FØRST Lønnsforhandlingsmodulen - nyheter og tips

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FØRST 2014 31.03.2014. Lønnsforhandlingsmodulen - nyheter og tips"

Transkript

1 FØRST Lønnsforhandlingsmodulen - nyheter og tips

2 Tine Evjen Fåne I EVRY siden 2010 Utdannet på UiO (bachelor samf.vit) og BI (master orgpsyk. og ledelse) Jobber med Agresso HR og lønn, RPW og lønnsforhandling Sertifisert i Prosci endringsledelsemetodikk 2

3 Agenda Hva driver utviklingen videre og tidligere erfaringer Hovednyheter i forrige release Ny release mars (M3) og juni (5.5.3) o Nyheter o Rettelser o Anbefalinger 3

4 Bakgrunn for utvikling Fokus på stabilitet og robusthet Nye (store) kunder Brukerforum 4

5 Tilbakeblikk på forrige release Funksjonalitet for å begrense visningen i forhandlingsbildet til de ansettelsesradene som er nærmest virkningsdato, i tilfeller hvor en ansettelse har en/flere fremtidige endring(er). Funksjonalitet styres av SPR_EFFECTIVE_DATE_ONLY Funksjonalitet er i henhold til KS sine retningslinjer Funksjonalitet gir et mer riktig bilde av forbruket av potten 5

6 Ny release 2014 Release 6.0 for Agresso M3 er tilgjengelig fra mars Ny versjon av LFM for Agresso kommer i juni Nyutvikling vil i hovedsak skje på M3/M4 6

7 FØRST Forbedringer i ny release

8 Mulig å velge serverkø ved bestilling av SPR05 Det er nå mulig å velge serverkø fra nedtrekksmeny når man bestiller Oppdatering av grunnlaget (SPR05) o På samme måte som for SPR04, SPR06 og SPR07. Nedtrekksmenyen er filtrert, slik at systemspesifikke køer (eks. AINAPS) ikke listes ut. 8

9 Støtte for å stillingsprosent 2 i forhandlinger Kunder som bruker stillingsprosent 2 kan nå bruke denne i forhandlingene 9

10 Støtte for å stillingsprosent 2 i forhandlinger Kunder som bruker stillingsprosent 2 kan nå bruke denne i forhandlingene Kunder på malbaseoppsett som bruker stillingsprosent2 til annet enn eid stillingsprosent/ utlønningsprosent bør ikke ta i bruk denne funksjonaliteten. Ny funksjonalitet er parameterstyrt (SPR_PARTTIME_PCT_2) Det forutsettes at det ligger en verdireferanse knyttet til dette feltet 10

11 Støtte for å stillingsprosent 2 i forhandlinger Når parameter er på på vil beregningene ta utgangpunkt i verdiene i denne verdireferansen i stedet for stillingsprosent 1 Stillingsprosent 2 legger seg i egen kolonne (Ans%) i forhandlingsskjermbildene Stillingsprosent 2 kan velges i brevmal 11

12 Støtte for å stillingsprosent 2 i forhandlinger 12

13 Støtte for å stillingsprosent 2 i forhandlinger Stillingsprosent 2 vises i egen kolonne i SPR04-rapporten o NB! Den nye kolonnen vil vises uavhengig av om systemparameter SPR_PARTTIME_PCT_2 er slått på eller ikke. 13

14 Nummerering av rader i forhandlingsbildene Hver rad i forhandlingsskjermbildene er nå nummerert Gir bedre oversikt og gjør det enklere å skille mellom de ulike radene i en forhandling 14

15 Utvidet utvalgsboks i forhandlingsskjermbildene Det blir nå mulig å se lønnsmasse før endring for utvalget i skjermbildet Feltet Lønnsm. (forrige) er plassert under feltet Lønnsmasse (nå) og vil vise resultatet av forrige simulering e.l. Dette feltet vil forandre beløp etter hver endring i skjermbildet. 15

16 Eksport av uformaterte Excel-rapporter I skjermbildene Krav, Forslag, Tilbud og Simuler tilbud er den nå introdusert en ny knapp Eksporter til Excel. Dette gjør det mulig å eksportere en uformatert rapport, «flatfil», direkte fra forhandlingsskjermbildet til Excel Denne funksjonaliteten muliggjør videre bearbeiding av data i Excel, da det ikke inkluderes noen formler i forbindelse med eksport. Excelerator rapportene utgår 16

17 Bedre utplukksmuligheter ved søk Det er nå mulig å gjøre utplukk på rader som har både krav og forslag i skjermbildet for tilbud o Ansatte med krav og forslag. 17

18 Tilbudsbrev til ansatt direkte via epost Det er nå mulig å sende ut tilbudsbrev på epost basert på brevmal i LFM, slik at ansatte får resultatet formidlet elektronisk Når boksen Oppdater dokumentarkiv er krysset av, vil både dokumentarkiv blir oppdatert, og epost blir sendt ut til ansatte Forutsetninger: o Registeret epost-adresse på den enkelte ressurs i ressursregisteret o Teknisk oppsett for utsendelse av epost fra Agresso-klient o Rapportparameterne knyttet til dokumentarkiv og epost settes opp i SPR06 Generer brev til ansatte 18

19 Overføringsknapp deaktiveres etter overføring Knappen Bestill i skjermbildet Overføring til Agresso deaktiveres etter overføring til lønnssystemet Deaktivering skjer ved at knappen «gråes ut» i 15 sekunder etter at overføring er bestilt Hindrer bruker i å bestille overføring med oppdatering flere ganger. 19

20 Bedre kontroller innebygd i SPR04 Overføring til lønn SPR04 sjekker nå om det er gjort endringer på datoer for ansettelsen i ressursregisteret i forhold til data brukt i forhandlingen. Dette for å hindre at korrupte data blir lest inn i Agresso. I tilfeller der avvik blir funnet, stopper SPR04 og lister ut i loggen ressurser og stillinger med avvikende data, med en kort forklaring. Avviket kan løses ved å kjøre SPR05 på nytt eller korrigere i Agresso. 20

21 Bedre kontroller innebygd i SPR04 Eksempelvis hvis det er foretatt endringer i fagforeningstilhørighet og/eller ansvarssted uten at oppdatering er kjørt vil man nå få feilmelding i SPR04. SPR04 lister ut hvilke ressurs(er), fagforening og ansettelse det gjelder 21

22 FØRST Viktigste rettelser i ny release

23 Viktigste rettelser Queriene som ligger bak søkemotoren er nå utvidet til å ta hensyn til Periode til o Sluttbruker får nå kun opp gyldige verdier i lønnsforshandlingsmodulen Feil i kalkulasjon av prosentvis fordeling av forhandlingsresultatet mellom kvinner og menn i Arbeidsrapport tilbud er nå rettet. 23

24 Viktigste rettelser Kunder som hadde parameter SPR_FULL_TIME av opplevde at kolonne-header 30/4 og header som anga dato før virkningsdato ble forskjøvet. Feilen er rettet. Informasjon om lønnspott ble vist i rapportene for Krav og Forslag. o Denne informasjonen var ikke tilgjengelig i skjermbildene for Krav og Forslag, og skulle derfor ikke fremkomme i rapportene. Dette er nå rettet. 24

25 FØRST Anbefalinger

26 Anbefalinger Kjør alltid SPR05 for å oppdatere grunnlaget før overføring til lønn Tilbudet bør alltid kontrolleres etter at SPR05 er kjørt. o Dersom det er generert en ny ansettelsesrad gjeldende fra før virkningsdato, vil allerede lagret tilbud kun gjelde den historiske ansettelsesraden o Ny ansettelsesrad vil ikke automatisk få det samme tilbudet. Dermed blir ikke ressursen med når SPR04 kjøres. o Nye, fremtidige ansettelsesrader etter virkningsdato vil ikke automatisk få det samme tilbudet som er gitt til raden som er gyldig på virkningsdato. Hvis tilbudet ikke korrigeres, vil bare én av ansettelsesradene få ny lønn, gjeldende frem til den neste stillingsraden blir gyldig. 26

27 FØRST Oppsummering

28 Oppsummering Ny release av lønnsforshandlingsmodulen: o o Tilgjengelig for kunder på M3 i mars Tilgjengelig for kunder på i juni Hovednyheter i ny versjon: o o o Bedre kontroll ved at overføring (SPR04) til lønn stopper hvis det er endringer som ikke er oppdatert i grunnlaget Mulighet til å eksportere uformaterte Excel-rapporter direkte fra forhandlingsskjermbildet Brevmaler kan nå sendes direkte til ansatt via epost Anbefaling o o Grunnlaget bør alltid oppdateres (SPR05) før resultatet overføres til lønn (SPR04) Sjekk alltid tilbudet på nytt etter at oppdatering før man overfører resultatet 28

29 FØRST Lokale forhandlinger 2014

30 Bistand til lokale forhandlinger 2014 EVRY tilbyr nå en bistandspakke rundt forhandlingsprosessen o Konsulentstøtte før under og etter lokale forhandlinger o Dedikerte konsulenter med god innsikt i lønnsforshandlingsmodulen Ta kontakt med servicedesken på FØRST, eller foredragsholder hvis dette er aktuelt 30

31 Løsning for lønnspottberegning EVRY har en kundetilpasning som kan brukes til å beregne lønnspotten i de lokale forhandlingene Ta kontakt med salgsapparatet dersom dette er aktuelt 31

32 Spørsmål? 32

33

1. INNLEDNING... 4 2. SKJERMBILDET TILBUD... 6 3. FREMLEGGE TILBUD... 15. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 19

1. INNLEDNING... 4 2. SKJERMBILDET TILBUD... 6 3. FREMLEGGE TILBUD... 15. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 19 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 4 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 5 2. SKJERMBILDET TILBUD... 6 2.1. VELG FORHANDLING... 6 2.2. VELG FAGFORENING... 7 2.3.

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag...

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 3. FREMLEGGE FORSLAG... 13. 3.3.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.3.2. Kommentar til forslag... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 3 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 4 2. SKJERMBILDET FORSLAG... 5 2.1. VELG FORHANDLING... 5 2.2. VELG UTVALG... 6 2.3. ANSVARSOMRÅDETS

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET KRAV... 5 3. FREMLEGGE KRAV... 14. 3.2.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.2.2. Kommentar til krav...

1. INNLEDNING... 3 2. SKJERMBILDET KRAV... 5 3. FREMLEGGE KRAV... 14. 3.2.1. Registrere ny fastlønn... 17. 3.2.2. Kommentar til krav... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. FORUTSETNINGER FOR BRUK AV MODULEN... 3 1.2. OPPSTART AV MODULEN... 4 2. SKJERMBILDET KRAV... 5 2.1. VELG FORHANDLING... 5 2.2. VELG FAGFORENING... 6 2.3. VELG

Detaljer

EVRY AS 2013 Side 1 av 65

EVRY AS 2013 Side 1 av 65 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. OM DOKUMENTASJONEN... 3 1.2. OM MODULEN... 3 1.3. UTTREKK AV DATA FRA LØNN... 3 1.4. OPPDATERING AV LØNNSYSTEMET VED FORHANDLING SLUTT... 4 1.5. SENTRAL OG LOKAL

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV... 4 4. AJOURHOLD REFUSJONSKRAV... 9 5 OPPFØLGING REFUSJON...

1. INNLEDNING... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV... 4 4. AJOURHOLD REFUSJONSKRAV... 9 5 OPPFØLGING REFUSJON... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 1.1 FORUTSETNINGER... 1 2. BESKRIVELSE AV REFUSJONSPROSESSEN... 2 2.1 GRAFISK FREMSTILLING... 2 2.2 KORT FORKLARING... 2 2.3 MENYSTRUKTUR... 3 3 BEREGNE REFUSJONSKRAV...

Detaljer

Arbeide med: Budsjettering I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll. Versjon 1.2 Release dato 23.08.05 Sist Endret dato

Arbeide med: Budsjettering I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll. Versjon 1.2 Release dato 23.08.05 Sist Endret dato Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 Arbeide med: Budsjettering I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.2 Release dato

Detaljer

NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER

NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER NORTRIM XAKT NYHETER OG FORBEDRINGER Versjon 10.07.2013 Kyrksæterøra, juli 2013 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett

Visma Enterprise - ebudsjett Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2011 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows

Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enteprise HRM Nyheter og endringer windows Redigert 12.7.12 Enterprise HRM - Nyheter og endringer i windows Side 2 av 57 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.

Personec Lønn 12.3.0. Pr. 19.11.2012. Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro. Personec Lønn 12.3.0 Pr. 19.11.2012 Aditro AS, Postboks 23, N-2622 Gran, Tlf.: 09102, Faks: 815 09102, www.aditro.no Side 1 av 27 Innhold 1 Personec Lønn 12.3.0... 3 1.1 Hovedfunksjonalitet i versjonen...

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR...

Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 FORUTSETNINGER... 3 2. PROSESSENE FRAVÆR, KALENDER OG ARBEIDSPLAN... 4 3. ARBEIDSPLAN... 6 4. REGISTRERING AV FRAVÆR... 8 4.1 FRAVÆRSREGISTRERING... 8 4.2 FRAVÆRSREGISTRERING

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Visma Enterprise - Økonomirapportering

Visma Enterprise - Økonomirapportering Visma Enterprise - Økonomirapportering Versjon 2012 II Visma Enterprise - Økonomirapportering Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer

Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Brukerveiledning for Styrevervregisteret - personer Innledning Styrevervregisteret er opprettet av KS som et elektronisk register der folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere informasjon om

Detaljer

Janne Nås 01.04.2014. Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret

Janne Nås 01.04.2014. Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret Janne Nås 01.04.2014 Hvordan avslutte et arbeidsforhold i ressursregisteret Har du noen gang følt deg slik når valgmulighetene blir for mange Status på ressurs Lønnsstatus Dato til på ansettelsen Dato

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert mars 2008 av Medlemsregisteret. Versjon 31.03.

BRUKERVEILEDNING FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert mars 2008 av Medlemsregisteret. Versjon 31.03. BRUKERVEILEDNING FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert mars 2008 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 31.03.2008 Side 1 av 35 Rutiner for oppfølging av medlemmer Revidert i januar 2006 av:

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer