Hovedtrekk budsjett 2008: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedtrekk budsjett 2008: NJ Fjoråret Forslag Endringer adm Endringer AU Endringer LS Revidering Sum Differanse Prosent"

Transkript

1 Hovedtrekk budsjett 2008: Inntekter ,29% 10 Sentral drift ,29% Kontingent (30) ,77% Opp. og. ut.-fond (31) ,20% Annen driftsinntekt (39) ,00% Administrasjonsandel fra vederlagsmidler ,00% Inntekter finans ,24% 10 Sentral drift ,24% Finansinntekt (80) ,24% Utgifter ,42% 10 Sentral drift ,49% Kostnader ansatte ,09% Kompetanseheving ,96% Planlegging ,14% Kostnader styrt av ansatte ,00% Kostnader tillitsvalgte ,37% Kostnader lokaler (63) ,22% Maskiner, inventar (64-66) ,23% Konsulenter (67) ,00% Drift kontor (68-69) ,12% Andre kostnader (71-78) ,27% Nytt medlems- og sakssystem ,00% Forsikringsutvalg ,98% Nytt regnskapssystem ,50% Plasseringsutvalg ,71% Drift og representasjon ledergruppa ,00% 20 Organisasjonsbygging ,77% Landsmøte ,74% Kontrollkomiteen ,00% Landsstyre ,67% Landsstyreseminar ,00% 29. november 2007 Side 1 av 5

2 Hovedtrekk budsjett 2008: Arbeidsutvalg ,30% Landsråd ,91% Lokallag drift ,02% MBL grunnkurs ,62% MBL grunnkurs ,90% MBL grunnkurs ,00% MBL forhandlingskurs ,22% MBL forhandlingskurs ,05% NRK grunnkurs ,11% NRK grunnkurs ,00% NRK vidergående kurs ,51% Arbeidsmiljøkurs ,00% Proffkurs frilansere ,76% Styrerepresentantkurs ,35% Lokallagskassererkurs ,29% Proffkurs 2 frilansere ,00% Utvikling av kurs ,00% Frilanssatser (t.o.m 04 - frilansgruppe) ,00% Fotojournalistikkutvalg ,97% Valgkomiteen ,69% Midlertidig ansatte ,00% Småavisprosjekt ,33% Eierskapsutvalg (drift) ,00% Mellomledere ,07% Nordisk samarbeid ,51% Internasjonalt samarbeid ,78% Internasjonalt utvalg ,29% Nordisk Frilanskoordinator ,00% Kinautvalg ,00% Andre konferanser ,49% Konsern ,44% NRKJ: Kostnader tillitsvalgte ,88% Frilansjournalistene: org.sekretær ,04% OJ - organisasjonssekretær ,98% 29. november 2007 Side 2 av 5

3 Hovedtrekk budsjett 2008: Medlemsverving ,31% Klubbygging nye områder ,00% Medlemsverving studenter ,00% Student ,00% Studentlag ,00% Diverse tilskudd ,19% Aksjon pensjon ,00% 30 Medlemsservice ,91% Medlemsservice enkeltmedlemmer ,05% Hefter ,08% Hjemmesider ,00% ,65% Strategi og planarbeid ,00% Annen info virksomhet ,00% Kontingenter ,83% 40 Faglig arbeid ,32% Forhandlinger MBL ,64% Forhandlinger NRK ,89% Forhandlinger TV ,91% Forhandlinger P ,83% Forhandlinger Radio ,85% Andre forhand. (Utdanning, Grenda, Storm) ,96% Forhandlinger TVNorge ,04% Forhandlinger TV 2 Nettavisen ,98% Hovedavtaleforhandlinger NRK ,46% Informasjon forhandlinger ,00% Tariffkonferanser MBL ,00% Tariffkonferanse NRK ,74% Tariffkonferanse MBL etermedier ,00% Forhandlings/tariffseminarer ,00% Statistikk ,00% Tariffutvalg MBL ,00% Faglig assistanse klubber ,39% Lavtlønnskampanje klubber ,00% 29. november 2007 Side 3 av 5

4 Hovedtrekk budsjett 2008: Faglig assistanse lokallag ,72% Faglig assistanse Frilansjournalistene/ ,24% Faglig assistanse konsern ,00% Faglig assistanse enkeltmedlemmer ,33% Annet tariffarb. (nye tariff/tilslutningsavtaler) ,26% Utgifter finans ,53% 10 Sentral drift ,53% Finanskostnad (81) ,53% Diff. mellom utgifter og inntekter for ,76% 29. november 2007 Side 4 av 5

5 Hovedtrekk budsjett 2008: Vederlag Inntekter ,00% 50 Journalistfaglig virksomhet ,00% Kopi-og kabelvederlagsinntekt ,00% Utgifter ,17% 50 Journalistfaglig virksomhet ,17% Reisestipendier ,24% Journalistfaglig virksomhet ,50% Vederlag - lønn (egen stilling - vederlag) ,47% Lokale tiltak ,03% Journalistfaglige konferanser ,68% Samordningsmøte journalistfaglige konferanser ,96% Sentral foredrag journalistfaglige konferanser ,00% prosjekt iforbindelse med Årets bilde ,00% IJ ,70% Digital kopiering - frilansere ,00% Arbeidsmiljøutvalg ,45% Mediepolitikk - eierskap ,00% Ref.gruppe opphavsrett/vederlag ,00% Selvmordsprosjekt ,00% Idrettsprosjekt ,00% Fagpresseprosjektet ,00% Eierskapsundersøkelse ,00% Eierskapsdatabase ,00% Konsekvenser av medieeksponering ,00% Finaninntekter og - kostnader (vederlag) ,53% Diff. mellom utgifter og inntekter for Vederlag ,33% 29. november 2007 Side 5 av 5

6 Inntekter ,29% 10 Sentral drift ,29% Kontingent (30) ,77% Kontingentinntekter ,77% Opp. og. ut.-fond (31) ,20% Opp. og ut.-fond MBL ,00% Opp. og ut.-fond NRK ,54% Annen driftsinntekt (39) ,00% Salg internasjonale pressekort ,17% Reprint norske pressekort ,23% Administrasjonsandel fra vederlagsmidler ,00% Kopivederlagsmidler ,00% Kabelvederlag ,00% Vederlag fra digital kopiering ,00% Inntekter finans ,24% 10 Sentral drift ,24% Finansinntekt (80) ,24% Renter av bankinnskudd ,50% Andre renteinntekter ,76% Aksjeutbytte ,00% Gevinst ved salg av verdipapirer ,00% 29. november 2007 Side 1 av 36

7 Utgifter ,42% 10 Sentral drift ,49% Kostnader ansatte ,09% Lønn fast ansatte ,57% Overtid fast ansatte ,50% Ulempetillegg ,00% Lønn ekstrahjelp sekretariatet ,56% Påløpte feriepenger ,97% Arbeidsgiveravgift ,67% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,97% Pensjonsforsikring ,92% AFP-premie ,25% Sluttvederlag premie ,00% Mottatt lønnsrefusjon (inntekt) ,50% Mottatt refusjon av arbeidsgiveravgift (inntekt) ,14% Refusjon av sykepenger ,33% Ikke innberetningspliktig utbetaling til vikarbyråer ,00% Kantinekostnader ,60% Personalforsikring (tidl yrkesskadeforsikring) ,67% Reiseforsikring ,00% Bedriftshelsetjeneste, mv ,65% Opp. og ut.-fond ,26% Andre personalkostnader ,62% PC-ordning (motkonto lønnsreduksjon) ,00% Aviser ,38% Tidsskrifter ,09% Telefon ,32% Mobiltelefon ,90% TV lisens / kabel TV ,00% Forsikringspremier ,00% Andre driftskostnader ,00% 29. november 2007 Side 2 av 36

8 Kompetanseheving ,96% Lønn fast ansatte ,94% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger fast ansatte ,30% Arbeidsgiveravgift ,92% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,13% Kompetanseheving ,93% Faglitteratur ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,00% Planlegging ,14% Ulempetillegg ,00% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,00% Diettgodtgjørelse ,54% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,88% Kostnader styrt av ansatte ,00% Mobiltelefoner ,00% 29. november 2007 Side 3 av 36

9 Kostnader tillitsvalgte ,37% Lønn leder ,00% Lønn nestleder ,61% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Påløpte feriepenger ,44% Arbeidsgiveravgift ,17% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,35% Leie av lokaler ,53% Strøm, varme m.v ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% Kostnader lokaler (63) ,22% Leie av lokaler ,00% Felleskostnader lokaler ,78% Strøm, varme m.v ,00% Renhold ,33% Andre kostnader lokaler ,33% 29. november 2007 Side 4 av 36

10 Maskiner, inventar (64-66) ,23% Leie- og vedlikeholdsavtale telefonsystem ,00% Leie- og vedlikeholdsavtale kopimaskiner ,29% Andre leie- og vedlikeholdsavtaler ,00% Servere, nettverk, infrastruktur ,57% Stasjonære pc'er med utrustning ,00% Bærbart utstyr ,00% Programvare ,86% Telefonsystem, telefoner, fax ,00% Mobiltelefoner ,33% ADSL / Internettutstyr ,00% Møbler og innredning ,00% Inventar og andre driftsmidler ,00% Vedlikeholdsavtale servere, nettverk, infrastruktur ,00% Vedlikeholdsavtale programvare ,00% Vedlikeholdsavtale kopimaskiner ,00% Vedlikeholdsavtale telefonsystem, telefoner, mobil ,00% Service servere, nettverk, infrastruktur ,25% Service stasjonære pc'er ,00% Service bærbart utstyr ,00% Service programvare ,00% Service kopimaskiner ,00% Service telefonsystem, telefoner, fax, mobiltelefoner ,00% Service møbler og innredning ,00% Service inventar og andre driftsmidler ,00% Service hjemmekontor ,00% Transportkostnader ,00% Konsulenter (67) ,00% Revisjonshonorar ,00% Konsulenthonorar revisor ,00% Annet konsulenthonorar ,00% Juridisk bistand ,00% Webtjenester ,00% 29. november 2007 Side 5 av 36

11 Drift kontor (68-69) ,12% Kontorrekvisita ,50% Trykksaker ,00% Faglitteratur ,57% Aviser ,29% Bespisning møter Torggt ,00% Telefon ,00% Mobiltelefon ,00% Internett abonnement ,00% Porto ,00% Andre distribusjonskostnader ,00% TV lisens / kabel TV ,00% Andre kostnader (71-78) ,27% Oppgavepliktige honorarer ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,50% Bespisning ,00% Kontingenter ,11% Gaver ,00% Forsikringspremier ,67% Andre driftskostnader ,00% Konstatert tapt medlemskontingent ,67% Nytt medlems- og sakssystem ,00% Servere, nettverk, infrastruktur ,00% Programvare ,00% Service servere, nettverk, infrastruktur ,00% Annet konsulenthonorar ,00% Forsikringsutvalg ,98% Møtegodtgjørelse ,55% Arbeidsgiveravgift ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% 29. november 2007 Side 6 av 36

12 Nytt regnskapssystem ,50% Servere, nettverk, infrastruktur ,00% Service servere, nettverk, infrastruktur ,00% Annet konsulenthonorar ,00% Plasseringsutvalg ,71% Møtegodtgjørelse ,27% Arbeidsgiveravgift ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% Drift og representasjon ledergruppa ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Møtelokaler ,00% 29. november 2007 Side 7 av 36

13 20 Organisasjonsbygging ,77% Landsmøte ,74% Ulempetillegg ,00% Lønn ekstrahjelp sekretariatet ,00% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Tapt arbeidsfortjeneste ,00% Avgiftspliktig honorar ,00% Påløpte feriepenger ,00% Oppgavepliktige honorarer ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,00% Lønnsrefusjon (kostnad) ,00% Refusjon arbeidsgiveravgift (kostnad) ,00% Stasjonære pc'er med utrustning ,00% Bærbart utstyr ,00% Programvare ,00% Møbler og innredning ,00% Service kopimaskiner ,00% Konsulenthonorar revisor ,00% Annet konsulenthonorar ,00% Kontorrekvisita ,00% Trykksaker ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Trykkerikostnader ,00% Designkostnader ,05% Andre distribusjonskostnader ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,91% Bespisning ,65% Overnatting ,18% Møtelokaler ,00% Gaver ,00% 29. november 2007 Side 8 av 36

14 Andre driftskostnader ,00% Kontrollkomiteen ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Landsstyre ,67% Ulempetillegg ,00% Møtegodtgjørelse ,48% Tapt arbeidsfortjeneste ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,21% Lønnsrefusjon (kostnad) ,00% Kontorrekvisita ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,34% Bespisning ,41% Overnatting ,30% Deltakeravgift ,45% Gaver ,00% Andre driftskostnader ,26% 29. november 2007 Side 9 av 36

15 Landsstyreseminar ,00% Ulempetillegg ,00% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,00% Lønnsrefusjon (kostnad) ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,00% Gaver ,00% Arbeidsutvalg ,30% Ulempetillegg ,00% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Møtegodtgjørelse ,05% Tapt arbeidsfortjeneste ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,08% Bespisning møter Torggt ,11% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,09% Bespisning ,11% Overnatting ,36% 29. november 2007 Side 10 av 36

16 Landsråd ,91% Ulempetillegg ,00% Frikjøp tillitsvalgte ,00% Møtegodtgjørelse ,09% Tapt arbeidsfortjeneste ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,18% Lønnsrefusjon (kostnad) ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,50% Transportkostnader ,10% Bespisning ,86% Overnatting ,86% Møtelokaler ,00% Gaver ,00% Andre driftskostnader ,00% Lokallag drift ,02% Lokallag drift (lovpål oppg tidl.kontingent) ,55% Tilskudd fagforeningsrettede tiltak ,97% Tilbakeført ubenyttede tilskudd fagforeningsrett. tilta ,00% Frikjøp tillitsvalgte ,37% MBL grunnkurs ,62% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,20% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,64% Transportkostnader ,14% Overnatting ,58% Andre driftskostnader ,00% 29. november 2007 Side 11 av 36

17 MBL grunnkurs ,90% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,71% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,33% Transportkostnader ,59% Overnatting ,08% Andre driftskostnader ,00% MBL grunnkurs ,00% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% Andre driftskostnader ,00% MBL forhandlingskurs ,22% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,67% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,29% Transportkostnader ,56% Overnatting ,63% Andre driftskostnader ,00% 29. november 2007 Side 12 av 36

18 MBL forhandlingskurs ,05% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,71% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,24% Overnatting ,80% Andre driftskostnader ,00% NRK grunnkurs ,11% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,23% Bespisning ,00% Overnatting ,87% Andre driftskostnader ,00% NRK grunnkurs ,00% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% Andre driftskostnader ,00% 29. november 2007 Side 13 av 36

10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83%

10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% Inntekter 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% 10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83% Kontingent (30) 40 450 000

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet. ÅRSBERETNING FOR 2009 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING FOR 2011 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU. Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 07-397 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2008 Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift Halvårs

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr Nye kontoer er skrevet med blått. Konto- EIENDELER Gammelt Beskrivelse nummer ANLEGGSMIDLER kontonr IMMATERIELLE EIENDELER 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1110 Skolebygninger 1120 Internatbygninger

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2012

Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2012 LM-sak 4.2-13 Samfunnsviternes resultatregnskap og balanse 2012 I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak (825 298) 3050 Omsetn. Ihht ordre,regn.cont.1 (522 818)

Detaljer

3.1 Presentasjon av regnskap for 2012

3.1 Presentasjon av regnskap for 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3.1 Presentasjon av regnskap for 2012 Ærede landsting, Regnskapet for foregående år legges frem til Landstinget til orientering hvert år. I følge forbundets vedtekter

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Sekretariatet har 19 stillinger fordelt på 18,5 årsverk. I 2011 var 16,7 årsverk sysselsatt i lønnede stillinger.

Sekretariatet har 19 stillinger fordelt på 18,5 årsverk. I 2011 var 16,7 årsverk sysselsatt i lønnede stillinger. Sak 27/12 Samfunnsviternes årsregnskap 2011 IP/07.03.12 Sak 27/12 Resultatregnskap og Balanse Samfunnsviterne 2011 Foreningens resultat for 2011 viser et overskudd på kr 3 126 105. Overskudd i 2011 skyldes

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

BALANSE Konto Navn Sum

BALANSE Konto Navn Sum OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne

Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne Sak 56-12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 JP/16.08.12 Sak 56/12 Resultatregnskap 2. kvartal 2012 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2 kvartal 2012 viser et overskudd på kr 3 153 600. Påløpte OU-inntekter

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer