Markedsrapport februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport februar 2014"

Transkript

1 Markedsrapport februar 2014 Oslo, 6.mars 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oppgangen i den økonomiske veksten i verden synes å bli opprettholdt. Råvarepriser og aksjemarkeder steg generelt i februar. Verdien av NOK styrket seg betydelig, etter mange måneder med svak utvikling for kronekursen. Konjunkturer og råvarer Det internasjonale konjunkturbildet synes ikke å ha blitt særlig svekket i løpet av februar. Økonomisk statistikk har vist til dels forskjellige signaler om veksttakten i økonomien. Noen økonomiske nøkkeltall, som har vært svakere enn forventet, er blitt forklart med (forbigående?) dårlig vintervær. Regnet i USD steg Rogers internasjonale råvareindeks med +5,4%, tilsvarende +0,7% i NOK. En stor del av oppgangen i råvareindeksen skyldtes høyere priser for en rekke landbruksvarer, dels som følge av antatt dårlige avlinger. Herunder var det i februar kraftig oppgang i prisene på både hvete, mais og soyabønner. Oljeprisene steg med 2% i USD, og Brent -oljen ble omsatt til i overkant av 109 USD ved utgangen av måneden. Regnet i NOK tilsvarte det imidlertid et prisfall på -2,6%. Oljeprisen er fortsatt lavere enn ved årsskiftet, regnet både i USD og NOK. Gullprisen fortsatte å stige og er nå nesten 10% høyere i USD enn ved årsskiftet.

2 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % 44 % 62 % 5 % Landbruksprodukter Prisendring i USD 8 % 8 % 8 % 10 % 8 % 1 % 4 % 1 % 6 % 2 % 0 % 0 % 8 % Februar Hittil i år -1 % -1 % -1 % -18 % 20 % Metaller & Energi Prisendring i USD Februar Hittil i år 10 % 0 % -10 % 7 % 10 % 11 % 10 % 9 % -7 % 9 % 7 % 5 % 6 % 2 % 0 % 3 % -1 % -2 % -3 % -1 % -5 % -7 % -20 % -17 % 3600 Aluminiumspris i USD siste 10 år Aluminium Snitt Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 2

3 Renter og valuta Det var ikke veldig store bevegelser i de internasjonale rentemarkedene i februar. Kortsiktige rentenivåer er fortsatt svært lave, ikke minst som følge av lave sentralbankrenter og tilførsel av sentralbanklikviditet i svært mange land. En må imidlertid regne med at det kommer til å skje en nedtrapping av sentralbankenes generøse pengepolitikk i løpet av året, etter hvert som den økonomiske veksten blir sterkere. Nivåene for langsiktig statsgjeld forandret seg lite i februar, men en kan merke seg at det var en økning i renten på 10 års norsk statsgjeld til 2,85%. Det er likevel fortsatt lavere enn nivået på 3% ved årets start. Det var også i februar store bevegelser i flere valutakurser. Særlig var det store bevegelser i verdien for en del valutaer i land med fremvoksende økonomi. Verdien av USD svekket seg mot euro og tilknyttede europeiske valutaer. Gjennom fjoråret og januar måned har den internasjonale verdien av NOK svekket seg kraftig. Denne trenden ble brutt i februar, og verdien av NOK styrket seg mot alle de store internasjonale valutaene. Ved utgangen av februar ble USD igjen verdsatt så vidt under 6 NOK. Februar Hittil i år Japanske Yen New Zealandske Dollar Brasilianske Real Britiske Pund Sveitsiske Franc Svenske Kroner Euro Danske Kroner US Dollar Australske Dollar Singapore Dollar Mexikanske Peso Syd Koreanske Won Taiwanske Dollar Syd Afrikanske Rand Canadiske Dollar Valutakurser Endring mot NOK -4,3 % -1,0 % -1,2 % -2,9 % -0,1 % -1,8 % -0,2 % -2,4 % -0,8 % -2,3 % -1,0 % -2,3 % -1,0 % -4,5 % -1,1 % -2,5 % -1,1 % -3,7 % -1,5 % -3,5 % -2,1 % -3,3 % -2,7 % -4,4 % -2,8 % -0,8 % -3,0 % -3,9 % -4,9 % 2,0 % 0,7 % 0,1 % Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbank rente 3 mnd. rente 10 års statsobl. USA 0,25 0,24 2,65 Euro 0,25 0,29 1,62 Sverige 1,00 0,81 2,23 UK 0,50 0,52 2,72 Sveits 0,00 0,02 1,00 Norge 1,50 1,70 2,85 Sentrale valutaer mot NOK %-endring i Februar %-endring 2014 USD 6,00-4,5 % -1,1 % EURO 8,28-2,3 % -1,0 % SEK 0,94-2,4 % -0,8 % GBP 10,03-2,9 % -0,1 % JPY 5,87-4,3 % 2,0 % CHF 6,81-1,8 % -0,2 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 3

4 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50 Rentekurve endringer i februar 0,06 0,09 0,16 0,02 0,12-0,03-0,01-0,03-0,04 2 År 5 År 10 År US Tysk Nor US 28/2 US 31/1 Tysk 28/2 Tysk 31/1 Nor 28/2 Nor 31/1 3,5 10 års statsrenter 1 års historikk pr 28/2/14 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 3,0 2,5 2,0 1,5 US 10y Nor 10y Tysk 10y 1,0 1,0 feb. 13 mar. 13 apr. 13 mai. 13 jun. 13 jul. 13 aug. 13 sep. 13 okt. 13 nov. 13 des. 13 jan. 14 feb. 14 2,1 10 års statsrenter, Tyskland, Italia & Spania siste 6 mnd 4,8 2,0 4,6 1,9 4,4 4,2 1,8 4,0 1,7 3,8 1,6 3,6 1,5 3, Tyskland (v.akse) Italia (h.akse) Spania (h.akse) Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 4

5 8,6 8,4 8,2 8 7,8 7,6 7,4 7,2 EURNOK siste 2 år Gj.Snitt 7,71 (rød linje) Kronestyrkelse Russiske Rubler mot USD siste 10 år Gj.Snitt 29,01 (rød linje) Rubelsvekkelse 6,4 6,35 6,3 6,25 6,2 6,15 6,1 6,05 6 Kinesisk Renminbi mot USD fra 31/12/11 Gj.Snitt 6,22 Overraskende svekkelse av Renminbi Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 5

6 Geopolitiske forhold Den spente politiske situasjonen i Ukraina kom i løpet av februar fullstendig ut av kontroll. Det ble registrert flere døde som følge av konfrontasjoner mellom partene. Landets president Janukovitsj ble avsatt av parlamentet og forlot landet. Ukrainas fremtidige politiske situasjon og forholdet til Russland vil komme til å prege det globale nyhetsbildet i en tid fremover. Det er også en fare for at konflikten vil kunne medføre handelsproteksjonistiske tiltak. I februar vedtok en folkeavstemming i Sveits at landet skal innføre kvoter for immigranter fra EU-landene. Dette er en brannfakkel mot EU og videre europeisk samarbeid. Det er likevel antagelig mest sannsynlig at slike begrensninger ikke vil komme til å bli innført. Borgerkrigslignende konflikter vedvarer i bl.a. Syria, Irak og Afghanistan, Sør-Sudan og Den sentralafrikanske republikk. I tillegg har det vært voldsomme konfrontasjoner i Nigeria med mange døde. Den politiske konflikten i Thailand er fortsatt ikke løst. I Venezuela har protestene mot landets nye president økt i styrke, og også der krever demonstrasjonene dødsofre. I USA har forsvarsministeren foreslått å redusere hæren til soldater, som tilsvarer nivået på den amerikanske hærstyrken før 2. verdenskrig. Dette vil være en del av de amerikanske tilpasningene for å oppnå lavere offentlige underskudd. På den annen side varsles det at Kina planlegger store økninger i landets forsvarsutgifter. Forøvrig ble det i februar ført de første samtaler på høyt mellom representanter i fra Kina og Taiwan siden avslutningen av den kinesiske borgerkrigen i Internasjonale aksjemarkeder Etter en kurskorreksjon i internasjonale aksjemarkeder i januar måned snudde aksjemarkedene oppover igjen i februar. I lokal valuta var det kursoppgang i de fleste store aksjemarkeder. Et unntak var det japanske aksjemarkedet som fikk en ytterligere liten kursnedgang i februar. Fra årsskiftet viser MSCI World indeksen nå en positiv utvikling på 1,2% i USD, tilsvarende +0,1% i NOK. Indeksen for aksjer i land med fremvoksende økonomi var også positiv i februar, men har fortsatt en negativ utvikling siden årsskiftet. Stor likviditetstilførsel fra sentralbanker og lave pengemarkedsrenter bidrar fortsatt sterkt til å understøtte høye aksjekurser. Februar YTD Februar YTD MSCI World Index 5,1 % 1,2 % 0,4 % 0,1 % S&P 500 Index 4,6 % 1,0 % -0,1 % -0,2 % Bloomberg European 500 4,8 % 3,1 % 2,3 % 2,1 % Nikkei 225-0,4 % -8,8 % -4,7 % -7,4 % MSCI Emerging Markets Index Oslo Børs Fondsindeks Avkastning aksjeindekser Lokal valuta I NOK 3,7 % -3,5 % -1,3 % -4,6 % 3,7 % 1,2 % 3,7 % 1,2 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 6

7 Prosentvis endring i aksjemarkedene i fra (regnet i NOK) Morgan Stanley Verdensindeks Morgan Stanley Emerging Markets OSEFX - Norge Prosentvis endring i aksjemarkedene fra (regnet i NOK) BE500 - Europa NKY - Japan S&P USA Sektor Avkastning for MSCI World i USD 8% 6% 4% 2% Februar Hittil i år 0% -2% -4% Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 7

8 Norsk økonomi Den internasjonale verdien av NOK ble gjennom fjoråret og januar måned i år kraftig svekket. Dette har medført en bedret konkurransesituasjon for norsk eksportindustri. Denne utviklingen med en bedret norsk konkurranseevne gjennom valutakursene har nå imidlertid stoppet opp, ettersom kroneverdien styrket seg betydelig i februar. Den kraftige økningen i norske boligpriser i de siste årene har samtidig medført at de norske husholdningene har pådratt seg betydelige gjeldsforpliktelser. Det er grunn til å tro at veksttakten i husholdningenes gjeldsbyrde er i ferd med å bli mindre. Næringslivets investeringer og opplåning utenom oljeservicenæringen er fortsatt relativt lav. Bankenes vilje til å gi nye lån synes samtidig å ha blitt noe større, som følge av at deres egenkapitaldekning er blitt høyere i løpet av de siste årene. Det er derfor mulig at kredittpåslagene kan komme til å bli redusert i løpet av dette året. verdensindeks med 0,4% i februar og med magre 0,1% for årets to første måneder. I februar fremla de fleste norske børsnoterte selskaper sine resultater for fjorårets siste kvartal og dermed også årsregnskapet for Generelt var de fremlagte resultatene kanskje noe i underkant av analytikernes forventninger. For de fleste selskapene forventer analytikerne likevel fortsatt at inntjeningene vil komme til å øke i løpet av Anslagene for inntjeningsveksten er likevel blitt noe redusert i løpet av måneden. Våre basisforventninger til kursutviklingen for norske aksjer i 2014 var ved årets start at fondsindeksen vil stige i intervallet +5% til +15%. Vi opprettholder denne forventningen, men vi tror at kursutviklingsbildet i 2014 vil kunne bli noe mer volatilt enn i En verdioppgang for norske aksjer understøttes i stor grad av betydelige dividendeutbetalinger og tilbakekjøp av egne aksjer. I internasjonal sammenheng er den økonomiske situasjonen i Norge fortsatt svært god. Siden stortingsvalget i fjor har oljeprisen generelt holdt seg på et stabilt og høyt nivå, og de løpende overskuddene er fortsatt store i både statsregnskaper og driftsbalansen mot utlandet. Hittil har de politiske vedtakene som er fremmet av den nye norske regjeringen hatt små implikasjoner for forholdene i norsk økonomi. Regjeringen har i februar oppnevnt en produktivitetskommisjon. Kommisjonens mandat er å kartlegge årsaker til den svake produktivitetsveksten og fremme konkrete forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi. Det norske aksjemarkedet I februar var det en sterkere utvikling i norske aksjekurser enn for verdensindeksen, når en vurderer etter samme valuta. Regnet i NOK steg fondsindeksen med 3,7%, og indeksen har steget med 1,2% i løpet av årets to første måneder. Regnet i NOK steg Morgan Stanleys Selskap Verdiutvikling Fondsindeksen Aksjer med indeksvekt > 1% OSEFX %-vis Indeks vekt Verdiutvikling i % februar Verdiutvikling i % 2014 DNB 9,2 2,6-2,2 Statoil 9,1 6,6 1,1 Telenor 8,3 1,8-10,0 Yara International 6,7-6,0-0,8 Norsk Hydro 5,2 4,4 5,1 Schibsted 4,6 7,8-8,6 Orkla 4,6-2,8 3,0 Subsea 7 4,4 6,2-7,1 Seadrill 3,9-1,6-9,1 Gjensidige Forsikring 3,9 4,7 4,0 Royal Caribbean Cruises 3,7 0,5 9,8 TGS Nopec Geophysical 3,0 16,9 0,8 Marine Harvest 2,7-6,4-2,3 Aker Solutions 2,5 5,1-11,4 DNO International 2,3 20,7-15,8 Petroleum Geo-Services 2,2 1,0-9,2 Storebrand 2,1 1,8-1,6 REC Silicon 1,6 64,0 11,5 Prosafe 1,6 6,2-10,8 Opera Software 1,5-4,3 2,8 Kongsberg Gruppen 1,2 1,9 0,8 Norwegian Air Shuttle 1,1 26,5 8,3 Tomra Systems 1,0 4,2-4,9 Fred Olsen Energy 1,0-13,1-8,2 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 8

9 des. 06 mar. 07 jun. 07 sep. 07 des. 07 mar. 08 jun. 08 sep. 08 des. 08 mar. 09 jun. 09 sep. 09 des. 09 mar. 10 jun. 10 sep. 10 des. 10 mar. 11 jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 Indeks verdi OSEFX Indeks og Pris til inntjening (P/E hvor E= siste 12 mnd) OSEFX indeks P/E P/E ratio Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: * Kreditt fra oppstart 30. april 2013 ** Geometrisk beregnet Fondsfinans Spar Fondsfinans Aktiv Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans MSWI OSEFX Farmasi Alt. Energi Kreditt (i NOK) Avkastning Februar ,4 % 0,6 % 1,9 % 6,5 % 0,6 % 3,7 % 1,4 % Hittil i år 1,1 % 1,0 % 4,8 % 8,8 % 1,4 % 1,2 % 0,4 % Årsavkastning % 13 % 46 % 30 % 24 % 39 % Årsavkastning % 15 % 12 % -4 % 21 % 9 % Årsavkastning % -14 % 4 % -32 % -19 % -3 % Årsavkastning % 17 % 9 % -14 % 22 % 14 % Årsavkastning % 55 % 19 % -2 % 70 % 9 % Avkastning siste 5 år 171 % 115 % 153 % -3 % 175 % 99 % Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 22 % 17 % 20 % -1 % 22 % 15 % Avkastning siste 10 år 280 % 202 % 136 % 165 % 78 % Gjsn. årlig avkast. siste 10 år ** 14 % 12 % 9 % 10 % 6 % Avkastning siden oppstart* 561 % 246 % 95 % -70 % 7,0 % Standardavvik siste år 102 % 101 % 103 % 103 % 102 % 6 % Standardavvik siste 5 år 50 % 48 % 46 % 48 % 50 % 10 % Standardavvik siste 10 år 39 % 37 % 34 % 40 % 12 % Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , ,53 Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør

10 Fondsfinans Spar Februar 2014 I februar måned hadde norske aksjer på nytt en positiv verdiutvikling, etter at januar måned hadde vært negativ. Fondsindeksen steg med 3,7%, og fondsindeksen har derved steget med 1,2% i løpet av årets to første måneder. Fondsfinans Spar hadde en positiv verdiutvikling i februar på +0,4%. For årets to første måneder er verdiøkningen på +1,1% omlag som for fondsindeksen. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av februar er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i desember Av fondsindeksens 53 verdipapirer var det en positiv verdiutvikling for noe over 70% av selskapene. Kun to selskaper falt mer enn -10 % i verdi; Odfjell (-16%) og Fred Olsen Energy (-13%), mens hele 9 selskaper steg med mer enn +10%. Størst verdioppgang var det for REC Silicon (+64%), Norwegian Air (+27%), Rec Solar (+26%), Nordic Semiconductor (+23%), og DNO International (+21%). Størst betydning for fondsindeksens oppgang i februar hadde Statoil (+7%), REC Silicon (+64%), TGS (+17%), DNO International (+21%) og Schibsted (+8%). Størst negativ innvirkning på fondsindeksen kom fra kursnedgangen i Yara (-6%). I fondets portefølje ga 2/3-deler av selskapene en positiv verdiutvikling i februar. Størst positiv verdiutvikling hadde investeringene i Veidekke (+12%), Atea (+11%) og Borregaard (+11%). Størst negativ kursutvikling viste investeringene i Odfjell (-16%) og Photocure (-11%). Den absolutt største verditilveksten kom fra investeringene i Borregaard (+11%), Statoil (+7%) og Subsea 7 (+6%). Størst negativ verdipåvirkning kom fra investeringene i Odfjell (-16%) og Yara (-6%). I løpet av måneden har vi redusert investeringene i bl.a. Norsk Hydro, Statoil, SR Bank, Schibsted, Borregaard, RCL, Kværner, Sparebanken Midt-Norge, Songa Offshore og Yara. I løpet av måneden har vi investert i 3 nye selskaper til porteføljen: (franske) Alstom SA, Marine Harvest og REC Silicon. Dessuten har vi økt investeringene i bl.a. DNB, Storebrand, Subsea 7, Opera Software og Lerøy Seafood. Videre investerte fondet i februar i den danske vindkraftprodusenten Vestas i forbindelse med en egenkapitalutvidelse. Allerede etter en uke valgte vi imidlertid å selge aksjene, etter at investeringen hadde fått en verdiøkning på mer enn 20%. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 36 selskaper, hvorav 35 er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet var fondet nesten fullinvestert i egenkapitalinstrumenter. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 7,7 % Yara International 7,2 % Subsea 7 5,5 % Opera Software 4,5 % Norsk Hydro 4,5 % Storebrand 4,5 % Siem Offshore 4,3 % SpareBank 1 SMN 3,6 % Borregaard 3,6 % Statoil 3,4 % (48,8% av porteføljen) Andelsverdi: 6610,6440 Materialer & Industri 28,9 % Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 12,0 % IT/Telecom 6,2 % Bankinnskudd 0,2 % Finans 24,6 % Energi 28,1 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 10

11 Fondsfinans Aktiv Februar 2014 I februar måned hadde norske aksjer på nytt en positiv verdiutvikling, etter at januar måned hadde vært negativ. Fondsindeksen steg med 3,7%, og fondsindeksen har derved steget med 1,2% i løpet av årets to første måneder. Fondsfinans Aktiv hadde en positiv verdiutvikling i februar på +0,6%. For årets to første måneder er verdiøkningen på +1% oppgang nesten som for fondsindeksen. Fondet er et kombinasjonsfond. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av februar er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i april Av fondsindeksens 53 verdipapirer var det en positiv verdiutvikling for noe over 70% av selskapene. Kun to selskaper falt mer enn -10 % i verdi; Odfjell (-16%) og Fred Olsen Energy (-13%), mens hele 9 selskaper steg med mer enn +10%. Størst verdioppgang var det for REC Silicon (+64%), Norwegian Air (+27%), Rec Solar (+26%), Nordic Semiconductor (+23%), og DNO International (+21%). Størst betydning for fondsindeksens oppgang i februar hadde Statoil (+7%), REC Silicon (+64%), TGS (+17%), DNO International (+21%) og Schibsted (+8%). Størst negativ innvirkning på fondsindeksen kom fra kursnedgangen i Yara (-6%). I fondets portefølje ga 2/3-deler av selskapene en positiv verdiutvikling i februar. Størst positiv verdiutvikling hadde investeringene i Veidekke (+12%), Atea (+11%) og Borregaard (+11%). Størst negativ kursutvikling viste investeringene i Odfjell (-16%) og Photocure (-11%). Den absolutt største verditilveksten kom fra investeringene i Borregaard (+11%), Statoil (+7%) og Subsea 7 (+6%). Størst negativ verdipåvirkning kom fra investeringene i Odfjell (-16%) og Yara (-6%). I løpet av måneden har vi redusert investeringene i bl.a. Norsk Hydro, Yara, Statoil, RCL, SR Bank, Songa Offshore, Kværner, Schibsted, Borregaard, Det norske Oljeselskap og Sparebanken Midt-Norge. I løpet av måneden har vi investert i 2 nye selskaper til porteføljen: Marine Harvest og REC Silicon. Dessuten har vi økt investeringene i bl.a. DNB, Storebrand, Sparebanken Vest, Subsea 7 og Opera Software. Egenkapitalinvesteringene var ved utgangen av måneden fordelt på 35 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs Ved månedsskiftet var 77% av fondet investert i aksjer og egenkapitalbevis, som er en oppgang i investeringsgraden fra foregående måned. Fondet er et kombinasjonsfond. Likviditetspostene er i form av bankinnskudd og norske bankobligasjoner med renteløpetid under et år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 5,3 % Yara International 4,8 % Subsea 7 4,1 % Opera Software 4,0 % Norsk Hydro 3,6 % Storebrand 3,5 % Siem Offshore 3,5 % SpareBank 1 SMN 3,3 % Statoil 3,1 % Borregaard 3,1 % (38,3% av porteføljen) Andelsverdi: 34581,7518 Konsumentvarer Forbruksvarer Forsyning & Helsevern 10,3 % IT/Telecom 5,2 % Materialer & Industri 22,1 % Finans 18,6 % Sertifikater og obligasjoner 11,5 % Energi 20,6 % Bankinnskudd 11,6 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 11

12 Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi Februar 2014 Selskaper i helsesektoren hadde også i februar den sterkeste verdiutviklingen av de 10 sektorene som Morgan Stanley verdensindeks er delt inn i. Indeksen for de store internasjonale selskapene i helsesektoren, Morgan Stanley World Health Care Index, steg med +7,1% i USD, tilsvarende 2,3% i NOK. Til sammenligning steg den generelle verdensindeksen (Morgan Stanley World Index) +0,4% i NOK i februar. Fra årsskiftet har helsesektorindeksen steget med +6,6% i NOK, mens verdensindeksen bare har steget med +0,1%. Fondsfinans Farmasi-Bioteknologi hadde også i februar en god positiv verdiutvikling og fondet steg med 1,9%. I løpet av årets to første måneder har fondet steget med 4,8%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av februar er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i juni Amerikanske helseaksjer viste i februar en noe svakere kursutvikling enn store helseselskaper i andre land, vurdert etter felles valuta. Amerikanske bioteknologiselskaper fortsatte derimot å vise en bedre verdiutvikling. I fondets portefølje hadde omlag 60% av selskapene en verdioppgang (i NOK). Det største absolutte bidraget til porteføljens avkastning (i NOK)kom fra investeringene i (amerikanske) Mylan (+17%), (finske) Orion (+20%), (belgiske) UCB (+8%), (amerikanske) Humana (+10%), (svenske) Medivir (+23%) og (sveitsiske) Roche (+7%). Negative bidrag til avkastningen kom bl.a. fra investeringene i (norske) Photocure (-11%), (amerikanske) Agilent (-7%) og (amerikanske) Zimmer Holdings (-5%).Fondet kan i henhold til vedtektene ikke foreta valutasikring av investeringene, og andelsverdien vil fluktuere med verdien av NOK. I februar måned ble fondets verdi negativt påvirket av den styrkelsen som skjedde med verdien av NOK, mens situasjonen var motsatt i januar. Vi valgte i februar å selge ut investeringen i (tyske) Fresenius, ettersom selskapets fremtidige vekst- og inntjeningsmuligheter synes å ha blitt svakere. Som følge av sterk kursutvikling i de siste månedene reduserte vi dessuten investeringene i (svenske) Medivir og (norske) Biotec Pharmacon. I løpet av måneden har fondet investert i Medtronic, en stor amerikansk produsent av medisinsk utstyr. Dessuten er investeringsgraden økt i de to amerikanske selskapene Abbott Labs (farmasi) og Wellpoint (helsetjenester). Ved utgangen av februar var fondets investeringer fordelt på 34 selskaper. Herav er 3 selskaper notert på Oslo Børs, og de utgjør 4,5% av porteføljen. Øvrige investeringer er i utenlandske selskaper, hvorav 18 er amerikanske. Fondet var i februar ikke fullinvestert, og ved månedsslutt var kontantandelen 8%. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Sanofi 5,4 % UCB 5,3 % Mylan 5,0 % Humana 4,3 % Bayer 3,8 % Abbott Laboratories 3,6 % United Health Group 3,5 % Express Scripts Holding 3,4 % Zimmer Holdings 3,4 % Wellpoint 3,3 % Bankinnskudd 8,0 % Farmasi 39,9 % Bioteknologi 10,7 % (41,1% av porteføljen) Andelsverdi: 19507,7491 Medisinsk utstyr og Diagnostika 22,5 % Helsetjenester 23,7 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 12

13 Fondsfinans Alternativ Energi Februar 2014 Kursene for de fleste selskapene innenfor alternativ energi-segmentet hadde i februar en positiv utvikling. Den amerikanske Wilderhill NEX indeksen steg i februar med 10,8% i USD (5,9% i NOK), mens S&P Global Clean Energy Index steg med 7,8% i USD (3,0% i NOK). Fondsfinans Alternativ Energi hadde i februar en positiv verdiutvikling på 6,5%. I løpet av årets to første måneder har fondet steget med 8,8%. I løpet av måneden deltok vi i emisjonen i Vestas Wind Systems og investerte 6% av fondet i aksjen. Ved månedslutt var aksjen opp 21% fra emisjonskursen og bidro med vel 1,2% til fondets gode avkastning i februar. Vi økte investeringen i Alstom i løpet av måneden etter at den har hatt en svak kursutvikling så langt i år. I fondets portefølje steg 27 av 34 investeringer i verdi i februar. Som vanlig for denne sektoren var det noen selskaper med store kursendringer. Best kursutvikling hadde fondets største post, REC Silicon, som nå veier 7,9%, som var opp 64%, og aksjen bidro med vel 3% til månedsavkastningen. Dette var dermed den største bidragsyteren til fondets sterke måned. En liten post, China Ming Yang (vindkraft, USA-notert) steg 50%, mens Abengoa (Spania) som produserer teknologiske løsninger og utstyr for bærekraftig energiproduksjon og miljøvennlige produkter (f.eks. til solenergi, biodiesel og avsalting av havvann) steg 42%. Svakest verdiutvikling, ned 13%, hadde en liten post i amerikanske Itron som produserer håndholdte gass- og vannmålere. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 34 selskaper. Av selskapene var noe under halvparten notert i USD, mens NOK-noterte aksjer utgjorde ca 22%. Iht vedtektene sikrer ikke fondet sin valutaeksponering. Kontantandelen var 6,6% ved utgangen av februar, og fondet var ikke fullt investert. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Rec Silicon ASA 7,9 % Vestas Wind Systems 6,0 % Rec Solar ASA 5,6 % Myr Group 4,2 % Hafslund A 4,2 % Arendals Fossekompani 4,0 % Fortum 3,9 % Alstom 3,6 % Siemens 3,5 % COSAN 3,5 % (46,5% av porteføljen) Andelsverdi: 2953,6825 Smart Grid, kabler, transmisjon og energieffektivitet 37,3 % Geothermal 1,3 % Bio 2,5 % Energiproduksjon 13,8 % Sol 14,1 % Bankinnskudd 4,8 % Diverse 2,1 % Vind 1,0 % Lagring 2,6 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 13

14 Fondsfinans Kreditt Februar 2014 I de 10 månedene siden fondets oppstart den 1. mai i fjor har avkastningen vært 6,98%, tilsvarende 8,43% p.a. Vi anser dette som en god avkastning i forhold til fondets risikoprofil. Verditilveksten i februar var god, og månedsavkastningen ble 0,65%. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 51 obligasjoner fordelt på 45 selskaper. Andelen kredittpapirer var 89% og de resterende 11% var bankinnskudd og statspapirer. Gjennomsnittlig løpende rente på porteføljen var 6,50% p.a mot 6,83% ved inngangen til måneden. Gjennomsnittlig rente og kreditt durasjon var henholdsvis 0,8 og 2,2 år med gjennomsnittlig kredittrating BB. Kredittpåslagene falt videre i februar Dette har i en stor grad vært drevet av kjøpspress fra mange nye aktører fra andre nordiske land som nylig har allokert penger til det norske høyrentemarkedet. Antall nye utstedelser av høyrenteobligasjoner i NOK var på det jevne. 8,0 % Avkastning siden oppstart Fondsfinans Kreditt 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Fondsfinans Kreditt ST1X Avkastning Fondsfinans Kreditt Fra oppstart 2014 Februar % Avkastning Portefølje 6,98 1,35 0,65 Indeks 1,27 0,21 0,10 % Annualisert Portefølje 8,43 8,38 8,04 30% 20% 10% Porteføljens risikofordeling Indeks 1,53 1,26 1,19 0% AAA A BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- Våre 10 største investeringer: Fordeling på undergrupper: Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 14

15 feb. 09 jun. 09 okt. 09 feb. 10 jun. 10 okt. 10 feb. 11 jun. 11 okt. 11 feb. 12 jun. 12 okt. 12 feb. 13 jun. 13 okt. 13 feb. 14 feb. 09 jun. 09 okt. 09 feb. 10 jun. 10 okt. 10 feb. 11 jun. 11 okt. 11 feb. 12 jun. 12 okt. 12 feb. 13 jun. 13 okt. 13 feb. 14 Songa Offshore 4,2 % Aker 4,0 % Dnb Boligkreditt 4,0 % Grieg Seafood 3,4 % Dno International 3,3 % Ewos 3,3 % Sparebank 1 Sr Bank 3,2 % Fjord Line 3,1 % Noreco 2,7 % Tizir 2,6 % (33,8% av porteføljen) Andelsverdi: ,53 220% 180% 140% 100% 60% 20% -20% Fondsfinans Spar Avkastning siste 5 år - Fondsfinans Spar vs OSEFX OSEFX - Fondsindeksen Medisin 0,8 % "Supply"-skip 14,2 % Media 2,4 % Eiendom 1,6 % Solenergi 2,0 % Seismikk 3,5 % Oljeproduksjon 10,0 % Kontanter/Stat 11,0 % Oljeboring 10,9 % Bank 18,5 % Cruise 7,2 % Fisk 6,7 % Gasstransport 2,4 % Gruvedrift 4,7 % Investerings selskap 4,0 % 220% 180% 140% 100% 60% 20% -20% Fondsfinans Aktiv Avkastning siste 5 år - Fondsfinans Aktiv vs OSEFX OSEFX - Fondsindeksen Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 15

16 feb. 09 jun. 09 okt. 09 feb. 10 jun. 10 okt. 10 feb. 11 jun. 11 okt. 11 feb. 12 jun. 12 okt. 12 feb. 13 jun. 13 okt. 13 feb. 14 feb. 09 jun. 09 okt. 09 feb. 10 jun. 10 okt. 10 feb. 11 jun. 11 okt. 11 feb. 12 jun. 12 okt. 12 feb. 13 jun. 13 okt. 13 feb % 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Avkastning siste 5 år - Fondsfinans Farmasi Bioteknologi 40% 20% 0% -20% -40% Avkastning siste 3 år - Fondsfinans Alternativ Energi -60% Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N-0110 Oslo 16

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport mars 2014

Markedsrapport mars 2014 Markedsrapport mars 2014 Oslo, 8.april 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den russiske tilraningen av Krim-halvøya fra Ukraina har kun ført til mindre bevegelser i kapitalmarkedene.

Detaljer

Markedsrapport november 2013

Markedsrapport november 2013 Markedsrapport november 2013 Oslo, 9. desember 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til global økonomisk vekst i 2014 er ikke endret. ECB satte likevel ned sentralbankrenten

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport desember 2013

Markedsrapport desember 2013 Markedsrapport desember 2013 Oslo, 6. januar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i 2013. Også i desember

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport januar 2013

Markedsrapport januar 2013 Markedsrapport januar 2013 Oslo, 5. februar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var god kursoppgang i de fleste aksjemarkeder i januar. Frykten for en global økonomisk resesjon

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventninger om fortsatt stor likviditetstilførsel fra sentralbankene bidro til ytterligere rentenedgang

Detaljer

Markedsrapport juli 2013

Markedsrapport juli 2013 Markedsrapport juli 2013 Oslo, 6. august 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering De økonomiske utsiktene for eurosonen synes noe bedre. Verdien av USD svekket seg. Samtidig var det en

Detaljer

Markedsrapport september 2014

Markedsrapport september 2014 Markedsrapport september 2014 Oslo, 7. oktober 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Global økonomisk vekst forventes fortsatt å være relativt moderat. Oljeprisene falt videre, og andre

Detaljer

Markedsrapport juli 2014

Markedsrapport juli 2014 Markedsrapport juli 2014 Oslo, 6. august 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for ytterligere økt geopolitisk uro kombinert med høyere økonomisk vekst, var det i juli en nedgang

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Markedsrapport april 2013

Markedsrapport april 2013 Markedsrapport april 213 Oslo, 7. mai 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for omlag uendret konjunkturbilde, falt internasjonale olje og råvarepriser i april. Det var en sterk

Detaljer

Markedsrapport mars 2013

Markedsrapport mars 2013 Markedsrapport mars 213 Oslo, 4. april 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansielle problemer på Kypros bidro til en ny svekkelse av verdien av Euro. De globale vekstimpulsene er

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsrapport august 2013

Markedsrapport august 2013 Markedsrapport august 2013 Oslo, 5. september 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På aggregert basis er det fortsatt tilfredsstillende vekst i verdensøkonomien. Økende politisk usikkerhet

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport februar 2013

Markedsrapport februar 2013 Markedsrapport februar 2013 Oslo, 5. mars 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Internasjonale råvarepriser sank samtidig som den internasjonale verdien av USD steg. Oljeprisen falt

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport desember 2014

Markedsrapport desember 2014 Markedsrapport desember 2014 Oslo, 9. januar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i desember var det et kraftig fall i oljeprisene. Den internasjonale verdien av NOK ble følgelig

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport oktober 2012

Markedsrapport oktober 2012 Markedsrapport oktober 2012 Oslo, 6. november 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det globale vekstbildet er omtrent uforandret, med en svak og ujevn vekst. I oktober er likevel de

Detaljer

Markedsrapport oktober 2013

Markedsrapport oktober 2013 Markedsrapport oktober 2013 Oslo, 6. november 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den globale økonomiske veksten øker i 2014. Internasjonale aksjemarkeder steg videre

Detaljer

Markedsrapport mars 2012

Markedsrapport mars 2012 Markedsrapport mars 2012 Oslo, 10. april 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt var det en nedgang i råvarepriser i mars, men oljeprisene holdt seg på et svært høyt nivå. Konjunkturutsiktene

Detaljer

Markedsrapport august 2012

Markedsrapport august 2012 Markedsrapport august 2012 Oslo, 06. september 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August var en måned med høye oljepriser og økning i aksjeverdiene på Oslo Børs. Det var samtidig

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsrapport januar 2016

Markedsrapport januar 2016 Markedsrapport januar 2016 Oslo, 5. februar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På verdens aksjebørser var det store fall i kursene i årets første måned. Samtidig falt lange statsrenter,

Detaljer

Markedsrapport mai 2012

Markedsrapport mai 2012 Markedsrapport mai 2012 Oslo, 07. juni 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økende usikkerhet om den globale økonomiske veksten og gjeldsproblemene i euroområdet preget finansmarkedene

Detaljer

Markedsrapport juni 2013

Markedsrapport juni 2013 Markedsrapport juni 2013 Oslo, 3. juli 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Langsiktige statsrenter steg globalt i juni. Flere råvarepriser fortsatte å falle, og prisfallet var særlig

Detaljer

Markedsrapport juli 2015

Markedsrapport juli 2015 Markedsrapport juli 2015 Oslo, 7. august 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juli var økonomiske signaler og impulser varierte og til dels motstridende. Generelt var det nedgang

Detaljer

Markedsrapport januar 2011

Markedsrapport januar 2011 Markedsrapport januar 2011 Oslo, 9. februar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Januar er ofte en god måned for aksjemarkedsinvestorer. Slik ble det også i år. En betydelig tilførsel

Detaljer

Markedsrapport mars 2015

Markedsrapport mars 2015 Markedsrapport mars 2015 Oslo, 10. april 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var nedgang i internasjonale priser på olje og andre råvarer i mars. Verdien av USD styrket seg ytterligere

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Markedsrapport februar 2015

Markedsrapport februar 2015 Markedsrapport februar 2015 Oslo, 5. mars 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Etter sju måneder med nedgang økte oljeprisene i februar. Langsiktige statsrenter ble høyere i USA, og

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsrapport desember 2015

Markedsrapport desember 2015 Markedsrapport desember 2015 Oslo, 7. januar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det en kraftig nedgang i prisene på råolje og gass. Samtidig svekket verdien av NOK

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedsrapport juni 2012

Markedsrapport juni 2012 Markedsrapport juni 2012 Oslo, 04. juli 2012 Image Kipper Williams and/or commissioning clients. All rights reserved Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansproblemene i euroområdet preget

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsrapport desember 2011

Markedsrapport desember 2011 Markedsrapport desember 2011 Oslo, 6. januar 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det blandede signaler om den økonomiske veksten i verden. Usikkerheten om den europeiske

Detaljer

Markedsrapport august 2015

Markedsrapport august 2015 Markedsrapport august 2015 Oslo, 8. september 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August ble en måned med store kursbevegelser, og det var en solid nedgang i de fleste aksjemarkeder.

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Markedsrapport januar 2015

Markedsrapport januar 2015 Markedsrapport januar 2015 Oslo, 5. februar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Olje- og råvarepriser falt ytterligere i januar. Den europeiske sentralbanken varslet om betydelige

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Markedsrapport september 2012

Markedsrapport september 2012 Markedsrapport september 2012 Oslo, 4. oktober 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det er sprikende forventninger til veksten i verdensøkonomien. Prisutviklingen for råvarer gir heller

Detaljer

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning

Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Oslo, 4. juli 2013 Halvårsrapport for fondene i Fondsfinans Kapitalforvaltning Første halvår 2013 har gitt tilfredsstillende avkastning for aksjeinvestorer. Oslo Børs Fondsindeks har steget 6,3%, mens

Detaljer

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no

PRESSEKONFERANSE - 9. august 2013 2. KVARTAL 2013. www.nbim.no PRESSEKONFERANSE - 9. august 213 2. KVARTAL 213 www.nbim.no Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner, 3. juni 213 4 5 4 397 4 5 4 Aktivaklasse Verdi Prosentandel fond 4 3 5 Aksjer 2 785 63,4%

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no

www.aksjenorge.no AksjeNorge - For et aktivt verdipapirmarked post@aksjenorge.no Aksjestatestikk årsskife 14/15 Oversikt: Verdi: 2012 2013 2014 Kvinner: 14,196,427,472 16,189,340,801 15,810,296,390 Menn: 48,396,337,759 58,234,871,293 53,946,681,470 Totalt: 62,592,765,231 74,424,212,094

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Metaller & Energi Prisendring i USD 6 % 5 % 0 % Gull. Kobber. Alumium. Landbruksprodukter 15 % 2 % -1 % -2 % Hvete. Ris. Gummi

Metaller & Energi Prisendring i USD 6 % 5 % 0 % Gull. Kobber. Alumium. Landbruksprodukter 15 % 2 % -1 % -2 % Hvete. Ris. Gummi Markedsrapport april 2012 Oslo, 07. mai 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale veksten antas å være rundt 3,5%, men det er fortsatt store forskjeller i landenes økonomiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011

3. kv. Pressekonferanse 28. oktober 2011 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 2011 3. kv. 211 Pressekonferanse 28. oktober 211 STATENS PENSJONSFOND UTLAND TREDJE KVARTAL 211 1 Fondets markedsverdi Kvartalstall. Milliarder kroner 3 5 3 55 3 5 3 2 5 Rente Aksje 3 2 5 2 2 1 5 1 5 1 1 5

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 211 188,74 4,11 AKSJER 4 372 872,05 85,19 EGENKAPITALBEVIS 549 314,70 10,70

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Markedsrapport oktober 2011

Markedsrapport oktober 2011 Markedsrapport oktober 2011 Oslo, 4. november 2011 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det økonomiske nyhetsbildet ble også i oktober preget av problemene i europeisk økonomi og eurosamarbeidet.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer

Aksjestatistikk Andre kvartal Tredje kvartal 2017 Statistikk privatpersoner som eier aksjer. Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Tredje kvartal 2017 Statistikk nordmenn og aksjer Nordmenn eier aksjer for nærmere 100 milliarder kroner AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig

Detaljer

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling

Statens pensjonsfond Norge. Porteføljeutvikling Statens pensjonsfond Norge OPPGANG I MARKEDENE Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge var på 5,8 prosent i første kvartal. Det var 0,2 prosentpoeng bedre enn referanseindeksens avkastning. Aksjeandelen

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014

3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 2014 3.KV. 14 STATENS PENSJONSFOND UTLAND KVARTALSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 29. OKTOBER 214 Markedsverdi Per 3.9.214. Milliarder kroner 6 5 534 6 Verdi Prosentandel fond 4 5 Aksjeinvesteringene 3 396 61,4 Renteinvesteringene

Detaljer

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere "Aksjeoppgaven Selskap".

Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere Aksjeoppgaven Selskap. Ark 1 av 11 Aksjeoppgaven 2016 - Selskap RISSA KOMMUNE Rådhusveien 13 7100 RISSA Utskriftsdato Aksjonær 10.03.2017 Vår referanse 2016/1039122-6 12966 21076 Ark 1 av 11 Side 1 av 21 944305483 10.03.17 B

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Pressekonferanse 23. mai 2006 1 Porteføljene NBIM forvalter pr. 31.03.2006 Portefølje Størrelse Eier Aksjei mrd. NOK andel

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal.

Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Analytikerne bommet på 77 % av estimatene i første kvartal. Nordnet Market Outlook, juni 2011 Selskapet SME Direkt samler inn prognoser og estimater fra analytikere og sammenstiller dette til gjennomsnittsverdier.

Detaljer