring Utbetaling og innberetning av trekkpliktig klesgodtgjøring - gjelder - annet tøy som ikke er verne- og beskyttelsesklær - tøy til bruk i bank/kontor (Servicesenteret) Brukes også ved refusjon til arbeidstaker F Ingen Tidligere utbetalt Motpostering brukes kun av HR-enheten ikke moms Vikariat lærer Lærer under 100 % stilling lærersats. Vikariat for lærer med permisjon uten lønn F Vikariat lærer Lærer under 100 % stilling lærersats. Vikariat for lærer med permisjon med lønn 2

3 F Vikariat lærer 50 % overtid Lærer med 100% stilling lærersats x 1, F Avtalt overtid Lærer med 100 % still. Fast avtale deler av året F Pensjonistlønn lærer Pensjonistavlønning. Lærer med alderspensjon (ikke AFP). Vikar for lærer med permisjon uten lønn. Kr 186,- pr time fra Pensjonistlønn lærer Pensjonistavlønning. Lærer med alderspensjon (ikke AFP). Vikar for lærer med permisjon med lønn. Kr 186,- pr time fra F 818 Trekkfritt stipend Lærere, kunstnere, studenter kan dokumentere utgiftene til ligningsmyndighetene F 813 Flyttegodtgjørelse F 849 Verktøygodtgjøring Bruk av egne musikkinstrumenter (sats iht lokal særavtale) Brukes ikke til EK-tjenester F 401 Driftstilskudd tannleger F Ingen Trekkfritt arbeidstøy til utbetaling Mobiltelefoner er Refusjon av utgifter til verne- og beskyttelsesklær F 149A Godtgjøring mobiltelefon (OFK Fast månedlig godtgjøring abonnement) F 149A Godtgjøring mobiltelefon (privat abonnement) Fast månedlig godtgjøring. Brukes også ved sporadiske utbetalinger F 130A Mobiltelefon folkevalgt Kun innberetning Diverse lønnsarter Art Tekst lønn-art NLP 107 Trekk daglønn F Lønnsforskudd Balansekonto F Trekk reiseforskudd Balansekonto F 1290 Salg av EK-utstyr Salg av mobiltelefon, PC mv 895 Trekk i utbetaling F 522 Fri bolig Fylkesordfører 3

4 Skyss, kost mv Expense hjelpeart Kontoart F 610 Kost/overnatting utland F Kost u/overnatting 6-12 timer Ny F 711 Km-godtgjøring - innland F 711 Km-godtgjøring - innland Lønnart automatisk etter km (punches ikke) F 714 Km-godtgjørelse- tilhenger F 714 Km-godtgjøring -passasjertillegg innland F 714 Km-godtgjøring - passasjertillegg utland F 614 Kost u/overnatting over 12 timer F 610 Kost m/overnatting over 12 timer F Ingen Overnatting hotell iflg bilag Kurs, konferanse, seminar mv Mva % F Ingen Overnatting hotell iflg bilag Tjenestereise Mva % F 610 Nattillegg innland F 714 Km-godtgjøring andre Sykkel, traktor mv framkomstmidler F 623 Kost privat hybel/ brakke - trekkfri F 155A Trekkpliktig diett Hybel/brakke/privat F Ingen Porto Mva % F 711 Km-godtgjøring - utland F 721 Km-godtgjøring - pendler F Km-godtgjøring - hjem-arbeid F 714 Km-godtgjøring - motorsykkel F 714 Km-godtgjøring - skogs-/anleggsvei F 627 Kost pensjonat - trekkfri F 155A Trekkpliktig diett Hybel uten kokemuligheter/ pensjonat F 712A Km-godtgjøring El-bil F 614 Trekk måltider u/overnatting F 610 Trekk måltider m/overnatting F 623 Trekk måltider privat, trekkfri F 155A Trekk måltider privat trekkpliktig F 627 Trekk måltider pensjonat trekkfri F 155A Trekk måltider pensjonat trekkpliktig F Ingen Servering/mat iflg bilag Uten mva F Ingen Fly iflg bilag Mva % F Ingen Tog iflg bilag Mva % F Ingen Buss iflg bilag Mva % F Ingen Ferje iflg bilag Mva % F Ingen Drosje flg bilag Mva % F Ingen Transport u/bilag Uten mva F Ingen Bil for tog Uten mva F Ingen Drivstoff leiebil iflg bilag Uten mva F Ingen Parkering iflg bilag Uten mva 4

5 F Ingen Bompenger iflg bilag Uten mva Ingen Rekvisita iflg bilag Uten mva F Ingen Diverse utlegg iflg bilag - utland F Ingen Kost overnatting hotell Kurs, konferanse, seminar Mva F Ingen Kost overnatting hotell Tjenestereise Mva F Ingen Diverse utlegg iflg bilag -Norge Uten mva 5