Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedtrekk budsjett 2007: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent"

Transkript

1 Hovedtrekk budsjett 2007: Inntekter ,43% 10 Sentral drift ,43% Kontingent (30) ,32% Opp. og. ut.-fond (31) ,53% Annen driftsinntekt (39) ,16% Administrasjonsandel fra vederlagsmidler ,12% Inntekter finans ,53% 10 Sentral drift ,53% Finansinntekt (80) ,53% Utgifter ,89% 10 Sentral drift ,61% Kostnader ansatte ,30% Kompetanseheving, planlegging ,58% Kostnader styrt av ansatte Kostnader tillitsvalgte ,86% Kostnader lokaler (63) ,66% Maskiner, inventar (64-66) ,78% Konsulenter (67) ,79% Drift kontor (68-69) ,03% Andre kostnader (71-78) ,50% Nytt medlems- og sakssystem ,19% Forsikringsutvalg ,00% Plasseringsutvalg ,00% 20 Organisasjonsbygging ,63% Landsmøte ,50% Kontrollkomiteen ,78% Landsstyre ,22% Landsstyreseminar ,00% Arbeidsutvalg ,83% Landsråd ,94% Lokallag drift ,86% 30. november 2006 Side 1 av 5

2 Hovedtrekk budsjett 2007: MBL grunnkurs ,30% MBL grunnkurs ,96% MBL grunnkurs ,00% MBL grunnkurs MBL forhandlingskurs ,11% MBL forhandlingskurs ,23% NRK grunnkurs ,16% NRK grunnkurs ,00% NRK vidergående kurs ,48% Arbeidsmiljøkurs ,00% Proffkurs frilansere ,62% Styrerepresentantkurs ,99% Lokallagskassererkurs ,38% Frilanssatser (t.o.m 04 - frilansgruppe) ,91% Valgkomiteen ,43% Midlertidig ansatte ,83% Småavisprosjekt ,00% Mellomledere ,83% Nordisk samarbeid ,11% Internasjonalt samarbeid ,68% Internasjonalt utvalg ,82% Nordisk - Arabisk dialogmøte ,00% Andre konferanser ,97% Konsern ,87% NRKJ: Kostnader tillitsvalgte ,47% NRKJ: Årsmøte NRKJ: Klubblederkonferanse NRKJ: Styret A: Klubblederkonferanse A: Styremøte A: Styrehonorar E: Klubblederkonferanse E: Styremøte E: Styrehonorar november 2006 Side 2 av 5

3 Hovedtrekk budsjett 2007: Media Norge: Klubblederkonferanse Media Norge: Styremøte Media Norge: Styrehonorar Frilansjournalistene: org.sekretær ,53% Medlemsverving ,28% Klubbygging nye områder Medlemsverving studenter ,00% Student ,32% Diverse tilskudd ,47% Aksjon pensjon ,14% 60 år ,00% 30 Medlemsservice ,23% Medlemsservice enkeltmedlemmer ,95% Hefter ,85% Hjemmesider ,06% Film ,00% Strategi og planarbeid ,33% Kontingenter ,29% 40 Faglig arbeid ,82% Forhandlinger MBL ,99% Forhandlinger NRK ,68% Forhandlinger TV ,40% Forhandlinger P ,68% Forhandlinger Radio ,58% Andre forhand. (Utdanning, Grenda, Storm) ,15% Forhandlinger TVNorge ,61% Forhandlinger TV2 Interaktiv ,00% Forhandlinger TV 2 Nettavisen ,11% Hovedavtaleforhandlinger MBL ,00% Hovedavtaleforhandlinger NRK ,00% Hovedavtaleforhandlinger TV ,00% Tvistebehandling (ikke i bruk) ,00% Tariffkonferanser MBL ,00% 30. november 2006 Side 3 av 5

4 Hovedtrekk budsjett 2007: Tariffkonferanse NRK ,37% Tariffkonferanse MBL etermedier (ikke i bruk) ,00% Statistikk ,67% Tariffutvalg MBL ,82% Faglig assistanse klubber ,44% Lavtlønnskampanje klubber ,00% Faglig assistanse lokallag ,42% Faglig assistanse Frilansjournalistene/ ,15% Faglig assistanse konsern Faglig assistanse enkeltmedlemmer ,64% Annet tariffarb. (nye tariff/tilslutningsavtaler) ,60% Utgifter finans ,41% 10 Sentral drift ,41% Finanskostnad (81) ,41% Diff. mellom utgifter og inntekter for ,76% 30. november 2006 Side 4 av 5

5 Hovedtrekk budsjett 2007: Vederlag Inntekter ,25% 50 Journalistfaglig virksomhet ,25% Kopi-og kabelvederlagsinntekt ,25% Utgifter ,89% 50 Journalistfaglig virksomhet ,89% Reisestipendier ,78% Journalistfaglig virksomhet ,37% Vederlag - lønn (egen stilling - vederlag) ,32% Lokale tiltak ,01% Journalistfaglige konferanser ,55% Samordningsmøte journalistfaglige konferanser Sentral foredrag journalistfaglige konferanser ,00% IJ Digital kopiering - frilansere Arbeidsmiljøutvalg ,00% Ref.gruppe opphavsrett/vederlag ,14% Selvmordsprosjekt ,31% Idrettsprosjekt ,83% Fagpresseprosjektet Finaninntekter og - kostnader (vederlag) ,42% Diff. mellom utgifter og inntekter for Vederlag ,54% 30. november 2006 Side 5 av 5

6 Inntekter ,43% 10 Sentral drift ,43% Kontingent (30) ,32% Kontingentinntekter ,32% Opp. og. ut.-fond (31) ,53% Opp. og ut.-fond MBL Opp. og ut.-fond NRK ,52% Annen driftsinntekt (39) ,16% Salg internasjonale pressekort ,67% Reprint norske pressekort ,73% Andre inntekter ,00% Administrasjonsandel fra vederlagsmidler ,12% Kopivederlagsmidler ,35% Kabelvederlag Vederlag fra digital kopiering ,08% Inntekter finans ,53% 10 Sentral drift ,53% Finansinntekt (80) ,53% Renter av bankinnskudd ,00% Andre renteinntekter ,26% Aksjeutbytte ,00% Gevinst ved salg av verdipapirer ,91% 30. november 2006 Side 1 av 35

7 Utgifter ,89% 10 Sentral drift ,61% Kostnader ansatte ,30% Lønn fast ansatte ,30% Overtid fast ansatte Ulempetillegg ,00% Lønn ekstrahjelp sekretariatet ,63% Påløpte feriepenger fast ansatte ,43% Arbeidsgiveravgift ,31% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,97% Pensjonsforsikring ,57% AFP-premie ,38% Sluttvederlag premie Mottatt lønnsrefusjon (inntekt) ,27% Mottatt refusjon av arbeidsgiveravgift (inntekt) ,55% Refusjon av sykepenger ,67% Kantinekostnader Yrkesskadeforsikring ,09% Reiseforsikring ,98% Bedriftshelsetjeneste, mv ,51% Opp. og ut.-fond Andre personalkostnader Aviser ,44% Tidsskrifter ,00% Telefon ,00% Mobiltelefon ,33% TV lisens / kabel TV Forsikringspremier Andre driftskostnader ,00% 30. november 2006 Side 2 av 35

8 Kompetanseheving, planlegging ,58% Lønn fast ansatte ,00% Ulempetillegg ,25% Påløpte feriepenger fast ansatte ,00% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Påløpte feriepenger ,17% Arbeidsgiveravgift ,13% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,12% Mottatt lønnsrefusjon (inntekt) ,00% Mottatt refusjon av arbeidsgiveravgift (inntekt) ,00% Kompetanseheving ,36% Diettgodtgjørelse ,53% Transportkostnader ,25% Bespisning Overnatting ,06% Kostnader styrt av ansatte Bærbart utstyr Kostnader tillitsvalgte ,86% Lønn leder ,33% Lønn nestleder ,77% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Påløpte feriepenger ,28% Arbeidsgiveravgift ,07% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,35% Kostnader lokaler (63) ,66% Leie av lokaler ,61% Felleskostnader lokaler ,77% Strøm, varme m.v ,38% Renhold ,67% Andre kostnader lokaler ,14% 30. november 2006 Side 3 av 35

9 Maskiner, inventar (64-66) ,78% Leie- og vedlikeholdsavtale telefonsystem ,33% Leie- og vedlikeholdsavtale kopimaskiner Andre leie- og vedlikeholdsavtaler ,29% Servere, nettverk, infrastruktur ,17% Stasjonære pc'er med utrustning ,00% Bærbart utstyr ,67% Programvare ,11% Telefonsystem, telefoner, fax Mobiltelefoner ADSL / Internettutstyr ,00% Møbler og innredning ,00% Inventar og andre driftsmidler ,00% Vedlikeholdsavtale servere, nettverk, infrastruktur ,00% Vedlikeholdsavtale programvare ,00% Vedlikeholdsavtale inventar og andre driftsmidler ,00% Service servere, nettverk, infrastruktur ,00% Service stasjonære pc'er Service bærbart utstyr Service programvare Service kopimaskiner Service telefonsystem, telefoner, fax, mobiltelefoner Service møbler og innredning ,00% Service inventar og andre driftsmidler ,67% Service hjemmekontor Konsulenter (67) ,79% Revisjonshonorar ,94% Konsulenthonorar revisor Juridisk bistand ,67% Webtjenester ,00% 30. november 2006 Side 4 av 35

10 Drift kontor (68-69) ,03% Kontorrekvisita ,00% Trykksaker ,00% Faglitteratur ,00% Aviser Bespisning møter Torggt Telefon ,00% Mobiltelefon ,33% Internett abonnement ,41% Porto ,11% Andre distribusjonskostnader TV lisens / kabel TV Andre kostnader (71-78) ,50% Kilometergodtgjørelse Transportkostnader ,67% Bespisning Kontingenter Gaver Forsikringspremier Andre driftskostnader ,64% Konstatert tapt medlemskontingent ,00% Nytt medlems- og sakssystem ,19% Servere, nettverk, infrastruktur ,00% Programvare Service servere, nettverk, infrastruktur ,00% Forsikringsutvalg ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% 30. november 2006 Side 5 av 35

11 Plasseringsutvalg ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% 30. november 2006 Side 6 av 35

12 20 Organisasjonsbygging ,63% Landsmøte ,50% Ulempetillegg ,00% Lønn ekstrahjelp sekretariatet ,00% Frikjøp tillitsvalgte ,00% Tapt arbeidsfortjeneste ,00% Avgiftspliktig honorar ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Leie- og vedlikeholdsavtale kopimaskiner ,00% Servere, nettverk, infrastruktur ,00% Stasjonære pc'er med utrustning ,00% Bærbart utstyr ,00% Programvare ,00% Konsulenthonorar revisor ,00% Annet konsulenthonorar ,00% Kontorrekvisita ,00% Trykksaker ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Designkostnader ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% Gaver ,00% Andre driftskostnader ,00% Kontrollkomiteen ,78% Møtegodtgjørelse ,00% Arbeidsgiveravgift Bespisning møter Torggt Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% 30. november 2006 Side 7 av 35

13 Landsstyre ,22% Møtegodtgjørelse ,76% Tapt arbeidsfortjeneste ,50% Arbeidsgiveravgift ,38% Bespisning møter Torggt ,55% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,40% Gaver Andre driftskostnader ,92% Landsstyreseminar ,00% Ulempetillegg ,00% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Tapt arbeidsfortjeneste ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Annet konsulenthonorar ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,00% Andre driftskostnader ,00% 30. november 2006 Side 8 av 35

14 Arbeidsutvalg ,83% Ulempetillegg Ulempetillegg leder/nestleder Møtegodtgjørelse ,86% Tapt arbeidsfortjeneste ,17% Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift ,67% Bespisning møter Torggt ,00% Diettgodtgjørelse Transportkostnader ,65% Bespisning Overnatting Landsråd ,94% Ulempetillegg ,00% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Frikjøp tillitsvalgte ,33% Møtegodtgjørelse ,54% Tapt arbeidsfortjeneste ,85% Påløpte feriepenger ,14% Arbeidsgiveravgift ,82% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,54% Bespisning ,67% Overnatting ,56% Møtelokaler ,00% Gaver ,00% Andre driftskostnader november 2006 Side 9 av 35

15 Lokallag drift ,86% Lokallag drift (lovpål oppg tidl.kontingent) ,07% Tilskudd fagforeningsrettede tiltak ,57% Tilbakeført ubenyttede tilskudd fagforeningsrett. tilta ,18% Frikjøp tillitsvalgte ,44% MBL grunnkurs ,30% Ulempetillegg ,33% Påløpte feriepenger ,11% Arbeidsgiveravgift ,24% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,58% Kilometergodtgjørelse ,01% Diettgodtgjørelse ,28% Transportkostnader ,61% Overnatting ,10% MBL grunnkurs ,96% Ulempetillegg ,67% Påløpte feriepenger ,56% Arbeidsgiveravgift ,18% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,67% Kilometergodtgjørelse ,48% Diettgodtgjørelse ,32% Transportkostnader ,72% Overnatting ,90% MBL grunnkurs ,00% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% 30. november 2006 Side 10 av 35

16 MBL grunnkurs Ulempetillegg Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg av påløpne feriepenger Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Transportkostnader Overnatting MBL forhandlingskurs ,11% Ulempetillegg ,67% Påløpte feriepenger ,56% Arbeidsgiveravgift ,18% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,67% Kilometergodtgjørelse ,59% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,27% Overnatting ,53% MBL forhandlingskurs ,23% Ulempetillegg ,22% Påløpte feriepenger ,19% Arbeidsgiveravgift ,73% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,39% Kilometergodtgjørelse ,64% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,40% Overnatting ,71% Andre driftskostnader ,00% 30. november 2006 Side 11 av 35

17 NRK grunnkurs ,16% Ulempetillegg Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger Kilometergodtgjørelse ,64% Diettgodtgjørelse Transportkostnader ,33% Bespisning ,17% Overnatting ,33% NRK grunnkurs ,00% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,00% NRK vidergående kurs ,48% Ulempetillegg Påløpte feriepenger ,00% Oppgavepliktige honorarer Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Kilometergodtgjørelse ,64% Diettgodtgjørelse Transportkostnader ,33% Bespisning Overnatting ,07% 30. november 2006 Side 12 av 35

18 Arbeidsmiljøkurs ,00% Deltakeravgift ,00% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Konsulenthonorar faglig ,00% Trykksaker ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,00% Proffkurs frilansere ,62% Deltakeravgift Ulempetillegg ,00% Avgiftspliktig honorar Påløpte feriepenger ,48% Arbeidsgiveravgift ,30% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,67% Konsulenthonorar revisor Konsulenthonorar faglig ,94% Kilometergodtgjørelse ,25% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,92% Overnatting ,52% Andre driftskostnader ,95% 30. november 2006 Side 13 av 35

19 Styrerepresentantkurs ,99% Konsulenthonorar faglig ,00% Bespisning møter Torggt ,62% Kilometergodtgjørelse ,64% Transportkostnader ,79% Bespisning ,96% Overnatting ,45% Lokallagskassererkurs ,38% Tapt arbeidsfortjeneste Transportkostnader ,26% Bespisning ,60% Overnatting ,48% Frilanssatser (t.o.m 04 - frilansgruppe) ,91% Møtegodtgjørelse ,06% Tapt arbeidsfortjeneste ,89% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Bespisning møter Torggt ,33% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,80% Valgkomiteen ,43% Møtegodtgjørelse ,00% Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift Bespisning møter Torggt Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,00% 30. november 2006 Side 14 av 35

20 Midlertidig ansatte ,83% Møtegodtgjørelse ,89% Arbeidsgiveravgift ,76% Bespisning møter Torggt ,83% Transportkostnader ,78% Bespisning Overnatting ,00% Småavisprosjekt ,00% Transportkostnader ,00% Mellomledere ,83% Møtegodtgjørelse ,76% Bespisning møter Torggt ,00% Diettgodtgjørelse Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% Nordisk samarbeid ,11% Ulempetillegg ,31% Ulempetillegg leder/nestleder Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,97% Bespisning ,00% Overnatting ,76% Gaver ,00% 30. november 2006 Side 15 av 35

21 Internasjonalt samarbeid ,68% Ulempetillegg ,00% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Påløpte feriepenger ,29% Arbeidsgiveravgift ,29% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Faglitteratur ,00% Diettgodtgjørelse ,50% Transportkostnader ,73% Bespisning Overnatting ,00% Kontingenter ,14% Internasjonalt utvalg ,82% Ulempetillegg ,67% Møtegodtgjørelse ,24% Arbeidsgiveravgift Bespisning møter Torggt ,00% Diettgodtgjørelse ,67% Transportkostnader ,71% Overnatting ,00% Nordisk - Arabisk dialogmøte ,00% Andre inntekter ,00% Andre leie- og vedlikeholdsavtaler ,00% Revisjonshonorar ,00% Annet konsulenthonorar ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,00% Andre driftskostnader ,00% 30. november 2006 Side 16 av 35

22 Andre konferanser ,97% Ulempetillegg ,82% Påløpte feriepenger ,06% Arbeidsgiveravgift ,02% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Diettgodtgjørelse ,60% Transportkostnader ,17% Overnatting ,50% Konsern ,87% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger fast ansatte ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Tapt arbeidsfortjeneste ,00% Arbeidsgiveravgift ,89% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Kompetanseheving ,00% Bespisning møter Torggt ,75% Kilometergodtgjørelse ,11% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,02% Bespisning ,15% Overnatting ,13% Andre driftskostnader ,00% NRKJ: Kostnader tillitsvalgte ,47% Lønn NRKJ kontoret ,63% Påløpte feriepenger ,79% Arbeidsgiveravgift ,44% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% 30. november 2006 Side 17 av 35

23 NRKJ: Årsmøte Ulempetillegg Påløpte feriepenger fast ansatte Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg av påløpne feriepenger Transportkostnader Bespisning Overnatting NRKJ: Klubblederkonferanse Kilometergodtgjørelse Transportkostnader Bespisning NRKJ: Styret Møtegodtgjørelse A: Klubblederkonferanse Ulempetillegg Kompetanseheving Bespisning møter Torggt Diettgodtgjørelse Transportkostnader Overnatting A: Styremøte Ulempetillegg Bespisning møter Torggt Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Transportkostnader Bespisning Overnatting A: Styrehonorar Møtegodtgjørelse november 2006 Side 18 av 35

24 E: Klubblederkonferanse Ulempetillegg Kompetanseheving Bespisning møter Torggt Diettgodtgjørelse Transportkostnader Overnatting E: Styremøte Ulempetillegg Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg av påløpne feriepenger Bespisning møter Torggt Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Transportkostnader Bespisning Overnatting E: Styrehonorar Møtegodtgjørelse Media Norge: Klubblederkonferanse Ulempetillegg Bespisning møter Torggt Diettgodtgjørelse Transportkostnader Overnatting Media Norge: Styremøte Ulempetillegg Bespisning møter Torggt Diettgodtgjørelse Transportkostnader Bespisning Overnatting november 2006 Side 19 av 35

25 Media Norge: Styrehonorar Møtegodtgjørelse Frilansjournalistene: org.sekretær ,53% Lønn fast ansatte ,67% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger fast ansatte ,41% Arbeidsgiveravgift ,25% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,50% Diettgodtgjørelse ,00% Medlemsverving ,28% Kontorrekvisita ,28% Klubbygging nye områder Diettgodtgjørelse Transportkostnader Overnatting Møtelokaler Medlemsverving studenter ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% Student ,32% Møtegodtgjørelse ,54% Tapt arbeidsfortjeneste ,61% Arbeidsgiveravgift ,00% Lønnsrefusjon (kostnad) ,00% Transportkostnader ,83% Bespisning ,54% Overnatting ,00% Diverse tilskudd ,47% Tilskudd til Solidaritetsfondet ,61% Diverse andre driftstilskudd ,69% 30. november 2006 Side 20 av 35

26 Aksjon pensjon ,14% Ulempetillegg ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,67% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Kompetanseheving ,00% Annet konsulenthonorar ,67% Transportkostnader ,34% Bespisning ,00% Overnatting ,09% 60 år ,00% Oppgavepliktige honorarer ,00% Trykksaker ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Gaver ,00% Andre driftskostnader ,00% 30. november 2006 Side 21 av 35

27 30 Medlemsservice ,23% Medlemsservice enkeltmedlemmer ,95% Abonnement Journalisten ,36% Kontingent Pressens Arbeidsledighetskasse ,02% Kontingent Pressens Gravferdskasse ,55% Grunnforsikring ,31% Produksjon nasjonale pressekort ,00% Produksjon internasjonale pressekort Juridisk bistand Hefter ,85% Frikjøp tillitsvalgte Avgiftspliktig honorar Trykkerikostnader ,60% Designkostnader ,47% Hjemmesider ,06% Programvare ,33% Vedlikeholdsavtale servere, nettverk, infrastruktur ,00% Webtjenester ,00% Designkostnader ,00% Andre leie- og vedlikeholdsavtaler Film ,00% Designkostnader ,00% Transportkostnader ,00% Strategi og planarbeid ,33% Annet konsulenthonorar ,33% Kontingenter ,29% Norsk Presseforbund ,29% 30. november 2006 Side 22 av 35

28 40 Faglig arbeid ,82% Forhandlinger MBL ,99% Overtid fast ansatte ,00% Ulempetillegg ,40% Møtegodtgjørelse ,97% Påløpte feriepenger ,00% Oppgavepliktige honorarer ,00% Arbeidsgiveravgift ,69% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Bespisning møter Torggt ,36% Kilometergodtgjørelse ,67% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,59% Bespisning ,27% Overnatting ,05% Forhandlinger NRK ,68% Ulempetillegg ,27% Møtegodtgjørelse ,18% Påløpte feriepenger ,27% Arbeidsgiveravgift ,17% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,24% Lønnsrefusjon (kostnad) ,00% Stasjonære pc'er med utrustning ,00% Bærbart utstyr ,00% Bespisning møter Torggt ,71% Kilometergodtgjørelse ,19% Diettgodtgjørelse ,99% Transportkostnader ,48% Bespisning ,76% Overnatting ,56% Møtelokaler ,00% 30. november 2006 Side 23 av 35

29 Forhandlinger TV ,40% Ulempetillegg ,67% Møtegodtgjørelse ,33% Påløpte feriepenger ,67% Arbeidsgiveravgift ,89% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,03% Bespisning møter Torggt ,50% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,67% Bespisning ,50% Overnatting ,29% Forhandlinger P ,68% Ulempetillegg ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,00% Forhandlinger Radio ,58% Møtegodtgjørelse ,26% Arbeidsgiveravgift ,35% Bespisning møter Torggt ,00% Diettgodtgjørelse Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% 30. november 2006 Side 24 av 35

30 Andre forhand. (Utdanning, Grenda, Storm) ,15% Ulempetillegg Møtegodtgjørelse ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger Bespisning møter Torggt ,00% Kilometergodtgjørelse ,67% Diettgodtgjørelse ,67% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,74% Forhandlinger TVNorge ,61% Møtegodtgjørelse ,33% Arbeidsgiveravgift ,20% Bespisning møter Torggt ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Forhandlinger TV2 Interaktiv ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% 30. november 2006 Side 25 av 35

31 Forhandlinger TV 2 Nettavisen ,11% Ulempetillegg ,00% Møtegodtgjørelse ,88% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,04% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,62% Bespisning ,50% Overnatting ,00% Hovedavtaleforhandlinger MBL ,00% Ulempetillegg ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arb.g.avg av påløpne feriepenger ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% 30. november 2006 Side 26 av 35

10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83%

10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% Inntekter 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% 10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% Kontingent (30) 40 450 000

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr Nye kontoer er skrevet med blått. Konto- EIENDELER Gammelt Beskrivelse nummer ANLEGGSMIDLER kontonr IMMATERIELLE EIENDELER 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1110 Skolebygninger 1120 Internatbygninger

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

BALANSE Konto Navn Sum

BALANSE Konto Navn Sum OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne

Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne Sak 56-12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 JP/16.08.12 Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2 kvartal 2012 viser et overskudd på kr 3 153 600. Påløpte OU-inntekter

Detaljer

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Sak 45/13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 JP/ 21.08.2013 Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 377 586. Påløpte

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

ÅRSRAPPORT!2013! TEMPO!

ÅRSRAPPORT!2013! TEMPO! ÅRSRAPPORT2013 TEMPO 1.OMTEMPO I"1999"ble"Tempo"etablert"under"navnet"Rockforum,"som"en"reaksjon"på" mangelenavøvingslokaleritrondheim.vednardoungdomsskolefikkvipusse oppenskolebrakkeoghaddei2003toøvingsrom,enøvingskontainerframvo

Detaljer

BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER

BUDSJETT STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER BUDSJETT 2014 STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DET AKADEMISKE KVARTER TOTALBUDSJETT 2014 TOTAL JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL 6 026 000 444 000 606 000 650 000

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3200 - Egne arrangement 66 665 0 70 715 3205 - Egne arrangement - leirer 0 0 5 090 3210 - NRI-koret 0 0 3 093 Sum

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP AVDELING 10 FINANS KLASSE 1 EIENDELER 13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 135 1350 Aksjer og andeler (langsiktige) 1351 Aksjer, norske (langsiktige) 1355 Andeler, norske (langsiktige)

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854927) m.k.andenas@studentparlamentet.uio.no

Detaljer

Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010

Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010 Liv laga budsjett: Sammendraget Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010 Balanse Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Inngående balanse kr 38 125 kr 38 125 kr 65 793 Inntekter kr

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap VelferdstingetiOslo og Akershus Driftsinntekter og driftskostnader Note Tilskudd 1, 2 12 589 883 8 864 956 Sum tilskudd 12 589 883 8 864 956 Bevilgninger 3 9 822 072 6 643 772 Lønnskostnad

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer