Regnskap PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015"

Transkript

1 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, april

2 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd på kroner, et resultat som er mer enn det reviderte budsjettet som Landsstyret la opp til etter landsstyremøte i oktober. I fremlegget er budsjettet vedtatt under siste landsstyremøte, samt regnskapet for tatt med slik at landsstyret kan se en sammenhengende utvikling i økonomien til Press. * rev Inntekter A Driftstøtte ( ) ( ) (67 946) 102,13% ( ) B Aktivitetbundne inntekter ( ) ( ) (94 563) 136,37% ( ) C Andre inntekter ( ) ( ) ,05% ( ) Sum inntekter ( ) ( ) ( ) 103,82% ( ) Kostnader D Sekretariat og administrasjon (98 405) 95,87% E Aktivitet (80 442) 89,28% F Organisasjon (14 719) 95,77% G Prosjektkostnader (1 245) 58,49% H Andre kostnader (4 800) 85,00% Sum kostnader ( ) 93,89% Resultat ( ) ( ) ( ) 2

3 Forklaring: Differanse sier hvor mange flere eller færre kroner vi har brukt/fått ( ), sammenlignet med hva vi budsjetterte med ( ). Margin finner man derimot ved å regne ut tall for regnskap : Tall for budsjett X 100%. Løsningen sier noe om hvor mye mer eller mindre vi har brukt/fått i prosent i forhold til budsjettet. Hvis marginen er under 100 % har vi brukt/fått mindre enn planlagt, og motsatt hvis den er mer enn 100 %. En margin eksakt lik 100 % betyr at regnskapet er eksakt lik budsjettet, som igjen betyr at differansen er lik null. Tall i parentes er positive (les: inntekter). Inntekter A Driftstøtte 1 Statsstøtte, momskompensasjon ( ) ( ) (87 946) 109,88% ( ) 2 Støtte fra Redd Barna ( ) ( ) - 100,00% ( ) Sum A ( ) ( ) (67 946) 102,13% ( ) Post 1: Vi fikk mer støtte både fra Fordelingsutvalget og fra Momskompensasjonen enn hva vi trodde på landsmøtet i april i fjor. Post 2: Redd Barna gav oss midlene vi søkte om. B Aktivitetbundne inntekter 1 Studieforbundet Populus ,00% - 2 Frifond ( ) ( ) (94 060) 136,18% ( ) 3 Prosjekter - (503) (503) 0,00% (98 015) Sum B ( ) ( ) (94 563) 136,37% ( ) Post 1: Vi verken søkte om, eller fikk penger fra Studieforbundet Næring & Samfunn (tidl. Populus) i. Post 2: Årets Frifondtilskudd var på kroner, inkludert restmidler fra - utbetalingen. Post 3: Prosjektstøtten dreier seg om restmidler fra tidligere år. C Andre inntekter Differanse Margin 3

4 1 Medlemskontingenter (95 000) (78 755) ,90% (82 483) 2 Deltakeravgifter (46 000) (46 300) (300) 100,65% (39 300) 3 Salgsinntekter (6 000) (5 940) 60 99,00% (10 480) 4 Andre inntekter (50 000) (42 462) ,92% (96 541) Sum C ( ) ( ) ,05% ( ) Sum Inntekter ( ) ( ) ( ) 103,82% ( ) Post 1: Vi nådde ikke helt opp til budsjettmålet på kroner i kontingentinntekter, men vi overgikk i det det minste antall betalende medlemmer og støttemedlemmer i (1041 medlemmer og 135 støttemedlemmer i ). I år hadde vi 1066 betalende medlemmer. Post 2: Deltagere var generelt sett veldig flinke til å betale for arrangementene de deltok på i, og vi overgikk derfor budsjettet. Post 3: Inntekter fra blant annet nettbutikk og kiosksalg. Post 4: Noe av midlene skyldes nedlagte lokallag, samt renteinntekter. Kostnader D Sekretariat og administrasjon 1 Lønns- og personalkostnader (42 404) 97,37% , revisjon ,33% Husleie, forsikring, strøm ,00% Avskrivninger, investeringer ,76% Distribusjon (4 262) 90,53% Kopiering (312) 99,38% Telefon, internett ,93% Rekvisita, aviser, litteratur ,97% Verdensvev- og e-posttjenester (72 495) 23,69% Sum D (98 405) 95,87%

5 Post 1: Nye medarbeidere medførte lavere lønnskostnader på grunn av lavere ansiennitet. Post 2: Noe høyere enn budsjettert på grunn av mer arbeid for revisor og ny regnskapsfører. Post 3: Omtrent som budsjettert. Post 4: Noe høyere enn budsjettert på grunn av nye nettsider. Post 5: Utgifter først og fremst knyttet til utsending av kontingentgiroer til medlemmer og støttemedlemmer. Flere medlemmer = flere utsendelser. Post 6: Omtrent som budsjettert. Post 7: Noe høyere enn budsjettert. Post 8: Vi brukte omtrent like mye som planlagt. Post 9: Faste utgifter til leverandør av nettside- og eposttjenester. Denne kostnaden må sees i sammenheng med post 4 som viser at kostnader til nye nettsider er en investering, og noe som regnskapsførers over en lengre periode. 5

6 E Aktivitet 1 Deltakelse på møter og seminarer (3 996) 75,03% Informasjonsvirksomhet (21 797) 70,94% Infomateriell (30 085) 62,39% Profileringsprodukter (46 100) 7,80% LARM ,79% Vinterseminar (0) 100,00% Høstseminar ,00% - 8 Sommerleir (42 910) 82,49% Støtte til PRESS-lokallag ,34% Globaliseringskonferansen ,00% - Sum E (80 442) 89,28% Post 1: Vi har vært flinke til å bestille billige billetter og har derfor brukt mindre enn planlagt. Post 2: I hovedsak reiseutgifter for sentralister, samt noe reise for medlemssekretær. Lavere enn budsjettert. Post 3: Lavere enn budsjettert. Post 4: Lavere enn budsjettert. Nye T-skjorter ble blant annet ikke bestilt før i år. Vi har ikke bestilt nye profileringsprodukter den siste perioden. Post 5: Omtrent som budsjettert. Post 6: Omtrent som budsjettert. Post 7: Høstseminaret ble ikke arrangert i. Post 8: Sekretariatet var flinke til å bestille billige billetter, samtidig som det kom litt færre deltagere enn man hadde regnet med. Leie av Strandheim leirsted og bil fra Bislet bilutleie, samt honorar til bandet. Post 9: Brukte mer enn budsjettert siden vi mottok mer enn forventet, og fordi LNU tillot oss å omfordele de ubrukte midlene fra. Post 10: Støtte til Globaliseringskonferansen. 6

7 F Organisasjon 1 Regionale seminarer (8 974) 40,17% Landsmøte ,23% Landsstyret ,37% Sentralstyret (3 103) 68,97% Politiske utvalg (13 662) 14,61% Øvrige organer ,84% Kontingenter ,56% Sum F (14 719) 95,77%

8 Post 1: I hovedsak utgifter knyttet til reise til regionale seminarer for medlemmer av Sentralstyret. Post 2: VI brukte mer enn forventet på grunn av flere deltakere. Post 3: Utgifter knyttet til landsstyret sine møter. Post 4: Omtrent som budsjettert. Post 5: Mindre enn budsjettert fordi utvalgene har hatt få møter og lite kostnader med reiseutgifter. Post 6: Utgifter knyttet til blant annet komitéarbeid i forkant av Landsmøtet, litt mer enn budsjettert. Post 7: Omtrent som budsjettert. G Prosjektkostnader 1 Prosjektkostnader (1 245) 58,49% Sum G (1 245) 58,49% Post 1: Utgiftene gjelder samarbeidet med de andre nordiske ungdomsorganisasjonene til Redd Barna. H Andre kostnader 1 Bankomkostninger (1 169) 94,68% Andre driftskostnader (3 630) 63,70% Sum H (4 800) 85,00% Post 1: Vi reduserte bankomkostningene noe ved å avslutte konto- og kortavtaler som ikke var i bruk. Post 2: Omtrent som budsjettert. 8

9 Resultat et som ble vedtatt på Landsmøtet i fjor la opp til et underskudd på drøyt kroner i. Et slikt resultat ville ha redusert organisasjonen egenkapital. Press har nå kroner mer enn grensen på kroner, som kan sies å være et minimum for hvor mye egenkapital en organisasjon bør ha ( les : tilstrekkelig for å drifte organisasjonen i tre måneder uten ekstern støtte). Mindre tilskudd fra Redd Barna, LNU og Fordelingsutvalget i kunne i dette tilfellet ha fått store konsekvenser for økonomien til Press og vårt politiske arbeid. Som dette regnskapsfremlegget viser har det gått langt bedre enn ventet i og vi har ikke nådd det planlagte underskuddet. Med overskuddet på har vi nå en egenkapital på Det betyr at vi i de neste årene burde bruke mer enn vi mottar i tilskudd, for å unngå at vi blir sittende på beløp som er ment å komme barn og unge til gode. Sentralstyret oppfordrer derfor til at Press i 2015 og 2016 legger opp til et underskudd på henholdsvis og for å redusere organisasjonens relativt store egenkapital og sikkerhetsbuffer, samt sørge for bedre arrangementer og mer slagkraftige kampanjer. Press går inn i et jubileumsår i 2015 og har derfor en god anledning til å bruke midler på å markere dette. Landsstyret oppfordres til å planlegge feiring av jubileet. Andre tiltak for å øke aktiviteter i de kommende årene bør også vurderes. Lavere deltakeravgifter på sentrale arrangementer kan for eksempel diskuteres fordi vi nå ikke er like avhengig av disse inntektene som tidligere. Landsmøtet bes om å ta regnskapet til etterretning, og samtidig løse Sentralstyret fra ansvaret for regnskapet for. Vennlig hilsen Cathrine Holst Salvesen Daglig leder 9

10 10

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13. Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13. Saksbehandler: Marit Simonsen

SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13. Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13. Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19.04.13/163.47 SENTRALSTYREMØTE 14.-16.06.13 Sak 36/13 Referat sentralstyremøte 19.04.13 Saksbehandler: Marit Simonsen Tilstede: Helene Haarklau-Kleppestø, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommende økonomiansvarlige i Under

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Revidert budsjett 2010

Revidert budsjett 2010 Revidert budsjett 2010 Inntekter På inntektssiden ble det i 2009 budsjettert med 1.505.000,- i annonseinntekter, og i 2010 med 1.580.000,- Regnskapet for 2009 viser at vi fikk inn like over budsjett. Per

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag%

Lager%orientering%og%sakspapirer%til%SKiBAS#møte%førstkommende%torsdag% 30#13 KVARTERSTYREMØTE ORIENTERINGER LEDER Har arrangert og deltatt på dorgeseminar. Føler vi fikk til det vi ville i forhold til helhus, og ellers fornøydmedgjennomføringen. LagerorienteringogsakspapirertilSKiBAS#møteførstkommendetorsdag

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Årsmøte Bergen Klatreklubb 26. mars 2014 Årsmøte 2014 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden 3. Valg av møteleder,

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer