Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet"

Transkript

1 Budsjett og kontingentsatser 2011 Forslag fra Rådet

2 Kontingentsatser 2011 Lik kontingent som i 2010: Hovedmedlem: 290 kr ved fornyelse, 150 kr ved nyverving Husstand: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse Studentmedlem: 50 kr (lik sats for nyverving og fornyelse)

3 Regnskap Prognose Budsjett Post Tekst rev Salg 313, , , , ,000 2 Refusjoner 192, , , , ,497 3 Kurs og arrangementer 13,650 54,750 15,000 15,000 15,000 4 Medlemskontingent 6,927,228 6,898,969 6,973,568 7,110,568 7,110,568 5 Annonseinntekter Leieinntekter Gaver 1,831,655 1,507,138 1,600,000 1,600,000 1,600,000 8 Faglig støtte 519, ,600 1,000, , ,000 9 Støtte bokprosjekt 0 524, , , Statsstøtte 3,061,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,200, Annen støtte 6,364,362 5,790,398 5,896,000 5,896,000 5,877, Renteinntekter 203, , , , , Sum inntekter 19,426,324 19,517,571 19,204,568 19,641,568 19,885, Varekjøp 36, , , , , Personal sekretariat 9,332,675 9,363,517 9,282,064 9,613,551 9,597, Kurs/seminar ansatte 29,629 6,000 30,000 30,000 30, Frakt og bud 11,366 5,650 10,000 10,000 10, Kostnad lokaler 760, , , , , Energi / strøm 36,056 43,875 45,000 45,000 45, Kopi 202, , , , , Inventar 60,379 48,908 65,000 65,000 55, Datautstyr 143, , , , , Fremmedtjenester 434, , , , , Kontorrekvisita 145, , , , , Trykk 408, , , , , Trykk medlemskrav/giro 347, , , , , Avis/tidskrift og litteratur 44,814 58,494 50,000 50,000 50, Telefon/internett/faks 176, , , , , Porto 970,518 1,303,026 1,100,000 1,050,000 1,100, Porto medlemskrav/giro 462, , , , , Reise og kost 170, , , , , AU, styre, råd og utvalg 216, , , , , Landsmøte 302, , , , , Annonse og reklame 18, ,520 50,000 50,000 50, Prosjekter 1,181,702 1,011,645 1,500,000 1,500,000 1,600, Støtte UMEU/Reisesekr. 400, , , , , Medlemskontingent andre 133, , , , , Forsikring 31,445 14,630 35,000 35,000 15, Kontingentfordeling 2,971,305 2,828,951 2,886,784 2,880,284 2,905, Nye medier 37,487 50,856 50,000 50,000 50, Bankgebyrer 57,157 69,724 70,000 70,000 70, Diverse kostnader 89,782 23,186 25,000 25,000 25, Sum kostnader 19,214,025 19,143,332 19,139,306 19,631,294 19,882, Resultat 212, ,239 65,262 10,274 2,656 Egenkapital: (basert på prognose pr ) Hvorav (basert på prognose pr ) i Kampfondet.

4 FORKLARING TIL BUDSJETTET Salg Salg av materiell fra sentralt, slik som profileringsmateriell, årbøker og informasjonsmateriell. 2 Refusjoner Denne posten inneholder momsrefusjon til frivillige organisasjoner. I tillegg vil denne posten inneholde noen mindre refusjoner uten klar tilhørighet noe annet sted i regnskapet. Denne posten er økt med omtrent kr sammenlignet med budsjett Dette forklares med økte statlige bevilgninger og nytt beregningssystem for momskompenasjon for frivillige organisasjoner. 3 Kurs og arrangementer Deltakeravgift på kurs og arrangementer som NTEU arrangerer. 4 Medlemskontingent Bruttoinntekter fra medlemskontingent før kontingentrefusjon til fylkeslagene er trukket fra. Det legges til grunn betalende medlemmer for Annonseinntekter Annonseinntekter i Standpunkt. Dette har vi valgt å ikke budsjettere inn, da den praksisen som er utviklet er bytteannonser med andre organisasjoner/aviser. 6 Leieinntekter Utleie av møterom. Utleiemuligheter i Storgata 32 er små. 7 Gaver Gaver fra medlemmene og fra abonnenter av skriftserien Vett. 8 Faglig støtte Støtte fra fagbevegelsen til faglig utvalg/arbeid. 9 Støtte bokprosjekt Fylkeslagenes årlige innbetaling i forbindelse med bokprosjektet 10 Statsstøtte Statlig støtte til EU-opplysning. Omfatter støtte fra Finansdepartementet og prosjektstøtte fra Utenriksdepartementet. Post 10 er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett for Annen støtte Tilskudd primært fra landbruket som har gitt tilsagn på samme nivå som for Renteinntekter Fra bankinnskudd/likviditetsfond. 15 Varekjøp Innkjøp av profileringsmateriell for salg.

5 16 Personal sekretariat Lønnskostnader (både sentralt sekretariat og fylkessekretærene), honorar til eksternt engasjerte, samt honorarer til leder og nestledere. Kostnadene inkluderer lønn/honorar, pensjonsforpliktelser, arbeidsgiverforsikring, arbeidsgiveravgift og feriepenger i tillegg til mindre sosiale utgifter. Det er for 2011 budsjettert med et påslag på lønnsøkning 2,5 prosent fra Kurs og seminar ansatt Faglig oppdatering av ansatte. 19 Frakt og bud Budtjeneste eller frakt når dette er nødvendig. 20 Kostnad lokaler Denne posten omfatter lokalene i Storgata 32. I post 20 er husleierefusjon fra fylkeslag og UMEU trukket fra. 21 Energi/strøm Kostnader til strøm og nettleie. 22 Kopi Alle driftsutgifter knyttet til kopiering, unntatt kopipapir, som ligger under post Inventar Utstyr og inventar til kontoret i Storgata Datautstyr Innkjøp av datamaskiner og programvare, samt noe forbruksmateriell. 25 Fremmedtjenester Diverse tjenester som kjøpes eksternt, som for eksempel bilder og tegninger til Standpunkt, honorar til revisor, regnskapskontor og korrektur, andre tjenester, samt honorar til ekstern oppdragstaker vedr. datatjenester. Merk at kostnader til innleid arbeidskraft fra andre organisasjoner føres på post Kontorrekvisita Dekker kontorrekvisita. 27 Trykk Dekker trykking av Standpunkt, skriftserien, informasjonsmateriell og andre publikasjoner. Trykk knyttet til medlemsblokker, medlemskrav og vervegiroer føres under post 28. Publikasjoner finansiert med prosjektstøtte kostnadsføres fra og med 2008 under post Trykk medlemskrav/giro Alle kostnader knyttet til trykking av medlemsblokker, medlemskrav og vervegiroer 29 Avis/tidsskrift/litteratur Abonnement på aviser og tidskrift, samt innkjøp av faglitteratur. 30 Telefon, internett, faks I tillegg til vanlig bruk, inneholder denne posten også refusjoner for tillitsvalgte og ansatte.

6 31 Porto Porto knyttet til utsending av Standpunkt, gavegiro, årbok, materiell og annet som distribueres gjennom posten, bortsett fra det som føres under post Porto medlemskrav/giro Porto og distribusjonskostnader knyttet til medlemskrav og vervegiroer. 33 Reise og kost Reisevirksomhet knyttet til innledninger, åpne møter osv. Dette er blant annet kilometergodtgjørelse med bil og kollektive transportmidler, kost og kostnader til overnatting. 34 AU/styre/råd/utvalg/konferanser Møteutgifter knyttet til rådet, styret, AU, utvalgsmøter, konferanser og liknende. 35 Landsmøte Sentralleddets kostnader i forbindelse med landsmøtet. 36 Annonser/reklame Stillingsutlysninger, annonser og annet knyttet til reklame. 37 Prosjekter Omfatter alle kostnader (bortsett fra lønnskostnader under post 16) knyttet til godkjente UD-prosjekter, prosjektsamarbeid med Fagforbundet og historiebokprosjektet. Under denne posten er det som i 2010 satt av kr til Nei til EUs studentarbeid. 38 Støtte UMEU drift og reisesekretær Driftsstøtte til UMEU, inkludert støtte til reisesekretær som reiser rundt til videregående skoler over hele landet. 39 Medlemskontingent andre LO/NHO-ordningen. Medlemskap i TEAM. 40 Forsikring Forsikring av innbo. 41 Kontingentfordeling Fylkenes andel av medlemskontingenten (post 4). Kontingentinntekten deles likt mellom fylker og sentralt, men som vanlig trekkes fra halvparten av støtten til UMEU (post 38) og halvparten av ververelaterte kostnader (post 28 og 32). 42 Nye medier Omfatter utvikling av hjemmesidene, multimedia, sms-tjenesten, m.m. som ikke omfattes av post 16 og Bankgebyr OCR, kort og andre gebyrer. 44 Diverse kostnader Gaver til ulike anledninger, samt renter.

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi

Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi NOTAT Til: Landsstyret Fra: Arbeidsutvalget, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: Oslo, 11. mars 2009 Saksnummer: 09-146 Regnskap for Norsk Journalistlag for 2008 Oppløftende resultat god økonomi Det

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

3.1 Presentasjon av regnskap for 2012

3.1 Presentasjon av regnskap for 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3.1 Presentasjon av regnskap for 2012 Ærede landsting, Regnskapet for foregående år legges frem til Landstinget til orientering hvert år. I følge forbundets vedtekter

Detaljer

Venstres Hovedorganisasjon presenterer her regnskapet for aktiviteten i 2012.

Venstres Hovedorganisasjon presenterer her regnskapet for aktiviteten i 2012. 0 0 0 0 Regnskap og årsberetning for Venstres Hovedorganisasjon 0 Venstres Hovedorganisasjon presenterer her regnskapet for aktiviteten i 0. Årsregnskapet viser et overskudd på kr..0. Partiet har pr..0

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt Saksnummer LS2 02.05-14/15 Gjelder Spesifisert budsjett 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Detaljer

Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015

Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015 Norsk Redaktørforening Styremøte 2014-12-02 AJ Sak 2014-65: Regnskapsrapp. per 30. nov, prognose for 2014 og budsjettforslag for 2015 Generelt Regnskapsrapporten per november viser at vi stort sett er

Detaljer

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 AJ

Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 AJ Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2014-02-10 AJ Sak 2014-03: Årsregnskap NR 2013 Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2013. I tråd med vanlig praksis behandler styret kun selve regnskapet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 i Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2009 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap organisasjonsdrift og konsern

Detaljer

Årsregnskap for 2012 med årsberetning. Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven

Årsregnskap for 2012 med årsberetning. Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven Vedlegg 2 Årsregnskap for 2012 med årsberetning Årsberetning 2012 avgitt i henhold til Regnskapsloven Det frivillige Skyttervesen (DFS) er en ideell, frivillig, landsomfattende organisasjon opprettet ved

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2010

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2010 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2010 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2010 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr Nye kontoer er skrevet med blått. Konto- EIENDELER Gammelt Beskrivelse nummer ANLEGGSMIDLER kontonr IMMATERIELLE EIENDELER 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1110 Skolebygninger 1120 Internatbygninger

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2005

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅRSBERETNING FOR 2005 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne

Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Sak 45/13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 JP/ 21.08.2013 Sak 45 /13 Resultatregnskap 2. kvartal 2013 Samfunnsviterne Resultatregnskapet for 2. kvartal 2013 viser et overskudd på kr 2 377 586. Påløpte

Detaljer

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra vedtatte rammebudsjett

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

NORSK JOURNALISTLAG ÅRSBERETNING FOR 2009. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet. ÅRSBERETNING FOR 2009 Norsk Journalistlag (NJ) er en fagforening for norske journalister. Organisasjonen holder til i lokaler i Torggata 5, i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Økonomireglement for Studenttinget NTNU Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte 22.05.97 Sist endret på møte 06.03.2008 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser

Detaljer

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Økonomireglement for Studenttinget NTNU Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte 22.05.97 Sist endret på møte 20.11.2014 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser

Detaljer

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Grunnkontoramme for statlige virksomheter Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

Sekretariatet har 19 stillinger fordelt på 18,5 årsverk. I 2011 var 16,7 årsverk sysselsatt i lønnede stillinger.

Sekretariatet har 19 stillinger fordelt på 18,5 årsverk. I 2011 var 16,7 årsverk sysselsatt i lønnede stillinger. Sak 27/12 Samfunnsviternes årsregnskap 2011 IP/07.03.12 Sak 27/12 Resultatregnskap og Balanse Samfunnsviterne 2011 Foreningens resultat for 2011 viser et overskudd på kr 3 126 105. Overskudd i 2011 skyldes

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1 Periodiseringsprosjektet Grunnkontoramme for Periodiseringsprosjektet i Finansdepartementet v.1.1 Versjon 1.1 Side 1 August 2008 1 Innledning... 3 1.1 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer