SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap Kontingent 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011"

Transkript

1 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010

2 2

3 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent , ,00 Partistøtte staten , ,96 Partistøtte fylke ,00 Tilskudd VO 2140, ,00 Leieinntekter , ,00 Gaver , ,00 Andre inntekter , ,00 Renteinntekter 14267, ,00 Sum inntekter , ,96 Utgifter Kontingent HO , ,00 Senterungdommen , ,00 Kvinnepolitisk utvalg Lønn , ,00 Administrasjon , ,57 Reiser , ,51 Møter/arrangementer 93200, ,63 Fylkesårsmøte 34644, ,00 Landsmøte 62407, ,90 Valgkamp , Tap ,00 Investeringer 16800, ,31 Sum Utgifter , ,92 Resultat , ,04 Valgfond , ,00 Resultat etter avsetninger 96525, , , ,96 3

4 Balanse Eiendeler Utestående fordringer , ,00 Aksjer/Andeler , ,00 Kasse 101,00 230,00 Bank , ,41 Bank mediefond 25574, ,56 Sum Eiendeler , ,97 Egenkapital og gjeld Fri egenkapital , ,05 Mediafond , ,56 Valgfond ,00 Årets overskudd 96525,52 Total egenkapital , ,61 Leverandørgjeld , ,36 Sum Gjeld , ,36 Sum Gjeld/Egenkapital , ,97 4

5 Noter regnskap 2009 Note 1 Kontingent Det er en svikt i kontingentinntektene som skyldes en kraftig nedgang i betalende medlemmer. I tillegg har vi ikke fått oversikt over, og refusjon av kontingent for medlemmer som har betalt etter Pr var det 1440 medlemmer som hadde betalt kontingenten. Note 2 Partistøtte staten / partistøtte fylke Partistøtten er nå delt i to i forhold til tidligere regnskap og budsjett. Summen av støtte fra stat og fylke er for 2009 kr ,-. Budsjettet for 2009 var kr ,-. Note 3 Leieinntekter Leieinntekter fra Steinkjer Senterparti og fylkestingsgruppa. De betaler en årlig sum i kontor og møteromsleie. Det inkluderer også andre tjenester som telefon, kopiering, porto osv. For 2009 betalte fylkestingsgruppa kr ,- og Steinkjer Senterparti kr ,- Note 4 Gaver/Støtte Tilskudd fra AS Nord-Trøndelag. Note 5 Andre inntekter Ivar Vigdenes ble ansatt i en 45 % prosjektstilling fra Fylkestingsgruppa brukte han til en del utredningsarbeid og dekket kr ,- av lønnskostnadene. Note 6 Senterungdommen Senterungdommen ble innvilget kr ,- i ekstraordinært tilskudd for å dekke landsmøtekostnadene til en gledelig stor delegasjon fra Nord-Trøndelag. Note 7 Lønn Lønn for ungdomssekretær i 25 % stilling. Godtgjørelse til fylkesstyrets medlemmer. 20 % av lønna til fylkessekretæren, (Senterpartiets hovedorganisasjon betaler resten.) lønn til renholder, arbeidsgiveravgift og forsikringer. 5

6 Note 8 Administrasjon Administrasjonskostnadene fordeler seg slik: Telefon/Internett 52457,75 Porto 8540,40 Kopiering 12123,51 Kontorrekvisita 15655,80 Husleie 90277,97 Strøm 15555,30 Forsikring 2746,00 Regnskap/serviceavgift 18692,00 Leasing kontormaskiner 47629,25 Gaver/blomster 5732,00 Annonsering 10146,25 Aviser/Tidsskrift 14511,00 Materiell/inventar/forbruk 10477,69 Bankkostnader 1844,00 Note 9 Valgkamp Valgkamputgiftene fordelte seg slik: ,92 Materiell valg ,75 Møter valg 76540,10 Annonser Valg 87741,00 Reiser valg 58066,50 Frikjøp 73222,00 Note ,35 Utestående fordringer Kr ,- er forfalte fordringer. Det er i all hovedsak utestående fordringer til enkelte lokallag. Note 11 Andeler/ Aksjer Oversikt over andeler og aksjer: Senterpartiets husfond 10 andeler AS Nord-Trøndelag 2 aksjer Ytringen Avis AS 6 aksjer Note 12 Mediafond Mediafondet er økt med kr. 26,- i løpet av året. Dette er renteinntekter i løpet av året. Bruken av mediafondet er bundet av retningslinjer vedtatt av fylkesstyret i august Note 13 Leverandørgjeld Leverandørgjelda består utelukkende av ikke forfalte krav fra diverse leverandører, inkludert lønnskrav for desember fra Senterpartiets Hovedorganisasjon. 6

7 Sak 8 a Regnskap 2009 Forslag til vedtak: Fylkesårsmøtet godkjenner regnskapet for 2009 med et overskudd på kr ,52,-. Kr ,- av overskuddet settes av til valgfond. Resterende overskudd kr ,52,- overføres fri egenkapital. Sak 8 b Kontingent 2011 Fra og med 2009 ble det innført sentral kontingentinnkreving i Senterpartiet. For 2010 er kontingentsatsen som går til hovedorganisasjonen satt til kr. 275,-. Senterpartiet i Nord- Trøndelag sin kontingentsats ble satt til kr. 65,-. For 2011 er kontingentsatsen til hovedorganisasjonen satt til kr. 290,-, en økning på kr. 15,-. Fylkesstyrets vurdering er at kontingentsatsen til fylkeslaget ikke bør økes i Den samlede kontingenten til hovedorganisasjonen og fylkeslaget blir da kr. 355,- for Forslag til vedtak: Kontingenten til Senterpartiet i Nord-Trøndelag settes til kr. 65,- pr. medlem for

8 Budsjett 2010, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Budsjett 2010 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Kontingent , ,00 Partistøtte staten , ,96 Partistøtte fylke ,00 Tilskudd VO ,00-19,00 Leieinntekter , ,00 Gaver , ,00 Andre inntekter 50250, ,00 Renteinntekter , ,00 Sum inntekter , ,96 Utgifter Kontingent HO , ,00 Senterungdommen , ,00 Kvinnepolitisk utvalg Lønn , ,00 Administrasjon , ,57 Reiser , ,51 Møter/arrangementer , ,63 Fylkesårsmøte , ,00 Landsmøte 62407, ,90 Valgkamp ,35 Tap ,00 Investeringer , ,31 Sum Utgifter , ,92 Resultat , ,04 Valgfond , ,00 Resultat etter avsetninger , , , ,96 8

9 Noter budsjett 2010 Note 1 Kontingent I 2009 la Senterpartiet om kontingentsystemet slik at det blir sentral innkreving av medlemskontingenten. Fylkeslaget får da overført sin del av kontingentinntektene fra Senterpartiets hovedorganisasjon. I en overgangsfase var det for 2009 slik at fylkelaget betalte en kontingentsum beregnet ut fra antall stemmer ved siste valg. Denne ordningen opphører fra 2010 og fylkeslaget skal ikke betale inn noe kontingent til hovedorganisasjonen. Kontingentinntektene for 2010 er beregnet ut fra 1950 betalende medlemmer. Note 2 Partistøtte Partistøtten er delt i to, en del får vi fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, den andre delen får vi direkte fra staten. Støttesatsene er allerede vedtatt og budsjettet er beregnet etter gjeldende satser. Note 3 Leieinntekter Leieinntekter fra Steinkjer Senterparti og fylkestingsgruppa. De betaler en årlig sum i kontor og møteromsleie. Det inkluderer også andre tjenester som telefon, kopiering, porto osv. For 2010 er leien til fylkestingsgruppa kr ,- og Steinkjer Senterparti kr ,- Note 4 Lønn Lønnsposten dekker opp lønnskostnader for ungdomssekretær i 25 % stilling, 20 % av fylkessekretærens lønn og lønn til renholder. I tillegg foreslås følgende godtgjørelsesreglement for fylkesstyrets medlemmer: Årlig godtgjørelse: Fylkesleder: kr ,- Nestledere: kr ,- Styremedlemmer inkl. 1. vara og leder i kvinnepolitisk utvalg: kr ,- I tillegg kan hvert enkelt styremedlem kreve kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste på kr. 150,- pr. time begrenset til kr ,- pr. dag. Krav om tapt arbeidsfortjeneste utenfor normal arbeidstid ( ) må dokumenteres. 9

10 Note 5 Administrasjon Budsjetterte administrasjonskostnader fordeler seg slik: Telefon/Internett Porto Kopiering Kontorrekvisita Husleie Strøm Forsikring 3000 Regnskap/serviceavgift Leasing kontormaskiner Gaver/blomster 6000 Annonsering Aviser/Tidsskrift Materiell/inventar/forbruk Bankkostnader Note 6 Investeringer Det settes av kr ,- til oppussing av fylkeskontoret og andre nødvendige investeringer. 10

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår HOL KOMMUNE Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008,sak nr. 82/08 og gjort gjeldene fra 1.1.2009. Justert etter vedtak i kommunestyret sak 21/09 hvor

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 125 Sak 11 Budsjett N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 125 Sak 11 Budsjett 2011 til 2014 Kommentarer til budsjettforslaget. Inntektssiden i budsjettet er

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag

Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte Skrautvål Heimås grunneierlag Årsmøte på Skrautvål grendehus tirsdag 26. februar 2013. Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokoll 3. Årsmelding

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Ullensaker kommune Reglementet ble først vedtatt i herredstyret 28.05.96. Sist endret 06.05.13 av kommunestyret i sak 39/13. Innhold: 1 FASTE GODTGJØRELSER...

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning 2013 Beskrivelse av virksomheten PP Finans Postfolkenes Personellservice SA (PP) er en interesseorganisasjon for ansatte i Posten Norge AS og i selskaper som

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer