Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken"

Transkript

1 MediaStud AS Org.nr.: Styresak 29/2006 Økonomirapport Under Dusken Styremøtet Bakgrunn Se vedlegg. Vurdering En vurdering av rapporten, og forslag til vedtak legges fram i styremøtet. Side 1 av 1

2 Halvårsrapport - første halvår 2006 Andreas D. Landmark

3 Inntekter Annonseinntektene har vært over all forventning for første halvår. Toppen kom i UD4 og markedet roet seg litt ned, som forventet, frem mot sommeren. Alikevel klarte vi å ligge over budsjett hele veien. Annonsesalg kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr , kr ,00 kr ,00 kr 0,00 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 ud7 ud8 Første kvartal sett alene så lå annonsesalget på trykket materiale omlag 37% over. Delvis støttet av bilag og ellers godt salg så ligger vi nå etter ytterlige to nummer på 41% over budsjett. Dette må sies å være over all forventning. Inntekter sett som en helhet (inklusive tilskudd fra mediastud) for første halvår blir da ,57. Dette er omlag 40% over de som ble budsjettert. Dette er i tråd med utviklingen med første kvartal. Utgifter Utgiftssiden for første halvår er tilnærmet komplett. Det ligger et par fakturaer i pipelinen for første halvår som ennå ikke har kommet. Alikevel er dette tålelig komplett og vi ser at en ligger ann til å gå under budsjett på sosiale utgifter. Vi avventer alikevel jubel da kvitteringer for sosiale utlegg har en tendens til å dukke opp lenge etter alle frister til tross for påminnelser og masing.

4 Tiltross for uttalte ønsker om satsning på kurs så har man klarte å holde seg innenfor budsjett på kurskostnader. Delvis takket sterk økonomisk styring fra arrangør av mediastudseminaret som ble billigere enn UD hadde medregnet. Fagtur ble også gjennomført innenfor budsjett, tiltross for uforutsette hendelser. Forpleining ble mindre forutsigbar enn vi hadde sett for oss da Lyche viste seg å ikke kunne levere mat og vi valgte andre løsninger på de to siste numrene. Dette blir noe vi må se nærmere på til høsten og forsøke løse innenfor de rammene som allerede er lagt. Telefonutgifter er lavere enn beregnet, men her er det forsatt budsjettert med at alle redaktører skal heve mobilrefusjon, det er ikke nødvendigvis slik at alle kvalifiserer for den minstesatsen UD har satt og vi har derfor ikke utbetalt fullt beløp. Ser ikke bort i fra at et par redaktører kan klare å legge frem regninger i løpet av sommeren. Det kan også nevnes at trykkeutgifter gikk over budsjett på våren med omlag 25, litt høyere sideantall enn forutsett pluss et bilag gjorde at vi gikk over. Vi mener alikevel at dette er forsvarlig da bilaget alene betalte omtrent 50 og vi mener dette kan sees opp i mot hverandre selv om regnskapet ikke direkte reflekterer dette.

5 Konklusjoner Ingen overraskelser i de to siste månedene. Det har vært mye ferie og kun to nummer de to siste månedene og det har derfor ikke kommet noen spesielle overraskelser. Personellmessig mister vi nå de to eldste på annonse og vi håper at kompetanseoverføringen har gått bra og vi derfor ikke går på en knekk til høsten. Utgiftsmessig er det ingen større investeringer i sikte. Utstyrsparken vår er ganske ny, og vi er i prosessen med å kartlegge hva som eventuelt bør fornyes i løpet av det neste året. Det at utstyret er i såpass god stand gjør også at vi ikke ser for oss noen kostbare reparasjoner i nær fremtid. Det er satt i gang et prosjekt for å friske opp arbeidsforholdene på hybelen, med litt streng hånd så dekkes dette over ordinært budsjett. På kurssiden er det nå utnevnt en egen kursansvarlig og vi håper derfor at det derfor blir enda mer fokus på utdanning til høsten. Det er ikke utarbeidet noen økonomisk plan for dette og vi kommer eventuelt tilbake til dette i høst. Vedlegg I. Tallmateriale, 1 side. Merk at tallmaterialet er regnet ut opp imot antall utgivelser. Altså vil inntektsnivået i de respektive månedene reflektere antall utgivelser. Dette for å unngå å regne med urealtistiske inntekter (og utgifter) over sommerferie o.l.

6 Post Navn på posten Budsjett Tot avvik Total avvik Pros Post Navn på posten 3008 Webannonser , , , % 3008 Webannonser 3009 Annonser på trykk , , ,45 37 % 3009 Annonser på trykk 3010 Annonseinntekter , , ,64 41 % 3010 Annonseinntekter 3500 Abonnementsinntekter 312,50 320,00 7,50 2 % 3500 Abonnementsinntekter 3700 Tilskudd fra A/S Mediastud , ,00 0,00 0 % 3700 Tilskudd fra A/S Mediastud 3790 Bevilgning forpleining 3790 Bevilgning forpleining 3800 Andre inntekter 1 006, Andre inntekter 8010 Renteinntekter bank 8010 Renteinntekter bank Sum inntekter , , ,07 39 % Sum inntekter 5080 Honorarer kronikk/foredrag og lignende 3 750,00 0, , % 5080 Honorarer kronikk/foredrag og lignende 5210 Sosiale kostnader , , ,20-31 % 5210 Sosiale kostnader 5220 Kurskostnader , , ,50-16 % 5220 Kurskostnader 5230 Utgifter forpleining , , ,95-40 % 5230 Utgifter forpleining 5310 Sivilarbeidere , , ,00 6 % 5310 Sivilarbeidere 5410 Kostnadsført utstyr , , ,00-76 % 5410 Kostnadsført utstyr 5430 Web - drift 1 000, ,00 742,00 74 % 5430 Web - drift 5440 EDB - utgifter (programvare) 1 500,00 0, , % 5440 EDB - utgifter (programvare) 5450 Nettverkskostnader 1 000,00 0, , % 5450 Nettverkskostnader 5460 Teknisk vedlikehold 2 500, ,29 145,71-6 % 5460 Teknisk vedlikehold 5510 Rep. vedlikehold lokaler 2 500,00 195, ,00-92 % 5510 Rep. vedlikehold lokaler 5910 Trykking , , ,00 6 % 5910 Trykking 5920 Kopiering 3 000,00 0, , % 5920 Kopiering 5930 Distribusjon , , ,00 15 % 5930 Distribusjon 6010 Film og fotokostnader , , ,00-17 % 6010 Film og fotokostnader 6310 Kontorrekvisita 4 250, ,50 175,50 4 % 6310 Kontorrekvisita 6410 Telefon , , ,57-56 % 6410 Telefon 6420 Porto 6 000, , ,70-55 % 6420 Porto 6425 Utsending av abonnement , ,00 500,00 3 % 6425 Utsending av abonnement 6710 Forsikringer 7 500, ,00 792,00-11 % 6710 Forsikringer 6810 Reise etter regning 6 750,00 627, ,00-91 % 6810 Reise etter regning 7010 Tidskrifter og aviser 8 500, , ,80-24 % 7010 Tidskrifter og aviser 7110 Markedsføring 9 500, , ,70-31 % 7110 Markedsføring 7120 Representasjonskonto 6 500, , ,30-35 % 7120 Representasjonskonto 7610 Diverse kostnader 1 062, ,00 62,50-6 % 7610 Diverse kostnader 7620 Fakturagebyr 6 000, ,38 410,62-7 % 7620 Fakturagebyr 7710 Tap på fordringer 0,00 0,00 0,00 0 % 7710 Tap på fordringer 7810 Avskrivninger , ,00 0,00 0 % 7810 Avskrivninger fama Fagbøker og manualer 4 000, , ,00 56 % fama Fagbøker og manualer arki Arkivkostnader 2 500,00 0, , % arki Arkivkostnader 8110 Bankgebyrer 1 500, ,50 48,50-3 % 8110 Bankgebyrer Sum driftskostnader , , ,15 2 %