SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap Kontingent 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2008. Kontingent 2010"

Transkript

1 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2008 Kontingent 2010 Budsjett 2009

2 2

3 Regnskap 2008, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Regnskap 2008 Budsjett 08 Regnskap 2007 Kontingent laga , Partistøtte , Tilskudd VO 1-19, Ref. Fylkestingsgruppa 80000, Bidrag , Diverse inntekter , Videreutleie Kontor 7000, Renteinntekter 21327, Valgfond Sum inntekter , Utgifter Kontingent HO , Senterungdommen 75000, Kvinnepolitisk utvalg Lønn , Administrasjon , Reiser 86256, Møter/arrangementer , Fylkesårsmøte 62236, Landsmøte , Valgkamp Renter/Gebyrer 2824 Tap , Investeringer 56889, Avskrivninger 9049 Sum Utgifter , Resultat , Avsetning til valgfond ,00 Resultat etter avsetninger 5747, ,

4 Balanse Eiendeler Utestående fordringer , ,00 Forskuddsbet. Utgifter ,00 Aksjer /Andeler , ,00 Kasse 230,00 103,00 Bank , ,81 Bank mediefond , ,56 Sum Eiendeler , ,37 Egenkapital og gjeld Fri egenkapital , ,01 Mediafond , ,56 Valgfond ,00 Total egenkapital , ,57 Leverandørgjeld , ,80 Sum Gjeld 92763, ,80 Sum Gjeld/Egenkapital , ,37 4

5 Noter regnskap 2008 Note 1 Tilskudd VO Tilskudd fra Voksenopplæringsforbundet i Nord-Trøndelag utbetales forskuddsvis etter søknad, og avregnes etterskuddsvis etter gjennomført studiearbeid. Dette medførte at vi for 2007 fikk utbetalt for mye tilskudd. Dette er tilbakebetalt i 2008 og utgjorde kr. 19,- mer enn innvilget og utbetalt tilskudd for Note 2 Bidrag Støtte fra AS Nord-Trøndelag på kr ,-. Støtten er brukt i tråd med nedfelte kriterier om å bruke bidraget på skolering, profilering og mediesatsing. Note 3 Diverse inntekter Aksjeutbytte AS Nord-Trøndelag Note 4 Lønn Lønn for ungdomssekretær i 25 % stilling. Godtgjørelse til fylkesstyrets medlemmer. 20 % av lønna til fylkessekretæren, (Senterpartiets hovedorganisasjon betaler resten.) lønn til renholder, arbeidsgiveravgift og forsikringer. Note 5 Administrasjon Administrasjonskostnadene fordeler seg slik: Telefon/Internett ,48 Porto ,50 Kopiering ,06 Kontorrekvisita ,29 Husleie ,30 Strøm ,33 Forsikring 2 283,00 Regnskap 9 207,88 Leasing kontormaskiner ,89 Diverse ,04 Annonsering ,50 Aviser/Tidsskrift ,00 Materiell/inventar/forbruk ,30 Bankkostnader 1 419, ,57 5

6 Note 6 Landsmøte Det ble i september 2008 avholdt ekstraordinært landsmøte i Senterpartiet. Vanligvis er det landsmøte annethvert år, og det var derfor ikke budsjettert med landsmøteutgifter i Note 7 Tap Dette er tap på noen gamle fordringer i all hovedsak til enkelte lokallag. Note 8 Avsetning til valgfond Det foreslås å sette av kr ,- av årets resultat til valgfond for valgkampen Note 9 Utestående fordringer Kr ,- er forfalte fordringer. Det er i all hovedsak utestående fordringer til enkelte lokallag. Note 10 Andeler/ Aksjer Oversikt over andeler og aksjer: Senterpartiets husfond 10 andeler AS Nord-Trøndelag 2 aksjer Ytringen Avis AS 6 aksjer Note 11 Mediafond Mediafondet er økt med kr. 38,- i løpet av året. Dette er renteinntekter i løpet av året. Bruken av mediafondet er bundet av retningslinjer vedtatt av fylkesstyret i august Note 12 Leverandørgjeld Leverandørgjelda består utelukkende av ikke forfalte krav fra diverse leverandører, inkludert lønnskrav for desember fra Senterpartiets Hovedorganisasjon. 6

7 Sak 8 a Regnskap 2008 Forslag til vedtak: Fylkesårsmøtet godkjenner regnskapet for 2008 med et overskudd på kr ,04,-. Kr ,- av overskuddet settes av til valgkamp Resterende overskudd kr ,04,- overføres fri egenkapital. Sak 8 b Kontingent 2010 Som kjent innføres det sentral kontingentinnkreving fra og med Landsstyremøtet i oktober 2008 vedtok i den forbindelse å justere kontingentsatsene for 2009 og Kontingentsatsen til hovedorganisasjonen for 2009 ble økt med kr. 17,- pr. medlem. Dette medførte at fylkesstyret i Senterpartiet i Nord-Trøndelag så seg nødt til å øke kontingenten til fylkeslaget for 2009 med kr. 10,- pr. medlem. For 2010 blir det endringer i beregningen av kontingenten fra fylkeslaget til hovedorganisasjonen. Fram til og med 2009 betaler fylkeslaget en sum pr. medlem + en sum pr. stemme ved siste fylkestingsvalg. Fra og med 2010 fjernes kontingenten pr. stemme ved fylkestingsvalg og fordeles på medlemmene. Når dette fordeles over hele landet utgjør det kr. 93,- pr. medlem. Senterpartiet i Nord-Trøndelag har flere medlemmer pr. stemme enn gjennomsnittet. For Nord-Trøndelag har denne stemmebaserte kontingenten utgjort kr. 77,- pr. medlem. Dette medfører at Senterpartiet i Nord-Trøndelag taper kr. 16,- pr. medlem med denne kontingentomlegginga. Med det nye kontingentsystemet får fylkeslaget kontingenten tilbakebetalt fra hovedorganisasjonen. Fylkesstyret foresår derfor at fylkesårsmøtet vedtar hvor mye fylkeslaget skal ha i kontingentinntekt fra hvert medlem. For 2010 foreslås denne satt til kr. 65,- pr medlem. Kontingentsatsen til hovedorganisasjonen er for 2010 kr. 275,- pr. medlem. Kontingentsatsen til medlemmene blir da kr. 340,- + den lokale kontingentsatsen hvert enkelt lokallag vedtar skal gå til eget lag. Forutsatt et medlemstall på dagens nivå vil dette gi kontingentinntekter til fylkeslaget på ca. kr ,- i Dette er noe over netto kontingentinntekter i 2008, (kr ,-) men noe under kontingentinntektene fra 2007 (kr ,-). Forslag til vedtak: Kontingenten til Senterpartiet i Nord-Trøndelag settes til kr. 65,- pr. medlem. 7

8 8

9 Budsjett 2009, Senterpartiet i Nord-Trøndelag Inntekter Note Budsjett 2009 Regnskap 2008 Regnskap 2007 Kontingent laga , ,00 Partistøtte , ,66 Tilskudd VO ,00 534,00 Ref. Fylkestingsgruppa , ,00 Bidrag , ,00 Diverse inntekter , ,00 Videreutleie Kontor , ,00 Renteinntekter , ,00 Valgfond ,00 Sum inntekter , ,66 Utgifter Kontingent HO , ,00 Senterungdommen , ,88 Kvinnepolitisk utvalg ,00 Lønn , ,38 Administrasjon , ,79 Reiser , ,90 Møter/arrangementer , ,47 Fylkesårsmøte , ,80 Landsmøte , ,50 Valgkamp ,28 Renter/Gebyrer 2824,00 Tap , ,00 Investeringer , ,75 Avskrivninger 9049,00 Sum Utgifter , ,75 Resultat , ,91 Disponering valgfond ,00 Resultat etter disponeringer , , , ,66 9

10 Noter budsjett 2009 Note 1 Kontingent Fra 2009 legger Senterpartiet om kontingentsystemet slik at det blir sentral innkreving av medlemskontingenten. Fylkeslaget får da overført sin del av kontingentinntektene fra Senterpartiets hovedorganisasjon. Tidligere fikk fylkeslaget inn all kontingent fra lokallaga og betalte videre til hovedorganisasjonen. Med dette systemet blir kontingentinntektene og kontingentutgiftene lavere. Note 2 Partistøtte Partistøtten er delt i to, en del får vi fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, den andre delen får vi direkte fra staten. Støtten fra staten øker med ca. 4,4 % fra 2008 til Støtten fra Fylkeskommunen øker noe mer. Fordelingen av støtten fra fylkeskommunen er imidlertid under omlegging, så vi vet ikke nøyaktig hvordan vi kommer ut for 2009, men det er ingen grunn til å tro at vi kommer dårligere ut en budsjettert da vi allerede får lavt tilskudd fra fylkeskommunen i forhold til oppslutning ved siste fylkestingsvalg. Note 3 Kontingent HO Som beskrevet i note 1 legges kontingentsystemet om fra og med Fylkeslagets kontingent til hovedorganisasjonen har tidligere vært sammensatt av en sum pr. medlem og en sum pr. stemme ved siste fylkestingsvalg. I en overgangsordning vil fylkeslaget også i 2009 bli fakturert for kontingent pr. stemme ved siste fylkestingsvalg, pt. kr. 12,- pr. stemme. Denne ordningen endres fra og med Se for øvrig egen sak om kontingent Note 4 Lønn Lønnsposten dekker opp lønnskostnader for ungdomssekretær i 25 % stilling, 20 % av fylkessekretærens lønn og lønn til renholder. I tillegg foreslås følgende godtgjørelsesreglement for fylkesstyrets medlemmer: Årlig godtgjørelse: Fylkesleder: kr ,- Nestledere: kr ,- Styremedlemmer inkl. 1. vara og leder i kvinnepolitisk utvalg: kr ,- I tillegg kan hver enkelt styremedlem kreve kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste på kr. 150,- pr. time begrenset til kr ,- pr. dag. Krav om tapt arbeidsfortjeneste utenfor normal arbeidstid ( ) må dokumenteres. 10

11 Note 5 Administrasjon Budsjetterte administrasjonskostnader fordeler seg slik: Telefon/Internett Porto Kopiering Kontorrekvisita Husleie Strøm Forsikring Regnskap/serviceavgift Leasing kontormaskiner Diverse Annonsering Aviser/Tidsskrift Materiell/inventar/forbruk Bankkostnader Note 6 Valgkamp Detaljert valgkampbudsjett vedtas av fylkesstyret. Note 7 Valgfond I forslaget til disponering av overskuddet fra 2008 foreslås det å sette av kr ,- til valgkamp Det brukes til å dekke budsjettert driftsunderskudd i

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12. Dagsorden

Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12. Dagsorden Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12 Dagsorden Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsmelding Sak 3: Budsjett og Regnskap Sak 4: Medlemskontingent for 2012 Sak 5: Fordelingsnøkkel kommunal støtte Sak 6: Vedtektsendringer

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning

Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Landsmøte 2010 Sak 3 Orientering om regnskap for siste landsmøteperiode med revisjonsberetning Fastsettelse av medlemskontingent Landsmøtet 2010 Dokumenter vedlagt: 1. Årsregnskap 2007 2. Årsregnskap 2008

Detaljer

Venstres Hovedorganisasjon presenterer her regnskapet for aktiviteten i 2012.

Venstres Hovedorganisasjon presenterer her regnskapet for aktiviteten i 2012. 0 0 0 0 Regnskap og årsberetning for Venstres Hovedorganisasjon 0 Venstres Hovedorganisasjon presenterer her regnskapet for aktiviteten i 0. Årsregnskapet viser et overskudd på kr..0. Partiet har pr..0

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 03 REGNSKAP SAK 03 REGNSKAP Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Regnskapet for driftsårene 2012 2013 2014 fra Utdanningsforbundet Troms

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte med Get

Referat fra informasjonsmøte med Get Referat fra informasjonsmøte med Get I forkant av generalforsamlingen ble det gjennomført ett informasjonsmøte med to representanter fra GET. Representantene besvarte i hovedsak en del spørsmål fra brukere

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Revidert budsjett 2010

Revidert budsjett 2010 Revidert budsjett 2010 Inntekter På inntektssiden ble det i 2009 budsjettert med 1.505.000,- i annonseinntekter, og i 2010 med 1.580.000,- Regnskapet for 2009 viser at vi fikk inn like over budsjett. Per

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer