1. INNLEDNING SKJERMBILDET KRAV FREMLEGGE KRAV Registrere ny fastlønn Kommentar til krav...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET KRAV... 5 3. FREMLEGGE KRAV... 14. 3.2.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.2.2. Kommentar til krav..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN OPPSTART AV MODULEN SKJERMBILDET KRAV VELG FORHANDLING VELG FAGFORENING VELG UTVALG FAGFORENINGENS FORDELTE BELØP (FAGFORENINGENS POTT) UTVALG (ALLE RADER) SØKEFUNKSJONER FELTFORKLARINGER SØKERADEN UTVIDET SØK FREMLEGGE KRAV REGISTRERE KRAV PÅ FASTLØNN DIREKTE I KRAVBILDET REGISTRERE KRAV VIA ZOOM RESSURS Registrere ny fastlønn Kommentar til krav Begrunnelse for krav Prioritet Endring av stillingskode ENDRE PÅ EKSISTERENDE KRAV SLETTE KRAV REGISTRERE KRAV PÅ TILLEGG I ZOOM Endre beløp på et eksisterende tillegg Registrere nye tillegg Slette eksisterende tillegg SIMULERING AV KRAV SIMULER LØNN EVRY AS 2013 Side 1 av 35

2 4.2. SIMULER LØNNSRAMME/KAPITTEL SIMULER TILLEGG SIMULER FASTLØNN RAPPORT FOR KRAV RAPPORTEN I PDF-FORMAT RAPPORTEN I EXCEL-FORMAT EVRY AS 2013 Side 2 av 35

3 1. Innledning Kursdokumentasjonen er tilpasset EVRYs kurs i Lønnsforhandling. Kurset gir en grunnleggende innføring i bruk av EVRYs Lønnsforhandlingsmodul i AGRESSO for tillitsvalgte som ønsker å fremlegge krav for sine medlemmer. Modulen er fullstendig integrert med AGRESSO Lønn Forutsetninger for bruk av modulen Før tillitsvalgte kan fremlegge krav må følgende forutsetninger være oppfylt: Fagforeningsrepresentant må være opprettet som en bruker i AGRESSO med kobling til rollen som er laget for FAGFORENING (og som følgelig gir tilgang til menypunktet Krav ). Dette gjøres av systemadministrator. Administrator av Lønnsforhandling må registrere en kobling mellom den enkelte brukerid og fagforening/ansvarsområde slik at den tillitsvalgte får tilgang til å se de data som er aktuelle for han/henne. Administrator av Lønnsforhandling må sette status i skjermbildet Forhandlingspart til Krav for den aktuelle fagforening (eller Krav + Forslag ). Dette åpner opp forhandlingen for den tillitsvalgte slik at kravene kan legges inn i systemet. Fagforeningsrepresentant bør være informert om hvordan lønnsoppsettet er definert med tanke på bruk av lønnsrammer og alternativ. Dette er ulikt satt opp hos våre kunder og det er ikke gitt at alle parter enkelt forstår hvilke systemmessige lønnsrammer og alternativer som representerer de ulike lønnskapitler. Fagforeningsrepresentant må være informert om hvilke(n) forhandling (forhandlingsreferanse) vedkommende skal legge inn krav på i tillegg til virkingsdato som er definert for forhandlingen. EVRY AS 2013 Side 3 av 35

4 1.2. Oppstart av modulen Lønnsforhandlingsmodulen åpnes ved å logge på Agresso Self Service. Angi brukerid, firmakode og passord. Velg Lønnsforhandling i menyen til venstre i det første skjermbildet. Klikk på Utvid alle for å få oversikt over undermenypunktene. Som representant for fagforeningene har du mulighet til å legge inn krav for deres medlemmer samt ta ut rapport på eksisterende krav. EVRY AS 2013 Side 4 av 35

5 2. Skjermbildet krav For å legge inn krav må du åpne hovedskjermbildet Krav. Dette gjøres ved å klikke på symbolet under mappen Forhandling i menyen. Klikk på symbolet for å minimere menyen Velg forhandling Hver forhandling har en forhandlingsreferanse som består av forhandlingsbestemmelse (ofte lønnsramme). forhandlingsdato. et løpenummer. For noen kunder består forhandlingsreferansen av forhandlingsbestemmelse. forhandlingsdato. avdelingsnummer. et løpenummer. Oppbyggingen av forhandlingsreferansen avhenger av oppsettet hos de ulike kundene. Ta kontakt med administrator for å avklare oppsettet. Velg den forhandlingsreferansen du skal forhandle på EVRY AS 2013 Side 5 av 35

6 2.2. Velg fagforening Her får du opp den eller de fagforeningene som brukeren din er knyttet til Velg utvalg Her kan en velge Alle eller Ansatte med krav dersom det allerede er lagt inn krav på noen ressurser. Dersom ingen krav er lagt inn enda, velg utvalg Alle og trykk Søk for å få opp alle medlemmene som din bruker er gitt tilgang til. EVRY AS 2013 Side 6 av 35

7 2.4. Fagforeningens fordelte beløp (fagforeningens pott) Etter hvert som kravene legges inn, oppdateres en oversikt over fordelt beløp for fagforeningen, delt mellom fastlønn og tillegg (tillegg dersom dette er definert i oppsettet). I dette eksemplet er det lagt inn krav på fastlønn på NOK som også er totalt fordelt beløp for denne fagforeningen. NB! Denne oversikten er ikke knyttet til virksomhetens forhandlingspott. Her inkluderes alle rader i beregningen (selv om det er ansatte som har flere stillingsrader for en og samme stillingsid, eksempelvis endringer frem i tid) Utvalg (alle rader) Etter hvert som kravene legges inn, oppdateres også en oversikt som viser lønnsmasse (fastlønn + eventuelle faste tillegg) og den prosentvise endringen dette er i henhold til lønnsmassen samt hvordan fordelingen er mellom fastlønn og tillegg. NB! Fordelt fastlønn og tillegg kan avvike fra beløpet som fremkommer i summeringsboksen over fagforeningens fordelte beløp. Her inkluderes kun den stillingsrad som er aktiv per virkningsdato for ansatte som har flere stillingsrader for en og samme stillingid (eksempelvis endringer frem i tid). EVRY AS 2013 Side 7 av 35

8 2.6. Søkefunksjoner Når du trykker på Søk vises antall rader i skjermbildet (default 20), og hvor mange rader som finnes totalt (her 13). Dersom totalt antall rader er flere enn det som vises det første skjermbildet kan brukeren nederst i bildet bla til neste visning. Det er mulig å overstyre visningen av maks 20 rader i skjermbildet ved å skrive inn det antall du ønsker i boksen til høyre for søkeknappen. Det ligger en begrensning på maks 99 rader. NB! Merk deg at hver person per stillingsid vises i skjermbildet. En person som har flere stillinger for det angitte tidsrom vil vises med flere rader. Dette gjelder også fremtidige endringer som er registrert i lønnssystemet for samme stillingsid. Dette betyr at ressursen kan ha flere rader dersom arbeidsforholdet er endret etter virkningsdato som er definert for forhandlingen. Stillingslinjene er spesifisert med dato fra og dato til per ressurs per stilling. All informasjon som vises i skjermbildet er lønnsdata som gjelder per virkningsdato og frem til i dag Feltforklaringer Oversikt over felter/funksjonsknapper i skjermbildet Krav : Felt Forhandling Fagforening Utvalg Vis utvidet søk Søk Beskrivelse Forhandlingsreferanse for den aktuelle forhandlingen. Fagforeningen som skal legge inn krav. Brukeren avgjør hvilke data som skal vises. Alle eller Ansatte med krav. Funksjonalitet som gir brukeren flere søkemuligheter og avgrensninger (se egen beskrivelse senere i dokumentasjonen). Klikk en gang til for å åpne utvidet søk. Henter frem resultat med X antall rader (basert på antall rader tilgjengelig for forhandlingen og fagforeningen) og viser resultatet over flere sider dersom det er flere treff enn 20 rader som er default EVRY AS 2013 Side 8 av 35

9 Antall rader Slett merkede Navn maksgrense per side. Hvor mange rader som skal vises i skjermbildet. 20 rader er default verdi. Krav som er lagt inn for den markerte raden blir slettet. Navn på ressurs. Tips! Dersom det er flere ressurser med samme navn, dra musepekeren over navnet for å få frem fødselsnummeret: St.kode Stillnr. Dato fra Dato til Ans./Vir. Tje./Fun. Stillingskode. Stillingsid som er knyttet til ressursen. Stillingsnummer dato fra. Stillingsnummer dato til. Konteringsdimensjon. Hva som vises er avhengig av kundens oppsett. Konteringsdimensjon. Hva som vises er avhengig av kundens oppsett. % Ressursens utlønningsprosent i aktuell stilling. Ans. % Type Ressursens ansettelsesprosent i aktuell stilling (avhenger av bruken av feltet hos kunde). Ansettelsestype for den aktuelle stillingen. Verdier avhenger av kundens oppsett. LR Dette tilsvarer Lønnsramme/kapittel. Kapittel/lønnsramme som er gjeldende for stillingen (basert på profesjon/stilling/med mer). Alt. Års./Løn. Løns.ans. Lønnsalternativ gjeldende for stillingen. Personens årslønn (fastlønn) gjeldende for stillingen. Ressursens lønnsansiennitet gjeldende for stillingen. Dersom lønnsansiennitetdato mangler i lønnssystemet vil systemet vise en default dato Virkningsdato minus 1 dag Lønn(F) Lønn Sum til. Sum til.% Ressursens lønn FØR forhandlingens virkningsdato. Ressursens årslønn (fastlønn) i kroner i 100 % stilling. Denne kolonnen kan være skjult avhenger av kundens oppsett. Ressursens årslønn (fastlønn) i kroner i reell stillingsprosent. Sum av alle tillegg som ressursen innehar (årsbeløp) i 100 %. Gjelder kun de tillegg som er lagt til grunn for forhandling. Sum av alle tillegg som ressursen innehar (årsbeløp) i reell stillingsprosent. Gjelder kun de tillegg som er lagt til grunn for EVRY AS 2013 Side 9 av 35

10 LR Alt. Års./løn. Krav(F) Krav Diff. Krav til. Sum krav Sum Diff Sum Diff prosent Diff prosent Zoom forhandling. Her registreres lønnsramme/kapittel for kravet. Denne kolonnen kan være skjult avhenger av kundens oppsett. Her registreres alternativet i lønnsrammen/kapittelet for kravet. Her registreres ny årslønn/lønnstrinn. Feltet kan være låst (systemet beregner årslønn/lønnstrinn basert på lønnsansiennitet) avhenger av kundens oppsett. Viser hvor mye kravet utgjør i fastlønn (uten tillegg) i 100 % stilling. Denne kolonnen kan være skjult avhenger av kundens oppsett. Viser hvor mye kravet utgjør i fastlønn (uten tillegg) i reell stillingsprosent. Viser differansen mellom dagens fastlønn og kravets fastlønn (beregnet utfra reell stillingsprosent). Viser kravet for eventuelle tillegg for den enkelte ressurs. Viser sum av krav for både fastlønn og tillegg. Viser sum av differanse mellom dagens fastlønn + tillegg og kravet for fastlønn + tillegg. Viser den prosentvise endringen mellom dagens fastlønn + tillegg og kravet for fastlønn+tillegg. Viser den prosentvise endringen i fastlønn. Åpner et nytt skjermbilde zoom ressurs for hver rad. Zoom må benyttes for å legge inn tillegg, begrunnelseskoder og kommentarer samt for å endre stillingskode for ressursen Søkeraden Søkeraden er den blå raden som vises i skjermbildet Krav. Her kan brukeren spesifisere og avgrense søket i de feltene som er hvite. Trykk på knappen Søk for å hente frem resultatet i skjermbildet. Felt Beskrivelse Avkryssingsboks Når du huker av i dette feltet velger du alle ressursene som vises i skjermbildet enten for sletting av krav eller for simulering av valgte rader. Vær OBS på at det kun er de som vises i skjermbildet som velges. Dersom EVRY AS 2013 Side 10 av 35

11 Navn St.kode du har flere sider så vil ikke de som ligger på de resterende sidene bli valgt. Her kan det søkes på Navn. Angis Hansen* hentes alle ressurser som heter noe med Hansen i etternavnet. Angis *kari* hentes alle ressurser som har kari som en del av navnet (fornavn, mellomnavn, etternavn). Angi stillingskode (henter alle ressurser og stillinger som har denne stillingskoden) eller bruk felthjelp. Stillnr. Ans./Vir. Tje./Fun. Type LR Alt. Angi stillingsid (henter alle ressurser som er knyttet til denne stillingsid) eller bruk felthjelp. Konteringsdimensjon. Definer verdi for å hente alle ressurser og stillinger som er knyttet til denne dimensjonen eller bruk felthjelp. Konteringsdimensjon. Definer verdi for å hente alle ressurser og stillinger som er knyttet til denne dimensjonen eller bruk felthjelp. Angi ansettelsestype for å hente alle ressurser som har stillinger for den aktuelle typen. Angi lønnsramme/kapittel for å hente alle ressurser og stillinger som er avlønnet i henhold til valgt verdi. Angi lønnsalternativ for å hente alle ressurser og stillinger som er avlønnet i henhold til valgt alternativ. Feltene i skjermbildet fungerer som i Excel og AGRESSO for øvrig så du kan flytte markøren mellom feltene ved å trykke TAB-tasten på tastaturet. EVRY AS 2013 Side 11 av 35

12 2.9. Utvidet søk For å få flere søke- og avgrensningsmuligheter kan du benytte deg av funksjonalitet tilgjengelig i utvidet søk. Velg Vis utvidet søk som ligger over knappen Søk. I utvidet søk kan du gjøre avgrensing på: NB! Ressurstype Arbeidstidsordning Stillingsnummer fra og til Stillingskode fra og til o Intervall søk på stillingskode er alfanumerisk (i motsetning til numerisk) slik at et søk fra 66 til 67 inkluderer stillingskode Stillingsprosent fra og til Lønnstrinn fra og til Fastlønn fra og til Lønnart(er) som er faste tillegg (dersom dette er definert i oppsettet) Kjønn Fødselsdato fra og til Ansiennitetsdato fra og til Ansatt fra og til Søkekriterier kan gå på på bekostning av ytelse. Hvis noen kriterier gir spesielt stort tap av ytelse, bør du vurdere om det er verdt å benytte dette søkekriteriet for avgrensningen (og heller vurdere andre kriterier for avgrensning). EVRY AS 2013 Side 12 av 35

13 EVRY AS 2013 Side 13 av 35

14 3. Fremlegge krav Du kan registrere krav på to måter: direkte i kravbildet eller i zoom ressurs Kurset viser eksempler på bruk av begge metodene Registrere krav på fastlønn direkte i kravbildet Hent frem ønsket utvalg som du skal legge inn krav på. Du kan enkelt legge inn krav til ny fastlønn for ansatte ved å skrive inn lønnsramme/kapittel, alternativ/underkapittel og lønnstrinn direkte i de hvite feltene. Lagre kravet ved å trykke på lagreknappen øverst til venstre i skjermbildet. NB! For kunder som kun forhandler på alternativ er det ikke mulig å legge inn lønnsramme/kapittel og lønnstrinn. EVRY AS 2013 Side 14 av 35

15 3.2. Registrere krav via zoom ressurs Klikk på zoom lengst til venstre på raden til ressursen du skal fremme krav på. Et pop-up boks fremkommer med detaljert informasjon for den valgte ressurs og stilling: I zoom ressurs har du følgende muligheter: registrere ny fastlønn endre stillingskode (avhenger av kundeoppsett) definere begrunnelseskoder for krav gi endringene prioritet skrive kommentar til krav EVRY AS 2013 Side 15 av 35

16 skrive kommentar til begrunnelse registrere nye/endre tillegg (avhenger av kundeoppsett) Husk å lagre alle endringene. Systemet gir brukeren en bekreftelse på at endringene er lagret. Etter vellykket lagring av endringer er det bare lukke zoom-bildet ved å klikke på krysset øverst til høyre i skjermbildet. Krav vedr. fastlønn og tillegg er deretter synlig i hovedskjermbildet. EVRY AS 2013 Side 16 av 35

17 Registrere ny fastlønn Registrer ny fastlønn for en ressurs ved å fylle ut feltene Lønnsr. (kapittel), Alt. (lønnsalternativ) og Lønnstr. (årslønn) Kommentar til krav Det er også mulig å legge til en kommentar til kravet (maks 250 tegn) i tekstboksen Kommentar til krav. Kommentar vil være synlig i krav-rapporten dersom dette er ønskelig Begrunnelse for krav Begrunnelsen for en lønnsjustering hentes ut fra avviket mellom dagens situasjon og virksomhetens målsetting. Dette gir grunnlag for felles begrunnelseskoder som må defineres før forhandlingsstart, og distribueres til partene i forhandlingen. Begrunnelseskoder for forhandlingene kan registreres i feltene Begr. og Begr.2. Det er også mulig å legge til en kommentar til begrunnelse (maks 250 tegn) i tekstboksen Kommentar til begrunnelse. Kommentar vil være synlig i krav-rapporten dersom dette er ønskelig. EVRY AS 2013 Side 17 av 35

18 Eksempler på begrunnelseskoder: Begrunnelses- Beskrivelse kode R L M O E D A V B I G K H F X S Oppnådd resultat for virksomheten Utøvelse av lederskap Måloppnåelse Betydelig organisatorisk endring Betydelige endringer i en stillings-, arbeids- og ansvarsområde Leveringsdyktighet Mestring av oppgaver/ansvar Endringsvillig/orientert Bidrag til effektivisering Resultatoppnåelse/arbeidsinnsats Generell samarbeidsevne (tverrfaglighet) Kompetanseheving etter- og videreutdanning Rekruttere og beholde arbeidstakere Spesialfunksjoner (prosjekt/funksjonstillegg) Sammenlignbare stillinger Seniortiltak Prioritet I feltet Pri kan du foreta en prioritering av de krav som legges inn. Systemet tar ikke hensyn til denne prioriteringen for beregning eller overføring. Dette feltet er kun for egen informasjon. EVRY AS 2013 Side 18 av 35

19 Endring av stillingskode I zoom ressurs er det også mulig å endre stillingskoden for den ansatte (dersom dette er definert i kundens oppsett). Dette gjøres ved å velge ny stillingskode fra nedtrekksmenyen i feltet Stillingskode. De stillingskoder som er tilgjengelig er de koder som er definert i lønnssystemet Endre på eksisterende krav Dersom du ønsker å endre på krav som allerede er registrert og lagret gjør du dette ved å overskrive det eksisterende og lagre på nytt. Tidligere registrerte krav blir IKKE lagret som historikk. Dersom det er behov for å dokumentere tidligere krav kan dette gjøres ved å ta ut rapporter for krav. Rapportene kan også eksporteres til Excel. Lagre dokumentet i ønsket format, og gi hver enkelt rapport en navnbeskrivelse som gir informasjon om dato for krav og eventuelt hvilken type krav det er (krav 1, krav 2 osv.). Se eget kapittel for nærmere beskrivelse av funksjonalitet omkring rapporter Slette krav Du kan enkelt slette et krav som er registrert på en ressurs. Dette gjøres ved å markere/huke av i avkrysningsboksen til venstre for zoom og deretter trykke på knappen Slett merkede. EVRY AS 2013 Side 19 av 35

20 . Du vil få spørsmål om du virkelig ønsker å slette. Endelig sletting skjer ved å svare OK på spørsmålet i pop-up boksen Registrere krav på tillegg i zoom Kunder som ikke benytter lønnsforhandlingsmodulen for faste tillegg kan se bort i fra dette delkapittelet. Registrere krav på nye tillegg, endring eller sletting av eksisterende tilegg gjøres i zoom ressurs. Det er også mulig å endre beløp for eksisterende tillegg ved hjelp av simuleringsfunksjonen som blir nærmere beskrevet i neste kapittel. Det er mulighet for å legge inn tillegg som alltid beregnes i 100% og tillegg som er avhengig av ressursens stillingsprosent. Hva som benyttes av tillegg i din organisasjon må du få informasjon om fra den/de som er ansvarlige for lønnsforhandlingen Endre beløp på et eksisterende tillegg For å endre på beløpet på et eksisterende tillegg må brukeren overskrive det eksisterende beløpet med et nytt årsbeløp. EVRY AS 2013 Side 20 av 35

21 Eksempel: Vedkommende har i dag et tillegg på NOK og dette skal økes til NOK Det eksisterende tillegget fremkommer i zoom bildet. Til å begynne med er feltverdi for gammelt beløp og nytt beløp likt. Legg merke til at du kun har anledning til å registrere i feltet for Nytt beløp : Endre beløp ved å legge inn NOK i feltet Nytt beløp. Husk å lagre Registrere nye tillegg Du legger inn nytt tillegg for en ressurs ved å trykke på knappen Nytt tillegg. EVRY AS 2013 Side 21 av 35

22 I nedtrekksmenyen ser du hvilke tillegg som er tilgjengelige. Velg aktuelle tillegg og definer årsbeløp som vedkommende skal ha. Dato fra settes automatisk lik virkningsdato for forhandlingen og med stoppdato lik (systemets uendelige dato) Slette eksisterende tillegg Det er mulig å fjerne et eksisterende tillegg fra lønnsforhandlingsmodulen. Tillegget opphører fra og med virkningsdato på forhandlingen. Vi anbefaler likevel på det sterkeste at dette gjøres fra lønnssystemet. Imidlertid kan du enkelt fjerne tillegg som er gitt under forhandlingene. De tillegg som er gitt under forhandlingene har startdato lik virkningsdato for forhandlingen. Disse har heller ikke noe beløp i kolonnen Gammelt beløp. EVRY AS 2013 Side 22 av 35

23 For å slette setter du et kryss til venstre for det tillegget som skal fjernes og deretter å trykke på knappen Slett merkede tillegg. Etter lagring blir tillegget strøket og en ny knapp Angre er synlig i skjermbildet. Du kan når som helst gi vedkommende det slettede tillegget tilbake ved å trykke på angreknappen. Tillegget blir så aktivt igjen. 4. Simulering av krav I hovedskjermbildet er det en simuleringsboks bestående av fire faner. EVRY AS 2013 Side 23 av 35

24 Det er mulig å simulere lønn, lønnsramme/lønnsalternativ, faste tillegg og fastlønn (tilgjengelige faner avhenger av kundens oppsett). For å kunne aktivisere simuleringsfunksjonen må forhandling, fagforening og utvalg være valgt for å kunne få opp et result som det kan simuleres på. Felles for alle simuleringsfunksjonene er at du må markere de ressurser som du ønsker skal inkluderes i simuleringen og deretter trykke på knappen Kalkuler. Dersom du vil simulere på hele utvalget (dvs. ikke bare de ressurser som er synlig i skjermbildet) er det ikke nødvendig å huke av alle radene i forkant. Du trykker i stedet på knappen Kalkuler alle. Det er verdt å merke seg at funksjonalitet for Kalkuler alle forutsetter at det faktisk er mulig å beregne den simulering som brukeren ønsker å gjennomføre. Dersom det er avvik på mer enn 1 rad avbrytes simuleringen. En pop-up genereres i skjermbildet med oversikt over hva som er årsaken til at simuleringen avbrytes og hvilke ressurser dette gjelder. Det er også mulig å eksportere listen til Excel ved å trykke på ikonet Eksporter. EVRY AS 2013 Side 24 av 35

25 Uavhengig om brukeren har trykket Kalkuler eller Kalkuler alle, gjør systemet en beregning av hva økningen i fastlønn og/eller tillegg vil koste og resultatet fremkommer øverst i skjermbilde til venstre for simuleringsboksen. Du lagrer simuleringen ved å trykke på knappen Lagre i simuleringsboksen. Når du lagrer oppdateres summeringsboksen Fordelt beløp fagforening. Dette beløpet justeres etter stillingsprosenten til ressursene. Kravbeløpet og differansen mellom lønn i dag og krav beregnes i kolonnene Krav og Diff. EVRY AS 2013 Side 25 av 35

26 4.1. Simuler Lønn For kunder som ikke har oppsett lønnstrinn ser fane Simuler lønn slik ut: Feltforklaring: Felt Beløp Beskrivelse Legg inn beløp som du ønsker å simulere på i feltet Beløp. Alle merkede rader eller alle rader skal ha NOK X mer i fastlønn. Det må angis beløp eller prosent. Ikke begge deler i en og samme simulering. % Definer prosentvis økning i feltet %. Ved kommatall må heltall og desimaltall skilles med kommategn. Eksempelvis 3,50. Simuler lønn i dag på Alle merkede rader eller alle rader skal ha X% økning av fastlønn. Det må angis beløp eller prosent. Ikke begge deler i en og samme simulering. Ved kryss beregnes økningen ut i fra dagens fastlønn. Dersom det ikke settes kryss, kan du fortsette å simulere på topp av allerede eksisterende krav. EVRY AS 2013 Side 26 av 35

27 For kunder som kun forhandler på alternativ ser fanen slik ut: Feltforklaring: Felt Ant.Alternativ økning Simuler på lønn i dag Beskrivelse Legg inn antall lønnsalternativ opp som du ønsker å simulere på i feltet Ant.alternativ økning. Alle merkede rader eller alle rader skal ha X antall lønnsalternativ økning. Ved kryss beregnes økningen ut i fra dagens fastlønn. Dersom det ikke settes kryss, kan du fortsette å simulere på topp av allerede eksisterende krav Simuler Lønnsramme/Kapittel Feltforklaring: Felt Beskrivelse Lønnsramme Legg inn ny lønnsramme for utvalgte rader eller alle. Alternativ Legg inn nytt lønnsalternativ for lønnsramme for utvalgte rader eller alle Simuler tillegg For å kunne simulere på tillegg MÅ utvalget i simuleringen allerede ha dette tillegget. Dersom ressursen ikke har tillegget fra før gir systemet melding om dette og all simulering avbrytes (likt som ved simulering av lønn). EVRY AS 2013 Side 27 av 35

28 NB! I de tilfeller der ressursen har flere tillegg (ulikt beløp) på samme lønnart skal begge tilleggene inngå i simuleringen. Ressursen blir dermed tildelt det dobbelte eller mer av angitt beløp. Feltforklaring: Felt Beløp Beskrivelse Legg inn et årsbeløp for et eller flere tillegg. Lønnart(er) Velg tillegg fra nedtrekkslisten. Det er fullt mulig å velge flere tillegg og simulere på disse i en og samme operasjon Simuler fastlønn Du har også mulighet for å simulere på fastlønn. Feltforklaring: Felt Full lønn Beskrivelse Legg inn nytt årsbeløp (fastlønn) for markerte ressurser eller alle. EVRY AS 2013 Side 28 av 35

29 5. Rapport for krav Så lenge forhandlingsstatusen er satt til Krav eller Krav+Forslag er det mulig å ta ut en rapport over alle registrerte krav. Rapporten er tilgjengelig under menypunktet Rapporter. Rapporten bestilles fra skjermbildet Krav. Parameter Forhandling Fagforening Stillingskode F.o.m. Ansvarssted (overskrift avhenger av kundeopsett) T.o.m.ansvarssted (overskrift avhenger av kundeoppsett) Tjenestested/funksjon (overskrift avhenger av kundens oppsett) Navn Fødselsnummer Verdi Velg forhandlingsreferanse fra nedtrekksheisen. Velg fagforening. Du kan avgrense rapporten til kun å vise ressurser og stillinger som er knyttet til angitt stillingskode. Du kan avgrense rapporten til kun å vise ressurser og stillinger som er knyttet til angitt konteringsverdi (evt. innenfor definert intervall). Du kan avgrense rapporten til kun å vise ressurser og stillinger som er knyttet til angitt konteringsverdi (evt. innenfor definert intervall). Du kan avgrense rapporten til kun å vise ressurser og stillinger som er knyttet til angitt konteringsverdi. Du kan avgrense rapporten til kun å vise en ressurs. Du kan avgrense rapporten til kun å vise en ressurs. EVRY AS 2013 Side 29 av 35

30 Utvalg Rapportkommentar Velg alle eller kun ansatte med krav. Du kan selv velge om du vil legge inn en kommentar som vil fremkomme i rapporten. Rapporten kan bestilles i PDF format og/eller i Excel. Trykk på for PDFformat og for Excel-format. Ved bestilling av rapportene startes en serverprosess SPR07. Systemet gir informasjon om hvilket ordrenummer som er generert. Sjekk ordrestatus ved å klikke på Mine bestilte rapporter. Et nytt skjermbilde blir tilgjengelig. Her ser brukeren alle rapporter som han/hun har bestilt. Feltforklaring: Felt Rapport DM Best.nr. Planlagt Ferdig Serverkø Beskrivelse Fullt rapportnavn Rapportforkortelse Ordrenummer Dato for når rapporten ble bestilt Dato for når rapporten ble ferdigstilt Hvilken serverkø rapporten kjøres på. EVRY AS 2013 Side 30 av 35

31 Filnavn Status Rapportresultatfil Status på rapporten Mulige verdier er: Aktiv Rapporten er bestilt men står i kø Ferdig Rapporten er ferdigstilt Ikke avsluttet Rapporten er under bearbeiding Trykk på Oppdater øverste til venstre i skjermbildet for å oppdatere skjermbildet. Status endres til Ferdig etter at brukeren har oppdatert skjermbildet. Dobbeltklikk på linjen med aktuelt bestillingsnummer for å se rapportresultatet Rapporten i PDF-format Du får spørsmål om du ønsker å åpne eller lagre rapporten. Trykk Cancel om du ikke ønsker å se rapportresultatet likevel. Rapporten lister ut ansatte (med eller uten krav) per ansvarsområde og fagforening. EVRY AS 2013 Side 31 av 35

32 Øverst på første side ser vi bestillingsparametrene for rapporten. På siste side summeres krav fordelt mellom kvinner og menn samt hvordan totalbeløpet er fordelt på tillegg og årslønn og prosentvis fordeling i forhold til potten. Vi gjør oppmerksom på at dersom fødselsdato ikke er registrert i lønnssystemet vil ressursen fremkomme i rapporten med dummy fødselsdato Rapporten i Excel-format Du får spørsmål om du ønsker å åpne eller lagre rapporten. Trykk Cancel om du ikke ønsker å se rapportresultatet likevel. EVRY AS 2013 Side 32 av 35

33 Excel-rapporten er inndelt i tre hoveddeler. Første del viser basisopplysninger omkring den ansatte og tilhørende stilling. Vi gjør oppmerksom på at dersom fødselsdato ikke er registrert i lønnssystemet vil ressursen fremkomme i rapporten med dummy fødselsdato Andre del viser lønnsopplysninger før forhandlingen. Tredje del viser kravet og beregningen av differansen mellom krav og nåværende lønn. EVRY AS 2013 Side 33 av 35

34 EVRY AS 2013 Side 34 av 35

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag...

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 3 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 4 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 2.1. VELG FORHANDLING... 5 2.2. VELG UTVALG... 6 2.3. ANSVARSOMRÅDETS

Detaljer

1. INNLEDNING... 4 2. SKJERMBILDET TILBUD... 6 3. FREMLEGGE TILBUD... 15. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 19

1. INNLEDNING... 4 2. SKJERMBILDET TILBUD... 6 3. FREMLEGGE TILBUD... 15. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 19 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 4 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 5 2. SKJERMBILDET TILBUD... 6 2.1. VELG FORHANDLING... 6 2.2. VELG FAGFORENING... 7 2.3.

Detaljer

EVRY AS 2013 Side 1 av 65

EVRY AS 2013 Side 1 av 65 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. OM DOKUMENTASJONEN... 3 1.2. OM MODULEN... 3 1.3. UTTREKK AV DATA FRA LØNN... 3 1.4. OPPDATERING AV LØNNSYSTEMET VED FORHANDLING SLUTT... 4 1.5. SENTRAL OG LOKAL

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

Organisasjonsstruktur 2012.1

Organisasjonsstruktur 2012.1 Visma Enterprise HRM Organisasjonsstruktur 2012.1 Redigert 31.8.12 En helthetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 2 Grunndata... 3 2.1 Karttyper...

Detaljer

WinTid g2 - brukerdokumentasjon

WinTid g2 - brukerdokumentasjon 5.5.0 WinTid g2 - brukerdokumentasjon Logica Norge AS 1.0 Dashboard - brukerdokumentasjon i Innhold WinTid g2 1 Logg inn... 1 Personell... 2 Oppfølging og godkjenning... 2 Ansatte resultater... 7 Daglig

Detaljer

Leder selvbetjening rapporter

Leder selvbetjening rapporter Leder selvbetjening rapporter Sist oppdatert: 02.07.15 RAPPORTER Organisasjon Organisasjonsstruktur med stillinger og personer Utvikling i arbeidsstokken Bemanningsplan Personal Medarbeideroversikt Kommunikasjonsliste

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV... 4 4. AJOURHOLD REFUSJONSKRAV... 9 5 OPPFØLGING REFUSJON...

1. INNLEDNING... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV... 4 4. AJOURHOLD REFUSJONSKRAV... 9 5 OPPFØLGING REFUSJON... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 1.1 FORUTSETNINGER... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 2.1 GRAFISK FREMSTILLING... 2 2.2 KORT FORKLARING... 2 2.3 MENYSTRUKTUR... 3 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV...

Detaljer

Visma Enterprise - Økonomirapportering

Visma Enterprise - Økonomirapportering Visma Enterprise - Økonomirapportering Versjon 2012 II Visma Enterprise - Økonomirapportering Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2013.1. Rekruttering

Visma Enterprise HRM. Versjon 2013.1. Rekruttering Visma Enterprise HRM Versjon 2013.1 Rekruttering Sist oppdatert 30.05.2013 Enterprise HRM Rekruttering Side 2 av 119 Innholdsfortegnelse 1 Enterprise Rekruttering... 5 1.1 Overordnet beskrivelse... 5 1.2

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett

Visma Enterprise - ebudsjett Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2011 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Business Online - Generelt Toppmeny I Business Online kan du navigere til programmets mange funksjoner på forskjellig måte. Du finner bl.a. inngangen til funksjonene i toppemenyen. Toppmenyen er delt i

Detaljer

1 Generelt...3. 1.1 Søk i tabeller...3. 1.2 Sortering av rader...3. 1.3 Hurtignavigering...3. 1.4 Sidenavigering...4. 1.5 Brukerkonto...

1 Generelt...3. 1.1 Søk i tabeller...3. 1.2 Sortering av rader...3. 1.3 Hurtignavigering...3. 1.4 Sidenavigering...4. 1.5 Brukerkonto... Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1 Generelt...3 1.1 Søk i tabeller...3 1.2 Sortering av rader...3 1.3 Hurtignavigering...3 1.4 Sidenavigering...4 1.5 Brukerkonto...4 1.5.1 Endre brukeropplysninger...4

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2014 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Brukermanual Visma TendSign Pro

Brukermanual Visma TendSign Pro Brukermanual Visma TendSign Pro VISMA COMMERCE +47 40 00 68 14 support.tendsign@visma.no www.tendsign.com Innholdsfortegnelse 1. Visma TendSign Anskaffelse... 2 2. Innloggning til Visma TendSign... 3 3.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Grunnkurs i Felles Studentsystem

Grunnkurs i Felles Studentsystem Grunnkurs i Felles Studentsystem 1. INNLEDNING... 1 1.1 STARTE OPP FS. LOGGE INN MED BRUKERNAVN OG PASSORD... 1 1.2 GENERELT OM FS... 2 1.3 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER... 3 2. HOVEDMENYEN... 4 2.1

Detaljer

NIR-HÅNDBOKA. Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister

NIR-HÅNDBOKA. Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister NIR-HÅNDBOKA Praktisk guide til registrering i Nasjonalt Introduksjonsregister Sist oppdatert 18.03.2015 Håndboka vil bli løpende oppdatert etter behov. Innhold Introduksjon til NIR... 3 Hva er NIR?...

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Contempus.Invoice Versjon 2007

Contempus.Invoice Versjon 2007 Kursdokumentasjon for godkjennere Contempus.Invoice Versjon 2007 Contempus AS Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse Generell informasjon 3 Pålogging... 3 E-læringspakke og brukerdokumentasjon... 3 Velkommen

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer