Sum av Avvik Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sum av Avvik 000000 Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) -10 136 999-3 540 333-3 613 229 72 896"

Transkript

1 Tiltak Art Årsbud Uspesifisert 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead (MP 01) Totalt Uspesifisert Avregning/overføring Totalt Avregning/overføring Forskning Forskningsutvalg Totalt Forskningsutvalg Forskningsassistanse Totalt Forskningsassistanse Midlertidig forskerstilling År 2010 Values 3971 UiOs egenandel basis - bidragsprosjekter IB KD basis grunnbevilgning Kompensasjonstillegg utenlandsreiser Lønn etter bilag, ikke fast månedlig utbetaling OP/AP Feriepenger Trekkfrie stipend/reisestipend Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivisforsikring OP Arbeidsgiveravgift av feriepenger Nattillegg trekkpliktig Kurs og konferanser Nattillegg og kostgodtgjørelse innland/utland OP Refusjon utlegg Billetter til fly, tog, båt, taxi etc Internt salg av varer/tjenester (MP 01) Fast lønn OP/AP Feriepenger Fordel gruppelivsforsikring OP/AP Motpostkonto Gruppelivsforsikring OP/AP Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivisforsikring OP Arbeidsgiveravgift av feriepenger Pensjon, arbeidsgivers andel Arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers andel av pensjon Refusjoner vedr. frikjøp av personell, ordinær drift Salsinntekter andre tjenester - avgiftspliktig Lønn etter bilag, ikke fast månedlig utbetaling OP/AP Feriepenger Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivisforsikring OP Arbeidsgiveravgift av feriepenger Totalt Midlertidig forskerstilling Refusjon utlegg Forskningsgruppe 4 Totalt Forskningsgruppe Billetter til fly, tog, båt, taxi etc Forskningsgruppe 5 Totalt Forskningsgruppe Etikkseminaret Forskningsprosjekt 3471 NFR midler etter prosjektavslutning

2 Tiltak Art Årsbud Pensjon, arbeidsgivers andel Forskningsprosjekt 5431 Arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers andel av pensjon Diverse kostnader Avsluttede prosjekter Bidrag Totalt Forskningsprosjekt Småforsk Inntekter fra KD - ordinær bevilgning - utenom avgiftsområdet Totalt Småforsk Helgesen, Jan Erik 5112 Lønn etter bilag, ikke fast månedlig utbetaling OP/AP Lønn og tillegg for arbeid utført i utlandet OP Feriepenger Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivisforsikring OP Arbeidsgiveravgift av feriepenger Tjenester kjøpt fra utlandet - belastes mva Refusjon utlegg Billetter til fly, tog, båt, taxi etc Representasjon og bevertning på møter Kompensasjonstillegg utenlandsreiser Feriepenger Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivisforsikring OP Arbeidsgiveravgift av feriepenger Mobiltelefoner, telefonutstyr og annet mindre teknisk 10 utstyr Nattillegg og kostgodtgjørelse innland/utland OP Refusjon utlegg Totalt Helgesen, Jan Erik Lindholm, Tore 7191 Billetter til fly, tog, båt, taxi etc Totalt Lindholm, Tore Føllesdal, 7190 Refusjon utlegg Andreas 7191 Billetter til fly, tog, båt, taxi etc Representasjon og bevertning på møter Totalt Føllesdal, Andreas Andreassen, 6846 Aviser, tidskrifter, bøker og lignende - ikke bibliotek Bård Anders Totalt Andreassen, Bård Anders Lundberg, Maria 7190 Refusjon utlegg Totalt Lundberg, Maria Larsen, Kjetil 7190 Refusjon utlegg Mujezinovic Totalt Larsen, Kjetil Mujezinovic Garcia-Godos, 7190 Refusjon utlegg Jemima Totalt Garcia Godos, Jemima Nystuen, Gro 6846 Aviser, tidskrifter, bøker og lignende - ikke bibliotek Totalt Nystuen, Gro 7190 Refusjon utlegg

3 Tiltak Art Årsbud Tronvoll, Kjetil 7190 Refusjon utlegg Totalt Tronvoll, Kjetil Bedømmelse og disputas forskerutdanning Totalt Bedømmelse og disputas forskerutdanning Stipendiatmidler (personkoder) Lomell, Heidi Mork Totalt Lomell, Heidi Mork Etter- og videreutdanning Totalt Etter- og videreutdanning Mastergrad undervisning Totalt Mastergrad undervisning MA internasjonale emner, undervisning MA rettsvit. 2. avd. PBL Totalt MA rettsvit. 2. avd. PBL Mottak av utenlandske studenter Totalt Mottak av utenlandske studenter Mennesker og rettigheter Refusjon utlegg Refusjon utlegg Inntekter undervisning/kurs Lønn etter bilag, ikke fast månedlig utbetaling OP/AP Feriepenger Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivisforsikring OP Arbeidsgiveravgift av feriepenger Trykkingskostnader Aviser, tidskrifter, bøker og lignende - ikke bibliotek Refusjon utlegg Oppholdsutgifter Fast lønn OP/AP Lønn etter bilag, ikke fast månedlig utbetaling OP/AP Feriepenger Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivisforsikring OP Arbeidsgiveravgift av feriepenger Pensjon, arbeidsgivers andel Arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers andel av pensjon Lønn etter bilag, ikke fast månedlig utbetaling OP/AP Feriepenger Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivisforsikring OP Arbeidsgiveravgift av feriepenger Nattillegg og kostgodtgjørelse innland/utland OP Andre driftsinntekter Fast lønn OP/AP

4 Tiltak Art Årsbud Mennesker og 5112 Lønn etter bilag, ikke fast månedlig utbetaling OP/AP rettigheter 5180 Feriepenger Totalt Mennesker og rettigheter Instituttbibliotek 5252 Fordel gruppelivsforsikring OP/AP Motpostkonto Gruppelivsforsikring OP/AP Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivisforsikring OP Arbeidsgiveravgift av feriepenger Trykkingskostnader Fast lønn OP/AP Feriepenger Fordel gruppelivsforsikring OP/AP Motpostkonto Gruppelivsforsikring OP/AP Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivisforsikring OP Arbeidsgiveravgift av feriepenger Pensjon, arbeidsgivers andel Arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers andel av pensjon Mobiltelefoner, telefonutstyr og annet mindre teknisk 10 utstyr Inventar/utstyr - driftskjøp Tidsskrift til UB's samlinger - driftskjøp Bøker til UB's samlinger - driftskjøp Vedlikehold utstyr/rekvisita Kurs og konferanser Medlemskontingenter Totalt Instituttbibliotek Faglig konferanse - korttekster 3250 Inntekter undervisning/kurs Totalt Faglig konferanse - korttekster 3961 Internt salg av varer/tjenester (MP 01) Fast lønn OP/AP Feriepenger Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivisforsikring OP Arbeidsgiveravgift av feriepenger Pensjon, arbeidsgivers andel Arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers andel av pensjon Aviser, tidskrifter, bøker og lignende - ikke bibliotek Refusjon utlegg Oppholdsutgifter Nasjonal institusjon 5112 Lønn etter bilag, ikke fast månedlig utbetaling OP/AP Feriepenger Periodisering variabel lønn Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivisforsikring OP Arbeidsgiveravgift av feriepenger Nattillegg trekkpliktig Bespisning ved interne møter Aviser, tidskrifter, bøker og lignende - ikke bibliotek Nattillegg og kostgodtgjørelse innland/utland OP Refusjon utlegg Representasjon og bevertning på møter

5 Tiltak Art Årsbud Nasjonal 7999 Periodiseringer andre driftskostnader kl institusjon Totalt Nasjonal institusjon The Role and Conduct of the Military 7492 Tilskudd til prosjekter, utland, utenfor UiO 4 4 Totalt The Role and Conduct of the Military Intensive Education Course Totalt Intensive Education Course Core administration Totalt Core administration Torkel Opsahl minneforelesning Totalt Torkel Opsahl minneforelesning Kompetansenettverk Totalt Kompetansenettverk Informasjonstiltak Uspesifisert faglig Totalt Uspesifisert faglig Tilskudd til prosjekter, utland, utenfor UiO Kompensasjonstillegg utenlandsreiser Lønn etter bilag, ikke fast månedlig utbetaling OP/AP Feriepenger Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivisforsikring OP Arbeidsgiveravgift av feriepenger Nattillegg trekkpliktig Refusjon utlegg Kortidsleie av lokaler Refusjon utlegg Billetter til fly, tog, båt, taxi etc Oppholdsutgifter Representasjon og bevertning på møter Kompensasjonstillegg utenlandsreiser Feriepenger Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivisforsikring OP Arbeidsgiveravgift av feriepenger Nattillegg trekkpliktig Nattillegg og kostgodtgjørelse innland/utland OP Refusjon utlegg Andre driftsinntekter Inntekter fra KD - ordinær bevilgning - utenom avgiftsområdet Fast lønn OP/AP Feriepenger Fordel gruppelivsforsikring OP/AP Motpostkonto Gruppelivsforsikring OP/AP Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivisforsikring OP Arbeidsgiveravgift av feriepenger Pensjon, arbeidsgivers andel Arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers andel av pensjon Refusjoner vedr. frikjøp av personell

6 Tiltak Art Årsbud Til disposisjon for bestyrer Reisemidler 7110 Nattillegg og kostgodtgjørelse innland/utland OP direktør 7190 Refusjon utlegg Billetter til fly, tog, båt, taxi etc Totalt Reisemidler direktør Generell drift 3901 Inntekter fra KD - ordinær bevilgning - utenom avgiftsområdet Fast lønn OP/AP Feriepenger Fordel elektroniske kommunikasjonstjenester Motpost art til E-kommunikasjon Fordel gruppelivsforsikring OP/AP Motpostkonto Gruppelivsforsikring OP/AP Konsulenttjenester, selvstendig næringsdrivende Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivisforsikring OP Arbeidsgiveravgift av feriepenger Pensjon, arbeidsgivers andel Arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers andel av pensjon Gaver til ansatte Bespisning ved interne møter Stillingsannonser Frakt og transportkostnader Kortidsleie av lokaler Leie datasystemer Mobiltelefoner, telefonutstyr og annet mindre teknisk utstyr Inventar/utstyr - driftskjøp Driftsmateriale Driftsrekvisita Serviceavtaler utstyr/rekvisita Vedlikehold utstyr/rekvisita Vedlikehold andre anlegg og installasjoner Kontortjenester (innleid arb.kraft) Konsulenttjenester Kontorrekvisita Trykkingskostnader Aviser, tidskrifter, bøker og lignende - ikke bibliotek Kurs og konferanser Periodiseringer Andre driftskostnader kl Mobiltelefonabonnement Linjeleie datakommunikasjon Nattillegg og kostgodtgjørelse innland/utland OP Refusjon utlegg Billetter til fly, tog, båt, taxi etc Representasjon og bevertning på møter Tilskudd til prosjekter, innland, utenfor UiO Totalt Generell drift IT-tiltak 3911 Investeringer i anleggsmidler (MK:2151) Inntektsføring for avskrivning anleggsmidler (MK:2151) Avskrivninger kontormaskiner og annet kontorutstyr Driftsrekvisita matching innkjøpsordre - mottatt faktura Totalt IT-tiltak

7 Tiltak Art Årsbud Internhusleie 3901 Inntekter fra KD - ordinær bevilgning - utenom avgiftsområdet Intern Husleie Totalt Internhusleie Administrasjon 3901 Inntekter fra KD - ordinær bevilgning - utenom avgiftsområdet Totalt Administrasjon Nordem konsulent -I 5001 Fast lønn OP/AP Lønn overtid OP/AP Lønn etter bilag, ikke fast månedlig utbetaling OP/AP Feriepenger Periodisering variabel lønn Fordel elektroniske kommunikasjonstjenester Motpost art til E-kommunikasjon Fordel gruppelivsforsikring OP/AP Motpostkonto Gruppelivsforsikring OP/AP Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivisforsikring OP Arbeidsgiveravgift av feriepenger Pensjon, arbeidsgivers andel Arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers andel av pensjon Refusjon av foreldrespenger lønn Refusjon av - arbeidsgiveravgift - foreldrepenger Refusjon av foreldrespenger lønn Refusjon av - arbeidsgiveravgift - foreldrepenger Totalt Nordem konsulent -I Databriller 7190 Refusjon utlegg Periodiseringer andre driftskostnader kl Totalt Databriller Totalt

120010 Fakultetssekretariat

120010 Fakultetssekretariat Sted 120010 Fakultetssekretariat Budsjett År Tiltak Art 2015 0 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead -3 862 994 3963 Refusjon av eksternt fin overheadkostnader -4 027 000 Totalt 0-7 889 994 000000

Detaljer

270001 Administrasjon og fellesfunksjoner År Tiltak Kommentar 2012 000000 Uspesifisert forventning om at dette kan komme se linje 129-299 000000

270001 Administrasjon og fellesfunksjoner År Tiltak Kommentar 2012 000000 Uspesifisert forventning om at dette kan komme se linje 129-299 000000 270001 Administrasjon og fellesfunksjoner År Tiltak Kommentar 2012 000000 Uspesifisert forventning om at dette kan komme se linje 129-299 000000 Uspesifisert Total -299 000010 Tildeling Hovedbev. Inkl

Detaljer

BALANSE Konto Navn Sum

BALANSE Konto Navn Sum OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

STATU S. Konto. A 1102 Påkostning egne bygg

STATU S. Konto. A 1102 Påkostning egne bygg STATU S Konto Kontonavn Kommentarer 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SRS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Regnskapsrapport 2009

Senter for idrettsskadeforskning. Regnskapsrapport 2009 Senter for idrettsskadeforskning Regnskapsrapport 2009 Regnskap 2009 & budsjett 2010 UTGIFTER Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 1400 Senter for idrettsskadeforskning 1 072 600 996 120,24 1 412

Detaljer

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Grunnkontoramme for statlige virksomheter Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler A 1298 Løpende investeringer Ny konto for alle aktiveringer, som har tilhørende anleggsmiddel i dimensjonen. 13.5.13 2 Virksomhetskapital og gjeld 29 Annen kortsiktig gjeld A 2967 A konto utbetaling

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende 1040 Lisenser/programvare Gjelder lisenser og programvare som vi har kjøpt, ikke årlige avgifter 12 Transportmidler, inventar og maskiner mv. 1200 Maskiner

Detaljer

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1 Periodiseringsprosjektet Grunnkontoramme for Periodiseringsprosjektet i Finansdepartementet v.1.1 Versjon 1.1 Side 1 August 2008 1 Innledning... 3 1.1 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014

Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014 Dato Referanse 5. desember 2014 Faggruppe SRS Redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per desember 2014 Innhold Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Endringslogg til standard

Detaljer

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter Standard kontoplan for statlige virksomheter Fastsatt 25. november 2010 med virkning fra 1. januar

Detaljer

Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009. 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009. 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Under forskning og utvikling inngår både kjøpt og egenutviklet forskning og utvikling. Forskning

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

R-102 10/2740 PAB 22.11.2013. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3.

R-102 10/2740 PAB 22.11.2013. Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i reglement for økonomistyring i staten 3. Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 10/2740 PAB 22.11.2013 Standard kontoplan for statlige virksomheter Rundskrivet er fastsatt av Finansdepartementet med

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83%

10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% Inntekter 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% 10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% Kontingent (30) 40 450 000

Detaljer

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD OG INNOVATIV PRAKSIS AS Org. 985 638 187 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote

Detaljer

-Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011

-Instituttstyret godkjenner innkalling og saksliste. IS-IGIS sak 02/12 BUDSJETT 2012 OG FORELØPIG REGNSKAP 2011 Instituttstyret Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk INNKALLING TIL MØTE I INSTITUTTSTYRET IGIS Onsdag 25. januar 2012, KL. 13:00 15:00 i møterom K-166 i Hagbard Line-huset,

Detaljer

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr Nye kontoer er skrevet med blått. Konto- EIENDELER Gammelt Beskrivelse nummer ANLEGGSMIDLER kontonr IMMATERIELLE EIENDELER 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1110 Skolebygninger 1120 Internatbygninger

Detaljer

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent Hovedtrekk budsjett 2007: Inntekter 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% 10 Sentral drift 37 446 218 39 481 000 0 0 0 0 39 481 000 2 034 782 5,43% Kontingent (30) 34 800 000 37 000

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer