Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015"

Transkript

1 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund

2 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening DRIFTREGNSKAPET Driftsinntekter Driftskostnader ÅRSRESULTAT (overskudd fra driften) EIENDELER (verdien på hva vi eier) Anleggsmidler Omløpsmidler bank Omløpsmidler fordringer SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD (hvordan det vi eier er finansiert) Egenkapital Innskutt egenkapital - "aksjekapital" Opptjent egenkapital - "årsoverskudd" Sum egenkapital Gjeld Gjeld - innskudd brygge Gjeld - havnefond "tjent innskudd" Gjeld - fond (avviklet 2013) Leverandørgjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Note til regnskapet a) Regnskapet er ført som et inntekt og utgiftsregnskap for en ideell forening og slik sett dekker et drift, vedlikehold og investeringsregnskap b) Alle inntekter eller innbetalinger føres over og vises i regnskapet slik som for eksempel innbetalinger / medlemsinnskudd til bryggen ved leie av båtplass c) Alle utgifter eller utbetalinger føres over og vises i driftsregnskapet slik som for eksempel utbetalinger (tilbakebetalinger av netto innskudd) ved opphør av leie av båtplass d) I detaljert driftsregnskap er noen mindre poster (kontoer) slått sammen i forhold til tidligere år. e) Finansposter (renter) er inkludert i driftskostnader ettersom det er mindre beløp for å forenkle lesbarheten f) Ettersom foreningen ikke betaler skatt er det ikke noen avskrivninger (kalkulerte kostnader) i driftsregnskapet g) Verdi av eiendelene pr med nedskriving av verdien (verdireduksjon) er foretatt og vist i detaljert balanse h) Verdien av innskudd til bryggen med nedskriving (ettergivelse av lån) er ivaretatt i et eget detaljert regnskap - innskudd brygge

3 Egenvurdering av regnskapet 2014 og kommentar til budsjett for Regnskapet viser tydelig økt aktivitet og vekst for jollegruppen. Det forventes fortsatt vekst i Dette er reflektert i budsjettet. Fremdriften for «vaskerommet» er forsinket slik at de påløpte utgiftene ble lavere enn budsjettert. Forventede utgifter er overført til 2015 budsjettet. I regnskapet vises det også noe om «utbetaling «Buypass». Det er de pengene som kommer inn til oss når dere betaler kontingenter, leie av båtplass og strøm ved bruk av «Min Idrett» eller dere får en giro direkte. Dette er noe av «KlubbAdmin» til Norges Idrettsforbund som nå er en del av vårt regnskap og faktureringssystem. Driftsregnskapet er satt opp som et «Forenings inntekt / utgiftsregnskap» for enklere forståelse for folk flest og som grunnlag for økonomisk styring. Det vil ligne mer ditt private regnskap og pengestrøm. Derfor er det gitt noen noter til regnskapet som beskriver noen forhold i forhold til andre typer regnskap som noen kan være vant med. Avskrivinger på anleggsmidler er kalkulerte kostnader i skattesammenheng. Ettersom vi er en ideell forening og ikke en bedrift betaler vi ikke skatt vi får faktisk også tilbakebetalt moms. Derfor er ikke avskrivinger med i regnskapet da det ikke gir noen mening. Ved vurdering av «markedsverdiene» av det vi eier er det nedskrevet med de samme prosent som ved en avskriving her gir det en nytte og mening. Foreningens likviditet (betalingsevne) er meget god for den normale driften og ved anskaffelser i påvente av kommende sikre inntekter. Oppsummert er økonomien for foreningen sunn.

4 Foreningens inntekt og utgifts regnskap på kontonivå med budsjett for 2015 Det budsjetteres med et overskudd på kr Det er noe usikkerhet på tilstanden til bryggen dette er reflektert med forventet økning av vedlikeholdskostnader. Investeringer i jollegruppen veies løpende opp mot de faktiske sponsorinntektene. Nye medlems kontingenter er inkludert. Inntekter 2014 Alle inntekter / innbetalinger føres over driftsregnskapet Budsjett 2015 Kontonr Kontonavn Påløpt Budsjett Avvik 3000 Medlemskontingent Seilmagasinet Startkontigent regatta & NM Strøm sommer og vann Strøm vinter Moms kompensasjon Offentlig støtte Økonomisk støtte NSF, jollekjøp Leieinntekter jolle Seilkurs Sponsorinntekter joller VHF & båtfører kurs Salg utrangert materiell Leieinntekter hus Brygge leie Bøyehavn leieinntekter Bryggeavgift besøk Diverse inntekter Inntekter Gøy på vannet Dugnadsgebyr Innskudd havn Renteinntekter Utbetaling BuyPass Sum inntekter Utgifter 2014 Budsjett Alle utgifter, utbetalinger og investeringer føres over driftsregnskapet 2015 Kontonr Kontonavn Påløpt Budsjett Avvik 5000 Godgjørelse økonomileder Ordinære avskrivinger Eiendomskostnader Strømutgifter Forsikring Anskaffelse joller og utstyr Seilmagasin abonnement Kontingent NSF Småanskaffelser Lønn vaskehjelp Vedlikehold seilstasjon / felles Vedlikehold bryggeanlegg Lønn jolletrenere Utgifter jollegruppe Utgifter regatta Utgifter 2-krona Utgifter Gøy på vannet Trenerutvikling Porto Reklame og annonser Deltakelse i NSF / kretsmøter Møter tilstelninger Årsmøte Diverse utgifter Renteutgifter og gebyrer Tilbakebetaling netto innskudd havn Overføring til innskuddskonto havn Sum utgifter

5 Detaljert balanse EIENDELER Anleggsmidler Antall Type Anskaffet Start verdi Verdinedskriving % Beløp år Tomt 1 Kommunal? Hus 1 Eiendom? % Sjøhus 1 Eiendom? Vannledning 1 Eiendom % Bryggeanlegg 1 Eiendom? % Rib 1 Utstyr? % Zoom 8 Utstyr? % Optimist winner 6 Utstyr? % Optimist winner Utstyr % Optimist 2013 Utstyr % Krona 09 Utstyr % Krona 12 Utstyr % Pro-Rib Utstyr % Askeladden m motor 1 Utstyr % Trener Rib (brukt) 1 Utstyr % Båthenger 1 Utstyr % Pioner 1 Utstyr % Tohatsu 9,9 1 Utstyr % Gressklipper Craftmann 20A 1 Utstyr? % Korrigering i forhold til tidligere regnskap for eiedeler somm ikke har vært med Sum anleggsmidler Omløpsmidler Bankinnskudd - Haugesund Sparebank Bankinnskudd - DNB Medlemsfordringer Sponsorfordringer Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital - "foreningskapitalen" Opptjent egenkapital - "årsresultatet" Sum egenkapital Gjeld Innskudd brygge (gjeld til medlemmer) Havnekapital "Innskudd" Fond HRW Avsluttet Gavefond Avsluttet Lån Haugesund Sparebank Leverandørgjeld og korrigeringer Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

6 Signaturer (styret) Leder: Frank Hendrikse (sign) Nestleder: Inger Lise Breivik (sign) Sekretær: Jarle Østenstad (sign) Økonomileder: Svein Louis Bersaas (sign) Havnesjef: Håkon Aaamodt (sign) Leder Jollegruppe: John Bertelsen (sign) Styremedlem: Thomas Slåke (sign)

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 UTGIFTER 2014 2013

HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 UTGIFTER 2014 2013 HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 5000 HAVNELEIE 448 191,00 436 237,00 5005 OPPLAGSLEIE 12 700,00 18 450,00 5010 KONTINGENT MEDLEMMER 191 670,00 188 490,00 5030

Detaljer

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011

ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 ØKONOMI FOR MURUVIK VEL- 2011 Muruvik Vel hadde et overskudd på kr. 34 623 i 2011 mot et underskudd i 2010 på kr. 14 774. Budsjettet for 2011 stipulerte et overskudd på kr. 15 540. Muruvik Vel har hatt

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015. Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00. Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøtereferat fra årsmøtet 2015 Avholdt Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Klubbhuset - Tjuvholmen Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2.

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB. Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2015 SANDE GOLFKLUBB Dagsorden: Torsdag 19. mars 2015, kl. 1900. Klubbhuset, Holsrud 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009 2 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga 520840,00

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE I HARSTAD BÅTFORENING 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL.1800 PÅ KARLOTBRYGGA I HAGAN HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2014 SØNDAG 16. FEBRUAR 2014 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 03 REGNSKAP SAK 03 REGNSKAP Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Regnskapet for driftsårene 2012 2013 2014 fra Utdanningsforbundet Troms

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer