Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent"

Transkript

1 Hovedtrekk budsjett 2007: Inntekter ,43% 10 Sentral drift ,43% Kontingent (30) ,32% Opp. og. ut.-fond (31) ,53% Annen driftsinntekt (39) ,16% Administrasjonsandel fra vederlagsmidler ,12% Inntekter finans ,53% 10 Sentral drift ,53% Finansinntekt (80) ,53% Utgifter ,89% 10 Sentral drift ,61% Kostnader ansatte ,30% Kompetanseheving, planlegging ,58% Kostnader styrt av ansatte Kostnader tillitsvalgte ,86% Kostnader lokaler (63) ,66% Maskiner, inventar (64-66) ,78% Konsulenter (67) ,79% Drift kontor (68-69) ,03% Andre kostnader (71-78) ,50% Nytt medlems- og sakssystem ,19% Forsikringsutvalg ,00% Plasseringsutvalg ,00% 20 Organisasjonsbygging ,63% Landsmøte ,50% Kontrollkomiteen ,78% Landsstyre ,22% Landsstyreseminar ,00% Arbeidsutvalg ,83% Landsråd ,94% Lokallag drift ,86% 30. november 2006 Side 1 av 5

2 Hovedtrekk budsjett 2007: MBL grunnkurs ,30% MBL grunnkurs ,96% MBL grunnkurs ,00% MBL grunnkurs MBL forhandlingskurs ,11% MBL forhandlingskurs ,23% NRK grunnkurs ,16% NRK grunnkurs ,00% NRK vidergående kurs ,48% Arbeidsmiljøkurs ,00% Proffkurs frilansere ,62% Styrerepresentantkurs ,99% Lokallagskassererkurs ,38% Frilanssatser (t.o.m 04 - frilansgruppe) ,91% Valgkomiteen ,43% Midlertidig ansatte ,83% Småavisprosjekt ,00% Mellomledere ,83% Nordisk samarbeid ,11% Internasjonalt samarbeid ,68% Internasjonalt utvalg ,82% Nordisk - Arabisk dialogmøte ,00% Andre konferanser ,97% Konsern ,87% NRKJ: Kostnader tillitsvalgte ,47% NRKJ: Årsmøte NRKJ: Klubblederkonferanse NRKJ: Styret A: Klubblederkonferanse A: Styremøte A: Styrehonorar E: Klubblederkonferanse E: Styremøte E: Styrehonorar november 2006 Side 2 av 5

3 Hovedtrekk budsjett 2007: Media Norge: Klubblederkonferanse Media Norge: Styremøte Media Norge: Styrehonorar Frilansjournalistene: org.sekretær ,53% Medlemsverving ,28% Klubbygging nye områder Medlemsverving studenter ,00% Student ,32% Diverse tilskudd ,47% Aksjon pensjon ,14% 60 år ,00% 30 Medlemsservice ,23% Medlemsservice enkeltmedlemmer ,95% Hefter ,85% Hjemmesider ,06% Film ,00% Strategi og planarbeid ,33% Kontingenter ,29% 40 Faglig arbeid ,82% Forhandlinger MBL ,99% Forhandlinger NRK ,68% Forhandlinger TV ,40% Forhandlinger P ,68% Forhandlinger Radio ,58% Andre forhand. (Utdanning, Grenda, Storm) ,15% Forhandlinger TVNorge ,61% Forhandlinger TV2 Interaktiv ,00% Forhandlinger TV 2 Nettavisen ,11% Hovedavtaleforhandlinger MBL ,00% Hovedavtaleforhandlinger NRK ,00% Hovedavtaleforhandlinger TV ,00% Tvistebehandling (ikke i bruk) ,00% Tariffkonferanser MBL ,00% 30. november 2006 Side 3 av 5

4 Hovedtrekk budsjett 2007: Tariffkonferanse NRK ,37% Tariffkonferanse MBL etermedier (ikke i bruk) ,00% Statistikk ,67% Tariffutvalg MBL ,82% Faglig assistanse klubber ,44% Lavtlønnskampanje klubber ,00% Faglig assistanse lokallag ,42% Faglig assistanse Frilansjournalistene/ ,15% Faglig assistanse konsern Faglig assistanse enkeltmedlemmer ,64% Annet tariffarb. (nye tariff/tilslutningsavtaler) ,60% Utgifter finans ,41% 10 Sentral drift ,41% Finanskostnad (81) ,41% Diff. mellom utgifter og inntekter for ,76% 30. november 2006 Side 4 av 5

5 Hovedtrekk budsjett 2007: Vederlag Inntekter ,25% 50 Journalistfaglig virksomhet ,25% Kopi-og kabelvederlagsinntekt ,25% Utgifter ,89% 50 Journalistfaglig virksomhet ,89% Reisestipendier ,78% Journalistfaglig virksomhet ,37% Vederlag - lønn (egen stilling - vederlag) ,32% Lokale tiltak ,01% Journalistfaglige konferanser ,55% Samordningsmøte journalistfaglige konferanser Sentral foredrag journalistfaglige konferanser ,00% IJ Digital kopiering - frilansere Arbeidsmiljøutvalg ,00% Ref.gruppe opphavsrett/vederlag ,14% Selvmordsprosjekt ,31% Idrettsprosjekt ,83% Fagpresseprosjektet Finaninntekter og - kostnader (vederlag) ,42% Diff. mellom utgifter og inntekter for Vederlag ,54% 30. november 2006 Side 5 av 5

6 Inntekter ,43% 10 Sentral drift ,43% Kontingent (30) ,32% Kontingentinntekter ,32% Opp. og. ut.-fond (31) ,53% Opp. og ut.-fond MBL Opp. og ut.-fond NRK ,52% Annen driftsinntekt (39) ,16% Salg internasjonale pressekort ,67% Reprint norske pressekort ,73% Andre inntekter ,00% Administrasjonsandel fra vederlagsmidler ,12% Kopivederlagsmidler ,35% Kabelvederlag Vederlag fra digital kopiering ,08% Inntekter finans ,53% 10 Sentral drift ,53% Finansinntekt (80) ,53% Renter av bankinnskudd ,00% Andre renteinntekter ,26% Aksjeutbytte ,00% Gevinst ved salg av verdipapirer ,91% 30. november 2006 Side 1 av 35

7 Utgifter ,89% 10 Sentral drift ,61% Kostnader ansatte ,30% Lønn fast ansatte ,30% Overtid fast ansatte Ulempetillegg ,00% Lønn ekstrahjelp sekretariatet ,63% Påløpte feriepenger fast ansatte ,43% Arbeidsgiveravgift ,31% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,97% Pensjonsforsikring ,57% AFP-premie ,38% Sluttvederlag premie Mottatt lønnsrefusjon (inntekt) ,27% Mottatt refusjon av arbeidsgiveravgift (inntekt) ,55% Refusjon av sykepenger ,67% Kantinekostnader Yrkesskadeforsikring ,09% Reiseforsikring ,98% Bedriftshelsetjeneste, mv ,51% Opp. og ut.-fond Andre personalkostnader Aviser ,44% Tidsskrifter ,00% Telefon ,00% Mobiltelefon ,33% TV lisens / kabel TV Forsikringspremier Andre driftskostnader ,00% 30. november 2006 Side 2 av 35

8 Kompetanseheving, planlegging ,58% Lønn fast ansatte ,00% Ulempetillegg ,25% Påløpte feriepenger fast ansatte ,00% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Påløpte feriepenger ,17% Arbeidsgiveravgift ,13% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,12% Mottatt lønnsrefusjon (inntekt) ,00% Mottatt refusjon av arbeidsgiveravgift (inntekt) ,00% Kompetanseheving ,36% Diettgodtgjørelse ,53% Transportkostnader ,25% Bespisning Overnatting ,06% Kostnader styrt av ansatte Bærbart utstyr Kostnader tillitsvalgte ,86% Lønn leder ,33% Lønn nestleder ,77% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Påløpte feriepenger ,28% Arbeidsgiveravgift ,07% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,35% Kostnader lokaler (63) ,66% Leie av lokaler ,61% Felleskostnader lokaler ,77% Strøm, varme m.v ,38% Renhold ,67% Andre kostnader lokaler ,14% 30. november 2006 Side 3 av 35

9 Maskiner, inventar (64-66) ,78% Leie- og vedlikeholdsavtale telefonsystem ,33% Leie- og vedlikeholdsavtale kopimaskiner Andre leie- og vedlikeholdsavtaler ,29% Servere, nettverk, infrastruktur ,17% Stasjonære pc'er med utrustning ,00% Bærbart utstyr ,67% Programvare ,11% Telefonsystem, telefoner, fax Mobiltelefoner ADSL / Internettutstyr ,00% Møbler og innredning ,00% Inventar og andre driftsmidler ,00% Vedlikeholdsavtale servere, nettverk, infrastruktur ,00% Vedlikeholdsavtale programvare ,00% Vedlikeholdsavtale inventar og andre driftsmidler ,00% Service servere, nettverk, infrastruktur ,00% Service stasjonære pc'er Service bærbart utstyr Service programvare Service kopimaskiner Service telefonsystem, telefoner, fax, mobiltelefoner Service møbler og innredning ,00% Service inventar og andre driftsmidler ,67% Service hjemmekontor Konsulenter (67) ,79% Revisjonshonorar ,94% Konsulenthonorar revisor Juridisk bistand ,67% Webtjenester ,00% 30. november 2006 Side 4 av 35

10 Drift kontor (68-69) ,03% Kontorrekvisita ,00% Trykksaker ,00% Faglitteratur ,00% Aviser Bespisning møter Torggt Telefon ,00% Mobiltelefon ,33% Internett abonnement ,41% Porto ,11% Andre distribusjonskostnader TV lisens / kabel TV Andre kostnader (71-78) ,50% Kilometergodtgjørelse Transportkostnader ,67% Bespisning Kontingenter Gaver Forsikringspremier Andre driftskostnader ,64% Konstatert tapt medlemskontingent ,00% Nytt medlems- og sakssystem ,19% Servere, nettverk, infrastruktur ,00% Programvare Service servere, nettverk, infrastruktur ,00% Forsikringsutvalg ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% 30. november 2006 Side 5 av 35

11 Plasseringsutvalg ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% 30. november 2006 Side 6 av 35

12 20 Organisasjonsbygging ,63% Landsmøte ,50% Ulempetillegg ,00% Lønn ekstrahjelp sekretariatet ,00% Frikjøp tillitsvalgte ,00% Tapt arbeidsfortjeneste ,00% Avgiftspliktig honorar ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Leie- og vedlikeholdsavtale kopimaskiner ,00% Servere, nettverk, infrastruktur ,00% Stasjonære pc'er med utrustning ,00% Bærbart utstyr ,00% Programvare ,00% Konsulenthonorar revisor ,00% Annet konsulenthonorar ,00% Kontorrekvisita ,00% Trykksaker ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Designkostnader ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% Gaver ,00% Andre driftskostnader ,00% Kontrollkomiteen ,78% Møtegodtgjørelse ,00% Arbeidsgiveravgift Bespisning møter Torggt Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% 30. november 2006 Side 7 av 35

13 Landsstyre ,22% Møtegodtgjørelse ,76% Tapt arbeidsfortjeneste ,50% Arbeidsgiveravgift ,38% Bespisning møter Torggt ,55% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,40% Gaver Andre driftskostnader ,92% Landsstyreseminar ,00% Ulempetillegg ,00% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Tapt arbeidsfortjeneste ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Annet konsulenthonorar ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,00% Andre driftskostnader ,00% 30. november 2006 Side 8 av 35

14 Arbeidsutvalg ,83% Ulempetillegg Ulempetillegg leder/nestleder Møtegodtgjørelse ,86% Tapt arbeidsfortjeneste ,17% Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift ,67% Bespisning møter Torggt ,00% Diettgodtgjørelse Transportkostnader ,65% Bespisning Overnatting Landsråd ,94% Ulempetillegg ,00% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Frikjøp tillitsvalgte ,33% Møtegodtgjørelse ,54% Tapt arbeidsfortjeneste ,85% Påløpte feriepenger ,14% Arbeidsgiveravgift ,82% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,54% Bespisning ,67% Overnatting ,56% Møtelokaler ,00% Gaver ,00% Andre driftskostnader november 2006 Side 9 av 35

15 Lokallag drift ,86% Lokallag drift (lovpål oppg tidl.kontingent) ,07% Tilskudd fagforeningsrettede tiltak ,57% Tilbakeført ubenyttede tilskudd fagforeningsrett. tilta ,18% Frikjøp tillitsvalgte ,44% MBL grunnkurs ,30% Ulempetillegg ,33% Påløpte feriepenger ,11% Arbeidsgiveravgift ,24% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,58% Kilometergodtgjørelse ,01% Diettgodtgjørelse ,28% Transportkostnader ,61% Overnatting ,10% MBL grunnkurs ,96% Ulempetillegg ,67% Påløpte feriepenger ,56% Arbeidsgiveravgift ,18% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,67% Kilometergodtgjørelse ,48% Diettgodtgjørelse ,32% Transportkostnader ,72% Overnatting ,90% MBL grunnkurs ,00% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% 30. november 2006 Side 10 av 35

16 MBL grunnkurs Ulempetillegg Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg av påløpne feriepenger Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Transportkostnader Overnatting MBL forhandlingskurs ,11% Ulempetillegg ,67% Påløpte feriepenger ,56% Arbeidsgiveravgift ,18% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,67% Kilometergodtgjørelse ,59% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,27% Overnatting ,53% MBL forhandlingskurs ,23% Ulempetillegg ,22% Påløpte feriepenger ,19% Arbeidsgiveravgift ,73% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,39% Kilometergodtgjørelse ,64% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,40% Overnatting ,71% Andre driftskostnader ,00% 30. november 2006 Side 11 av 35

17 NRK grunnkurs ,16% Ulempetillegg Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger Kilometergodtgjørelse ,64% Diettgodtgjørelse Transportkostnader ,33% Bespisning ,17% Overnatting ,33% NRK grunnkurs ,00% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,00% NRK vidergående kurs ,48% Ulempetillegg Påløpte feriepenger ,00% Oppgavepliktige honorarer Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Kilometergodtgjørelse ,64% Diettgodtgjørelse Transportkostnader ,33% Bespisning Overnatting ,07% 30. november 2006 Side 12 av 35

18 Arbeidsmiljøkurs ,00% Deltakeravgift ,00% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Konsulenthonorar faglig ,00% Trykksaker ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,00% Proffkurs frilansere ,62% Deltakeravgift Ulempetillegg ,00% Avgiftspliktig honorar Påløpte feriepenger ,48% Arbeidsgiveravgift ,30% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,67% Konsulenthonorar revisor Konsulenthonorar faglig ,94% Kilometergodtgjørelse ,25% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,92% Overnatting ,52% Andre driftskostnader ,95% 30. november 2006 Side 13 av 35

19 Styrerepresentantkurs ,99% Konsulenthonorar faglig ,00% Bespisning møter Torggt ,62% Kilometergodtgjørelse ,64% Transportkostnader ,79% Bespisning ,96% Overnatting ,45% Lokallagskassererkurs ,38% Tapt arbeidsfortjeneste Transportkostnader ,26% Bespisning ,60% Overnatting ,48% Frilanssatser (t.o.m 04 - frilansgruppe) ,91% Møtegodtgjørelse ,06% Tapt arbeidsfortjeneste ,89% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Bespisning møter Torggt ,33% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,80% Valgkomiteen ,43% Møtegodtgjørelse ,00% Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Bespisning møter Torggt Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,00% 30. november 2006 Side 14 av 35

20 Midlertidig ansatte ,83% Møtegodtgjørelse ,89% Arbeidsgiveravgift ,76% Bespisning møter Torggt ,83% Transportkostnader ,78% Bespisning Overnatting ,00% Småavisprosjekt ,00% Transportkostnader ,00% Mellomledere ,83% Møtegodtgjørelse ,76% Bespisning møter Torggt ,00% Diettgodtgjørelse Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% Nordisk samarbeid ,11% Ulempetillegg ,31% Ulempetillegg leder/nestleder Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,97% Bespisning ,00% Overnatting ,76% Gaver ,00% 30. november 2006 Side 15 av 35

21 Internasjonalt samarbeid ,68% Ulempetillegg ,00% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Påløpte feriepenger ,29% Arbeidsgiveravgift ,29% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Faglitteratur ,00% Diettgodtgjørelse ,50% Transportkostnader ,73% Bespisning Overnatting ,00% Kontingenter ,14% Internasjonalt utvalg ,82% Ulempetillegg ,67% Møtegodtgjørelse ,24% Arbeidsgiveravgift Bespisning møter Torggt ,00% Diettgodtgjørelse ,67% Transportkostnader ,71% Overnatting ,00% Nordisk - Arabisk dialogmøte ,00% Andre inntekter ,00% Andre leie- og vedlikeholdsavtaler ,00% Revisjonshonorar ,00% Annet konsulenthonorar ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,00% Andre driftskostnader ,00% 30. november 2006 Side 16 av 35

22 Andre konferanser ,97% Ulempetillegg ,82% Påløpte feriepenger ,06% Arbeidsgiveravgift ,02% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Diettgodtgjørelse ,60% Transportkostnader ,17% Overnatting ,50% Konsern ,87% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger fast ansatte ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Tapt arbeidsfortjeneste ,00% Arbeidsgiveravgift ,89% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Kompetanseheving ,00% Bespisning møter Torggt ,75% Kilometergodtgjørelse ,11% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,02% Bespisning ,15% Overnatting ,13% Andre driftskostnader ,00% NRKJ: Kostnader tillitsvalgte ,47% Lønn NRKJ kontoret ,63% Påløpte feriepenger ,79% Arbeidsgiveravgift ,44% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% 30. november 2006 Side 17 av 35

23 NRKJ: Årsmøte Ulempetillegg Påløpte feriepenger fast ansatte Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg av påløpne feriepenger Transportkostnader Bespisning Overnatting NRKJ: Klubblederkonferanse Kilometergodtgjørelse Transportkostnader Bespisning NRKJ: Styret Møtegodtgjørelse A: Klubblederkonferanse Ulempetillegg Kompetanseheving Bespisning møter Torggt Diettgodtgjørelse Transportkostnader Overnatting A: Styremøte Ulempetillegg Bespisning møter Torggt Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Transportkostnader Bespisning Overnatting A: Styrehonorar Møtegodtgjørelse november 2006 Side 18 av 35

24 E: Klubblederkonferanse Ulempetillegg Kompetanseheving Bespisning møter Torggt Diettgodtgjørelse Transportkostnader Overnatting E: Styremøte Ulempetillegg Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg av påløpne feriepenger Bespisning møter Torggt Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Transportkostnader Bespisning Overnatting E: Styrehonorar Møtegodtgjørelse Media Norge: Klubblederkonferanse Ulempetillegg Bespisning møter Torggt Diettgodtgjørelse Transportkostnader Overnatting Media Norge: Styremøte Ulempetillegg Bespisning møter Torggt Diettgodtgjørelse Transportkostnader Bespisning Overnatting november 2006 Side 19 av 35

25 Media Norge: Styrehonorar Møtegodtgjørelse Frilansjournalistene: org.sekretær ,53% Lønn fast ansatte ,67% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger fast ansatte ,41% Arbeidsgiveravgift ,25% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,50% Diettgodtgjørelse ,00% Medlemsverving ,28% Kontorrekvisita ,28% Klubbygging nye områder Diettgodtgjørelse Transportkostnader Overnatting Møtelokaler Medlemsverving studenter ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% Student ,32% Møtegodtgjørelse ,54% Tapt arbeidsfortjeneste ,61% Arbeidsgiveravgift ,00% Lønnsrefusjon (kostnad) ,00% Transportkostnader ,83% Bespisning ,54% Overnatting ,00% Diverse tilskudd ,47% Tilskudd til Solidaritetsfondet ,61% Diverse andre driftstilskudd ,69% 30. november 2006 Side 20 av 35

26 Aksjon pensjon ,14% Ulempetillegg ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,67% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Kompetanseheving ,00% Annet konsulenthonorar ,67% Transportkostnader ,34% Bespisning ,00% Overnatting ,09% 60 år ,00% Oppgavepliktige honorarer ,00% Trykksaker ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Gaver ,00% Andre driftskostnader ,00% 30. november 2006 Side 21 av 35

27 30 Medlemsservice ,23% Medlemsservice enkeltmedlemmer ,95% Abonnement Journalisten ,36% Kontingent Pressens Arbeidsledighetskasse ,02% Kontingent Pressens Gravferdskasse ,55% Grunnforsikring ,31% Produksjon nasjonale pressekort ,00% Produksjon internasjonale pressekort Juridisk bistand Hefter ,85% Frikjøp tillitsvalgte Avgiftspliktig honorar Trykkerikostnader ,60% Designkostnader ,47% Hjemmesider ,06% Programvare ,33% Vedlikeholdsavtale servere, nettverk, infrastruktur ,00% Webtjenester ,00% Designkostnader ,00% Andre leie- og vedlikeholdsavtaler Film ,00% Designkostnader ,00% Transportkostnader ,00% Strategi og planarbeid ,33% Annet konsulenthonorar ,33% Kontingenter ,29% Norsk Presseforbund ,29% 30. november 2006 Side 22 av 35

28 40 Faglig arbeid ,82% Forhandlinger MBL ,99% Overtid fast ansatte ,00% Ulempetillegg ,40% Møtegodtgjørelse ,97% Påløpte feriepenger ,00% Oppgavepliktige honorarer ,00% Arbeidsgiveravgift ,69% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Bespisning møter Torggt ,36% Kilometergodtgjørelse ,67% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,59% Bespisning ,27% Overnatting ,05% Forhandlinger NRK ,68% Ulempetillegg ,27% Møtegodtgjørelse ,18% Påløpte feriepenger ,27% Arbeidsgiveravgift ,17% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,24% Lønnsrefusjon (kostnad) ,00% Stasjonære pc'er med utrustning ,00% Bærbart utstyr ,00% Bespisning møter Torggt ,71% Kilometergodtgjørelse ,19% Diettgodtgjørelse ,99% Transportkostnader ,48% Bespisning ,76% Overnatting ,56% Møtelokaler ,00% 30. november 2006 Side 23 av 35

29 Forhandlinger TV ,40% Ulempetillegg ,67% Møtegodtgjørelse ,33% Påløpte feriepenger ,67% Arbeidsgiveravgift ,89% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,03% Bespisning møter Torggt ,50% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,67% Bespisning ,50% Overnatting ,29% Forhandlinger P ,68% Ulempetillegg ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,00% Forhandlinger Radio ,58% Møtegodtgjørelse ,26% Arbeidsgiveravgift ,35% Bespisning møter Torggt ,00% Diettgodtgjørelse Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% 30. november 2006 Side 24 av 35

30 Andre forhand. (Utdanning, Grenda, Storm) ,15% Ulempetillegg Møtegodtgjørelse ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger Bespisning møter Torggt ,00% Kilometergodtgjørelse ,67% Diettgodtgjørelse ,67% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,74% Forhandlinger TVNorge ,61% Møtegodtgjørelse ,33% Arbeidsgiveravgift ,20% Bespisning møter Torggt ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Forhandlinger TV2 Interaktiv ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% 30. november 2006 Side 25 av 35

31 Forhandlinger TV 2 Nettavisen ,11% Ulempetillegg ,00% Møtegodtgjørelse ,88% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,04% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,62% Bespisning ,50% Overnatting ,00% Hovedavtaleforhandlinger MBL ,00% Ulempetillegg ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% 30. november 2006 Side 26 av 35

10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83%

10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% Inntekter 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% 10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% Kontingent (30) 40 450 000

Detaljer

Hovedtrekk budsjett 2008: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Hovedtrekk budsjett 2008: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent Hovedtrekk budsjett 2008: Inntekter 39 818 000 42 521 000 200 000 0 0 0 42 721 000 2 903 000 7,29% 10 Sentral drift 39 818 000 42 521 000 200 000 0 0 0 42 721 000 2 903 000 7,29% Kontingent (30) 37 300

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2005

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅRSBERETNING FOR 2005 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU. Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 07-397 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2008 Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift Halvårs

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet. ÅRSBERETNING FOR 2009 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 11. mars 2009 Saksnummer: 09-146 Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi Det

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING FOR 2011 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 4. september 2007 Saksnummer: 06-316 Arbeidsutvalgets behandling og innstilling Arbeidsutvalget har vedtatt å oversende det framlagte

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2014

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2014 ÅRSBERETNING FOR 2014 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi NOTAT Til: LS Fra: AU, Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: Oslo, 16. mars 2006 Saksnummer: 05-201 Regnskap for Norsk Journalistlag for 2005 Oppløftende resultat god økonomi Det framlagte regnskapet

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag

Regnskap for Norsk Journalistlag NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 19. mars 2012 Saksnummer: 11-292 for Norsk Journalistlag Overskudd også i NJs driftsregnskap for viser et overskudd

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG RESULTATREGNSKAP

NORSK JOURNALISTLAG RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Kopi- og kabelvederlag Bibliotekvederlag Totalt 2001 Totalt 2000 Note NJ drift Konfliktfond Driftsinntekter Kontingent 28 400 311 28 400 311 26 646 378 Opp og Utfond 1 327 530 1 327 530

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015

NOTAT. Kommentarer til NJs halvårsregnskap og prognose for 2015 NOTAT Til: LS Fra: AU, Torbjørn Brenna og Anne Hilde Thue Dato: 09.09.2015 Saksnummer: 15-588 Kommentarer til NJs halvårs og prognose for 2015 Både for NJ drift og for NJs vederlags viser ene for 1. halvår

Detaljer

NJ - VEDERLAGSFOND REGNSKAP FOR 2011

NJ - VEDERLAGSFOND REGNSKAP FOR 2011 REGNSKAP FOR 2011 Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Kopivederlag 7 979 735 7 500 000 479 735 6 % Kabelvederlag 1 991 015 2 500 000-508 985-20 % Vederlag fra digital kopiering 92 291 92 291 0

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet Kontingentsatser 2011 Lik kontingent som i 2010: Hovedmedlem: 290 kr ved fornyelse, 150 kr ved nyverving Husstand: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak (825 298) 3050 Omsetn. Ihht ordre,regn.cont.1 (522 818)

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

ÅRSRAPPORT!2013! TEMPO!

ÅRSRAPPORT!2013! TEMPO! ÅRSRAPPORT2013 TEMPO 1.OMTEMPO I"1999"ble"Tempo"etablert"under"navnet"Rockforum,"som"en"reaksjon"på" mangelenavøvingslokaleritrondheim.vednardoungdomsskolefikkvipusse oppenskolebrakkeoghaddei2003toøvingsrom,enøvingskontainerframvo

Detaljer

Overskudd i 2012 skyldes høyere inntekt av medlemskontingent og OU inntekter samt lavere kostnader på politisk virksomhet enn budsjettert.

Overskudd i 2012 skyldes høyere inntekt av medlemskontingent og OU inntekter samt lavere kostnader på politisk virksomhet enn budsjettert. JP/15.02.13 Sak 24/13 Resultatregnskap og Balanse Samfunnsviterne 2012 Foreningens resultat for 2012 viser et overskudd på kr 2 426 025. Overskudd i 2012 skyldes høyere inntekt av medlemskontingent og

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

GeoForum Regnskap 2014 - Regnskap 2015 - Budsjett 2015

GeoForum Regnskap 2014 - Regnskap 2015 - Budsjett 2015 2014-2015 - 2015 2015 12 xxxxxx 1 Inntekter 7 982 734 7 950 000 Kurs,konferanser,Geomatikkdagene og utstilling 6 189 762 6 090 000 3200 Deltakeravgift Geomatikkdagene 2014 1 759 897 1 900 000 3210,3211

Detaljer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3200 - Egne arrangement 66 665 0 70 715 3205 - Egne arrangement - leirer 0 0 5 090 3210 - NRI-koret 0 0 3 093 Sum

Detaljer

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272 Periode: 31.12.2013 Avdeling: 10 Administrasjon 3400 Offentlige tilskudd -50 000,00-50 000,00 0,00 50 000,00-50 000,00 3401 Andre Tilskudd -3 000,00-3 000,00 0,00 3 000,00-3 856,65 OFF.TILSKUDD/REFUSJONER

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

Resultatregnskap - spesifisert

Resultatregnskap - spesifisert Resultatregnskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt -6 223 366,98-5 466 506,00 3000 Salgsinntekter vannavgift -6 265 048,48-5 466 506,00 3002 Motkto. viderefakt. kostnader 41

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Sak 45/13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 JP/ 21.08.2013 Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 377 586. Påløpte

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013. Samfunnsviterne. Generalsekretærs forslag til vedtak: JP/ 28.10.2013

Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013. Samfunnsviterne. Generalsekretærs forslag til vedtak: JP/ 28.10.2013 Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013 JP/ 28.10.2013 Sak 59/13 Resultatregnskap 3. kvartal 2013 Resultatregnskapet for 3. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 211 056. Påløpte OU-inntekter er bokført

Detaljer

Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne

Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne Sak 56-12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 JP/16.08.12 Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2 kvartal 2012 viser et overskudd på kr 3 153 600. Påløpte OU-inntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 AJ Sak 2014-03: Årsregnskap NR 2013 Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2013. I tråd med vanlig praksis behandler styret kun selve regnskapet

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

Sak 70/12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 Samfunnsviterne

Sak 70/12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 Samfunnsviterne Sak 70 /12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 JP/ 02.11.12 Sak 70/12 Resultatregnskap 3. kvartal 2012 Resultatregnskapet for 3 kvartal 2012 viser et overskudd på kr 4 788 813. Påløpte OU-inntekter er bokført

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: November År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb ÅRSREGNSKAP 2015 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 7 366 287 7 294 642 Offentlig tilskudd 10 619 005 2 382 778 Sum driftsinntekter 7 985 293 9 677 420 Varekostnad

Detaljer

Kommentarer til NJs drifts- og vederlagsbudsjett for 2010. Klare faresignaler, men fortsatt høy aktivitet

Kommentarer til NJs drifts- og vederlagsbudsjett for 2010. Klare faresignaler, men fortsatt høy aktivitet NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue etter AU-behandling Dato: 2. desember 2009 Saksnummer: 09-590 Kommentarer til NJs drifts- og vederlagsbudsjett for 2010 Klare faresignaler,

Detaljer

Årsmøtehelg i Drammen. 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur

Årsmøtehelg i Drammen. 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur Årsmøtehelg i Drammen 20.- 22. november First Hotel Ambassadeur PROGRAM for årsmøtehelg i Drammen, 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur Fredag 20. november 18.00 Fylkeslagssamling 20.00 Middag 21.00

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06

Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøte i Norsk Journalistlag 6. og 7. des 06 Landsstyremøtet ble avviklet i NJs lokaler 6.12 kl 10.00-17.30 og 7.12.2006 kl. 9.30 til 14.30. Dagsorden Sak 1 Landsstyresak 225 Åpning av landsstyret

Detaljer

Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10

Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 13 Budjsett 14 3100 - DIVERSE SALG -56 756,00-50

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Desember År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Årsmøtet tar rammebudsjett for perioden 2015-2019 til orientering. Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

EIENDELER ANLEGGSMIDLER

EIENDELER ANLEGGSMIDLER EIENDELER ANLEGGSMIDLER 10 Immatrielle eiendeler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 111 1110 Skolebygninger 112 1120 Internatbygninger 113 1130 Boliger 114 1140 Andre bygninger 115 1150 Nybygg

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet -30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 3300

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2012

GEILO IL - BUDSJETT 2012 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 350 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Hånd- Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2012 styret rennet

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles

Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles Resultat avd. 70 Forening, prj. 0 Felles 3420 Tilskudd Extrastiftelsen.............................................. -14 280,00 0,00 Offentlig tilskudd................................ -14 280,00 0,00 Sum

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer