Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj. 2010"

Transkript

1 Liv laga budsjett: Sammendraget Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj Balanse Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Inngående balanse kr kr kr Inntekter kr kr kr Utgifter kr kr kr Utgående balanse kr kr kr Inntekter avdeling beskrivelse Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett Annonser, blad Annonser, nett Offentlige tilskudd, prosjek deltageravgift Andre inntekter Vanlige medlemmer, kont Søttemedlemmer, konting Organisasjoner, kontingen Bedrifter, kontingent Offentlige tilskudd Private tilskudd Gaver, bedrifter og organi Sponsor avgiftspliktig Sponsorinntekter avgiftsfr Gaver, privatpersoner Totalt Inntektene var lavere enn budsjettert i 2009 pga. færre medlemmer og ingen annonseinntekter. I 2010 skal vi gå offensivt ut for å øke medlemstallet, givere og annonseinntekter, bl.a.gjennom å utgi bladet. Side 1 av 11

2 Liv laga budsjett: Sammendraget Utgifter Klasse Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Klasse 4 Varekostnader Klasse 5 Lønn og godtgjø Klasse 6 Andre driftskostn Klasse 7 Andre driftskostn Totalt Utgiftene er vist både fordelt på klasse og tiltakskoder/avdelingskoder. I 2009 brukte vi tiltakskoder for å dele utgiftene inn i ulike områder. Etter erfaringer fra 2009 har vi endret kodene slik at de bedre viser våre ulike aktiviteter hvor mye vi bruker på hvert arbeidsområde. Kodene for 2010 har vi kalt avdelingskoder, der det meste oppgis i overordnede koder i hele hundretall, mens PR deler vi inn i ulike underområder. Dette skiftet gjør at årets oppstilling av budsjett 2009, regnskap 2009 og budsjett 2010 kan virke litt forvirrende. Den første oversikten under tar utgangspunkt i de nye avdelingskodene, for å tydelig vise hva vi beregner å bruke midler på i Oversikten under tar med tiltakskodene for å vise bruken i 2009 opp mot avd.kode Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett lobby nettsidene brosjyre etc blad produkter sosiale medier stand o.l film media organisasjon regnskap og revisor medlemmer prosjekt doula Annet feil klasse fordelt på områder uaktuell Totalt Side 2 av 11

3 Liv laga budsjett: Sammendraget tiltakskode avd.kode Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett Nettsider 210 nettsidene Totalt 10 Nettsider PR/informa 220 brosjyre etc produkter film 10 Totalt 20 PR/informasjonsmateriell Blad 230 blad uaktuell Totalt 30 Blad Sekreteriat 100 lobby nettsidene brosjyre etc blad produkter sosiale medier stand o.l film media organisasjon medlemmer prosjekt doula Annet 5 feil klasse fordelt på områder uaktuell Totalt 40 Sekreteriat Styrearbeid 100 lobby 400 organisasjon medlemmer Totalt 50 Styrearbeid Doulaprosje610 doula uaktuell Totalt 60 Doulaprosjekt Annet 260 stand o.l regnskap og revisor doula Annet uaktuell Totalt 70 Annet Totalt Side 3 av 11

4 Liv laga budsjett: Sammendraget Doula, sammendrag budsj. og regns. 2009, og budsj Inntekter avdeling 610 Artskod beskrivelse Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett deltageravgift Offentlige tilskudd, prosjekt Totalt Utgifter avd 610 Artskod beskrivelse Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett Lønnskompensasjon, pr dag Konsulent, etter bilag Bevertning, interne møter Leie, konferanse kontorrekvisita Trykking, brev og info.materiale Konferanse, bevertning 4 8 Konferanse, innslag Telefon Porto Totalt Side 4 av 11

5 Liv laga budsjett: avdelingskoder Tiltakskoder Nettsider 20 PR/informasjonsmateriell 30 Blad 40 Sekreteriat 50 Styrearbeid 60 Doulaprosjekt 70 Annet Avdelingsskoder lobby 50 medlemmer 110 nasjonalt 510 aktivisering etc 120 regionalt 520 kontakt 130 lokalt 530 verving 140 råd/grupper 540 lokallag 150 samarbeid 160 faginfo 60 prosjekt 610 doula 20 PR 210 nettsidene 70 Annet 220 brosjyre etc 230 blad 240 produkter 250 sosiale medier 80 Kontingent 260 stand o.l. 810 medlemmer 270 film 820 støttemedlemmer 830 organisasjoner 30 media 840 bedrifter 310 fagpress 320 dagspresse 330 kronikker o.l. 90 Støtte o.l. 340 magasin 350 nettmedier 910 Off. tilskudd 360 radio 920 Priv. Tilskudd 370 tv 930 Gaver, bedrifter og organisasjoner 940 Sponsing 40 organisasjon 950 Gaver, privatpersoner 410 økonomi 420 styremøte 430 årsmøte 440 brukerhenvendelser 450 andre henvendelser 460 reiser 470 kontaktnett 480 regnskap og revisor 490 materiell Side 5 av 11

6 Liv laga budsjett: Inntekter Liv laga 2010 inntekter Artskodevdelin beskrivelse Budsjett 2009 Regnskap 2009 Budsjett 2010 note Klasse 1 Inntekter Sponsor avgiftsp kr - kr - kr Annonser, blad kr 5 kr - kr Annonser, nett kr 2 kr - kr Sponsorinntekte kr - kr deltageravgift kr Offentlige tilskud kr 150 kr 150 kr Offentlige tilskud kr 20 kr - kr Private tilskudd kr - kr - kr Vanlige medlem kr kr kr Søttemedlemme kr kr kr Organisasjoner, kr 750 kr - kr Bedrifter, konting kr kr - kr Gaver, privatper kr - kr 900 kr Gaver, bedrifter kr - kr - kr Andre inntekter kr - kr 887 kr - Totalt inntekter kr kr kr ) Bladet gis utv hvis annonseinntektene dekker minst halve utgivelsesutgiftene. Side 6 av 11

7 Liv laga budsjett: Utgifter Liv laga 2010 utgifter Kontospesifisert budsjett Artskode tiltak beskrivelse Budsjett 2009 Regnskap 2009 avd Budsjett 2010 note Klasse 4 Varekostnader Rekvisita/kontorutstyr kr 2 kr totalt kr 2 kr Klasse 5 Lønn og godtgjørelser Førstesekretær kr Regnskapsbyrå kr Konsulent, etter bilag kr kr Konsulent, etter bilag kr kr Konsulent, etter bilag kr kr Konsulent, etter bilag kr kr Konsulent, etter bilag 240 kr Konsulent, etter bilag 250 kr Konsulent, etter bilag 260 kr Konsulent, etter bilag kr kr Konsulent, etter bilag 300 kr Konsulent, etter bilag kr kr Konsulent, etter bilag kr kr Konsulent, etter bilag kr kr Konsulent, etter bilag kr kr Konsulent, etter bilag 700 kr Konsulent, etter bilag kr kr Lønn etter bilag (red) kr Lønn etter bilag (utf) kr Lønn etter bilag kr Lønnskompensasjon, pr dag kr 15 kr kr Godtgjørelse styret kr kr Arbeidsgiveravgift kr Arbeidsgiveravgift kr Bevertning, interne møter kr - kr Bevertning, interne møter kr totalt kr kr kr Klasse 6 Andre driftskostnader Leie, standplass kr kr Leie, konferanse 610 kr Kontorleie 400 kr Årsleie liv-laga.no kr kr Årsleie, server 210 kr Datautstyr 400 kr Dataprogrammer kr kr Aksjonsutstyr kr kr Regnskapsbyrå kr kr Revisjonshonorar kr 10 kr kr Konsulent (teknisk, nettsidene) 210 kr 0 Side 7 av 11

8 Liv laga budsjett: Utgifter Konsulent (utforme brosjyre etc) 220 kr kontorrekvisita 400 kr kontorrekvisita 610 kr Abonnement 400 kr Trykking kr 8 kr kr Trykking kr 3 kr kr Trykking, brev og info.materiale 610 kr Lærebøker etc kr Kurs kr Seminar Konferanse Konferanse, bevertning kr kr Konferanse, innslag 610 kr Kurs- og seminaravgifter Telefon kr Telefon kr kr kr Telefon kr kr Internetttforbindelse Utsendelse kr 1 kr kr Utsendelse kr kr Porto 610 kr Stillingsannonse/kunngjøring kr totalt kr kr kr Klasse 7 Andre driftskostnader Reisekostnader kr kr kr Reklamefilm kr Vervepremier og reklamematr. 240 kr Medlemskap kr 500 kr kr Gaver etc kr kr Bankgebyrer kr 500 kr kr diverse kr kr 500 totalt kr kr kr Totalt utgifter kr kr kr ) Vi feilposterte i budsjettet for 2009, denne typen utgifter bør stå under klasse 6 2) Regnskapsbyrå skal også stå under klasse 6 3) På budsjettet for 2009 fordelte vi ikke sekretariatets arbeid på ulike områder av Liv lagas virksomhet. Det har vi dels gjort i regnskapet for 2009 og fullstendig Hensikten er å synliggjøre hva midlene blir brukt til. Brukte totalt kr , budsjettert med kr ) Lønnskompensasjon til Doula-prosjektet, dvs mulighet til å frikjøpe prosjektleder dersom vi får midler til å drifte prosjektet videre 5) Vi budsjetterer med mulighet for å kjøpe fri styremedlemmer for kortere periode der hvor aktivitetsnivået krever dette Side 8 av 11

9 Liv laga budsjett: Utgifter per tiltak 2010 avdskode art beskrivelse Budsjett lobby 5110 Konsulent, etter bilag Lærebøker etc Kurs Seminar Konferanse Kurs- og seminaravgifter Gaver etc 500 Totalt 100 lobby nettsidene 5110 Konsulent, etter bilag Årsleie liv-laga.no Årsleie, server Konsulent (teknisk, nettsidene) - Totalt 210 nettsidene brosjyre etc 5110 Konsulent, etter bilag Konsulent (utforme brosjyre etc) Trykking Utsendelse 5 Totalt 220 brosjyre etc blad 5110 Konsulent, etter bilag Trykking Utsendelse 10 Totalt 230 blad produkter 5110 Konsulent, etter bilag Vervepremier og reklamematr. 5 Totalt 240 produkter sosiale medier 5110 Konsulent, etter bilag 1 Totalt 250 sosiale medier stand o.l Konsulent, etter bilag Leie, standplass Aksjonsutstyr 1 Totalt 260 stand o.l film 5110 Konsulent, etter bilag Reklamefilm - Totalt 270 film media 5110 Konsulent, etter bilag 5 Totalt 300 media organisasjon 5010 Førstesekretær Konsulent, etter bilag Godtgjørelse styret Kontorleie Datautstyr Dataprogrammer Abonnement Telefon Internetttforbindelse Stillingsannonse/kunngjøring Reisekostnader kontorrekvisita 2 Totalt 400 organisasjon regnskap og revisor 6700 Revisjonshonorar 10 Regnskapsbyrå 40 Totalt 480 regnskap og revisor medlemmer 5110 Konsulent, etter bilag diverse 500 Totalt 500 medlemmer Side 9 av 11

10 Liv laga budsjett: Utgifter per tiltak prosjekt 5110 Konsulent, etter bilag 500 Totalt 600 prosjekt doula 5010 Lønnskompensasjon, pr dag Konsulent, etter bilag Leie, konferanse Trykking, brev og info.materiale Konferanse, bevertning 8 Konferanse, innslag Telefon Porto kontorrekvisita 4 Totalt 610 doula Annet 5110 Konsulent, etter bilag Medlemskap Bankgebyrer 400 Totalt 700 Annet Totalt Side 10 av 11

11 Liv laga budsjett: Utgifter per tiltak 2010 avd (Flere elementer) avdskode art beskrivelse Budsjett nettsidene 5110 Konsulent, etter bilag Årsleie liv-laga.no Årsleie, server Konsulent (teknisk, nettsidene) - Totalt 210 nettsidene brosjyre etc 5110 Konsulent, etter bilag Konsulent (utforme brosjyre etc) Trykking Utsendelse 5 Totalt 220 brosjyre etc blad 5110 Konsulent, etter bilag Trykking Utsendelse 10 Totalt 230 blad produkter 5110 Konsulent, etter bilag Vervepremier og reklamematr. 5 Totalt 240 produkter sosiale medier 5110 Konsulent, etter bilag 1 Totalt 250 sosiale medier stand o.l Konsulent, etter bilag Leie, standplass Aksjonsutstyr 1 Totalt 260 stand o.l film 5110 Konsulent, etter bilag Reklamefilm - Totalt 270 film 1 Totalt Side 11 av 11

Økonomi i lokallag. Tema: Styre og ledelse. Læringsmål: Deltakerne skal kunne holde orden på økonomien i et lokallag

Økonomi i lokallag. Tema: Styre og ledelse. Læringsmål: Deltakerne skal kunne holde orden på økonomien i et lokallag Tema: Styre og ledelse Økonomi i lokallag Læringsmål: Deltakerne skal kunne holde orden på økonomien i et lokallag Kassererens rolle Kassereren innehar en av de viktigste posisjonene i styret. En av de

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

INVITASJON TIL FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER 11. MARS 2015

INVITASJON TIL FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER 11. MARS 2015 INVITASJON TIL FYLKESMESSE FOR UNGDOMSBEDRIFTER 11. MARS 2015 Vi ønsker alle ungdomsbedrifter i Hordaland velkommen til fylkesmesse i Grieghallen i Bergen, onsdag 11. mars 2015. Fylkesmessen er en viktig

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Agenda: Møre Holder på som vanlig

Agenda: Møre Holder på som vanlig Hovedstyremøte, Vormsund fredag 25 27 april Tilstedeværende: Roar Moslet(Nord), Eirik Lunde(Rog), Birger Thorsen(Midt), Gunnar Eggen(økonomiansvarlig), Jarle Flaktveit(Hord), Odd Arne Langeland(Møre),

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Økonomi og regnskap Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen

Detaljer