Mamut Kunnskapsserie, nr Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE"

Transkript

1 Mamut Kunnskapsserie, nr Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

2 2 INNLEDNING INNHOLD Effektiv bilagsregistrering med Mamut Business Software 1 INNLEDNING Effektiv bilagsføring med Mamut Business Software Føring av bilag Redigering av bilag Kontroll og reversering av bilag overført til Hovedbok BRUKERINNSTILLINGER Tilpass dine rutiner gjennom brukerinnstillingene Kolonner Funksjoner Nytt bilag ved balanse Arve bilagstekster Dato styrer periode Dato/periodekontroll Valuta dato kontroll Standard fokus Tips for effektiv og sikker føring av bilag Inngående faktura Bankbilag Tips til effektiv bruk av numerisk tastatur Knapperaden Bruk av hurtigtaster ved bilagsregistrering

3 INNLEDNING 3 1 INNLEDNING 1.1 Effektiv bilagsføring med Mamut Business Software 1 M Vi håper dette heftet kan bidra til at du på en effektiv måte får svar på dine spørsmål rundt bilagsregistrering i Mamut Business Software. Fra og med versjon 7.0 av Mamut Business Software har vi endret rutinene for bilagsregistrering. I dette heftet skal vi se nærmere på hvordan disse endringene gir deg sikrere og mer effektive rutiner ved registrering, kontroll og redigering av bilag. Vi skal også se på hvordan du enkelt kan kontrollere og reversere bilag fra hovedboken direkte fra modulen for Bilagsregistrering. I tidligere versjoner har alle bilag blitt ført direkte i en liste som kontrolleres og redigeres før de overføres til hovedboken. Dette skillet mellom bilagsregistrering og hovedbok finner du fremdeles i programmet. For å gi deg økt kontroll over hvert enkelt bilag, er vinduet du registrerer bilaget i delt i to. Når et bilag fullføres blir det overført til en egen, ny bilagsliste og gjør plass til neste bilag. Det er fremdeles enkelt å hente bilag frem igjen fra listen om du ønsker å redigere beløpene eller slette og legge til linjer. Gjennom dette systemet får du full fokus på ett og ett bilag, og du har visuell kontroll på at bilaget balanserer og inneholder korrekt informasjon. Bilagene registreres ett om gangen i øvre del av vinduet, hvor du har full kontroll over alle variabler som bilagsart, dato og periode. Registrerte bilag legges ned i denne listen. Skal de siden redigeres, hentes de opp i vinduet overfor. Du er da sikker på at endringene kun har innvirkning på ett bilag, slik at de øvrige bilagene forblir uendret.

4 4 INNLEDNING 1.2 Føring av bilag All overordnet informasjon, som bilagsnummer, bilagsart, dato og periode, er samlet øverst i vinduet og gjelder kun for det aktive bilaget. For hvert nye bilag du oppretter kan du justere denne informasjonen og til enhver tid ha full kontroll på hva som er gjeldende. 1.3 Redigering av bilag Den nye delingen mellom det aktive bilaget og bilagslisten øker også oversikten når du skal redigere bilagene. Selv om det er blitt enklere å kontrollere bilagene etter hvert som de registreres er det fremdeles anbefalt å kontrollere bilagene, før du overfører dem til hovedboken. Mulighetene for å redigere informasjon direkte i bilagene er utvidet og du slipper å slette hele bilaget for så å legge det inn på nytt. Ved å dobbeltklikke på et bilag i bilagslisten flyttes det opp til registreringsvinduet. Du kan nå endre overordnet informasjon som bilagsart, dato og periode uten at resten av bilagslisten blir affektert. Om du sletter eller legger til linjer ser du med en gang virkningen det har for enkeltbilaget. For at endring av overordnet informasjon fra bilag til bilag skal gå raskere kan du la perioden styres av datoen du setter. Det blir dermed færre steg å gå gjennom for hvert bilag, noe du særlig vil merke ved føring av store mengder bilag. Siden bilaget du fører er skilt fra de som ligger i listen får du enklere oversikt over hvilke linjer som inngår i bilaget. Debet og kredit summeres kun for dette bilaget og du vil ikke være i tvil om hva som inngår i summen. Samlet saldo etter posteringer fra hovedbok og bilagsregistrering vises også for hver konto du benytter. Når du er ferdig med et bilag blir det mye enklere å sjekke at alt er korrekt. Det lar seg ikke lenger gjøre å forlate et bilag uten at det er i balanse. Vi har også flyttet valg av regnskapsår til knapperaden. I de periodene du fører vekselvis på to regnskapsår slipper du usikkerheten rundt hvilket år de forskjellige bilagene plasseres i. Vinduet viser bare bilag fra ett regnskapsår om gangen. Bilagene fra de andre regnskapsårene skjules og det er ingen tvil om hvilke bilag som hører sammen og hvilke som ikke gjør det. Det er også mulig å endre kontonummer, selv på kontoer med avgiftsbehandling, og du kan overstyre avgiftskoden på hvilken som helst linje. Dette gir igjen umiddelbar virkning på avgiftsberegningen slik at du ser hvilken effekt endringen har på bilaget. Dersom bilaget ikke balanserer, eller det har oppstått andre feil etter endringene, får du også automatisk beskjed om dette.

5 INNLEDNING Kontroll og reversering av bilag overført til Hovedbok Gjennom en sikrere og mer kontrollert bilagsføring har du større grunn til å stole på at bilagene er korrekte før du overfører dem til hovedboken. Hovedboken skal være et pålitelig grunnlag for videre rapportering og analyse av regnskapet og er derfor låst for endringer. Bilag som er overført til hovedboken kan ikke slettes eller endres på noen måte. Likevel kan det hende du må korrigere bilag fra hovedboken. Den eneste måten du kan gjøre dette på er å føre et motkonteringsbilag. Dette betyr at du fører et nytt, lignende bilag, men med motsatte fortegn. Endringen i saldo på kontoene i det opprinnelige bilaget vil således bli annullert. 1 b Denne prosedyren blir nå forenklet ved at du kan hente opp bilag fra hovedboken direkte i bilagslisten, for så å reversere bilaget. Bytt fra Bilagsregistrering til Hovedbok (se markering til høyre på bildet nedenfor). Gjennom søkevinduet finner du lett frem til relevante bilag, og du kan raskt og effektivt føre motkonteringsbilaget. Opprett et nytt bilag i registreringsvinduet og klikk på krysset for å reversere bilaget. Alle linjene fra hovedbokbilaget blir nå kopiert inn i det nye bilaget samtidig som beløpene føres negativt (debet føres som kredit og omvendt). Alle innstillinger vil nå være likt originalbilaget og korrigeringen gjennomføres på en forsvarlig måte samtidig som du sparer tid.

6 6 INNLEDNING 2 BRUKERINNSTILLINGER 2.1 Tilpass dine rutiner gjennom brukerinnstillinger Gjennom brukerinnstillingene finner du flere muligheter for å tilpasse rutinene rundt bilagsregistreringen. Om du setter deg inn i alle mulighetene, kan du prøve deg frem til du finner den kombinasjonen som best passer til dine vaner og behov. Dette kan spare deg for mye tid ved at du effektiviserer selve registreringsprosessen. 2.2 Kolonner I første rekke kan du velge hvilke Kolonner som skal vises i registreringsvinduet. Du kan også velge hvilke kolonner som skal ha Fokus, noe som betyr at markøren stopper i feltet for registrering eller endring av data. Kolonner som vises i informasjonsøyemed trenger man derfor ikke å ha i fokus. Dette gjelder blant annet kolonner som viser data fra andre registre eller data som du registrerer som Fakturainformasjon. g NYTT BILAG VED BALANSE Hver gang et bilag balanserer lagres eksisterende bilag og gir deg et nytt bilagsnummer. Dette gjør at selve registreringen går raskere. Samtidig stiller funksjonen større krav til at du senere går gjennom og kontrollerer bilagene, før du overfører dem til Hovedbok ARVE BILAGSTEKSTER Denne funksjonen vil bare fungere om du benytter deg av Motkonto og fører to bilagslinjer om gangen. Beskrivelsen du fører inn i den første bilagslinjen vil da kopieres over i linjen som posteres mot motkonto DATO STYRER PERIODE Ved endring av dato vil denne funksjonen knytte bilaget til perioden som datoen faller inn under. Du slipper da å stoppe i periodefeltet for hvert bilag DATO/PERIODEKONTROLL Dersom dato for bilaget ikke faller inn under perioden, vil du få melding om dette gjennom denne funksjonen. Den sperrer likevel ikke for føring på avvikende perioder VALUTA DATO KONTROLL Valutakursene du oppgir i Valutaregisteret registreres med en gyldighetsperiode. Om du fører bilag i en fremmed valuta utenfor denne perioden vil du få melding om dette. På samme måte som ved dato/periodekontroll, kan du fremdeles se bort fra meldingen om du vil benytte den gamle valutakursen. 2.3 Funksjoner Du kan også slå av eller på forskjellige funksjoner som styrer automatikken til vinduet. På denne måten kan du tilpasse arbeidsflyten etter dine krav til sikkerhet eller ønske om effektiv registrering. 2.4 Standard fokus Standard fokus bestemmer hvor markøren skal starte når du oppretter et nytt bilag. Her kan du velge mellom Bilagsdato, Bilagsart, Periode og Bilagslinje. Valg av Bilagslinje vil plassere markøren i kontokolonnen. 2

7 INNLEDNING Tips for effektiv og sikker føring av bilag Den nye måten å føre bilag på gjør at du kan effektivisere dine egne rutiner. Kanskje du nylig har gått over fra et annet verktøy for bilagsregistrering eller du nettopp har begynt å føre bilagene dine selv. Gjennom dette eksempelet vil vi vise deg hvordan bilagsføringen kan gjøres så effektiv som mulig. 3.2 Inngående faktura Først justerer han vinduet til å vise kolonnene han behøver ved registrering av Inngående Faktura (IF). Dette gjør han gjennom Brukerinnstillinger. Her velger han også at kolonnene han må endre skal ha Fokus. Fokus betyr at markøren ikke hopper over kolonnen ved registrering. PEDER SETTER OPP VINDUET PÅ DENNE MÅTEN: Peder Ås fører regnskapet sitt etterskuddsvis. Det vil si at han samler opp alle bilag og registrerer dem i slutten av hver måned. Peders bilag består av flere leverandørfakturaer og diverse bankbilag etter betaling til leverandører og innbetalinger fra kunder. Peder er nøye med å sortere bilagene etter hvilken bilagsart de tilhører. Han ender derfor opp med to bunker: Fakturaer fra leverandørene i én bunke og konteringsbilag fra banken i én bunke. Etterpå sorterer han hver bunke etter dato. Peder registrerer alle inngående fakturaer først. Det vil da bli mye enklere å registrere bankbilagene, som da kan knyttes direkte mot disse fakturaene. Motkonto: Det lønner seg å bruke dette feltet ettersom Inngående Faktura ofte kun kostnadsføres mot én konto. Fakturanummer: Peder vil gjerne sjekke at fakturanummeret som legges i bilaget er korrekt. Han kan ikke føre fakturanummeret direkte og kan derfor heller ikke velge Fokus. Avgiftsbehandling: Skal også kontrolleres, men siden kontoene automatisk setter riktig avgiftskode velger han heller ikke Fokus her. Avdeling: Peder skal fordele kostnadene på forskjellige avdelinger så her velger han å ha Fokus. Peder jobber ikke prosjektbasert og ingen av hans utenlandske kontakter har fakturert ham denne perioden. Han velger derfor å ikke vise kolonner for prosjekt og valutakode. I tillegg velger han at dato styrer periode. Perioden for bilaget settes da automatisk til måneden for datoen han setter. Når han starter føringene av bilagene bruker han venstre hånd for å bla i bilagene, mens høyre hånd ligger trygt på det numeriske tastaturet, hvor han finner alle hurtigtastene. Peder starter med en faktura for abonnement på Aftenposten.

8 8 INNLEDNING SLIK GJØR PEDER: For å opprette første bilag trykker han på [] Han trykker så [*] til Inngående faktura står som bilagsart Markøren står nå i datofeltet, og Peder skriver 1502, som er datoen på det første bilaget Peder trykker igjen på [] for å flytte markøren til kontofeltet i bilagslinjen Konto 2410 krever at Peder velger en leverandør for registrering av reskontroinformasjon. Peder sparer en operasjon ved å taste inn leverandørnummeret, 10001, direkte Riktig leverandør er funnet og Peder registrerer fakturainformasjon: La oss oppsummere hva Peder har tastet inn for å registrere fakturaen: [] [*] [1502] [] [Leverandørnummer] [Enter] [Fakturanummer] [] [Motkonto] [Enter] [ ] [Enter] [500] [] Peder fyller inn som er fakturanummeret. Resten av informasjonen i vinduet følger automatisk av bilagsdatoen og kontaktinnstillingene Han lukker vinduet ved å trykke [] Bilagslinjen er nå oppdatert med 2410 Leverandørgjeld som konto. Fakturanummeret er også lagt inn i rett kolonne og i beskrivelsesfeltet sammen med leverandørnavnet. Med Fokus i kolonnen for Motkonto skriver Peder 6840 for å postere på kontoen for Aviser, tidskrifter med mer Peder trykker [Enter] som legger 6840 inn som motkonto, og Fokus flyttes til Avdelingsfeltet Med piltasten [ ] velger han Administrasjon som avdeling og trykker [Enter] for å gå videre Kolonnen Kredit er standard Fokus for konto 2410, og markøren flytter seg hit Peder taster inn 500 som er beløpet på fakturaen, og trykker [] IF 1 (Inngående faktura) har nå flyttet seg ned i bilagslisten, Peder får Fokus i datofeltet og er klar til å føre IF 2 bilag. Han beholder Bilagsart og Dato fra forrige bilag. De neste bilagene er fra samme måned og han trenger kun å endre de to første sifrene. [] gir han et nytt bilag [15] for å skifte dato, og [] [Leverandørnummer] for å føre en regning fra en annen leverandør og [Enter] [Fakturanummer] og [] [Motkonto] [Enter] [Beløp] i kreditfeltet og [] og til slutt [] for å få opp nok et bilag Slik kan Peder fortsette å føre alle sine inngående fakturaer på en effektiv måte.

9 INNLEDNING 9 3 Han avslutter med å overføre alle inngående fakturaer til hovedboken. Reskontroen vil da oppdateres med de nye postene og de tilhørende betalingene kan knyttes mot dem. 3.3 Bankbilag Før Peder går over til å føre bankbilagene sine gjør han noen raske tilpasninger i brukerinnstillingene sine. Bilagsarten Bank (B), er en betalingsbilagsart som benyttes ved bilagsføring av betaling mot reskontro. De åpne postene, som vi registrerte som inngående faktura, foreslås til lukking ved valg av en kontakt. Etter siste overføring til hovedbok er vinduet tomt og et nytt bilag må opprettes. PEDER SKRIVER DA: [] for å opprette et nytt bilag seks ganger på [/] for å bytte fra Inngående Faktura til bilagsarten B (Bank) [28] for å skifte dato og [] [Fakturanummer] direkte i kolonnen for konto og [Enter] [Motkonto] og [Enter] [] for å bekrefte beløpet som foreslås fra den opprinnelige fakturaen og til slutt [] for å opprette neste bilag Avgiftsbehandling: Han fjerner visningen av kolonnen da denne ikke er relevant her. Avdeling: Fjernes også da han ikke fordeler balansepostene på avdelinger. Det er to ting vi skal legge merke til her. Ved å taste inn fakturanummeret direkte i kontokolonnen hentes den aktuelle leverandøren automatisk fra reskontro. Beløpet fra den åpne posten fylles også inn i korrekt kolonne. Denne fremgangsmåten kan benyttes for å registrere betalinger på både Inngående og Utgående faktura.

10 10 INNLEDNING Tips til effektiv bruk av numerisk tastatur Om du spør en pianist om hvordan hun husker alle notene hun skal spille, blir du sannsynligvis møtt med et skuldertrekk. All motorikken ligger i fingrene og det eneste pianisten har i hodet når hun fremfører et verk er selve musikken. Det samme prinsippet gjelder ved føring av bilag. Etter hvert som du lærer deg å beherske hurtigtastene som ligger i det numeriske tastaturet, 4 vil all registreringen gå tilnærmet automatisk. Det eneste du behøver tenke på er at dato, konto og beløp blir korrekt. I Mamut Business Software skal du kunne gjøre det meste av jobben med én registreringshånd og du har alle nødvendige taster på det numeriske tastaturet. Endrer bilagsart til den forrige i listen Kopierer beskrivelsen fra linjen over (markøren må stå i kolonnen for Beskrivelse). Endrer bilagsart til den Neste i listen Åpner Kontoplanen (hvis du står i kontokolonnen) Nytt bilag, begynner på nytt bilagsnummer hvis forrige er i balanse Lukke fakturainformasjonsvinduet (etter at fakturanummeret er tastet inn) Balanserer bilaget ved å postere differansen mellom debet og kredit til siste linje i bilaget. (Du må stå i kolonnen for debet eller kredit på den siste linjen) Plasserer valgt konto, kunde eller leverandør fra vinduet Kontoplan/Kontakter Flytter deg til neste felt som har Fokus (settes gjennom Generelle Innstillinger) Plasserer markøren i fokus i feltet for Bilagsdato om du skal endre denne når du er i gang med et bilag. Trykker du en gang til, flytter markøren seg tilbake til bilaget. Plasserer markøren i fokus i feltet for valg av Periode om du ønsker å endre denne i et bilag. Trykker du en gang til, flytter markøren seg tilbake til bilaget.

11 INNLEDNING Knapperaden I knapperaden i bilagsregistrering finnes også en rekke funksjoner hvor det er lagt inn hurtigtaster. Her finner du en rask oversikt over de viktigste tastene. TIPS: Om du beveger musen over en hvilken som helst knapp i Mamut Business Software, får du alltid opp en såkalt ToolTip, som inneholder informasjon om hva som er hurtigtasten. (Ctrl D) Slette (Ctrl K) - Åpner kontoplanen (Ctrl H) - Overføring til hovedbok 4.3 Bruk av hurtigtaster ved bilagsregistrering PÅ HURTIGTASTER PÅ HURTIGTASTER UTGÅENDE FAKTURA BANKBILAG TAST FUNKSJON TAST FUNKSJON / og * _ Enter Enter Enter Oppretter nytt bilag Endrer bilagsart til UF (Utgående faktura) Endrer dato til som er fakturadato Flytter markøren til Konto-kolonnen Åpner listen over kunder Velger rett kunde i listen Knytter bilaget mot valgte kunde og åpner vinduet for fakturainformasjon Setter inn fakturanummeret for fakturaen Lukker vinduet for fakturainformasjon Setter opp motkonto Plasserer markøren i kolonnen for Debet Setter inn beløpet som faktureres Bilaget fordeler seg på flere linjer og beregner rett beløp for motkonto og avgiftskonto / og * _ Enter _ 1930 Oppretter nytt bilag Endrer bilagsart til B (Bank) Endrer dato til som er betalingsdato Flytter markøren til Konto-kolonnen Åpner listen over leverandører Velger rett leverandør i listen Knytter bilaget mot valgte leverandør og åpner vinduet for fakturainfo. Velger fakturaen som er betalt i listen Lukker vinduet for fakturainformasjon Setter opp motkonto Bilaget fordeler seg på konto og motkonto med rett beløp, hentet fra Reskontro Kilder til mer informasjon På følgende steder vil du kunne lese mer om regnskapsføring i Mamut: Internett: Generell informasjon om produkter og selskapet Tilgang til en database med svar på spørsmål om bruk av regnskapsmodulene Informasjon om regnskapsfunksjonalitet i produktene Mamut Enterprise og Mamut Office Informasjon om kurs innenfor bruk av regnskapsmodulene i ditt Mamut-program Håndbok: Introduksjon til Mamut Business Software: Økonomistyring, lønn og personal Mamut-programmet: Hjelpefunksjonen i det enkelte skjermbilde Mamut Information Desk: Denne online informasjonskanalen direkte i ditt program gir tilgang til bl.a. daglig oppdaterte brukertips og nyheter Mamut Usermail: Jevnlig tilsendt med brukertips innenfor utvalgte bruksområder i ditt Mamut-program Mamut Opplæringsprogram: Kom i gang på med interaktiv opplæring på egen PC

12 Mamut ASA, Pilestredet 75c Boks 5205 Majorstuen, 0302 Oslo Telefon: Faks: Mamut er en ledende leverandør av økonomi-, CRM- og Internettløsninger til små og mellomstore virksomheter. Selskapet tilbyr komplette og brukervennlige systemer til markedets beste forhold mellom pris og ytelse. Over brukere anvender daglig selskapets løsninger. Mamut har mottatt en rekke priser for sitt produktspekter, og er representert over hele Europa. Nærmere informasjon om Mamut og selskapets produkter finnes på eller ved å sende til Mamut tar forbehold om eventuelle feil. Copyright 2003 Mamut. Alle rettigheter. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Mamut. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer.

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 7-2006 2 SJEKKLISTE

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 8-2006 2 SJEKKLISTE

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon 12.1. Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste OPPDAteRiNG AV Ditt system Sjekkliste før du

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap Mamut Academy //Grunnkurs Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT DATAX-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 9-2005 2 SJEKKLISTE SJEKKLISTE

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2006 2

Detaljer

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år Veiledning i forbindelse med avslutning av regnskapsår og overgang til nytt. I alphareg kan du ha inntil 2 regnskapsår åpne for posteringer samtidig. Du

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 4.1.1300 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT DATAX SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 2-2004

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

Mamut Business Software. Introduksjon. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Mamut Business Software Introduksjon Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Introduksjon til Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Versjon: 11.2. Partnr.: MBS.MAN.FIN.112.NO

Detaljer

Introduksjon til Mamut Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

Introduksjon til Mamut Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Introduksjon til Mamut Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Versjon: 10.3 Partnr.: MBS.MAN.FIN.103.NO I ØKONOMISTYRING, LOGISTIKK, LØNN OG PERSONAL Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205,

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret?

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Regnskap, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? INNHOLD

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Maritech Regnskap versjon 10.00.60

Maritech Regnskap versjon 10.00.60 Copyright notice: Maritech Systems AS 2014. All rights reserved. Maritech Regnskap versjon 10.00.60 (Endringer etter versjon 10.00.00) 1. Feilrettinger/Forbedringer... 2 1.1. Regnskap feiler ved klientskifte

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

AMESTODAGEN 2015. - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions.

AMESTODAGEN 2015. - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions. AMESTODAGEN 2015 - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi 8. oktober 2015 Amesto Solutions AS www.amestosolutions.no Innhold 1 NYHETER VISMA BUSINESS - UTDRAG 3 Dynamiske skjermbilder

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering 26.01.2012 Aksel Wåg Innhold Vedlikehold av grunndata... 2 Leverandører, kunder, prosjekter og kontoplan... 2 Leverandører i Mamut... 2 Prosjekter og

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CSWEB - Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 16 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Minikurs. Visma Business Regnskap. Spar tid jobb smart. Skjermbilderapporter

Minikurs. Visma Business Regnskap. Spar tid jobb smart. Skjermbilderapporter Minikurs Visma Business Regnskap Spar tid jobb smart Eva Lindgaard Brukerforum 11.11.13 Side 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE: Spare tid med å lage enkle rapporter Side 3 Generelt Side 4 Periodisering av bilag

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

CS-Web Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CS-Web Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CS-Web Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING...

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING... INNLEDNING INNHOLD Kom i gang med Mamut Regnskapsfører 1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 2.1 Effektiv regnskapsføring/bilagsregistrering...4 2.1.1 Oversikt over

Detaljer

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

Mamut Business Software. Introduksjon. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Mamut Business Software Introduksjon Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Introduksjon til Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Versjon: 12. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.NO

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017)

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Ny skattemelding: Skattemeldingen (mva oppgaven) var ny i 2017. Vi har imidlertid gjort endringer og forbedringer i løpet av 2017. Alle disse endringene

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

Ligger som et menyvalg inne ibusiness.

Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 1 Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 2 Bankavstemming, interim, mellomværende mellom klienter. Fører bankbilag direkte. Sparer tid, opptil 100% blir avstemt automatisk! Bedre dokumentasjon, alt lagres

Detaljer

Balansebudsjettering i Cantor Controller.

Balansebudsjettering i Cantor Controller. Balansebudsjettering i Cantor Controller. Det er nå mulighet for å utarbeide ett 12 måneders balansebudsjett i Cantor Controller. Her er en kort veiledning over hvordan dette fungerer. Forutsetninger Følgende

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter.

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter. Kontraktsmodulen [Oppdatert 09.05.2017 av Daniel Gjestvang] Kontraktsmodulen er en del av bedriftsjournalen i Extensor. Denne modulen gir BHT-en mulighet til selv å legge inn de ulike bestanddelene av

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige

Agresso for budsjettansvarlige 2017 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 08.08.2017. Seksjon for økonomi og infrastruktur

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

Mamut Business Software. Introduksjon. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Mamut Business Software Introduksjon Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Introduksjon til Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Versjon: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.FIN.121.NO

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura):

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura): Konteringsmaler Konteringsmaler kan benyttes under bilagsregistrering og under registrering av leverandørfakturaer. De brukes for å forenkle konteringen av bilagene. Når du bruker en konteringsmal trenger

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Innledning: Regnskapet er bygd opp i et vanlig Excel regneark, med overføring fra bilagsregistrering til oppsett for resultatregnskap og balanse. Regnearket er

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut

Mamut. Installasjonsveiledning. Oppdatering til versjon Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 13.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 sjekkliste Sjekkliste før du starter oppdateringen av ditt

Detaljer

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Side 1 av 13 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorikk...3

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

1 Generelt...3. 1.1 Søk i tabeller...3. 1.2 Sortering av rader...3. 1.3 Hurtignavigering...3. 1.4 Sidenavigering...4. 1.5 Brukerkonto...

1 Generelt...3. 1.1 Søk i tabeller...3. 1.2 Sortering av rader...3. 1.3 Hurtignavigering...3. 1.4 Sidenavigering...4. 1.5 Brukerkonto... Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1 Generelt...3 1.1 Søk i tabeller...3 1.2 Sortering av rader...3 1.3 Hurtignavigering...3 1.4 Sidenavigering...4 1.5 Brukerkonto...4 1.5.1 Endre brukeropplysninger...4

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskapsprogrammet Mamut

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskapsprogrammet Mamut k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskapsprogrammet Mamut Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps-

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Nyheter. Visma Business Regnskapsbyrå

Nyheter. Visma Business Regnskapsbyrå Nyheter Visma Business Regnskapsbyrå 11.11.0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I NYHETER I VERSJON 11.11.0... 1 GENERELT... 1 NYHETER I STANDARD VISMA BUSINESS... 1 NYHETER I VISMA BUSINESS REGNSKAPSBYRÅ...

Detaljer

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors 1 Innholdsfortegnelse Ryddig reskontro 2 Sette Purrefritak eller Inkassofritak på kundenivå 2 Sette

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

Årsrullering av regnskap

Årsrullering av regnskap Årsrullering av regnskap En kortversjon av regnskapsårsrullering for CSWEB Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Årsrullering av regnskap 02.12.2013 AaGH 2.0

Detaljer

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter 12 - Karakterer Karakterregistrering Registrering av karakterer (evaluering) kan i M-STAS registreres i karaktertabell knyttet til eksamensavvikling, eller karaktertabell knyttet til emneavvikling. Den

Detaljer

Unipos Butikkdata Admin

Unipos Butikkdata Admin Butikkdata Admin Unipos Butikkdata Admin Komme igang Denne brukermanualen er ment som et supplement til videokursene som ligger på brukersidene på www.unipos.no STANDARD PASSORD ER: ADMIN Innhold 3 Innhold

Detaljer

Rutine for inngående fakturaer.

Rutine for inngående fakturaer. Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2012 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Kostnadsføring Bank innskudd

Kostnadsføring Bank innskudd Kostnadsføring Bank innskudd Kostnadsføring og bank innskudd (Nattsafe) med registrering på Silent Touch kassen Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppsett

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer