NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB"

Transkript

1 RESULTATREGNSKAP FOR 2014 (periode ) Tekst Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 2014 Regnskap 2013 Kontingenter hovedmedlem , ,00 Kontingenter husstandsmedlem , ,00 Avlsrådet, inntekter , ,12 Effektkomiteen, inntekter , ,47 Redaksjonskomiteen, inntekter , ,99 Utstillingskomiteen, inntekter , ,46 Mva-kompensasjon , ,00 Renter , ,30 Sum , ,34 Avlsrådet, utgifter , ,60 Brukshundkomiteen, utgifter 0, Effektkomiteen, utgifter , ,27 Redaksjonskomiteen, utgifter , ,37 Utstillingskomiteen, utgifter , ,76 Årsmøte 3 320, ,00 SU-møter , ,00 Reiseutgifter SU , ,00 Styremøter, møter m/komiteer 7 348, ,00 Reiseutg sentrale verv , ,20 Gaver og blomster 223, ,00 Premier og utmerkelser 7 108, ,00 Profilering og annonser 4 128, ,50 Porto 275, ,20 Bankgebyr 1 955, ,00 Kontorrekvisita 2 274, ,00 Data og web-utgifter 0, ,75 Datautstyr 7 385, ,00 Diverse utgifter 5 236, ,00 Avskrivninger 3 486, ,04 Dommerkonferanse/rasekompendiet 0, ,60 Medlemdsrekruttering 0, Ny hjemmeside , ,00 Utarbeiding RAS 5 750, ,20 Jubileumsmarkeringer 0, ,75 Sum utgifter , ,24 RESULTAT , ,10 Gardermoen, Harald Amundsen Dagfrid Hokstad (sign.) (sign.) Ellinor Elvestad Stine Bøe Arnstein Rotmo (sign.) (sign.) (sign.)

2 BALANSE PR Tekst Pr Pr Kasse effektkomiteen 1 096, ,00 Kasse utstillingsktkomiteen ,00 - Bank, driftskonto , ,00 Bank Avlsrådet , ,67 Bank web-link 0, ,29 Bank Effektkomiteen , ,35 Bank Redaksjonskomiteen , ,58 Bank Utstillingskomiteen , ,24 Bank, plasseringskonto , ,89 Sum kontanter og bankinnskudd , ,02 Utestående fordringer , ,00 Utestående fordringer Effektkomiteen 4 355, ,25 Utestående fordringer Redaksjonskomiteen 0,00 - Utestående fordringer Utstillingskomiteen 100,00 100,00 Varebeholdning 0,00-0,00 Varelager Effektkomiteen , ,70 Varelager Redaksjonskomiteen 599,00 599,00 Varelager Utstillingskomiteen , ,60 Sum utestående og varelager , ,55 Sum omløpsmidler , ,57 Utstyr Utstillingskomiteen , ,00 Hengere , ,00 Sum anleggsmidler , ,00 Sum eiendeler , ,57 Kortsiktig gjeld , ,50 Kortsiktig gjeld Avlsrådet 0,00-68,00 Kortsiktig gjeld Effektkomiteen 0, ,00 Kortsiktig gjeld Redaksjonskomiteen ,00 - Sum (kortsiktig) gjeld , ,50 Avsetninger Midler fra nedl. avdelinger , ,11 Avsetning web-link til SK , ,90 Fri IB ,06 Årets resultat ,64 UB , , ,06 Sum gjeld og egenkapital , ,57

3 Avlsrådet RESULTATREGNSKAP FOR 2014 (periode ) Tekst Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 2014 Regnskap 2013 Valpeformidling , , ,00 Salg ABC 0, ,00-800,00 Web-link -200, , ,00 Renter -24, ,75-10,12 Sum , , ,12 Porto 0, ,00 - Annonsering Finn.no 385, , ,00 Rekvisita 0, ,00 - Møteutgifter , ,00 - Kurs 0, , ,00 Reiseutgifter 8 722, , ,60 Gebyrer 0, ,50 Avsetning web-link til SK 200, , ,00 Sum utgifter , , ,10 RESULTAT , , ,98 BALANSE PR Tekst Pr Pr Bank , ,67 Bank web-link 0, ,29 Sum eiendeler , ,96 Kortsiktig gjeld 0,00-68,00 Avsetning web-link til SK , ,90 IB ,06 Overført til/fra styret ,00 Årets resultat ,05 UB -743,01-743, ,06 Sum gjeld og egenkapital , ,96

4 Effektkomiteen RESULTATREGNSKAP FOR 2014 (periode ) Tekst Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 2014 Regnskap 2013 Salg effekter , , ,39 Ref. porto og emballasje , , ,00 Renter -27, ,95-14,08 Sum , , ,47 Porto og emballasje 4 747, , ,00 Innkjøpspris solgte varer , , ,34 Avskrivninger , , ,00 Forsikring 1 605, , ,00 Materiell salg/oppbevaring 109, , ,00 Gebyrer 104, ,53 337,00 Møter og reiser 7 809, , ,66 Diverse utgifter 0, , ,00 Sum utgifter , , ,27 RESULTAT 1 973, , ,00 BALANSE PR Tekst Pr Pr Kasse 1 096, ,00 Bank , ,00 Utestående fordringer 4 355, ,25 Varelager , ,70 Sum eiendeler , ,00 Kortsiktig gjeld 0, ,00 IB ,30 Overført til/fra styret -855,00 Årets resultat 1 973,01 UB , , ,30 Sum gjeld og egenkapital , ,00

5 Redaksjonskomiteen RESULTATREGNSKAP FOR 2014 (periode ) Tekst Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 2014 Regnskap 2013 Annonseinntekter , , ,00 Renter -10, ,48-12,99 Sum , , ,99 Trykking , , ,00 Godtgjøring redaktør , , ,00 Porto , , ,37 Bankgebyrer 50, ,00 34,00 Diverse rekvisita 0, , ,00 Reise- og opph.utgifter 0, ,00 - Sum utgifter , , ,37 RESULTAT , , ,38 BALANSE PR Tekst Pr Pr Bank ny kto ,99 Bank gml konto ,58 Varelager 599,00 599,00 Sum eiendeler , ,58 Kortsiktig gjeld ,00 - IB ,58 Overført fra styret ,23 Årets resultat ,82 UB , , ,58 Sum gjeld og egenkapital , ,58 Note: Inkl. i bankbeholdningen er kr overført fra styret

6 Utstillingskomiteen RESULTATREGNSKAP FOR 2014 Tekst Regnskap 2014 Budsjett2014 Avvik 2014 Regnskap 2013 Dobbeltuts. Påmelding , , ,00 Dobbeltuts. Premier , , ,00 Dobbeltutst parkering mm , , ,00 Dobbeltuts - annet 0, , ,20 Standleie , , ,00 Pinse - påmeldinger , , ,00 Pinse - loddsalg , , ,00 Pinse Medlemsfest , , ,00 Pinse- annet 0, , ,00 Diverse inntekter 0, Renter -49, ,26-162,26 Sum , , , ,46 Porto 0, , ,00 Dobbeltuts Premier , , ,50 Dobbeltuts. Dommere , , ,00 Dobbeltuts. Hotell , , ,50 Dobbeltuts - annet , , ,00 Pinse - premier 3 786, , ,50 Pinse- medlemsfest 8 010, , ,00 Pinse - diverse , , ,00 Pinse - dommer utgifter , , ,80 Kontorutgifter 2 050, ,00 773,35 Gebyr 85, ,00 30,00 Møteutgifter 0, , ,50 Diverse utgifter/bruksutstyr 2 093, , ,25 Avskrivning utstyr 9 428, , ,50 Sum utgifter , , , ,90 RESULTAT , , ,56 Netto dobbelutstillingen , , ,20 Netto pinsetreffet , , ,30 Netto andre utg/innt , , ,34

7 Utstillingskomiteen BALANSE PR Tekst Pr Pr Kasse ,00 0,00 Bank gml. Konto 0,00-23,00 Bank ny konto , ,24 Utestående fordringer 100,00 100,00 Varelager premier , ,00 Dommerkompendier 6 426, ,60 Utstyr , ,00 Sum eiendeler , ,84 0,00 0,00 IB ,84 Overført fra styret -663,00 Årets resultat ,20 UB , , ,84 Sum gjeld og egenkapital , ,84 Note: Kr overført til styrets bankkonto er inkl. i saldo bank.

8

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal

Detaljer

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER 3420 Stønad Oslo Idrettskrets -26 300,00-25 000-25 000 3425 Norges Rytterforbund -7 500,00-23 000,00-25 000-25 000 3426

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 UTGIFTER 2014 2013

HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 UTGIFTER 2014 2013 HARSTAD BÅTFORENING 1. februar 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 INNTEKTER 2014 2013 5000 HAVNELEIE 448 191,00 436 237,00 5005 OPPLAGSLEIE 12 700,00 18 450,00 5010 KONTINGENT MEDLEMMER 191 670,00 188 490,00 5030

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Regnskap 2006 og Budsjett 2007

Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 og Budsjett 2007 Regnskap 2006 Side: 1/8 Skydeselskabet Skarpskytten har i 2006 hatt driftsinntekter på kr 435 568,- og oppnådde et underskudd på kr 18 113,10,- 1) Årsaken til underskudd

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

Innkalling til årsmøte 25.april 2015

Innkalling til årsmøte 25.april 2015 Innkalling til årsmøte 25.april 2015 I Letohallen (hotelldelen) Etter at bedømmelsen av rasen er ferdig Agenda 1. Valg av ordstyrer, 2 til tellekorps, 2 til å underskrive protokollen og to referenter 2.

Detaljer

Høyland & Sandnes HV-forening

Høyland & Sandnes HV-forening Høyland & Sandnes HV-forening Resultatregnskap for 2013 Balanseregnskap for 2013 DRIFTSINNTEKTER EIENDELER Leieinntekter, sivile 92 850 ANLEGGSMIDLER Leieinntekter, militære 2 500 Bygninger og tomter 0

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd

ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd ÅRSREGNSKAP 201 Tekna Trondheim avd Virksomhetsomr. Prosjekter Note Regnskap pr. 31.12.11 Driftsinntekter 3100 Kontingenter 2 851 928 3200 Samfunnsmidler 114 600 300 - inntekter 3300 Annen ekstern støtte

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Dagsorden: 1. Åpning og valg av ordstyrer. 2. Valg av referent, tellekorps og to personer

Detaljer

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00

Porsgrunn Handicapidrettslag 10 000,00 0,00 Kunstgress vedlikeholdsfond 400 000,00 0,00 Sum 410 000,00 0,00 RESULTATREGNSKAP HOVEDLAGET Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett INNTEKTER 2013 2013 2012 2014 Salg materiell avgiftsfritt 191 021,00 0,00 0,00 300 000,00 Sponsorinntekter avgiftsfrie 172 677,00 200 000,00

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer