Markedsrapport september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport september 2014"

Transkript

1 Markedsrapport september 2014 Oslo, 7. oktober 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Global økonomisk vekst forventes fortsatt å være relativt moderat. Oljeprisene falt videre, og andre råvarepriser ble også lavere i september. Verdien av USD steg, og langsiktige amerikanske statsrenter ble noe høyere. Regnet i USD var det en nedgang i internasjonale aksjemarkeder. Konjunkturer og råvarer I september utga OECD en av sine periodiske vurderinger av den økonomiske utviklingen i verden. Konklusjonen i rapporten er at den globale veksten fortsetter i et moderat oppgangstempo, men at veksten er ujevnt fordelt mellom landene. Et av hovedbudskapene er at strukturelle politiske reformer er nødvendig for å få en sterkere global vekst. OECD mener at veksten nå er sterk nok til at arbeidsledigheten går ned i USA, Canada og Storbritannia. Det er store variasjoner i vekstforventningene innenfor euroområdet, men i sum er euroområdets vekst for svak til at arbeidsledigheten der går særlig ned. I Japan er arbeidsledigheten lav, men den japanske økonomien vokser i en lav takt. I Kina avtar veksten, men den er fortsatt over 7%. Det er forventninger til at den indiske veksten vil komme til å øke. Dette vil være en følge av en ny økonomisk politikk som legger vekt på infrastrukturinvesteringer og endrer rammebetingelsene for næringslivet i India. Brasils økonomi har vært i resesjon. Det er nå tro på at økonomien i Brasil kan bedre seg, men utfallet av det forestående presidentvalget vil kunne få betydning.

2 Til tross for større geopolitisk uro var det en stor nedgang i prisene på råolje i september. Prisen på Brent 1.posisjon falt til under 95 USD pr. fat, som er det laveste nivået siden juni Regnet i USD var prisnedgangen på olje 8% i september, og 16% fra årsskiftet. Regnet i NOK er oljeprisen nå 10% lavere enn ved årets start. Prisnedgangen synes i stor grad å være en følge av økt tilbud av råolje og gass, herunder utvinning fra oljeskifer i USA, kombinert med forventninger om lavere etterspørsel. Så langt synes hverken OPEC eller Saudi Arabia å ha intervenert med sikte på å få økt oljeprisen tilbake til det stabile og høye prisnivået som vi stort sett har hatt de siste to årene. Prisene for de fleste andre råvarer, innenfor både landbruksvarer og metaller, hadde også en negativ utvikling i september. Rogers internasjonale råvareindeks falt med nesten 7%. Fra årsskiftet har denne indeksen også falt med 7% i USD, men dette tilsvarer under 2% prisnedgang i NOK. En av de få råvarene med fortsatt prisoppgang i USD fra årsskiftet er aluminium. Prisene på flere av verdens viktigste matvarer har nå falt kraftig fra årsskiftet. Til tross for en stigning i kursen på USD, har verdensmarkedsprisene på sentrale matvarer som ris, mais og hvete kommet ned i lokal valuta for de fleste land i verden. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 2

3 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 3

4 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 4

5 Kilde: Bloomberg Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 5

6 Renter og valuta Den 4. september foretok Den europeiske sentralbanken ( ECB) en reduksjon av styringsrenten fra 0,15% til 0,05%, og innførte dessuten en negativ rente på 0,2% på innskudd i sentralbanken. Videre ble det varslet at ECB vil kunne foreta store likviditetstilførsler ved å kjøpe verdipapirer fra bankene. Den europeiske pengepolitikken vil derved være enda mer ekspansiv i tiden fremover. Årsaken til de nye pengepolitiske tiltakene fra ECB er at veksten i Europa synes å trekke ut i tid og at inflasjonen er lavere enn sentralbankens målsetting om 2% prisvekst. Samtidig antas det at den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) vil komme til å sette opp sentralbankrenten til neste år på grunn av en sterk utvikling i amerikansk økonomi. Dette bidro til at de langsiktige amerikanske statsrentene steg i september samtidig som verdien av USD styrket seg mot alle store internasjonale valuter. Nivået på amerikanske statsrenter er likevel fortsatt lavere enn ved årets start. På grunn av forskjellen i pengepolitikk og rentemarkeder svekket verdien av euro seg også kraftig mot USD. Euroen ble derfor notert til det laveste nivået mot USD på mer enn et år. Noen europeiske valutaer som danske kroner og sveitsiske franc, svekket seg i takt med svekkelsen av euro. Svenske kroner styrket seg derimot i september mot andre europeiske valutaer, men SEK har fortsatt hatt en svak utvikling siden årets start. I september ble verdien av GBP videre styrket etter at den skotske folkeavstemningen innebar at landegrensene i United Kingdom ikke blir endret med det første. Bank of England antas å ville øke sentralbankrenten i 1. kvartal neste år på grunn av den sterke økonomiske utviklingen i Storbritannia. Verdiutviklingen for russiske rubler har vært svært svak i de siste månedene etter vedtakene om proteksjonistiske tiltak mot Russland, som følge av konflikten i Ukraina. Verdien av NOK svekket seg bare delvis i takt med verdisvekkelsen av euro mot USD i september. Sammenlignet med kursnivåene ved årets start har USD steget med nesten 6% mot NOK. Samtidig har verdien av euro nesten svekket seg med 3% mot NOK. Målt etter valutakursutviklingen fra årsskiftet er norske bedrifters konkurranseevne i forhold til de europeiske konkurrentene blitt noe svekket, med unntak for Storbritannia. Norges Bank vedtok på styremøtet i september å opprettholde sentralbankrenten på 1,5%. De fleste vestlige og industrialiserte land har i flere år hatt lav inflasjon og lavt rentenivå. I noen land med fremvoksende økonomi er både rentenivå og inflasjon høyt. Vi kan merke oss at Venezuela nylig offentliggjorde at den årlige inflasjonsraten var over 60%. Sentrale rentenivåer (pr ) Sentralbank rente 3 mnd. rente USA 0,25 0,25 2,49 Euro 0,05 0,05 0,95 Sverige 0,25 0,37 1,49 UK 0,50 0,56 2,43 Sveits 0,00 0,01 0,49 Norge 1,50 1,65 2,27 Sentrale valutaer mot NOK % endring i September 10 års statsobl. % endring 2014 USD 6,43 3,7 % 5,8 % EURO 8,12 0,3 % 2,7 % SEK 0,89 0,5 % 5,5 % GBP 10,42 1,3 % 3,7 % JPY 5,86 1,6 % 1,6 % CHF 6,73 0,3 % 1,1 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 6

7 Geopolitiske forhold De geopolitiske krevende konfliktene i verden synes ikke å ha blitt vesentlig redusert i løpet av september, til tross for våpenhviler i både Gaza og Ukraina. I Gaza har (islamistorganisasjonen) Hamas og Israel inngått en våpenhvile etter fem uker med kamper, med antatt over drepte. I Ukraina er det også inngått en svært skjør våpenhvile, hvorunder russiskvennlige opprørsstyrker fortsatt har kontroll over deler av Øst Ukraina. Russlands adferd, først på Krim halvøya og deretter i Øst Ukraina, har bidratt til en revitalisering av NATO, hvor viljen til å påta seg økte forsvarsutgifter er blitt større. Ikke minst i de tidligere russiske vasall statene på Baltikum, hvor andelen russiskspråklige er stor. Betegnende nok for Vestens utfordringer med den russiske våpenmakten er det at Polen er det første reisemålet for Natos nye generalsekretær, Jens Stoltenberg. Det fundamentalistiske sunni muslimske styresettet som praktiseres i Saudi Arabia avviker forøvrig ikke vesentlig fra de leveregler som IS praktiserer i de ISokkuperte områdene. Utstrakt bruk av dødsstraff og streng religiøs lovgivning er integrerte deler av den daglige orden i begge områdene, og kvinner er tvunget til å fremstå i full innpakning. USAs inngripen i krigføringen mot IS er politisk sett svært utfordrende. Ved bombing av IS i Syria vil USA samtidig indirekte støtte det sittende diktatorregimet i Syria, som nå i flere år har ført en svært blodig borgerkrig. Det sittende regimet i Syria har overlevd med støtte fra iranske shia muslimer og ved russisk militærhjelp. Normalt er dette ikke de beste vennene til USA. I Nigeria måtte nesten 500 regjeringssoldater flykte over grensen til Kamerun etter å ha blitt angrepet av Boko Haram. Denne ekstreme islamistiske gruppen har nå erklært et kalifat i en av Nigerias nordlige provinser. Som følge av den vestlige verdens inngripen mot virksomheten til IS i Irak og Syria har konfliktene i Midt Østen nå fått en noe endret karakter. I tillegg til USA foretar også andre vestlige land luftangrep mot IS. USA benytter både droner, krysserraketter og regulære kampfly. USA har dessuten sendt flere såkalte militære rådgivere til Irak. Videre er det et håp om at den nye koalisjonsregjeringen i Irak bedre vil makte å bringe irakiske styrker inn i konflikten mot IS i Irak. Foreløpig synes det som om det er de kurdiske styrkene nord i Irak som har hatt størst suksess med å holde IS militært tilbake. En bør være oppmerksom på at det landområdet som er kontrollert av IS i Syria og Irak er på størrelse med flere mellomstore europeiske land. Det har lyktes USA å få med seg Saudi Arabia og flere Gulf stater i forsøket på å nedkjempe IS. Militær deltagelse av de forannevnte landene mot IS er i utgangspunktet ikke trivielt, ettersom landenes ledere selv er sunni muslimer. Det antas videre at IS i en tidlig fase er blitt finansiert av bl.a. velstående saudiarabere. Utbruddene av Ebola i Vest Afrika synes denne gangen å være vanskeligere å få stoppet enn ved tidligere utbrudd av sykdommen. De første meldingene om smittetilfeller i USA og andre vestlige land har nå kommet. Enkelte frykter at Ebola ikke bare vil komme til å begrense mulighetene for handel, reiser og økonomisk vekst til noen få land i Vest Afrika, men at sykdommen vil kunne bli en pandemi. I så fall bør en kanskje avstå fra investeringer i flyselskaper og cruiseaksjer? I Hong Kong er det brutt ut store protestdemonstrasjoner mot Kinas krav om å kontrollere hvem som kan være kandidater ved det forestående valget i Forøvrig har Kina besluttet å sende en militær bataljon på ca. 700 mann til Sør Sudan for å beskytte oljefelter, der store kinesiske økonomiske interesser er involvert. Styrken vil være under kommando av FN. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 7

8 I september kom det noen økonomiske data som indikerte at veksten fremover kan bli noe lavere enn tidligere forventet. Sammen med en urolig geopolitisk situasjon førte det til en merkbar nedgang i verdens aksjemarkeder, målt i USD. Verdien av USD styrket seg imidlertid mot sentrale valutaer, slik at for en ikke USD denominerte investorer ga USD aksjeinvesteringer positiv verdiutvikling. Regnet i USD falt verdensindeksen (MSCI World Index) med 2,7% i september. Regnet i NOK var det en oppgang på 1,0%. Fra årsskiftet har verdensindeksen steget med vel 4 % i USD, og med 10,6% i NOK. Alle sektorer i verdensindeksen med unntak av helsesektoren hadde en negativ verdiutvikling i september. Energi og råvarer var de desidert svakeste sektorene med nedgang på hhv 7,4% og 6%. Lavere olje og råvarepriser samt svekkede vekstutsikter forårsaket nedgangen for aksjer innenfor de to råvaresektorene. Den sentrale S&P 500 indeksen i USA falt 1,4% i september etter å ha hatt sin høyeste månedsavslutning noensinne i august. Før kursnedgangen satte inn i slutten av september klarte S&P indeksen imidlertid å sette en ny rekordnotering den 19. september. Fra årsskiftet har S&P 500 indeksen steget med 8,3 % i USD, tilsvarende 14,9% i NOK. Amerikanske aksjer har således hittil i år hatt en sterkere verdiutvikling enn verdensindeksen. Internasjonale aksjemarkeder I aksjemarkedene har det i de to siste årene generelt vært historisk sett små kurssvingninger/volatilitet. Investorene har fått økende risikovilje og aksjekursene har følgelig også steget. Dette skyldes ikke minst en svært god og rimelig likviditetstilgang. Alternativene til aksjer gir for tiden svært lav løpende avkastning. Europeiske aksjer hadde målt i euro en svak positiv utvikling i september, men målt i NOK var verdiene omtrent uendret. Fra årsskiftet har Bloomberg European 500 indeksen steget med 4,4% målt i NOK. Japanske aksjer hadde en meget sterk verdiutvikling i september med en oppgang på 5,4%. Kursstigningen var understøttet av et stort fall i yen kursen. Fra årsskiftet har likevel japanske aksjer kun steget marginalt med 0,7% i JPY, tilsvarende 2,2% i NOK. I september sank verdien av aksjer som inngår i indeksen for store selskaper i land med fremvoksende økonomi med hele 7,4%. Råvarer er en viktig komponent i flere av slike lands økonomi. «Emerging market» indeksen har steget 8,6% i NOK fra årsskiftet. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 8

9 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 9

10 Kilde: Bloomberg Norsk økonomi September YTD September YTD MSCI World Index 2,7 % 4,3 % 1,0 % 10,6 % S&P 500 Index 1,4 % 8,3 % 2,3 % 14,9 % Bloomberg European 500 0,5 % 7,5 % 0,2 % 4,4 % Nikkei 225 5,4 % 0,7 % 3,8 % 2,2 % MSCI Emerging Markets Indeks Oslo Børs Fondsindeks Avkastning aksjeindekser Lokal valuta I NOK 7,4 % 2,5 % 3,9 % 8,6 % 0,3 % 9,2 % 0,3 % 9,2 % Samtidig med rentemøtet i september ble Pengepolitisk rapport nr. 3/2014 fremlagt. Analysen i denne rapporten innebærer at styringsrenten holdes på dagens nivå ut hele neste år (2015), og at den deretter økes gradvis. Det antas at med en slik utvikling i den norske styringsrenten vil prisstigningen ligge noe under det pengepolitiske målet om 2,5% inflasjon. Et av de store usikkerhetsmomentene for norsk økonomi i det nærmeste året er nivået på investeringer i olje og oljeservicenæringene. Slike investeringer forventes å bli redusert neste år, ikke minst som følge av nedgangen i oljeprisen. Etter nedgangen i oljeprisen i september er oljeprisen omlag 10% lavere enn ved årets start, målt i NOK. En må imidlertid ikke glemme at oljeinvesteringene i de siste årene har vært høye, og på et nivå som en ikke har kunnet forvente å vedvare. Hovedstyret til Norges Bank vedtok på sitt møte den 17. september å holde styringsrenten uendret på 1,5%. Foregående rentemøte var før sommerferien, den 19. juni. Etter juni møtet var det flere som hadde forventninger om at Norges Bank kom til å måtte sette ned renten på septembermøtet. Årsakene til at det ikke skjedde noen rentenedsettelse synes bl.a. å være at: (1) kronekursutviklingen har vært svakere enn forventet, (2) arbeidsledigheten har vært lavere enn forventet, (3) boligprisene har steget og (4) den norske inflasjonen har vært høyere enn forventet. På grunn av den gode lønnsomheten i olje og oljeservicenæringen har slike investeringer naturlig nok hatt en tendens til å fortrenge andre investeringer. Det er derfor mulig at ved en reduksjon i oljeinvesteringene vil ledige innsatsfaktorer og arbeidskraft kunne komme andre investeringsformål til gode. Herunder har norske politikere antagelig, selv etter fremleggelsen av statsbudsjettet i oktober, fortsatt stor handlefrihet til å bruke ytterligere offentlige midler for å opprettholde aktiviteten i norsk økonomi. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 10

11 Verdiutvikling Fondsindeksen Det norske aksjemarkedet Aksjer med indeksvekt > 0.7% Selskap OSEFX % vis Indeks vekt Verdiutvikling i % september Verdiutvikling i % 2014 DNB 9,4 4,1 13,8 Statoil 9,1 0,7 25,1 Telenor 9,0 0,8 3,1 Yara International 8,6 3,7 23,6 Orkla 4,7 3,8 24,6 Norsk Hydro 4,5 1,3 37,6 Royal Caribbean Cruises 4,4 11,0 37,1 Schibsted 4,1 10,9 20,7 Marine Harvest 4,1 8,5 23,7 Gjensidige Forsikring 4,0 5,4 24,3 Subsea 7 3,6 11,0 8,4 Seadrill 3,4 22,4 2,9 TGS Nopec Geophysical 2,5 6,0 13,1 Storebrand 2,4 4,0 9,2 DNO 1,8 7,6 22,8 Opera Software 1,7 0,7 8,1 Aker Solutions 1,4 NA NA Prosafe 1,3 0,4 13,7 Kongsberg Gruppen 1,3 2,4 16,3 Petroleum Geo Services 1,3 12,7 32,5 Veidekke 1,0 1,9 41,5 Bakkafrost 0,9 3,4 48,4 Det Norske Oljeselskap 0,9 11,0 5,7 Norwegian Air Shuttle 0,9 9,1 9,2 Nordic Semiconductor 0,9 1,1 35,4 BW LPG 0,9 0,8 49,2 Atea 0,9 4,0 31,5 Tomra Systems 0,9 6,2 5,3 Salmar 0,8 1,3 69,1 Leroy Seafood Group 0,8 8,1 35,7 Aker 0,8 7,5 10,0 REC Silicon 0,7 22,6 36,7 Norwegian Property 0,7 2,9 36,2 Regnet i felles valuta hadde norske aksjekurser også i september en noe svakere verdiutvikling enn den generelle utviklingen for internasjonale aksjekurser. Hovedindeksen falt med 0,1%, mens fondsindeksen falt med 0,3%. Som foran referert, falt oljeprisene relativt kraftig i løpet av september måned, til under 95 USD. For norske bedrifter innenfor olje og oljeservicenæringen var nedgangen i oljeprisen selvsagt dårlig nytt. Aksjekursene for flere slike selskaper falt følgelig sterkt i september. Litt overraskende var det derimot at aksjekursen på Statoil viste en kursoppgang. Fra årsskiftet er verdiutviklingen for selskaper på Oslo Børs målt ved fondsindeksen noe svakere enn Morgan Stanley World Index (i felles valuta). Fondsindeksen har steget med 9,2% fra årsskiftet. Hovedindeksen ved Oslo Børs har med en oppgang på 11% fra årsskiftet steget noe mer enn fondsindeksen på grunn av den sterke verdiutviklingen for Statoil. Ved årets start var våre basisforventninger til kursutviklingen for norske aksjer i 2014 at fondsindeksen ville stige i intervallet +5% til +15%. Vi anga dog ved årsskiftet at ytterpunktene i forhold til basisforventningene kunne være relativt store, i intervallet 15 % til +35 %. Vi har likevel i alle våre markedsrapporter i år holdt fast ved vår basisforventning om +5% til +15% verdiutvikling. Til tross for nedgangen i oljeprisene i den siste tiden, velger vi fortsatt å opprettholde +5% til +15% som vårt forventningsnivå til Oslo Børs for En nedgang i oljeprisen var forøvrig også en av de viktigste antagelsene i vårt notat om «økonomiske utsikter for 2014», som ble utarbeidet ved årets start. Der skrev vi bl.a. at: «Vi velger å anta at priskartellet i 2014 ikke i samme grad vil makte å holde oljeprisen like høy som i Vårt grunnsyn er derfor at gjennomsnittlig oljepris (Brent) i 2014 vil falle i forhold til Prisen antas å være innenfor intervallet 95 USD til 105 USD. At oljeprisen skulle komme til å falle under 95 USD i løpet av 2014 bør ikke utelukkes.» Den oljeprisnedgangen som har skjedd kommer således ikke på oss som noen stor overraskelse. Vi tror derfor heller ikke at oljeprisnedgangen vil drepe aksjeinvesteringer på Oslo Børs som et investeringsalternativ. Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 11

12 Stor likviditetstilførsel, lavt rentenivå og magre investeringsalternativer gjør fortsatt at aksjeinvesteringer ikke bør avskrives. I dag får investorene en svært lav avkastning ved å være investert i norske statsobligasjoner og bankinnskudd. En kan forøvrig merke seg at rentenivået på 10 års statsobligasjoner i USD og GBP nå gir høyere avkastning enn investeringer i tilsvarende norske statsobligasjoner. Vi anser at norske aksjer fortsatt er et interessant og lønnsomt investeringsalternativ. Investorene kan imidlertid ikke regne med å få tilsvarende høy avkastning av sine aksjeinvesteringer i årene fremover, som de har fått i de siste årene. Oversikt over våre fonds historiske utvikling Våre fond: Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans Fondsfinans MSWI OSEFX Spar Aktiv Farmasi Energi Kreditt High Yield (i NOK) Avkastning Sep ,6 % 1,1 % 2,5 % 6,1 % 0,94 % 0,64 % 0,3 % 4,4 % Hittil i år 9,9 % 6,9 % 17,9 % 2,9 % 2,70 % 1,93 % 9,2 % 9,1 % Årsavkastning % 13 % 46 % 24 % 39 % Årsavkastning % 15 % 12 % 21 % 9 % Årsavkastning % 14 % 4 % 19 % 3 % Årsavkastning % 17 % 9 % 22 % 14 % Årsavkastning % 55 % 19 % 70 % 9 % Avkastning siste 5 år 80 % 56 % 140 % 87 % 99 % Gjsn. årlig avkast. siste 5 år ** 12 % 9 % 19 % 13 % 15 % Avkastning siste 10 år 305 % 224 % 191 % 166 % 78 % Gjsn. årlig avkast. siste 10 år ** 15 % 12 % 11 % 10 % 6 % Avkastning siden oppstart* 618 % 266 % 119 % 8,40 % 1,93 % Standardavvik siste år 6 % 4 % 7 % 17 % 6 % Standardavvik siste 5 år 18 % 14 % 10 % 28 % 10 % Standardavvik siste 10 år 22 % 19 % 11 % 23 % 12 % Fondets størrelse (mill.kr.) Netto andelsverdi pr , , , , , ,00 * Kreditt og High Yield fra henholdsvis oppstart 30. april 2013 og 30. april 2014 ** Geometrisk beregnet Investeringsmandatet i Fondsfinans Energi er endret fra investeringer innen Alternativ Energi til investeringer innen Energisektoren med virkning fra Redaktør og ansvarlig for innholdet i våre markedsrapporter er Odd Hellem Investeringsdirektør Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 12

13 Fondsfinans Spar September 2014 Den norske fondsindeksen hadde en nedgang på 0,3% i september. Fra årsskiftet har fondsindeksen steget med 9,2%. Fondsfinans Spar hadde en negativ verdiutvikling på 1,6% i september. Fra årsskiftet har fondets verdiøkning vært 9,9%. Fondets avkastning er hittil i år noe høyere enn fondsindeksens. Fondsfinans Spar ble i sommer tildelt «Lipper Fund Awards» av Thomson Reuters for å ha vært beste norske aksjefond i de siste 10 årene. Av fondsindeksens 54 verdipapirer (indeksen er økt med et selskap ved fisjon) var det i september en kursnedgang for mer enn 60% av selskapene. Det var dessuten svært stor variasjon i kursbevegelsene mellom de enkelte selskapene. Generelt var det kursnedgang for selskaper innenfor oljeservicenæringen på grunn av fallet i oljeprisene. Oljeselskapene Statoil (+1%) og DNO (+8%) hadde derimot kursoppgang, mens Det norske Oljeseselskap ( 11%) falt i verdi. Størst positiv indekspåvirkning kom fra verdioppgangen for: RCL (+11%), Schibsted (+11%), DNB (+4%), Marine Harvest (+8%), Yara (+4%), Gjensidige (+5%), og Orkla (+4%). Størst negativ indekspåvirkning kom fra verdinedgangen for selskaper innenfor energisektoren: Seadrill ( 22%), Subsea 7 ( 11%), Rec Silicon ( 23%), PGS ( 13%) og TGS ( 6%). I fondets portefølje var det en svak overvekt av selskaper med kursnedgang. Dessuten var det i september et betydelig kursfall for noen av fondets investeringer innenfor energisektoren, som trakk avkastningen ned. Fondet fikk i september en god verdistigning fra investeringene innenfor fiskeoppdrett og finans. Størst bidrag til fondets verdiutvikling kom fra investeringen i Cermaq (19%), hvor det er fremmet et tilbud om oppkjøp av selskapet og fra den store investeringen i Marine Harvest (+8%). Vi har solgt vår investering i Cermaq i markedet etter at oppkjøpet ble fremmet, og til en høyere pris enn oppkjøpstilbudet. Andre aksjer med positivt verdibidrag var bl.a. DNB (+4%), Yara (+4%) og Høegh LNG (+21%). Størst negativt verdibidrag kom fra investeringene i Siem Offshore ( 21%), Borregaard ( 15%), Det norske Oljeselskap ( 11%), Rec Silicon ( 23%), Subsea 7 ( 11%), Golden Ocean ( 24%) og PGS ( 13%). I løpet av måneden har vi, i tillegg til salget av alle aksjene i Cermaq, bl.a. redusert investeringene i Yara, Schibsted, Høegh LNG og Subsea 7. Størstedelen av de frigjorte midlene er anvendt til å øke kontantandelen i fondet. Investeringene er også blitt noe økt i bl.a. PGS, Sparebanken Midt Norge og Norsk Hydro. Ved utgangen av måneden var egenkapitalinvesteringene fordelt på 32 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Ved månedsskiftet var kontantandelen økt, og fondet er ikke lenger fullt investert i egenkapitalinstrumenter. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 9,4 % Yara International 9,0 % Norsk Hydro 7,1 % Marine Harvest 6,3 % Storebrand 5,5 % SpareBank 1 SMN 4,8 % Det norske oljeselskap 4,2 % Opera Software 4,2 % Borregaard 3,5 % Aker 3,5 % (57,4% av porteføljen) Andelsverdi: 7183,1844 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 13

14 Fondsfinans Aktiv September 2014 Den norske fondsindeksen hadde en nedgang på 0,3% i september. Fra årsskiftet har fondsindeksen steget med 9,2%. Fondsfinans Aktiv hadde en negativ verdiutvikling på 1,1% i september. Fra årsskiftet har fondets verdiøkning vært 6,9%. Av fondsindeksens 54 verdipapirer (indeksen er økt med et selskap ved fisjon) var det i september en kursnedgang for mer enn 60% av selskapene. Det var dessuten en svært stor variasjon i kursbevegelsene mellom de enkelte selskapene. Generelt var det kursnedgang for selskaper innenfor oljeservicenæringen på grunn av fallet i oljeprisene. Oljeselskapene Statoil (+1%) og DNO (+8%) hadde derimot kursoppgang, mens Det norske Oljeseselskap ( 11%) falt i verdi. Størst positiv indekspåvirkning kom fra verdioppgangen for: RCL (+11%), Schibsted (+11%), DNB (+4%), Marine Harvest (+9%), Yara (+4%), Gjensidige (+5%), og Orkla (+4%). Størst negativ indekspåvirkning kom fra verdinedgangen for selskaper innenfor energisektoren: Seadrill ( 22%), Subsea 7 ( 11%), Rec Silicon ( 23%), PGS ( 13%) og TGS ( 6%). I fondets aksjeportefølje var det en svak overvekt av selskaper med kursnedgang. Dessuten var det i september et betydelig kursfall for noen av fondets investeringer innenfor energisektoren, som trakk avkastningen ned. Fondet fikk i september en god verdistigning fra investeringene innenfor fiskeoppdrett og finans. Størst bidrag til fondets verdiutvikling kom fra investeringene i Marine Harvest (+8%), DNB (+4%), Yara (+4%) og Storebrand(+4%). Størst negativ verdibidrag kom fra investeringene i Siem Offshore ( 21%), Det norske Oljeselskap ( 11%), Borregaard ( 15%), PGS ( 13%) og WWASA ( 7%). Fondsfinans Aktiv er et kombinasjonsfond. Fra og med april måned har normal investeringsgrad i aksjer vært 60%. I løpet av måneden er antall egenkapitalinvesteringer redusert med 2 selskaper etter salg av SRBank og Subsea 7. Videre er investeringene redusert noe i Opera og Yara. Investeringene er samtidig økt noe i bl.a. DNB, Norsk Hydro og Sparebanken Midt Norge. Ved utgangen av måneden var egenkapitalinvesteringene, som utgjorde 60% av fondets verdi, fordelt på 18 selskaper, som alle er notert på Oslo Børs. Likviditetspostene består av bankinnskudd og norske obligasjoner. Renteporteføljens løpende avkastning ved utgangen av måneden var 5,51% p.a. Renteplasseringene er i 17 obligasjonslån i NOK, hvor alle låntagerne er norske banker eller aksjeselskaper som er notert på Oslo Børs. Selskapenes gjennomsnittlige kredittverdighet er høyere enn BB. Obligasjonenes kredittdurasjon er 3,8 år og rentedurasjonen er 0,4 år. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: DNB 7,5 % Norsk Hydro 5,6 % Yara International 5,5 % Marine Harvest 4,9 % Storebrand 4,2 % SpareBank 1 SMN 4,2 % Opera Software 3,5 % Det norske oljeselskap 3,1 % Siem Offshore 2,9 % W Wilhelmsen 2,7 % (44,1% av porteføljen) Andelsverdi: 36593,8237 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 14

15 Fondsfinans Farmasi Bioteknologi September 2014 Selskaper i helsesektoren hadde i september en verdiutvikling som var vesentlig bedre enn Morgan Stanley verdensindeks, og helsesektoren var den eneste sektoren med positiv utvikling i USD. Indeksen for de store internasjonale selskapene i helsesektoren (Morgan Stanley World Health Care) steg med 0,5% i USD, tilsvarende 4,3% i NOK. Fra årsskiftet har helsesektorindeksen steget med + 15,1% i USD, tilsvarende +22,1% i NOK. Helsesektorindeksen har en betydelig bedre utvikling enn verdensindeksen, som har steget med +10,6% i NOK. Fondsfinans Farmasi Bioteknologi hadde en god verdiutvikling i september, og fondet steg med +2,5%. Fra årsskiftet har fondet steget med +17,9%. Verdsettelsen av fondet ved utgangen av september er den høyeste månedsverdsettelsen siden fondet ble etablert i juni Fondets valutaeksponering blir i henhold til vedtektene ikke valutasikret. Valutabevegelsene for fondets investeringer bidro netto isolert litt positivt til avkastningen i september. De store aktivitetene mht. oppkjøp og fusjoner fortsetter innenfor helsesektoren, og det bidrar til en reprising av mange selskaper. I september var det en svakere utvikling for amerikanske bioteknologiaksjer enn den generelle utviklingen for selskaper i helsesektoren. I fondets portefølje var det en bred verdioppgang i september, og mer enn 70% av investeringene steg i verdi i NOK. Størst bidrag til fondets verdioppgang i september kom fra fondets store investeringer i de store selskapene Bayer (+9%), Sanofi (+7%), og Wellpoint (+7%). Kun et selskap steg mer enn 10% i verdi og det var (danske) Genmab. Kun et selskap falt mer enn 5% i verdi og det var (norske) Photocure. I løpet av måneden har vi økt investeringen noe i (spanske) Almirall og Photocure. Ved månedsslutt var fondets investeringer fordelt på de samme 35 selskapene som ved månedens start. Av investeringene er 3 selskaper norske, og de utgjør om lag 5% av porteføljen. Av de utenlandske selskapene er 20 er amerikanske. Ved månedsslutt var fondet nesten fullinvestert. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Fordeling på undergrupper: Bayer 6,0 % Sanofi 5,5 % Wellpoint 4,1 % Baxter 4,1 % Amerisourcebergen Corp 3,9 % Community Health Systems 3,9 % UCB 3,9 % United Health Group 3,7 % Express Scripts Holding 3,6 % Abbott Laboratories 3,5 % (42,1% av porteføljen) Andelsverdi: 21939,6291 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 15

16 Fondsfinans Energi September 2014 I september hadde mange energiaksjer en svært kraftig kursnedgang. Det var stort fokus på oljeselskapenes generelle innsparing på investeringer og kostnader, og media fokuserer på nedskjæringer i tusentall hos underleverandører til oljeselskapene på norsk sokkel. I tillegg falt oljeprisen kraftig gjennom måneden, fra 103 USD pr fat til i underkant av 95 USD. Dermed rammes også oljeselskapene, og ikke bare oljeservicenæringen. Den meget urolige situasjonen i Midt Østen har ikke rammet produksjonen av råolje og skiferoljeproduksjonen i USA fortsetter å stige. Samtidig kommer det svake etterspørselstall fra alle områder utenom USA og Midt Østen. Energiindeksen til Oslo Børs var ned 3,1% i september, mens den amerikanske oljeservice indeksen var ned 7,5%. MSCI World Energy indeksen, som reflekterer det globale energi universet, falt med 7,4% i USD i september, og var tilsvarende ned 3,9% i NOK. Fra årsskiftet har «verdens energiindeks» steget med 9,9% i NOK, og 3,6% i USD. Fondsfinans Energi hadde i september en negativ verdiutvikling på 6,2%. I løpet av årets ni første måneder har fondet steget med 2,9%. I fondets portefølje steg kun 4 av 42 investeringer i verdi i september. Best kursutvikling, opp 21%, hadde Høegh LNG, et selskap som er engasjert innenfor transport og omdanning av gass til flytende gass og tilbake igjen til gass ved ankomststedet. Aksjen var også beste bidragsyter til fondets utvikling i september. Den andre positive bidragsyteren av betydning var DNO. Aksjen steg etterat USA og allierte gikk inn i kampen mot IS i Irak. Størst negativt bidrag ga Siem Offshore. Her er rabatten nå godt over 50% på de underliggende verdiene, men det synes å skape liten interesse i dagens aksjemarked. Seismikkaksjer har også totalt sett gitt et betydelig negativt bidrag denne måneden ettersom de er blitt svært hardt rammet av investorenes oppfatning av innstrammingen i oljeselskapenes virksomhet. Ved utløpet av måneden var fondet investert i 32 selskaper. Av selskapene var ca 45% notert i USD på New Yorkbørsen. Selskaper notert i NOK på Oslo Børs utgjorde også ca 45%. De av Fondets selskaper som er notert på Oslo Børs har imidlertid det vesentligste av sine inntekter i USD. I henhold til fondets vedtekter skal valutaeksponeringen ikke valutasikres, og for september ga valutaeksponeringen et positivt verdibidrag. Kontantandelen var under 1% ved utløpet av september, og fondet var dermed fullt investert. Våre 10 største aksjeinvesteringer: Schlumberger 6,0 % Cameron International 5,8 % Det norske oljeselskap 5,4 % BW Offshore 5,3 % Baker Hughes 4,8 % Halliburton 4,8 % National Oilwell 4,7 % Royal Dutch Shell 4,6 % Dolphin Group 4,0 % Siem Offshore 4,0 % Fordeling på undergrupper: (49,5% av porteføljen) Andelsverdi: 2794,0728 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 16

17 Fondsfinans Kreditt September 2014 Avkastningen for Fondsfinans Kreditt var i september negativ med 0,94%. Fra årsskiftet har fondet steget med 2,7%. Siste 12 måneder er avkastningen 5,22%. Avkastningen i måneden var negativ som følge av en økning i markedsmessige kredittpåslag og stort fall i obligasjonsprisene for noen enkeltselskaper. Særlig ble obligasjoner for selskaper innenfor energisektoren, herunder rigg og seismikkselskaper rammet av økte kredittpåslag. På grunn av den økte uroen i markedet var det få nye utstedelser av høyrenteobligasjoner i det norske markedet. Som følge av utviklingen i markedene for høyrentepapirer har vi redusert eksponeringen mot energisektoren og økt bankinnskuddene. Fondet er godt posisjonert for nye investeringer med høy løpende avkastning. Aktuar Lasse Halvorsen har overtatt som ansvarlig forvalter av fondet. Minstetegning i fondet er kr Ved utløpet av måneden var fondet investert i 52 selskaper med 57 forskjellige obligasjoner. Andelen kredittpapirer var 81,2%. Resterende investeringer var bankinnskudd (12,6%) og AAA boligkreditt (6,2%). Gjennomsnittlig løpende rente på porteføljen var 6,44% p.a ved månedsslutt. Gjennomsnittlig rente og kredittdurasjon var 0,5 år og 2,8 år. Gjennomsnittlig kredittrating var BB+. Avkastning siden oppstart Fondsfinans Kreditt 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Avkastning Fondsfinans Kreditt Siste 1 år Hittil i år September % Avkastning Portefølje 5,22 2,70 0,94 Indeks 1,41 0,97 0,07 Våre 10 største investeringer: Songa Offshore 4,3 % Siem Offshore 4,2 % Sparebank 1 Boligkreditt 3,5 % Tizir 3,4 % North Atlantic Drilling 3,1 % Odfjell 2,8 % Dnb Boligkreditt 2,8 % Rec Silicon 2,8 % Ainmt Scandinavia 2,8 % Salar Bidco 2,8 % (32,4% av porteføljen) Andelsverdi: 10460, % 20% 15% 10% 5% 0% Fordeling på undergrupper: Kjemikalie transport 4,9 % Telekom 3,5 % Helsetjenester 2,1 % Annet 6,2 % Eiendom 6,2 % Porteføljens risikofordeling Fondsfinans Kreditt ST1X AAA AA BBB BBB BB+ BB BB B+ B B Kontanter 12,6 % Supply skip 10,9 % Seismikk 2,0 % Oljeservice 5,7 % Bank 17,2 % Oljeproduksjon Sol 2,8 % 0,9 % Cruise 2,1 % Fisk 5,5 % Gasstransport 5,7 % Gruvedrift 2,4 % Investerings selskap 4,3 % Oljeboring 5,2 % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 17

18 Fondsfinans High Yield September 2014 Avkastningen for Fondsfinans High Yield var i september negativ med 0,64%. Fondsfinans High Yield ble startet opp 1. mai i år. Siden oppstart har fondets avkastning vært 1,93%, tilsvarende 3,90% p.a Fondets minstetegning er 5 mill.kr. og i henhold til vedtektene skal gjennomsnittlig kredittrating være B eller bedre. I september økte kredittpåslagene i obligasjonsmarkedet, og da særlig for selskaper innenfor energisektoren. Herunder ble gjeldspapirer utstedt av selskaper innenfor rigg og seismikknæringen særlig rammet. På grunn av den økte uroen i markedet var det få nye utstedelser av høyrenteobligasjoner i det norske markedet. Som følge av utviklingen i markedene for høyrentepapirer har vi redusert eksponeringen noe mot energisektoren og økt bankinnskuddene. Fondet er godt posisjonert for nye investeringer med høy løpende avkastning. Aktuar Lasse Halvorsen har overtatt som ansvarlig forvalter av fondet. Ved utløpet av måneden var Fondet investert i 36 obligasjoner/ selskaper. Andelen kredittpapirer er 90,1% og 9,9% er i bankinnskudd. Gjennomsnittlig løpende rente på porteføljen var 7,8% p.a. ved månedsslutt. Gjennomsnittlig rente og kredittdurasjon var henholdsvis 0,6 år og 2,4 år. Gjennomsnittlig kredittrating var BB. 4,0 % Avkastning siden oppstart Fondsfinans High Yield 3,0 % 2,0 % 1,0 % Fondsfinans High Yield ST1X 0,0 % Avkastning Fondsfinans High Yield Fra oppstart September % Avkastning Portefølje 1,93 0,64 Indeks 0,44 0,07 25% 20% 15% 10% 5% 0% Porteføljens risikofordeling AA BBB BB+ BB BB B+ B B Våre 10 største investeringer: Bassdrill Alpha 4,9 % Volstad Subsea 4,8 % Volstad Shipping 4,7 % Rem Offshore 4,7 % Boa Offshore 4,7 % E Forland 4,7 % Selvaag Gruppen 4,7 % World Wide Supply 4,6 % Braathens Aviation 4,1 % Island Offshore 4,1 % (46% av porteføljen) Andelsverdi: 10192,9995 Supply skip 41,5 % Kontanter 10,0 % Fordeling på undergrupper: Cruise 4,1 % Detaljehandel 0,5 % Eiendom 10,2 % Flyselskap 4,1 % Gasstransport 2,2 % Seismikk 1,2 % Investerings selskap 0,9 % Oljeboring 7,2 % IT 0,9 % Oljeproduksjon Oljeservice 3,6 4,4 % Shipping 6,3 % % Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 18

19 Fondsfinans Kapitalforvaltning ASA, Haakon VIIs gate 2, Postboks 1205 Vika, N 0110 Oslo 19

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Om billedbruken i våre markedsrapporter I de månedlige markedsrapportene fra Fondsfinans Kapitalforvaltning har vi i en årrekke benyttet et bilde eller

Detaljer

Markedsrapport august 2014

Markedsrapport august 2014 Markedsrapport august 2014 Oslo, 5. september 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventninger om fortsatt stor likviditetstilførsel fra sentralbankene bidro til ytterligere rentenedgang

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport november 2014

Markedsrapport november 2014 Markedsrapport november 2014 Oslo, 8. desember 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oljeprisene falt kraftig i november. Det er fortsatt store forskjeller i forventningene til global

Detaljer

Markedsrapport desember 2014

Markedsrapport desember 2014 Markedsrapport desember 2014 Oslo, 9. januar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Også i desember var det et kraftig fall i oljeprisene. Den internasjonale verdien av NOK ble følgelig

Detaljer

Markedsrapport mai 2015

Markedsrapport mai 2015 Markedsrapport mai 2015 Oslo, 5. juni 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt er det fortsatt en positiv økonomisk vekst i verden, og i mai var det ny oppgang og rekordhøye noteringer

Detaljer

Markedsrapport oktober 2014

Markedsrapport oktober 2014 Markedsrapport oktober 2014 Oslo, 6. november 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Utsiktene for global økonomisk vekst er fortsatt moderate. Oljeprisen falt videre i oktober, mens

Detaljer

Markedsrapport april 2015

Markedsrapport april 2015 Markedsrapport april 2015 Oslo, 08. mai 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den globale økonomiske veksten fortsetter. Internasjonalt var det en oppgang i både langsiktige statsrenter

Detaljer

Markedsrapport mai 2014

Markedsrapport mai 2014 Markedsrapport mai 2014 Oslo, 11.juni 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den økonomiske veksten i verden er fortsatt ujevnt fordelt, og relativt svak i flere land. Internasjonale

Detaljer

Markedsrapport april 2014

Markedsrapport april 2014 Markedsrapport april 2014 Oslo, 8. mai 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes fortsatt en bedring i global økonomisk vekst, til tross for at geopolitisk risiko har økt.

Detaljer

Markedsrapport november 2013

Markedsrapport november 2013 Markedsrapport november 2013 Oslo, 9. desember 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til global økonomisk vekst i 2014 er ikke endret. ECB satte likevel ned sentralbankrenten

Detaljer

Markedsrapport juli 2014

Markedsrapport juli 2014 Markedsrapport juli 2014 Oslo, 6. august 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for ytterligere økt geopolitisk uro kombinert med høyere økonomisk vekst, var det i juli en nedgang

Detaljer

Markedsrapport mars 2014

Markedsrapport mars 2014 Markedsrapport mars 2014 Oslo, 8.april 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Den russiske tilraningen av Krim-halvøya fra Ukraina har kun ført til mindre bevegelser i kapitalmarkedene.

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Markedsrapport desember 2013

Markedsrapport desember 2013 Markedsrapport desember 2013 Oslo, 6. januar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den økonomiske veksten i verden blir noe høyere i 2014 enn i 2013. Også i desember

Detaljer

Markedsrapport januar 2014

Markedsrapport januar 2014 Markedsrapport januar 2014 Oslo, 10. februar 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Forventningene til økonomisk vekst er fortsatt gode, men det er økende frykt for en nedkjøling av den

Detaljer

Markedsrapport februar 2014

Markedsrapport februar 2014 Markedsrapport februar 2014 Oslo, 6.mars 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Oppgangen i den økonomiske veksten i verden synes å bli opprettholdt. Råvarepriser og aksjemarkeder steg

Detaljer

Markedsrapport desember 2015

Markedsrapport desember 2015 Markedsrapport desember 2015 Oslo, 7. januar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det en kraftig nedgang i prisene på råolje og gass. Samtidig svekket verdien av NOK

Detaljer

Markedsrapport desember 2012

Markedsrapport desember 2012 Markedsrapport desember 2012 Oslo, 7. januar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I desember var det ingen større endringer i forventningene til den globale veksten. Det var en nedgang

Detaljer

Markedsrapport juni 2015

Markedsrapport juni 2015 Markedsrapport juni 2015 Oslo, 7. juli 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økonomiske vekstforventninger er blitt noe lavere, men langsiktige statsrenter fortsatte å stige i juni.

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsrapport mars 2015

Markedsrapport mars 2015 Markedsrapport mars 2015 Oslo, 10. april 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var nedgang i internasjonale priser på olje og andre råvarer i mars. Verdien av USD styrket seg ytterligere

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport januar 2016

Markedsrapport januar 2016 Markedsrapport januar 2016 Oslo, 5. februar 2016 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På verdens aksjebørser var det store fall i kursene i årets første måned. Samtidig falt lange statsrenter,

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedsrapport juni 2014

Markedsrapport juni 2014 Markedsrapport juni 2014 Oslo, 2.juli 2014 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juni bidro økende geopolitisk uro til prisoppgang for olje og metaller. Samtidig steg aksjekursene globalt

Detaljer

Markedsrapport januar 2015

Markedsrapport januar 2015 Markedsrapport januar 2015 Oslo, 5. februar 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Olje- og råvarepriser falt ytterligere i januar. Den europeiske sentralbanken varslet om betydelige

Detaljer

Markedsrapport februar 2015

Markedsrapport februar 2015 Markedsrapport februar 2015 Oslo, 5. mars 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Etter sju måneder med nedgang økte oljeprisene i februar. Langsiktige statsrenter ble høyere i USA, og

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedsrapport august 2015

Markedsrapport august 2015 Markedsrapport august 2015 Oslo, 8. september 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August ble en måned med store kursbevegelser, og det var en solid nedgang i de fleste aksjemarkeder.

Detaljer

Markedsrapport juli 2013

Markedsrapport juli 2013 Markedsrapport juli 2013 Oslo, 6. august 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering De økonomiske utsiktene for eurosonen synes noe bedre. Verdien av USD svekket seg. Samtidig var det en

Detaljer

Markedsrapport januar 2013

Markedsrapport januar 2013 Markedsrapport januar 2013 Oslo, 5. februar 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var god kursoppgang i de fleste aksjemarkeder i januar. Frykten for en global økonomisk resesjon

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsrapport mai 2013

Markedsrapport mai 2013 Markedsrapport mai 2013 Oslo, 6. juni 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I mai steg langsiktige amerikanske statsrenter betydelig. Samtidig steg verdien av USD. Den sterke kursoppgangen

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar

Månedsrapport 2/13. Initial Jobless claims USA. Markedskommentar Månedsrapport 2/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 472,1 0,3 0,9 6,3 15,1 Dow Jones 14009,8 1,1 0,8 7,0 8,9 Brent 116,4-0,3 2,6 12,0 5,9 EURNOK 7,4379-0,1 0,1-1,4 2,7 USDNOK 5,4695

Detaljer

Markedsrapport april 2013

Markedsrapport april 2013 Markedsrapport april 213 Oslo, 7. mai 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Til tross for omlag uendret konjunkturbilde, falt internasjonale olje og råvarepriser i april. Det var en sterk

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Markedsrapport august 2013

Markedsrapport august 2013 Markedsrapport august 2013 Oslo, 5. september 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering På aggregert basis er det fortsatt tilfredsstillende vekst i verdensøkonomien. Økende politisk usikkerhet

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedsrapport oktober 2013

Markedsrapport oktober 2013 Markedsrapport oktober 2013 Oslo, 6. november 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det forventes at den globale økonomiske veksten øker i 2014. Internasjonale aksjemarkeder steg videre

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Markedsrapport juli 2012

Markedsrapport juli 2012 Markedsrapport juli 2012 Oslo, 06. august 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Rekordhøye priser på flere matvarer. Oljeprisene steg. Internasjonale aksjemarkeder steg. Sentralbankrentene

Detaljer

Markedsrapport februar 2013

Markedsrapport februar 2013 Markedsrapport februar 2013 Oslo, 5. mars 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Internasjonale råvarepriser sank samtidig som den internasjonale verdien av USD steg. Oljeprisen falt

Detaljer

Markedsrapport juli 2015

Markedsrapport juli 2015 Markedsrapport juli 2015 Oslo, 7. august 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering I juli var økonomiske signaler og impulser varierte og til dels motstridende. Generelt var det nedgang

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport mars 2013

Markedsrapport mars 2013 Markedsrapport mars 213 Oslo, 4. april 213 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Finansielle problemer på Kypros bidro til en ny svekkelse av verdien av Euro. De globale vekstimpulsene er

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Markedsrapport oktober 2012

Markedsrapport oktober 2012 Markedsrapport oktober 2012 Oslo, 6. november 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det globale vekstbildet er omtrent uforandret, med en svak og ujevn vekst. I oktober er likevel de

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Markedsrapport mars 2012

Markedsrapport mars 2012 Markedsrapport mars 2012 Oslo, 10. april 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Generelt var det en nedgang i råvarepriser i mars, men oljeprisene holdt seg på et svært høyt nivå. Konjunkturutsiktene

Detaljer

Hele 2013 Differanse i 2013

Hele 2013 Differanse i 2013 Porteføljekommentar Desember 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,3 % eller 99 349 kr i årets siste måned. For hele 2013 endte porteføljen opp 5,9 % eller

Detaljer

Markedsrapport september 2015

Markedsrapport september 2015 Markedsrapport september 2015 Oslo, 7. oktober 2015 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Det var en global nedgang i aksjekurser i september. Kursfallet kan henføres til geopolitisk uro

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Markedsrapport juni 2013

Markedsrapport juni 2013 Markedsrapport juni 2013 Oslo, 3. juli 2013 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Langsiktige statsrenter steg globalt i juni. Flere råvarepriser fortsatte å falle, og prisfallet var særlig

Detaljer

Markedsrapport mai 2012

Markedsrapport mai 2012 Markedsrapport mai 2012 Oslo, 07. juni 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering Økende usikkerhet om den globale økonomiske veksten og gjeldsproblemene i euroområdet preget finansmarkedene

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Markedsrapport august 2012

Markedsrapport august 2012 Markedsrapport august 2012 Oslo, 06. september 2012 Internasjonal økonomi og aksjemarkeder Oppsummering August var en måned med høye oljepriser og økning i aksjeverdiene på Oslo Børs. Det var samtidig

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer