10 Sentral drift ,83%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10 Sentral drift 43 814 519 45 656 000 165 000 0-36 000-732 242 45 052 758 1 238 239 2,83%"

Transkript

1 Inntekter ,83% 10 Sentral drift ,83% Kontingent (30) ,33% Kontingentinntekter ,33% Opp. og. ut.-fond (31) ,27% Opp. og ut.-fond MBL ,94% Opp. og ut.-fond NRK ,74% Annen driftsinntekt (39) ,00% Salg internasjonale pressekort ,38% Reprint norske pressekort ,29% Administrasjonsandel fra vederlagsmidler ,19% Kopivederlagsmidler ,44% Kabelvederlag ,50% Vederlag fra digital kopiering ,59% Privatkopieringsvederlag ,00% Inntekter finans ,58% 10 Sentral drift ,58% Finansinntekt (80) ,58% Renter av bankinnskudd ,58% Andre renteinntekter ,43% Aksjeutbytte ,00% Gevinst ved salg av verdipapirer ,05% 9. september 2009 Side 1 av 39

2 Utgifter ,37% 10 Sentral drift ,18% Kostnader ansatte ,26% Lønn fast ansatte ,26% Overtid fast ansatte ,09% Ulempetillegg ,00% Lønn ekstrahjelp sekretariatet ,81% Påløpte feriepenger ,45% Arbeidsgiveravgift ,78% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,89% Pensjonsforsikring AFP-premie ,65% Sluttvederlag premie ,14% Mottatt lønnsrefusjon (inntekt) ,50% Mottatt refusjon av arbeidsgiveravgift (inntekt) ,17% Refusjon av sykepenger ,85% Ikke innberetningspliktig utbetaling til vikarbyråer ,93% Kantinekostnader ,79% Personalforsikring (tidl yrkesskadeforsikring) ,00% Reiseforsikring Bedriftshelsetjeneste, mv ,67% Opp. og ut.-fond ,50% Andre personalkostnader ,65% PC-ordning (motkonto lønnsreduksjon) ,67% Aviser ,00% Tidsskrifter Elektronisk kommunikasjon ,82% TV lisens / kabel TV ,33% Km godtgjørelse trekkpl ,00% Reisetilskudd Forsikringspremier ,11% Andre driftskostnader ,29% 9. september 2009 Side 2 av 39

3 Kompetanseheving ,21% Lønn fast ansatte ,00% Ulempetillegg Påløpte feriepenger fast ansatte ,00% Arbeidsgiveravgift ,56% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,00% Kompetanseheving ,00% Diettgodtgjørelse Transportkostnader Overnatting Planlegging ,97% Ulempetillegg ,00% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,00% Bespisning møter Torggt ,23% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,12% Overnatting ,00% Kostnader styrt av ansatte ,71% Mobiltelefoner ,71% 9. september 2009 Side 3 av 39

4 Kostnader tillitsvalgte ,01% Lønn leder ,66% Lønn nestleder ,80% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Påløpte feriepenger ,13% Arbeidsgiveravgift ,51% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,27% Leie av lokaler ,33% Boligtilskudd Strøm, varme m.v ,48% Kilometergodtgjørelse ,40% Transportkostnader ,42% Kostnader lokaler (63) ,52% Leie av lokaler ,98% Felleskostnader lokaler ,53% Strøm, varme m.v ,67% Renhold ,27% Oppussing leide lokaler - fordelt over leieperioden ,19% Andre kostnader lokaler ,00% 9. september 2009 Side 4 av 39

5 Maskiner, inventar (64-66) ,49% Leie- og vedlikeholdsavtale telefonsystem ,50% Leie- og vedlikeholdsavtale kopimaskiner ,60% Andre leie- og vedlikeholdsavtaler ,00% Servere, nettverk, infrastruktur ,00% Stasjonære pc'er med utrustning ,00% Hjemmekontor utstyr ,00% Bærbart utstyr ,35% Programvare Telefonsystem, telefoner, fax ,00% Mobiltelefoner ADSL / Internettutstyr ,00% Møbler og innredning ,16% Inventar og andre driftsmidler ,00% Vedlikeholdsavtale servere, nettverk, infrastruktur ,85% Vedlikeholdsavtale programvare Vedlikeholdsavtale telefonsystem, telefoner, mobil ,00% Service servere, nettverk, infrastruktur ,04% Service stasjonære pc'er ,00% Service bærbart utstyr ,00% Service programvare Service kopimaskiner ,00% Service telefonsystem, telefoner, fax, mobiltelefoner ,00% Service møbler og innredning ,00% Service inventar og andre driftsmidler ,00% Service hjemmekontor ,00% Transportkostnader ,00% Konsulenter (67) Revisjonshonorar Konsulenthonorar revisor Annet konsulenthonorar Juridisk bistand Webtjenester september 2009 Side 5 av 39

6 Drift kontor (68-69) ,33% Kontorrekvisita ,32% Trykksaker ,00% Faglitteratur ,00% Aviser ,33% Bespisning møter Torggt ,67% Telefon ,81% Mobiltelefon ,00% Internett abonnement ,29% Porto Andre distribusjonskostnader TV lisens / kabel TV ,65% Andre kostnader (71-78) ,74% Oppgavepliktige honorarer Kilometergodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning Kontingenter Gaver Forsikringspremier Andre driftskostnader Konstatert tapt medlemskontingent Nytt medlems- og sakssystem ,77% Servere, nettverk, infrastruktur Programvare ,50% Service servere, nettverk, infrastruktur Annet konsulenthonorar ,00% 9. september 2009 Side 6 av 39

7 Forsikringsutvalg ,19% Møtegodtgjørelse ,67% Arbeidsgiveravgift ,88% Lønnsrefusjon (kostnad) ,18% Refusjon arbeidsgiveravgift (kostnad) ,18% Kilometergodtgjørelse ,58% Diettgodtgjørelse ,39% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,33% Nytt regnskapssystem Servere, nettverk, infrastruktur Service servere, nettverk, infrastruktur Annet konsulenthonorar Plasseringsutvalg ,31% Møtegodtgjørelse ,33% Arbeidsgiveravgift ,69% Transportkostnader ,00% Bespisning ,83% Overnatting ,00% Drift og representasjon ledergruppa ,00% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning Overnatting ,00% Møtelokaler Deltakeravgift ,00% Gaver ,00% Andre driftskostnader september 2009 Side 7 av 39

8 20 Organisasjonsbygging ,94% Landsmøte ,39% Overtid fast ansatte ,00% Ulempetillegg ,00% Lønn ekstrahjelp sekretariatet ,00% Ulempetillegg leder/nestleder Frikjøp tillitsvalgte Møtegodtgjørelse ,00% Tapt arbeidsfortjeneste ,00% Påløpte feriepenger ,00% Oppgavepliktige honorarer ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,00% Lønnsrefusjon (kostnad) ,00% Refusjon arbeidsgiveravgift (kostnad) ,00% Leie- og vedlikeholdsavtale kopimaskiner ,00% Leie av teknisk utstyr ,00% Servere, nettverk, infrastruktur ,00% Stasjonære pc'er med utrustning Bærbart utstyr ,00% Møbler og innredning ,00% Konsulenthonorar revisor Konsulenthonorar faglig ,00% Annet konsulenthonorar Underholdning ,00% Kontorrekvisita ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Trykkerikostnader ,00% Designkostnader ,00% Andre distribusjonskostnader ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,56% 9. september 2009 Side 8 av 39

9 Bespisning ,00% Overnatting ,69% Møtelokaler ,00% Gaver ,00% Andre driftskostnader ,00% Kontrollkomiteen ,15% Møtegodtgjørelse ,33% Arbeidsgiveravgift ,00% Bespisning møter Torggt Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,67% Transportkostnader ,00% Landsstyre ,75% Ulempetillegg ,33% Møtegodtgjørelse ,67% Tapt arbeidsfortjeneste ,73% Påløpte feriepenger ,46% Arbeidsgiveravgift ,82% Lønnsrefusjon (kostnad) ,31% Refusjon arbeidsgiveravgift (kostnad) ,00% Bespisning møter Torggt ,76% Internett abonnement ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,81% Transportkostnader ,62% Bespisning ,43% Overnatting ,13% Deltakeravgift ,15% Gaver ,00% Andre driftskostnader ,00% 9. september 2009 Side 9 av 39

10 Landsstyreseminar ,00% Ulempetillegg ,00% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Møtegodtgjørelse ,00% Tapt arbeidsfortjeneste ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Overnatting ,00% Andre driftskostnader ,00% Arbeidsutvalg ,42% Ulempetillegg ,00% Ulempetillegg leder/nestleder Møtegodtgjørelse ,89% Tapt arbeidsfortjeneste ,51% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,12% Bespisning møter Torggt ,00% Kilometergodtgjørelse ,37% Diettgodtgjørelse ,33% Transportkostnader Bespisning ,43% Overnatting ,33% Møtelokaler ,00% 9. september 2009 Side 10 av 39

11 Landsråd ,09% Ulempetillegg ,00% Ulempetillegg leder/nestleder ,00% Frikjøp tillitsvalgte ,69% Møtegodtgjørelse ,00% Tapt arbeidsfortjeneste ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Lønnsrefusjon (kostnad) ,00% Refusjon arbeidsgiveravgift (kostnad) ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Internett abonnement ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,16% Transportkostnader ,09% Bespisning ,67% Overnatting ,08% Møtelokaler ,00% Gaver ,00% Andre driftskostnader ,00% Lokallag drift ,83% Lokallag drift (lovpål oppg tidl.kontingent) ,16% Tilskudd fagforeningsrettede tiltak ,26% Tilbakeført ubenyttede tilskudd fagforeningsrett. tilta ,38% Frikjøp tillitsvalgte ,00% 9. september 2009 Side 11 av 39

12 Faglig grunnkurs, del a - nr ,12% Ulempetillegg Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,22% Kilometergodtgjørelse ,50% Diettgodtgjørelse ,14% Transportkostnader ,87% Bespisning ,00% Overnatting ,79% Møtelokaler ,00% Andre driftskostnader Faglig grunnkurs, del a - nr ,05% Ulempetillegg Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger Kilometergodtgjørelse ,72% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,82% Bespisning ,19% Overnatting ,84% Møtelokaler ,25% Andre driftskostnader september 2009 Side 12 av 39

13 Faglig grunnkurs, del a - nr ,02% Ulempetillegg Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger Kilometergodtgjørelse ,67% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,55% Overnatting ,48% Andre driftskostnader ,73% Faglig grunnkurs, del a - nr Ulempetillegg Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Transportkostnader Overnatting Andre driftskostnader Forhandlingskurs ,49% Ulempetillegg ,33% Påløpte feriepenger ,33% Arbeidsgiveravgift ,16% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,78% Kilometergodtgjørelse ,60% Diettgodtgjørelse ,24% Transportkostnader ,75% Bespisning ,01% Overnatting ,02% Møtelokaler ,00% Andre driftskostnader september 2009 Side 13 av 39

14 Forhandlingskurs ,92% Ulempetillegg ,33% Påløpte feriepenger ,33% Arbeidsgiveravgift ,16% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,78% Kilometergodtgjørelse ,67% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,83% Overnatting ,97% Andre driftskostnader ,39% Faglig grunnkurs del b - nr ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Andre driftskostnader ,00% Faglig grunnkurs del b - nr ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Bespisning ,00% Andre driftskostnader ,00% NRK grunnkurs ,05% Ulempetillegg Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,00% Kilometergodtgjørelse ,44% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,25% Overnatting ,00% Andre driftskostnader ,64% 9. september 2009 Side 14 av 39

15 NRK grunnkurs Ulempetillegg Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger Kilometergodtgjørelse Diettgodtgjørelse Transportkostnader Overnatting Andre driftskostnader NRK vidergående kurs ,01% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger ,00% Oppgavepliktige honorarer ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,00% Faglitteratur ,00% Kilometergodtgjørelse ,78% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,93% Bespisning ,00% Overnatting ,14% Møtelokaler ,00% Andre driftskostnader ,00% 9. september 2009 Side 15 av 39

16 Arbeidsmiljøkurs ,58% Deltakeravgift ,62% Ulempetillegg Påløpte feriepenger ,00% Oppgavepliktige honorarer ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,00% Annet konsulenthonorar ,00% Trykksaker ,00% Faglitteratur ,00% Kilometergodtgjørelse ,67% Diettgodtgjørelse Transportkostnader Bespisning ,67% Overnatting ,27% Andre driftskostnader Proffkurs frilansere ,69% Tapt arbeidsfortjeneste ,00% Avgiftspliktig honorar ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Lønnsrefusjon (kostnad) ,85% Konsulenthonorar faglig ,00% Annet konsulenthonorar ,38% Kilometergodtgjørelse ,09% Diettgodtgjørelse ,90% Transportkostnader ,93% Bespisning ,46% Overnatting ,38% Møtelokaler ,57% Gaver ,00% 9. september 2009 Side 16 av 39

17 Styrerepresentantkurs ,92% Ulempetillegg ,33% Avgiftspliktig honorar ,00% Påløpte feriepenger ,33% Arbeidsgiveravgift ,45% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,22% Konsulenthonorar faglig ,00% Faglitteratur ,00% Bespisning møter Torggt ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,71% Bespisning ,47% Overnatting ,93% Møtelokaler ,00% Andre driftskostnader Kurs for mellomledere ,00% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,00% Kilometergodtgjørelse ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,00% Overnatting ,00% Andre driftskostnader ,00% Lokallagskassererkurs ,26% Tapt arbeidsfortjeneste Kilometergodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,60% Bespisning ,00% Overnatting ,21% 9. september 2009 Side 17 av 39

18 Proffkurs 2 frilansere ,93% Tapt arbeidsfortjeneste ,00% Avgiftspliktig honorar ,33% Oppgavepliktige honorarer ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Lønnsrefusjon (kostnad) ,00% Konsulenthonorar faglig ,00% Annet konsulenthonorar ,50% Kilometergodtgjørelse ,71% Diettgodtgjørelse ,00% Transportkostnader ,32% Bespisning ,67% Overnatting ,77% Møtelokaler ,94% Gaver ,00% Økonomikurs ,00% Reisestøtte ,00% Konsulenthonorar faglig ,00% Overnatting ,00% Utvikling av kurs ,00% Ulempetillegg ,00% Påløpte feriepenger ,00% Arbeidsgiveravgift ,00% Arbeidsgiveravgift av påløne feriepenger ,00% Diettgodtgjørelse ,00% Andre driftskostnader ,00% 9. september 2009 Side 18 av 39