Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent"

Transkript

1 Hovedtrekk budsjett 2007: Inntekter ,43% 10 Sentral drift ,43% Kontingent (30) ,32% Opp. og. ut.-fond (31) ,53% Annen driftsinntekt (39) ,16% Administrasjonsandel fra vederlagsmidler ,12% Inntekter finans ,53% 10 Sentral drift ,53% Finansinntekt (80) ,53% Utgifter ,89% 10 Sentral drift ,61% Kostnader ansatte ,30% Kompetanseheving, planlegging ,58% Kostnader styrt av ansatte Kostnader tillitsvalgte ,86% Kostnader lokaler (63) ,66% Maskiner, inventar (64-66) ,78% Konsulenter (67) ,79% Drift kontor (68-69) ,03% Andre kostnader (71-78) ,50% Nytt medlems- og sakssystem ,19% Forsikringsutvalg ,00% Plasseringsutvalg ,00% 20 Organisasjonsbygging ,63% Landsmøte ,50% Kontrollkomiteen ,78% Landsstyre ,22% Landsstyreseminar ,00% Arbeidsutvalg ,83% Landsråd ,94% Lokallag drift ,86% 30. november 2006 Side 1 av 5

2 Hovedtrekk budsjett 2007: MBL grunnkurs ,30% MBL grunnkurs ,96% MBL grunnkurs ,00% MBL grunnkurs MBL forhandlingskurs ,11% MBL forhandlingskurs ,23% NRK grunnkurs ,16% NRK grunnkurs ,00% NRK vidergående kurs ,48% Arbeidsmiljøkurs ,00% Proffkurs frilansere ,62% Styrerepresentantkurs ,99% Lokallagskassererkurs ,38% Frilanssatser (t.o.m 04 - frilansgruppe) ,91% Valgkomiteen ,43% Midlertidig ansatte ,83% Småavisprosjekt ,00% Mellomledere ,83% Nordisk samarbeid ,11% Internasjonalt samarbeid ,68% Internasjonalt utvalg ,82% Nordisk - Arabisk dialogmøte ,00% Andre konferanser ,97% Konsern ,87% NRKJ: Kostnader tillitsvalgte ,47% NRKJ: Årsmøte NRKJ: Klubblederkonferanse NRKJ: Styret A: Klubblederkonferanse A: Styremøte A: Styrehonorar E: Klubblederkonferanse E: Styremøte E: Styrehonorar november 2006 Side 2 av 5

3 Hovedtrekk budsjett 2007: Media Norge: Klubblederkonferanse Media Norge: Styremøte Media Norge: Styrehonorar Frilansjournalistene: org.sekretær ,53% Medlemsverving ,28% Klubbygging nye områder Medlemsverving studenter ,00% Student ,32% Diverse tilskudd ,47% Aksjon pensjon ,14% 60 år ,00% 30 Medlemsservice ,23% Medlemsservice enkeltmedlemmer ,95% Hefter ,85% Hjemmesider ,06% Film ,00% Strategi og planarbeid ,33% Kontingenter ,29% 40 Faglig arbeid ,82% Forhandlinger MBL ,99% Forhandlinger NRK ,68% Forhandlinger TV ,40% Forhandlinger P ,68% Forhandlinger Radio ,58% Andre forhand. (Utdanning, Grenda, Storm) ,15% Forhandlinger TVNorge ,61% Forhandlinger TV2 Interaktiv ,00% Forhandlinger TV 2 Nettavisen ,11% Hovedavtaleforhandlinger MBL ,00% Hovedavtaleforhandlinger NRK ,00% Hovedavtaleforhandlinger TV ,00% Tvistebehandling (ikke i bruk) ,00% Tariffkonferanser MBL ,00% 30. november 2006 Side 3 av 5

4 Hovedtrekk budsjett 2007: Tariffkonferanse NRK ,37% Tariffkonferanse MBL etermedier (ikke i bruk) ,00% Statistikk ,67% Tariffutvalg MBL ,82% Faglig assistanse klubber ,44% Lavtlønnskampanje klubber ,00% Faglig assistanse lokallag ,42% Faglig assistanse Frilansjournalistene/ ,15% Faglig assistanse konsern Faglig assistanse enkeltmedlemmer ,64% Annet tariffarb. (nye tariff/tilslutningsavtaler) ,60% Utgifter finans ,41% 10 Sentral drift ,41% Finanskostnad (81) ,41% Diff. mellom utgifter og inntekter for ,76% 30. november 2006 Side 4 av 5

5 Hovedtrekk budsjett 2007: Vederlag Inntekter ,25% 50 Journalistfaglig virksomhet ,25% Kopi-og kabelvederlagsinntekt ,25% Utgifter ,89% 50 Journalistfaglig virksomhet ,89% Reisestipendier ,78% Journalistfaglig virksomhet ,37% Vederlag - lønn (egen stilling - vederlag) ,32% Lokale tiltak ,01% Journalistfaglige konferanser ,55% Samordningsmøte journalistfaglige konferanser Sentral foredrag journalistfaglige konferanser ,00% IJ Digital kopiering - frilansere Arbeidsmiljøutvalg ,00% Ref.gruppe opphavsrett/vederlag ,14% Selvmordsprosjekt ,31% Idrettsprosjekt ,83% Fagpresseprosjektet Finaninntekter og - kostnader (vederlag) ,42% Diff. mellom utgifter og inntekter for Vederlag ,54% 30. november 2006 Side 5 av 5

6 Inntekter ,43% 10 Sentral drift ,43% Kontingent (30) ,32% Kontingentinntekter ,32% Opp. og. ut.-fond (31) ,53% Opp. og ut.-fond MBL Opp. og ut.-fond NRK ,52% Annen driftsinntekt (39) ,16% Salg internasjonale pressekort ,67% Reprint norske pressekort ,73% Andre inntekter ,00% Administrasjonsandel fra vederlagsmidler ,12% Kopivederlagsmidler ,35% Kabelvederlag Vederlag fra digital kopiering ,08% Inntekter finans ,53% 10 Sentral drift ,53% Finansinntekt (80) ,53% Renter av bankinnskudd ,00% Andre renteinntekter ,26% Aksjeutbytte ,00% Gevinst ved salg av verdipapirer ,91% 30. november 2006 Side 1 av 35

7 Utgifter ,89% 10 Sentral drift ,61% Kostnader ansatte ,30% Lønn fast ansatte ,30% Overtid fast ansatte Ulempetillegg ,00% Lønn ekstrahjelp sekretariatet ,63% Påløpte feriepenger fast ansatte ,43% Arbeidsgiveravgift ,31% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,97% Pensjonsforsikring ,57% AFP-premie ,38% Sluttvederlag premie Mottatt lønnsrefusjon (inntekt) ,27% Mottatt refusjon av arbeidsgiveravgift (inntekt) ,55% Refusjon av sykepenger ,67% Kantinekostnader Yrkesskadeforsikring ,09% Reiseforsikring ,98% Bedriftshelsetjeneste, mv ,51% Opp. og ut.-fond Andre personalkostnader Aviser ,44% Tidsskrifter ,00% Telefon ,00% Mobiltelefon ,33% TV lisens / kabel TV Forsikringspremier Andre driftskostnader ,00% 30. november 2006 Side 2 av 35

8 Kompetanseheving, planlegging ,58% Lønn fast ansatte ,00% Ulempetillegg ,25% Påløpte feriepenger fast ansatte ,00% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Påløpte feriepenger ,17% Arbeidsgiveravgift ,13% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,12% Mottatt lønnsrefusjon (inntekt) ,00% Mottatt refusjon av arbeidsgiveravgift (inntekt) ,00% Kompetanseheving ,36% Diettgodtgjørelse ,53% Transportkostnader ,25% Bespisning Overnatting ,06% Kostnader styrt av ansatte Bærbart utstyr Kostnader tillitsvalgte ,86% Lønn leder ,33% Lønn nestleder ,77% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Påløpte feriepenger ,28% Arbeidsgiveravgift ,07% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,35% Kostnader lokaler (63) ,66% Leie av lokaler ,61% Felleskostnader lokaler ,77% Strøm, varme m.v ,38% Renhold ,67% Andre kostnader lokaler ,14% 30. november 2006 Side 3 av 35

9 Maskiner, inventar (64-66) ,78% Leie- og vedlikeholdsavtale telefonsystem ,33% Leie- og vedlikeholdsavtale kopimaskiner Andre leie- og vedlikeholdsavtaler ,29% Servere, nettverk, infrastruktur ,17% Stasjonære pc'er med utrustning ,00% Bærbart utstyr ,67% Programvare ,11% Telefonsystem, telefoner, fax Mobiltelefoner ADSL / Internettutstyr ,00% Møbler og innredning ,00% Inventar og andre driftsmidler ,00% Vedlikeholdsavtale servere, nettverk, infrastruktur ,00% Vedlikeholdsavtale programvare ,00% Vedlikeholdsavtale inventar og andre driftsmidler ,00% Service servere, nettverk, infrastruktur ,00% Service stasjonære pc'er Service bærbart utstyr Service programvare Service kopimaskiner Service telefonsystem, telefoner, fax, mobiltelefoner Service møbler og innredning ,00% Service inventar og andre driftsmidler ,67% Service hjemmekontor Konsulenter (67) ,79% Revisjonshonorar ,94% Konsulenthonorar revisor Juridisk bistand ,67% Webtjenester ,00% 30. november 2006 Side 4 av 35

10 Drift kontor (68-69) ,03% Kontorrekvisita ,00% Trykksaker ,00% Faglitteratur ,00% Aviser Bespisning møter Torggt Telefon ,00% Mobiltelefon ,33% Internett abonnement ,41% Porto ,11% Andre distribusjonskostnader TV lisens / kabel TV Andre kostnader (71-78) ,50% Kilometergodtgjørelse Transportkostnader ,67% Bespisning Kontingenter Gaver Forsikringspremier Andre driftskostnader ,64% Konstatert tapt medlemskontingent ,00% Nytt medlems- og sakssystem ,19% Servere, nettverk, infrastruktur ,00% Programvare Service servere, nettverk, infrastruktur ,00% Forsikringsutvalg ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% 30. november 2006 Side 5 av 35

11 Plasseringsutvalg ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% 30. november 2006 Side 6 av 35

12 20 Organisasjonsbygging ,63% Landsmøte ,50% Ulempetillegg ,00% Lønn ekstrahjelp sekretariatet ,00% Frikjøp tillitsvalgte ,00% Tapt arbeidsfortjeneste ,00% Avgiftspliktig honorar ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Leie- og vedlikeholdsavtale kopimaskiner ,00% Servere, nettverk, infrastruktur ,00% Stasjonære pc'er med utrustning ,00% Bærbart utstyr ,00% Programvare ,00% Konsulenthonorar revisor ,00% Annet konsulenthonorar ,00% Kontorrekvisita ,00% Trykksaker ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Designkostnader ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% Gaver ,00% Andre driftskostnader ,00% Kontrollkomiteen ,78% Møtegodtgjørelse ,00% Arbeidsgiveravgift Bespisning møter Torggt Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% 30. november 2006 Side 7 av 35

13 Landsstyre ,22% Møtegodtgjørelse ,76% Tapt arbeidsfortjeneste ,50% Arbeidsgiveravgift ,38% Bespisning møter Torggt ,55% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,40% Gaver Andre driftskostnader ,92% Landsstyreseminar ,00% Ulempetillegg ,00% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Tapt arbeidsfortjeneste ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Annet konsulenthonorar ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,00% Andre driftskostnader ,00% 30. november 2006 Side 8 av 35

14 Arbeidsutvalg ,83% Ulempetillegg Ulempetillegg leder/nestleder Møtegodtgjørelse ,86% Tapt arbeidsfortjeneste ,17% Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift ,67% Bespisning møter Torggt ,00% Diettgodtgjørelse Transportkostnader ,65% Bespisning Overnatting Landsråd ,94% Ulempetillegg ,00% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Frikjøp tillitsvalgte ,33% Møtegodtgjørelse ,54% Tapt arbeidsfortjeneste ,85% Påløpte feriepenger ,14% Arbeidsgiveravgift ,82% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,54% Bespisning ,67% Overnatting ,56% Møtelokaler ,00% Gaver ,00% Andre driftskostnader november 2006 Side 9 av 35

15 Lokallag drift ,86% Lokallag drift (lovpål oppg tidl.kontingent) ,07% Tilskudd fagforeningsrettede tiltak ,57% Tilbakeført ubenyttede tilskudd fagforeningsrett. tilta ,18% Frikjøp tillitsvalgte ,44% MBL grunnkurs ,30% Ulempetillegg ,33% Påløpte feriepenger ,11% Arbeidsgiveravgift ,24% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,58% Kilometergodtgjørelse ,01% Diettgodtgjørelse ,28% Transportkostnader ,61% Overnatting ,10% MBL grunnkurs ,96% Ulempetillegg ,67% Påløpte feriepenger ,56% Arbeidsgiveravgift ,18% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,67% Kilometergodtgjørelse ,48% Diettgodtgjørelse ,32% Transportkostnader ,72% Overnatting ,90% MBL grunnkurs ,00% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% 30. november 2006 Side 10 av 35

16 MBL grunnkurs Ulempetillegg Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg av påløpne feriepenger Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Transportkostnader Overnatting MBL forhandlingskurs ,11% Ulempetillegg ,67% Påløpte feriepenger ,56% Arbeidsgiveravgift ,18% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,67% Kilometergodtgjørelse ,59% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,27% Overnatting ,53% MBL forhandlingskurs ,23% Ulempetillegg ,22% Påløpte feriepenger ,19% Arbeidsgiveravgift ,73% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,39% Kilometergodtgjørelse ,64% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,40% Overnatting ,71% Andre driftskostnader ,00% 30. november 2006 Side 11 av 35

17 NRK grunnkurs ,16% Ulempetillegg Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger Kilometergodtgjørelse ,64% Diettgodtgjørelse Transportkostnader ,33% Bespisning ,17% Overnatting ,33% NRK grunnkurs ,00% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,00% NRK vidergående kurs ,48% Ulempetillegg Påløpte feriepenger ,00% Oppgavepliktige honorarer Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Kilometergodtgjørelse ,64% Diettgodtgjørelse Transportkostnader ,33% Bespisning Overnatting ,07% 30. november 2006 Side 12 av 35

18 Arbeidsmiljøkurs ,00% Deltakeravgift ,00% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Konsulenthonorar faglig ,00% Trykksaker ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,00% Proffkurs frilansere ,62% Deltakeravgift Ulempetillegg ,00% Avgiftspliktig honorar Påløpte feriepenger ,48% Arbeidsgiveravgift ,30% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,67% Konsulenthonorar revisor Konsulenthonorar faglig ,94% Kilometergodtgjørelse ,25% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,92% Overnatting ,52% Andre driftskostnader ,95% 30. november 2006 Side 13 av 35

19 Styrerepresentantkurs ,99% Konsulenthonorar faglig ,00% Bespisning møter Torggt ,62% Kilometergodtgjørelse ,64% Transportkostnader ,79% Bespisning ,96% Overnatting ,45% Lokallagskassererkurs ,38% Tapt arbeidsfortjeneste Transportkostnader ,26% Bespisning ,60% Overnatting ,48% Frilanssatser (t.o.m 04 - frilansgruppe) ,91% Møtegodtgjørelse ,06% Tapt arbeidsfortjeneste ,89% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Bespisning møter Torggt ,33% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,80% Valgkomiteen ,43% Møtegodtgjørelse ,00% Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Bespisning møter Torggt Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,00% 30. november 2006 Side 14 av 35

20 Midlertidig ansatte ,83% Møtegodtgjørelse ,89% Arbeidsgiveravgift ,76% Bespisning møter Torggt ,83% Transportkostnader ,78% Bespisning Overnatting ,00% Småavisprosjekt ,00% Transportkostnader ,00% Mellomledere ,83% Møtegodtgjørelse ,76% Bespisning møter Torggt ,00% Diettgodtgjørelse Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% Nordisk samarbeid ,11% Ulempetillegg ,31% Ulempetillegg leder/nestleder Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,97% Bespisning ,00% Overnatting ,76% Gaver ,00% 30. november 2006 Side 15 av 35

21 Internasjonalt samarbeid ,68% Ulempetillegg ,00% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Påløpte feriepenger ,29% Arbeidsgiveravgift ,29% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Faglitteratur ,00% Diettgodtgjørelse ,50% Transportkostnader ,73% Bespisning Overnatting ,00% Kontingenter ,14% Internasjonalt utvalg ,82% Ulempetillegg ,67% Møtegodtgjørelse ,24% Arbeidsgiveravgift Bespisning møter Torggt ,00% Diettgodtgjørelse ,67% Transportkostnader ,71% Overnatting ,00% Nordisk - Arabisk dialogmøte ,00% Andre inntekter ,00% Andre leie- og vedlikeholdsavtaler ,00% Revisjonshonorar ,00% Annet konsulenthonorar ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,00% Andre driftskostnader ,00% 30. november 2006 Side 16 av 35

22 Andre konferanser ,97% Ulempetillegg ,82% Påløpte feriepenger ,06% Arbeidsgiveravgift ,02% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Diettgodtgjørelse ,60% Transportkostnader ,17% Overnatting ,50% Konsern ,87% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger fast ansatte ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Tapt arbeidsfortjeneste ,00% Arbeidsgiveravgift ,89% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Kompetanseheving ,00% Bespisning møter Torggt ,75% Kilometergodtgjørelse ,11% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,02% Bespisning ,15% Overnatting ,13% Andre driftskostnader ,00% NRKJ: Kostnader tillitsvalgte ,47% Lønn NRKJ kontoret ,63% Påløpte feriepenger ,79% Arbeidsgiveravgift ,44% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% 30. november 2006 Side 17 av 35

23 NRKJ: Årsmøte Ulempetillegg Påløpte feriepenger fast ansatte Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg av påløpne feriepenger Transportkostnader Bespisning Overnatting NRKJ: Klubblederkonferanse Kilometergodtgjørelse Transportkostnader Bespisning NRKJ: Styret Møtegodtgjørelse A: Klubblederkonferanse Ulempetillegg Kompetanseheving Bespisning møter Torggt Diettgodtgjørelse Transportkostnader Overnatting A: Styremøte Ulempetillegg Bespisning møter Torggt Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Transportkostnader Bespisning Overnatting A: Styrehonorar Møtegodtgjørelse november 2006 Side 18 av 35

24 E: Klubblederkonferanse Ulempetillegg Kompetanseheving Bespisning møter Torggt Diettgodtgjørelse Transportkostnader Overnatting E: Styremøte Ulempetillegg Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg av påløpne feriepenger Bespisning møter Torggt Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Transportkostnader Bespisning Overnatting E: Styrehonorar Møtegodtgjørelse Media Norge: Klubblederkonferanse Ulempetillegg Bespisning møter Torggt Diettgodtgjørelse Transportkostnader Overnatting Media Norge: Styremøte Ulempetillegg Bespisning møter Torggt Diettgodtgjørelse Transportkostnader Bespisning Overnatting november 2006 Side 19 av 35

25 Media Norge: Styrehonorar Møtegodtgjørelse Frilansjournalistene: org.sekretær ,53% Lønn fast ansatte ,67% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger fast ansatte ,41% Arbeidsgiveravgift ,25% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,50% Diettgodtgjørelse ,00% Medlemsverving ,28% Kontorrekvisita ,28% Klubbygging nye områder Diettgodtgjørelse Transportkostnader Overnatting Møtelokaler Medlemsverving studenter ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% Student ,32% Møtegodtgjørelse ,54% Tapt arbeidsfortjeneste ,61% Arbeidsgiveravgift ,00% Lønnsrefusjon (kostnad) ,00% Transportkostnader ,83% Bespisning ,54% Overnatting ,00% Diverse tilskudd ,47% Tilskudd til Solidaritetsfondet ,61% Diverse andre driftstilskudd ,69% 30. november 2006 Side 20 av 35

26 Aksjon pensjon ,14% Ulempetillegg ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,67% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Kompetanseheving ,00% Annet konsulenthonorar ,67% Transportkostnader ,34% Bespisning ,00% Overnatting ,09% 60 år ,00% Oppgavepliktige honorarer ,00% Trykksaker ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Gaver ,00% Andre driftskostnader ,00% 30. november 2006 Side 21 av 35

27 30 Medlemsservice ,23% Medlemsservice enkeltmedlemmer ,95% Abonnement Journalisten ,36% Kontingent Pressens Arbeidsledighetskasse ,02% Kontingent Pressens Gravferdskasse ,55% Grunnforsikring ,31% Produksjon nasjonale pressekort ,00% Produksjon internasjonale pressekort Juridisk bistand Hefter ,85% Frikjøp tillitsvalgte Avgiftspliktig honorar Trykkerikostnader ,60% Designkostnader ,47% Hjemmesider ,06% Programvare ,33% Vedlikeholdsavtale servere, nettverk, infrastruktur ,00% Webtjenester ,00% Designkostnader ,00% Andre leie- og vedlikeholdsavtaler Film ,00% Designkostnader ,00% Transportkostnader ,00% Strategi og planarbeid ,33% Annet konsulenthonorar ,33% Kontingenter ,29% Norsk Presseforbund ,29% 30. november 2006 Side 22 av 35

28 40 Faglig arbeid ,82% Forhandlinger MBL ,99% Overtid fast ansatte ,00% Ulempetillegg ,40% Møtegodtgjørelse ,97% Påløpte feriepenger ,00% Oppgavepliktige honorarer ,00% Arbeidsgiveravgift ,69% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Bespisning møter Torggt ,36% Kilometergodtgjørelse ,67% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,59% Bespisning ,27% Overnatting ,05% Forhandlinger NRK ,68% Ulempetillegg ,27% Møtegodtgjørelse ,18% Påløpte feriepenger ,27% Arbeidsgiveravgift ,17% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,24% Lønnsrefusjon (kostnad) ,00% Stasjonære pc'er med utrustning ,00% Bærbart utstyr ,00% Bespisning møter Torggt ,71% Kilometergodtgjørelse ,19% Diettgodtgjørelse ,99% Transportkostnader ,48% Bespisning ,76% Overnatting ,56% Møtelokaler ,00% 30. november 2006 Side 23 av 35

29 Forhandlinger TV ,40% Ulempetillegg ,67% Møtegodtgjørelse ,33% Påløpte feriepenger ,67% Arbeidsgiveravgift ,89% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,03% Bespisning møter Torggt ,50% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,67% Bespisning ,50% Overnatting ,29% Forhandlinger P ,68% Ulempetillegg ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,00% Forhandlinger Radio ,58% Møtegodtgjørelse ,26% Arbeidsgiveravgift ,35% Bespisning møter Torggt ,00% Diettgodtgjørelse Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% 30. november 2006 Side 24 av 35

30 Andre forhand. (Utdanning, Grenda, Storm) ,15% Ulempetillegg Møtegodtgjørelse ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger Bespisning møter Torggt ,00% Kilometergodtgjørelse ,67% Diettgodtgjørelse ,67% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,74% Forhandlinger TVNorge ,61% Møtegodtgjørelse ,33% Arbeidsgiveravgift ,20% Bespisning møter Torggt ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Forhandlinger TV2 Interaktiv ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% 30. november 2006 Side 25 av 35

31 Forhandlinger TV 2 Nettavisen ,11% Ulempetillegg ,00% Møtegodtgjørelse ,88% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,04% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,62% Bespisning ,50% Overnatting ,00% Hovedavtaleforhandlinger MBL ,00% Ulempetillegg ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% 30. november 2006 Side 26 av 35

10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83%

10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% Inntekter 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% 10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% Kontingent (30) 40 450 000

Detaljer

Hovedtrekk budsjett 2008: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Hovedtrekk budsjett 2008: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent Hovedtrekk budsjett 2008: Inntekter 39 818 000 42 521 000 200 000 0 0 0 42 721 000 2 903 000 7,29% 10 Sentral drift 39 818 000 42 521 000 200 000 0 0 0 42 721 000 2 903 000 7,29% Kontingent (30) 37 300

Detaljer

Detaljert budsjett 2009:

Detaljert budsjett 2009: Inntekter 43 814 519 45 656 000 165 000 0 0 0 45 821 000 2 006 481 4,58% 10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0 0 0 45 821 000 2 006 481 4,58% Kontingent (30) 40 450 000 43 100 000 0 0 0 0 43

Detaljer

Hovedtrekk budsjett 2011: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Hovedtrekk budsjett 2011: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent Hovedtrekk budsjett 2011: Inntekter 44 724 167 44 915 000 560 000 0 0 96 128 45 571 128 846 961 1,89% 10 Sentral drift 44 724 167 44 915 000 560 000 0 0 96 128 45 571 128 846 961 1,89% Kontingent (30)

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR JUNI 2008

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR JUNI 2008 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note NJ drift Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 20 149 387 20 100 000 49 387 0 % Opp og Utfond 1 1 188 986 755 000 433 986 57 % Kopi-, kabel-og

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2017

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2017 DRIFTSREGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2017 Driftsinntekter Noter Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2016 Avvik i kr Avvik i % Prognose Årsbudsjett Avvik i kr Avvik i % Kontingent 11 109 054 10 975 000 134

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 DRIFTSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 Driftsinntekter Noter Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2016 Avvik i kr Avvik i % Prognose Årsbudsjett Avvik i kr Avvik i % Kontingent 22 026 863 21 950 000 76 863

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR SEPTEMBER 2016

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR SEPTEMBER 2016 DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2016 Driftsinntekter Noter Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2015 Avvik i kr Avvik i % Prognose Årsbudsjett Avvik i kr Kontingent 34 419 974 32

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR SEPTEMBER 2010

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR SEPTEMBER 2010 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2010 Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 31 325 014 31 350 000-24 986 0 % Opp og Utfond 1 1

Detaljer

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 Note Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Annonseinntekter nett 1 2 372 904 2 835 000-462 096-16 % Abonnement 1 3 897 504 3 931 200-33 696-1 % Diverse inntekter

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2005

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅRSBERETNING FOR 2005 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU. Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 07-397 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2008 Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift Halvårs

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet. ÅRSBERETNING FOR 2009 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 4. september 2007 Saksnummer: 06-316 Arbeidsutvalgets behandling og innstilling Arbeidsutvalget har vedtatt å oversende det framlagte

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 11. mars 2009 Saksnummer: 09-146 Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi Det

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2014

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2014 ÅRSBERETNING FOR 2014 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2007

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2007 ÅRSBERETNING FOR 2007 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING FOR 2011 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG RESULTATREGNSKAP

NORSK JOURNALISTLAG RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Note NJ drift Journalisten Konfliktfond Vederlagsfond Totalt 2016 Totalt 2015 Driftsinntekter Kontingent 45 580 876 45 580 876 46 112 864 Opp og Utfond 1 704 787 1 704 787 1 673 576 Kopi-,

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Budsjett for 2018 er utarbeidet for NJ drift og NJs vederlagsfond med henholdvis 2,4 mill. kroner og 0,4 mill. kroner i underskudd.

Budsjett for 2018 er utarbeidet for NJ drift og NJs vederlagsfond med henholdvis 2,4 mill. kroner og 0,4 mill. kroner i underskudd. NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU, Torbjørn Brenna og Anne Hilde Thue Dato: 13.11.2017 Saksnummer: 17-147 Budsjett 2018 - detaljer Budsjett for 2018 er utarbeidet for NJ drift og NJs vederlagsfond med henholdvis

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi NOTAT Til: LS Fra: AU, Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: Oslo, 16. mars 2006 Saksnummer: 05-201 Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi Det framlagte regnskapet

Detaljer

NOTAT. Struktur Langtidsbudsjettet følger samme struktur som budsjettet for 2003.

NOTAT. Struktur Langtidsbudsjettet følger samme struktur som budsjettet for 2003. NOTAT Til: Landsmøtedelegatene Fra: Trond Idås og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 31. mars 2003 Saksnummer: 03-115 Utkast til langtidsbudsjett Vedlagt oversendes utkast til langtidsbudsjett for 2004-2005.

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag

Regnskap for Norsk Journalistlag NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 19. mars 2012 Saksnummer: 11-292 for Norsk Journalistlag Overskudd også i NJs driftsregnskap for viser et overskudd

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG RESULTATREGNSKAP

NORSK JOURNALISTLAG RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Kopi- og kabelvederlag Bibliotekvederlag Totalt 2001 Totalt 2000 Note NJ drift Konfliktfond Driftsinntekter Kontingent 28 400 311 28 400 311 26 646 378 Opp og Utfond 1 327 530 1 327 530

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015 NOTAT Til: LS Fra: AU, Torbjørn Brenna og Anne Hilde Thue Dato: 09.09.2015 Saksnummer: 15-588 Kommentarer til NJs halvårs og prognose for 2015 Både for NJ drift og for NJs vederlags viser ene for 1. halvår

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

NJ - VEDERLAGSFOND REGNSKAP FOR 2011

NJ - VEDERLAGSFOND REGNSKAP FOR 2011 REGNSKAP FOR 2011 Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Kopivederlag 7 979 735 7 500 000 479 735 6 % Kabelvederlag 1 991 015 2 500 000-508 985-20 % Vederlag fra digital kopiering 92 291 92 291 0

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG VEDERLAGSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017

NORSK JOURNALISTLAG VEDERLAGSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 VEDERLAGSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 Driftsinntekter Note Regnskap Budsjett kr % 2016 kr % Prognose budsjett kr % Kopivederlag 5 300 000 5 150 000 150 000 3 % 4 800 000 500 000 10 % 10 600 000 10 300 000

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2016

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2016 ÅRSBERETNING FOR 2016 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2007

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2007 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Anne Hilde Thue, Jahn-Arne Olsen og Arbeidsutvalget Dato: 25.03.2008 Saksnummer: 08-108 Regnskap for Norsk Journalistlag for 2007 AU har behandlet regnskapet og anbefaler landsstyret

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Åpningsbalanse EIENDELER

Åpningsbalanse EIENDELER Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige

Detaljer

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Kontingentsatser 2011 Lik kontingent som i 2010: Hovedmedlem: 290 kr ved fornyelse, 150 kr ved nyverving Husstand: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2009 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2009 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: Arbeidsutvalget (AU), Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 15.09.09 Saksnummer: 08-396 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2009 Regnskap 1. halvår 2009 NJ drift

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag

Regnskap for Norsk Journalistlag NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 15. mars 2010 Saksnummer: 10-141 Regnskap for Norsk Journalistlag Overskudd også i kriseåret 2009 På tross av

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget

Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget nr: 1000-8999 3110 Kronerulling/Gaver....................... 35 800 21 700 32 200-10 500 67,4 3200 Medlemskontingent....................... 39 240 36 220 39 000-2 780 92,9

Detaljer

NOTAT. Både for NJ drift og for NJs vederlagsfond viser regnskapene for 1. halvår 2017 et bedre resultat enn budsjettert:

NOTAT. Både for NJ drift og for NJs vederlagsfond viser regnskapene for 1. halvår 2017 et bedre resultat enn budsjettert: NOTAT Til: LS Fra: Anne Hilde Thue Dato: 18. september 2017 NJs halvårs og prognose for 2017 detaljer Både for NJ drift og for NJs vederlagsfond viser ene for 1. halvår 2017 et bedre resultat enn budsjettert:

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer

Kommentarer til NJs drifts- og vederlagsbudsjett for Lav inntektsvekst 2,15 + 2,5 millioner i underskudd

Kommentarer til NJs drifts- og vederlagsbudsjett for Lav inntektsvekst 2,15 + 2,5 millioner i underskudd NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 1. desember 2010 Saksnummer: 10-528 Kommentarer til NJs drifts- og vederlagsbudsjett for 2011 Lav inntektsvekst 2,15 + 2,5 millioner

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2002

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2002 ÅRSBERETNING FOR 2002 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak (825 298) 3050 Omsetn. Ihht ordre,regn.cont.1 (522 818)

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Sak 5 Budsjett og kontingent

Sak 5 Budsjett og kontingent Sak 5 Budsjett og kontingent Forslag til budsjett 2009 Innstilling frå rådet I tabellen på neste side følgjer rådet sitt forslag til budsjett for 2009. Budsjettforslaget er basert på ein rekneskapsprognose

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG VEDERLAGSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR JUNI 2014

NORSK JOURNALISTLAG VEDERLAGSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR JUNI 2014 VEDERLAGSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Kopivederlag 4 550 000 4 550 000 0 0 % Kabelvederlag 991 557 1 000 000-8 443-1 % Kulturarvvederlag 8 443 0 8 443 - Vederlag fra digital kopiering

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag

Regnskap for Norsk Journalistlag NOTAT Til: LS Fra: AU, Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 17. mars 2014 Saksnummer: 13-364 Regnskap for Norsk Journalistlag Forslag til vedtak fra AU Landsstyret godkjenner NJs regnskap og årsberetning

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Spesifisert resultatregnskap 215 Universitetstjenestemennenes borettslag 215 214 215 216 INNTEKT Leieinntekt 36 Innkrevde felleskostn. drift 5 149 914 4 671 426 5 24 5 434 362 Innkrevde felleskostn. kapital

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3200 - Egne arrangement 66 665 0 70 715 3205 - Egne arrangement - leirer 0 0 5 090 3210 - NRI-koret 0 0 3 093 Sum

Detaljer

ÅRSRAPPORT!2013! TEMPO!

ÅRSRAPPORT!2013! TEMPO! ÅRSRAPPORT2013 TEMPO 1.OMTEMPO I"1999"ble"Tempo"etablert"under"navnet"Rockforum,"som"en"reaksjon"på" mangelenavøvingslokaleritrondheim.vednardoungdomsskolefikkvipusse oppenskolebrakkeoghaddei2003toøvingsrom,enøvingskontainerframvo

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Resultatregnskap - spesifisert

Resultatregnskap - spesifisert Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt -6 223 366,98-5 466 506,00 3000 Salgsinntekter vannavgift -6 265 048,48-5 466 506,00 3002 Motkto. viderefakt. kostnader 41

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2016 Org.nr.: 943 765 707 RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Kontingenter 172 700 184 525 Driftstilskudd Oslo kommune 350 000 300 000

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

GeoForum Regnskap 2014 - Regnskap 2015 - Budsjett 2015

GeoForum Regnskap 2014 - Regnskap 2015 - Budsjett 2015 2014-2015 - 2015 2015 12 xxxxxx 1 Inntekter 7 982 734 7 950 000 Kurs,konferanser,Geomatikkdagene og utstilling 6 189 762 6 090 000 3200 Deltakeravgift Geomatikkdagene 2014 1 759 897 1 900 000 3210,3211

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Sak 45/13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 JP/ 21.08.2013 Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 377 586. Påløpte

Detaljer

Overskudd i 2012 skyldes høyere inntekt av medlemskontingent og OU inntekter samt lavere kostnader på politisk virksomhet enn budsjettert.

Overskudd i 2012 skyldes høyere inntekt av medlemskontingent og OU inntekter samt lavere kostnader på politisk virksomhet enn budsjettert. JP/15.02.13 Sak 24/13 Resultatregnskap og Balanse Samfunnsviterne 2012 Foreningens resultat for 2012 viser et overskudd på kr 2 426 025. Overskudd i 2012 skyldes høyere inntekt av medlemskontingent og

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 28.06.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10

Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 13 Budjsett 14 3100 - DIVERSE SALG -56 756,00-50

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: November År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer