Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift"

Transkript

1 NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU. Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: Saksnummer: Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2008 Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift Halvårs regnskap kroner prosent Hovedtall Budsjett Drift Inntekter ,35 % Kostnader ,68 % Driftsoverskudd ,46 % Finans Inntekter ,18 % Kostnader ,92 % Netto finansinntekter ,22 % Periodens overskudd ,51 % Regnskapet for 1. halvår 2008 viser et overskudd er 2,1 millioner kroner, hele 2,3 millioner kroner bedre enn budsjettert. (I forbindelse med revidert budsjett skal landsstyret behandle et forslag fra Pressens Arbeidsledighetskasse om at det ikke skal betales kontingent i Hvis landsstyret slutter seg til forslaget, er overskuddet i realiteten kroner høyere.) Årsaken til at resultatet er vesentlig bedre enn budsjettert skyldes både økte inntekter og reduserte kostnader. På inntektssiden er det særlig midler fra Opplysnings- og utviklingsfondet som slår ut. Vi har fått en ekstraordinær utbetaling på ca kroner. I tillegg er også de ordinære opp- og ut-midlene større enn antatt.

2 Innsparingen er spesielt stor på lønnsbudsjettet. Men også på andre områder er utgiftene lavere enn budsjetter, for eksempel gjelder det landsråd og en del av kursvirksomheten. Note 4 til halvårsregnskapet viser at lønn til fast ansatte er hele kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes dels at den nye rådgiveren i NJs sekretariat starter senere enn planlagt, dels stort langtidsfravær i første halvår. Noe av fraværet er dekket opp med vikarer. Denne posten må derfor sees i sammenheng med linjen lønn vikar, ekstrahjelp, vikarbyrå som er kr høyere enn budsjettert. For å gi en bedre oversikt over årsaken til kostnadsendringene har vi splittet opp kostnadene på de underliggende postene: Regnskap Budsjett Avvik Lønn fast ansatte Ordinær lønn inkl feriepenger Overtid inkl feriepenger Ulempetillegg inkl feriepenger Refusjon sykepenger Sum lønn fast ansatte Lønn vikar, ekstrahjelp, vikarbyrå Lønn ekstrahjelp inkl feriepenger Vikarbyrå Sum lønn vikar, vikarbyrå Sum lønn fast ansatte og vikarer N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 2

3 Revidert budsjett 2008 NJ drift Vedtatt av LS i desember Revidert budsjett prosent Hovedtall drift Revidering Drift Inntekter ,56 % Kostnader ,31 % Driftsoverskudd ,50 % Finans Inntekter ,00 % Kostnader ,00 % Netto finansinntekter ,00 % Årsoverskudd ,50 % Kostnadene splittes i: Sentral drift ,64 % Org. bygging ,81 % Medlemsservice ,13 % Faglig arbeid ,22 % ,31 % Revidert budsjett for 2008 legger opp til et overskudd på 1,7 millioner kroner, vel kroner mer enn det opprinnelige årsbudsjettet. Endringene kan i stor grad knyttes til seks større poster: Økte inntekter/reduserte kostnader: Økte inntekter fra Opplysnings- og utviklingsfondet ( kr). Økte kontingentinntekter ( kr). Ikke kontingent til PA-kassen i 2008 egen sak ( kr) Lavere kostnader ansatte ( ) Økte kostnader: Feilbudsjettering lokallag tidligere behandlet i landsstyret ( kr) Ytterligere økning i overføring til lokallag i tråd med AUs bevilgninger til Frilansjournalistene/NJ ( kr). Samlet økes kostnaden til lokallag med kr. Avskrivning oppussingsutgifter ( kr) N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 3

4 Mer om inntektene Budsjetterte kontingentinntekter er økt med kr til kr Inntekten er økt i tråd med økt kontingentinntekt i første halvår. Opp- og ut-midler er økt med kr til kr 2,36 mill. Hoveddelen av økningen skyldes fordeling av oppsparte midler, og vil neste år være på normalt nivå. Mer om kostnadene I revidert budsjett er det lagt opp til omtrent samme aktivitetsnivå som i det opprinnelige budsjettet. Mens kostnadene for allerede gjennomført aktivitet, for eksempel kurs og forhandlinger, er justert i tråd med det faktiske forbruket. På enkelte områder er det likevel innarbeidet vesentlige endringer: Kostnader til lønn fast ansatte med tilhørende poster er justert ned, jfr. kommentaren over. Vi har gjennomført den planlagte oppussingen av deler av lokalene i fjerde etasje. Samlet har vi brukt i underkant av kr 3,6 mill til oppussingen. Kostnadene til oppussing var holdt utenom det opprinnelige budsjettet idet LS ønsket at kostnaden skulle fordeles over gjenværende leieperioden. Lokalene stod ferdig fra 1. juli Leiekontrakt for lokalene i Torggata gjelder ut april Vi har belastet revidert budsjett 6 mnd i 2008, kr Kostnader til lokallag drift er justert opp i tråd med vedtaket på landsstyrets ekstraordinære telefonmøtet i juni. Kontingenten til PA-kassa, kr , er fjernet fra revidert budsjett Det er ikke gjennomført en detaljkontroll av postene i budsjettet for å redusere kostnader og forbedre resultatet ytterligere. Vi har nedenfor spesifisert endringer på kr eller mer, hvor minus betyr økte kostnader og pluss betyr reduserte kostnader. N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 4

5 Sentral drift Organisasjonsbygging Medlemsservice Faglig arbeid Sum Lønn fast ansatte Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift ansatte Refusjon sykepenger Vikarer Telefon Mobiltelefon Elektronisk kommunikasjon Forsikringspremier Andre kostnader Oppussing leide lokaler Maskiner, inventar Kontorrekvisita Internettabonnement Porto Nytt medlems- og sakssystem Landsråd Lokallag drift Kurs Internasjonalt samarbeid Konsern Kontingent PA- kassa Forhandlinger NRK Tariffkonferanser MBL Tariffkonferanser MBL etermedier Spesifiserte endringer Øvrige endringer Økt (-) / redusert (+) kostnad Endringene i postene merket med * utgjør samlet en netto økning i kostnadene på kr Endingene skyldes at kostnader til mobil, telefon og internett til ansatte samles på en konto, elektronisk kommunikasjon under Kostnader ansatte. N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 5

6 Regnskap 1. halvår 2008 NJs vederlagsfond Halvårs regnskap kroner prosent Hovedtall Budsjett Drift Inntekter ,05 % Kostnader ,09 % Driftsunderskudd ,58 % Finans Inntekter ,52 % Kostnader ,20 % Netto finansinntekter ,26 % Periodens underskudd ,03 % Regnskapet for NJs vederlagsfond viser for 1. halvår et overskudd kr bedre enn budsjettert. Inntektene fra digital kopiering er høyere enn budsjettert. Vi har valgt å vise faktisk mottatte inntekter i første halvår. Inntektene fra kopi- og kabelvederlag er inntektsført i tråd med budsjett. Som for regnskapet for NJ drift er budsjetterte kostnader jevnt fordelt på året, mens aktiviteten på enkelte områder ikke gjennomføres før i høst. Det gjelder poster som undersøkelsen av digital kopiering, kr , og eierskapsundersøkelse, kr Videre vil prosjektet konsekvenser av medieeksponering, kr , ikke bli gjennomført. N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 6

7 Revidert budsjett 2008 NJs vederlagsfond Vedtatt av LS i desember Revidert budsjett prosent Revidering Drift Inntekter ,00 % Kostnader ,04 % Driftsoverskudd ,76 % Finans Inntekter ,00 % Kostnader ,00 % Netto finansinntekter ,00 % Årsoverskudd ,36 % Inntekter Budsjetterte vederlagsinntekter er beholdt uendret i revidert budsjett Kostnader Økningen er knyttet til lokallag og konferanser, i tråd med vedtak i AU. Videre er kostnader til prosjektstilling knyttet til frilansere og opphavsrettskurs for frilansere lagt inn, mens budsjettposten Konsekvenser av medieeksponering er fjernet. Forslag til vedtak: Landsstyret tar regnskapet for første halvår 2008 til etterretning. Landsstyret slutter seg til forslaget til revidert budsjett. N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 7

8 N o r sk J o ur n al i s tl ag, P os tb ok s , O sl o S i d e 8

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125 Sak 11 Budsjett N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 125 Sak 11 Budsjett 2011 til 2014 Kommentarer til budsjettforslaget. Inntektssiden i budsjettet er

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1443-3 Saksnr Sakstype Møtedato 15/012 Vedtakssak 23.02.2015 Rapportering for 2014 - regnskap, VP og Strategisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Oppvekstforetak KF Tidspunkt: 27.09.2013, kl 12:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE

Å R S B E R E T N I N G BÅTSFJORD KOMMUNE Å R S B E R E T N I N G 2009 BÅTSFJORD KOMMUNE 1 INNLEDNING Året 2009 var preget av betydelige overskridelser på helse og omsorg sitt budsjett. I andre halvår ble det brukt betydelige ressurser på å finne

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av:

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av: RAPPORT FRA NJS MIDLERTIDIGUTVALG MARS 2011 1 Innhold Innledning!!!!!!!!!!! 3 Utvalget!!!!!!!!!!! 3 Dette er undersøkelsene!!!!!!!!! 3 Klubblederundersøkelsen!!!!!!!!! 5! Antall midlertidige i bransjen!!!!!!!

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.mai 2012

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.mai 2012 SAK 20/12 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.mai 2012 Side 1 av 11 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 7 3. HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring... 9 4.

Detaljer

Bydelsutvalget 24.11.2009

Bydelsutvalget 24.11.2009 Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200900535-29 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 24.11.2009 ØKONOMISK STATUS PR OKTOBER - 09 Sammendrag: Bydelen går mot

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer