AGRESSO BUSINESS WORLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGRESSO BUSINESS WORLD"

Transkript

1 AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010

2 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre 4 Utfylling skillekort Salgsordre 5 Utfylling skillekort Kunde 6 Utfylling skillekort Ordrelinjer 8 Behandling massesalgsordre 10 Parametre SO15 - Behandling massesalgsordre 11 Faktureringsprosessen 13 SO09 Prøvekjøring fakturering SO13 Fakturering SOJOU Fakturajournal pr kunde/oppdragsgiver

3 Innledning - massesalgsordre Bruk av massesalgsordre er meget hensiktsmessig når du vil du vil registrere mange salgsordrer samtidig. Du kan søke på flere kunder og generere like salgsordrer for alle samtidig. Med massesalgsordre-funksjonen kan du opprette identiske salgsordrer for en gruppe mottakere eller kunder. Registreringsbildet består av tre skillekort. I det første registreres grunnleggende opplysninger om salgsordren, ordretype, oppdragsgiver, ansvar og regnskapsperiode. I skillekort to legger du til kundene som skal motta ordrene, alt fra en til uendelig antall mottakere. Det er mulig å registrere tilfeldige kunder, men dette anbefales ikke. I tredje og siste skillekort registreres den eller de artiklene salget består av. Deretter må du behandle salgsordredata ved å kjøre SO15 Behandling massesalgsordre. Til slutt vil LG04 Batch innlesing av ordre bruke behandlede data og generere individuelle salgsordrer for alle utvalgte mottakere. Vanligvis vil en forhåndsdefinert versjon av LG04 Batch innlesing av ordre automatisk starte når SO15 Behandling massesalgsordre har fullført. 3

4 Registrering massesalgsordre Meny: Agresso Logistikk -> Ordre/Fakturering -> Salgsordre -> Massesalgsordre -> Registrering/oppdatering massesalgsordre 4

5 Utfylling skillekort Salgsordre Velg ordretype = Faktureringsklar salgsordre Legg inn gyldig Oppdragsgiver og Ansvar Sjekk/sett riktig periode Øvrige felter i dette skillekortet er enten forhåndsutfylt eller vil hente verdier fra kunderegisteret mht eksempelvis betalingsmetode og betalingsbetingelse. 5

6 Utfylling skillekort Kunde Øverste del av skjermbildet skal ikke endres. Her er det lagt inn at standard måte å finne kunder på er ved bruk av unikt kundenummer i Agresso. Med knappen Legg til nederst på siden legger man til det antall rader som er nødvendig ut fra hvor mange kunder som skal få en ordre/faktura. 6

7 Her er det lagt inn 7 rader og registrert 7 kundenummer. Navn og adresse hentes automatisk fra kunderegisteret. 7

8 Utfylling skillekort Ordrelinjer Klikk på Legg til for hver artikkelrad som skal registreres Registrer deretter artikkelnummer antall og pris. 8

9 I seksjonen Detaljer kan det registreres ekstra artikkel/salgstekst I seksjonen Hovedbok vises/endres konteringsopplysninger for salgslinjen(e) Når alle opplysninger er fylt ut, lagres massesalgsordren (F12). Følgende dialogboks forteller om hvilket massesalgsordre-nummer som ble tildelt. Ta vare på/noter dette nummeret. 9

10 Behandling massesalgsordre Meny: Agresso Logistikk -> Ordre/Fakturering -> Salgsordre -> Massesalgsordre -> Registrering/Behandling massesalgsordre Denne serverprosessen brukes til å overføre massesalgsordrer til vanlige salgsordrer. Når massesalgsordrene er behandlet, får de statusen Avsluttet på overskrifts- og detaljnivå. Dersom noen av verdiene i massesalgsordrene avviker fra de faste verdiene i Kunderegister, brukes de faste verdiene for å generere ordre. 10

11 Parametre SO15 - Behandling massesalgsordre Masseordrenummer fra Laveste ordrenummer som skal inkluderes. Masseordrenummer til Høyeste ordrenummer som skal inkluderes. Buntnr. Buntnummer. Bokføringsperiode Perioden ordrene skal bokføres i. Nummertype salgsordre Nummertypen som skal brukes på de individuelle salgsordrene som genereres. Skal velge Salgsordre tilfeldig fakturering. Nummer type Nummertypen på massesalgsordrene som skal inkluderes. Testkjøring Angir om du vil benytte deg av testkjøring. Innstillingene er: Du vil kun få en rapport. Salgsordrer genereres ikke. Salgsordrer genereres. 11

12 Når SO15 er kjørt, produseres det en rapport som denne: Samtidig starter det automatisk en prosess (LG04) som overfører massesalgsordren til individuelle ordrer for hver kunde/fakturamottaker. Disse ordrene kan man derfor kjøre prøvekjøring fakturering og/eller fakturering på vanlig måte altså som for tilfeldige enkeltordrer. 12

13 Faktureringsprosessen SO09 Prøvekjøring fakturering Denne rapporten tester faktureringsrutiner ved å kjøre serverprosessen Fakturering (SO13), men oppdaterer ikke hovedbok og kundereskontro. Rapporten kan brukes som test før selve faktureringen kjøres. Fakturaene tildeles samme nummer som de ville fått av serverprosessen Fakturering (SO13). I Troms fylkeskommune benyttes egne varianter av SO09 for hver virksomhet som prøvefakturerer. Variantene skiller både på hvilke ordrer (abonnementer eller tilfeldige) som faktureres og hvilke virksomheter som er eier av de ulike ordrene. Flere parametre er forhåndsdefinert og ikke synlige ved bestilling. Parametre Se under Fakturering (SO13) på neste side for en forklaring til bestillingsparametrene. 13

14 SO13 Fakturering Denne serverprosessen skriver ut fakturaer/samlefakturaer og overfører bilag til ALGIPS (AGRESSO Logistics Invoice Processing Server). ALGIPS posterer bilag til AGRESSO Hovedbok/Kundereskontro med den automatisk aktiverte serverprosessen Innlesing fra forsystem (GL07). Faktureringsregler for samlefaktura oppdateres med dato for siste kjøring. Serverprosessen fakturerer kun utlevert mengde for en ordre. Ordrer med status P (parkert) faktureres ikke. Fakturaen skrives ut på engelsk hvis kundens språkkode ikke støttes av AGRESSO. Hvis en samlefaktura skrives ut, etterfølges den av hver enkeltfaktura som tilhører fakturaen. Om samlefaktura skrives ut, avhenger av rapportparameteren Utfør samlefakturering og faktureringsregelen (se skjermbildet Faktureringsregler ). Serverprosessen Fakturering (SO13) deles inn i to separate prosesser: All logikken som angår utskriften av fakturadokumentet, beholdes i SO13, mens all logikken som angår posteringen og oppdateringen av lager, behandles av en automatisk behandlingsserver, ALGIPS (AGRESSO Logistics Invoice Processing Server). Hvis systemparameteren OCR_KIDREF er konfigurert i skjermbildet Fellesparametre logistikk, genereres det KID-koder for fakturaene som skal overføres til Kundereskontro. Bankgiroen vil i tilfelle skrives ut med format for OCR. Kommentarer til SO13 Bankkontonummeret som skrives ut nederst på fakturaen, hentes fra skjermbildet Bankkonti i AGRESSO Felles. Hvilken bank som velges, avhenger av definisjonene i skjermbildet Betalingsbank, der tilknytningen mellom betalingsvaluta og bankkonto opprettes. Se dokumentasjonen til AGRESSO Felles for en nærmere beskrivelse av hvordan koder i disse skjermbildene må settes opp. Reskontroposteringer (inkludert merverdiavgift) avrundes alltid nedover, avhengig av verdien til systemparameteren SL_NO_OF_DECIMALS i skjermbildet System parametre ordre/fakturering. Parameteren kan ha verdiene 0, 1 eller 2, og angir hvilken desimalplass som skal avrundes. Differansen som denne avrundingen forårsaker, posteres på differansekonto (definert i skillekortet Konti i skjermbildet Firmaopplysninger i AGRESSO Felles). Når rapporten kjøres, utføres disse oppdateringene: Linjestatusen endres til D (delfakturert) hvis ordrelinjen er delfakturert, eller F (fakturert) hvis ordrelinjen er fullfakturert. Posteringer utføres mot Hovedbok. Varekostnader oppdateres i henhold til systemparameteren STOCK_TYPE. Salgsordren oppdateres med fakturert antall/beløp. Ved fakturering benyttes valutakurser fra kursregisteret 1 (dagskurs). Det fakturerte ordrebeløpet kan derfor avvike fra det opprinnelige beløpet som ble vist ved ordreregistrering. Ved spørring på ordre i skjermbildet Ordredetaljer kan du vise både fakturert og bestilt beløp (disse er vanligvis ikke identiske, på grunn av kurssvingninger). Detaljene fra fakturaen lagres, slik at opplysningene senere kan skrives ut ved behov av rapporten Kopi faktura (SO07). 14

15 Parametre Merk! Parametre med faste verdier vises ikke. Ordrenr fra. Alle ordrer fra og med dette ordrenummeret faktureres hvis de øvrige betingelsene er oppfylt. Ordrenr til. Alle ordrer til og med dette ordrenummeret tas med hvis de øvrige betingelsene er oppfylt. Kundegruppe. Kunder tilhørende denne kundegruppen faktureres. Kundenr fra. Alle ordrer som er registrert for kunder fra og med dette ordrenummeret faktureres hvis de øvrige betingelsene er oppfylt. Kundenr til. Alle ordrer som er registrert for kunder til og med dette ordrenummeret faktureres hvis de øvrige betingelser er oppfylt. Nummertype ordre. Nummertype for salgsordren. Skal alltid være Salgsordre tilfeldig fakturering. Bilagsart fakturanummer. Bilagsart for salgsfakturaene som genereres. Skal alltid være Fakturering Ordre/Faktura. Bokføringsperiode. Perioden som bilagene skal posteres i. Fakturadato. Fakturadato for genererte bilag. Forslag er dagens dato. Buntnr. Identifikatoren som brukes når serverprosessen Innlesing fra forsystem (GL07) kjøres. Denne prosessen kjøres automatisk hvis faktureringen utføres uten feil. 15

16 SOJOU Fakturajournal pr kunde/oppdragsgiver Dette er en egenutviklet rapport for Troms fylkeskommune som kan kjøres etter Fakturering (SO13). Rapporten viser en detaljert oversikt over hva som er fakturert på den enkelte kunde og oppdragsgiver innenfor et egenvalgt datointervall. Meny: Egne menyer -> TFK-Meny -> Kundereskontro/fakturering -> Fakturajournal pr kunde/oppdragsgiver Rapporten må kjøres for en bestemt oppdragsgiver. Om feltet er tomt, vil det ikke bli produsert noe resultat. Parametre Fakturadato fra. Alle fakturaer fra og med denne fakturadato tas med i rapporten. Fakturadato til. Alle fakturaer til og med denne fakturadato tas med i rapporten. Kundenr fra. Rapporten kjøres for kunder fra og med dette kundenummeret. Forslag er 0. Kundenr til. Rapporten kjøres for kunder til og med dette kundenummeret. Forslag er Oppdragsgiver. Rapporten kjøres for denne (og bare denne) oppdragsgiveren. Feltet kan ikke være tomt. 16

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2014 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2010.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2009.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2009.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2009.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Systemskisse... 5. 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6. 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER...

1 INNLEDNING... 4. 1.1 Systemskisse... 5. 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6. 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER... Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Systemskisse... 5 1.2 Menyene i Agresso Prosjekt... 6 1.3 Integrasjon med andre moduler... 6 2 BASISOPPLYSNINGER... 7 2.1 Ressursregisteret... 7 2.2 Prosjektregister...

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Introduksjon til Mamut Butikkdata

Introduksjon til Mamut Butikkdata // Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Innhold Nyheter i Mamut Butikkdata versjon 3.5... 3 Om Mamut Butikkdata... 4 Definisjoner

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service AGRESSO BUSINESS WORLD Rapportering i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2013 Innholdsfortegnelse: Pålogging til Agresso Web Portal 3 Menyruten 4 Mine oppgaver... 4 Rapporter... 4 Tid og utlegg...

Detaljer

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

Kredittsalg. Ordreregistrering og fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kredittsalg. Ordreregistrering og fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kredittsalg Ordreregistrering og fakturering Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kredittsalg (OF14) 04.11.2013 AaGH 1.1 Revidert 28/04/2014 BDR 2.0 Lagt

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap Mamut Academy //Grunnkurs Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no

Detaljer

Brukerveiledning til korpsdrift

Brukerveiledning til korpsdrift Brukerveiledning til korpsdrift Innledning Etter en lang utviklingsperiode har NMF nå lansert nye tjenester for korpsdrift på nett. Dette dokumentet vil utvikles etter hvert som mer funksjonalitet legges

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Attestasjon/anvisning av elektroniske leverandørfakturaer Økonomisenteret september 2012 ----------------------------------------------------------------- Økonomisenteret: budsjett

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Hvordan komme i gang med Xakt Medlem

Hvordan komme i gang med Xakt Medlem Hvordan komme i gang med Xakt Medlem Innhold Å komme i gang... 4 Første gangs oppstart... 4 Innlogging... 4 Menysystemet... 4 Verktøylinjer, legge til/fjerne... 4 Bankkontoer i hovedboken... 5 Endre kontonavn

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 2.0 1.4.1 Opprette kontraktinnkjøp CM 06.06.14 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til annen rutine: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING...

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING... INNLEDNING INNHOLD Kom i gang med Mamut Regnskapsfører 1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 2.1 Effektiv regnskapsføring/bilagsregistrering...4 2.1.1 Oversikt over

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer