Status og nyheter - KD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status og nyheter - KD"

Transkript

1 Status og nyheter - KD SUHS-konferansen 2013 Avdelingsdirektør Joar Nybo

2 2 Kunnskapsdepartementet Tema Kurs hos DBH om økonomirapportering i løpet av høsten Premieøkning Statens pensjonskasse Ny standard kontoplan fra Ny BOA-forskrift, F Mva-arbeidsgruppe Nye bestemmelser om øk.styring i staten Økonomisystem-prosjektet Rapporteringspakken Erfaringer med økonomirapportering Sektortall T Selskapsdatabasen, note 11 m.m.

3 Premieøkning SPK for 2014 Arbeidsgivers andel øker fra 12,16 % i 2013 til 13,15 % i 2014 Utgjør om lag 200 mill. for UH-sektoren Omtalt i Statsbudsjettet Samlet kompensasjon fra 2004 til 2014 er fortsatt høyere enn samlet kostnad Satsen vil antakelig øke framover 3 Kunnskapsdepartementet

4 Premiesats til Statens pensjonskasse Arbeidsgiverandel i UH-sektoren Innlagt kompensasjon ved overgang til nettobudsjettering Kunnskapsdepartementet

5 5 Kunnskapsdepartementet Ny standard kontoplan Erfaringer så langt UH-versjonen Standard statskontoplan, låst på 3 siffer fra DFØ Versjon på 4 siffer med forklaringer som beste praksis hos UNINETT 3 aktuelle typer av konti Åpen Reservert av KD Låst til bruk av SAP (Konti utenfor planen finnes ikke) Kontoklasse 9 må gå i null om den benyttes

6 Ny BOA-forskrift, F Arbeidsgruppe, utkast, høringsrunde Utsendt 26. august 2013 m/veileder Gjeldende fra 1. september 2013 Ny tabell for klassifikasjon, vil bli ajourført på KDs hjemmeside 6 Kunnskapsdepartementet

7 Arbeidsgruppe om merverdiavgift Bakgrunn Etablert i mars, 4 deltakere fra sektoren, 3 fra KD Orientert på de regionale økonomiseminarene 4 møter, veileder i november Div. tema som må bringes videre til avklaring 7 Kunnskapsdepartementet

8 Endringer i Bestemmelser om økonomistyring i staten Endringene i bestemmelsene ble vedtatt av Finansdepartementet 18. september 2013 Endringene gjelder fra 1. januar Kunnskapsdepartementet

9 Endringer i bestemmelsene Endringene i bestemmelsene om økonomistyring i staten omfatter blant annet: krav om at standard kontoplan skal brukes i virksomhetenes bokføring nye krav til årsrapporten fra virksomhetene rapporteringen til statsregnskapet skal inneholde regnskapsinformasjon etter inndelingen i standard kontoplan 9 Kunnskapsdepartementet

10 Innholdet i årsrapporten Årsrapporten skal bestå av følgende seks deler: Leders beretning Introduksjon til virksomheten og hovedtall Årets aktiviteter og resultater Styring og kontroll i virksomheten Vurdering av fremtidsutsikter Årsregnskap 10 Kunnskapsdepartementet

11 Årsregnskapet for bruttobudsjetterte institusjoner Årsregnskapet for bruttobudsjetterte institusjoner skal inneholde følgende tre deler: Ledelseskommentarer Oppstilling av bevilgningsrapportering Oppstilling av artskontorapportering 11 Kunnskapsdepartementet

12 Årsregnskapet for nettobudsjetterte institusjoner Årsregnskapet for nettobudsjetterte institusjoner skal inneholde følgende tre deler (jf. rundskriv R-115 fra FIN): ledelseskommentarer oppstilling av bevilgningsrapportering med noter oppstilling av virksomhetsregnskap med noter 12 Kunnskapsdepartementet

13 Bevilgningsoppstilling for nettobudsjetterte virksomheter Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev xxxx xxxx Sum Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xx xx Beholdninger rapportert i likvidrapport Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank Endring i perioden Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank Note Regnskap 20x2 13 Kunnskapsdepartementet

14 Bevilgningsoppstilling for nettobudsjetterte virksomheter Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) Konto Tekst Note 20x2 20x1 Endring 6001/82xxxx 6xxxxx Beholdninger på konto(er) i Norges Bank Eiendeler (aksjer, leieboerinnskudd m.m.) 14 Kunnskapsdepartementet

15 Statlige fond Reglene om behandling av statlige fond er nå presisert i bestemmelsene Det skal føres et eget fullstendig regnskap for hvert fond Det skal avlegges et eget årsregnskap for fondet 15 Kunnskapsdepartementet

16 Statlige fond Dette innbærer at årsregnskapet for statlige fondet inneholde: ledelseskommentarer knyttet til oppstilling av bevilgningsrapporteringen og oppstilling av fondsregnskapet oppstilling av bevilgningsrapportering med noter etter oppstillingsplanen i vedlegg 1 del C i rundskriv R-115 oppstilling av fondsregnskapet med noter 16 Kunnskapsdepartementet

17 Konklusjon om Endringer i bestemmelsene Rapportering 2013 går som tidligere beskrevet + desemberbrev kommer Regnskap 2014 Noen mindre justeringer Signering? Leveres mest sannsynlig 15. feb Rapport og planer 2014 Inngår i ny årsrapport Navn? Leveres 15. mars Kunnskapsdepartementet

18 Prosjekt nytt økonomisystem Forvaltningsprosesser IKTarkitektur Mennesker 18 Kunnskapsdepartementet

19 Nye elementer i årsoppgjørspakken Kontrollarket Standardiserte nøkkeltall De standardiserte nøkkeltallene består av følgende tabeller i oppgjørspakken: tabell 1: utgifter og inntekter etter art tabell 2: inntekter etter kilde tabell 3: nettobalanse finansiering av kontantbeholdningen tabell 4: balanseoppstilling 19 Kunnskapsdepartementet

20 Årsrapportering 2012 Frist 15. februar overholdt Mange mindre feil, ingen systematiske Noen rettelser som ble tatt i revidert regnskap 20 Kunnskapsdepartementet

21 Rapportering for 2. tertial 2013 Før rapportering Utvidet kontoplan etter T1 Endringer i rapporteringspakken Endringer i kontrollskjema Under rapportering Oppdaget feil i rapp.pakken og kontrollark Etter rapportering Avvik mellom saldobalanse og regnskap NB. Krysstabell Ikke nødvendig med kopi til KD. Rapportering skal skje til DBH. Fristene gjelder dato for rapportering til DBH. 21 Kunnskapsdepartementet

22 Årsrapportering 2013 Jobbes med fortsatt automatisering Justert pakke etter T2 Kontrollarket er nesten fullautomatisert, vurderes tatt ut 22 Kunnskapsdepartementet

23 Sektortall pr 2. tertial Avsetning KD gikk ned i T1, men øker i T2 til om lag 3 mrd. som er noe lavere enn Utgjør 11,4 % av årets bevilgning Flere høyskoler med høy økning av lønnskostnader Lavt resultat etter de åtte første månedene, kun 13 mill. for alle statlige 23 Kunnskapsdepartementet

24 Selskapsdatabasen (SDB) Bakgrunn for opprettelse Mye arbeid Lav kvalitet Tiltak for å rasjonalisere og bedre kvalitet Tydelige sammenhenger mellom SDB, note 11, Statsregnskapet og Brønnøysundregistrene Samordne begrepene 24 Kunnskapsdepartementet

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/6061 18.12.14 Regnskap for 2014 og delårsrapportering i Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-10/2014 av 13. november 2014 angående avslutning av statsregnskapet

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011. Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011 Direktoratet for økonomistyring April 2012 RAPPORT RAPPORT 1/2012 3/2012 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse

Årsrapport for 2013. Innholdsfortegnelse Årsrapport for 2013 Innholdsfortegnelse Del I: Leders beretning... 2 Del II: Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 3 2.1 Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget... 3 2.2 Organisasjon... 3 2.3

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet... 3 Overordnet

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Oppdatert i henhold til standard kontoplan som gjelder fra 1.1.2014. Innhold 1 Innledning...

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Årsrapport 2013 Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 2.1 Samfunnsoppdraget... 6 2.2 Organisasjon... 6 2.3

Detaljer

Årsrapport for Bioteknologirådet 2014

Årsrapport for Bioteknologirådet 2014 Årsrapport for Bioteknologirådet 2014 Årsrapport for Bioteknologirådet 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Del I. Direktørens beretning... 3 Del II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall...

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015

ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 ÅRSRAPPORT 2014 Oslo 13.03.2015 Forside: Grande Boule, 2012 (blankpolerte stålkuler og en rødlakkert stålkule) Kunstnere: Mari Røysamb og Ole Rosèn Skjold leir Foto: Jenny-Marie Johnsen 2 Kunst i offentlige

Detaljer

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 3 2.1 MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG PRESTASJONSKRAV

Detaljer

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09

Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok. Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 Høgskolen i Buskerud Økonomihåndbok Forslag til orientering styremøte 18.12.2009, styresak 75/09 1 Sist oppdatert 11.12.09, Agneta Davidsson Innhold 1 Hensikt med økonomihåndboken... 4 1.1 Håndbokens målgruppe...

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

Sametingets årsregnskap 2014. Vedlegg 1 til sak 07/15 Sametingets årsmelding 2014

Sametingets årsregnskap 2014. Vedlegg 1 til sak 07/15 Sametingets årsmelding 2014 Sametingets årsregnskap 2014 Vedlegg 1 til sak 07/15 Sametingets årsmelding 2014 1 DEL VI ÅRSREGNSKAP... 3 LEDELSESKOMMENTARER... 3 FORMÅL... 3 BEKREFTELSE... 3 VESENTLIGE FORHOLD VED ÅRSREGNSKAPET...

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen

9.2 Utvikling av regnskapsområdet i statsforvaltningen 2009 2010 Prop. 1 S 103 St.meld. nr. 36 (2008-2009) Det gode innkjøp, jf. Stortingets behandling av denne i Innst. S. nr. 348 (2008-2009). Ett av tiltakene er å innføre et felles standardformat for elektronisk

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

Veiledning til Føringskontoplanen

Veiledning til Føringskontoplanen Veiledning til Føringskontoplanen Prosjekt: Regnskapsprogrammet Prosjekt Løsning Dato 04.12.2013 Side 1 av 89 Konto Endringslogg Dato R-102 Oppdatering gjennomført etter endringer tatt inn i R-102 av 13.

Detaljer

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport

Årsrapport 2014 Direktoratet for økonomistyring. Årsrapport Årsrapport 2014 1 INNHOLD Del 1 Leders beretning 4 Del 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Del 3 Årets aktiviteter og resultater 12 3.1 Delmål 1: DFØs kompetanse overføring representerer beste

Detaljer